Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN KAPIT,

KAPIT, SARAWAK.

KERTAS KERJA CADANGAN

SK KAPIT ‘GOT TALENT’

TAHUN 2019

TARIKH : 9 – 10 OKTOBER 2018 (2 HARI)

TEMPAT : SK KAPIT
KERTAS KERJA CADANGAN
SK KAPIT “GOT TALENT’

1.0 PENGENALAN

Generasi muda adalah merupakan golongan penting dalam masyarakat. Mereka adalah pewaris
kepimpinan negara serta penyambung usaha yang telah dirancang dan dilaksanakan hari ini.
Kejayaan negara pada masa hadapan bergantung besar kepada sejauh mana generasi muda
mampu memikul amanah dan tugas yang berat ini.

Menyedari hakikat ini, bahawa generasi muda perlu dibimbing dan dipimpin bagi
mempersiapkan mereka untuk memikul tugas berat ini. Apa yang ingin kita lahirkan ialah
generasi muda yang memiliki peribadi yang baik, akhlak yang mantap, mampu bekerja
bersungguh-sungguh dan mempunyai cita-cita serta daya juang yang tinggi. Di samping itu,
generasi muda yang dilahirkan mesti berfikiran kritis dan kreatif dan sentiasa cerdas dalam apa
jua masalah yang menimpa.

SK Kapit ‘Got Talent’ merupakan aktiviti yang berbentuk pertandingan di mana para
peserta (murid-murid SK Kapit) masing-masing menunjukkan bakat terpendam yang mereka
miliki. Selain itu, pertandingan ini juga merupakan batu loncatan bagi murid-murid dalam
menyertai mana-mana pertandingan yang sering dijalankan oleh pihak kementerian atau mana-
mana agensi.

Justeru, pertandingan ini turut membantu dalam meningkatkan keyakinan diri murid-
murid sebelum melangkah ke peringkat seterusnya iaitu sekolah menengah. Malahan, ianya turut
menunjukkan sifat keberanian murid-murid.

2.0 RASIONAL

 Membentuk potensi diri serta mewujudkan sifat keikhlasan, motivasi, keyakinan diri serta
pembentukan pelan tindakan diri dan kekuatan bekerja secara individu dan berkumpulan
dengan lebih khusus.

 Meningkatkan kualiti diri untuk memandu dan membimbing diri untuk menjalankan
hidup dengan lebih berkesan kepada sekolah, komuniti, masyarakat, keluarga dan
organisasi.
3.0 OBJEKTIF

Di akhir pertanding ini, pelajar dapat menguasai perkara-perkara berikut:

 Mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan diri.

 Mendedahkan peserta kepada pengalaman baharu dan meningkatkan keyakinan murid-murid.

 Menghindarkan diri murid-murid dari unsur dan gejala yang negatif serta menerapkan nilai
positif dalam diri mereka.

 Mendidik dan membentuk nilai jati diri pelajar dalam berkomunikasi dan bersosial supaya
mereka dapat menhadapi situasi pada masa hadapan

4.0 METODOLOGI

 Pengendalian program secara komprehensif dengan melibatkan unsur-unsur seperti


pertandingan dalam pencetus minda.

 Menjadikan program lebih berbentuk “experiental learning” untuk memudahkan pelajar


memahami dan menerima ilmu yang disampaikan.

 Menjadikan peserta tertarik hati dan seronok mengikut program tanpa rasa tertekan
dengan menggunakan kaedah “psychology approach”.

 Menggunakan kaedah “patriotism approach” untuk meningkatkan semangat dalam


kalangan peserta.

5.0 SASARAN

Semua murid SK Kapit yang berada dalam Tahun 3 hingga Tahun 6.


6.0 RASIONAL (PEMILIHAN TEMPAT DAN AKTIVITI)

Pertandingan ini dijalankan di dalam kawasan sekolah yang mana ianya bertempat di Bilik
Muzik dan Bilik Seni sebagai tempat aktiviti yang telah dirancang. Rasional pemilihan tempat
dan aktiviti yang dibuat adalah:

6
7
7.1 Bersesuaian dengan pertandingan yang dirancang mengikut kategori..

7.2 Kemudahan yang telah tersedia di kawasan tersebut memudahkan perlaksanaan


aktiviti dan menyediakan kawasan yang selamat untuk peserta.

7.3 Murid-murid merupakan aset kepimpinan negara pada masa hadapan. Oleh itu
potensi mereka harus dikembangkan melalui aktiviti kokurikulum dan dimantapkan
agar mereka dapat memainkan peranan sebagai pelajar dengan lebih efektif, inovatif
dan kreatif.

7.4 Gambaran murid-murid seperti di atas membuktikan bahawa pertandingan ini dapat
membentuk jati diri yang kuat dalam diri pelajar terutamanya dari aspek sosial.

7.5 Pertandingan ini diharapkan akan membentuk pelajar yang dapat berinteraksi dengan
baik dalam masyarakat dan komuniti negara.

8.0 CADANGAN TEMPAT

Bilik Muzik (Nyanyian) dan Bilik Seni (Tarian)

9.0 TARIKH

9 hingga 10 Oktober 2019 (Isnin dan Selasa)

10.0 MASA

8.00 pagi hingga 11.00 pagi

11.0 CADANGAN PERBELANJAAN

Rujuk lampiran
12.0 FASILITATOR

Kem ini akan dikelolakan oleh Kelab Seni Budaya SK Kapit.

Senarai tugas (rujuk lampiran)

13.0 PENGISIAN PROGRAM


Rujuk lampiran

14.0 PENUTUP

Semangat setia kawan, kerjasama, yakin pada diri, keberanian dan toleransi semasa pertandingan
akan dapat diterapkan. Semoga program ini mencapai objektif yang digariskan dan mendapat
sokongan serta kerjasama dari semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak
dalam menjayakan program ini. Semoga dengan program yang dianjurkan oleh pihak sekolah ini
memberi impak yang positif kepada semua peserta.

“Kebudayaan Tanpa Sempadan”

Disediakan oleh, Disemak oleh,

.................................................. ....................................................
(EN. HASNOR RIZMAN BIN HASSAN) (UST AIDIL KHIRZIR BIN AMIN NORDIN)
Penyelaras Kelab Seni Budaya Penolong Kanan KoKurikulum
SK KAPIT, KAPIT SK KAPIT, KAPIT

Disahkan oleh,

.................................................
( EN. JOHN ANAK RIMBAR )
Guru Besar,
SK KAPIT, KAPIT
15.0 TENTATIF PROGRAM

HARI PERTAMA (Isnin)

0700-0730 : Pendaftaran peserta


0730-0800 : Taklimat ringkas pasal pertandingan
0800-0930 : Pertandingan berlangsung
0930-1000 : Rehat
1000-1200 : Pertandingan berlangsung
1200-1430 : Rehat
1430-1630 : Sesi serlahan bakat bersama juri

HARI KEDUA (Selasa)

0700-0730 : Taklimat ringkas bersama peserta peringkat akhir


0730-0930 : Pertandingan akhir bermula
0930-1000 : Rehat
1000-1100 : Majlis Penangguhan dan penyampaian hadiah dan sijil
1100 : Bersurai

+ Tentatif di atas boleh dipinda dan diubah mengikut kesesuaian program yang dilaksanakan.
+ Peserta muslim melaksanakan solat, peserta non-muslim akan dikumpulkan untuk sesi moral yang akan
dikendalikan oleh fasilitator yang bertugas.
ANGGARAN HADIAH PERTANDINGAN

PERKARA KOS

1. Nyanyian RM10 x 4 (hamper)


1 Stand medal
2. Tarian RM20 x 4 (hamper)
1 Stand medal

Jumlah RM 120

Anda mungkin juga menyukai