Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI

35600 SUNGKAI, PERAK


ABA 0018

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI KE-3 2021

TARIKH : 8 SEPTEMBER 2021


HARI : RABU
MASA : 3.00 PETANG
TEMPAT : GOOGLE MEET

KEHADIRAN
1. Pn. Rusmaliza Binti Kamaruddin (Ketua Panitia)
2. Pn. Munah Bt Othman (Pk Hem)
3. Pn. Mariam Bt Md Saad (Pk Kokurikulum)
4. Pn. Normi Zarifah Binti Mohd Isha (Setiausaha)
5. Pn. Marzura Binti Mohd Zaini
6. Cik Norazan Merdukawati Binti Shahruddin
7. Pn. Norliza Bt Zainal Abidin
8. Pn. Renny Mazuin Bt Abdooll Rahim
9. Pn. Rosda Binti Yusof
10. Pn. Umi Syahidah Binti Mahmud
11. Pn Khairun Nisa Binti Derani

AGENDA
1. UCAPAN PENGERUSI

2. PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL. 2-

3. ANALISA PEPERIKSAAN / PBD KALI PERTAMA. ( JANUARI – JUN)

4. PELAPORAN PDPR

5. PERANCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN/PBD AKHIR TAHUN.

6. PELAPORAN IPPK ( PRA SEKOLAH)


7. PELAPORAN PEMULIHAN

8. PENJAMINAN KUALITI

9. SKPMG2 STANDARD 4.

10. CIDS – PAK 21

11. PROGRAM INTERAKSI TAHAP 1

12. POSMORTEM PROGRAM INTERAKSI TAHUN 6

13. LAIN-LAIN HAL

AGENDA 1: UCAPAN ALUAN KETUA PANITIA


1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab Al Fatihah
1.2 Pengerusi berterima kasih kepada semua guru yang hadir ke mesyuarat Panitia Bahasa Melayu
Kali Ketiga ini secara dalam talian menggunakan Google Meet.
1.3 Beliau menegaskan bahawa Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah dibangunkan bertujuan
untuk membantu guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sebagai
alternatif pembelajaran norma baharu.
1.4 Beliau juga mengharapkan agar semua guru dapat memberikan komitmen yang baik semasa
menjalankan PdPR ini di rumah.
1.5 Bagi perancangan kurikulum dalam waktu PdPR terdapat beberapa perkara yang perlu diambil
tindakan terutamanya latihan atau tugasan yang diberikan kepada murid. Guru-guru perlu
menghabiskan Kandungan Asas dahulu. Bagi kandungan tambahan dan pelengkap boleh tinggal
dulu mengikut situasi murid. Guru Besar mendapat banyak rungutan dari ibubapa yang guru-guru
memberi tugasan yang banyak. Guru-guru perlu memahami keadaan murid-murid diluar kerana
terdapat murid yang berkongsi peranti dengan adik beradik, ada murid yang mendapat bimbingan
dari ibu bapa untuk buat tugasan dan ada juga yang tidak dapat bimbingan dari ibubapa kerana
bekerja. Selain itu ia juga boleh menimbulkan masalah bagi guru untuk menetapkan TP murid
kerana guru-guru tidak tahu ketelusan murid menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru
samada murid sendiri yang buat atau dibantu oleh ibubapa ataupun ibubapa yang membuat
tugasan tersebut. Guru Besar menyerahkan kepada guru-guru untuk meletakan TP murid-murid.
Makluman: Semua Guru

AGENDA 2: MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


2.1 Setiausaha Pn Normi Zarifah binti Mohd Isha membentangkan minit mesyuarat yang lalu untuk
diterima dan disahkan.
2.2 Minit mesyuarat diterima dan disahkan oleh Pn Renny Mazuin bt Abdooll Rahim dan disokong
oleh Pn Rosda binti Yusof

AGENDA 3: ANALISA PEPERIKSAAN / PBD KALI PERTAMA. (JANUARI – JUN) & PROGRAM
PENINGKATAN (JUSTFIKASI)

3.1 Bagi program peningkatan semua panitia telah membuat ketetapan untuk mengatasi masalah
yang dihadapi oleh murid.
3.2 Antara kelemahan yang dikenal pasti bagi murid tahap 2 adalah dari segi kesalahan ejaan,
imbuhan, tanda baca semasa menjawab soalan latihan. Bagi soalan pemahaman murid
terpengaruh dengan matapelajaran lain contohnya semasa menjawab soalan murid menjawab
dengan ayat yang ringkas. Bagi murid kelas Pintar masih ada murid yang masih tidak memahami
apa yang dibaca. Antara pelan intervensi yang dilakukan ialah murid diberi latihan dalam bentuk
kuiz tatabahasa, permainaan Bahasa dan menggalakkan murid menggunakan kamus. Bagi murid
tahap 1 masih lagi ada murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik
terutama dari kelas Bestari dan Pintar. Guru memberi latih tubi bacaan kepada murid-murid yang
lemah.

Makluman: Semua Guru

AGENDA 4: PELAPORAN PDPR


4.1 Adalah di maklumkan tiada sebarang masalah dengan pelaporan SPDPR. Semua guru dapat
mengisi laporan mengikut masa yang ditentukan. Namun untuk pelaporan hari Jumaat guru-guru
diminta tidak mengisi laporan pada hari Isnin kerana data SPDPR akan dikutip secara mingguan
pada hari Jumaat.

4.2 Bagi kehadiran murid pula guru- guru diminta mengisi sedikit kehadiran murid pada hari semasa.
Guru-guru diminta tidak menunggu seminggu baru isi kehadiran. Guru-guru boleh isi kehadiran
murid yang sebenar. Walaupun murid hadir sekali dalam sebulan sudah dikira tidak tercicir.
Makluman: Semua Guru

AGENDA 5: PERANCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN/PBD AKHIR TAHUN.


5.1 Bagi Perancangan Peperiksaan Akhir Tahun pula Pengerusi menyatakan sekiranya murid dapat
belajar secara bersemukapada 3 Oktober peperiksaan akan diadakan pada bulan November (8
November 2021). Oleh itu guru-guru boleh mula menjana soalan peperiksaan bagi matapelajaran
teras terutamanya bagi murid tahun 6. Pengerusi berharap peperiksaan akhir tahun tidak lagi
menggunakan modul atau buku aktiviti yang pernah digunakan murid tetapi dibina oleh guru-guru
sendiri. Bagi PBD kali kedua bermula Julai - November adalah secara berterusan. Perekodan
hendaklah dikemaskini dari masa ke semasa dan boleh dinilai sekiranya diminta.

5.2 Pengerusi meminta guru-guru membuat penilaian pada murid-murid yang tidak pernah
menghantar tugasan PDPR terlebih dahulu sekiranya murid dapat belajar secara bersemuka
pada 8 November nanti.

5.3 Peperiksaan akhir tahun melibatkan murid tahap 2. Tarikh sebenar peperiksaan akan
dimaklumkan kemudian. Puan Suraya meminta Ketua Panitia akan menentukan siapakan yang
akan menyediakan soalan peperiksaan. Peperiksaan hanya melibatkan matapelajaran teras
sahaja.

Makluman: Semua Guru

AGENDA 6 : PELAPORAN IPPK ( PRA SEKOLAH)


6.1 Puan Nur Zulaikha memaklumkan mengenai IPPK Pra Sekolah

Murid 5 Tahun:
Bacaan : TP 1- 8 orang, TP 2 - 8 orang
Murid 6 Tahun:
Bacaan : TP 2 - 34 orang
6.2 Puan Nur Zulaikha memaklumkan penilaian dibuat pada bulan April – 28 Mei 2021. TP tertinggi
bagi penilaian kali pertama adalah TP 2 walaupun murid tersebut telah mencapai TP 3.
Makluman: Semua Guru

AGENDA 7: PELAPORAN PEMULIHAN


7.1 Puan Umi Syahidah memaklumkan baru sahaja menghantar data murid pemulihan berakhir 31
Julai 2021. Bilangan murid
pemulihan:
Tahun 1 - 11 orang
Tahun 2 - 7 orang
Tahun 3 - 9 orang
Tahun 4 - 2 orang
7.2 Puan Umi juga memaklumkan Tahun 1 belum dimasukkan lagi di dalam kelas pemulihan.
Murid tahun 1 telah dibuat pemilihan tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana PDPR.
7.3 Puan Umi menyatakan telah menghadiri Modul Sistem Aplikasi Pangkalan Data. Selepas ini
murid pemulihan akan direkodkan dan ditaging di dalam APDM sendiri. Kemungkinan sistem ini
akan digunakan pada bulan Oktober.
7.4 Bagi pencapaian murid sepanjang PDPR Puan Umi memaklumkan hanya seorang murid
sahaja yang berjaya menguasai semua kemahiran pemulihan iaitu Engku Danish dari kelas 3
Pintar. Selepas cuti penggal nanti murid tersebut akan diserahkan kepada guru Bahasa Melayu
kelas tersebut untuk meneruskan PDPR dalam kelas biasa.

Makluman: Semua Guru

AGENDA 8: PENJAMINAN KUALITI


8.1 Guru Besar mengingatkan Kp untuk memaklumkan kepada semua ahli panitia terdapat 4 item
(Pementoran, Pemantauan, Pengesanan dan Penyelarasan) penjaminan kualiti. Walaupun
dalam PDPR guru-guru perlu buat PLC juga. Dokumentasi perlu dimasukan di dalam fail
penjaminan kualiti. Guru-guru yang ada buat PLC & Pementoran diminta mengisi borang dan
direkodkan.
Makluman: Semua
Guru
AGENDA 9: SKPMG2 STANDARD 4
9.1 Pencerapan PDP guru-guru akan diamsukan dalam Standard 4 (Pencerapan PDP). Oleh
kerana guru melaksanakan PdP secara online pihak pentadbir terpaksa membuat pencerapan
secara maya. Bagi tahun 2021 kemungkinan tidak ramai yang akan dapat cemerlang. Markah
yang akan diberikan adalah baik berdasarkan pemantauan. Bagi Standard 2/3 guru-guru
diminta mengisi penilaian berdasarkan borang yang disediakan oleh Cikgu Munah dan Cikgu
Mariam. Setiap aktiviti yang dilaksanakan mesti ada eviden (One Page Report).
9.2 Bagi PBPP pula Puan Suraya memaklumkan bagi Keberhasilan kali kedua guru-guru boleh
tambah baik, gugurkan atau kekalkan. Sebarang masalah guru-guru boleh rujuk pada penilai
masing-masing.

Makluman: Semua
Guru

AGENDA 10 : CIDS- PAK 21


6.1 Tahniah kepada semua guru kerana CIDS di SK Sungkai adalah seratus peratus termasuklah
dua orang guru baharu juga berjaya menguasai CIDS. Guru Besar mengingatkan semua guru
agar dapat menyelitkan elemen PAK 21 dalam CIDS sekurang-kurangnya seminggu 1 RPH ada
elemen PAK 21. Ini kerana CIDS boleh diakses oleh pegawai-pegawai dari KPM. Guru Besar
juga mengingatkan semua guru supaya mencatat impak. Guru Besar meminta guru-guru tidak
mencatat dalam dalam CIDS jika ada cuti umum. Guru-guru boleh merujuk Puan Alina jika
terdapat sebarang masalah berkenaan CIDS.
Tindakan: Semua
Guru

AGENDA 11: PROGRAM INTERAKSI TAHAP 1


11.1 Guru-guru diminta fokuskan pada penglibatan murid semasa PDPR. Guru-guru boleh bersoal
jawab dengan ibubapa berkenaan PDPR terutamanya murid-murid yang kurang atau tidak
pernah menyertai PDPR. Guru Kelas tidak perlu menayangkan Tahap Penguasaan (TP) murid-
murid kecuali ditanya oleh ibubapa.
11.2 Guru subjek perlu sediakan nama murid yang kerap, sederhana, jarang-jarang dan tidak pernah
hadir kelas PDPR. Nama murid perlu diserahkan kepada guru kelas untuk dipaparkan semasa
Hari Interaksi nanti.
Tindakan: Semua Guru
AGENDA 12: POSMORTEM PROGRAM INTERAKSI TAHUN 6
12.1 Tahniah kepada semua guru tahun 6 yang telah berjaya mengadakan Hari Interaksi Tahun 6
dengan jayanya. Hari Interaksi Sk Sungkai telah ditiru oleh sekolah lain.
12.2 Kebanyakan ibubapa tahun 6 tidak mengetahui anak-anak mereka tidak menyertai kelas PDPR.
Ibubapa yang bekerja menyerahkan telefon kepada anak-anak dan berharap anak-anak mereka
masuk kelas.
12.3 Ibubapa yang menyertai Hari Interaksi adalah ibubapa kepada murid yang selalu hadir kelas
PDPR. Ibubapa kepada murid yang tidak hadir kelas PDPR tidak menyertai Hari Interksi
menyebabkan guru-guru sukar untuk bersoal jawab mengenai permasalahan anak-anak mereka.
12.4 Guru Besar mengucapkan tahniah kepada semua guru Tahun 6 yang bersedia dengan data dan
jawapan yang akan disoal oleh ibubapa semasa sesi Interaksi Tahun 6. Guru Besar berpesan
kepada semua guru supaya tidak emosi semasa menjawab soalan dari ibubapa

Tindakan: Semua Guru

AGENDA 13: LAIN-LAIN HAL


7.1 Pengurusi berharap semua guru dapat terus bekerjasama dan bersama sama meningkatkan lagi
prestasi sekolah.
7.2 Mesyuarat di tangguhkan pada pukul 4.30 petang

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,


………………………………. ………………………………. ……………………………….
(PN NORMI ZARIFAH BINTI (PN RUSMALIZA BINTI (PN SURAYA BINTI MOHD LUT)
MOHD ISHA KAMARUDDIN PEN KANAN PENTADBIRAN
SETIAUSAHA KETUA PANITIA SK SUNGKAI
PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU

Anda mungkin juga menyukai