Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 MINGGU/ KELAS 1

HARI JUMAAT TARIKH/ MASA 25/3/2022 845-915AM

KOMPONEN PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


UNIT 9: HARI YANG CERIA
TAJUK GAYA HIDUP SIHAT

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif

STANDARD 1.1.1 Menyatakan maksud postur, rehat dan tidur.


1.1.2 Mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal
PEMBELAJARAN
yang sihat.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan maksud postur, rehat dan tidur.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang
sihat.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan 3 maksud postur, rehat dan tidur dengan betul.
1. Guru menerangkan kepada murid tentang gaya hidup sihat.
2. Murid diterangkan tentang postur yang betul dalam kehidupan seharian.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Setiap pasukan melukiskan postur cara duduk, cara berdiri, cara tidur dan cara
AKTIVITI
mengangkat barang mengikut kreativiti ahli kumpulan dalam kertas manila. (
PDPC
5. Setiap kumpulan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan untuk membuat
penilaian hasil kerja setiap pasukan.
6. Guru bersoal jawab dengan murid dan membuat kesimpulan tentang pelajaran hari
ini.

Stretch to Sketch (Lukis


AKTIVITI PAK-21 Rotating Review
mengikut kreativiti)
BBB/BBM BT m/s 68
EMK Kreativiti dan Inovasi
KBAT Mengaplikasi Choose an item.
NILAI Kerjasama Toleransi
TAHAP PENGUASAAN 2 PENTAKSIRAN (PBD) Lembaran kerja
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK 21 murid dapat menyatakan maksud postur, rehat dan tidur.
Mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang
sihat.