Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA

GOTONG ROYONG
MENCERIAKAN
MASJID QARIAH
ULU SUNGAI

ANJURAN
JK MASJID QARIAH ULU SUNGAI
27610 RAUB
PAHANG
1.0 PENDAHULUAN
Institusi masjid kini berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi matlamat
melahirkan insan yang berilmu, berketrampilan dan berkeperibadian yang unggul. Kebersihan
persekitaran merupakan salah satu fakktor yang dapat membantu bagi memenuhi
pelaksanaan matlamat tersebut.Penyediaan persekitaran yang perlu dititikberatkan oleh setiap
induvidu muslim. Persekitaran yang bersih dan ceria dapat membantu mempertingkatkan
proses tarbiyah, muhasabah diri, pengajaran yang lebih berkesan dan efektif. Sehubungan
dengan itun, pihak jawatankuasa telah merancang untuk menganjurkan satu aktiviti mengecat
bangunan masjid bersama masyarakat kampung bagi memenuhi matlamat yang telah
diterapkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang( JAIP)

2.0 OBJEKTIF
2.1 Mewujudkan suasana serta identity masjid sebagai institusi yang bersih dan indah
2.2 Melaksanakan amalan kebersihan bagi mencapai kepuasan yang maksimum.
2.3 Mewujudkan dan mempertingkatkan semangat Kerjasama yang padu dengan
penglibatan semua pihak dalam program kebersihan masjid.
2.4 Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga masjid dan asyarakat kampung
terhadap kebersihan,keindahan dan keceriaan serta menghargaai kemudahan yang
telah disediakan.
2.5 Mengembling tenaga dan idea yang bersepadu dalam merealisasikan keberkesanan
aktiviti.

3.0 ANGGARAN PERBELANJAAN.

BIL PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH

1 Cat kilat (pagar) 18 liter /tong

2 Cat kilat ( tiang) 18 liter/tong

3 Cat luar (Weatherbond)


18 liter/ tong
4 Cat dalam

5 Berus cat

6 Pengikis

JUMLAH KESELURUHAN : RM 4,445.00

4.0 PENUTUP
Adalah diharapkan program ini mendapat Kerjasama semua pihak dan menjadikan aktiviti ini
sebagai amalan baik kita Bersama demi bekalan kita ke syurga Allah S.W.T kelak, Insya Allah .

Disediakan oleh Disahkan oleh

……………………………………... …………………………………………….
( HADY FAZLY BIN HAMDAN ) ( MOHAMMAD BIN BAKAR )
IMAM PENGERUSI
MASJIQ QARIAH MASJID QARIAH
KG ULU SUNGAI KG ULU SUNGAI

Anda mungkin juga menyukai