Anda di halaman 1dari 2

AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK .

Tulis jawapan anda dalam buku tatabahasa, tidak


perlu salin semula soalan).

LATIHAN PENGUKUHAN MENCERAKIN AYAT (Memisahkan ayat  )


Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal tanpa mengubah maksud
asalnya.
Sila tulis jawapan anda dengan font berwarna BIRU.
Tips:
Kenal pasti dan gariskan kata hubung dalam ayat
pisahkan ayat kepada dua ayat tunggal
Contoh 1.
Contoh 2:
Tauke Lim menternak ayam Ibu bapa Alia telah bercerai sejak tiga tahun
daging dan ayam telur. yang lalu.
(i)   Tauke Lim menternak ayam daging (i)  Ibu bapa Alia telah bercerai.
(ii)  Tauke Lim menternak ayam telur (ii) Ibu bapa Alia bererai tiga tahun yang lalu
.
1.   Ayah mencuci kereta di halaman rumah 7.    Semua anggota masyarakat hendaklah
manakala ibu memasak rendang di dapur. saling menghormati agar kehidupan rakyat
Ayat 1:
Ayat 2: di negara ini bertambah harmoni.
Ayat 1:
2.   Salina yang menderita penyakit kanser Ayat 2:
tahap empat telah meninggal dunia di
Hospital Sungai Buloh petang semalam.
8.  Walaupun jadual kerja pemimpin besar itu
Ayat 1:
Ayat 2: padat, beliau masih dapat meluangkan
masanya untuk bertemu  dengan penduduk
3.   Pekerja-pekerja  asing menjadi pilihan setempat.
banyak majikan di negara ini kerana mereka Ayat 1:
sanggup menerima upah lebih rendah. Ayat 2:
Ayat 1:
Ayat 2:
9. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di
sekolah memberikan faedah yang banyak
4.   Adakah Encik Amran hendak ke Muzium
kepada murid-murid.
Negara atau ke Putrajaya. Ayat 1:
Ayat 1: Ayat 2:
Ayat 2:
9.  Sumbangan sektor perindustrian terhadap
kekukuhan ekonomi Malaysia tidak dapat
5.   Pendebat itu petah berhujah dan bijak
disangkal lagi malah perlu diberikan  fokus
mematahkan hujah lawan. utama dari semasa ke semasa.
Ayat 1: Ayat 1:
Ayat 2: Ayat 2:

10. Pembeli yang memenangi cabutan bertuah


6.    Siswazah yang berpandangan jauh tidak itu berpeluang untuk memilih mana-mana
mengharapkan kerja makan gaji sahaja. barang elektrik seperti ketuhar.
Ayat 1: Ayat 1:
Ayat 2: Ayat 2:

1
11. Produk herba di negara kita mempunyai 13. Setiap hari ramai orang awam ditahan oleh
potensi untuk dikomersialkan ke peringkat pihak berkuasa kerana melanggar arahan 
antarabangsa kerana memiliki khasiat yang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
tinggi. Ayat 1:
Ayat 1: Ayat 2:
Ayat 2:
14. Sebagai pengguna, kita perlulah
12. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) mengamalkan budaya berjimat cermat
dilaksanakan oleh kerajaan untuk semasa berbelanja dan mengamalkan
memutuskan rantaian jangkitan virus Covid- budaya menabung wang.
19. Ayat 1:
Ayat 1: Ayat 2:
Ayat 2:

LATIHAN PENGUKUHAN 2:

Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi satu ayat sahaja dengan


menggunakan kata hubung yang sesuai tanpa mengubah maksud dan struktur asalnya.

1.   Mata pelajaran Sains dianggap mata pelajaran yang sukar oleh sesetengah pelajar.  Mata
pelajaran Seni dianggap mata pelajaran yang senang oleh sesetengah pelajar.
Jawapan:

2.   Buku cerita itu sangat tebal.  Buku itu dibeli bersempena pesta buku yang diadakan di Plaza
Angsana, Johor Bahru.
Jawapan:

3.   Para pelajar perlu menyiapkan latihan Bahasa Melayu dalam tempoh yang ditetapkan.  Latihan
Bahasa Melayu diberikan oleh Cikgu Kalsom.
     Jawapan:

4.   Dalam usaha mengawal jangkitan virus Covid-19 , orang ramai perlu sentiasa mematuhi arahan
Perintah Kawalan Pegerakan(PKP).  Orang ramai perlu sentiasa menjaga kebersihan diri.
Jawapan:

5.   Kemalangan ngeri itu melibatkan beberapa buah kenderaan.  Kemalangan itu berlaku di Jalan
Kemboja.  Kemalangan itu menyebabkan kesesakan jalan raya.
Jawapan:

6.   Golongan muda tidak sepatutnya lupa akan jasa warga tua. Warga tua telah banyak
berkorban.  Warga tua berkorban membangunkan negara tercinta.

7.   Murid perempuan itu telah menerima Anugerah Tokoh Kurikulum.  Dia berjaya mengharumkan
nama sekolah di peringkat kebangsaan. Dia telah mengalami kecederaan di bahagian kaki.

8.   Pokok-pokok hiasan ditanam berjajaran di bahu jalan di sepanjang jalan utama.  Pokok-pokok
tersebut mengindahkan pemandangan persekitaran.  Pokok-pokok tersebut membekalkan
oksigen.

Anda mungkin juga menyukai