Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH 10 JANUARI MINGGU 43


2021
TEMA/TOPIK BAIK HATI / PENYERI JIWA MASYARAKAT KELAS: TAHUN 5 HARI: ISNIN

STANDARD PEMBELAJARAN MASA 7.10- 8.10 PAGI


2.1Menyenaraikan contoh keperluan dan kebajikan yang boleh diberikan kepada masyarakat
2.2 Menjelaskan kepentingan bersikap peka terhadap keperluan dan kebajikan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat
1. Menyatakan contoh keperluan dan kebajikan yang boleh diberikan kepada masyarakat
2. Menerangkan kepentingan bersikap peka terhadap keperluan dan kebajikan
masyarakat.

KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SUSULAN UNTUK


Murid akan dapat menyatakan contoh kebajikan berdasarkan ceria yang diberikan. MURID
PEMULIHAN
PENGUKUHAN
BAHAN BANTU MENGAJAR PENGAYAAN
AKTIVITI PEMULA

1.Murid menonton you tube(drama pendek )

https://youtu.be/Gxelhv3DBPA

2.Guru menerangkan tajuk pada hari ini.

AKTIVITI UTAMA

1.Murid membaca dialog di dalam buku teks.


2. Murid menyenaraikan apakah perlakuan kebaikan yang dilakukan oleh Jia Hui.
3.G uru membuat penerangan menggunakan peta bulatan.

Aktviti Pengayaan
-.2 orang murid membuat latihan di dalam buku tulis( dengan bimbingan guru)

Altviti Pengukuhan
- 2 orang murid membuat akviti kuiz secara di atas talian

https://www.liveworksheets.com/gv1426971jm

AKTIVITI PENUTUP

1. Murid melengkapkan peta bulatan


PAK21
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
4K 1N PdP ABAD 21 Peta Bulatan / KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
Komunikasi Entry card / Exit Card Peta Buih TINGGI (KBAT)
Pemikiran Kritikal Brainstorming Peta Buih Berganda Mengaplikasi /
Kreativiti Gallery Walk Peta Pokok Menganalisis
Kolaboratif Games Peta Dakap Menilai
Nilai x Stay, y Stray Peta Alir Mencipta
Group Prensentation Peta Pelbagai Alir
Role Play Peta Titi
Traffic Light /

REFLEKSI

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai