Anda di halaman 1dari 2

Lampiran B BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU Nama Sektor/Unit/Sekolah:

1 2 3 5 6 7 Nama Pegawai / Kakitangan Judul Buku Nama Pengarang Tarikh Hantar Bidang / Fokus Mahazilah bt Mamat @ Mohamad Hashim Pedagogi II, Pelaksanaan Pengajaran (392 muka surat) Ee Ah Meng 4 Tahun diterbitkan : 1997 Pengetahuan Profesionalisme

Sekolah Kebangsaan Durian Mas,Manir,21200 Kuala Terengganu

Ringkasan Eksekutif / Sinopsis : (Jika ruang tidak mencukupi, sila gunakan Lampiran) - Buku ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian I berfokus pada topik seperti konsep & model pengajaran, pendekatan, kaedah & teknik, perancangan untuk pengajaran, pengenalan kepada proses pengajaran & pembelajaran mikro. Manakala bahagian II pula mengandungi 40 soalan objektif & 4 soalan subjektif beserta contoh jawapan. Buku ini membantu para guru bagi melaksanakan proses pengajaran mereka menggunakan teknik, strategi, kaedah juga pendekatan yang menarik dan pelbagai mengikut kesesuaian tahap penerimaan murid. Proses-proses pengajaran yang diterangkan juga adalah berdasarkan beberapa model seperti Model Glaser, Model Sim, Model Taba dan Model Suchman. Buku ini juga memberi panduan tentang cara penulisan penyediaan pengajaran bagi guru yang terlibat mengajar kelas biasa.

Pembelajaran yang diperolehi : (Jika ruang tidak mencukupi, sila gunakan Lampiran) - Ia dapat dijadikan sebagai suatu garis panduan untuk menzahirkan corak pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan juga mengikut garis panduan yang sepatutnya.

Aplikasi di dalam Organisasi : (Jika ruang tidak mencukupi, sila gunakan Lampiran) - Ia dapat membantu saya mengaplikasikan ilmu yang didapati dari pembacaan buku ini di dalam proses pengajaran saya dan secara tidak langsung terhadap mutu pembelajaran murid-murid saya. Contohnya, tentang bagaimana bagi menjadikan sesuatu proses pengajaran & pembelajaran (p & p) itu sesuatu yang menyeronokkan, bermutu dan memberi suatu rasa menang menang terhadap kedua-dua pihak iaitu guru dan murid.

Disediakan oleh : (MAHAZILAH MAMAT @ MOHAMAD HASHIM)

Disahkan oleh : .. ( )

KOMPONEN BACAAN (Dicadangkan) Buku-buku yang dibaca hendaklah berfokus kepada 3 bidang iaitu: 1. Pengetahuan Profesionalisme (60%) Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran Kandungan dan Kaedah Pedagogi Pengurusan Kurikulum Kreativiti dan Inovasi Pedagogi 2. Kemahiran Profesionalisme (20%) Kejurulatihan Penulisan Ilmiah Kajian dan Penyelidikan Ilmiah Kepimpinan Pengurusan Kewangan Pengurusan Strategik 3. Amalan dan Nilai Profesionalisme Keguruan (20%) Nilai dan Etika Komunikasi Berkesan Soft Skills

Setiap guru dikehendaki membaca buku dari bidang di atas mengikut peratusan dan kesesuaian seperti yang dianjurkan di atas. Setiap buku ilmiah tersebut mestilah mengandungi sekurang-kuramgnya 50 halaman.

Anda mungkin juga menyukai