Anda di halaman 1dari 13

NAMA : KELAS:

BAHAGIAN A
[ 20 markah ]

Soalan 1 hingga Soalan 16


Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1. Doktor gigi sedang ___________________ gigi adik yang sakit.


A mengorek
B menyuntik
C memeriksa
D mencungkil

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

2. Asri tidak dapat mengikuti lawatan itu kerana _________________


bas.
A ditinggal
B meninggal
C ketinggalan
D peninggalan
3. Kakak saya mudah mendapat kawan kerana dia ______________ .
A mulut tempayan
B ringan mulut
C berat mulut
D buah mulut

4. Puan Zety membeli se__________________ rantai emas di kedai itu.


A urat
B ulas
C utas
D untai

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

5. Pasu bunga itu terjatuh ________________ pecah.


A sambil
B serta
C dan
D lalu

2
6. Abang suka makan ikan yang digoreng dengan _______________ .
A rapuh
B garing
C lemau
D rangup

7. Suriati dan Suriani adik-beradik, tetapi _____________________


sering bergaduh.
A dia
B kita
C kalian
D mereka

8. Normah sentiasa berada di _____________________ ibunya semasa


majlis itu berlangsung.
A sisi
B atas
C sudut
D pinggir

9. _____________________ penari itu merupakan anggota Kelab


Kebudayaan sekolah kami.
A Para
B Segala
3
C Seluruh
Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Faizal dan adiknya membina _________________ di tepi pantai.


A istana batu
B istana pasir
C istana tanah
D istana plastik

11. Salmi dan Zaila kerap berjumpa pada waktu petang di taman
permainan.
Pilih perkataan seerti bagi kerap.
A sering
B jarang
C kurang
D banyak

12. Latifah dan Susan menjadi akrab sejak peristiwa itu.


Pilih perkataan berlawanan bagi akrab.
A karib
B rapat

4
C seiring
D renggang
13. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
Sejak bilakah kamu tinggal di sini?
A Sudah lama saya tinggal di sini.
B Saya suka tinggal di kampung ini.
C Penduduk di kampung ini baik-baik belaka.
D Saya tinggal di sini sejak lima tahun yang lalu.

14. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.


Daud tidak datang ke sekolah kerana datuknya sakit tenat.
A Siapakah yang sakit tenat?
B Bilakah datuk kamu sakit tenat?
C Daud tidak datang ke sekolah berapa hari?
D Mengapakah Daud tidak datang ke sekolah?

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

15. Mei Ling menerima hadiah itu _________________ ayahnya.


A dari
B oleh
C pada
D daripada
5
16. Pilih ayat yang betul.
I Nah, lelaki itu bergaya sungguh!
II Cis, banyaknya buku awak!
III Wah, banyaknya buku awak!
IV Aduh, sakitnya perutku!
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan IV sahaja
D III dan IV sahaja

BAHAGIAN B

Soalan 17 hingga Soalan 20


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Tingginya Menara Kuala Lumpur,


Mercu tanda kebanggaan rakyat;
Negara kita aman dan makmur,
Rakyatnya hidup dalam sepakat.

Putera puteri anak Malaysia,


Berpadu tenaga di bidang sukan;
Yakin boleh pasti berjaya,
Namamu sentiasa jadi sebutan.

Di arena badminton kita terkenal,


Untuk bertarung tidaklah gentar;
Cepat menangkis cekap berkawal,
Itulah tanda orang yang pintar.

Di puncak gunung udara segar,


Alam sekitar indah dan permai;
Tabahkan hati banyak bersabar,
Kejayaan pasti akan tercapai.
6
17. Apakah mercu tanda negara Malaysia?
A Putrajaya
B Teluk Danga
C Bangunan Parlimen
D Menara Kuala Lumpur

18. Mengapakah kita mesti bekerja keras di bidang sukan?


A Supaya berjaya
B Supaya musuh takut
C Supaya nama kita terkenal
D Supaya kita tidak gentar bertarung

19. Perkataan tercapai dalam pantun bermaksud _________________


A termakbul
B tersampai
C terjangkau
D terlaksana

20. Malaysia terkenal dalam arena _________________ .


A bola sepak
B badminton
C ragbi
D hoki

7
BAHAGIAN A

Soalan 21

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong
dalam petikan yang diberi.

sejuk nyaman bersih

jernih aman

Suasana di Kampung Damai sangat _________________________ .

Udaranya pula sungguh _________________________ dan

_________________________. Di kampung itu ada sebatang sungai. Air

sungai ini sangat _________________________ dan

_________________________. Penduduk kampung suka mandi di sungai

tersebut.

[ 5 markah ]

Soalan 22

a. Tulis kata tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.
Ayat tanya : _____________________ hobi kamu?

Jawapan : Hobi saya ialah mengumpul setem.

[ 1 markah ]

8
b. Garis kata adjektif yang sesuai berpandukan gambar.

[ 2 markah ]

c. Tuliskan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar dan


pernyataan di bawah.

Murid baharu itu digelar _________________________ kerana suka


duduk seorang diri.

[ 2 markah ]

9
Soalan 23

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Persembahan Kebudayaan
Pada 16 September 2015 yang lalu, Sekolah Kebangsaan Teluk
Ehsan telah mengadakan Persembahan Kebudayaan. Tujuan utama
aktiviti tersebut diadakan adalah untuk mendedahkan kebudayaan
masyarakat Melayu, Cina, dan India kepada murid-murid.
Antara persembahan yang diadakan ialah Persembahan Tarian
Tradisional, Pertunjukan Pakaian Tradisional, dan Persembahan
Nyanyian Lagu Rakyat.
Persembahan Kebudayaan yang bermula pada pukul 8.00 pagi
dan tamat pada pukul 3.00 petang. Semua aktiviti yang diadakan
sepanjang program tersebut berjalan lancar.

a. Persembahan tersebut diadakan pada _______________________ .


[ 1 markah ]

b. Siapakah yang menganjurkan persembahan itu?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
[ 2 markah ]

b. Pilih pernyataan yang betul.

Tarian Salsa

Tarian tradisional
Tarian Ngajat rakyat negara kita

Tarian Zapin

10
[ 2 markah ]
Soalan 24

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Peraduan Mewarna
Kelab Seni dan Budaya Sekolah Kebangsaan Seri Sena dengan
kerjasama Jabatan Pelancongan Negeri Kedah akan mengadakan
Peraduan Mewarna sempena dengan Kempen Cuti-cuti Malaysia.
Maklumat lanjut tentang peraduan mewarna tersebut adalah seperti
berikut:
Tarikh : 7 Ogos 2016
Tempat : Dewan Sekolah Kebangsaan Seri Sena
Masa : 9.00 pagi
Peserta : Murid tahun 1, 2, dan 3
Tajuk Lukisan : Berkelah di Air Terjun Pasu
Tema Lukisan : Destinasi Pelancongan di Malaysia
Sertailah sekarang! Hadiah menarik menanti anda!
Sesiapa yang berminat hendaklah mendaftarkan diri kepada guru kelas
masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Julai 2016.

a. Peraduan itu akan diadakan pada _______________________________.


[ 1 markah ]

b. Siapakah yang menganjurkan peraduan mewarna itu?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

[ 2 markah ]

c. Berikan maksud kosa kata berikut berdasarkan iklan di atas.

destinasi = _________________________________

11
[ 2 markah ]

d. Senaraikan peserta yang boleh menyertai peraduan itu.

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

[ 3 markah ]

Soalan 25

a. Nyatakan perbandingan yang betul berdasarkan gambar.

Besar seperti

[ 2 markah ]

b. Tuliskan kata majmuk berdasarkan gambar.

12
[ 2 markah ]

c. Tulis kata berlawanan bagi perkataan yang dihitamkan.

Fadhil datang lewat ke sekolah.

lewat

Air sungai ini jernih dan sejuk.


sejuk

[ 2 markah ]

13

Anda mungkin juga menyukai