Anda di halaman 1dari 21

KAD LAPORAN

KELAB KEBAJIKAN
GURU & STAF (KKGS)
SAMSMEL 2021
SEPASUKAN
SEHATI & SETUJUAN
1 TAHUN MEMBAWA MISI KEILMUAN, KEBAJIKAN DAN UKHUWAH
#tekadkita
Memupuk semangat kerjasama, menjalin silaturrahim
serta menjaga kebajikan ahli agar suasanabekerja di SAM
Sungai MerabLuar, Kajanginilebihkondusif, produktifdan
professional.
Memupuk semangat kerjasama, menjalin
silaturrahim
serta menjaga kebajikan ahli agar
suasanabekerja di SAM Sungai
MerabLuar, Kajanginilebihkondusif,
produktifdan professional.

3 TUMPUAN UTAMA

1. KEBAJIKAN – silaturrahim, sakit,


kematian, kahwin, bersalin, harijadi dll

2. KESELESAAN –suasanakerja kondusif.


3. KEILMUAN- produktifdan professional.


- semua program melibatkan staff
akanmelibatkan KKGS
secaralangsungatautidaklangsung

TERAS 1 : KEBAJIKAN
SILATURRAHIM,
SAKIT, KEMATIAN,
KAHWIN,
BERSALIN,
HARIJADI DLL
BANTUAN
KHAS
COVID 19
01-27

10-
LO VE
ZIARAH MAHABAH
bantuan
banjir
TERAS 2 :
KESELESAAN –
SUASANA KERJA
KONDUSIF
TERAS 3
KEILMUAN- produktif dan
professional.- semua program
melibatkan staff akan
melibatkan KKGS secara
langsung atau tidak langsung
TERIMA KASIH
ATAS UKHUWAH
DAN KOMITMEN SEMUA
KERJASAMA YANG DIBERIKAN
KEPRIHATINAN YANG
DITUNJUKKAN
MENGUAT KASIH SAYANG
ANTARA KITA SEMUA
MOGA IA AKAN KEKAL
SELAMANYA
KEMAAFAN DARI KAMI
AJK KKGS 2021
#kuatbersama
#kukuhbersatu