Anda di halaman 1dari 3

Nama : _______________________ Eja dan kenal pasti huruf konsonan. Bulatkan huruf konsonan yang betul.

c a t

j u s

v a n

j a m

s u p

b o m

k e k

z i p

t i n

p i n

b a s

b o t

Nama : _______________________ Isikan tempat kosong di bawah dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan yang betul.

c __ t

j __ s

v __ n

j __ m

s __ p

b __ m

k __ k

z __ p

t __ n

p __ n

b __ s

b __ t

Nama : _______________________ Isikan tempat kosong di bawah dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan yang betul.

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __