Anda di halaman 1dari 236

KATA PENGANTAR

Cetakan pertama
Terbitnya Hikayat Inderaputera ini adalah merupakan lanjutan dari usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bidang penyelidikan hasil- hasil sastra lama Melayu, samada bahan-bahannya daripada sastra lisan ataupun sastra tulisan. Sesebuah hasil sastra lama itu jika hendak dipertimbangkan nilainya dengan cara membandingkan atau mengukurnya dengan taraf kemajuan hasil sastra kita yang ada pada hari ini tentulah tidak menasabah dan tidak sesuai. Kita sedia maklum adanya berbagai kelemahan yang boleh didapati dalam hasil- hasil sastra lama, baik dari jenis cerita-cerita yang dituturkan ataupun yang berbentuk hikayat syair dsb. Tetapi janganlah hendaknya dilupai bahawa bahan-bahan peninggalan dari hasil- hasil sastra lama itulah yang menjadi sumber-sumber untuk kita mengenal SIAPA KITA dan BETAPA KITA pada sepanjang zaman yang telah lampau. Sesungguhnya daripada bahan-bahan sastra lama itulah apabila dikaji dan diselidiki dapat kita mengetahui dan mengenali perkembangan dalam berbagai segi kebudayaan, penghidupan, kebolehan, cara berfikir kita, terutama sekali perkembangan dalam bidang bahasa dan kesusastraan sehingga mencapai peringkat kemajuannya pada hari ini. Hikayat Inderaputera ini bolehlah dianggap sebagai sebuah di antara sastra lama kita yang mungkin telah tercipta pada zaman Kerajaan Melayu Melaka ataupun selewat-lewatnya pada zaman Kerajaan Aceh sedang di puncak kebesarannya. Oleh yang demikian dapatlah ianya dijadikan sebagai suatu contoh dalam bidang bahasa dan kesusastraan kita pada zaman tiga, empat abad yang- lalu ataupun terdahulu dari itu. Sungguhpun naskhah asalnya bertulis tangan yang digunakan dalam menghasilkan karya ini mungkin merupakan sebuah salinan dari naskhah yang lebih tua, dan mungkin dalam proses penyalinan itu telah membawa pindaan-pindaan dan tokok tambah, tetapi perbezaan-perbezaan dalam berbagai segi mengenai bentuk gaya

v

karangan, jalan bahasa, penggunaan perkataan, ejaan dsb. memang banyak didapati jika dibandingkan dengan cara penggunaan kita pada hari ini. Seperti keadaan hikayat-hikayat lama Melayu juga naskhah asal hikayat ini tiada dibahagi-bahagikan kepada bab atau bahagian, tiada mempunyai ceraian atau perenggan, bahkan jarang-jarang dijumpai tandatanda berhenti, tetapi naskhah asal hikayat ini ada pula mempunyai suatu keistimewaan dalam bentuknya, iaitu mengadakan ringkasan cerita yang merupakan sebagai pendahuluan kepada pembahagianpembahagian kisah yang menyusulnya, Seseorang yang gemar mempelajari aliran perkembangan bahasa Melayu b ila membaca buku ini akan tersua dengan beberapa perkataan yang sudah tidak digunakan lagi, demikian juga jalan bahasa yang agak janggal kepada kita hari ini, terutama sekali dalam penggunaan perkataan-perkataan “apa”, “nya”, “kan”, “kepada” dsb. Perlu juga saya nyatakan di sini bahawa buku ini telah diusahakan oleh Encik Ali bin Ahmad (Alis Murni) B.A. (Hon.) pada masa ia berkhidmat sementara di Dewan ini di bawah pengawasan Encik A. Samad bin Ahmad Penolong Ketua Pengarang Dewan ini. Kepada Encik Ali b in Ahmad saya ucapkan tahniah, kerana tugas mengusahakan sebuah hasil sastra lama seperti Hikayat Inderaputera ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan melainkan dengan adanya sifat-sifat tekun, sabar serta dengan kebolehan, kesungguhan minat dsb. Saya berharap ramai lagi mahasiswa- mahasiswa kita yang mempunyai minat dalam lapangan bahasa dan sastra tampil ke muka untuk menyumbangkan usaha masing- masing.

September, 1968

SYED NASIR BIN ISMAIL Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

vi

Cetakan Kedua
Hikayat Inderaputera cetakan kali kedua ini mengalami beberapa perubahan yang dirasakan perlu untuk faedah para pengkaji, peminat serta pelajar-pelajar sastra lama. Beberapa kesilapan atau kekurangan kecil pada cetakan pertama telahpun dibetulkan dengan panduan teks bertulis tangan yang tersimpan di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu teks Hikayat Inderaputera No. MSS (3.7) Keduanya, untuk mengelakkan kekeliruan serta untuk memberi penerangan yang lebih mendalam kepada pelajar-pelajar, maka beberapa catitan- kaki (foot-note) telah dibuat. Mudah- mudahan dengan perubahan dan tambahan ini, para pengkaji, peminat serta pelajar-pelajar sastra lama akan dapat mempelajari hikayat ini dengan lebih sempurna.

28hb. Jun 1973. HAJI SUJAK RAHIMAN Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

vii

PENDAHULUAN
Pendahuluan
Karya ini merupakan hasil transkripsi sebuah naskhah lama yang didapati oleh Dewan Bahasa dan Pustaka daripada Encik Abdullah bin Ismail, Bukit Mertajam. Naskhah ini bukanlah hanya yang tunggal didapati di dalam kumpulan naskhah- naskhah Melayu Lama. Oi dalam bentuk-bentuk lain boleh didapati dari Perpustakaan Universiti Malaya Kuala Lumpur: Dalam bentuk mikrofilem ialah 21509 in Bibliotheque Royale de Belgique. 196 ms., Schoemann V9 Preussische Staatsbibliothek, Berlin 280 ms., dan Cod. Or 6089 in Leyden University Library 209 ms. Didalam bentuk microfische ialah hh. 296 in Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, the Hague. 140 ms., HS. 542 in Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Neder landche-Indie, the Hague, 174 ms., HS.525 in Keninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsc he-Indie, the Hague, 157 ms., dan HS. 221 in Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Van Nederlandsche-Indie, the Hague. 347 ms.1 Microfische terakhir ini adalah hasil transkripsi dalam tulisan rumi Indonesia dan naskhah tahun 1719. Hikayat ini mengisahkan perihal seorang Putera Raja Bikrama Buspa negeri Samanta Puri yang telah diterbangkan oleh merak emas. Inderaputera telah dijatuhkan di dalam sebuah taman bunga yang dipunyai oleh nenek kebayan. Di sinilah serta di bawah jagaan Per dana Menteri Inderaputera dewasa, hingga beliau memperhambakan diri kepada Maharaja Syahian untuk menemui Berma Sakti bagi mendapatkan penawar beranak bagi baginda. Perjalanan Inderaputera penuh dengan temasya-temasya yang ajaib-ajaib dan menakutkan. Akhirnya bertemu juga dengan Berma Sakti. Kejayaan Indera putera disambut oleh Maharaja Syahian tetapi tidak oleh menterimenteri muda dan anak raja-raja yang menaungkan diri kepada baginda. Timbulnya fitnah-fitnah yang mengancam. Tetapi kebenar_______________
l

Lihat Joseph H. Howard, Malay Manuscripts, University of Malaya Library, Kuala Lumpur, 1966. ms, 24.

xi

ikan dan ketam berpantun dan air penawar yang menghidupkan kembali orang yang mati. Yang nyata ialah suatu upacara di dalam ugama Hindu 'tambang' yang merupakan suatu pemujaan kepada dewa-dewa dengannya dapat diperolehi kuasa ghaib dan rahmat daripada tuhan. Dan tidak asing pula terdapat di dalam Sastra Hindu unsur-unsur bunga tanjung dan lotus. 3 Lihat teks Bab V ms.. 36.an Inderaputera ternyata juga dan seluruh menteri. 53. xii . Ciri-ciri untuk menunjukkan ia berasal dari sastra Hindu amatlah banyak. Hikayat ini ditamatkan dengan Inderaputera kembali menemui ayahandanya dan ditabalkan sebagai raja bergelar Paduka Sultan Mengindera di sisi empat orang isterinya. Menurut Winstedt Hikayat Inderaputera bersama-sama dengan Hikayat Seri Rama pernah disebut oleh Syeikh Nuruddin Muhammad ibn Ali. Burung merak yang 'menculik' Inderaputera menjadi lambang kebesaran di dalam hikayat-hikayat Hindu. Sebenarnya Hikayat Inderaputera seperti juga Hikayat Seri Rama tidaklah asing lagi didalam kesusastraan Melayu Lama kita.god) Indera dan nama serta kesaktian dan kekuasaan orang tua bertapa ya ng menolong Inderaputera memperolehi ubat beranak bagi Raja Syahian iaitu Berma Sakti nyata banyak persamaannya dengan sifat Brahma di dalam hikayathikayat Hindu. Unsur panah sakti yang boleh kembali kepada busurnya seperti yang terdapat di dalam hikayat-hikayat Ramayana dan Mahabharata di dalam Hikayat Inderaputera memainkan peranan yang Iebih besar untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan daging dan tulang Inderaputera yang telah dicincang hancur oleh menteri. Maka Inderaputera pun pergilah kepada tasik itu seraya ia menambangkan geliga Mayan Bedi. al-Raniri di dalam Sirat al Mustakim..menteri dan anak-anak raja yang dengki.menteri dan rajaraja yang dengki itu akhirnya tunduk kepada Inderaputera. Syeikh Nuruddin dikatakannya mengutuk kedua-dua Hikayat itu sebagai tidak membawa fungsi ugama hinggakan ia dapat digunakan untuk beristinja _______________ 2 Lihat Winstedt. Dipandang dari sudut sejarahnya ia dapat dianggap sebagai sebuah hasil yang telah disesuaikan dari hikayat Hindu.”3 Nama Inderaputera sendiri sebagai 'hero' di dalam hikayat ini adalah nama dewa (demi. “ . 2 Di dalam teks ini dapat dilihat di beberapa tempat di mana Inderaputera melakukan pemujaan 'tambang' ini untuk memperolehi pertolongan. A History of Malay Literature ms.

Johns di dalam hal ini berkata: “But it seems far. Winstedt ms.melainkan kalau ada menyebut nama Allah. A. Bijdrage n Tot de Taat-Land. as IIIustrated in an anonymous collection of seventeenth century tracts.H. Dr. Johns. This violent antipathy to everything Hindu is probably an indication of his work as a polemist against The Syncretists in India.”5 Tetapi kenyataan Winstedt dan Dr. Juga _______________ 4 5 JMBRAS. Vol. ms. Drewes. there was never any Hindu influence in Acheh.J. Johns membawa pendapat ini di dalam kajiannya mengenai al-Raniri:“Not only did he polemize against religious literature but again st secular works also.W.H. Johns. A. the paper on which it is written may be freely used for that purpose. A History of Malay Literature. 34-35 JMBRAS. Inderaputera di dalam perjalanannya menemui Berma Sakti (Brahama) telah melihat berbagai keajaipan di dalam dunia bumi. Dr.H. en Volkenkunde Dee1115. Di dalam teks yang mengandungi lebih daripada 200 mukasurat terdapat hanya beberapa nama Allah sahaja disebut. 1957. 4 Kenyataan ini mendapati perhatian dari sarjana-sarjana pengajaran Timur. peri dan mambang sebagai dalil kebesaran Tuhan. A. Drewes di dalam mengulas karangan Dr. Dr. xiii . Malay Sufism. Berhubung dengan perkara Malay Sufism. Malay Sufisrn. For this on ly means that since in The Ramayana (Winstedt Ram & Inderaputera) The name of Allah does not occur. 6 G. tetapi adalah diterima sebagai pengajaran Islam untuk membolehkan tiap-tiap sesuatu yang tidak membawa nama Allah itu untuk beristinja atau dicemarkan.fetched to find an indication of his work as a polemist against. 2 No. Dan ini adalah amat menarik perhatian kerana inti dari seluruh karya itu adalah merupakan pemujaan kepada keindahan alam dan kebesaran nikmat Tuhan atas makhluk. for as far as is known. G. For instance he declared that The Malay version of Ramayana (Winstedt Ram & Inderaputera) might be used as toilet paper.J. The same advice would have been given by the mildest faqihs. A.H. 98. Overdruk.”6 Mengkaji teks ini kita dapat mencari sebabnya soal ini timbul.W. A. 178. The Syncertists in India in his declaration that The Malay version of The Malay Ramayana (Winstedt Ram & Inderaputera) might be used as toilet paper. Johns demikian kuat menekankan kefanatikan al-Ran iri tidaklah dapat diterima dengan mudah kerana bukanlah sengaja hikayat itu dicemuh kerana ia berat berunsur Hindu. XXX Pt.H. 3e AFL 1959.

ekonomi dan sebagainya. 3.nama Islam atau Parsi seperti Raja Tahir Johan Syah. Untuk menentukan tarikh tepat penulisan pertama Hikayat Inderaputera adala h mustahil. Anasir pemujaan 'tambang' itu masih kekal walaupun telah diperbaharui di dalam naskhah-naskhah hari ini. penyembahan. Seperti Hikayat Seri Rama ada kemungkinannya Hikayat Inderaputera ini telah mula dikenal oleh bangsa Melayu di dalam zaman Hindu lagi. Dipandang dari segi perkembangan kebudayaan keseluruhannya assimilasi seperti ini berlaku juga di dalam berbagai bidang kebudayaan lainnya-adat istiadat. “Maka paduka anakanda itu akan melihat kekayaan Tuhan yang mahabesar dan mahatinggi. Kerana itu Inderaputera sentiasa sahaja memuji kebesaran Tuhan itu. Ini sudah menjadi sifat Sastra Melayu Lama kita. Sebelum satu penilaian yang tepat dan memuaskan dapat dilakukan boleh ditanggap zaman lahirnya hika yat ini.Inderaputera telah memperoleh berbagai-bagai hikmat 'kenabian'. Tidak berat pula untuk dikatakan bahawa ia telah diusahakan dalam bentuk naskhah selewatlewatnya di dalam zaman peralihan HinduIsIam. kerana ia sendiri menginsafi bahawa kesaktian ya ng ada padanya adalah dari limpah kurnia Tuhan jua. Indera Jilani dan Nobat Rom Syah dan peristiwa-peristiwa pertarungan antara jin kafir dan jin Islam tidak sekali-kali dapat menenggelamkan dasar kehinduan hikayat ini. Mungkin tujuan pencerita ialah unt uk mengekalkan hikayat itu di dalam zaman perkembangan Islamnya. Ini bukan satu kelemahan dari pihak pencerita itu. Oleh itu besar kemungkinannya hikayat ini bersama-sama Seri Rama telah popular di zaman Hindu lagi. perkahwinan.”7 Pengislaman hikayat ini dengan menjelmakan nama 'Allah' dan nama. Sebagai yang telah juga dikatakan oleh Winstedt kedua-dua hikayat Seri Rama dan Inderaputera telah tersebut di dalam kitab- _______________ 7 Lihat teks Bab l ms. dan tentunya tetap asli di dalam zaman awal Islam. xiv . Oleh itu amat berat untuk menerima pendapat bahawa ada gejala penentangan keras setengah ulama kita terhadap hasil hasil sastra Hindu di dalam permulaan zaman Islam. Dan lagi suatu kerja yang benar-benar mengikut disiplin filoloji untuk mendapatkan satu versi yang archtypus memerlukan masa yang amat panjang. Adalah munasabah untuk menukarkan terus 'tambang' itu kepada doa untuk menekankan ke islaman di dalamnya.

Ibid ms. memberi asal hikayat ini kononnya disurat oleh seorang fakir. Ada juga naskhah lain yang menyatakan tarikh ia disalin. Hikayat ini terkenal juga di daerahdaerah lain di Nusantara seperti Bugis. Tetapi dibandingkan dengan naskhah asal transkripsi DBP ini terlihat bahawa naskhah DBP jauh lebih awal disalin. Di dalam versi ini juga terlihat unsur-unsur Hindu yang amat banyak dan senada dengan Hikayat Inderaputera. misalannya : Mengenai asal-usul naskhah ini dan perihal Raja Bikrama Buspa ayahanda Inderaputera. Nyatalah bahawa Hikayat Inderaputera ini telah masyhur berpuluh atau beratus-ratus tahun lamanya.221 in KITLV membawa tarikh 1719. juga panah sakti.naskhah ini. Aceh dan Makasar. Amat menarik sekali untuk dikatakan bahawa telah berlaku banyak perbezaan yang terdapat di dalam naskhah. A History of Malay Literature JMBRAS ms. Kitab ini telah disusun di daIam tahun 1634. _______________ 8 9 Lihat Winstedt. Naskhah Schoeman V9. Berlin menunjukkan tarikh 1262 hijrah dan HS. terdapat gambaran yang tidak ada dalam naskhah DBP: Sedutan ini daripada naskhah 21509 in Bibliotheque Royale. Heronya ialah seorang putera raja yang dibawa lari oleh makhluk berkaki empat dan di dalam perjalanannya menemui berbagai-bagai keanihan dan pengalaman-pengalaman yang mengerikan. “Wa-bihi nasta'inu billahi Ta'ala. ini hikayat cerita raja zaman dahulu kala disurat oleh seorang fakir terlalu indah. ikanikan menyanyi dan pleasuarce Kesuma Angsoka.9 Dari Naskhah asal transkripsi ini sendiri oleh kerana kerosakan bahagian akhirnya tidak dapat dilihat tarikh penyalinan. Tokok tambah berlaku juga di dalam melukiskan sifat jin kafir dalam pertarungan antara jin kafir dengan jin Islam. Dalam naskhah Schoeman V9. 8 Hikayat Inderaputera juga terdapat dalam satu versi lain yang lebih pendek-Hikayat Puteri Jaya Pati atau Indera Jaya Pati. Misalnya naskhah Schoeman V9 Preussische Staatscbibliothek. xv . 52.indah karangannya. Penyibaran hikayat ini juga tidaklah terkecuali untuk menjadi bukti kemasyhurannya.kitab Sirat al Mustakim oleh al-Raniri. naskhah 21509 ini Bibliotheque Royale de Belgique dan Cod Or 6089. 51.” Ini tidak tersebut di dalam naskhah-naskhah lain. Misalannya terdapat gambaran keelokan paras Inderaputera yang meruntun setiap wanita untuk mengintipnya. karangan-karangan laut yang hidup setelah dimakan isinya.

Bagi memperlihatkan naskhah asli transkripsi ini diperturunkan tanda [ ] bagi menunjukkan sedutan dari mikrofilem dan ( ) bagi tanda kerosak an kecil di dalam naskhah itu. Berhubung dengan ejaan terlihat juga perkembangan ejaan yang menarik misalannya bagi 'besar. Naskhah asli transkripsi ini mengandungi lebih daripada 236 halaman. Walaupun dirasakan tidak tepat untuk melakukan demikian dari segi akademik. padang dan dusun. Di satu naskhah kembalinya Inderaputera menemui ayahandanya adalah melalui jalan darat. bagi 'pergam'. bagi 'naga' dan sebagainya. Begitu juga ms.”10 Dan satu perbezaan lain juga terdapat dalam pengakhiran cerita.“Maka kedua pihak tentera jin itu sama terjun dari atas kudanya ke tanah bertikaman keris. xvi . 24 dan 55. Dalam menjalan kerja transkripsi itu diusahakan sedapat mungkin mengikuti cara ejaan di dalam naskhah asli itu misalnya 'menengarkan' bagi perkataan biasa 'mendengarkan' atau 'persetua' bagi 'peristiwa'.5 cm x dan 25 x 15 cm tertulis. Oleh kerana kehilangan dan kerosakan itu sedikit perbandingan terpaksa dilakukan bagi memelihara persambungan cerita itu. Samad bin Ahmad yang memberi kemudahan-kemudahan _______________ 10 Bandingkan dengan teks Bab 1V. 236. Ukuran formatnya ialah 32. Ini menunjukkan keistimewaan naskhah. ada seperti kepala anjing sekalian datang dengan tempik soraknya seperti guruh di langit bunyinya. Kero sakan juga berlaku di sana sini. ada seperti kepala harimau ada yang seperti kepala babi. bukit. Akhirnya ribuan terimakasih diucapkan istimewanya kepada Encik A. Ada kepalanya seperti kepala gajah. namun ini dirasakan perlu bagi meme lihara persambungan cerita dan kesempurnaan isinya.naskhah Melayu Lama dilakukan mengikut kepentingan tempatan dan keahlian penyalin sendiri. Maka segala jin kafir yang dari dalam rongga kayu dan lubang batu itu semuanya keluar datang membantu Tamar Jalis.' bagi 'gua'. Bahagian awal semuka hilang. Tiap mukasurat mengandungi 25 baris. Pemeriksaan yang teliti sudah tentu akan memperlihatkan banyak perbezaan-perbezaan yang kecil di sana sini. Lain naskhah memberikan perjalanan laut. dan bahagian akhir dari hal. Di sini terletak kesukarannya di dalam transkripsi ini. berpegang tangan dan ada yang bertetakkan pedang terlalu ramai.

Atas kerana beberapa buah buku dan keteranganketerangan yang diberikannya. A. Overdruk. University of Malaya Library. C. Malay Sufism. Bijdragen tot de Taal-Land. A.mikrofilem. Malay Sufism.H. Dr. A. en Vokenkunde Deel 115. Johns. 3e AFL 1959. Richard.J. Winstedt.H. Naguib Al. Bibliography: Joseph H. as Illustrated in an anonymous collection of Seventeenth Century tracts. 1966. kepada Pegawai-pegawai Perpustakaan Universiti Malaya kerana memberi kemudahan menggunakan mikrofilem. Howard. ALI BIN AHMAD (Alis Murni) xvii . History of Malay Literature JMBRAS. Tanpa kerjasama yang menggalakkan ini tidak mungkin diselenggarakan kerja yang berat ini. Johns.petunjuk-petunjuk dan galakan. kepada Dr. Malay Manuscripts. Drewes.W. Dr.

Syahadan beberapa yang tiada dapat dikerja kan oleh orang banyak dapat dikerjakannya. l . maka _______________ Keratan ini diambil daripada mikrofilem 21509 in Biblootheque Royale de Biblioique. Bermula ialah yang disuruhkan oleh RajaSyahian kepada] Berma sakti dengan dewa Lela Mengerna dan ialah ya ng (diterbangkan) oleh jin Tamarbuga. pada masanya belum jadi johar patut dengan segala arif bijaksana. dan ialah yang menjalani jalan yang tiada dijalani orang. dan ialah yang membunuh gergasi yang bernama Mamdu. dan ialah yang bertemu dengan Derma Gangga. maka dengan mudahnya juga dibunuhi oleh Inderaputera. Syahadan kepada zaman itu seorang pun tiada tandingnya dengan Inderaputera itu lagi dengan arif bijaksananya dan terlalu perkasa serta dengan saktinya. Syahadan ialah yang dibuangkan oleh menteri Raja Syahian ke dalam laut tiga tahun lamanya. dan ialah yang bertemu dengan tasik BaharuI Asyik. demikianlah gagah perkasa Inderaputera. ialah yang terlalu amat masyhur di tanah manusia dan di tanah jin dan di tanah indera dan cendera dan di tanah mambang dan peri dan pada tanah dewa. dan ialah yang bertemu dengan bukit emas dan bukit permata.BAB I RAMALAN NUJUM [Wa-bihi nasta'inu billahi ala. dan ialah yang berjalan dalam gua sebulan lamanya. dan ialah yang beroleh (kain sutera) rambuti seperti air embun rupanya dan ialah yang (bertemu) dengan Dewa Langkurba di dalam laut dan ialah yang berjalan di dalam laut jin. Ini pada menyatakan hikayat Inderaputera yang terlalu amat indah-indah keterangannya cinta berahi itu. maka beberapa hikmat' Raja. Sya hadan yang terlalu amat elok rupanya serta dengan sikapnya dan terlalu amat pantas barang kelakuannya. Talela Syah hendak membunuh gergasi itu tiada juga dapat membunuh dia. dan ialah yang bertemu dengan tasik Bahrul Ajaib.

Maka dititahkan oleh Baginda akan orang memalu segala bunyibunyian seperti adat raja-raja beroleh putera demikianlah adanya. (dan) beberapa lamanya ia mengandung. isteri Maharaja Bikrama Buspa yang bernama Tuan Puteri Jamjam Ratna Dewi pun hamillah. demikianlah peri kebesarannya baginda itu. Arakian beberapa r aja-raja yang takluk kepada raja itu memberi ufti pada tiap-tiap tahun dan empat puluh raja-raja yang memakai pakaian yang keemasan sentiasa dengan alat senjata di bawah istana Maharaja Bikrama Buspa.” Demikianlah lagi sembah segala ahlil nujum “Ampun Tuanku Syah Alam. “Maka lihatlah oleh tuan-tuan sekalian betapakah kebesaran anakku ini.masing pun menggerakkan kepalanya seraya ia berdatang sembah. ketika yang sempurna. Setelah genap lah bulannya maka kepada empat belas haribulan maka Tuan Puteri pun sakitlah. Hatta beberapa lamanya Maharaja Bikrama Buspa dalam keraja annya demikian maka pada suatu hari yang baik. Setelah itu maka baginda pun berasa amat sukacitanya.diberinya panah kesaktian dan beberapa p ula hikmat hulubalang akan Inderaputera. terlalu sekali bahagianya paduka anakanda itu akan memangku kerajaan yang amat besar hingga tujuh tahun juga lamanya paduka anakanda ini bersama-sama dengan Duli Syah Alam nescaya cerai lah juga ia dengan Duli Tuanku. Adapun jika Paduka anakanda itu hendak bermain. Setelah datanglah segala ahlil nujum maka baginda pun memberi titah kepada segala ahlil nujum. Ada sekali persetua ada seorang maharaja di negeri Sementa Pura dan nama raja itu Raja Bikrama Buspa dan akan raja itu terlalu amat besar kerajaannya.” Maka sekalian mereka itu pun menyembah serta takzimnya akan melihat nujumnya.main binatang jangan Tuanku beri. Setelah dilihatnya maka masing. Maka Baginda pun menyuruh akan orang memanggil segala ahlil nujum dan sastrawan. “Ampun Tuanku Syah Alam.” 2 . kerana sebab binatang itulah anakanda itu beroleh bencana. Pada ketika hariraya besar dan segala mergastua belum lagi mencari mangsanya maka dewasa itu Tuan Puteri pun beranaklah seorang lakilaki terlalu sekali elok paras rupanya seperti matahari baharu terbit gilanggemilang. Maka lalu Baginda menamai akan anakanda baginda Inderaputera. Demikianlah akan gagah perkasa Inderaputera. Maka Paduka anakanda itu akan melihat kekayaan Tuhan Yang Mahabesar dan Mahatinggi.

Maka setelah genaplah empat puluh hari dan empat puluh malam maka Maharaja Bikrama Buspa pun mengarak lah akan anakanda baginda itu berkeliling negeri. Seberrnula maka baginda dihadapi oleh segala menteri hulubalang dan anak raja-raja yang besar-besar demikianlah baginda tiada mahu bercerai barang seketika dengan anakanda baginda itu. Maka Baginda pun memberi anugerah akan segala ahlil nujum itu sastrawan dan pada segala fakir dan miskin pun menjadi kayalah daripada limpah kurnia Baginda memberi sedekah dan persalinan pada segala anak raja-raja dan pada segala menteri hulubalang dan pada segala orang kaya-kaya Setelah sudah memberi persalinan maka baginda pun berjaga-jaga sekira empat puluh hari dan empat puluh malam makan minum bersukasukaan dengan segala anak raja-raja dan segala menteri hulubalang dan orang kaya-kaya. Setelah genaplah tujuh kali diarak oleh orang anakanda baginda berkeliling negeri dengan segala bunyi-bunyian diiringkan oleh segala anak raja-raja dan segala menteri dan hulubalang dan segala orang kaya-kaya dan segala alat tenteranya. dan beberapa lamanya anakanda baginda itu maka ia pun besar panjang lalu disuruh oleh baginda serahkan mengaji kepada seorang mualim Bersapian namanya. Setelah sampailah ke istana maka anakanda baginda pun didudukkan oleh orang di atas takhta kerajaan dan diriba oleh baginda dan dipeliharakannya dengan sepertinya seperti adat raja -raja besar.Maka Maharaja Bikrama Buspa mendengar sembah segala ahlil nujum itu demikian. Hatta beberapa lamanya sekira-kira tujuh lamanya maka Inderaputra pun tahulah sudah mengaji Quran dan Maharaja Bikrama Buspa pun semakin sangat kasih gemar 'akan anakanda baginda dan seketika pun tiada mahu bercerai daripada anakanda baginda daripada sebab lagi pesanan segala ahlil nujum. 3 .

Maka tatkala itu datanglah orang menghantar akan ufti daripada sebuah negeri serta membawa dua orang utusan dan seorang utusan pandai emas dan seorang utusan itu pandai kayu.” Maka pandai emas pun menyembah keada yang Dipertuan lalu diperbuatnya suatu gambar merak daripada emas.BAB II PERISTIWA MERAK EMAS Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera diterbangkan oleh Merak Emas dan peri mengatakan tatkala Inderaputera diangkat cucu oleh nenek kebayan dan peri mengatakan tatkala Inderaputera diangkat anak oleh Perdana Menteri dan peri mengatakan tatkala Inderaputera direstui oleh Menteri Raja Syahian. Maka dipersembahkan kepada baginda itu. Maka dilihat oleh baginda merak emas itu elok rupanya indah sekali. Maka terlalu elok rupanya. Maka titah baginda kepada pandai emas pula. Maka Inderaputera pun diriba i oleh baginda itu. Maka dipersembahkan kepada ba ginda ditaruhkan (oleh) maharaja ikan itu pada pasu. “Perbuatkan olehmu barang kepandaianmu itu supaya kulihat. Maka baginda pun hairanlah melihat ikan tertawa berpantun dan berseloka itu. “Hai pandai e mas perbuatkan olehmu barang kepandaianmu itu stipaya kulihat.” Maka pandai kedua itu pun menyembah dan diperbuatkannya oleh pandai kayu itu seekor ikan terlalu amal (elok) rupanya seperti ikan yang sedia. dibubuhkan air. Maka merak 4 . Hatta kalakian pada suatu hari Raja Bikrama Buspa semayam dihadap segala raja-raja dan menteri hulubalang rakyat jelata dan orang kaya-kaya dan sekalian hina dina. Maka ia pun tertawa dan berpantun (dan) berseloka. Maka dipersembahkan pada maharaja itu. Maka ditaruh oleh baginda pada talam emas dan perak. maka titah baginda kepada kedua pandai itu.

Maka Inderaputera pun/ ghaibIah daripada mata baginda dan orang sekalian dan Maharaja Bikrama Buspa pun melihat anakanda baginda hilang.” Maka kedua utusan itu pun sujud akan Maharaja itu dengan sukacitanya. Maka fnderaputera pun setelah melihat orang tua perempuan datang itu maka ia pun ingat akan dirinya. dan bercintalah ia akan ayahanda dan bondanya. Maka jatuhlah ia kepada suatu negeri dan pada suatu kebun nenek kebayan.kebayan pun sampailah kepada pintu kebunnya. pada hari inilah aku tiada mengambil ufti pada kedua negerimu itu. Hatta maka Inderaputera pun diterbangkan merak emas. “Sudahlah dengan nasibku. dan isi negeri pun dukacita mendengar Inderaputera hilang itu dan Maharaja B'ikrama Buspa pun terlalu dukacita sentiasa. Adapun sebabnya aku sampai 5 . Maka dilihatnya ada terikat.” Maka bertanya nenek kebayan. Hatta dalam berkata-kata maka Inderaputera pun turun daripada ribaan ayahanda baginda pergi melihat merak emas mengigal di atas talam itu.lahan lalu berhenti di bawah pohon delima.” Maka setelah itu nenek . Maka baginda pun murca seketika. Lagi pun pintu pagar ini ada terikat dan kampungku pun terlalu jauh daripada kampungnya orang banyak. Maka ia fikir dalam (hatinya). Maka ujar nenek kebayan. Maka rupanya terlalu amat indah penuh dengan pakaiannya. Maka Inderaputera pun berjalanlah perlahan. Setelah sudah makan maka nenek kebayan pun pulanglah daripada berjual bunga.” Maka ujar Inderaputera. “Hai kamu kedua. Maka tiba-tiba merak itu pun menyambar Inderaputera seraya diterbangkannya. “Hai cucuku kanak-kanak siapa cucuk u ini dan dari mana cucuk u datang ini.itu pun mengigal terlalu amat indah. Maka bakulnya pun ditaruhkannya.indah lagunya seraya ia berpantun dan berseloka. “Anak siapa gerangan ini dan daripada mana geranga n datangnya. dan dilihatnya di dalam kebunnya itu ada seorang kanak-kanak duduk di bawah pohon delimanya itu. Setelah sedarlah akan dirinya dan baginda pun menangis dan segala isi istana pun gemparlah bertangis-tangisan. “Akulah anak raja Bikrama Buspa dan namaku disebut orang Inderaputera. Maka Inderaputera pun makanlah buah-buahan. Maka Maharaja Bikrama Buspa pun memberi titah kepada utusan yang membawa pandai emas dan pandai kayu dan berkata baginda. Maka datanglah ia ke dalam kebunnya itu.

setelah sudah seraya dibawanya pulang ke rumahnya. Maka keesokan harinya maka nenek kebayan pun pergi berjual bunga. dan sesiapa yang memandang pada Inderaputera itu nescaya kasih hatinya. Maka segala pakaian Inderaputera itu habis ditanggalkannya oleh nenek kebayan. Hatta maka pada suatu hari nenek kebayan pergi kepada Perdana Menteri dipersembahkan bunga dengan Inderaputera.hari. Setelah sampai ke rumah Perdana Menteri seraya mempersembahkan bunga 6 . Demikianlah peri sebab kasih kepada Inderaputera itu. Maka ia kedua pun berjalanlah pergi kepada rumah Perdana Menteri.ke mari ini diterbangkan oleh merak emas. Maka. “Baiklah nenekku: ke mana lagi hamba hendak membawa dirinya hamba lagi. Maka ujar nenek kebayan.” Dan segala hal-ahwalnya sekalian habis diceterakannya kepada nenek kebayan. Arakian selama nenek kebayan beroleh Inderaputera maka kebun bunga nenek kebayan pun terlalulah lebat tiada lagi terkira-kira bunganya dan beberapa lamanya. “Hai cucuku mahukah cucuku duduk bersama dengan hamba?” Maka ujarnya Inderaputera. “Selamanya mengapa tiada dibawa oleh nenek?” Maka sahut oleh nenek kebayan.” Maka segala orang yang melihat rupa Inderaputera itu terlalu kasih hatinya. siapa orang yang tuan hamba bawa ini” Maka sahut nenek kebayan. adalah pada tiap-tiap hari demikianlah nenek kebayan pulang ke rumahnya tiada terbawa pemberian orang kepada Inderaputera itu pada sehari. Ada yang memberi kain dan pakaian daripada seorang kepada seorang. Maka diberinya pakaian yang lain. tiadalah lepas lagi daripada hatinya. “Adapun inilah cucuku. demikianlah perinya. Itulah sebabnya maka tiada hamba bawa berjalan-jalan. Maka segera dimandikannya.” Maka nenek kebayan pun terlalu suka hatinya sebab beroleh kanak-kanak itu. “Adapun sekian lamanya tiada hamba bawa kerana kanak-kanak ini kurang bahasanya lagi.” Maka katanya sekalian itu. “Hai nenek kebayan. Maka Inderaputera pun dibawa sertanya berjalan dan rupanya Inderaputera terlalulah elok parasnya dan sekalian orang pun bertanya. maka nenek kebayan pun kayalah sebab beroleh harganya bunga dan pemberian orang pada Indera putera.

“Hai nenek kebayan. “Sebab selamanya tiada hamba bawa kerana ia lagi kanak-kanak dan kurang budi bicaranya lagi. Maka Perdana Menteri pun lalu bangkit sendirinya meme gang tangan Inderaputera.” Maka kata Perdana Menteri.pada Perdana Menteri. selamanya mengapa tiada engkau bawa?” Maka ujar nenek kebayan. diamatinya rupanya dan sikapnya dan lakunya seperti anak rajaraja yang besar-besar juga rupanya. dan lagi disuruh oleh Perdana Menteri orang mengangkat hidangan kehadapan Inderaputera. anak siapa kaubawa ini?” Maka sembah nenek kebayan seraya berkata. Maka Perdana Menteri itu pun bertanya. “Hai nenek kebayan. “Hai Inderaputera mari anakanda hampir ke mari. Maka dilihat oleh Perdana Menteri nenek kebayan datang membawa bunga dan membawa seorang kanakkanak itu terlalu amat indah rupanya. “Tnderaputera namanya dan bangsa nya daripada manusia.” Maka Perdana Menteri pun memandang kepada Inderaputera. tiada ia mahu. patik kemudian.” Maka Inderaputera pun hampirlah seraya menyembah kepada Perdana Menteri serta dengan takzimnya.” Maka fnderaputera pun menyembah seraya berkata. biarlah Inderaputera itu duduk di sini. Setelah sudah Perdana Menteri makan maka diberikannyalah Inderaputera itu baharulah ia mahu makan. “Santap Tuanku dahulu. Setelah sudah maka ujar Perdana Menteri. “Hai nenek kebayan. “Hai fnderaputera. tiada juga ia mahu.” Maka ujar Perdana Menteri. marilah anak anda makan.” Dan beberapa budi bicara Perdana Menteri mengajak makan bersama-sama dengan ia. Maka Perdana Menteri menyuruhkan orang mengangkat kerusi lalu disuruh Inderaputera duduk dan Inderaputera tiada mahu duduk seraya menyembah. Maka fnderaputera pun menyembah serta dengan takzimnya juga. Setelah demikian maka ujar Perdana Menteri. inilah cucu hamba. “Siapa namanya dan apa bangsanya?” Maka sahut nenek kebayan.” 7 . “Ya tuanku Perdana Menteri. Sebab itulah tiada hamba bawa ia. Maka ujar Perdana Menteri.

pun disuruh hanta rkan pulang oleh Perdana Menteri ke rumah nenek kebayan dan demikianlah seharihari. biarlah siang pada beta malam pada nenek kebayan. maka nenek kebayan pun tiadalah berjual bunga lagi sehingga hambanya juga. “Ya Tuanku Perdana Menteri.Maka ujar nenek kebayan serta menyembah. Maka Inderaputera pun hadirlah juga bersama-sama duduk di belakang Perdana Menteri dengan hormatnya.mulia. Maka Inderaputera pun tinggallah kepada Perdana Menteri. Sebermula maka Perdana Menteri duduk dihadap oleh orang. Hatta beberapa lamanya maka Inderaputera duduk dengan Perdana Menteri maka dilihat oleh Perdana Menteri lakunya dan: duduknya dan makannya dan pekertinya terlalu manis j uga.” Maka kata Perdana Menteri. Kalakian maka nenek kebayan itu pun bermohon pulang ke rumahnya. Syahadan beberapa lamanya maka Perdana Menteri pun bertambah kasihnya akan Inderaputera itu. Maka Perdana Menteri pun bertambah-tambah cinta kasihnya akan Inderaputera itu. seketika pun tiada dapat patik bercerai dengan cucunya hamba. Setelah hari malam maka Inderaputera . 8 .” Demikianlah Perdana Menteri memeliharakan Inderaputera serta diberinya kain baju dan segala pakaia n yang mulia. Maka Perdana Menteri pun terlalu kasih akan Inderaputera. “Baiklah ya Tuanku Perdana Menteri peliharakanlah Tuanku seperti adat anak sungguh.” Maka ujar nenek kebayan. kerana beta tiada beranak. “Hai nenek kebayan. Maka Jnderaputera pun sudah besar panjang makin sangat bijaksana dan rupanya pun bertambahtambah eloknya.

Maka raja tengah hendak'~ kembali dan melompat seekor kijang. Adapun baginda itu terlalu amat besar kerajaannya juga. Adapun raja dalam negeri itu Raja Syahian namanya. “Jangankan membunuh binatang. Maka dipanah oleh baginda.BAB III MENCARI UBAT BERANAK Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera disuruhkan Syahian pergi kepada Berma Sakti dan peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh pedang daripada Laksamana dan peri mengatakan tatkala Inderaputera bertemu dengan tengkorak berkata-kata. Maka baginda itu pun hairanlah melihat anak kijang itu serta fikir dalam hatinya demikian-sedangkan binatang lagi demikian melihat ibunya. lalu kena terus ke belakangnya. seekor rusa pun tiada diperolehnya. Demikianlah pekerjaan baginda. Maka disandarinya ibunya itu oleh anaknya itu. Datang: pula anak kijang itu berteriak-teriak ia mendapat akan ibunya. Maka pada suatu hari Raja Syahian pergi berbaru ke dalam hutan. menggentas daun kayu sehelai pun tiada ku- _______________ l 'Se' di sini bererti satu.muda kurang se1 empat puluh dan Maharaja Syahian itu tiada beranak. Syahadan menteri Maharaja itu yang muda. 9 . Setelah baginda sudah berfikir itu maka baginda pun kembali dengandukacitanya. Hatta maka datanglah kepada suatu hari Maharaja pun pergilah. seraya mati. Di lain. jikalau manusia berapa lagi. dan dilihat oleh baginda akan anak kijang itu. Setelah beroleh perburuan maka Raja itu pun kembalilah pada istananya dengan segala menteri hulubalang dan rakyat balanya. Hatta kalakian diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini demikian bunyinya. akan kijang itu.lain bab disebut sebagai 'asa'. berburu rusa daripada pagi-pagi hari datanglah sampai pada petang i hari. Setelah itu maka diterjamukan makan minum dengan segala menteri hulubalang rakyat sekalian.

muda. Maka segala menteri hulubalang sekalian 'ierta rakyat hina dina habis lah keluar mesyuarat. Setelah sudah segala menteri itu berkata-kata sama sendirinya demikian. dengan masyghulnya juga kita lihat kerana tiada pernah yang demikian ini. ruh memukul mongmong berkeliling negeri ini kalau-kalau ada orang yang tahu ubat beranak atau hikmat beranak supaya kita per sembahkan ke bawah duli Syah Alam itu. Maka Maharaja pun memberi titah kepada segala menteri hulubalang dan pada rakyat yang hina dina. .” Maka sekalian menteri itu pun sujud serta menundukkan kepalanya ke tanah.” Maka kata menteri yang tua itu.” 10 . Maka titah Maharaja. masing. Maka hari pun malamlah.” Maka ujar segala menteri yang muda. Arakian maka menteri hulubalang itu pun hairanlah melihat hal baginda itu. patik memohonkan ampun ke bawah duli Syah Alam. “Apa juga sebabnya duli Yang Dipertuan pada sehari ini tiada ke luar.” Maka Raja Syahian pun berangkat masuk ke dalam .” Maka segala menteri itu pun berdatang sembah demikian katanya.istana dengan dukacitanya. jikalau dapat memohonkan janji ke bawah duli Syah Alam. “Baiklah kita menyu. “Baiklah aku beri janji menantikan jikalau tiada kamu bicarakan hasratku ini nescaya kubunuh engkau sekalian.” Maka Maharaja itu pun kembalilah ke istananya dan ia pun masuklah keperaduannya Ialu tidur serta berkelubung.mau. “Ya tuanku Syah Alam. Setelah hari siang maka baginda pun duduk di atas singgahsana kerajaan oleh segala menteri hulubalang rakyat bala tentera nya sekalian. “Bagaimana bicara tuan-tuan se~ikalian kerana yang Maha Mulia di atas batu kepala kita. Maka ujar segala menteri sama sendirinya. “Baiklah mana bicara tuan hamba itu kalau-kalau ada orang yang tahu. dan pada sehari ini sangat Yang Dipertuan masyghul kita lihat. Maka berkata seorang menteri. “Hai kamu sekalian hendaklah engkau apa bicarakan hasratku hendak beranak. Maka titahnya sudah kita ketahui.masing kembali ke rumahnya. jikalau dapat bertangguhan barang empat puluh hari supaya patik sekalian bicarakan ya Syah Alam. dan pada sehari-hari jikalau datang daripada berburu baginda bersuka-suka dengan menteri hulubalang dan rakyat sekalian..

“Siapa yang tahu hubanya.” Setelah Perdana Menteri berceterakan demikian itu maka sahut tuan-tuan itu. Maka ia pun kembali kepada menteri mengatakan halnya tiada orang yang bercakap. Tetapi tempatnya terlalu lah susah dan beberapa melalui hutan rimba belukar dan beberapa bertemu dengan binatang-binatang buas-buas. pada suatu gunung Mali Kisna namanya. “Siapa kamu tahu akan ubat beranak atau hikmat beranak. Maka ujar orang yang memukul mongmong itu.” Maka kata Perdana Menteri yang tua dari sekelian menteri yang banyak-banyak itu demekian katanya. 11 . oleh baginda sekalipun apatah daya kita lagi. ayahanda hamba bercetera. “Apa bicara kita sekalian ini kerana janjinya kita dengan Duli Syah Alam empat puluh hari. atau beroleh kanak-kanak daripada baginda itu.menteri yang muda. Hatta beberapa lamanya pada sehari-hari memukul mongmong itu maka katanya. Setelah pagi-pagi hari maka disuruhkan oleh orang memukul mongmong berkeliling negeri itu.muda muafakat itu maka didengar oleh Tnderaputera perkataan segala menteri itu.hari kurang asa empat puluh hari maka seorang pun tiada menyahut kata orang yang memukul mongmong itu. “Ada hamba dengar cetera daripada nenek hamba tatkala hamba lagi kanak-kanak.hubaya katakan ubat beranak atau hikmat beranak itu supaya aku persembahkan ke bawah duli Syah Alam nescaya kamu beroleh anugerah daripada baginda itu.” Demikianlah kata orang memukul mongmong itu. Maka titah segala menteri yang muda.Setelah sudah bermesyuarat itu maka segala menteri itu pun pulang ke rumahnya. lagi pun beberapa zaman lamanya hamba dengar. “Syahadan hamba mendengar baginda itu apabila raja itu sakit atau hendak beranak maka pergilah orang ke sana meminta ubat kepada baginda itu nescaya sembuhlah penyakitnya.” Setelah sudah segala menteri.menteri itu pun berhimpunlah duduk bermesyuarat di balai istana. dan ada seorang maharesyi pertapa pada gunung ini bernama Berma Sakti dan baginda itu terlalu sakti. Adapun segala menteri. Sebermula jika kita mati dibunuh. Adapun pada bicara hamba daripada kita mati dalam hutan rimba itu baiklah kita mati dalam negeri ini. akan sekarang kurang sehari empat puluh hari.” Arakian beberapa lamanya ia memukul mongmong itu sehari.muda itu. “Siapa akan dapat pergi ke sana kerana tempatnya terlalu sukar.

” Setelah didengar oleh Perdana Menteri kata Inderaputera. syahadan dengan masyghulnya. “Kerana Perdana Menteri itu banyaklah kasihnya padaku akan pekerjaan ini di atas batu kepala Perdana Menteri juga tertanggung. Adapun hambalah pergi ke sana kepada Berma Sakti itu. Inderaputera takut dibunuh oleh Maharaja. “Sungguhkah anakku bercakap hendak pergi kepada Berma Sakti itu supaya ku persembahkan ke pada Paduka Baginda.” Maka sahut pula menteri yang muda.” Maka kata Perdana Menteri. “Ya Tuanku Perdana Menteri janganlah tuan hamba bercinta lagi. Setelah sudah mesyuarat maka segala menteri hulubalang itu pun pulang ke rumahnya masing.masing dengan kesusahan hatinya akan Inderaputera. Dimanakan boleh ia sampai ke sana kerana tempat itu terlalu sukar kalau tiada sungguh kalau-kalau bertambah-tambah murka Yang Dipertuan akan kita ini.muda. “Ya tuanku Perdana Menteri sungguhlah seperti kata hamba. Maka Inderaputera pun menyerah diri kepada Tuhan Yang Mahabesar akan menyampaikan barang sesuatu hajat hambanya. maka lalu dipeluknya dan diciumnya oleh Perdana Menteri akan Inderaputera maka ujar Perdana Menteri. 12 . Maka Perdana Menteri pun tunduk berdiam dirinya.muda.” Setelah sudah fikirnya itu maka Inderaputera pun berkata pada Perdana Menteri.muda itu juga yang sakit hati. Maka pada bicara hamba baiklah juga kita persembahkan ke bawah Duli Syah Alam.” Setelah didengar kata Perdana Menteri itu oleh Inderaputera maka sahut Inderaputera. “Jangan kamu sekalian berkata demikian itu kalau-kalau siapa tahu mudahmudahan ditolong oleh Tuhan Yang Mahabesar akan anak hamba ini. “Jangan didengar kata kanak-kanak itu bukan kadar dirinya itu sampai akan ke sana. Tetapi segala menteri yang muda. Jikalau demikian baiklah nyawaku akan balasnya. Maka dilihat oleh Inderaputera Perdana Menteri duduk masyghul itu maka fikir Inderaputera di dalam hatinya.maka Inderaputera pun tersenyum.” Setelah sudah Perdana Menteri itu menengar demikian maka muka Perdana Menteri pun seperti api bernyala-nyala dan segala hulubalang dan orang kaya-kaya pun memandang pada segala menteri yang muda-muda itu serta dengan marahnya. “Janganlah tuan hamba persembahkan ke bawah Duli Syah Alam kata kanakkanak itu.” Maka berkata-kata segala menteri yang muda.

“Tuanku dipanggilkan oleh Yang Dipertuan serta anak tuan hamba bersama-sama. maka Perdana Menteri dengan Inderaputera pun datang dengan bersegera mengadap pada Baginda lalu duduk di belakang Baginda dua dengan Inderaputera. Maka dilihat ole h Perdana Menteri Bentara itu datang lalu diterpa Perdana Menteri. “Pergilah engkau panggilkan padaku Perdana Menteri. “ Maka Bentara pun menyembah seraya pergi kepada Perdana Menteri. Adapun pada tatkala itu patik masih kanak-kanak. adalah patik mendengar cetera daripada nenek patik. “Hai segala menteriku. Syahadan pedang baginda sudah terhunus. dan lagi pun beberapa melalui gunung yang besar-besar dan banyak pula binatang yang buas-buas.Hatta keesokan harinya maka Raja Syahian pun keluar dengan segala raja. Maka bercetera kepada rakyat maka 13 . patik sekalian memohonkan ke bawah Duli Syah Alam empat puluh hari telah patik suruhkan orang memalukan mongmong tiada juga yang bercakap melainkan ampun Syah Alam juga akan patik-apa sekalian ini. Maka baginda pun duduklah semayam di atas takhta kerajaannya dihadap oleh segala raja-raja Menteri hulubalang dan sekalian rakyat hina dina. dan beberapa zaman lah tclah hamba mendengar khabarnya itu. “Ada konon seorang maharesyi pada gununug Mali Kisna namanya. Pada gunung itulah baginda itu diam dan terlalu sakti baginda itu. “Ya Tuanku Syah Alam. Maka kata Bentara kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri pun berdatang sembah. Syahadan nama baginda itu Berma Sakti.” Setelah Perdana Menteri menegar titah Baginda panggilkan iaitu. Maka titah baginda. Jikalau hendak seorang minta ubat sakit anak beranak pergilah kepadanya minta uhat kepada baginda itu dan penjalanannya itu terlalu amat sukar ya tuanku. Maka titah baginda pada Bentara. dan nenek patik bercetera kepada ayah patik dan ayah patik bercetera pula kepada patik. “YaTuanku Syah Alam. dapatkah yang seperti hasratku itu?” Maka sembah menteri yang tua-tua dan segala menteri yang mudamuda.” Setelah Maharaja mendengar sembah segala menteri yang tua-tua dan segala yang muda-muda maka Raja Syahian pun murkalah akan segala menteri hulubalang dan rakyat serta memandang kepada Perdana Menteri.

“Hai bidaah beberapa engkau makan hasil di dalam negeri ku ini. Maka sembah Inderaputera. maka titah Baginda.” Maka raja pun memberi titah kepada Inderaputera. Maka Raja Syahian pun memberi anugerah Inderaputera pakaian yang indah. kamu kepada Indera Sakti itu. Setelah itu sudah demikian itu maka segala menteri yang muda.indah. “Hai Inderaputera sungguhlah engkau bercakap akan dernikian ini maka pergi lah engkau dekat Berma Sakti itu. jikalau engkau beroleb ubat beranak itu nescaya kuanugerahkan barang kehendak kamu itu. “Ya tuanku Syah Alam jikalau dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha besar kiranya dan Syah Alam pun empunya daulat dapatlah patik bercakap pergi ke sana.laki akan jadi saudaramu dan jika beroleh anak perempuan akan jadi isterimu. Setelah sudah. Maka raja pun berangkat masuk ke istananya dan Perdana Menteri dengan Inderaputera pun kembali ke tempatnya. Setelah ke rumahnya maka Perdana Menteri dan Indera putera pun makanlah bersama-sama. “Ya tuanku patik memohonkan ke bawah Duli Syah Alam pada bicara patik-v-apa dimanakan2 sampai kanak-kanak ini ke sana kerana tempat itu terlalu sukar.muda melihat Inderaputera itu.muda itu pun disuruh halaukan oleh Baginda. Setelah sudah makan maka Perdana Menteri memberi pakaian akan Inderaputera.puiera·p~n menyembah. “Kanak-kanak ini raja yang besar-besar juga lakunya. selang kanak-kanak tiada berapa hari di sini ia hendak berbuat kebaktian kepadaku.” _______________ 2 masakan boleh. berfikir di dalam hati baginda. “Wahai sayang anakku. Mengapakah engkau-apa tiada mahu berbuat kebaktian aku. maka Raja Syahian pun marah seraya katanya. Syahadan jikalau aku beroleh anak laki. Setelah raja mendengar kata menteri segala yang muda.” Maka diIihat oleh raja akan rupa Inderaputera itu terlalu elok parasnya. “Hai segala kamu mengapa maka engkau tertawa.” Maka sembah segala menteri.” Maka titah baginda.” 'MaKa-lndera.menteri yang muda.seorang pun tiada berdatang sembah seperti kata patik itu melainkan anak patik ini juga berdatang sembah yang bernama Inderaputera. 14 .muda itu.” Hatta segala menteri. “Hai Inderaputera pergilah. maka Inderaputera pun berpeluk dan bercium dengan Perdana Menteri dan bertangistangisan demikianlah katanya.

Arakian maka hari pun malamlah maka Inderaputera pun berhenti di bawah pohon kayu. Kalakian maka Inderaputera pun berhenti. Maharaja. “ Maka ujar oleh Inderaputera. dan patik serahkan diri patik kepada Tuhan Yang Mahakuasa akan memeliharakan hambanya. “Wahai cucuku sahaja hendak dibunuhnya. Maka ia pun masuk hutan keluar hutan. “Hai nenekku serahkan hamba kepada Tuhan Yang Mahabesar. “Hai anakku tuan. anak. Maka Perdana Menteri pun berpesan pada Inderaputera.” Setelah itu maka ia pun berjalan ke rumah nenek kebayan. Inderaputera. Maka janganlah lupa barang kerjarnu. pergi mengadap Tnderaputera . setelah hari pun siang. maka segala hati orang melihat Inderaputera itu belas hatinya maka sekalian orang itu habis semua nya mengiringkan ke rumah nenek kebayan daripada sangat kasihnya akan Inderaputera. Bikrama Buspa dan kepada Baginda itu dapatlah kita berlindungkan dirinya kita daripada seteru kita 15 . maka Inderaputera berjalanlah melalui padang masuk rimba belantara dan beberapa melalui bukit yang besar-besar dan bertemu dengan binatang yang buas-buas. setelah orang melihat Inderaputera berjalan disuruhkan oleh Maharaja Syahian pergi kepada Berma Sakti.” Maka ujarnya oleh Inderaputera.muji nama Tuhan. Maka berkata nenek kebayan. ingat-ingatlah anakku berjalan itu. Hatta maka Inderaputera pun sampailah ke rumah nenek kebayan. “Hai segala kaumku mari kita sekalian. Maka kata nenek kebayan. “Ya tuanku Perdana Menteri bahawa sekalian hamba Allah lupa dan tersalah juga bahagiannya. Maka Inderaputera pun berjalanlah menuju mata hari mati. “Hai cucuku dari mana tuan hamba beroleh pakaian yang indah. Di mana akan sampai ke sana kerana tempatnya itu terlalulah amat sukar. dan berkata-kata sekalian binatang yang liar-liar itu.Maka Inderaputera bermohonkan ampun kepada Perdana Menteri supaya berpertaruhkan nenek kebayan pada Perdana Menteri.indah?” Maka sahut Inderaputera itu disuruhkan oleh Raja Syahian pergi kepada Berma Sakti hendak minta ubat beranak. Syahadan beberapa memuji.” Maka nenek kebayan pun menangis dan Inderaputera pun menangis juga seraya bermohon dan dipeluknya dan diciumnya oleh nenek kebayan.

Seorang pun tiada ada manusia. Sebermula adapun tatkala hamba daripada menghantar ufti kepada ayahanda tuanku itu maka hamba pun sesat melarat lalu sampailah di gunung. “Hai Inderaputera. “Ya tuanku Inderaputera.” Maka ujar Inderaputera. “Di mana seteru kamu itu?” Maka kata segala binatang. Maka Inderaputera pun menengar suara itu.” Maka ujar Inderaputera. Maka Inderaputera pun berjalanlah pula menuju beberapa melalui gunung yang besar-besar. “Maka mengapa tuan hamba memanggil hamba” Maka ujarnya tengkorak itu. inilah tengkorak yang takluk kepada ayah tuan hamba itu. Maka dilihatnya di gunung itu tulang bertimbun-timbun dan fikir Inderaputera di dalam hatinya.” Maka Inderaputera pun berkata-kata. “Hai sekalian kamu binatang liar.” Setelah sudah demikian maka segala binatang itu pun minta doa pada Tuhan Yang Mahabesar akan Indera putera. Akulah melawan seterumu itu. Maka dilihatnya oleh Inderaputcra ke kanan dan ke kiri. kami ini sekalian datang hendak berlindungkan diri kami daripada seteru kami itu. apa kerjamu datang kepadaku ini. “Bahkan.” Maka kata segala binatang itu. “Diamlah kamu sekalian di sini. “Ya tuanku Inderaputeia di Gunung Indera Kita itu. Maka ujar Inderaputera. Maka Inderaputera pun berjalan pula kembali. “Hai tengkorak tuan hambalah yang be rseru-seru akan hamba tadi?” Maka ujar tengkorak itu. “Gunung inilah gerangan yang dikatakan oleh segala binatang itu. Maka seorang raksaksa daripada atas gunung itu merupakan dirinya seperti seorang perempuan membawa suatu pedang pada tangannya.” Setelah sudah ia fikir itu maka tiba-tiba didengarnya bunyi suatu suara demikian bunyinya. “Ampun tuanku. maka bertemu dengan Gunung Indera Kila itu. Hai Inderaputera. 16 . “Diamlah kamu sekalian di sini.” Tiada juga didengar oleh Inderaputera suaranya yang berseru-seru di gunung itu. janganlah tuan hamba naik di gunung itu.Hatta maka segala binatang itu pun datang kepada Inderaputera dan sekalian pun menundukkan kepalanya itu kepada Inderaputera. Maka ujar Inderaputera. beberapa hari hambanya di sini tiada minum dan seketika maka hamba berhenti. Maka ujar Inderaputera.

Syahadan emas dan perak dan permata dan beberapa pakaian yang ajaib-ajaib. “Mudah. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam gua itu. Maka dilihat oleh Inderaputera ada suatu perbendaharaan dan dibukanya pintu per bendaharaan itu dan dilihat oleh Inderaputera terlalu amat indahindah. Maka pedang itu pun dapat Inderaputeradengan ditolongkan oleh Tuhan Yang Mahabesar.” Hatta maka Inderaputera pun naiklah ke atas gunung itu dan raksaksa itu pun mencium bau manusia itu. Maka hamba pun matilah. “Hai!” katanya. ambil olehmu pedang pada ta nganku ini. Maka ia pun menghempaskan. “Pandang mukaku ini. dirinya lalu mati terguling. Maka pada bicara patik mi manusia juga gerangannya ini.” Maka kata tengkorak itu.guling ke bawah gunung itu bunyinya seperti guruh. Baharu hamba hendak ambil pedang itu. Maka lalu diparangkannya kepada raksaksa itu jadi penggal dua. “Adapun yang kasih tuan hamba itu sebenarnyalah. Maka Inderaputera pun bertemu dengan rak saksa itu. Maka yang mana kena tubuh raksaksa itu segala pohon kayu yang besar-besar habis roboh-roboh.Hai orang muda ambil olehmu pedang mi.” Maka Inderaputera pun melompat seraya bertempik merampas-l kan pedang pada tangannya raksaksa itu. Maka _______________ 3 ditatang 17 . maka segala binatang di hutan itu pun habislah lari berlarian mendengar bunyinya bahana itu. Maka Inderaputera pun segera berjalan pula. tetapi Tuhan juga yang memeliharakan kita.“Maka ia datang kepada hamba. Maka ia pun berjalanlah dan dilihat oleh Inderaputera satu istana berisi daripada sakhlat ainulbanat dan baldu dewangga. Maka raksaksa itu pun menjadikan dirinya seperti bukit besarnya. Maka ia pun merupakan dirinya seperti rupa orang tua dan pedang itu dipanggung3 nya kepada tangannya. lalu di makannya hamba.mudahan dipelihara Tuhan juga tuan hamba. Hatta maka Inderaputera pun sampai ke atas gunung itu. menoleh pun tiada mahu. Maka ujarnya . maka diparangkannya pada hamba. Maka ia merupakan dirinya seperti orang muda serta katanya.” Maka jangankan Inderaputera memandang. “Orang muda.” Maka kata Inderaputera.

Maka Inderaputera pun berhenti melihat kekayaan Tuhan dan bertambah-tambah yang indah-indah itu. Setelah itu demikian maka Inderaputera pun kenyanglah rasanya sebab melihat sekalian itu. Syahadan di pandang itu rumputnya seperti zamrut warnanya. 18 . Setelah sudah ia makan maka hairanlah sekali Inderaputera melihat kekayaan Tuhan. Maka ia pun mengucap syukurlah kepada Allah dan terkenanglah akan ayah bondanya. berbagai-bagai jenis warnanya. Maka Inderaputera pun makanlah segala buah-buahan itu.Inderaputera pun keluarlah dari dalam gua lalu berjalan ke atas gunung itu seperti bekas disapu oleh orang dan sehelai daun kayu dan rumput tiada tumbuh. Ada yang seperti orang bersyair dan bermadah dan berpantun. Maka ia pun turun ke sebelah kirinya gunung itu. Kalakian maka didengar oleh Inderaputera bunyinya segala bunyibunyian itu seperti orang bernyanyi. Maka Inderaputera pun datanglah ke padang itu dan ada suatu bukit terlalu elok rupanya dan airnya pun mengalir daripada pihak bukit itu terlalu sejuk dan di bawah bukit itu beberapa pohon kayu berbagai-bagai rupanya. Maka Inderaputera pun memandang ke sebelah kaki gunung itu seperti laut berombak-ombak juga rupanya. Maka ia pun menuju matahari hidup dan beberapa melalui bukit dan padang. Maka beberapa pula dilihatnya buahbuahan itu berbagai-bagai rupanya.

Hatta maka anak raja jin kafir datang pada Padang Darsal itu dengan segala kaumnya.BAB IV DI NEGERI JIN ISLAM Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera bertemu dengan anak jin yang bernama Nobat Rom Syah dan nama ayahnya Maharaja Tahir Johan Syah. da n peri mengatakan tatkala Inderaputera membunuh Tamar Jalis anak raja jin Tamar Bunga.hari maka anak raja jin kafir pun datang. “Awan hendak hujankah gerangan ini?” Dan dilihat oleh Inderaputera seperti mega merah rupanya daripada pihak masyrik itu. “Awan apakah ini. mega apakah ini datang terlalu sekali. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera beristerikan saudara Nobat Rom Syah yang bernama Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Rakna. 19 .masing naik seorang kudanya serta dengan panjipanjinya dan suatu busar dan tangannya pedang dan suatu pendahan. Demikianlah kerjanya pada sehari. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini demikian bunyinya.1 Setelah sudah ia bermain. Demikian jua yang diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. Maka fikir Inderaputera. Maka dilihat oleh Inderaputera dari atas bukit ajaib kepada pihak maghrib seperti awan hitam datang me nuju Padang Darsal itu. Adapun pada ketika itu Raja Sunam pergi kepada sisi bukit ajaib akan memberi makan kudanya dan segala anak raja raja jin itu masing.main maka ia memberi makan kudanya lalu ia pergi mandi pula pada air yang mengalir di bawah bukit ajaib itu dan makan segala buah-buahan. Maka fikir Inderaputera.” Syahadan maka lebu duli pun berterbanganlah ke udara terang cuaca menjadi kelam-kabut dan diperamat-amatinya oleh Indera_______________ l pendahan = lembing pendek atau pisau yang dilemparkan. dan peri mengatakan tat kala Inderaputera berteguh-teguhan janji dengan Nobat Rom Syah.

main senjata maka sekalian anak raja-raja itu hendak memberi makan kudanya. Maka ketika itu pun bermain kuda da n pedang dari atas kudanya terlalulah indah sekali dilihat oleh Inderaputera . Maka segala anak rajajin itu pun pergi mandi dan makan buah-buahan. Maka diberinya makan akan kudanya itu rumput itu.menikam tangkis-menangkis seorang pun tiada memberi mudarat daripada pantasnya anak-anak raja-raja itu. maka sekalian kaumnya pun mengusirlah Tamar Jalis itu. Maka Inderaputera pun memandang pula kepada pihak masyrik dan dilihatnya oleh Inderaputera suatu kaum orang berkuda dan pakaiannya itu serba merah bertatahkan ratna mutu maknikam. Kalakian maka Inderaputera pun memandang ke sebelah bukit itu. Setelah sudah bermain.main juga. Setelah sudah bermain. “Jangan demikian tuanku kita pergi ke sana.putera.main itu maka kudanya itu pun ditinggalkannya dan segala pakaiannya. ia bermain. Setelah sudah sampai ke sana maka ia memberi makan kudanya sambil berpanah-panahan Sama sendirinya dan tangkis. dan segala anak raja jin kafir itu pun bermain.main senjata di atas kudanya terlalu sekali gagah perkasa rupanya itu.menangkis. Maka ujar anak raja-raja jin yang bernama Tamar Jalis itu. Setelah dilihat oleh segala kaumnya Tamar Jalis itu memacu kudanya ke sebelah bukit itu. kerana bukan adat daripada dahulu-dahulu. 20 . Hatta maka Inderaputera pun hairanlah melihat kelakuan anak raja itu. “Adapun fikir hamba baiklah kita pergi ke sebelah bukit tempat Nobat Rom Syah memberi makan kudanya itu. Maka dilihatnya datang kuda daripada pihak maghrib itu dan segala paka iannya itu serba hitam bertatahkan ratna mutu maknikam. Maka dilihat oleh Nobat Rom Syah lebu duli berbangkit ke udara sebelah bukit itu. ada seorang anak raja jin tu laksana merak mengigal rupanya. Maka sahut menterinya. seorang pun tiada berkenaan. Maka ia pun marah serta memacukan kudanya dan mengunus pedangnya dan menyandangkan busarnya dan menghalakan tombaknya.main akan pendahandahannya di atas kudanya. Maka dilihatnya segala kaum jin kafir itu pun bermain.” Setelah sudah demikian kata menterinya itu tiada juga didengarkannya oleh Tamar Jalis kata menterinya itu. 'Arakian rupanya terlalu indah-indah itu datangnya serta dengan soraknya dan tempiknya. tikam.

” Seketika berkata maka Tamar Jalis pun datanglah dengan segala kaumnya dan bertemu dengan Nobat Rom Shah. “Hai segala kaumku. “Hai kafir laanatullah mengapa maka engkau kata demikian?” Dan Tamar Jalis pun marah seperti ular berbelit-belit lakunya. Maka Tamar Jalis pun kena tubuhnya berasap keluar api bernyala. Maka ia pun segera melompat ke udara lalu ghaib seketika. “Tuanku. apa sebab lebu duli berbangkit ke udara itu dari sebelah bukit dan pergilah kamu periksa ke atas bukit itu. Maka bentara itu pun segera kembali kepada Nobat Rom Syah seraya menyembah. “Janganlah kamu banyak kata.” Setelah itu Nobat Rom Syah mendengar kata demikian itu dan ia pun marahlah seperti harimau akan menerkam rupanya serta ia berkata. Setelah sudah ia menengar kata Nobat Rom Syah. “Aku hendak memberi makan kudaku pula pada tempat ini. kerana sekalian bumi Allah juga yang empunya. “Tiada patut demikian. “Tiada demikian. sahaja beta hendak memberinya makan kudanya beta pada tempat ini. Maka kata Nobat Rom Syah. Perintah ini daripada nabi kita dahulu pada tempatnya juga ada dengan masing. Tamar Jalis pun segera menangkis kan dengan camti kudanya. “Hai Tamar Jalis.masing.” Maka kata Tamar Jalis. ke mana engkau datang dengan segera ini?” Maka sahut Tamar Jalis.Maka ujar Nobat Rom Syah. Maka Tamar Jalis pun segera turun daripada atas kudanya lalu memarang kepada Nobat Rom Syah.” Maka Tamar Jalis pun berkata. Setelah dilihat oleh Nobat Rom Syah Tamar Jalis me- 21 . ingat engkau.” Maka kata Nobat Rom Syah. “Sungguhpun bumi Allah. “Hai Tamar Jalis. Tamar Jalis yang datang itu dengan segala kaumnya dan rakyat.nyala. tetapi masing.” Maka diparangnya kena Tamar Jalis.” Maka seorang bentara Nobat Rom Syah pun naiklah ke atas kudanya lalu dipacunya ke kaki bukit itu serta sampai maka ia pun turun dari atas kudanya lalu naik ke atas bukit itu dan dilihatnya oleh bentaranya yang datang itu Tamar Jalis dengan segala rakyat serta dengan alat senjatanya.” Setelah didengar oleh Nobat Rom Syah maka kata Nobat Rom Shah.masing dengan bahagian yang empunya dia seorang hambanya. Setelah itu maka lalu ditikam oleh Nobat Syah akan Tamar Jalis seraya Nobat Syah menggertakkan kudanya serta berkata-kata.

Maka Tamar Jalis pun ghaib ke udara dan dipanah Nobat Rom Syah.marang akan dia itu. berpanah-panahan dan bertikam-tikaman pedang dan berpanahan.indah dilihat oleh Inderaputera lakunya anak raja itu. Maka jadilah gegak gempita terlalu azmat bunyinya parang. Arakian maka masing. “Hai Inderaputera ingat-ingat tuan hamba. Maka dilihat Inderaputera kedua kaum itu berdahulu-dahuluan terlalu ramai bunyi sorai kedua pihak berperang itu. Tetapi raja kedua itu sama saktinya. Ada yang mati.memanah menjadi gelap gelita bunyi gertak kudanya. ada yang pecah kepalanya. Inderaputera itu ia datang menolong Nobat Rom Syah. maka Nobat Rom Syah segera menangkis pedang Tamar Jalis dan kena kudanya Tamar Jalis penggal dua. Maka keluarlah api memancar-mancar dan Tamar Jalis pun gugur ke bumi serta ia pun datang 22 . memancar-mancar ke udara cemerlang seperti kilat sabungmenyabung. keluarlah asap pula menjadi kelam-kabut daripada saktinya tiadalah lut. Kemudian maka Nobat Rom Syah pun ghaib pula ke udara. Maka kata Nobat Rom Syah. tetapi banyak juga yang luka daripada yang mati daripada kaum Tamar Jalis itu. Hatta maka kedua anak raja itu sama sakti.mancar api nya bernyala-nyala. maka Tamar Jalis melompat ke udara itu. ia berperang itu laksana rajawali keduanya anak raja itu gagah perkasa dan bijaksana terlalu indah. Maka Tamar Jalis pun marah serta ia turun lalu memarang Nobat Rom Syah dengan pedangnya. Maka duli pun berbangkit ke udara dan bunyi tempik soraknya mereka itu seperti guruh di langit.menikam tengkis-menengkis panah.memarang tikam. Maka d ipanah oleh Tamar Jalis kena tubuh Nobat Rom Syah. Maka tubuh Tamar Jalis pun keluarlah asap berasap-asap dan berapi bernyalanyala.” Syahadan maka ia pun mengisarkan pedangnya maka Nobat Rom Syah memanah tubuhnya Tamar Jalis.masing terjun di atas kudanya itu bertikam. Maka Tamar Jalis pun ghaib ke udara seribu kesaktian dirasanya daripada sangat darab perang. Kalakian maka Inderaputera pun hairan meliha anak raja kedua itu berperang tiada beralah-alahan terlalu ramai sekali.tikaman dan berpegang-pegangan dan bertangkap-tangkapan terlalu c rama! sekali perang itu kerana jin kafir dari dalam rongga batu dan jin Islam yang di dalam rongga kayu sekalian habis kena tubuhnya serta memancar. Maka kena tubuh Nobat Rom Syah. Maka Nobat Rom Syah pun berdiri di tanah. keluar api bernyala nyala.

bahawa dunia sampai akhirat. Maka keluar pula satu cahaya dari kepalanya. Maka Inderaputera pun menangkis dengan hulu pedangnya. tetakkanlah aku sekali lagi olehmu.” Maka kata Tamar Jalis. Kata Inderaputera.” Maka sahut Inderaputera. Maka ia pun segera memarang dengan pendahannya. Itu pun patah penggal tiga dan Tamar Jalis pun marah serta memanah akan Inderap utera. jin kafir ke mari pada tempat hamba memberi makan kudanya.” Maka kata Inderaputera. dan hamba ini sehingga jadi sebab juga.” Maka Tamar Jalis pun penggal dua lalu mati. Maka pedang Tamar Jalis pun patah dan Tamar Jalis pun marah yang amat sangat serta memarang juga. sebab inilah akan hamba maka jadi hamba berperang dengan Tamar Jalis itu. Maka di lihat oleh Nobat Rom Syah laku Inderaputera itu terlalu amat pantas. Maka dipanah oleh Nobat Rom Syah kena tubuh Tamar Jalis serta keluarnya api. tuan hamba jadi saudaralah kepada hamba kerana tuan hamba menolong hamba menghapuskan kemaluan hamba kerana tiada adat daripada dahulu kala daripada nenek moya ng hamba.” Maka Nobat Rom Syah pun membawa Inderaputera ke negerinya lalu mas uk ke dalam kota. “Pujian itu hanya Tuhan sarwa sekalian alam juga. “Hai saudaraku marilah tuan hamba bermain ke negeri hamba. Maka Nobat Rom Syah pun hairan melihat hal Inderaputera berperang itu sangat gagah perkasa. Setelah Nobat Rom Syah sampai ke balairung duduk di atas kerusi yang keemasan bertatahkan ratna mutu maknikam. “Hai Tamar Jalis ingat engkau. Maka segala orang dalam negeri itu semuanya hairan melihat rupanya Inderaputera dan sikapnya terlalu baik. 23 . Maka Inderaputera pun memarang juga. “Hai saudaraku Inderaputera. Maka dibawanya berjalan lalu ke istananya. Maka sekarang saudara hamba yang menghapuskan malu hamba itu.” Maka ujar Nobat Rom Syah. “Hai Inderaputera. “Baiklah. tiada adat memarang jin itu dua kali. melainkan dengan sekali tetak juga. Maka Nobat Rom Syah pun datang memeluk mencium Inderaputera. Maka Tamar Jalis pun tahulah akan dirinya mati. “Hai kafir. Maka ujar Nobat Rom Syah.menikam Inderaputera. [Maka keluar pula seperti awan hitam rupanya. Maka di parang oleh Inderaputera itu pun patah pedang.” Maka ujar Inderaputera. Maka Tamar Jalis pun ghaib ke udara seketika.

Maka piala yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diperedarkan oranglah. Maka baginda pun sangat kasih akan Inderaputera dan Inderaputera pun sangat berhambakan dirinya kepada Raja Tahir Johan Syah. Setelah didengar oleh baginda kata anakanda baginda Nobat Rom Syah itu maka baginda pun hairan. Sebermula maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera. anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka Raja Tahir Johan Syah pun berbangkit memeluk mencium Inderaputera. Maka segala menteri dan hulubalang bentara sekalian pun makanlah pada hidangannya.Maka Inderaputera dan Nobat Rom Syah pun menyembah pada Raja Tahir Johan Syah. siapa yang anakku bawa sama-sama itu 7” Maka sembah Nobat Rom Syah. Inderaputera namanya. “Ya tuanku. Setelah hari siang maka Inderaputera dan Nobat Rom Syah pun pergi mengadap Raja Tahir Johan Syah. Maka dipandang Raja Tahir Johan Syah barang kelakuan Indera putera itu terlalu baik. Demikianlah sediakala kelakuan Indera putera selama duduk dalam negeri itu.masing melakukan kesukaannya. Maka hidangan nasi pun diangkat oranglah.masing kembali ke rumahnya. Maka segala menteri dan hulubalang bentara sekalian masing. Maka Nobat Rom Syah pun santap dua orang sehidangan. Syahadan maka Inderaputera pun berceterakan halnya kepada Nobat Rom Syah tatkala ia diterbangkan oleh merak emas dan perinya disuruhkan oleh Raja Syahian kepada Berma Sakti semuanya diceterakan oleh Inderaputera. sekali persetua maka Nobat Rom Syah pun datang kepada ayahanda bonda baginda]. 24 . Setelah hari malam maka Raja Tahir Johan Syah pun berangkat masuk ke istana. setelah beberapa lamanya Inderaputera duduk sama Nobat Rom Syah. Maka Nobat Rom Syah pun membawa Inderaputera masuk ke istana beradu. Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat orang. inilah membunuh Tamar Jalis. Maka Nobat Rom Syah pun hairan mendengarkan dia. Setelah bunga selasih mabuknya maka biduan yang baik suaranya itu pun bernyanyilah berbagai lagu.” Maka diceterakan oleh Nobat Rom Syah segala perihal ahwalnya semuanya dikatakannya kepada ayahanda baginda itu. masing. “Ya _______________ [] Keratan ini diambil daripada mikrofilem 21509 in Bibliotheque Toya le de Belgique. Maka sembah Nobat Rom Syah. Maka titah baginda. “Hai anakku Nobat Rom Syah. Maka Raja Tahir Johan Syah pun santaplah.

” Setelah didengar oleh ayah bondanya akan sembah Nobat Rom Syah itu maka ayahanda bondanya pun tahulah akan sembah anakanda baginda itu.” Maka ujar baginda.” Maka sembah Inderaputera.” Maka demi tuan puteri mendengar kata suaminya itu maka ia pun menangis. “Ya tuanku Syah Alam sampailah kasih tuanku akan patik.ayah ku. Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berpantun demikian. Dang Kemayat lalu berlembu. putera pula. Syahadan Inderaputera pun demikian juga rupanya. “Tinggallah tuan dahulu kakanda hendak pergi kepada Berma Sakti. Adapun patik ini disuruh oleh Raja Syahian kepada Berma Sakti itu belum lagi sampai.” 25 . pada bicaraku baiklah juga anakku duduk di sini barang setahun dua lagi supaya puas rasanya hatiku.lembut barang lakunya laksana bulan empat belas hari rupanya makin dipandang makin bercahaya gilang-gemilang tiadalah bandingnya. Setelah sudah maka disuruh orang oleh baginda berjaga-jaga akan menghiasi Indera.” Setelah sudah ia bermohon maka Jnderaputera pun pulanglah ke istananya. Maka lihat pula ia berbuat akan khidmat ke bawah duli Syah Alam. Maka Inderaputera pun dikahwinkan oranglah dengan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna) Maka antara keduanya itu pun terlalu elok parasnya dan lemah. “Ya tuanku Syah Alam patik memohon akan ampun ke bawah duli Syah Alam. Setelah sudah berbicara maka Raja Tahir Johan Syah pun menyuruh memulai pekerjaan berjaga-jaga pada hari yang baik empat puluh hari dan empat puluh malam. Setelah sudah beberapa hari ia kahwin itu maka Jnderaputera pun terlalulah kasih akan isterinya dan beberapa lamanya ia duduk dalam negeri Raja Tahir Johan Syah katanya. Adapun anakanda itu petaruh patik ke bawah duli Syah Alam kerana patik hendak pergi mendapat akan kepada Berma Sakti. bunyinya! “Gajah putih dalam kota. Lagipun sembah patik ia anak raja besar juga. Janganlah puteri sedih kan beta. Adalah hayat kita bertemu. Jikalau dapat baik juga ayah ku bicarakan. patik lihat Inderaputera itu terlalulah baik pekertinya dan lakunya serta ia kasih akan patik. “Hai anakku Inderaputera. Jikalau ada hayat patik datang juga mengadap duli Syah Alam. Maka ujar Inderaputera akan isterinya Tuan Puteri Jamjam Dewi Ratna.

26 .Maka tuan puteri pun menangis juga dan Inderaputera pun mencium akan isterinya.” Setelah sudah berpesan maka Inderaputera pun bermohon kepada Nobat Rom Syah. Setelah sampai keluar kota maka Inderaputera pun dengan Nobat Rom Syah pun berpeluk dan bercium-ciumkan serta bertangis. “Hai saudaraku.lembut serta berpantun yang memberi akan rawan hati tuan puteri dengan berseloka. jikalau ada barang-barang sesuatu yang sukar kepada saudaraku citalah nama hamba supaya segera hamba datang. Maka kata Nobat Rom Syah kepada Inderaputera. Maka Nobat Rom Syah pun datang mendahului mendapatkan Inderaputera. Maka Inderaputera pun berjalanlah. Maka keduanya anak raja itu pun keluarlah berjalan. Maka dilihat oleh Inderaputera akan isterinya sudah lena itu maka Lalu diangkat kepalanya ditaruhkannya kepada bantal seraga. Maka dipujukkannya dengan perkataan dengan lemah. Maka Inderaputera pun bermohon kepada Nobat Rom Syah. Maka tuan puteri pun tertidurlah. Maka Inderaputera pun berjalan menuju matahari mati berjalan masuk hutan rimba belantara dan masuk padang terbit pada beberapa melalui gunung dan bukit yang besar-besar dan beberapa ia bertemu dengan binatang yang buas-buas dan beberapa melihat yang berbagai-bagai warna rupanya.

Maka lalu diusir. Maka ditindih kepalanya hamba. tuan hambakah yang berseru-seru kan hamba ini. Maka fikir Inderaputera. Maka dilihat olehnya Inderaputera pasirnya itu daripada emas urai dan batunya itu daripada permata yang indah. Maka tiada- 27 . ingat. seorang pun tiada manusia dilihatnya.BAB V DUA GELIGA HIKMAT Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh hikmat. Maka Inderaputera pun berjalan di tepi tasik itu dan berbunyi suatu suara itu demikianlah bunyinya. “Bahkan. Maka apabila ia keluar maka ombaklah tasik ini dan ia datang ke sisi hamba. Syahadan gerseknya daripada mantika dan rumput daripada kuma-kuma dan airnya seperti bau kasturi dan tepi tasik itu beberapa pohon anggur dan pohon zabib dan pohon delima dan buah-buahan yang indah. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera melihat kesaktian Raja Dewa Lela Mengerna. Maka dilihat oleh Inderaputera dari jauh ada suatu tasik membesar seperti laut rupanya. “Hai Inderaputera. Maka Inderaputera melihat berbagai-bagai temasya. antara tidur dengan jaga. Hatta diceterakan oleh orang yang empunya (cetera) ini tatkala Inderaputera berjalan itu maka ia pun bertemulah dengan tasik Semendera Jin namaya.ingat tuan hamba. Maka dilihat ke kiri dan ke kanan. Adapun sebab hamba berserukan tuan hamba itu oleh seorang raksaksa di sini. Maka hamba pun tidurlah. Setelah itu maka tiadalah sedarkan diri.” Maka didengar oleh Inderaputera bunyi suara itu. Maka dilihat oleh Jnderaputera itu mayat banyak terhantar di bawah pohon kayu itu.” Maka sahut mayat itu.indah. “Laut apakah lni gerangannya ?” Maka lalu dihampirinya akan tasik itu. maka ia pun berjalan juga pada tasik itu maka dilihatnya oleh Inderaputera sepohon kayu. Maka berkatalah Inderaputera. “Hai mayat. Maka sampailah Inderaputera ke bawah pohon kayu itu.indah di tepi sungai itu.

“Sekarang ini matilah engkau hai celaka. 28 . sebab itulah hamba memberitahu kepada tuanku. Maka ia pun tidurlah. Lihat R. _______________ l tambangkan = menurut R. 36.” Maka kata Inderaputera. “Hai orang muda lepaskanlah rambutku ini apa kehendakmu aku berikan kepadamu. Jika tuanku mau kuberikan. “Ada suatu Geliga Mayan Bedi nama nya. Maka per i itu pun datanglah menghampiri akan Inderaputera. “Sungguhkah engkau hendak memberi barang kehendakku ini?” Maka sahut peri itu. Maka Inderaputera pun melepaskanlah rambutnya peri itu. Adapun gunanya jikalau hendak mengeluarkan angin dan ombak atau kilat atau petir halalintar citalah namaku dan tambangkan1 geliga itu nescaya barang kehendak tuan jadilah.” Maka kata Inderaputera pada mayat itu. Maka peri itu pun bertanya. Maka dilihat oleh Inderaputera peri itu datang kepadanya.O. Maka berombak-ombaklah airnya itu.” Maka peri itu pun berkata. Maka peri itu pun terlalulah sekali kasihnya ak-an Inderaputera. “Hai nenekku. dan apa kehendak tuan datang ke mari ini?” Maka sahut oleh Inderaputera. “Hai orang muda. “Serahkanlah nyawamu itu kepada Tuhan Yang Mahakuasa.” Demikianlah diceterakanlah oleh Inderaputera segala hal-ahwalnya kepada peri itu.” Hatta seketika lagi maka keluarlah geri daripada tasik itu. maka Inderaputera pun melompat seraya menangkap akan rambut peri itu. “Apa yang engkau hendak berikan kepadaku ini?” Maka berkatalah peri itu. Maka berkata Inderaputera.” Maka kata Inderaputera. “ Setelah diberinya yang demikian itu kepada Inderaputera maka Inderaputera pun terlalulah sukacita. History of Malay Literature ms.lah boleh bangun lagi. Winstedt.O. Maka ujar peri itu kepada Inderaputera. Winstedt ini bererti pemujaan atau penyembahan -agar satu-satu maksud tercapai. adapun namaku Inderaputera dan nama ayah ku Maharaja Bikrama Buspa dan nama bondanya aku Puteri Jamjam Ratna Dewi. siapa namanya tuan ini disebut oleh orang dan siapa ayah bondanya tuan ini dan bangsa mana tuan ini. “Hai cucuku. Maka baharu hendak ditindihnya itu. Maka Inderaputera pun ingat. “Sungguhlah hamba beri. daripada hari inilah tuanku menjadi cucuku.

Maka ujar peri itu, “Wahai cucuku hendak ke mana tuan sekarang?” ml. Maka sahut oleh Inderaputera, “Hamba hendak pergi kepada Berma Sakti.” Maka jawabnya peri itu, “Wahai cucuku, di manakah boleh cucuku akan sampai ke sana kerana tempat Berma Sakti itu terlalu musykil.” Maka sahut oleh Inderaputera, “Boleh juga sampai ke sana jikalau ada dengan kurnia Tuhan Yang Mahakuasa akan menyampaikan hambanya. “ Maka bertanya Inderaputera, “Hai nenekku tempat siapa ini?” Maka kata peri itu, “Hai cucuku, inilah tempat anak raja peri datang bermain- main dan seorang puteri terlalulah elok rupanya, dan namanya itu Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran dan nama ayahnya itu Maharaja Syah Tokan, dan beberapa tamannya yang indah- indah an beberapa jambangan yang indah-indah dan beberapa jambangan daripada emas dan perak dan tembaga suasa, dan beberapa kolam yang beri kat emas yang bertatahkan ratna pudi maknikam yang merah. “Adapun Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu ada pengasuhnya bidadari tujuh orang dan tujuh lapis pagar jala-jala dan ekor binatang yang menunggui dia itu. Demikianlah peri ayahnya memeliharakan anakanda baginda itu. Syahadan sejumaat sekali ia datang mandi ke tasik ini memungut bunga-bungaan dan memetik segala buah-buahan. Sebermula nenekkulah yang menunggu akan tasik ini.” Maka kata Inderaputera, “Wahai nenekku bagaimana kiranya cucu hendak melihat akan tuan puteri itu?” Maka ujar peri itu, “Jika cucuku lihat tuan puteri itu apa kehendak cucuku kerana tuan puteri itu sudah bertunangan, sama anak raja peri juga dan namanya Raja Mengerna Lela Dewa.” Maka oleh Inderaputera, “Hai nenekku sehingga melihat upanya' puteri itu juga.” Maka peri itu pun tersenyum menengar kata Inderaputera itu n ujar oleh peri itu, “Hai cucuku ada sesuatu kepada tuan puteri itu.” Maka ujar Inderaputera, “Hikmat apa kepada tuan puteri itu?” Maka sahut peri, “Hai cucuku jikalau ia hendak mengeluarkan sebuah negeri maka keluarlah dengan rakyatnya serta alat senjata dan beribu-ribu peri dan dewa-dewa. Demikianlah kebesarannya

29

hikmat itu seperti gemala rupanya dan di taruh nya di atas kemuncak mahligainya itu.” Maka Inderaputera pun hairan mendengar kata peri itu. Maka ujarnya Inderaputera, “Hai nenekku bagaimana gerangan tipu daya hamba akan dapat melihat tuan puteri itu.” Maka sahut peri itu, “Wahai cucuku jikalau cucuku hendak juga bertemu kepada Tuan Puteri Seri Gemala Ratna Nehran itu, pada tatkala ia mandi pada tasik ini dan cucuku duduk bersembunyi jangan kelihatan olehnya dan tatkala ia mandi itu maka ia menanggalkan bajunya, ditaruhnya ke bumi itu. Maka segera Iah cucuku ambil bajunya itu sembunyikan baik-baik. Jika dipintanyajanganlah diberikan dan tatkala itulah berjanjilah dengan dia.” Maka kata Inderaputera, “Hai nenekku berapa hari lagi tuan puteri itu datang ia ke mari.” Maka sahut oleh peri itu, “Tiga hari lagi ia datang ke tasik ini mandi.” Setelah sudah ia berkata-kata demikian maka ujar peri itu, “Hai cucuku marilah cucuku ke rumahnya nenek.” Maka sahut Inderaputera, “Baiklah nenek.” Maka Inderaputera pun dibawa oleh peri masuk di dalam tasik Semendera Jin itu. Maka Inderaputera pun berjalan. Maka ia pun hairan melihat indah-indah rupanya tasik itu. Maka Inderaputera pun sampailah kepada kota batu hitam dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu bertatahkan ratna mutu maknikam berbagaibagai rupanya. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam kota itu. Maka dilihatnya dalam kota itu beberapa taman dan beberapa pula bunga berbagai-bagai rupanya. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam kota itu. Maka dilihatnya di dalam itu beberapa taman dan beberapa kolam, ada yang berikatkan tembaga suasa. Syahadan beberapa pula bunga berbagai-bagai rupanya dan terlalu Iah harum baunya. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat kota itu. Arakian maka Inderaputera pun sampailah ke rumah peri itu. Maka dilihat oleh Inderaputera akan rumah peri itu daripada gading yang ber sendi-sendi dengan emas. Maka Inderaputera pun duduklah di rumahnya itu, Hatta, kalakian datanglah kepada cetera Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran duduk semayam dihadap oleh segala bidadari dan dayang-dayang. Maka tuan puteri pun bersenda-senda dan bergurau-gurau dengan segala bidadari itu.

30

Maka berdatang sembah bidadari, “Ya tuanku Tuan Puteri, pada hari ini patik lihat muka tuan puteri pun pucat tiada berseri-seri. Apakah gerangan sebabnya itu patik lihat seperti bunga delima kena panas.” Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun tersenyum mendengar sembah bidadari itu. Maka ujarnya, “Tuan puteri kita telah bermain- main semalam tadi dengan biti-biti itu. Maka kita tidur lalu bermimpi hampir dinihari juga rasanya. Maka datang se-ekor naga maka. dipagutnya pinggangku tiada lekat pada tubuhku rasanya dan aku lihat rupa naga itu terlalu indah sekali. Seketika kita berselimut bau bunga rasanya) dan bau bunga itu pun datang sekarang kepada hidungnya kita rasanya. Kita cium baunya itu tidak berkeputusan adanya. Hatta maka naga itu pun melancar ke atas kemuncak mahligai ini. Maka ditelannya gemala yang di atas kemuncak mahligai in) Sebab itulah mukaku pucat ini.” Dan segala bidadari itu pun berdatang sembah seraya tertawa, “Segera rupanya tuan Puteri ini akan kahwin dengan paduka kakanda itu Raja Lela Mengerna Dewa itu.” Tuan Puteri pun tersenyum tunduk malu rupanya dan segala bidadari itu pun tertawa seraya ia berpantun demikian bunyinya: Burung bayan terbangnya tinggi, Terbang melayang berpangkat-pangkat, . Jikalau malam termimpimimpi, Jika siang terlihat-lihat. Dan setelah tuan puteri mendengar pantun itu adalah muka tuan puteri itu antara masam dengan tiada berseri. Maka tuan puteri pun berkata kepada inangdanya, “Hai inangda bilamana kita akan pergi mandi ke tasik Semendera Jin itu?” Maka sembah inangdanya, “Ya tuanku tuan puteri, esoklah kita akan pergi mandi.” Arakian maka bidadari itu pun pergilah berbuat bedak dan setengah buat langirdan setengah berbuat lulut, itu pun berbagai-bagai warnanya. Setelah sudah lengkap segala perbuatan itu masingmasing dengan kepandaiannya. Adapun sekaliannya itu di taruh pada sebiji ratna mutu maknikam dan segala perbuatan yang lain itu ditaruhnya kepada segala batil tembaga suasa dan biti perwira itu membawa pelbagai warnanya nikmat dan beberapa warnanya. Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun mengeluarkan segalabuah-buahan itu ditaruh oleh tuan puteri kepada batil emas bertatahkan ratna mutu maknikam. Maka tuan puteri pun mengeluar-

31

kan pula sisir emas di tatahkan dengan permata pelbagai bentuk yang indah- indah, maka ditaruhnya pada serahi kaca. Setelah lengkaplah sekalian itu maka ditaruhnya tabak suasa. .: Setelah malam bulan itu pun belum lagi terang dan bintang pun I belum padam cahayanya dan segala mergastua pun belum lagi mencari mangsanya makaff'uan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran mengenakan baju anta kesuma dan memakai pakaian yang indah-indah) Maka tabak itu pun dibubuhnya hikmat oleh tuan puteri. Maka tuan puteri dengan bidadari yang tujuh orang itu pun melayanglah. Maka tabak itu pun mengikut Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu seperti anak panah keluar daripada busurnya dan rupanya itu terlalu amat tingkas ia melayang. Hatta, kalakian maka tersebutlah perkataannya Inderaputera tatkala duduk di rumah peri itu, maka ujarnya Inderaputera kepada peri itu, “Hai nenekku esoklah genaplah tiga hari hamba duduk di sini.” Dan berkata peri itu, “Hai cucuku pergilah cucu pada tengah malam ini duduk pada tepi tasik itu dan cucuku duduk bersembunyi baik-baik jangan kelihatan kepadanya. Syahadan barang siapa menanggalkan bajunya dahulu itu maka ditaruhnya pada sajian perak itu, dan yang berlangir dahulu itulah tuan puteri, dan barang tipu daya pun cucuku ambil juga bajunya itu” Setelah sudah peri itu berpesan kepada Inderaputera maka Indera putera pun pergilah kepada tasik itu seraya ia menambangkan geliga Mayan Bedi. Maka dicitanya nama peri itu. Maka ia pun datang ke tepi tasik itu lalu dikoreknya lubang kadar sehingga dapat ia berlindungkan diri juga. Maka diambilnya daun kayu yang kering itu ditudungkannya. Setelah sudah diperbuatkan maka lalu ia masuk ke dalam lubang itu dan ditudunginya dirinya itu dengan daun kayu yang kering itu. Hatta maka hari pun fajarlah dan tuan puteri pun datanglah ke tepi tasik itu ketujuhnya sekali seraya ia melayang itu, maka dilihatnya oleh Inderaputera dan ia pun dahsyat seketika dan tuan puteri dengan bidadari itu pun terurailah di tepi kolam itu. Maka tabak itu pun terletaklah di tepi kolam itu dan sekalian bidadari itu pun menanggalkan bajunya itu. Kemudian tuan puteri pula menanggalkan bajunya anta kesuma itu. Arakian Inderaputera melihat rupa tuan puteri terlalu amat elok gilang-gemilang kilau-kilauan tiada dapat dipandang nyata akan tuan puteri itu. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat rupa tuan

32

” Maka sekalian bidadari itu pun habis berbangkit daripada pasir m'andiannya itu datang mendapatkan tuan puteri dengan segeranya itu. “Jahat sekali mulut yang durjana ini. “Sungguhlah seperti perkataan nenekku itu. Hatta maka segala kelakuan puteri itu pun habislah dilihat oleh Inderaputera dan bidadari pun selam. Maka tuan puteri pun membukakan pakaiannya lalu bergosok gosokkan bedak dan langir. Setelah sudah diambilnya baju itu maka segeralah ditaruh oleh Inderaputera ke dalam lubang itu yang diperbuat itu. Maka fikir Inderaputera.menyelam ketujuhnya itu sambil berpantun dan berseloka. Maka segala bidadari pun bergosokan juga seraya turun berenang mandi bersembur-semburan. Maka ia pun berlindungkan dirinya di balik pohon kayu tiada ke lihatan oleh segala bidadari. Setelah sudah lalu dikambus dengan tanah seperti sediakala rupanya. Maka terlihatlah oleh segala bidadari itu akan Inderaputera.” Setelah itu maka Inderaputera melihat laku yang demikian itu. Maka ujar man puteri itu kepada bidadari seraya memegang kainnya itu katanya. Maka dicubitnya pinggang tuan puteri itu. 33 . Arakian maka Inderaputera pun segera turun ke dalam tasik itu dan citanya kepada tuan puteri pun tempat mandi. Maka ada yang memangku tuan puteri dan ada yang meriba tuan puteri. “Gilakah diri ini menyebut nama yang tiada diketahui. Maka bidadari itu pun lalu terserandang kakinya dan tersebutlah nama Inderaputera.puteri itu. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat laku tuan puteri dan mendengar suara tuan puteri itu pun terlalu amat merdu. “K ita dipagut oleh ular gerangannya tadi rasanya.” Maka Inderaputera itu pun berjalanlah hendak membuka tabak yang berisi langir dan bedak itu. Tiada lah bersalahan lagi seperti khabarannya itu. Maka rambutnya Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun terhamparlah ke tanah seperti mayang di atas talam rupanya. Maka sahut juan puteri. Maka ia pun turunlah mandi. Maka Inderaputera pun berbangkit perlahan-lahan mengambil bajunya tuan puteri yang bernama Anta Kesuma dan segala baju bidadari itu. Maka lalu terkejutlah tuan puteri seraya ia berbangkit daripada mandi itu lalu datang ke tepi tasik itu. Hatta maka Inderaputera pun keluarlah daripada dalam tasik itu lalu berjalan di bawah pohon kayu itu sambil memakan buah-buahan dan menghamburkan bunga-bunga.” Maka bidadari itu pun berkata seraya tertawa.

Maka segala bidadari itu pun mendapat Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. “Apatah dicarinya oleh dayang berulangulang ini ?” Maka segala bidadari itu pun tersenyum sama sendirinya. Maka ujar Inderaputera. demikian bunyinya: Apakah dicari bayan terbang.ulang tiada bertemu.masing. “Apakah dicari oleh adinda berulangulang ini ?” Maka segala bidadari itu pun tersenyum sama sendirinya. Apakah dicari dayang berulang. Apakah dicari dayang berulang.maluan sebab melihat Inderaputera itu. Rajawali menyambar dia. “Jikalau tiada dapat mengapa diri tersenyum-senyum. “Ya tuanku tuan puteri. 34 .” Maka kata bidadari itu sambil tertawa.Maka berkata segala bidadari.” Maka tuan puteri dan segala bidadari itu pun segeralah bangkit lari dengan tiada berketahuan lakunya hendak pergi mengambil baju masing. Muda bestari mendapat dia. “Ya tuan puteri segeralah tuan memakai dan bangkit. Maka Inderaputera pun berjalanlah hampir kepada bidadari itu. Maka bertanya pulak Inderaputera. Syahadan terlalu sikap jejaknya itu. Maka Inderaputera pun berpantun. “Ya tuan puteri malu sekali hamba melihat rupa orang muda itu terlalu elok parasnya dan sikapnya. Rajawali menyambar dia.” Maka ujarnya tuan puteri.ulang.ulang. kerana manusia gerangan yang datang itu. Maka tuan puteri bersembunyi di balik pohon khorma dan bidadari pun mencari bajunya juga berulang. “ Maka kata bidadari. Maka ia bertanya kepada hamba seraya berpantun demikian bunyinya: Apakah dicari bayan terbang. Orang bestari mendapat dia. Maka kata tuan puteri. Maka bidadari itu pun tertawa seraya memandang kepada Inderaputera dan dilihat oleh segala bidadari maka ia pun tertawa seraya memandang kepada Inderaputera dan dilihat oleh Inderaputera segala rupanya itu amat indah dan terlalu elok parasnya dan lakunya terlalu amat manis seperti laut madu laksana. Maka tuan puteri pun kemalu. Maka mencari akan bajunya sudah tiadalah lagi bertemu. “Sudahkah dapat baju kita itu ?” Maka sahut bidadari. tiada dapat baju itu.

” Maka sambut dayang itu. “Sungguhlah seperti kata tuan puteri itu.” Maka sahut Inderaputera. “Hai orang muda. “Wahai telah dilihatnya barang kelakuan kita tadi. “Pergilah juga diri!” Maka bidadari yang tua itu pun pergilah kepada Inderaputera. “Pergilah diri kepadanya!” Maka jawab bidadari itu. “Hai orang muda. “Wahai! dilihatnya gerangan susu kita tadi. Maka katanya. buahnya lambung.” Maka segala bidadari itu pun tertawa seraya menampar-nampar dadanya. batangnya lemah gemalai. Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa itulah yang beta lihat tadi. Maka segeralah ia kembali kepada tuan puteri. tiadalah kita lihat dan dewakah atau jinkah yang sakti-sakti. “ Maka ujar tuan puteri itu.dibunuh itu. Inderaputera pun lagi duduk di sisi tabak.” Maka tuan puteri pun tersenyum-senyum seraya menggigit telunjuknya menengar Inderaputera itu.” Maka bidadari itu pun tersenyum-senyum menengar kata Inderaputera demikian itu. “ Maka bidadari itu pun pergilah bertanya kepada Inderaputera.” Maka kata tuan puteri. adakah tuan hamba melihat baju-baju beta sekalian tadi?” 35 . batangnya lemah gemalai.” Maka kata tuan puteri. “Adapun pada fikir kami tiada yang lain mengambil akan baju kita ini. Maka demikian katanya tiada beta lihat bajunya tuan-tuan itu sekalian. dilihatnya gerangan oleh anak mati .lambungan. Maka bidadari itu pun bertanya. “Hamba seorang malu hendak pergi.lambungan. adakah tuan melihat bajuku sekalian tadi di sini. maka tuan puteri itu pun berfikir di dalam hatinya-dialah gerangan yang mengambil baju kita sekalian itu“Dia mana gerangan datangnya tadi. Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa itulah yang beta lihat tadi. buahnya lambung. ialah juga rupanya. Maka ujar bidadari. maka sudahlah patik berta nya kepadanya itu. “Ya tuan puteri. itu sambil menulis tanah beberapa lukisan dan awan dan beberapa bagai mega yang tertulis itu. Pergilah pula diri bertanya. “Tiada beta lihat baju tuan hamba sekalian tadi serai gading tumbuh sepohon.Maka demi tuan puteri mendengar bunyinya pantun Inderaputera itu demikian bunyinya itu. Adapun yang beta lihat tadi serai gading tumbuh sepohon.

Jahat sekali lakunya itu dengan terlalu bijaksana menangkap perkataan kita sekalian. Setelah dikatakannya oleh segala bidadari itu segala perkataan Inderaputera itu dan segala pantun Inderaputera demikian katanya: Anak geroda mudik sekawan.Maka sahut Inderaputera. Maka segala bidadari itu pun berkata. “Demi tunangan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itulah beta lihat tadi. “Pada fikirku ia juga yang mengambil baju kita sekalian tadi. jadilah bertambah-tambah pula gusarnya kepada kita. adakah baju kami sekalian tuan hamba lihat tadi ?” Maka sahut Inderaputera seraya berkata sambil tertawa. “Wahai habis lah segala kelakuan kita tadi dilihat oleh Inderaputera itu. Anak Maharaja Bikrama Buspa.nepuk tangannya dan pahanya. Anak Maharaja Bikrama Buspa Maka bidadari itu pun tertawa: mendengar pantun Inderaputera itu seraya kembali kepada tuan puteri. Demi tuan puteri menengar demikian maka laju menggosok -gosok dadanya. Lekat di tangan Inderaputera bilangan. Wahai dilihat oleh Inderaputera kelakuanku dan kelakuan kita sekalian tadi itu juga Syahadan siapakah gerangan mengatakan Inderaputera anak mati dibunuh itu ialah yang mencubit pinggang kita di dalam air tadi. hairan sekali patik melihat rupanya orang muda ifif.” Maka segala bidadari itu sekalian pun tertawa-tawa sambil menepuk. Lekat di tangan ada bilangan. Seekor terlanggar gugur. “ Maka ujar tuan puteri. anak mati dibunuh itu. Ya tuanku. Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa itulah beta lihat tadi.” Maka bidadari itu pun pergilah pula kepada Inderaputera lalu berkata. adapun beta lihat tadi melur kembang sekaki daunnya gugur melayang. Jikalau kedapatan oleh Raja Dewa Lela Mengerna apatah jadinya kita sekalian ini.” Sambil berpantun demikian bunyinya: Anak geroda mudik sekawan. sayapnya sedepa. disumpahnya pula tunangan tuan puteri itu oleh anak mati dibunuh itu. Seekor terlanggar gugur. sayapnya sedepa.” Arakian beberapa bagai ia menulis naga dan beberapa pula yang 36 . demi Raja Dewa Lela Mengerna. “Hai orang muda. “Tiadalah beta melihat baju tuan-tuan sekalian.

“Apalah alamat orang bersaudara? Maka tuan puteri pun tunduk tersenyum sambil berkata itu. “Dan mana dapat patik sekalian katakan. apa kihendak saudaraku hambalah beri. kerana patik apa sekalian ini sudahlah pergi tiada juga diberinya. “Bagaimana kelak kita. “Sungguhkah tuan hamba hendak memberi kehendak hati hamba? Bersumpahlah dahulu supaya beta pulangkan baju tuan hamba itu.” Maka sahut tuan puteri.” Maka sahut bidadari itu seraya tertawa. berseri rupanya.” Maka berkata sekalian bidadari itu seraya tertawa.” Maka tuan puteri pun memakai. Setelah sudah lalu berjalan antara mahu dan tiada. “Pulangkanlah baju kita dahulu. Jikalau tuan puteri berkata kalau-kalau diberinya akan baju kita sekalian. Maka ia bertanya kepada Inderaputera demikian katanya.. “Sungguhlah apakah kehendaknya tuan hamba itu kami beri lamun setia kita teguh bersaudara.” Maka sahut oleh Inderaputera. Maka berkata tuan puteri. “Kami ini jadilah serba salah.indah-indah ditulisnya seperti dapat berkata-kata dan rupanya terlalu elok sekali dan kepada bicara budi pekertinya akan orang itu sangat bangun bijaksana. Maka kata Inderaputera itu pula “Sungguhkah tuan puteri hendak memberi itu setiapnya kehendak hati beta pula. “Sebenarnyalah kita bersaudara juga.” Maka sahut segala bidadari itu. . tiadakah kembali dari sini? Apakah gerangan jadinya. Baik juga tuan puteri pergi sendiri.” Maka ujar tuan puteri.” Maka kata Inderaputera. Hai' saudaraku berbuat sangat apalah kiranya tuan hamba akan hambaapa sekalian ini.” Maka ujar Inderaputera.” Maka disahut oleh tuan puteri. “Malu aku pergilah pada ia. Setelah sampai kepada Inderaputera maka dilihatnya oleh tuan puteri akan rupanya Inderaputera itu terlalulah manis dan sikapnya dan berfikir Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. dan apa aku katakan kepadanya itu. “Baik juga tuan puteri pergi bertanya sendiri mudah-mudahan juga ada kasihannya diberi baju itu akannya kita.” 37 . “Pada fikirnya kita ia juga mengambil baju kita itu. pulangkanlah baju hamba apa itu.” Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berkata.

Maka tuan puteri pun terlalulah sukacita menengar ada bajunya itu. Arakian apa sebabnya kakanda datang sesat ke mari ini dan bagaimana kakanda tahu akan hal hikmat itu ?” Maka ujar oleh Inderaputera. tiadalah hamba lalui lagi demi hamba sampai-ke negerinya hamba. Hatta maka peri yang menggunakan tasik itu pun datanglah. Jika demikian baiklah aku berikan kepadanya.” Setelah sudah berfikir tuan puteri pun berkata ia. 38 .” Maka sahut oleh Inderaputera. adapun kakanda ini anak Maharaja Bikrama Buspa dan kakandalah yang sebenar-benar bernama Inderaputera disebut oleh orang maka dice tera akannyalah oleh Inderaputera daripada ahwaJnya permulaannya itu sampailah kesudahannya kepada Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu. tetapi kakanda hendak berkata benar kepada adinda. “Hai saudaraku jikalau ada dengan sungguhnya kasih saudaraku aRan hamba ada suatu gemala hikmat yang di atas kemuncak mahligai tuan puteri itu Maka kakanda pohonkan supaya hamba pulangkan baju itu. Wahai orang muda. Hai saudaraku adapun kehendaknya saudaraku itu telah aku berikan.” Setelah didengar oleh tuan puteri kata Inderaputera itu maka tuan puteri pun berdiam dirinya dengan seketika duduk berfikir di dalam hatinya. Setelah sudah tuan puteri menengar akan cetera oleh Inderaputera itu maka tuan puteri pun terlalu amat hairan. kerana ia pun nenek kepada hamba. “Ya tuan puteri. “Jikalau ada kelak maksud saudaraku akan hamba nescaya hamba berikanlah maksudnya tuan hamba.” Maka Inderaputera pun terlalulah sukacita hatinya menengar kata Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. Maka kata Inderaputera. tuan anak siapa dan siapa ayahanda kakanda itu. “Wahai tuan puteri sebenarnyalah hamba bersaudara dengan tuan puteri.” Maka sahut oleh Inderaputera. Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun berkata.” Maka ujarnya tuan puteri. segeralah tuanku minta baju kita kerana yang menunggu tasik ini kelak datang diberinya puJa tahu kepada paduka ayahanda itu. teguhlah setia tuan hamba bersaudara dengan hamba ini. “Di manalah gerangan ia tahu akan hikmat gemala? Syahadan jikalau tiada aku berikan gemala hikmat itu nescaya aku tiadalah kembali lagi dan lagipun aku sudah bersumpah akan ayahku. “Hai saudaraku janganlah saudaraku takut akan dia itu. “Hai adinda tuan puteri. Maka ujar bidadari itu.

Arakian maka datanglah ke padang Belantara Hairani. Maka tabak itu pun mengikut dari belakang dan dilihat oleh Inderaputera dunia ini seperti bukit juga besarnya kelihatan.Maka peri itu pun datang seraya tertawa-tawa dan tuan puteri pun berceterakanlah hal-ahwalnya telah berjanji dengan Inderaputera itu. Janganlah kakanda memandang ke belakang nescaya gugur ke bumi.” Maka sahut oleh tuan puteri.” Maka berkatalah Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. jikalau hendak akan hikmat itu marilah kakanda pergi ke mahligai hamba itu. “Hai kakanda. Maka dilihatnya ke udara maka tuan puteri dengan anak-anak segala bidadari itu pun ghaibiah daripada mata Inderaputera. apalah salahnya tuan puteri bersaudara dengan Inderaputera kerana ia pun anak raja besar. segeralah t uan puteri kembali kerana mahligai kita sunyi senyap.” Hatta maka Inderaputera pun duduklah di atas tabak. 39 . “Tiada demikian kerana sudah hamba bersumpah. Maka hairanlah Inderaputera. “Ya tuanku tuan puteri.” Maka kata Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. Ya tuanku tuan puteri. berilah mari bajunya beta itu dan gemala hikmat itu hamba berikan kepada kakanda. “Hai kakanda. Maka kata tuan puteri. Maka ia pun lalu berjalan. Maka ia pun sampailah kepada tempat mahligai tuan puteri dan dilihat oleh tuan puteri Inderaputera lagi di padang Hairani itu. Maka kata peri itu. Setelah tuan puteri menengar kata yang demikian itu makin bertambah-tambah kasih akan Inderaputera itu dan berkata segala bidadari itu.” Maka tuan puteri pun kembali dari tasik serta segala bidadari melayang mengiringkan tuan puteri. “Bagaimana kakanda pergi ke mahligai mengikut adinda kerana kakanda tiadalah tahu terbang. “Maka janganlah adinda tuan mengubahi janjian dengan kakanda. Setelah sudah duduk maka Inderaputera pun berkata kepada tuan puteri. Maka dicita oleh tuan puteri akan tabak itu maka tabak itu pun terletaklah di padang Hairani. kerana adinda terbang di udara dan kakanda berjalan di bumi. “Hai kakanda Inderaputera duduklah kakanda di atas tabak itu.” Maka ujar Inderaputera. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat tabak itu tidak melayang lagi.” Maka diambil oleh Inderaputera baju itu lalu diberikan kepada tuan puteri.

“Jika tiada terantai nescaya aku diterkamnya. Maka dihampirinya oleh Inderaputera. Maka fikir Inderaputera.” Arakian ia pun berjalan menuju mahligai tuan puteri itu Seri Ratna Gemala Nehran. Kalakian gadingnya itu daripada hablor dan matanya itu daripada zamrud yang hijau dan kukunya itu daripada pirus.” Dan seketika lagi maka Inderaputera pun bertambah-tambah dahsyatnya dan sekalian bidadari itu pun tertawa melihat laku Inderaputera itu. “Ke mana gerangan aku pergi ini? Sesalnya aku memberikan bajunya itu. dilihatnya. diperamat-amatinya gajah itu matanya tiada terkelip.” Maka dicarinya tali pesawat hikmat pada akar kayu beringin itu.indah rupanya itu sekali eloknya. Syahadan gajah itu pun lagi ada terantai kepada pohon beringin itu. Maka pakaiannya itu daripada emas dan rantainya itu daripada emas dan pusparagam. Maka Inderaputera pun hairan melihat gajah hikmat itu dan be berapa pula perbuatannya yang indahindah. jikalau aku mati sekalipun. Maka Inderaputera pun fikir di dalam hatinya. “Gajah hikmat juga ini rupanya. Maka dilihat oleh Inderaputera perbuatan mahligai itu pagarnya daripada jala-jala besi kharsani dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu bertatahkan ratna mutu maknikam dan terlalulah indah. Maka fikir Inderaputera. Maka dilihatnya oleh Inderaputera ada sepohon kayu beringin batangnya daripada emas dan daunnya daripada perak dan buahnya itu daripada maknikam yang merah .” Maka Inderaputera pun mengunus akan pedangnya itu seraya menghampiri gajah itu. Maka Inderaputera pun melompat seraya memarang. maka dilihatnya seekor gajah yang besar berdiri di muka pintunya itu terlalu hebat rupanya menghempashempas akan telinganya hendak mengusir akan Inderaputera rupanya. Tali pesawat itu pun putus. “Jikalau demikian baiklah kubunuh gajah ini. Maka Inderaputera pun dahsyat seketika melihat akan gajah itu dan fikir Inderaputera. Maka dilihat oleh Inderaputera gajah itu tubuhnya daripada besi kharsani diperbuatnya. Setelah sudah Inderaputera melihat itu maka Inderaputera pun berjalanlah pula pada selapis pagar jala-jala itu daripada tembaga suasa dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu dan berbagai-bagai pula perbuatannya 40 . Maka Inderaputera pun makin menyesal akan dirinya memberikan baju itu.Hatta maka dilihat oleh Inderaputera mahligai tuan puteri itu seperti gunung api rupanya itu memancarmancar cahayanya. Maka gajah hikmat itu pun rebah terhantar tiada bergerak lagi.

Maka tuan puteri dengan segala bidadari itu pun tertawa melihat kelakuan Inderap utera itu. Maka ia pun berjalan kepada ketiga lapis pagar jala-jala. Maka singa itu hendak menelan akan Inderaputera rupanya. Maka badak itu pun terpaling tiada 41 . pintunya itu daripada timah terlalu indah. Maka badak itu ada terantai pada pohon khorma dan dilihatnya oleh Inderaputera batang khorma itu bergoncang. Maka Inderaputera pun berfikir di dalam hatinya itu akan singa itu pun kalaukalau hikmat juga rupanya. Tali pesawat itu pun putuslah.indah rupanya. Maka Inderaputera pun masuk ke dalam pintu itu. Setelah sudah maka dilihat oleh Inderaputera. Beberapa bunga-bunga pula yang terpahat pada pintunya itu. Maka dilihat oleh Inderaputera harimau itu terantai kepada pohon kayu delima. Maka Inderaputera pun hairan melihat kelakuan badak itu kalaukalau hikmat juga.indahnya. Maka Inderaputera pun hairan melihat sekali-kali lakunya harimau itu. “Badak hikmat juga ini.” Maka dilihatnya oleh Inderaputera mata badak itu tiada gemerlap.yang indah-indah rupanya. Maka singa itu pun rebahlah seperti dahulunya itu. Maka dihunuskan pedangnya serta ia melompat. Maka dilihatnya pula terlalu indah. Maka Inderaputera pun hendak masuk ke pintunya itu. Hatta pada fikir Inderaputera.indah rupanya. Maka dilihat oleh Inderaputera ada seekor harimau di muka pintunya mengangakan mulutnya dan mencawatkan ekornya dan mendirikan telinga selaku-laku hendak menangkap rupanya itu. Maka harimau itu pun rebahlah tiada bergerak lagi harimau itu dan tubuhnya harimau itu daripada tembaga suasa dan kukunya itu daripada mentia dan matanya itu daripada kaca biru dan lidahnya itu daripada maknikam yang merah dan kakinya itu daripada hablor. Maka Inderaputera pun melompat seraya memarang tali pesawat itu. Maka dilihat oleh Inderaputera ada seekor singa terantai pada pohon anggur menganga akan mulutnya itu dan menghempaskan ekornya dan terjeling matanya itu. Maka Inderaputera pun hairan melihat segala perbuatannya itu terlalu indah. Maka diparangkannya. Maka Inderaputera pun melompat memarang tali pesawatnya itu. Maka dilihatnya oleh Inderaputera ada seekor badak terlalu hebat rupanya datang mengangakan mulutnya. ia pun berjalanlah datang kepada pintunya yang keempat lapis pagar jala-jalanya itu daripada tembaga su asa dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu.goncang daunnya berpalu-palu seperti orang bersorak bunyinya.

Maka diambilnya satu kayu.gali dalam tanah itu ada suatu jentera 42 . Maka dihampirinya pintu itu dan dilihatnya ada seorang raksaksa naik kuda yang hijau memegang pedang kedua tangannya serta memusing. Maka dilihat oleh Inderaputera dari jauh berasap-asap rupanya. kakinya itu terantai pada pohon cemara. Setelah itu maka Inderaputera pun berjalanlah pada pintu yang kelima lapis pagar jala-jala. Maka tuan puteri dan segala bidadari itu pun tertawa-tawa. Maka fikirnya Inderaputera di dalam hatinya. maka disorongnya kepada raksaksa itu. “Jika aku masuk nescaya ditelannya oleh naga aku ini. Pagar jala-jala itu daripada perak dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu.gunting rupanya sebab diparang raksaksa itu. Syahadan maka Inderaputera pun bertemu dengan seekor naga berkepala tujuh menganga kan mulutnya mengulurkan lidahnya itu dan bergigit. Maka kayu itu pun putus seperti digunting. Maka naga itu tiadalah bergerak lagi. Maka Inderaputera terlalu hairan melihat laku raksaksa itu. Maka geroda itu pun tertawanglah tiada bergerak lagi. Tali pesawat itu pun putus-putus. Maka dilihatnya pula oleh Inderaputera kepada pintunya ada seekor geroda pada muka pintunya terlalu hebat rupanya. Pagar jala-jalanya itu daripada tembaga yang amat merah dan pintunya daripada zamrud yang hijau. Maka Inderaputera pun menggali.satii.” Maka Inderaputera pun melompat seraya memarang tali pesawat. Maka Inderaputera pun hairan melihat hikmat itu. terlalu hairan melihat perbuatan geroda itu daripada batu berani. Maka Inderaputera pun terkejutlah melihat laku naga itu. matanya daripada pualam dan kukunya daripada intan dan paruhnya itu daripada besi khar. Maka talinya pesawat itu pun rebahlah. Maka Inderaputera pun berjalan pula kepada pintu yang keenam lapis pagar jala-jalanya seperti dahulu itu juga. Maka Inderaputera pun berjalan pula kepada pintu yang ketujuh.gigit bibirnya.. Maka Inderaputera melihat geroda itu lalu dia dihampirinya. Maka Inderaputera pun hairan melihat hikmat tuan puteri itu sambil ia melompat seraya memarang.bergerak lagi.musing. Maka pada fikir Inderapute ra kalau-kalau hikmat juga rupanya dan didengar oleh Inderaputera di dalam bumi itu berdengung-dengung. Maka dilihatnya oleh Inderaputera bibirnya yang di bawah sampai terletak kepada bumi dan bibir yang di atas itu sampai kepada pintu mahligai. Maka fikirnya itu pun hikmatnya juga rupanya. dan dilihat oleh Inderaputera badak itu tubuhnya daripada hablur dan lidahnya daripada besi kharsani yang tajam.

Syahadan maka tuan puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun hairan pula sekali-kali melihat gagah perkasa dan arif bijaksana Inderaputera itu. Maka Inderaputera pun insaf akan dirinya .daripada emas dan talinya itu daripada perak. Maka bayan pun bersyair dan tiung bernyanyi dan nuri pun bercerita terlalu ramai suaranya itu.indah. Maka raksaksa itu pun terhantar tiadalah bergerak lagi. Setelah itu maka habislah hikmat itu berhambalangan. Arakian segala ikan yang di dalam kolam itu pun timbul. ada yang seperti orang bertanak dan ada yang seperti orang bersorak. Sebermula pagar taman itu berjala-jala tembaga suasa dan pintunya itu daripada emas dan batu sembilan dan bertatahkan ratna mutu maknikam. Maka Inderaputera pun masuk ke taman itu. Maka merak itu pun mengigal di bawah pohon kayu itu terlalu indah-indah rupanya. “Tuanku dipersilakan oleh tuan puteri ke taman ghairah. Hatta maka angin pun bertiup sepui-sepui bahasa dan daun kayu itu pun berpalu-palu seperti bunyi-bunyian. Maka Inderaputera pun memuji nama Tuhan Yang Mahabesar. “Ya tuanku Inderaputera segeralah tuan mandi. “ Maka Inderaputera pun pergilah dipanggil oleh bidadari itu. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat sekalian temasya itu. Maka bidadari yang keempat itu pun datang kepada Inderaputera membawa persai i n serta berdatang sembah. Maka dilihatnya di dalam taman itu beberapa bagai perbuatannya yang indah. Maka Inderaputera pun masuklah pada pintu itu seraya berjalan. Maka tuan puteri menyuruh menghiasi mahligai itu daripada tilam dewangga yang keemasan dan beberapa daripada sakhlat ainulbanat dan beberapa tanglung dian pelita kandil. Setelah itu maka tuan puteri pun menyuruhkan bidadari membawa langir dan bedak dan membawa kain yang mulia. Hatta maka segala bidadari itu pun berdatang sembah kepada Inderaputera. Maka diparang oleh Inderaputera tali jentera itu pun putus dua. . Maka suatu balai di bawahnya ada sepohon kayu batangnya itu daripada emas dan daunnya itu daripada zamrud dan buahnya itu daripada nilam dan di atas pohon kayu itu ada seekor merak terlalu -lalu indahindah rupanya. Maka terlalu lah merdu berbagai-bagai bunyinya. Maka sakhlat itu sudah terhamparinya dan bantal seraga yang keemasan pun hadirlah.mulia akan persalin Inderaputera itu. Maka ia berfikir di dalam hatinya-sedang hambanya lagi demikian kekayaannya.” 43 .

Maka Inderaputera pun berkata “Mandilah engkau supaya beta mandi.” Maka firus yang berisi kain baju dan bau-bauan itu pun dibawanya ke hadapan Inderaputera. Mengapa tiada dapat dipandang. Maka sembahnya. Setelah sudah memakai itu maka Inderaputera pun dibawa oleh bidadari itu ke mahligai tuan puteri itu. “Terlalu baik sekali rupa Inderaputera ini layak sekali akan suami tuan puteri. “Duduklah saudaraku di atas peterakna yang keemasan dihadap oleh segala bidadari. Maka Inderaputera pun berpantun pula demikian bunyinya: Ikan dipelupuh beraksa. Malu hamba diri sendiri.” Maka Inderaputera pun tersenyum mendengar kata bidadari itu seraya memakai kain baju. Maka ujar bidadari. Malu hamba di dalam hati. Baju raja ke Inderagiri.” Maka bidadari itu pun tersenyum seraya berpantun demikian bunyinya: Jika sungguh bulan purnama.langir lalu mandi dalam kolam. Setelah Inderaputera sudah mandi maka bidadari memberikan bau-bauan dan pakaian persalinan yang indah-indah. Maka Inderapura pun tersenyum seraya berpantun demikian bunyinya: Kain Melaka duanya hasta. “Datanglah saudaraku. Maka kata tuan puteri. sama sendirinya. Bukan malu memandang muka. Mengapa tiada pagar bintang.” Maka Inderaputera pun datang segera dengan takzimnya. Akan dipalu di atas peti. Bukannya malu dipandang muka. Jika sungguh seperti nama. “Ya tuanku Inderaputera inilah persalinan daripada paduka adinda Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran janganlah diaibkan tiada dengan seperti tanda tulus bersaudara.” 44 . Maka bidadari itu pun tertawa dan Inderaputera pun menanggalkan bajunya seraya berbedak dan berlangir. Maka bidadari itu pun tersenyum mendengar pantun Inderaputera itu. Maka dicium oleh Inderaputera air kolam itu seperti bau air mawar. Maka kata tuan puteri.

Orang muda baharu bertemu. Sehari ditanam tidakkan tumbuh. Hati mana tidakkan ghairat. Setelah sudah makan sirih maka diangkat orang hidangan ke-hadapan Inderaputera dan tuan puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu pun makanlah sama dengan Inderaputera. memberi isyarat kepada bidadari pula demikian bunyinya: Tumbuh padi dang ratna wali. Maka Inderaputera pun minum dan tuan puteri berfikir di dalam hatinya.Maka puan emas itu pun disuruh unjukkan oleh tuan puteri pada segala bidadari. Arakian maka tuan puteri pun memberi isyarat kepada segala bidadari. Maka diunjukkan puan itu kepada Inderaputera. Bukanlah kita anak raja. Maka Inderaputera pun berpantun pula demikian bunyinya: Jika sehelai tidakkan tumbuh. Kunci dikarang oleh seraja. Maka bidadari itu pun berpantun demikian bunyinya: Berkuda lagi berlembu. Mintalah kami kenal-kenali. Kalakian maka Inderaputera pun minumlah bunga selasih mabuk itu. Pada tatkala minum adakah salah katanya padaku ini?” Maka tuan puteri pun membubuh hikmat pada piala tirus itu supaya Inderaputera itu mabuk. Maka tuan puteri tersenyum dan segala bidadari menengar pantun Inderaputera itu. Kalau tidak setianya sungguh. Maka segera disambut oleh Inderaputera.makanan. “Adakah teguh setianya Inderaputera ini. Maka Inderaputerapun tunduk seraya berpantun demikian bunyinya: Berkuda lagi berlembu. Sungguhpun baharu bertemu. Setelah sudah makan segala nikmat itu maka 45 . maka seraya mabuknya maka dilihat oleh tuan puteri itu. Sudah diambil akan saudara. Padi di rumah dang jazirat. Maka tuan puteri. Lamun setia tidakkah teguh. Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat orang pada Inderaputera. Maka Inderaputera pun tersenyum menengar pantun bidadari itu. Perca diambil akan cemara. Maka bidadari pun tersenyum seraya mengangkat akan segala makanan.

pergilah kakanda ke balai Rangga Puspa Berahi itu beradu di sana. Setelah sampai Inderaputera ke balai itu. Akan dikarang dinihari. Maka ia pun bangun seraya berpantun: Laksamana orang yang lemah malai. Maka hari pun sianglah. “Hai saudaraku. Syahadan beberapa dian dengan tanglung dan kandil dan pelita sudah dipasang. Maka dilihatnya oleh dayang itu Inderaputera lagi tidur juga dan dayang itu pun berpantun: Bunga melati dalam puan. Hatta maka Inderaputera pun dihantarlah oleh segala bidadari itu. “Hai kekasihku. Tiangnya daripada khalembak dan gaharu dan dindingnya daripada kaca merah dan atapnya itu daripada kaca putih. Maka Inderaputera pun terkejut menengar pantun dayang itu. Maka kata tuan puteri. Syahadan maka Inderaputera pun memandang beberapa yang hairan dan ia pun tidurlah dengan berahinya mendengar bunyibunyian itu. Maka bidadari itu pun datang ke balai taman Rangga Puspa Berahi itu. Syahadan di atas bunga itu ada seekor paksi terlalu indah-indah rupanya itu dan di bawah pohon kayu itu adalah seekor burung terlalu elok rupanya dan terlalu indah. 46 . Bangunlah emas bangunlah tuan.indah bunyinya dan lagi adalah seekor paksi itu berserdam di atas hamparan terlalu ajaib sekali rupanya. Maka terhamparlah saf sakhlat ainulbanat dan dengan tirainya.” Maka tuan puteri pun menyuruhkan menghiasi suatu balai dalam Taman Rangga Puspa Berahi namanya. Hari telah malam hamba hendak mohon.” Maka Inderaputera pun bermohon kepada tuan puteri seraya tersenyum menengar nama balai itu. Maka ia pun hinggap kepada bejana itu dan terperciklah narwastu itu kepada tubuh Inderaputera terlalu harum baunya. Hari ini hampir tengahari. maka dilihat oleh Inderaputera balai itu terlalu amat indah-indah rupanya dan tersingkaplah tirai dewangga Maka Inderaputera pun tidurlah kepada tempat itu dan dilihatnya oleh Inderaputera cerminnya itu daripada hablur dan di atas cermin itu adalah sekuntum bunga. Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran menyuruhkan seorang bidadari membawa sugi dan sirih.Inderaputera pun berkata. Maka Inderaputera pun hairan melihat yang indah-indah itu.

Maka lalu disantapnya. Tidur badan dayang yang gharib. Adapun jikalau lain daripada saudaraku nescaya tidaklah hamba berikan. “Wahai adinda sungguhlah tuan kasih kepada kakanda dan apalah kakanda hendak balas kan kasih adinda itu kandalah yang menanggung kasih adinda. Setelah itu maka nikmat pun diangkat akan oranglah kehadapan Inderaputera. Maka Inderaputera pun mengambil gemala hikmat itu dengan suka citanya. Adapun jikalau saudaraku hendak buat negeri maka citalah nenek hamba dewa Langkurba yang di dalam laut supaya jadi suatu negeri dengan alatnya takhta kerajaannya densegala hulubalangnya dan rakyatnya sekalian itu dan biti-biti perwira dan serta jin peri dewa mambang lengkaplah dengan senjatanya. Maka ia pun makanlah dengan tuan puteri pelbagai nikmat. Adapun hulubalangnya ada dua orang. “Hai saudaraku manatah gemala hikmat itu ?” Maka sahut tuan puteri itu. Maka hidangan nasi pun diangkat orang kehadapan Inderaputera. “Hai kakanda ambillah gemala hik mat itu oleh kakanda. Setelah sampai kepada tuan puteri lalu disambutnya akan Inderaputera disuruhnya duduk di atas kursi yang keemasan bertatahkan ratna mutu maknikam. dan Dikar Kilat jikalau saudaraku hendak menyuruhkan kepada suatu negeri atau ke dalam laut.Melihat taman terlalu ajaib. Demikianlah gunanya gemala hikmat itu. Adapun Dikar Agus itu jikalau saudaraku hendak menyuruhkan menurunkan hujan atau angin atau api nescaya dapat olehnya. seorang bernama Dikar Kilat dan seorang Dikar Agus. maka dengan seketika itu juga ia pergi datang.” Maka gemala hikmat itu pun diberikan kepada Inderaputera.” Maka kata Inderaputera. Adapun perguna hikmat itu terlalu banyak. Setelah sudah santap maka Inderaputera pun makan sirih dan berkatalah Inderaputera. Di mana tidur tidakkan lalai. Maka dayang itu pun tersenyum dan Inderaputera pun bersugi dan membasuh muka pada mundam emas itu. 47 . Setelah sudah maka Inderaputera pun pergilah-rr-fiiahligai Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran.

Maka dilihatnya maka segala binatang hikmat yang menunggu pintu itu '. Seberrnula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini sekali persetua Raja Dewa Lela Mengerna pergi berburu dengan segala bala tenteranya sekalian. Setelah itu maka bentara itu pun kembali dan disuruh tuan puteri bidadari panggil ia. .” Setelah itu maka tuan puteri pun masyghullah hatinya. bahawa datanglah fitnahnya bentara itu akan kita.Ya tuanku tuan puteri.puI1habislah. Maka segeralah juga ia berlari.lari seraya ia berdatang sembah. Maka tiada didengarkannya. “Hai sauda raku.lari mengadap Raja Dewa Lela Mengerna. haraplah juga kepada Tuhan Yang Mahabesar.BAB VI SALAH SANGKA Al-kisah peri mengatakan tatkala Tuan Puteri Ratna Ge mala Nehran kahwin dengan Raja Dewa Lela Mengerna dan peri tatkala mengatakan Nobat Rom Syah membantukan Inderaputera dan peri mengatakan tatkala Inderaputera dengan Raja Bahtadhar Syah bertemu. 'Maka ia tiada mahu juga datang mengadap tuan puteri. Maka tatkala itu Raja Dewa Lela Mengerna lagi duduk bersemayam dihadap segala menteri dan hulubalang dan segala rakyatnya. maka sudahlah patik panggil bentara itu. tuan puteri duduk dengan seorang laki.laki dihadap oleh segala bidadari”. “Hai adinda tuan.lari kembali. Hatta maka bentara itu pun datang berlari.” Maka ujar Inderaputera. Maka disuruhnya hantarkan kepada Tuan Puteri Ratna Gemala Nehra dengan seketika itu juga sampai. Maka ia pun beroleh kijang emas terlalu indahindah rupanya itu. Maka dayang itu pun kembalilah kepada tuan puteri seraya berdatang sembah. Maka ia pun masuk ke dalam istana. Maka dilihatnya . “Ya 48 . Maka dilihatnya oleh Raja Dewa Lela Mengerna bentara itu datang berlari. Maka tuan puteri pun berkata kepada Inderaputera.

laki dihadap oleh segala bidadari.laki mana. Maka jin yang dua orang itu pun datanglah mengadap tuan puteri dengan Inderaputera.medan ini. “Hai laki. Bermula kerana tuan puteri orang benar nescaya dimenangkan oleh Tuhan Mahabesar kiranya. peri. Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran P!ln berjamukan makan dan minum dengan segala jin. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun berangkatlah dengan segala menteri hulubalang dan segala bala tenteranya sekalian menjadi kelam-kabut guruh kilat dan matahari pun tiada kelihatan. Maka ujar jin itu.” Maka telah didengar oleh segala jin. Syahadan dengan seketika itu juga maka keluarlah segala jin dan peri beribu-ribu lengkap dengan alat senjatanya.” Maka kata tuan puteri. dan ia pun menyuruh menghimpunkan segala hulubalang dan menterinya dan bala tenteranya sekalian.” Setelah sudah didengar oleh Raja Dewa Lela Mengerna cetera bentara itu maka Raja Dewa Lela Mengerna itu pun marahlah seperti ular berbelit-belitla: Itu.tuanku Syah Alam adapun paduka adinda itu patik lihat ia duduk dengan seorang laki. Hatta maka rakyat Raja Dewa Lela Mengerna pun seketika berkata. “Jika demikian hai saudaraku citalah gemala hikmat itu nescaya dapatlah kita melawan sekalian rakyat Raja Dewa Lela Mengerna itu dengan berkat nenek hamba. Maka segala binatang hikmat yang menunggu pintu itu pun habislah berhambalangan. Maka ter- 49 .” Maka Inderaputera pun mengeluarkan gemala hikmat itu seraya dicitanya DewaLangkurba yang di dalam laut itu.masing dengan cakapnya. “Hai saudaraku Inderaputera Tuhan yang Mahabesar juga yang memeliharakan kita. Maka dengan seketika itu juga berhimpun dengan segala tentera jin dan peri dan dewa-dewa lengkap dengan alat senjata perang. Maka terdengarlah ke ada Indera utera dan ada Tuan Puteri Ratna Gema Nehran. dewa-dewa yang di dalam gemala hikmat itu pun keluar dengan segeranya ke medan itu berperang dengan rakyat Raja Dewa Lela Mengerna it u. mau berperang marilah ke. peri. dewa-dewa itu terlalulah ramai masing. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun keluarlah dari dalam tasik itu dengan segala menteri hulubalang bala tenteranya itu. “Ya tuanku tuan puteri. Maka tasik itu pun berombak-ombak seperti akan roboh udara rupanya. Maka kata tuan puteri.” Maka Inderaputera pun sukacitalah menengar cakap penghulu jin dua orang itu. Maka janganlah tuanku bercinta hambalah melawan bala tentera paduka kakanda itu.

Maka hulubalang Inderaputera pun segeralah ke padang peperangan itu serta berpanah-panahan dan bertikam-tikaman pendahannya dan bertetakan pedangnya serta dengan tempik soraknya seperti guruh bunyinya dan kilat senjata seperti bunga lalang.laki itu. Maka lihatlah oleh menteriku. Syahadan terlalu azmat bunyinya. Setelah itu maka titah Raja Dewa Lela Mengerna kepada menterinya. Maka segala hulubalang Raja Dewa Lela Mengerna itu pun bertempik seraya berlompatan katanya berminta lawan serta berseruseru seperti guruh bunyinya.Lalulah ramai serta dengan tempik soraknya seperti guruh bunyinya terlalulah ramai di padang belantara hairani itu. Maka matahari pun tiada kelihatan cahayanya. Maka hari pun malam dan genderang kembali pun dipalu oleh oranglah.laki itu samanya seorang juga. Maka dipalu oleh oranglah pula gendang perang itu.” 50 . Aku hendak pergi sendiri ke padang itu dan melawan akan laki. Jikalau demikian bawa olehmu se njataku ini. Sebermula jin samanya jin dan dewa samanya dewa dan peri samanya peri masing -masing dengan menghadap lawannya sekira-kira tiga hari tiga malam berperang itu maka Raja Dewa Lela Mengerna pun datanglah kepada padang belantara hairani itu terdirilah panji-panji dan jogan alam alamat itu. “Hai menteriku nyatalah Tuan Puteri Ratna Gemala Nehran ini jahat dengan laki. Maka segala rakyat itu pun kembali masing. Maka segala hulubalang Raja Dewa Lela Mengerna pun maka berlompatanlah ke tengah medan itu minta lawan sambil bermainkan senjatanya. Setelah itu kenalah kilat senjata menjadi terang cuaca pun. Maka berbunyilah segala bunyi-bunyian dan rakyat itu pun penuhlah di padang belantara hairani itu. Maka hulubalang gemala hikmat melawan akan kita berperang. Maka duli pun berbangkit ke udara. Arakian maka hari pun sianglah.masing ke tempatnya. Arakian serta menyandang panahnya dan menghela akan pendahannya dan menghunus akan pedangnya. Maka duli pun berbangkitlah pada udara menjadi kelam-kabut dan kedua pihak pun kembali ke tempatnya ma singmasing. Maka segala jin yang di dalam gemala hikmat itu pun dengan segala rakyat hulubalang dan peri dan dewadewa pun bertempik seraya berlompatan ke tengah padang itu menghadapkan hulubalang Raja Dewa Lela Mengerna serta menghalakan panahnya dan menghelakan pendahannya dan menghunus pedangnya serta dengan tempik soraknya seperti guruh di langit bunyinya gegak-gempita kelam-kabut.

Kalakian pada ketika itu bintang pun belum padam cahayanya dan segala binatang pun belum lagi mencari mangsanya maka padang itu pun diperbaiki orang daripada kedua pihaknya itu dan Raja Dewa Lela Mengerna pun memakailah akan senjatanya itu ia keluar ke tengah medan peperangan itu dengan segala hllhtbalangnya serta dengan bala tenteranya sekalian penuh di padangnya itu dengan sekalian senjatanya dan lengkaplah dengan alatnya. Takutlah engkau akan pedangku dan dengan pedang raja kami sekalian makan akan darahmu itu. Maka ia pun berseru dengan nyaringnya. Maka Dewa Lela Mengerna pun memanah Inderaputera . Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun memusingkan pedangnya seraya ditangkiskan oleh Inderaputera dan diparang oleh Inderaputera pedang itu pun patah seraya ghaib ke udara. Maka ia segera turun ke bumi dan Raja Dewa Lela Mengerna dengan Inderaputera bertetakkan pedang.mancar. Maka segala tentera pun melihat kelakuan anak raja kedua itu..Maka segala senjata itu pun dibawa oleh orang ke medan pepe rangan itu. “Ya tuanku Syah Alam jikalau ada dikurniai oleh duli yang dipertuan maka patik 51 . Maka adalah seorang hulubalang daripada Raja Dewa Lela Mengerna Pahlawan Alam namanya.” Setelah itu maka didengar oleh Inderaputera kata hulubalang itu yang demikian. Maka rakyat kedua pihak itu pun hairan melihat kedua anak raja itu sama saktinya. Maka Inderaputera pun ke udara juga. Maka anak raja itu pun menurunkan guruh serta kilat sabung. Maka mimpinya bertemu dengan Inderaputera.menyabung menjadi kelam-kabut di udara itu dan kedua anak raja itu terlalu sakti. maka keluar asap dan berapi memancar-mancar daripada tubuhnya suatu pun tiada bahananya. “Hai manusia mengapa engka u berlindungkan dirimu pada hikmat itu sekarang. Maka kena tubuh Raja Dewa Lela Mengerna keluar api memancar. Maka Inderaputera pun memanah Raja Dewa Lela Mengerna. Maka pada suatu malam Nobat Rom Syah duduk beradu terlalulah cendera lenanya itu. Setelah hari sudah siang maka ia pun pergi mendapat ayahnya dan bondanya seraya berkata. Hatta maka datanglah kepada perkataan Nobat Rom Syah itu di negeri dewa. maka ia pun segera memakai akan senjatanya lalu ia keluar ke tengah padang peperangan ltu berhadap dengan Raja Dewa Lela Mengerna. dan Inderaputera pun segera menangkis akan anak panah itu dan di panah pula oleh Raja Dewa Lela Mengerna kena tubuh Inderaputera.

“Hai anakku pergilah engkau bawa rakyat dan hulubalang jikalau engkau akan mendapat akan saudara engkau. Setelah itu terdegarlah khabar kepada Raja Lela Mengerna bahawa Inderaputera telah bertemu dengan anak raja jin Islam itu datang membantu Inderaputera itu. Arakian pada tatkala itu pun lagi berperang di tengah padang de ngan Raja Dewa Lela Mengerna.hendak mendapatkan saudaranya patik Inderaputera. Maka Nobat Rom Syah pun memberi akan kiriman saudaranya kepada Inderaputera. menceterakan segala hal. Maka Nobat Rom Syah pun berpeluk serta dicium akan saudaranya Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna. 52 .” Maka Nobat Rom Syah pun menyembah kaki ayah bondanya lalu ia berjalan dengan Nobat Rom Syah segala hulubalang menterinya dan rakyat bala tenteranya sekalian dan beberapa lamanya ia berjalan maka sampailah ia ke padang Belantara Hairani. Maka Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna pun berkirim bau-bauan pada suatu cembul emas dan ikat pinggang terlalu indah.” Maka Nobat Rom Syah pun menyembah kaki ayah bondanya pula. Maka dilihatnnya oleh Nobat Rom Syah kedua pihak tentera kelam-kabut pada tepi langit. dan seketika lagi maka Nobat Rom Syah pun hampirlah dan Inderaputera pun pergilah. Maka ujarnya. “Hai anakku barang suatu pekerjaanmu janganlah lupakan akan Tuhan Yang Mahabesar. Maka Inderaputera. Maka ujarnya. Maka Inderaputera pun tahulah akan yang datang itu Nobat Rom Syah. Maka Nobat Rom Syah pun pergi bermohon kepada ayah bondanya pula. mendapatkan Nobat Rom Syah.” Setelah sudah maharaja memberi titah demikian maka dengan se ketika itu juga maka dihimpunkan oleh Nobat Rom Syah segala hulubalang menteri rakyat sekalian maka Nobat Rom Syah pun bermohonkan kepada ayahnya dan bondanya lalu pergi pada saudaranya Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna. Syahadan maka Inderaputera pun berjalan dengan Nobat Rom Syah lalu berhenti.ahwalnya tatkala bertemu dengan Tuan Puteri Ratna Gemala Nehran itu sekalian habislah diceterakan kepada Nobat Rom Syah. Adapun pada bicaranya patik ada juga suatu hal baginda itu sekarang ini. “Hai anakku barang suatu pekerjaanmu janganlah lupakan akan Tuhan Yang Mahabesar.indah rupanya dikirimkan kepada suaminya.” Maka bertitah Raja Tahir Johan Syah. Maka keduanya itu pun bertemulah serta berpeluk dan bercium.

Maka raja-raja segala itu pun menghimpun segala bala tenteranya datang mendapatkan Raja Dewa Lela Mengerna dengan panji-panji semuanya itu.” Setelah di dengar oleh Inderaputera kata hulubalang itu maka Inderaputera pun terlalu marah. Maka ia pun memakai senjatanya datanglah ia ke tengah padang itu berhadapan dengan Raja Dewa Lela Mengerna. Syahadan lalu dipermain.mainkan senjatanya. Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan segala hulubalang pun berlompatanlah di tengah padang itu minta lawan seperti harimau lakunya akan seorang kepada seorang itu. “Hai menteriku lihatlah olehmu Nobat Rom Syah ini peduli akan pekerjaan orang yang tiada Benar. Kalakian maka terdengar kepada raja-raja yang takluk kepada Raja Dewa Lela Mengerna. Syahadan dengan segala bunyi-bunynjya maka bintang pun belum lagi padam cahayanya dan segala binatang pun belum lagi mencari mangsanya berbunyilah genderang perang daripada kedua pihaknya itu. Maka segala hulubalang Inderaputera yang daripada hikmat itu pun keluarlah ber perang dengan hulubalang Raja Dewa Lela Mengerna itu. Maka kedua pihak itu pun kembalilah. Arakian maka Raja Dewa Lela Mengerna pun memakai senjatanya lalu keluar ke tengah padang dan panji-panji dan segala anak rajaraja itu pun terdirilah. Maka padang Belantara Hairani itu pun diperbaiki oleh orang dan segala hulu balang itu pun masingmasing memakai senjatanya dan masingmasinJ naik ke atas kudanya dan beberapa puluh yang memakai zirah dan ketopong besi dan menyandangkan pedang dan menatang akan busarnya. Maka segala bunyi-bunyian pun berbunyilah terlalu azamat bunyinya. Hatta maka hari pun malamlah. Maka berseru lah seorang hulubalang Raja Dewa Lela Mengerna dengan marahnya seraya katanya.” Hatta pada waktu itu pagi-pagi hari maka berbunyilah gendang perang daripada kedua pihak. “Hai manusia yang berkepala satu mengapa engkau berlindungkan dirimu kepada gemala hikmat itu dan jika engkau gagah perkasa marilah engkau ke tengah padang ini supaya engkau merasai pedang rajaku baharulah puas di hatiku.Setelah ia mendengar maka Raja Dewa Lela Mengerna marah seraya memberi titah kepada menterinya. Maka terlalu lah ramainya gegak-gempita dengan tempik soraknya terlalu azmat bunyinya dan matahari pun tiada kelihatan lagi daripada se bab duli berbangkit. Setelah itu maka Raja Dewa Mengerna pun me- 53 .

menyabung.manear ke udara dan Inderaputera pun memanah Raja Dewa Lela Mengerna. Adapun Inderaputera itu diambil oleh paduka anakanda itu akan saudara.manear. Hatta. Maka datanglah seorang bidadari berlari. maka dieeterakan oleh orang yang empunya eetera ini demikian bunyinya. Pada suatu hari Raja Bahtadhar Syah duduk semayam di atas singgahsana dihadapkan oleh segala menteri hulu balang sekalian. Maka ia pun berangkat lalu keluar dari dalam tasik itu. seketika itu juga memberi titahkatanya – lihatlah anak mati dibunuh itu memberi aku malu.” Setelah itu dengan seketika itu juga Raja Bahtadhar Syah menghimpunkan segala hulubalang menterinya dan segala bala tenteranya hina-dina. Maka pedang itu pun menjadi api hendak meneineang-eineangkan dengan memarang akan Inderaputera. Hatta maka periyang menunggu tasik itu pun menengar halnya Inderaputera demikian.manah Inderaputera berasap keluar api memanear. “Ya tuanku Syah Alam ada pun paduka anak anda itu tiadalah sekali-kali ia tiadalah ia khianat. Maka sembah nya. Seketika lagi berbunyi guruh halilintar petir dan kilat sabung. Maka kena tubuhnya demikian juga keluar api memanear. “Ya tuanku Syah Alam paduka anakanda Puteri Ratna Gemala Nehran ada menaruh seorang manusia. Maka Inderaputera pun menggerakkan gemala hikmat itu dengan seketika itu juga kelam-kabut turun hujan.” 54 . Setelah itu maka Raja Dewa Lela Mengerna pun memanah ke udara pperti guruh akan bunyinya dan anak panahnya itu menjadi mega hendak menyelubungi akan Inderaputera. Maka Inderaputera pun segera mencitakan gemala hikmat itu juga menurunkan angin kelam-kabut ribut taufan. Maka kedua anak raja itu pun bertetakan pedang. Maka mega itu pun habislah menjadi air dan panji-panji Raja Dewa Lela Mengerna pun habislah berhambalangan. Maka api pun padamlah nyalanya itu.lari datang sembah kepada raja”demikian katanya. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun marah serta melambangkan pedangnya ke udara. Setelah itu maka raja pun marah terlalu sangat. Maka peri pun segeralah keluar mendapatkan raja Bahtadhar Syah. Maka ada pun manusia itu Inderaputera namanya anak kepada raja Bikrama Buspa Syahadan ialah yang termasyhur pada tanah manusia.

ialah yang termasyhur pada tanah manusia dan Inderaputera itu sudah diambil akan saudara oleh anak kita. Maka baginda pun segera mendapatkan Raja Dewa Lela Mengerna lagi tengah perang. Syahadan hidangan pun diangkat oranglah ke hadapan majlis segala anak raja-raja itu.bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diatur oranglah dengan segala anak raja raja itu pun duduklah masing. Jikalau ada ia barang suatu hal apatah nama ayahanda kepada Maharaja Bikrama Buspa. “Hai anakku. Setelah itu maka Inderaputera pun memegang tangan Raja Dewa Lela Mengerna lalu dibawanya naik ke mahligai Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran dan segala anak raja-raja sekalian. Adapun anak kita ltu tiada mahu berbuat jahat akan anakanda. Maka Maharaja Bahtadhar Syah menengar cetera peri itu dan baginda itu pun terlalu lah amat sukacitanya. Adapun manusia itu Inderaputeta namanya.lari datang memeluk Raja Dewa Lela Mengerna.masing di kerusi menghadap Raja Bahtadhar Syah dan segala hulubalang rakyat hina-dina. Maka Maharaja Bahtadhar Syah berkata. Setelah itu maka dipeluk dan dicium oleh baginda akan Inderaputera dan Nobat Rom Syah.Maka diceterakan oleh peri daripada permulaannya sampai ke pada kesudahannya. “Hai anakku. baik juga anakku berkasih-kasihan dengan Inderaputera supaya namanya tuan termasyhur pada tanah manusia. Hatta maka disuruhnya oleh Raja Bahtadhar Syah itu akan seorang biduanda pergi kepada Inderaputera mengatakan hal yang demikian itu juga kepada Inderaputera. “ Maka diceterakan juga oleh baginda segala hal-ahwal nya. dan bunyi-bunyian pun berbunyilah 55 . Setelah sudah makan maka minuman pun diangkat oranglah seraya diperedarkan. Maka segala anak raja-raja serta Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah makanlah sehidangan bersama-sama. “ Maka setelah didengar oleh Raja Dewa Lela Mengerna segala kata Raja Bahtadhar Syah itu maka ia pun terlalulah amat sukacita hatinya seraya menyembah kepada raja itu. Setelah sudah maka Inderaputera pun datanglah mendapatkan Raja Bahtadhar Syah maka lalu disuruhnya oleh baginda aka~: anak raja kedua berjabat tangan. Maka kerusi yang keemasaa. apa kerja anakku kerjakan itu dengan tiada diperiksa. Maka Inderaputera dan Nobat Rom Syah pun segera menyembah kepada Raja Bahtadhar Syah. anak Maharaja Bikrama Buspa. Setelah Raja Bahtadhar Syah melihat Raja Dewa Lela Mengerna berperang maka segeralah ia berlari. Maka kata Raja Bahtadhar Syah.

dan seketika lagi Inderaputera dan Nobat Rom Syah pergi pada orang-orang berjuangkan gajah dan berlaga harimau terlalu ramai. sudah pada hari baik Raja Bahtadhar Syah pun memulai akan pekerjaan berjaga-jaga hendak mengahwinkan Raja Lela Mengerna dengan Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran dan Raja Dewa Lela Mengerna pun duduklah pada taman ghairah itu. itu bermain catur dan bermain pasang.” Maka sembah Inderaputera dengan Nobat Rom Syah.masing dengan kesukaannya dan pada kedua lapis pagar jala-jala itu suatu balai tiangnya daripada halembak dan gaharu dan kasturi. “Baiklah ya tuanku. melakukan kesukaannya sekira-kira empat puluh hari dan empat puluh malam makan dan minum bersukaan.masing melakukan permainannya yang berrnadahmadah dan yang berseloka dan berpantun dan bernyanyi dan segala bunyibunyian masing.masing dengan kelakuannya. Maka Inderaputera dan Nobat Rom Syah masuk bermain di tempat itu dan menjadi ramailah sekalian orang bermain itu. Maka seketika lagi Inderaputera dan Nobat Rom Syah pergi pada hulubalang bermain rangan dan pedang dan perisai terlalu indah-indah rupanya. Pada selapis pagar jala-jala itu adalah suatu balai bersendikan emas bertatahkan ratna mutu maknikam.” Maka baginda pun memulai berjaga-jaga empat puluh hari dan empat puluh malam terlalulah ramai berbagai-bagai ragamnya. Maka sekalian raja-raja yang mudamuda masing. Setelah itu maka Inderaputera dan Nobat Rom Syah pun berbuat perarakan daripada emas dan perak bertatahkan ratna mutu makni- 56 . Maka biduan yang baik suaranya pun bernyanyi lah masing.masing melakukan kesukaannya dan pada ketiga lapis pagar jala-jala itu ada suatu balai indahindah rupanya dan perbuatannya. Maka hulubalang yang muda.daripada herebab dan kecapi. Dan Nobat Rom Syah berpimpin tangan seketika pergi kepada anak raja yang muda.muda itu pun bermain rang an dan serdam dan segala bunyibunyian itu terlalu azmat pada tiap-tiap pagar itu.muda. Maka beberapa tanglung dian kandil pelita tergantung dan segala menteri dan biduanda bermain. “Hai anakku kedua hamba serahkan pekerjaan Raja Dewa Lela Mengerna ini kepada tuan hamba kedua. Maka titah baginda kepada Inderaputera dan Nobat Rom Syah. Setelah.Setelah itu maka Inderaputera.main rebab dan kecapi terlalulah ramai bunyinya masing.

Setelah sudah tuan puteri berhias maka didudukkan pada usungan dan segala bidadari pun masingmasing dengan pakaiannya. Maka T uan Puteri Ratna Gemala Nehran itu pun dihiasi oranglah daripada pakaian yang keemasan berbagai-bagai aneka. Setelah sudah lengkap segala kelengkapan Raja Dewa Lela Mengerna itu maka Raja Bahtadhar Syah pun menghiasi mahligai daiipada berbagai-bagai warnanya dan tirai kelambu yang keemasan itu pun dilabuhkan orang. dan pada pangkat yang ketujuh segala anak hulubalang masing. Syahadan berapa puluh pakaian yang indah. dan seketika memacukan kudanya itu mengaturkan segala menteri hulubalang dan orang yang kaya-kaya serta segala rakyat sekaliannya.indah rupanya. dan ketiga pangkat anak dara-dara duduk memegang kipas. Maka setelah sudah RajaDewa Lela Mengerna berhias itu maka berbunyilah segala bunyi-bunyian dan terkembanglah payung alat kerajaan.indah maka Tuan Puteri Seri Gemala Nehran itu pun rupanya bertambah-tambah gilang-gemilang kilau-kilauan. Setelah lengkap segala perhiasan itu maka Raja Dewa Lela Mengerna pun berhiaslah dengan segala perhiasan alat kerajaan raja yang bermahkotakan. Setelah sudah maka ada yang memangkukan puan yang keemasan dan ada yang memangku kipas bertatahkan ratna mutu maknikam dan empat orang anak dara menyelampai.masing dengan pakaiannya lengkap dengan alat senjatanya terlalu hebat rupanya. Maka adalah rupa tuan puteri itu laksana bulan berpagar bintang eloknya. Maka terdirilah cogan alamat dan sekalian panji-panji itu berbagai-bagai warnanya dan Inderaputeraserta Nobat Rom Syah pun naik di atas mengaturkan segala raja-raja yang mengenderai gajah dan kuda. Maka terhamparlah sakhlat dan baldu pada setingkat anak perdana menteri memangku puan yang keemasan dan serahi emas kain songket. 57 .kam berumbai. dan pada keenam pangkat tempat jejaka.umbaikan mutiara tujuh pangkat terlalu indah.kain songket duduk di belakang tuan puteri dan empat puluh biti-biti duduk dari kanan tuan puteri memegang payung yang beriatahkan mutu maknikam dan bini raja raja dan bini menteri dan bini orang kaya-kaya sedia mengadap tuan puteri. Syahadan beberapa puluh tanglung dian kandil tergantung dan pelita pun dipasang dan beberapa kerusi yang keemasan sudah teratur dan beberapa lagi permaidani terhampar. dan pada kelima pangkat segala anak perwira.

“Maka sembah Nobat Rom Syah. belumlah lagi puas hatiku pada tuan dan banyaklah kasih tuan kepada ayahanda. “Hai saudaraku Nobat Rom Syah belumlah rasanya puas hatiku lagi kita bersuka-sukaan dengan adinda itu Inderaputera. Setelah sudah maka dinikahkan oranglah. 58 . Maka perarakan itu p un berkisar-kisar akan dirinya dan berumbaiumbaikan metia dikarang terlalu indahnya itu dan berpalu-paluan seperti bunyi-bunyian terlalu ramai bunyinya itu. Maka piala yang keemasan yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diedarkan dan beberapa pula bunyi-bunyian dipalu oranglah betapa adat raja-raja makan minum. anak Tamar Buga belumlah puas dan belum putus pekerjaan itu lagi. Apatah daya kita kerana Tamar Jalis. Setelah sudah maka hidangan pun diangkat oranglah dan segala raja-raja dan perdana menteri dan orang kaya-kaya itu serta dengan rakyat semuanya pun makanlah. Setelah sudah.” Setelah demikian Inderaputera pun berkirim kain bekas tubuhnya akan isterinya Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala dan berkirim sembah kepada Tahir Johan Syah. “Ya tuanku Syah Alam banyaklah pula ampun kurnia Syah Alam menganugerahkan pada patik hamba. Hai anakku Nobat Rom Syah. kemudian daripada itu beberapa hari maka Nobat Rom Syah pun bermohon pada Raja Bahtadhar Syah. Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat oranglah. Setelah sudah makan minum maka Raja Bahtadhar Syah pun memberi persalin akan segala raja-raja serta Inderaputera dan Nobat Rom Syah dan sekalian hulubalang menteri dan rakyat hina-dina masing. Maka serta datang ke mahligai Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran dan Inderaputera dan Nobat Rom Syah pun memimpin tangan Raja Dewa Lela Mengerna lalu naik ke mahligai Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran seraya didudukan orang pada pihak kanan tuan puteri di atas pemujaan itu. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun duduklah dengan tuan puteri bersuka-sukaan. dan sahut Raja Dewa Mengerna. Maka ujarnya Raja Bahtadhar Syah.Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun naik ke atas perarakan.masing pada kadarnya. Maka Raja Bahtadhar Syah pun mengatur akan segala anak raja raja dan perdana menteri hulubalang sekalian dan orang yang kayakaya dan rakyat semuanya. Maka tirai kelambu yang keemasan itu pun dilabuhkan oranglah.” maka Nobat Rom Syah pun bermohon pula kepada Raja Dewa Mengerna.

“Wa hai anakku baikbaik penaruh ayahanda akan Inderaputera ini kepada anakku dan sampaikanlah barang kisahnya kerana kasihnya banyak kepada anakku supaya masyhurlah nama anakku pada tanah manusia. Maka segala raja-raja itu pun bermohon kepada Raja Dewa Lela Mengerna dan pada Inderaputera.” Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun menyembah kepada Raja Bahtadhar Syah dan baginda pun berangkat kembali ke negerinya dengan segala raja-raja.” Dan setelah sudah Nobat Rom Syah berpesan demikian itu maka Nobat Rom Syah pun berjalan kembali ke negerinya serta dengan bala tenteranya itu sampailah ke negerinya sudah.Maka ujarnya Nobat Rom Syah kepada Inderaputera. Maka Inderaputera pun makin bertambah-tambah arifnya dan bijaksananya. dan segala hikmat Raja Dewa Lela Mengerna dan hikmat tuan puteri itu pun habislah diperolehnya dan arif bijaksananya tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun diperolehnya habis. Setelah sudah maka Inderaputera pun duduklah kepada mahligai tuan puteri itu. 59 . Syahadan pelbagai jenis permainan diperolehnya itu. Syahadan maka Raja Bahtadhar Syah pun kembali. Maka titah pada Ratna Dewi Lela Mengerna dan kepada Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran seraya berkata. kemudian daripada itu. “Hai sau'daraku jika ada barang suatu pekerjaan jangan tuan hamba alpakan hamba.

Adapun tuan puteri itu terlalu elok rupanya. demikian diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. Maka Inderaputera pun tidurlah serta melepaskan _______________ * Walaupun pada bahagian ringkasan cerita bab in i ada disebut bahwa Indera putera beroleh isteri anak Raja Gu rjanis yang bernama Tuan Puteri Talela Madu Ratna. Tatkala sekali persetua Raja Dewa Lela Mengerna dan Indera putera pergi berburu daripada pagi-pagi hari datang kepada petang seekor perburuan pun tiada diperolehnya. “Baiklah saudaraku” dan Raja Dewa Lela Mengerna pun pergilah mencari tempat Ialu berjalan pada ketika itu dan Inderaputera pun berhentilah di bawah pohon kayu itu. Kemunculan watak Raja Gu rjan is dan kisah lnderaputera beroleh isteri Tuan Puteri Talela Madu Ratna sebenarnya dikisahkan dengan lanjut kemudiannya. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera bertemu dengan bukit permata dan bukit zamrut dan bukit emas dan bukit tembaga suasa dan bukit perak dan bukit besi. hamba hendak pergi buang air. dan peri mengata kan Inderaputera beroleh isteri anak Raja Gurjanis yang bernama Tuan Puteri Telela Madu Ratna dan nama neger inya Zanun. Maka ia pun turun dari atas kudanya itu dan kudanya itu pun ditambatkannya di bawah pohon kayu itu. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera jatuh ke tanah Dewa Lela. tetapi kisah tersebut tidak disentuh langsung dalam bab VII ini. terlalu amat rampak daunnya kayu itu.BAB VII DITERBANGKAN OLEH JIN* Al-kisah peri diwartakan orang tatkala Inderaputera diterbangkan oleh jin Tamar Buga.” Maka ujar oleh Inderaputera. Maka ujarnya oleh Raja Dewa Lela Mengerna kepada Inderaputera. “Hai saudaraku tunggu hamba seketika di sini. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera dikepung oleh Raja Gurjanis pada mahligai Tuan Puteri Telela Madu Ratna.) 60 . iaitu pada bab IX. pantas manis barang lakunya. (Demikianlah juga menurut teks asal Hikayat Inderaputera ini.

“Hai orang muda. Maka Inderaputera pun hairan akan dirinya. “Tanah manakah gerangan ini ?”. 61 . maka selama itu mendengar anaknya mati dibunuh oleh Inderaputera. Maka dirasa oleh Inderaputera akan tubuhnya sejuk seraya dibuka matanya. “Hai dewa tiadalah adat dua kali berturut-turut. “Jikalau engkau sungguh laki. dan ia pun berjalanlah serta me nyerahkan dirinya kepada Tuhan Yang Mahabesar dan Inderaputera pun berjalan naik bukit turun bukit dan masuk hutan. Maka ia pun pergi mencari kepada tempat itu dan dilihat oleh Tamar Buga Inderaputera lagi tidur di bawah pohon kayu itu yang rendang itu. maka ia pun terlalu marahnya seraya ia pergi mencari Inderaputera daripada suatu negeri kepada suatu negeri daripada sudut padang kepada suatu padang dicarinya tiada juga bertemu dengan Inderaputera. siapa namamu?” Maka sahut Inderaputera. Maka dilihatnya padang yang amat luas dan beberapa padang dan bukit yang tinggi-tinggi dan sepohon kayu pun tiada dan sehelai rumput pun tiada. Syahadan Inderaputera dan Tamar Buga pun jatuh ke bumi keduanya terdiri di bumi. Setelah dilihat Raja Dewa Lela Mengerna lagi buang air itu maka ia segera memburu hendak menangkap Tamar Buga. Arakian tersebutlah perkataan jin Tamar Buga. “Namaku Inderaputera. Maka fikir Tamar Buga. Kemudian maka Inderaputera pun memandang ke kiri ke kanan. Maka ujarnya. Maka hendak dibuangkannya ke dalam lautkalzum. “Manusia ini gerangan Inderaputera.senjatanya di atas hamparan kudanya itu dan pedangnya pun didakapnya tidur. “Siapa namamu?” Maka sahut Tamar Buga. terbit hutan dan masuk padang terbit padang dan beberapa Inderaputera melihat berbagai-bagai warnanya pada jalan itu dan bertemu dengan sungai terlalu amat luas tetapi airnya tiada dalam sehingga lutut juga dalamnya. Hatta terdengarlah Inderaputera itu ada diam dengan Raja Dewa Lela Mengerna. Maka Tamar Buga pun bertempik lalu rebah mati.laki parangkanlah aku sekali lagi.” Maka ujar Inderaputera. Maka dilihat dirinya diterbangkan jin dan ia pun segera mengunus pedangnya lalu diparangkan kepada Tamar Buga. Maka ujar Tamar Buga. Maka Tamar Buga pun segera menerbangkan ke udara.” dan demikian juga kata Inderaputera.

Seketika angin pun bertiup. sekaliannya tertawa. Maka Inderaputera pun hairan akan bunga itu. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Syahadan Inderaputera pun berjalan ke hulu sungai itu airnya terlalu manis dirasai oleh Inderaputera air sungai itu.” Dan Inderaputera pun hairan melihat bunga tanjung putih seraya diambilnya bunga itu lalu dipakainya oleh Inderaputera. Arakian angin pun bertiuplah. dendamnya kami sekarang baharulah bertemu padamu. dendam kita sekian lamanya baharulah kita bertemu. Maka ujar karang-karangan itu. Maka segala karang-karangan itu pun hidup pula semula menjadi beribu-ribu sekaliannya itu pula.” Maka Inderaputera pun hairan melihat karang-karangan dalam sungai itu seraya berkata. sudah sekarang baharu bertemu. “Datang Inderaputera anak Maha raja Bikrama Buspa.” Maka Inderaputera pun terlalu ajaib sekali b unga tanjung biru itu indah-indah rupanya seraya diambilnya oleh Inderaputera bunga tanjung biru itu pun menjadi perca emas terlalu harum baunya itu. 62 .Sebermula pada hulu sungai itu airnya manis dan sama tengah itu sungai itu lemak. Maka Inderaputera pun hairan melihat berbagai-bagai warnanya. Seketika lagi maka timbul bunga tanjung putih terlalu permai rupanya itu. Maka katanya bunga tanjung biru itu.” Maka oleh Inderaputera diambilnya bunga tanjung merah itu lalu dipersuntingkannya dan bunga itu pun menjadi narawastu terlalu harum baunya. Maka air sungai itu pun berombak seperti bunyi-bunyian dan ketam itu pun bertepok dan karang pun bersorak dan siput pun bertanduk-tanduk. Maka ia pun hairan akan dirinya dan seketika lagi timbul pula bunga tanjung merah. Maka seketika lagi timbul pula bunga tanjung biru. “Datanglah Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa dendam kita sekalian lamanya. maka karang-karangan itu pun masak seraya dimakan oleh Inderaputera karang-karangan itu dan kulitnya itu dilontarkannya ke dalam sungai.” Maka lalu diambil oleh Inderaputera karang-karangan itu. Maka ujar bunga tanjung itu. “Ajaib sekali aku melihat karang-karangan itu pun mendatangkan kita. “Datanglah Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat karangkarangan itu. Maka menjadi airnya mawar. dendam kami sekian lamanya sekarang baharulah bertemu padamu. Maka ujarnya.

yang bertemu dengan bunga itu sekeliannya mendatang akan Inderaputera juga. Maka ujar segala bunga itu. Syahadan beberapa ia melihat berbagai-bagai temasya maka Inderaputera pun bertemu dengan suatu pada maha luas dan dilihat oleh Inderaputera padang itu beberapa pohon kayu yang indahindah dan beberapa pohon bunga-bungaan. Maka diambilnya ikan dan ketam itu. Maka ikan dan ketam itu pun hidup pula beribu-ribu. Maka ikan dan ketam pun berkata. maka dendamnya kita sekian lamanya sekarang inilah baharu bertemu. Seketika lagi maka angin pun bertiup. dendam kami sekian lamanya. Maka Inderaputera pun hairan seketika dan ombak pun berhenti. Maka katanya. Maka Inderaputera pun hairan akan dirinya seraya mengambil bunga itu. Maka lalu dimakannya. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka ia pun berjalan. Setelah sudah Inderaputera bermain pada sungai itu.dan seketika lagi timbul pula bunga. tanjung kuning lalu ia berkata pula. sekarang baharu bertemu. Maka Inderaputera pun hairan akan dirinya seraya berjalan dan tiap-tiap dia jalan. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa.” Maka Inderaputera pun hairan melihat bunga itu mendatangkan dia. airnya tawar dengan sejuknya. Maka tulangnya itu dilontarkannya ke dalam sungai itu. Maka lalu diambilnya oleh Inderaputera bunga itu ditaruhnya dideseirnya. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa dan sekian lamanya sekarang baharulah bertemu. Maka dilihat oleh Inderaputera sekaliannya sudah masak. Maka Inderaputera pun hairan melihat yang demikian itu. Maka menjadi lain pula. Seketika menjadi karang-karangan kaca kuning. Maka ia pun tertawa-tawa. sekarang baharulah datang bertemu dengannya kami. Maka ia pun berjalan beberapa melalui bukit dan padang. “Datang Inderaputera anak Raja Bikrama Buspa dendamnya kami sekian lamanya. Seketika bertemu dengan bunga serigading. Hatta Inderaputera pun pergi pula pada hilir sungai itu.” Maka Inderaputera pun hairan sekali isi sungai itu habis semuanya mendatangkan akan dia. Maka ikan pun timbul seraya berpantun dan berseloka dan ketam pun bersyair. maka air sungai itu pun berombak berpalu-paluan seperti bunyi-bunyian terlalu ramai bunyinya itu.” Maka Inderaputera pun hairan melihat akan bunga itu seraya diambilnya serta dipersuntingnya. seketika 63 .

” Maka Inderaputera pun hairan melihat bunga itu seraya diambilnya bunga itu lalu dikendongnya. Syahadan maka Inderaputera pun memuji.muji Tuhan Yang Mahabesar banyak-banyak. “Hairan sekali aku melihat paksi ini.lagi bertemu dengan sekuntum bunga pula terlalu indah. Maka ujarnya. Setelah itu maka Inderaputera pun turun ke sebelah bukit itu. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrarna Buspa. kerana tiada jalan yang lain lagi daripada bukit ini. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka dilihatnya oleh Inderaputera dari jauh seperti kapas dibusar rupanya terlalu amat besar dengan tingginya.” 64 . Maka Inderaputera pun berjalan pula di padang itu beberapa melalui padang dan serokan dan sungai. Hatta maka Inderaputera pun bertemu dengan bukit dan dilihatnya oleh Inderaputera daripada jauh suatu bukit terlalu hebat gilanggemilang dan bukit-bukit itu pun berdengung-dengung seperti halilintar bunyinya. Maka dipakai oleh Inderaputera serta dengan hairan akan dirinya. Maka diham pirinya oleh Inderaputera. Kalakian maka Inderaputera pun bertemu pula dengan bukit tumbuh. Maka ia pun fikir dalam hatinya. rawan sekali kita se kian lamanya baharulah sekarang kita berjumpa. sekarang baharu bertemu. Maka Inderaputera pun melihat burung tiung itu. Setelah sampai kepada bukit besi itu maka ia pun hairan melihat buk it itu terlalu amat tinggi. seketika lagi menjadi malai. Maka Inderaputera pun dahsyat mendengar bunyinya bukit itu.” Maka Inderaputera pun berjalan menuju bukit itu serta ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yang Mahabesar. dendam kita sekian lamanya sudah. sekaranglah baharu bertemu. “Wahai ke mana aku pergi. Maka ia pun berjalan dari sana.indah rupanya itu dan berkata ia. beberapa ribu burung gagak. Arakian lagi dengan besarnya dan Inderaputera pun berjalan naik bukit itu beberapa melihat temasya berbagai-bagai aneka. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa dendamnya kita sekian lamanya. Maka Inderaputera pun dahsyat menengar bunyi bukit itu dan Inderaputera pun naik ke atas bukit itu beberapa melihat temasya. Setelah sudah Inderaputera pun turun ke sebelah bukit itu dan dilihatnya disebelah bukit itu beribu-ribu burung tiung. Maka airnya itu berdengung-dengung seperti tagar di langit bunyinya. Setelah itu maka apabila sampai kepada paksi itu maka ujarpaksi itu.” Maka Inderaputera pun hairan akan dirinya.” Maka ujarnya Inderaputera.

” Dan Inderaputera.mancar berkilat terlalu amat tinggi dengan besarnya. dendamnya kita dan rawannya kita baharulah kita bertemu sekian lamanya sekarang baharulah hilang. Maka Inderaputera pun dahsyat menengarkan bunyi bukit itu berdengungdengung.indah rupanya.” Maka Inderaputera pun hairan seraya berjalan dari sana dan beberapa lagi pula ia melihat yang indahindah. terlalu hairan menengar bunyi-bunyian bukit itu. Maka ia pun berjalan ke sebelah bukit itu dan ia bertemu dengan paksi bagai-bagai warnanya. dan datanglah pada bukit tembaga suasa. sekarang baharulah bertemu. “Gunung apakah gerangan ini. Kemudian Inderaputera pun datanglah pada bukit perak.” Maka lalu di hampirinya dan ia pun hairan melihat bukit tembaga suasa itu. Hatta Inderaputera pun beberapa memandang warna bagai-bagai. Maka ia pun turun ke sebelah bukit itu dilihatnya ber bagai-bagai di sebelah bukit itu dan beberapa burung merak dan pergam.Hatta Inderaputera pun berjalan dari sana beberapa melihat aneka bagai warnanya. Setelah itu maka Inderaputera pun bertemu pula dengan bukit tembaga terlalu amat tingginya bernyala-nyala kelihatan dari jauh. Maka ujarnya paksi itu. Maka Inderaputera pun dahsyat menengar bunyinya itu dan Inderaputera pun naik ke atas bukit itu. _______________ 1 pergam = sejenis burung 65 . Maka dilihatnya bernyala. Maka Inderaputera pun naik ke atas bukit perak itu dan beberapa ia melihat berbagaibagai warna.indah rupanya dan Inderaputera pun berjalan pula dari sana beberapa ia melihat kekayaannya Tuhan Yang Mahabesar. “Ajaib sekali aku melihat burung pada bukit tembaga ini. Kalakian maka ujarnya merak dan pergam.” Maka Inderaputera pun hairanlah melihat burung itu indah.1 Maka Inderaputera pun hairan melihat burung itu. Maka dilihatnya suatu itu.nyala mernancar.” Maka dihampirinya oleh Inderaputera dan dilihatnya bukit tembaga berdengung-dengung seperti guruh. Maka fikir Inderaputera. Maka merak itu pun mengigal dan burung pergam itu pun berserdam terlalu indah. Maka fikir Inderaputera di dalam hatinya. Maka Inderaputera pun berjalan pula kepada burung merak itu. “Datanglah Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. “Jala-jala apa gerangan ini. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa dendamnya kita se kian lamanya.

mancar dan berkilat-kilat. Seketika lagi bukit permata itu pun berdengung-dengunglah seperti bunyi buluh perindu terlalu lah indah bunyinya itu. Maka ia pun teringat. Arakian rupa pedang itu maka Inderaputera pun dahsyat melihat bukit emas itu seraya berfikir Inderaputera. serta sampai maka lalu ia pun naik ke atas bukit itu dan beberapa ia melihat aneka-aneka bagai jenis. Maka Indera putera pun berjalanlah dari sana dan beberapa mela lui rimba dan padang.” Maka Inderaputera pun tercengang-cengang seketika melihat burung nuri itu mendapatkan ia. dendamnya kami sekian lamanya sekarang baharulah berjumpa. Sebermula jikalau lain daripada Inderaputera nescaya tinggallah ia di sana dengan sebab bunyinya itu. Maka berjalanlah Inderaputera hampir kepada burung itu dan burung itu pun berbunyi seperti orang bernyanyi dan berkecapi terlalu amat merdu bunyinya. Maka dilihatnya oleh Inderaputera beribu-ribu burung merpati dan burung 66 . Maka burung nuri itu pun berbunyi seperti orang berbangsi yang amat merdu bunyinya. Maka ia pun berhenti seketika. Setelah Inderaputera sampai kepada bukit emas itu lalu ia turun ke sebelah bukit itu. Maka ujar burung nuri itu.” dan Indera putera pun terlalu lah ajaib melihat akan burung itu demikian. Maka bukit emas itu pun berkilat-kilat dan berdengung-dengung seperti bunyi-bunyian terlalu lah ramai. Maka dilihatnya beribu-ribu burung nuri berlayangan. “Datanglah Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka dilihatnya beribu-ribu burung putar dan burung tekukur. Maka bertemulah pula dengan bukit permata dan dilihatnya oleh Inderaputera dari jauh gemerlapan seperti bin tang di langit rupa cahayanya itu penuh di padang itu. Maka ia berhenti seketika. sekarang baharulah bertemu. Maka ia pun segeralah berjalan daripada situ. dendam dan rawan kami sekian lamanya. Maka berjalanlah Inderaputera. Maka ujarnya burung putar dan burung tekukur. “Gunung apakah gerangan ini ?” Lalu dihampirinya bukit emas itu. Maka ia pun hairanlah akan dirinya seraya berjalan menuju bukit permata itu. Hatta Inderaputera pun berjalanlah dari sana beberapa melalui rimba belantara dan Inderaputera pun melihat bukit emas dari jauh mewarna memancar. Maka Inderaputera pun turunlah ke sebelah bukit itu. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. dihampirinya kepada burung nuri itu. Maka Inderaputera pun duduk seketika. Setelah itu maka ia pun turunlah ke sebelah bukit itu. demikianlah adanya. hilanglah rindu kami.Maka Inderaputera pun naik ke atas bukit itu.

” Dan berkata jin empat itu. Maka Indcraputera pun sangat hangat.” Setelah itu maka diterbangkanlah oleh jin itu lalu ke udara. Jika tuan hamba minta air nescaya jatuh tuan hamba ke tasik Bahrul Asyik itu. “Hai saudaraku terbangkanlah aku lalu daripada gunung api itu. Seketika lagi bunyinya pun laksana guruh dan halilintar membelah bukit rupanya dan petir kilat sabung-menyabung. “Ya tuanku apa kehendak tuanku. “Wahai ke mana gerangan aku akan pergi sekarang ini?” Maka ia pun dukacitalah dan Inderaputera pun ingat akan gemala hikmat itu. Maka jin itu pun menyembah. “Hai saudaraku terbangkan apalah kiranya aku kepada mahligai Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran. Setelah itu maka kata Inderaputera. Maka dilihatnya dari jauh gunung itu bernyala-nyala memancar.” Maka kata Inderaputera. Maka ujarnya.” Kalakian maka Inderaputera pun hairan melihat akan paksi itu. Maka dilihat oleh Inderaputera dunia ini seperti sebuah negeri juga rupanya.kakak tua kedua itu pun berbunyi lah seperti orang memalu bunyi-bunyian seraya ia berkata. “Jikalau hambamu menerbangkan tuan hamba hubaya-hubaya jangan tuan hamba minta air.mancar seperti sampai ke udara. Maka ia pun berjalan pula beberapa melalui hutan dan padang.” Maka kata jin itu. Maka Inderaputera pun sangat dahaga air. sekaranglah baharu kita bertemu dan hilanglah dendam kami. tiadalah tertahan lagi. Maka Inderaputera pun sampai ke gunun api. Maka ia pun dahsyat melihat gunung api itu. Maka Inderaputera pun bertemu dengan binatang berbagai-bagai rupanya.” Maka ia pun jatuhlah ke tasik Bahrul Asyikin. Kalakian setelah lalu daripada gunung api itu. “Inilah gerangan gunung api itu. “Hai saudaraku terbangkanlah aku.” dan Inderaputera pun fikir dalam hatinya.” Maka ujarnya Inderaputera. tiadaku minta aka n air. 67 .” Setelah Inderaputera mendengar kata jin itu maka ia pun pengsan seketika. “Ya tuanku tahukah tuan hamba akan jauhnya mahligai Tuan Puteri itu tujuh tahun burung terbang baharulah sampai ke sana. Maka dicitanya peri Langkurba nenek Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran dan seketika itu juga keluarlah empat pengawal jin dari dalam gemala hikmatitu. “Hai saudaraku minta air sedikit. Setelah sedar akan dirinya maka kata Inderaputera. “Datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa sekian lamanya.

lumba dan langgar melanggar masing. Maka segala anak-anak raja itu pun terlalu ramai dengan segala bunyibunyian duduk bermain. Arakian maka saudarasaudara kami pun banyaklah mati tenggelam di tasik itu. Syahadan dilihatnya oleh Inderaputera di atas lancang itu segala anak raja-raja semuanya asal daripada dewa dan anak raja jin dan anak raja peri dan anak raja cendera dan sekaliannya memakai pakaian keemasan dan memakai mahkota yang keemasan. Maka ujarnya Inderaputera. Hatta-maka Inderaputerapun mencitakan geliga Panca Mayan dari peri itu. “Hai tuan-tuan sekalian jikalau ada lancang dan pelang itu timbul dan segala saudara 68 . Syahadan lumpurnya daripada kasturi dan pada tasik itu beberapa lancang dan pelang daripada emas dan perak dan tembaga suasa dan sekalian itu bertatahkan ratna mutu maknikam. Maka tasik Bahrul Asyikin berombaklah dengan segala lancang dan pelang itu pun habislah karam.Maka dengan tolong Tuhan yang maha besar. Maka dengan seketika itu juga turun angin ribut taufan kelam-kabut guruh petir kilat sabung-menyabung. Maka segala raja-raja itu bermain lancang dan pelang dan berlumba. “Hamba apa duduk bermainmain pada tasik itu. Tiba-tiba datanglah ribut dengan taufan dan segala lancang dan pelang hamba pun habis lah karam. syahadan bertatahkan mutu maknikam. “Hai segala tuan-tuan mengapa semuanya habis basah?” Maka ujarnya anak raja-raja itu.main pada tasik itu seraya berharebab dan kecapi dan bersyair dan ber pantun terlalu indah. setengah ada yang naik ke tepi tasik itu dan ada yang setengah segera berenang bertemu dengan Inderaputera.masing dengan permainannya.” Maka Inderaputera pun tersenyum-senyum menengar kata segala anak raja-raja itu. Maka segala anak rajaraja itu berenanglah dalam tasik itu dan segala anak raja-raja itu pun menyesallah dan ada yang tenggelam.indah sekali dilihatnya oleh Inderaputera segala anak raja-raja itu. Arakian beberapa bunga dan nagam dan ukir dan kalok terkena pada segenap lancang dan pelang itu beberapa panji-panji terdiri berbagai-bagai warna dan cembulnya daripada mutiara dan beberapa payung indah-indah terkembang pada segala panji-panji dan pada sekalian lancnag dan pelang itu gemerencing bunyi gegetarnya. Maka Inderaputera pun berkata. maka Inderaputera pun terdiri lah di tepi tas ik itu dan dilihatnya oleh Inderaputera tasik itu rumputnya daripada kuma-kuma dan pasirnya daripada emas dan gersiknya daripada kapur barus.

Maka ujar segala anak raja-raja akan Inderaputera. Berbahagialah sekalian hamba bertemu dengan tuan 69 .” Setelah segala anak-anak raja itu menengar perkataan Inderaputera yang demikian itu. Maka dengan seketika itu juga angin pun teduh lah dan ombak pun berhentilah. “Hai orang muda berkata benar-benar apalah tuan hamba supaya terang hati hamba apa. Maka segala lancang dan pelang itu pun habislah timbul dan segala anak raja-raja yang ada di darat itu pun hairanlah melihat segala lancang dan pelang itu timbul dan segala anak raja-raja itu pun hidup pula. Kalakian maka kata segala anak raja raja itu.” Maka diceterakannyalah segala hal-ahwal daripada permulaan datang kepada kesudahannya. “Perasaan hamba bagai tuan hamba nyata rasanya hamba hadapi tadi seperti tuan hamba. Maka segala lancang dan pelang itu pun sampailah rasanya kepada sebuah negeri dan hamba sekalian pun naik mengadap raja di dalam negeri itu terlalu baik rupanya. “Hai saudaraku perasaanku tadi seperti belayarlah rasanya tatkala angin ribut taufan itu. hambalah manusia.” Maka ia berkata-kata seraya ia memandang kepada Inderaputera. sebermula siapa tuan hamba dan dari mana tuan hamba datang ke mari ini. “Hai anak-anak raja-raja bahawa hambalah yang bernama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka apabila didengar oleh segala anak raja-raja itu akan gagah perkasa Inderaputera itu.tuan-tuan pun hidup pula ia apa tuan hamba sekalian berikan kepada hamba. “Maka seharuslah tuan hamba anak pada Maharaja Bikrama Buspa itu maka dapat tuan hamba sampai ke mari ini kerana tiadalah pernah manusia sampai ke mari ini. Maka ujarnya. Syahadan dihadap oleh segala menterinya rasanya. “Jika sungguh seperti kata tuan hamba itu apa kehendak tuan hamba kami sekalian beri. Maka sekaliannya memandang sama sendirinya dan berkata segala anak raja-raja itu.” Maka Inderaputera pun tersenyum menengar kata segala anak raja-raja itu. “Hai saudaraku bagaimana perasaan tuan hamba tatkala di dalam tasik itu?” Maka ujarnya anak raja-raja itu. “ Setelah demikian maka Inderaputera pun membubuh suatu hik mat ke dalam tasik itu. Maka ujarnya oleh Inderaputera kepada segala anak raja-raja itu.” Maka sahut Inderaputera.

Hatta maka Inderaputera pun duduk bermain. Seketika lagi maka angin pun bertiup.” Maka ujar segala anak raja-raja itu. serasa sudah.laki terlalu amat pantas dan sikapnya. datangnya daripada ghaib mengusir perempuan itu. “Janganlah saudaraku lupakan hamba.” Maka ujar Inderaputera. barang di mana ada hamba dapatkan juga hamba jangan tiada. “Jikalau demikian hamba sekalian pun bersertalah dengan tuan hamba. Maka seketika lagi maka datanglah pula dua orang laki. “Ya tuanku puas rasanya hati hamba apa sekalian.masing ke negerinya. Setelah demikian itu maka angin pun teduh.lah sepoi-sepoi bahasa dan tasik itu pun berombaklah seperti awan rupanya dan arusnya itu pun berdengung-dengung seperti bunyi orang berbangsi bunyinya itu. Maka dilihatnya oleh Inderaputera pada Pulau Biram.” Setelah demikian maka ujarnya segala anak raja-raja itu.” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. Maka perempuan itu pun menjadikan dirinya bunga tanjung dan bunga air mawar terlalu indah-indah rupanya dan eloknya. Syahadan pada tengah tasik itu ada suatu pulau bernama Biram Dewa seperti gajah rupanya sebab itulah maka dinamai Pulau Biram Dewa itu. tetapi akan hamba ini hendak pergi bermain.” Setelah demikian itu maka Inderaputera pun bermain. Jikalau ada kasih tuan hamba sekalia n akan hamba. Dewa itu ada seorang perempuan terlalu amat elok rupanya.main dengan segala anak raja-raja itu. Maka Inderaputera pun sampailah ke tasik Bahrul Asyikin dan dilihatnya tasik itu rumputnya daripada kuma kum a dan pasirnya daripada emas urai dan gersiknya itu daripada kapur barus dan lumpurnya itu daripada kasturi dan batunya itu daripada permata yang indah. “Hai saudaraku sekalian adapun yang kasih tuan hamba apa sekalian itu jika belum pun. “Hai saudara ku kembalilah tuan hamba sekalian dahulu kepada ayah bonda tuan hamba sekalian. Maka ombak pun memancar. Syahadan 70 . Setelah sudah maka ujar Inderaputera. Kalakian maka Inderaputera pun berjalanlah masuk padang dan terbit padang dan masuk hutan keluar huta n dan beberapa melalui bukit yang besar-besar dan beberapa melalui sungai yang besar-besar.mancar laksana naga rupanya. Setelah sudah bermain itu maka segala anak raja-raja itu pun bermohonlah kepada Inderaputera.main.” Maka segala anak raja-raja itu pun kembalilah masing.mainlah ditepi tasik itu berjalan-jalan melihat segala yang indah-indah itu.hamba.indah.

Kumbang itu pun menjadikan dirinya pula burung kuntul dan rajawali terbang menyambar merebut kan permata itu.” Maka Inderaputera pun hairan menengar suara itu berseru-seru akan dia itu. Arakian maka burung kuntul dan burung rajawali itu pun melayanglah turun ke dalam tasik itu menjadikan dirinya naga bersisikkan emas berculakan zamrut dan matanya daripada maknikam. kalakian maka berbunyi lah pula suara itu didengar oleh Inderaputera. Setelah didengar oleh Inderaputera kata perempuan itu maka ia pun berfikir di dalam hatinya. tasik itu ter Ialulah ramai bunyinya dan tasik itu pun berombaklah laksana gempa rupanya. Ada pun Pulau Biram Dewa itu seperti taufan dan seperti guruh bunyinya dilihat ole h Inderaputera naga itu berjuang merebutkan bunga tanjung biru itu. Maka kata Jnderaputera. Lalu naik ia ke atasnya pulau itu mendapatkan perempuan empat orang itu. Hatta seketika lagi pula disambar oleh burung kuntul. “Hai suadaraku sekalian apa persetua nya perempuan itu diusir oleh dua orang laki. “Wahai manakala gerangan datang Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa ke mari. : Maka naga itu pun ghaibiah daripada tasik itu. Maka dilihat oleh Inderaputera empat orang perempuan berdiri pada tasik itu terurai.laki dua orang itu berbagalbagai Kejadiannya merebutkan perempuan itu.” Maka Jnderaputera pun berjalan lah ke dalam tasik itu lalu sampailah kepada Pulau Biram Dewa itu. dan naga itu pun terlalu indahindah rupanya dilihatnya oleh Inderaputera. Maka naga itu pun berjuanglah dalam. “Baik juga aku pergi bertanya kepada perempuan itu. Maka pada fikir Inderaputera siapa gerangan itu. Hatta.urai rambutnya seperti menampar dadanya telah hilanglah tuan puteri. Setelah demikian maka permata itu pun jatuh ke dalam laut menjadi bunga pauh janggi terlalu indah-indah rupanya dilihatnya oleh Inderaputera. Maka Inderaputera pun hairan melihat perempuan itu dan laki. Maka Inderaputera pun hairan me nengar suara itu berseru-seru akan dia.maka dua orang itu pun menjadikan dirinya kumbang dan tubuhnya daripada zamrud dan tangannya daripada hablor dan matanya daripada-mutiara dan kukunya aa:npada mlam yang terlalu mdah-Indah.laki tadi?” 71 . Maka berbunyilah suatu suara didengar oleh Inderaputera demikian bunyinya. supaya putuslah pekerjaanku ini. Maka angin pun teduhlah. Maka d isambar pula oleh burung rajawali akan permata itu terlalu indahindah seketika rupanya itu.

sedap manis barang perkataannya. “Hai orang muda. dan nama ayahnya itu Raja Bungar Syah dan nama bondanya itu Tuan Puteri Menyerma Dewa.Maka sahut perempuan yang empat orang itu. Adalah pada sekali persetua Maharaja itu berputera seorang perempuan terlalu elok paras dan sikapnya. Maka anak raja mambang kedua 72 . namanya Tuan Puteri Cahaya Se ganda Iram. ada pun Raja Bungar Syah itu bangsanya daripada cendera. patik minta diperhamba ke bawah duli yang dipertuan. “Beberapa lamanya ia berkhidmat itu maka tuan puteri itu pun sudahlah umurnya besar panjang. “Maka terdengarlah khabar itu kepada raja mambang yang lain yang bernama Dikar Agus bahawa anak Bungar Syah yang bernama Tuan Puteri Seganda Cahaya lram terlalu amat elok rupanya dan cantik manis barang kelakuannya. Dan tuan puteri itu ditaruh oleh ayahnya dalam cembul mutiara.laki dua orang itulah tuannya beta. seorang namanya Gerdana Kilat dan se orang namanya itu Dikar Agus.laki itu anak raja mambang. lemah lem but akan jalannya. Maka titah maharaja itu-apatah salahnya kita berkasih-kasihan. “Hai saudaraku orang muda. Pada tatkala itu maka datanglah anak raja yang bernama Gerdana Kilat itu sujud menyembah maharaja itu seraya berdatang sembah demikian sembahnya-”Ya tuanku Syah Alam. Maka ia pun sangatlah khidmat akan maharaja itu. Maka kedua anak raja mambang itu pun duduklah mengadap Raja Bungar Syah. adapun sebabnya perempuan itu diusir oleh laki. Maka pergilah ia mengadap baginda itu serta berdatang sembah demikian-Ya tuanku Syah Alam patik mintalah diperhamba ke bawah duli yang dipertuan. Sebermula laki. Maka anak raja mambang itu pun sukacitalahberolehlah aku akan anak puteri itu menjadi akan isteriku. Maka baginda menamai puteranya itu Puteri Seganda Cahaya Iram kerana tuan puteri itu dapat menjadikan dirinya itu permata dan seketika dapat menjadikan dirinya itu bunga tanjung sebab itulah maka dinamai Tuan Puteri Seganda Cahaya Irarn.” Maka berkata pula Inderaputera. “Maka adalah pada sekali persetua baginda duduk semayam dihadap oleh segala perdana menteri dan hulubalang. “Hai dayang-dayang apa persetuanya itu diperhambat oleh raja mambang kedua itu?” Hatta maka inang pengasuh Tuan Puteri Cahaya Seganda Iram itu pun berceterakanlah kepada Inderaputera demikian bunyinya. Maka titah baginda kepada anak raja mambang itubaiklah hai anakku apatah salahnya kita berkasih-kasihan.

Sebermula jikalau tuan hamba seorang dapatlah hamba bicarakan ini kerana tuan hamba dua orang. Setelah demikian maka ia pun menangi sI ah terlalu sangat. betapa periku memberikan.itu pun berdatang sembah demikian bunyinya-Ya tuanku Syah Alam manatah perjanjian yang dipertuan dengan patik kerana patik duduk menanti paduka anakanda itu. Maka baginda bertitah kepada isterinya-hai adinda puteri apa bicara anak kita hendak dipinta oleh anak raja mambang kedua itu. tiadalah terbicarakan oleh hamba. Setelah sudah raja berpesan demikian itu maka baginda sangatlah letih tubuhnya. Arakian anakku hanya seorang. syahadan dermawan bertambah-tambah lagi arif serta budiman. Maka baginda pun afiat. Setelah demikian itu baginda pun memanggil menterinya dan mangkubumi. Setelah mangkubumi pun datang maka baginda pun mengambilloh lalu disurat titah mahal aja-Hai mangkubumi dengarlah aku berpesan kerana terlalulah sangat keras sakitku ini. Setelah anak raja mambang kedua itu menengar dan melihat maharaja itu berdiam dirinya maka ia pun berdatang sembah pula-Ya tuanku hendak berhambakan patik sekarang mengapa tuanku berdiam diri seolah tiada mahu berhambakan patik rupanya. Maka Raja Bungar Syah pun tiadalah lagi terbicara lalu baginda pun datang sakit yang amat sangat sekira-kira empat puluh hari lamanya. “Setelah sudah anak raja mambang kedua berdatang sembah itu maka baginda pun fikir dala m hatinyabetapa peri nya aku hendak memberikan anakku kepada anak raja mambang itu kerana ia dua orang. bela pelihara baik-baik dan jikalau anakku pergi barang ke mana tempat sekali pun bawa loh ini jangan dicerainya akan anakku oleh tuan hamba apa sekalian daripadanya. mengapatah tuanku mengubahkan janji tuanku. Maka sekarang ini paduka anakanda itu sudahlah besar panjang sampai sudah umurnya itu. Setelah didengar anak raja mambang kedua itu maka ia pun tunduklah diam. “Maka baginda pun masuklah ke dalam istana dengan masyghul. Setelah Raja Bungar Syah menengar sembah anak raja mambang kedua itu maka baginda pun tunduk berdiam dirinya. “Maka baginda pun berpesan pula pada isterinya dan pada menterinya dan pada mangkubumi-Jikalau aku mati hendaklah kamu sekalian bicarakan anakku ini dan negeriku. Tetapi tuanku raja besar. Maka ia pun tiadalah lagi terbicarakan seraya bertitah Raja Bungar Syah-hai anakku raja mambang kedua nantilah dahulu hamba membicarakan pekerjaan itu. Maka adalah kira-kira tujuh malam bebe- 73 .

Demikian tatkala Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu mandi atau bermain pada Pulau Biram ini maka dilihatnya oleh raja mambang kedua itu. Maka diusirnya tuan puteri. Sebermula ada pun cembul permata itu adalah laksana sebuah mahligai rasanya. “Syahadan beberapa lamanya maka kedua anak raja mambang pun datanglah kepada mangkubumi. Hatta maka bagin da pun hilanglah. Maka ujarnya-Hai mangkubumi hendaklah engkau bicarakan pesan baginda itu kepada tuan hamba. “Hai orang muda. Setelah didengar oleh mangkubumi perkataan anak raja mambang kedua itu maka mangkubumi pun menghimpunkan segala menteri hulubalang dan orang kaya-kaya sekalian akan mesyuarat.” Maka setelah didengarnya oleh Inderaputera cetera inang penga suhnya itu maka Inderaputera pun berkata. Maka berkata mangkubumi kepada segala ahli nujum itulihatnya olehmu pada nujum itu. “Setelah mangkubumi menengar kata ahlil nujum itu maka mangkubu mi dan bondanya tuan puteri itu pun datanglah menaruhkan tuan puteri dengan inang pengasuhnya dalam cembul mutiara dan lah lazuardi itu pun ditaruhkannya dalam Pulau Biram Dewa itu juga. “Hai dayang-dayang jikalau ada lah itu daripada bahasa cenderakah. “Jikalau bahasa cendera sekali pun dapat juga dibaca oleh Inderaputera surat-surat itu. itulah halnya hai orang muda.rapa tabib mengenakan ubat tiada boleh sembuh. tiada orang negeri ini melainkan pulau ini juga. “ Maka jawab dayang-dayang itu. Maka sekalian isi negeri pun dukacita. Maka ahlil nujum itu pun melihat nujumnya. Maka setelah sudah dilihatnya maka ujar segala ahlil nujum itu-Ya tuanku Perdana Menteri jika hendak putuskan pekerjaan puteri itu hendaklah tuan puteri itu bersama-sama dengan loh lazuardi itu ditaruhkan pada Pulau Biram Dewa itu niscaya datang seorang manusia yang bernama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa ia itulah kelak akan memutuskan pekerjaan tuan puteri itu dengan anak raja mambang kedua itu. “Hai dayangdayang adakah orang dalam negeri ini?” Maka sahut dayang-dayang itu.” 74 .” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. “Maka disuruhlah panggil segala ahli nujum. hamba pinta lihat baik dengan sebenarnya akan keadaan tuan puteri ini betapa kelak kesudahannya akan jadinya. Maka ujar segala menteri-baik juga kita panggilkan segala ahli nujum itu supaya kita suruh ia lihat padanya betapa kesudahannya pekerjaan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram ini.

“Akulah yang bernama Inderaputera anak pada Maharaja Bikrama Buspa. Maka disambut oleh inang pengasuhnya akan bunga tanjung biru itu. sekarang baharu dipertemukan oleh Tuhan Yang Mahabesar denga n tuan hamba. “Hai dayang-dayang jikalau ada orang memutuskan pekerjaan tuan puteri itu apa diberikan akan dia ?” Maka kata inang pengasuhnya itu. Syahadan maka ia pun segeralah berseru-seru akan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu. Maka tuan puteri pun terlalu sukacita hatinya itu sebab Indera putera datang itu. “Hai orang muda siapa nama mu dan siapa nama ayah bondamu. “Hai adinda janganIah tuan hamba bercinta dan dukacita lagi.Maka berkata Inderaputera. Arakian maka tuan puteri pun menjadikan dirinya manusia terlalu l ah elok rupanya. Kalakian maka dilihatnya oleh raja mambang yang bernama Gerdana Kilat dari atas tebing tasik itu ia duduk lihat bahawa tuan puteri duduk berkata-kata dengan seorang laki.” Maka ujar Inderaputera pula. Maka ujarnya puteri itu pada inang pengasuhnya. “Hai dayang-dayang akulah yang dinanti-nanti itu.” Seraya diceterakannya segala hal-ahwal nya itu daripada permulaannya datang kepada kesudahannya sekalian habis diceterakannya kepada dayangdayang itu.” Maka ujar Inderaputera kepada tuan puteri. putuskan apa lah kiranya pekerjaan hamba dengan anak raja mambang kedua itu. Kalakian maka bunga tanjung biru itu pun timbullah dan hari pun petanglah. maka ujarnya tuan puteri kepada Inderaputera seraya menangis katanya. Maka Gerdana Kilat pun makin sangat-sangat marahnya seraya menghunuskan pedangnya memarang kepada Inderaputera. Maka segala inang pengasuhnya dan dayang-dayangnya itu pun hairan menengarkan cetera Inderaputera itu.” Maka sahut Inderaputera. akan segala cetera Inderaputera itu pun diceterakannya. Maka Inderaputera pun hairan melihat akan parasnya tuan puteri itu. Maka Inderaputera pun tersenyum-senyum. Sebermula lamalah sudah hamba menantikan tuan hamba.laki muda itu maka ia pun marah seraya turun berhadapan dengan Inderaputera.” Maka tuan puteri pun terlalulah sukacita menengar perkataan Inderaputera itu. Hambalah yang memutuskan pekerjaan adinda itu. kenalah 75 . “Ya tuanku Inderaputera. “Hai dayang dari mana datangnya manusia ini ?” Maka sahut inang pengasuhnya itu lalu diceterakannya kepada tuan puteri itu.

Syahadan airnya itu seperti air mawar terlalu indah rupa-nya. “Hai orang muda. 76 . Marilah hamba putuskan pekerjaan tuan hamba. “Hai tuan-tuan anak raja besar kedua. Kalakian Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram pun memuji. Sebermula tasik itu ditembok dengan batu permata daripada sembilan bagai.” Maka ujar anak raja mambang kedua itu. Syahadan bangsa mana tuan hamba ini?” Maka ujarnya Inderaputera. “Baiklah tuanku Indera putera. siapa nama tuan hamba ini dan siapa nama ayah bondanya tuan hamba itu.muji Inderaputera. “Hai saudaraku marilah tuan hamba kita pergi ke tasik itu. dan anak raja mambang kedua pun setelah datang ke hadapan Inderaputera maka ujar Inderaputera kepada anak raja mambang kedua itu.laki maka Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu ada berdiri. Maka Inderaputera pun tertawa dan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram dan segala inang pengasuhnya pun hairan melihatkan gagah perkasa Inderaputera itu. maka Dikar Agus pun segera turun mengusir tuan puteri itu. janganlah tuan hamba kedua merebutkan tuan puteri itu.” Maka Inderaputera pun menyambut tangan anak raja kedua itu dengan hormatnya. “Tuan hambalah memutuska n pekerjaan hamba ini.tubuhnya cemerlang keluar api memancar. Maka kata Inderaputera. Maka setelah dilihat oleh Inderaputera demikian itu seraya katanya. “ Setelah didengar oleh anak raja mambang kedua itu namanya Inderaputera maka segeralah ia datang mendapatkan Inderaputera lalu berjabat tangan seraya berkata.” Setelah anak raja mambang kedua itu menengar kata Inderaputera itu maka anak raja mambang kedua itu pun berkata.” Maka Inderaputera pun pergilah ke tasik itu membawa anak raja mambang kedua itu serta dengan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram. Setelah itu dilihat oleh Gerdana Kilat Dikar Agus mengusir tuan puteri itu. “Hai anak raja mambang kedua. maka hambalah yang bernama Inderaputera anak pada Maharaja Bikrama Buspa. “Hai saudaraku janganlah tuan hamba berlelahkan dirinya tuan hamba akan pekerjaan tuan puteri ini hambalah akan memutuskan pekerjaan itu. Arakian maka apabila dilihat oleh raja mambang yang bernama Dikar Agus akan hal Gerdana Kilat lagi berperang dengan seorang laki.mancar ke udara.

“Ya tuanku Inderaputera baik juga tuan bercemar-cemar kaki tuan hamba bermain.main ke negeri hamba supaya puas rasa hati bonda hamba itu. Kalakian diwlftakan oranglah kepada bonda Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram dan mengkubumi mengatakan bahawa tuan puteri telah bertemu dengan Inderaputera itu. Maka ujar Inderaputera pada anak raja mambang yang bernama Gerdana Kilat it u. Syahadan peri mengatakan bayang-bayang Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram telah menjadi seorang perempuan serupa dengan Tuan Puteri Seganda Cahaya [ram adanya. Arakian beberapa puji-pujiannya akan Inderaputera maka kata Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram. “Hai adinda puteri hendaklah adinda bercermin ke dalam itu. Gerdana Kilat dan Dikar Agus itu pun hairan melihat arif dan bijaksana Inderaputera itu serta dengan sukacita hatinya sebab bayang-bayang menjadi manusia itu.” Maka kata Inderaputera.” Hatta maka Inderaputera pun berjalanlah dibawa oleh Tuan Puteri Seganda Cahaya lram ke negerinya diiringkan oleh Gerdana Kilat dan Dikar Agus. “Baiklah tuan.” Maka Gerdana Kilat melihat ke dalam tasik itu.” Maka tuan puteri itu pun bercerminlah ke dalam tasik itu. Maka dengan seketika itu juga bayang-bayang tuan puteri pun menjadi seorang perempuan serupa dengan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu tiadalah lagi bersalahan. Maka Gerdana Kilat dan Dikar Agus pun datang menyembah Inderaputera. Maka ia pun segeralah turun ke dalam tasik serta disambutnya perempuan itu se raya dibawa naik. Maka dinamai oleh Inderaputera Tuan Puteri Seganda Cahaya Bayang-bayang. Setelah didengar oleh bonda tuan puteri dan mangkubumi bahawa Inderaputera datang ke negerinya itu maka bonda tuan puteri pun terlalu sukacita serta menghiasi akan peng- 77 . “Hai saudarau segeralah sambut tuan puteri yang di dalam tasik itu. Maka ada seorang' perempuan serupa dengan tuan puteri itu. dibandingkannya dengan Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu tiadalah bersalahan lagi rupanya. Syahadan beberapa dengan puji-pujian akan Inderaputera maka Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram dan Tuan Puteri Seganda Cahaya Bayang-bayang itu pun datang menyembah Inderaputera.Setelah Inderaputera dan anak raja mambang kedua sampai ke tasik itu maka ujarnya Inderaputera kepada Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram.

Setelah sudah demikian itu. “Jikalau aku beroleh gerangan akan menantuku terlalu baik sekali. Maka Inderaputera pun membalas dengan beberapa kemuliaan serta disuruh duduk. Maka segala pekan pasar itu pun penuhlah.lari ke sana ke mari. masing berahikan Inderaputera itu. dan segala orang dipekan penuh sesaklah dan segala dinding pun habislah robohroboh dan segala pagar pun habis condonglah daripada sebab kebanyakan orang hendak melihat akan rupa Inderaputera yang bersamanya. Hatta maka orang di dalam negeri itu pun berlari. Syahadan angkubumi menyuruhkan orang membaiki lebuh pe kim dan menghimpunkan segala menteri hulubalang dan orang kaya-kaya pergi mengalu-alukan Inderaputera dan mendapatkan Tuan Puteri membawa gajah kuda serta bunyi-bunyian.adapan daripada sakhlat dan baldu serta dengan tabir langit-langit dan tirai yang keemasan. Maka bonda tuan puteri pun turunlah mendapatkan Inderaputera. Arakian maka Inderaputera pun datanglah. Setelah dilihat oleh bonda tuan puteri dan mangkubumi akan Inderaputera datang itu. Maka terlalulah ramai bunyinya. maka ia pun segeralah datang mendapatkan Inderaputera dengan takzimnya. Maka Inderaputera dan anak raja mambang kedua itu pun makan sehidangan dengan Inderaputera. Maka dipeluk dan diciumnya oleh mangku bumi akan dia pada Inderaputera itu dan sekalian mereka itu pun hairan melihat akan Inderaputera itu terlalu amat elok rupanya.” Maka sekalian mereka itu pun menaruh percintaan kasih akan Inderaputera itu masing. Setelah demikian maka Inderaputera pun masuklah ke istana Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram itu. Maka duduklah di atas kerusi yang keemasan bertatahkan ratna mutu maknikam di hadap oleh menteri hulubalang. Kalakian bonda tuan puteri pun hairan melihat rupa Tuan Puteri Seganda Cahaya Bayang-bayang itu serupa dengan anaknya itu daripada bijaksana Inderaputera itu. dan mana yang melihat itu pun hairan akan dirinya melihat akan rupanya Inderaputera itu terlalulah elok manis rupa dan sikapnya. Maka hidangan pun diangkat oranglah. Maka segala mereka itu pun ma- 78 . Syahadan maka Inderaputera pun disuruhkan oleh mangkubumi naik gajah itu dan terkembanglah payung berbagai-bagai warnanya dan anak raja mambang kedua itu pun naik kudanya dan tuan puteri kedua pun naik usungan dibawa orang berjalan masuk ke negeri itu serta dengan segala bunyi-bunyian dan diiringkan oleh segala menteri dan hulubalang dan orang kaya-kaya sekalian.

Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat oleh oranglah.” Maka ujarnya Inderaputera seraya tersenyum. “Hai bondaku apa faedahnya cembul mutiara ini?” Maka sahut bonda tuan puteri. 79 .” Maka diambil oleh bondanya puteri itu suatu cembul mutiara dan beberapa pakaian yang mulia-mulia diberinya kepada Inderaputera. Maka kata Inderaputera. “Hai bondaku telah sampailah kasih bondaku akan hamba tetapi pemberian bondaku itu akan hamba beberapa sukarlah hamba.lain itu tiada diambilnya oleh Inderaputera. Maka diambilnya oleh Inderaputera akan cembul mutiara itu dengan sukacitanya sebab berolehkan cembul itu. “Hai anakku Inderaputera.masing pada hidangannya. Maka sudan pun tiada diperkenankan o leh Inderaputera dan suatu pun tiada diambilnya.kanlah masing. Setelah sudah dikahwinkan maka bonda tuan puteri. “Hai bondaku apa yang di bawa oleh bondaku pada hamba ini?” . Makinlah bertambah-tambah hormatnya akan Inderaputera. Apabila kita masuki seperti sebuah mahligai demikianlah perasaannya itu. Maka kata bonda tuan puteri. “Hai anakku Inderaputera suatu' pun tiada pemberian bonda akan tuan hanya cembul mutiara ini barang-barang gunanya.” Maka kata itu menjadi hairanlah kepada Inderaputera menengarkan cembul itu. “Apa gerangan aku memberi pada Inderaputera ini kerana banyaklah kasihnya itu padaku. ada pun jikalau ditambangkan cembul ini di bumi nescaya menjadi sebuah mahligai dengan sepertinya serta dengan perhiasan nya dengan alat takhta kerajaannya. Maka ujarnya Inderaputera. Adapun sekalian benda-benda yang lain. Hatta beberapa lamanya Inderaputera di dalam negeri itu bersuka-sukaan tiadalah tersebut perkataannya lagi. Maka berkata Inderaputera kepada bonda tuan puteri itu. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini sekira kira empat puluh hari empat puluh malam lamanya maka bonda Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram pun mengahwinkan tuan puteri dengan Dikar Agus dan tuan puteri Seganda Cahaya Bayang-bayang dikahwinkan dengan Gerdana Kilat.” Maka bondanya tuan puteri pun terlalulah sukacita sebab melihat feel dan budi Inderaputera itu.

” Maka tiadalah berdaya lagi.BAB VIII KUDA JANGGI GERDANA Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera bertemu dengan perbendaharaan Maharaja Baharum Tabak. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. bonda tuan puteri pun sangatlah menangis sebab kasih hatinya akan budi Inderaputera itu menjadi pilu rasa hatinya mendengar kata Inderaputera itu. Maka kata Inderaputera.” Maka sahut Inderaputera. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera menghidupkan anak raja raja yang mati. “Hai bondaku anakanda hendak bermohon kepada bonda kerana anakanda sudah lama dalam negeri bonda ini. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera dibawa oleh Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela ke negerinya.” Maka kata bonda tuan puteri. kala kian' beberapa lamanya Inderaputera duduk dalam negerinya bonda Puteri Seganda Cahaya Iram demikian katanya kepada suatu hari Inderaputera bermohon kepada bonda Tuan Puteri Seganda Cahaya Iram. Maka Inderaputera pun berjabat tangan dengan tuan puteri. Syahadan peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh hikmat bertemu dengan mahligai Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela anak Raja Puspa Pandai. “Hai bondaku apatah salahnya tetapi belum sampai hasrat Raja Syahian itu. Maka banyaknya empat puluh dengan budi pekertinya. “Hai anakku Inderaputera pada fikir bicaranya bonda baik juga anakku di sini dahulu. Adapun kasih bondaku itu sungguhlah hamba junjung di atas jemalanya hamba. Hatta maka Inderaputera pun menyembah kepada bonda tuan puteri. Maka Seganda 80 . dan peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh akan hikmat dan peri mengatakan Inderaputera beroleh kuda Ja nggi Gerdana dan tatkala mengatakan Inderaputera beroleh akan Bedi Zahar. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera membunuh ular Mamdud itu.

Maka dilihatnya beberapa alat peperangan daripada taming dan lesir dan zirah serta ketopong dan pedang dan segala kelengkapan maka penuhlah. Maka dilihatnya seorang manusia laki.luas. Kemudian masuklah pula ia ke dalam sebuah bilik yangJain lagi. lalu keluar ia dari sana lalu sampai kepada sebuah bilik. Maka ular itu pun penggallah dua lalu mati.tinggi dan padang yang luas. beberapa lamanya ia berjalan itu maka sampailah ia kepada sebuah gua iaitu perbendaharaan Raja Baharum Tabak. Se- 81 . Maka terlalulah amat panjang dengan hebatnya. Maka Inderaputera pun segeralah menanti dengan pedangnya yang telah sudah terhunus.Cahaya Iram dan kepada mangku bumi dan dengan anak raja mambang kedua datang menyembah kepada Inderaputera serta berpelukpelukan dan bertangis-tangisan.mulia daripada emas dan perak besar-besar. Setelah di lihatnya oleh Indera putera akan ular itu membukakan matanya sebab mencium bau manusia. Syahadan segala menteri hulubalang itu pun menyembah kepada Inderaputera. Maka dilihatnya ada seekor kuda hijau datangnya seperti kilat mendapatkan Inderaputera serta menganga mulutnya serta berdengus hendak mengilatkan Inderaputera. Hatta maka Inderaputera pun berjalanlah menuju matahari mati beberapa melalui gunung yang tinggi. Maka bertemulah dengan pintunya itu.laki muda. Setelah demikian maka Inderaputera pun membuka kan pintu perbendaharaan itu. Maka dilihatnya oleh Inderaputera segala bilik itu penuh dengan benda yang mulia. Setelah hampirlah maka lalu diparangnya kena kepada ular Mamdud. Maka Inderaputera pun hairan melihat bilik-bilik itu penuh dengan beberapa pakaian daripada mahkota raja yang dahulu-dahulu kala suatu pun tiada diambilnya. Maka dilihat oleh Inderaputera lingkarnya ular itu seperti bukit yang tinggi timbunnya bangkai ular itu. Syahadan di dalam perbendaharaan itu ada empat puluh bilik. Maka ia pun mengembangkan kepalanya serta mengangakan mulutnya dan mengulurkan lidahnya itu dan berkilat kilat siungnya itu seraya ia datang mengusirkan Inderaputera. Maka dikelilingi oleh Inderaputera akan perbendaharaan itu. Sebermula perbendaharaan itu daripada batu yang hijau den pintunya itu daripada tembaga suasa dan dipintunya itu adalah seekor ular. Maka suaranya ular itu pun seperti guruh bunyinya. Maka lalu ia masuklah ke dalam bilik itu. aneka rupanya serta hairanlah Inderaputera melihat berbagaibagai temasya itu. Maka demi sudah terbuka maka kelihatan terlalulah luas saujana mata memandang jauhnya. Maka dilihatnya beberapa pakaian yang indah-indah.

kepada orang mati nescaya hidup pula. “Ya tuanku di kepalanya ular mamdud itu ada suatu cembul kaca putih. Maka dibelahnya kepala ular itu seraya diambilnya oleh Indera putera akan cembul kaca putih yang ada di pusat ular mamdud itu lalu diambil ole h Inderaputera yang ada berisi bedi Zahar itu. “Hai orang muda. dan hambalah anak Raja Bikram Buspa.lahan mendapatkan Inderaputera serta menundukkan kepalanya seraya berkata dengan bahasa jin demikian katanya. Setelah didengar oleh kuda Janggi Gerdana kata-kata Inderaputera itu maka ia pun menundukkan kepalanya seraya mengikut Inderaputera.” Syahadan dengan beberapa dipujinya oleh Inderaputera dengan kata yang lemah lembut akan kuda itu. siapa nama hamba dan dari mana tuan hamba datang boleh sampai ke mari ini?” Maka sahut Inderaputera.” seraya diceritakannya perihal-ahwal nya daripada permulaan datang pada kesudahannya. Maka kuda itu pun datang perlahan. Sebermula jika manusia atau binatang yang tanggal tulangnya sekalipun nescaya hidup pula olehnya.telah dilihatnya oleh Inderaputera demikian itu maka ia berbahasa dengan bahasanya jin kepada kuda itu demikian katanya. Maka lalu Inderaputera pun kembali kepada Janggi Gerdana serta dengan sukacitanya. Maka dilihat oleh Inderaputera dalam pelana yang banyak itu ada suatu pelana terlalu amat indah rupanya bertatahkan ratna mutu maknikam adalah tertulis Janggi Gerdana. Setelah Inderaputera beroleh Gemala Bedi Zahar itu maka ia pun duduklah dalam perbendaharaan itu serta bermain. Setelah demikian maka kata Janggi Gerdana. Adapun jika ada bedi Zahar itu dibubuhkan. Setelah sudah maka Inderaputera pun naiklah ke atas kuda Janggi Gerdana itu seraya dibawanya berkeliling perbendaharaan itu lalu dilihatnya berbagai-bagai temasya. Maka diambil oleh Inderaputera pelana itu maka dikenakan pada kuda itu tiadalah lagi bersalahan. Maka segeralah ia pergi kepada ular mamdud itu. “Hai kuda baiklah kita bersahabat daripada kita berseteru. Maka dalam cembul itu ada-suatu bedi Zahar namanya. Sebermula diceterakan orang yang empunya cetera ini demikianlah bunyinya.” Setelah Inderaputera mendengar kata Janggi Gernada itu maka ia pun sukacita. “Namanya hamba Inderaputera disebut oleh orang. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam perbendaharaan itu mencari pelana kuda itu.main di- 82 .

Kalakian hari pun sianglah. seorang laki. Syahadan pada tatkala malam segala rakyatnya itu menjadi manusia. Maka maha raja Puspa Pandai duduk semayam dihadap oleh segala menteri hulubalang dan bala tenteranya sekalian dan makan minum dengan segala menteri hulubalang sekalian terlalu lah ramainya.” Setelah sudah baginda fikir demikian maka baginda pun menghimpunkan segala menteri hulubalang dan rakyatnya sekalian. beberapa ia melihat berbagaibagai ajaib-ajaib dan berbagai warnanya.laki terlalu elok rupanya. beruk dan lo tong karkah (cikah). Demikianlah masing. Hatta maka tersebutlah perkataan raja di negeri Zainon namanya Puspa Pandai.bawa oleh Janggi Gerdana dalam segala padang dan gunung dan gua. kongkong. Maka dinamai oleh ayah bondanya anakanda itu Dinar Pandai dan yang perempuan itu dinamai oleh baginda Tuan Puteri Puspa Serigading dan timang-timangan Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela terlalu cantik seperti laut madu dan budi bahasanya terlalu baik dan rupanya pun terlalu elok. Adapun akan maharaja itu rakyat daripada kera. Maka diceterakan orang yang empunya cetera ini akan bangsanya maharaja itu daripada jin Islam dan bangsa isterinya itu daripada manusia. demikianlah adat maharaja Puspa Pandai. Maka sekaliannya pun berhimpunlah. Syahadan maharaja itu ada berputera dua orang.masing dengan kejadiannya. Maka segala rakyat itu pun menjadi kera. “Adapun anakku yang perempuan itu telah besarlah sudah kalaukalau siapa datang buat bencana kepadaku kerana pada tempat ini banyak dewa dan peri dan rakyatku pun siang menjadi binatang. Syahadan dan tepinya itu daripada emas bertatahkan ratna mutu maknikam yang merah dan kerusinya itu daripada batu merah dan empat biji gemala tergantung pada mahligai itu. Sebermula jika orang di atas mahligai itu memandang ke bawah seperti kumbang juga besarnya. Maka diperbuatnya suatu mahligai sembilan pangkat tepinya daripada tembaga suasa dan dindingnya itu daripada lazuardi. Maka adalah anak tangganya itu daripada pedang yang amat tajam dan di atas pada tangganya pedang itu tangganya daripada emas diperbuatnya terlalu indah. Maka maharaja Puspa Panda i pun pergilah ke padang Anta Berahi itu.indah rupa- 83 . siamang adanya. Jika demikian baik juga anakku ini ku perbuat suatu mahligai supaya terpelihara anakku daripada fitnah itu.

Syahadan segala parit diisinya dengan segala karang-karangan yang di dalam laut itu adanya.muda dan barang yang baik sikapnya. “Baiklah bicaramu itu jikalau patut demikian itu. Maka kembalilah masingmasing pada tempatnya. Sebermula jikalau tuan puteri hendak santap buah-buahan maka tiung pun pergi dan bayan tinggal dengan tuan puteri. Demikianlah pada sehari-hari menyukakan hatinya tuan puteri itu. Maka baginda pun kembalilah ke istana dengan menteri hulubalang serta bala tentera se kaliannya. Demikianlah pada tiap-tiap hari tiung dan bayan memeliharakan tuan puteri itu.” Maka jawab tiung. Maka parit itu diperbuatnya lagi suatu jambangan jambatan suasa menyeberang. Setelah sudah mahligai itu diperbuatnya. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. ba rangkali Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu bercinta pada ayah bondanya maka disuruhkan tiung pergi. Maka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela pun sukacita hatinya menengar paksi itu bercetera dan bersyair serta berpantun. Kalakian maka berkata bayan kepada tiung. “Hai bayan marilah kita pergi kepada segala anak raja-raja yang muda. Jika bayan pergi tiung tinggal serta tuan puteri. Maka ujarnya oleh raja indera. “ Arakian maka bayan itu pun terbanglah melayang pada suatu negeri. Arakian beberapa paksi berbagai-bagai warnanya ditaruhnya di dalam mahligai itu. “Hai paksi apakah persetiianya diri datang ini?” 84 . tuan puteri terlalu elok parasnya tuan puteri itu nescaya ghairah hatinya akan perkataan kita itu. Maka tiung itu pun berpantun dan berseloka dan bersyair. Maka diperbuatnya tujuh lapis parit diikatnya daripada emas dan perak berkeliling mahligai itu dan diletakkannya jambangan da ripada kaca biru. Apa bicaranya kita akan tuan puteri itu?” Maka berkatalah tiung.nya segala perbuatan dan kelilingnya itu. Maka kita katakan kepada anak raja itu tuan kita. Ma ka baginda pun menaruhkan puteranya pada mahligai itu di dalam tirai kelambu kaca tujuh lapis. “Tuan puteri ini se dang baguslah bersuami. Maka dilihat oleh paksi itu adalah seorang anak raja indera terlalulah elok rupanya duduk di atas istana membaca kitab hikayat terlalulah merdu suaranya ia mengibar-ngibarkan sayapnya dan seraya ia mengembangkan ekornya seraya ia berpantun dan berseloka dan bersyair seraya ia bermadah. Maka anak raja indera itu pun berhentilah daripada membaca kitab hikayat itu dengan sebab hairan melihat lakunya bayan itu berpantun berseloka itu.

dan sikapnya seperti merak mengigal. Arakian maka angin pun bertiuplah. masuk padang terbit padang beberapa melalui rimba belantara daripada sangat berahinya anak raja itu.Maka berkata bayan seraya menghamparkan sayapnya. Maka ombak pun berpalupalulah seperti bunyi bangsi terlalu merdu bunyinya dan segala ikan itu pun timbullah seraya berpantun dan tertawa melihat anak raja indera itu terulang. dan pinggangnya bunga se tangkai. “Hai tuanku anak maharaja patutlah dengan tuanku seperti bunga menantikan kembang tiada lama lagi. “Ya tuanku anak raja Indera. susunya itu seperti telur burung. tahukah tuanku akan Puteri Seri Gading maka timang-timangan Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela di padang Anta Berahi di atas mahligai yang keemasan bertatahkan ratna mutu maknikam. dan lehernya itu laksana kumbah dilarik. dahinya seperti seribulan dan keningnya seperti bentuk taji. Maka ikan itu pun timbullah seraya berpantun demikian bunyinya: Penjahat di atas pintu. dan hidungnya itu laksana kuntum meliur dan telinganya seperti telepuk layu.” Setelah sudah diceterakan oleh bayan maka bayan pun terbanglah. dan pahanya seperti paha belalang dan betisnya laksana batang padi. dan lengannya itu laksana dastar gulung dan jarinya itu seperti duri landak dan dadanya itu umpama lengkung pelangi. demi terpadang nescaya ghairahlah hati tuanku. Dulang tiris mari dirapat. Orang muda sahaja begitu.” Maka kata bayan pula. Hatta maka bayan itu pun sampailah ke mahligai padang Anta Berahi itu. dan bahunya itu seperti sampiran. Maka dilihatnya dari jauh mahligai Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu seperti sebuah pulau emas memancar. dan pipinya seperti pauh dilayang dan. Maka anak raja itu pun ghairah mendengar kata burung bayan itu. katanya. Adapun parasnya itu terlalulah elok darjahnya dan rambutnya laksana cincin dituang. masuk hutan terbit hutan. 85 .mancar rupanya mahligai tuan puteri itu berkeliling parit. Maka anak raja itu pun turunlah dari atas istana mengikut paksi itu dengan seorang dirinya. bibirnya itu seperti pati dicarik.ulang mencari jalan. dan giginya itu seperti delima merekah dan lidahnya itu laksana kembang seroja dan dag~nya itu seperti lebah bergantung. dan matanya seperti bintang timur. Orang yang arif maka mendapat.

Sedangkan warta lagi sekian. Maka apabila anak raja itu menengar pantun ikan itu demikian maka hatinya pun makinlah berahinya. Kayu cempedak dapat dirapat. Maka sampailah pada pertengahan jambangan itu. Orang arif maka mendapati. Maka anak raja itu pun hairan melihat jambangan kaca itu. “Wahai Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela di mana gerangan jalan ke mahligai tuan.Adapun anak raja itu demi mendengar pantun ikan itu maka ujar nya anak raja itu. Maka anak raja itu pun makinlah bertambah-tambah pula hatinya ghairah menengar pantun ikan itu seraya berkata dengan tangisnya. Maka ikan itu timbullah berbagai rupanya itu sambil tertawa seraya berpantun demikian bunyinya: Geluk kaca di atas pintu. ia berjalan itu pada jambatan yang ketujuh.ulang. 86 . Maka ia pun berjalanlah pada jambangan itu. Maka ujarnya. Maka angin pun bertiuplah dan ombak pun berpalu-paluanlah seperti bunyibunyian. Hatta maka seketika lagi pula timbullah seekor ikan yang indahindah rupanya sambil tertawa dengan berbagai-bagai ragamnya itu seraya tertawa dengan terlalu indah-indah rupanya. “Wahai akan untung nasib badanku.” Serta datanglah meniti kepada parit yang keempat itu lalu berjalan sampai kepada parit yang kelima. Melihat kami terulang. Maka ia pun tertawa seraya berpantun demikian bunyinya: Sayang permata dibuatkan subang. “ Kalakian maka anak raja itu pun bertemulah dengan jambangan kaca itu. Maka ia berjalan berkeliling parit itu seraya menangis. “Wahai Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela ke mana gerangannya jalan ke mahligai tuan itu. Hendak mencari si dagang pulang. Maka ikan itu pun berpantunlah demikian bunyinya: Tetak empelam masak dirampai. “Wahai Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela di mana gerangan jalan kemahligai tuan puteri itu ?” Maka timbul pula seekor ikan yang indah-indah rupanya. Tidakkah belas hatimu puteri. Orang sukar sahaja begitu. Jika terpandang berapa lagi. Akan kandang menanam padi.” Maka kata anak raja.

Maka anak raja itu naik ke atas tangga keemasan satu pula lagi.” Maka berkata Inderaputera. dan di atas pedang itu tangga keemasan. Adalah suatu ajaib ajaib terlalu indah hendak hamba bawa ke sana. Maka jadilah penggal dua tubuh itu lalu mati. Maka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu pun memandang ke bawah. Maka tuan puteri pun tersenyumlah seraya memandang ke bawah mahligai itu. Sebab terlalu elok rupanya tuan puteri itu.sungai pula. Hatta maka Inderaputera pun sampailah 87 . Kalakian maka anak raja itu pun tergelincirlah kakinya itu daripada yang keemasan itu lalu jatuh ke atas tangannya pedang itu.Kalakian maka dilihat oleh anak raja itu bahawa mahligai tuan puteri itu terlalu amat tinggi dan tangganya itu daripada emas dan selapis lagi daripadanya pedang. Arakian maka tersebutlah perkataan Inderaputera tatkala diam pada perbendaharaan Raja Baharum Tabak maka ujarnya Janggi Gerdana. Maka apabila naik ke atas tangga emas itu habislah mati terpenggal dua tubuhnya itu sekira-kira banyaknya kurang seempat puluh anak raja-raja yang demikian itu. “Ya tuanku Inderaputera adakah tuanku suka pergi me lihat akan temasya ke sebelah matahari mati itu.” Syahadan maka Inderaputera punnaiklah ke atas Janggi Gerdana itu. Maka sama terpandang muka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela dengan anak raja itu. Maka anak raja itu pun naiklah di atas tangga keemasan itu dengan berahinya akan tuan puteri itu ikut sama tengah tangga keemasan itu. “Hai tiung dan bayan orang muda mana gerangan yang datang naik ke mahligai kita ini?” Maka kata tiung dengan bayan itu sambil akan menghamparka n sayapnya seraya berpantun demikian bunyinya: Sudah geharu cendana pula. Hendak bertemu gerangan tuan. Maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini demikianlah juga halnya segala anak raja-raja itu yang berahikan Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu. Maka lalu diterbangkannya ke sebelah matahari mati. Sudah tahu bertanya pula. Maka ujarnya tuan puteri pada inang itu. Ulam temu di dalam puan. Maka anak raja itu pun memandang ke atas. Maka dilihatnya oleh Inderaputera beberapa bukit yang besar-besar dan gunung yang tinggi. Maka anak raja itu pun seperti lenyaplah rasanya ia dalam laut berahi itu. “Baiklah hai Janggi Gerdana.tinggi dan rimba dan padang dan beberapa banyak sungai.

Syahadan tangganya itu daripada emas dan selapis tangganya itu daripada pedang. “Hai paksi hambalah yang bernama Inderaputera disebut orang anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka angin pun bertiuplah dan ombak pun berpalu-palu dan seperti bunyi-bunyian terlalu amat merdu bunyinya. Maka Inderaputera pun lalu naik tangga emas itu seperti kilat yang tangkas. Maka dilihat oleh Inderaputera titinya itu daripada kaca yang biru terlalu indahindah rupanya perbuatannya itu. Maka Inderaputera pun berjalanlah mendekati mahligai itu. batang tubuh tuan harnba disebut oleh orang?” Maka sahut oleh Inderaputera. Maka ia pun sampailah ke titian itu. Maka ikan pun timbullah seraya berpantun dan berseloka terlalu indah. Maka Inderaputera pun hairan melihat banyak tulang bertimbun-timbun di bawah mahligai itu.indah sekali didengar oleh Inderaputera. Maka Inderaputera pun berjalanlah menujukan titi itu. Maka ia pun turunlah dari atas kudanya itu. “Hai orang muda dari mana tuan hamba datang ini dan anak siapa tuan hamba ini namanya. “Adaka h engkau pergi ke negeri orang muda ini dan dari manakah datangnya ia ke mari ini?” Maka tuan puteri sambil bertanya seraya masuk ke dalam kelambunya.” Syahadan maka diceterakan oleh Inderaputera segala hal-ahwalnya itu kepada paksi kedua itu. Maka dilihatnya oleh Inderaputera air berkeliling mahligai itu tujuh lapis paritnya itu.laki muda terlalu amat elok rupanya naik ke atas mahligai itu tangkas seperti kilat menyambar. Maka dilihatnya oleh Inderaputera antara titinya mahligai tuan puteri itu yang tiada berombak itulah gerangan titinya mahligai itu. Hatta maka tuan puteri pun memandang ke bawah seraya dilihat tuan puteri seorang laki. “Tiadalah patik tahu negeri orang muda ini. Maka disahut oleh tiung dan bayan. Maka dengan jalan yang demikian maka Inderaputera pun sampailah ke mahligai tuan puteri seraya dilihatnya perbuatannya mahligai itu terlalu indah-indah rupanya perbuatannya. Maka Inderaputera pun sampailah meniti. Maka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela 88 . Maka dilihatnya oleh Inderaputera berkeliling padang Anta Berahi itu dan sama tengah padang itu ada suatu mahligai terlalu amat tingginya.” Hatta maka tiung dan bayan itu pun segeralah menghamparkan sayapnya serta berkata kedua paksi itu.kepada gunung padang Anta Berahi itu. Maka Janggi Gerdana pun dilepaskan makan rumput. Maka ujarnya tuan puteri kepada tiung dan bayan itu.

Setelah demikian maka Inderaputera pun berkata kepada tuan puteri itu. Maka dilihat oleh Inderaputera. Maka Inderaputera pun me. Maka Inderaputera pun mengeluarkan Bedi Zahar dari dalam pusatnya ular Marndud yang diperolehnya . “ Maka tuan puteri dan Inderaputera pun turunlah daripada atas mahligai itu. “Wahai kakanda adapun tulang yang bertimbun-timbun di bawah mahligai itulah tulang anak segala rajaraja yang hendak naik ke atas mahligai ini. maka lalu ia jatuh terpenggallah dua badannya itu. Maka Inderaputera pun bertanya kepada tuan puteri. Maka Inderaputera pun hairanlah melihat rupa tuan puteri itu terlalu elok paras gilang gemilang kilau-kilauan tiadalah dapat ditentang nyata. Hatta baharu sama te ngah tangga itu maka ia pun memandang mukanya hamba dan tersalah kakinya itu serta dengan lalainya. Maka Inderaputera pun sedarlah akan dirinya seraya bangun. Arakian adapun ayah hamba itu daripada bangsa jin Islam dan bonda hamba itu daripada bangsa manusia.fca seketika lalu diambilnya oleh tuan puteri air mawar disapukannya kepada mukanya Inderaputera.setelah menengar kata Inderaputera itu maka ia pun Keluarlah daripada dalam kelambu nya itu. Jikalau dihidupkan oleh Tuhan Yang Mahabesar berapakah behananya.” Setelah demikian maka Inderaputera pun hairanlah menengar cetera tuan puteri itu. “Hai adinda emas nyawaku tuan siapa nama gusti ini dan siapa nama ayah bondanya Ratna Pekaca ini dan bangsa manakah adinda gerangannya maka emasku tuan duduk di sini ini ?” Maka sahut oleh tuan puteri. demikianlah sebabnya maka tulang bertimbuntimbun itu. “Hai adinda marilah tuan ke bawah mahligai ini kalau ada dengan mudah.mudahan ditolongi oleh Tuhan yang mahatinggi hidup segala anak raja-raja itu. “Wahai adinda. Maka tuan puteri pun hairan melihat rupanya Inderaputera itu. “Hai adinda tulang apakah yang bertimbun-timbun di bawah mahligai itu terlalu amat banyak?” Maka ujarnya tuan puteri.itu. adapun segala anak raja-raja telah mati itu dapatkah hidup lagi atau tiada ?” Maka kata tuan puteri serya tersenyum.” Setelah demikian berkatalah Inderaputera. Maka Inderaputera pun berkata pula. “Hai kakanda orang muda adapun hamba ini anak raja Puspa Pandai dan bondanya hamba puteri Seri Gading disebut orang.” Maka diceterakan oleh tuan puteri segala hal-ahwalnya tatkala ditarah oleh ayah bondanya pada mahligai itu. Maka diren- 89 .

Syahadan bangsanya hamba daripada manusia. Setelah itu maka dipeluk diciumnya oleh anak raja-raja sekalian itu akan Inderaputera. adapun nama hamba ini Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. dan siapa nama ayah bondanya tuan hamba dan daripada bangsa mana tuan hamba ini.” Maka setelah itu maka ujarnya oleh sekalian anak raja-raja itu. Seketika maka air mawar itu dipercikkanya kepada anak raja-raja itu pun berasaplah dan sekali lagi disiramkannya tulang-tulang itu menjadi berdaging dan ketiga kalinya disiramkannya. “Hai sekalian tuan-tuan anak rajaraja. “Hamba sekalian tiadalah ketahui. Setelah itu maka berkatalah Inderaputera pada sekalian anak raja-raja itu. Maka terdengarlah kepada Raja Puspa Pandai dan Dinar Pandai serta segala menteri kera dan hulubalang kera mengiringkan Raja Puspa Pandai mengalu-alu akan Inderaputera. Maka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela pun hairan melihat gagah per kasa Inderaputera. “Hai saudaraku betapa peri mulanya tuan-tuan sekalian menjadi demikian ini. Maka segala anak raja-raja itu pun dihidupkan oleh Tuhan Yang Mahabesar.” Maka sahut oleh Inderaputera.damkannya kepada air mawar di dalam mendam kaca itu. “Tuanku orang muda siapa namanya tuan hamba ini. Tuhan yang menjadikan akan hambanya sekalian supaya selamat pula Inderaputera sebab ia memintakan kepada Tuhan Yang Mahamulia boleh kita hidup balik ini. “Tuhan Yang Mahabesar yang telah menghidupkan tuan-tuan sekalian itu tetapi hamba ini menjadi sebabnya juga.” Maka segala mereka itu pun hairanlah akan dirinya seraya berceterakan akan hal-ahwal nya kepada Inderaputera demikian akan mula peri kejadiannya.” Maka ujarnya oleh Inderaputera. Maka fikirnya. Maka Inderaputera 90 .” Setelah itu maka sekalian anak raja-raja itu pun menyembah kepada Inderaputera. Setelah itu maka ujar oleh Inderaputera. Setelah demikian itu maka tuan puteri pun membawakan Inderaputera ke negerinya dan sekalian anak raja-raja yang kurang esa empat puluh itu pun mengiringkan Inderaputera.” Setelah itu maka anak raja-raja itu pun meminta akan doa kepada Tuhan. “Siapa yang menghidup kan tuan-tuan hamba sekalian ini?” Maka sahut oleh anak-anak raja itu. “Janganlah disangkanya aku yang menghidupkan gerangannya.

serdam. “Siapa yang datang itu?” Maka kata tuan puteri itu. Maka terlalulah ramai. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini selama Inderaputera duduk di negeri itu maka sehari-hari bersuka-sukaan makan dan minum. Maka hairanlah ia melihat rupanya Inderaputera itu serta dengan gagahnya serta pengasihannya itu. Maka piala yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diperedarkan oranglah. Setelah itu maka Inderaputera pun hairanlah melihat segala binatang itu menjadi manusia. Maka Dinar Pandai pun menyembah kepada Inderaputera lalu dipeluk diciumnya oleh Inderaputera. Kalakian hari pun malamlah. Maka fucruanda yang baik-baik suaranya pun bernyanyi lah terlalu indah. Hatta maka Inderaputera pun dibawa oleh Raja Puspa Pandai ke istananya seraya didudukkannya di atas kerusi yang keemasan yang bertatahkan ratna mutu maknikam. Hatta maka hidangan pun diangkat oranglah ke hadapan majlis seraya Inderaputera dan Maharaja Puspa Pandai serta Dinar Pandai santaplah sehidangan. kecapi. Maka menteri hulubalang pun duduklah masing. Setelah sudah maka minuman pula diangkat oranglah. ceracap.masing kepada tempatnya. Maka segala kera itu pun dilihat oleh Inderaputera bermainlah pelbagai ragamnya. muri.pun bertemulah dengan Raja Puspa Pandai itu lalu bertanya kepada tuan puteri. Maka segala kera itu pun menjadilah menusia pula. Maka Raja Puspa pun memeluk dan mencium akan Inderaputera itu.” Maka Inderaputera pun segeralah berjabat tangan Maharaja Puspa Pandai. “Hai kakanda itulah ayah hamba. 91 .indah. kopak. Maka segala bunyi-bunyian pun berbunyilah daripada harebab. Maka segala anak raja-raja yang kurang esa empat puluh itu pun santaplah bersama-sama. bangsi.

sekali persetua Inderaputera tatkala sampai ke negeri Zainon dan peri mengatakan tatkala Inderaputera bertemu dengan Maharaja Gurjanis iaitu ayahnya Tuan Puteri Talela Madu Ratna. syahadan beroleh suami akan Inderaputera. Maka adalah beberapa banyak anak meminang tuan puteri itu tiada juga diberikanriya oleh baginda dan bondanya. Adapun baginda itu terlalu besar kerajaannya itu.gemilang dan kilau-kilauan warna tubuhnya. Sebermula akan maharaja itu ada berputera seorang perempuan bernama Tuan Puteri Talela Madu Ratna terlalu amat elok parasnya gilang. 92 . Syahadan kotanya itu daripada batu hitam. Sebermula empat puluh menterinya dan hulubalangnya itu seribu banyaknya dan empat ratus yang gagah perkasa lagi terlalu amat berani itu. Sebermula tuan puteri itu ditaruh olen ayahnya di atas mahligai empat belas pangkat serta perhiasan yang keemasan. seharihari maka hadir mengadap baginda itu dan lagi bala tenteranya itu jangan dikata lagi banyak nya. Maka tiaptiap malam empat puluh hulubalang yang duduk berkawal berkelililing pada mahligai itu. Maka sentiasa memegang senjata sudah terhunus duduk berkawal.BAB IX PUTERI M AHARAJA DEWA Setelah itu diwartakan orang. Kalakian sekali persetua adalah seorang raja di negeri Zainon. baginda itu bangsanya daripada dewa. Adapun tuan puteri itu di padang Belantara Ajaib namanya hampir negeri Zainon itu juga. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera dikepung oleh Maharaja Gurjanis di mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna dan peri mengatakan tatkala Inderaputera didapatkan oleh segala anak raja-raja yang bertemu dengan dia pada tasik BaharuI Ajaib itu dan peri mengatakan tatkala raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah mendapat kan Inderaputera ke negerinya Raja Gurjanis.

“ Setelah itu maka tuan puteri pun seraya berbangkit mengunjukkan tan~-kepadamerilimas itll. Bunga dikarang di atas para. “ Maka dayang sekalian pun mengeluarkan akalnya dengan bebe. “Ya tuanku tuan puteri patik apa sekalian tiada bole h menangkap akan dia merak emas itu. Maka merak emas itu pun pula demikian bunyinya: Bunga pakan dari udara. 93 . “Hai merak emas khabarkan lah diri akan orang itu supaya kita dengar.'i rapa tipu dan dayanya tiadalah juga boleh ditangkap merek emas ( itu.” MakaUJariiyatuan puteri kepaa a dayang-dayangnya. Maka tuan puteri pun tersenyum menengar pantun merak emas itu dan segala dayang-dayang itu pun habislah tertawa seraya berkata. Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berkata. nescaya tersedarlah IHiti yang ghairah. “Hai kamu sekalian dayang-dayang engkau tangkapkanlah kiranya merak emas I itu. Sedanglah puteri bersuami.Maka adalah sekali persetua segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya duduk mengadap pada tuan puteri itu. Siapa gerangan yang dikatakan Inderaputera itu. Maka tiba-tiba datanglah merak emas yang menerbangkan Inderaputera ih. Hatta pada sekali persetua Tuan Puteri Talela Madu Ratna duduk dihadap oleh segala dayang-dayang biti perwira sekalian dengan sukacitanya. ~ka twii1Uteri un te '-'. Maka merak emas itu pun mengigallah terlalu indah. Maka merak emas itu pun dikeluarkan oleh tuan puteri ditaruhnya di atas talam.Maka ia pWffiinggaplah di'sisi.indah lakunya seraya berpantun demikian bunyinya: 'jGedUn g Puri di serambi. Dengan seorang Inderaputera.sukacita seha b berQleh merak emas itu. Hatta maka ujar seorang dayang-dayang yang bernama Dang Lela Sekuntum. “Cura amat merak emas ini. Maka ia pun hinggaplah pada tangan tuan puterii~alu ditangkapnya me~~~tud~. yahadan maka disuruh oleh tuan puteri berbuat akan sangkaran emas bertatahkan ratna mutu maknikam.iiiartl.! Bunga pengaya tckur sekerat.” Maka segala dayang-dayang itu pun tertawa menengar tuan puteri itu.mahhgaltu3llQuteriseraya dilihat oleh tuan ptrteri merak emas itu' terj~ll)~dahing~~kan r~:IJ?a. J i ka terkabariah J nderuputera. kalau-kalau tuanku sendiri dapat menangkap dia gerangannya.

.. “Hai utas'!1c<l. “I:!!lLI1Jlgg~s __ ~d~kah taran~ftl _dala~E:..-.t.~ -Setelah. “~s janganlah rahsia ini dikatakan nama aku seorang pun.tik lihat 'sepeiflfup'ilnya'bagli1daltu . .. “Ya tuanku puteri ada seorang di negeri Semendera Puri bernama Indera putera. SekaITpunrupan:yajtu~Makamerak emas pun datanglah ke hadapan utas itu.clLdllQgDya ~~---~---.-.y Setelah itu maka tuan puteri terlalu sukacita hatinya seraya memberi kepada utas seribu dinar.. Setel~~~lI. Setelah sudah maka diberikannyt kepada tuan puteri.l1k u_~@P.X :::~”“'I. “Hai unggas seperti inikah-rupanya.-. Hatta maka utas itu pun datanglah dengan takutnya seraya menyembah.I~<ltulislahkiranya olehmu akan akll rupanyal.'lk_~~Au.-~------.” Maka ia p un berceteralah demikian katanya.--.. /banyaknya negeri yang patik edlH tiadaiah juga didap'!!i. “Ya tuanku puteri apakah pekerjaan tuanku memanggil patik hamba ini?” Maka berkatalah tuaIUJuteri itu..'--~---.. Maka kata ~erak emas.” Maka puteri pun memanggil seorang utasivyz pada seorang dayang-dayang.Maka merak itu pun berkata.'L_hClI11_ba menulis rupanyaInderaputera itu kerana tiada pernah patik rnelihat.'-oleh m~Iil.-Ma~~_lIjarnya_l1ler..-.nder~:p:uteraitu..ctah disapunya det:Jgan~J''!J!u . (Maka tiadalah bersalahan lagi.-.' M a ka sem b~..ll<f.teri. Maka ujar oleh merak ltu. ~lah itu ~~~a uja~ll!'!!LP~u.~g~l:Ifui?” -”'.eQe~~Ea.~ Madu Ratna mendengar cetera merak emas itu maka tuan puteri pun berahilah dalam hatinya hendak melihat rupa Inderaputera itu... lalu'berkilatlahrupa lnderapute. “Ya tuanku puteri dengarkanlah ceteranya patik.~emas itu.t itu'di dadanya utas itu dapatla~)diIihat oleh utas seraya dituliskannyalah rupa Inderaputera itu. _-.-----~.!'la_sAgL·''l' a. “~~tll_~nku PlltnLb. “Jikalau ada orang yang bijaksana lagi arif pandai menulis dapatlah patik sifatkan dia.rI19~Japutera tlJi!.. Maka ujarnya tuan puteri.nku puteri tiadalah lagi hersalaban.ili!. hubaya~~-------------.---94 .fnd~r~put-~ra~Itu 7”'-' .. Maka kata tuan puteri kepada m~rak itu. Maka disapunya dengan sayapnya itu Pi\. “pemikianlah rupanya .f~an Pute-. ~~.akan-dia. iaitu anak maharaja Bikrama bangsanya daripada manusia dan rupanya itu terlalulah elok dan lakunya pun terlalu manis dan sikapnya lagi pantas sekali barang lakunya dan sederhana dan warna tubuhnya gilanggemilang laksana gambar ditulis.:-.---.

lli!!L tiadalah lepas hatTnya lagi darlpactapeta.!lj.!lm tuan hamba akan Inderaputera itu.” Setelah itu makatuan puteri pun terlalu sukacita hati. Jikalau saudaramu jua pun tiadaku redhakan. Kalakian pada suatu hari ThAn Puteri Talel~adu Ratna duduk di at~ mercu mahligaLde_rrgan d~_~_E<::. adakah ~tang ke mari iRi?. Maka berkata tuan puteri kepada ahlil nujum.lli/:Maka tuan puteri pun menyuruh dayang-dayangnya memanggil ahlil nujum demikian katanya. “Hai bagii1cIa. Maka tuan puteri pun memberi anugerah akan ahlil nujum itu seribu dinar. Maka ia pun tunduk tersenyum seraya berdatang sernbahnya. Maka titah tuan puteri. Arakianmaka tersebutlah perkataan Inderaputera di negeri Dinun itu demikianlah ceteranya.t<lInderaputerl:!itu mgsih pada tangannya itu m~jhat orangyang lalu lalang itu kalau-kalau ada rupa seperti rupa peta itu.” . Hatta beberapa lamanya Inderaputera ~negerJRaIa P~spa Pandai demikianlah katanya Indera putera.:!.!1xa menengar Inderaputera itu datang ke negerinya itu. -S~ermula diceterakan oleh orang yang empullya cetera ini.Y. baha wa selama tuan Q.tenJieroleh peta Iiideraputera itu maka tuan putet. Maka adapun Inderaputera itu sudahlah datang ke tanah dewa ini.ll.” Maka sahut baginda. hamba hendak bermohon dahulu tinggallah tuan hamba sekalian baik-baik hamba hendak pergi bermain.hubaya kelak mati kubunuh akan dikau.” Maka ahlil nujum pun pergilah dengan takutnya mengadap tuan puteri. “!-ihatlah apalah kiraqya di dalam!1. “Ya tuanku puteri patik pohonkan ampun ke bawah th:rtttuan puteri.” Maka utas itu pun bermohon~.Hai Dang Lela~J)egaIlcl<LCaha}'a dan-Dang Ratna Baiduri pergi apalah diri kepada ahlil nujum Ranggilkan ak. “Hai anakku Inderaputera pada bicaraku baiklah juga tuan hamba duduk di sini di negeri kita ini seperti negeri 95 .Maka dayang itu pun pergilah ke rumah ahlil nujum seraya dipanggilnya demikian katanya.” Setelah sudah maka ahlil nujum pun bermoho nlah dengan takutnya seraya kembali ke rumahnya. -~~ _~-. “Adapun rahsia ini jangan dikatakan kepada seorang jua pun.main ke sebelah tanah dewa itu hamba hendak melihat temasyanya. “Tuan hamba dipersilakan oleh tuan puteri..” Maka ahlil nujum itu pun menyemhah dengan takzirnnya seraya membukakan kitab nujumnya itu lalu dibilang-bilang ramalnya.-/-------~---. tetapi tiada orang yangtafiu akan dia. '~.

“Hai anakku Inderaputera. rYfilJ(3”!aftl”Til”derapl.ltera pun bermohol1lah” kepada Maharaja Puspa Pandai seraya berpeluk dan bercium bertangis-tangisan. “Hai saudaraku sejahteralah tuan hamba. saudara juga kepada hamba baginda itu. kerana Maharaja itu sebangsa juga dengan tuan hamba.” r Nat<a ujar oleh Maharaja Puspa Pandai.anakku juga dan lagi kita pun belum puas hati lagi kerana duduk di dalam berkasih-kasihan. adapun kasih tuan hampa itu sepenuhnyalah akan hamba. tetapinya ada suatu bicara yang kebajikan kepada hamba. “Hai saudaraku janganlah tuan-tuan bersusah-susah jikalau ada kasih tuan-tuan sekalian akan hamba barang di mana negeri ada hamba itu tuan hamba dapatkan lah hamba. anak Maharaja Tahir Johan Syah. “Apatah salahnya tuan hamba membicarakan pada suatu bicara yang kebajikan itu?” Maka 'sahut oleh Inderaputera. sebenarlah dengan kurnia tuan hamba akan hamba . Setelah demikianmaka]nderaputerapu/1 memperta~hkan”saudaral1ya” fU-an “J>u”terlCerldera Lela Nor Lela kepada maharaja itu.” Maka sekalian anak raja-raja itu pun menyembah kepada Inderaputera seraya menangis. Jika sekiranya dapat mudah. “Ya tuanku Inderaputera hamba apa sekalian pun hendak pergi mengiringkan tuan hamba ke sana juga.mudahan lulus sembah hamba itu kepada maharaja.” Setelah itu maka Maharaja Puspa Pandai menengar kata Inderaputera itu demikian adanya maka ia pun terlalulah amat sukacitanya hati seraya berkata.” ~~ . Kalakian maka dilihat oleh Maharaja Puspa PailO~us”ecK()rktJa~i~llI]au datang dari udara seperti kilat yang amat tangkas datang mendapatkan Inderaputera seraya menundukkan kepalanya itu.” Maka ujar Inderaputera. 96 . “Hai Maharaja pada bicara saudaranya Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu baik juga kita persuamikan dengan Nobat Rom Syah itu. Maka ujar Inderaputera kepada Tuan Puteri Seri Gading. “Hai Maharaja. Setelah. Maka Dinar Pandai pun datanglah menyembah kepada Indera putera.•• ~. «“ •. Maka Inderaputera pun memeluk dan menciumkan pada sekalian anak raja-raja itu. Maka sekalian anak raja-raja itu pun hairanlah melihat kuda itu dan gagah perkasa Inderaputera itu.” Maka kata Inderaputera.” Setelah sudah maka segala anak raja yang kurang se empat puluh itu pun berkata kepada Inderaputera demikian.~kj<lI1”“maJa Janggi Gerdana pun datanglah.ini kerana maharaja Tahir Johan Syah itu pun bukan orang lain kepada hamba.

Maka olper6UatTIya sebuah kolam pada sama setengan·padang itu akan tempat Kambingnya nrrmrm air itu. Maka hari pun malamlah maka Malik Zahab pun datangillJL!!}. Adapun Malik Zahab itu terlalu banyaklambingnya dan domhanya.: nya duduk minum air itu. Maka Raja Puspa Pandai dan segala anaK' raja-raja ltu un hairanlah melihat Inderaputera te-iap dlatas ku~. \. “Apa yang terdinding seperti awan hitam itu ?” . Maka Jnderaputera pun berfikir di dalam hatinya.Setelah demikian maka Inderaputera pun berhentilah pada suatu padang hampirneger'jltuJiiga'~ebermula dllua-rk~ta itu ada seorang dewa bernama Malik Zahab..embawa kambingnya hendak diberi minum'alrpada kolam itu. Maka dilihat oleh Malik Zahab ada se orang orang muda berdiri di tepi kolamnya itu dengan seekor kuda.!Q~ilah~Q'!da kolam itu seraya memberi minum k:iidanya'.penutupn:Ya. Ma~n lagfaaa suatu batu_b~~:rr_akan. . Setelah Itu maka Inderaputera pun naiklah ke atas kudanYl!. ~ Al-kisahlrnaka te~sebutlah perkataan Inderaputera diterbangkan oleh Janggi Gerdana dan beberapa melalui gunung yang besarbesar.--'. “Hai saudaraku tinggallah tuan-tuan sekalian.” .Setelah sudah lalu berkata Inderaputera kepada Maharaja Puspa Pandai dan segala raja-raja itu..:Maka tmrerap·uterapunditerbangIanlihoIeh” Janggi Gerdana seperti kIlat yang tangkas.. “ .. itulah Kota Maharaja Gurjanis. Maka ia segeralah menghalau akan kam-. bing itu serta dengan marahnya. “Dewa ini marah juga rupanya akan daku sebab aku memberi minum air kuda di tepi 97 . “Ya tuanku Inderaputera. Maka ia menghalau kambingnya serta dengan marahnya. Maka di lihat oleh Inderaputera seorang dewa datang berkain kambeli dan berbaju kambeli dan suatu tongkat pada tangannya.L@.ggi Geroana. Jika ada kiranya salah bebal hamba maafkan tuan-tuan sekalian. Hatta maka I~eraputera pun sampailah ke negeri Maharaja Gurjanis. Setelah demikian mak~ raja-rajaltu-punbermohonlan kepada Raja Puspa Pandai lalu kembalilah masingmasing ke negerinya. Maka berkata Inderaputera dengan bahasa jin' kepada Janggi Gerdana. “ tv1. ~ka kata Janggi Gerdana. Setelah~i~ian_l11ak~ Inderapu ternpun=sart.aka Raja Puspa Pandai dan segala raja-raja itu pun semuanya habis menangis menengar kata Inderaputera yang demikian ihi. Maka dIlIfiat' oleh Inderaputera dari jauh seperti awan hitam terdinding.

_.. Maka lalu diangkatnya ke atas kepalanya itu seraya dikucupinya.kolam inikah gerangannya ? Jika demikian baiklah aku bubuh hikmat pada kolam ini supaya kering airnya ini. “Hai orang muda apa sebab maka air kolamku ini menjadi keri~ kerana ~ah pernah yang demikianini selama-lamanya. Pada fikir hatinya. Maka hamba dengan~.2!~llang-n:us011IiiLb”enW..J. Maka ujar oleh Malik Zahab. “Hai memanda jika kolam ini berair pula apa memanda beri akan hamba?” . __ ._. Maka dilihatnya oleh Malik Zahab rupanya Inderaputera itu terlalu amat elok parasnya . Maka ia pun _______ -'--'>-~'-”'''“. 98 .” _ Setelah itu lalu dibubuhnya oleh Inderaputera suatu hikmat.haillba.nbangsanya hamba daripada manusia.!!ik seperJi sediakal~:.” Setelah Inderaputera menengar kata dewa itu maka sahut oleh Inderaputera seraya tersenyum katanya.:.”._. Maka Malik Zahab punterI'iiulah hairan melihat seraya berkata._ _. Sebermula beberapa belanja' hamba sudah habis sebab membuat kolam ini.~airjl~kei~ar..jtuJ4ga..''''_'_. Maka dilihat oleh Malik Zahab air kolam itu sudah kering.. ~b.~rakia'i) segala rumput di tepi kolam itu tumbuhlah terlalu hijau d<lunnya lebih-daripada dahulu pula... Maka tiba~tib<l.gerair kolam itu. -Maka~r kolam.mem1”num air pada “kolam ini lagi tiada kering.'~.'..““Setelah didengar oleh Inderaputera maka Inderaputera pun mengambil hikmat daripada kolam itu.” --HanamakadiCcterikannya oleh Inderaputera segala perihalahwalnya daripada permulaan sampai kesudahannya. “Orang muda ini anak manakah gerangannya. Jika berair kola”“m ini seperti iliiliulu.-~gal~ harta hamba iniSemuanya'seka~lang ~-1Ua.. “Hai orang muda siapa nama tuan hamba ini dan siapa namanya ayah tuan hamba itu dan daripada bangsa mana tuan hamba ini?” Maka sahut oleh Inderaputera.an hamba akan hal1!_~<l.rn~J(Icl!_h<lrnbalah yang bernama Inderaputera anak padaMaharaja Bikrqm~~1ia.---·---·-·. “Wahai m<l. Anak dewa-dewa yang sakitkah ini?” Setelah itu maka ujar Malik Zahab kepada Inderaputera.!. “Hai orang muda jikai!cf<:l kasihan 'tl.-. Setelah itu maka Malik Zahab pun hairan menengar kata Inderaputera.)tu pun ~ringlah den@n sek~ika.~'''“_='. Syahada.tahukalt-tuan-hamba--be15erapa RifmbIllI(namoa. Maka Malik Zah ab pun segeralah memegang tangannya Inderaputera.” “Maka hamba taruh perjanjian dengan tuan hamba.' '“ amat hairan akan dirinya seraya memandang kepada Inderaputera.

” Maka ujar oleh Malik Zahab.Zahab.atadengan_Mallk.muda terlalu baik sikapnya itu dan jejaknya sederhana lalu pada tepi kolam i~rkatak. Maka tiada juga diberi oleh baginda. “Hai mamakku.. “Wahai Malik siapa nama mamak ini dan dari negeri mana?” tiaka sahut MalIk Zahab.” Setelah itu maka ujar oleh Inderaputera.Maka ujar oleh Malik Zahab sesungguhnyalah tuan hamba anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka Inderaputera pun bertanya pula kepada Malik Zahab. Jikalau sudah keluar dari negerinya nescaya kuranglah hormatnya kepada negeri yang lain. dan tatkala Indera-r putern·dudi.” Setelah dayang-dayang1(edtia menengar kata tuan puteri itu maka ia kedua pun tersenyum seraya menyembah lalu berjalan pergi ke 99 . Arakian parasnya itu gilang-gemilang.”HaTOllOg Kuntum dan DaflBfntan Bi d uri . “Ya tuanku Inderaputera baiklah tuan hamba duduk pada rumah hamba ini. Maka dapat tuan hamba datang kemari ini kerana tempat ini peberapa zaman tiadalah pernah manusia datang ke mari ini. “Baiklah hai mamandaku.Ida itu tadi berdiri di tepi kolam itu.” Maka kata Inderaputera.” Maka kata Inderaputera. nama ma mak Malik Zah ab dan negeri ini Bikarama Dinun namanya dan nama raja hamba ini Maharaja Gurjanis. “Ya tuanku Inderaputera. Bermula maka Tuan Puteri Talela Madu Ratna pada tatkala itu ia duduk di atas mercu mahligai itu.. Syahadan akan maharaja itu terlalu lah besar kerajaan dan negeri inilah kesudahan tanah dewa. siapa empunya mahligai di tengah padang ini?” Maka ujarnya Malik Zahab. jikalau dapat nama hamba janganlah memanda masyhurkan pada segala anak-anak itu. Hatta maka tuan puteri pun melihat akan petanya tiadalah lagi bersalahan rupanya dan sikapnya orang itu dengan peta itu. “Ya tuanku Inderaputera inilah mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna anak Maharaja Gurjanis.Y?l11in .” Setelah itu maka Inderaputera pun dibawa oleh Malik Zahab ke rumahnya. “Wahai Malik Zahab. YfL.ikberkata~kata·dengaii7\1alikZaha!:> di tepi k6jaroJfu maka dilihat oleh Tuan Puteri Talela Madu Ratna seorang. pergilah kamu k~ ki@riya kepada Malik Zahabitu tanyakan siapa orang O:l\. Maka ujarnya tuan puteri kepada dayang-~'!.ill:miki'-!Jl katanya. terlalu elok kilau-kilauan dan beberapa banyak anak raja-raja sekalian masuk meminang tuan puteri itu.

Maka Dang Kuntum dan Dang Intan Baiduri itu pun datang kepada Malik Zahab itu seraya berkata. adapun orang muda itulah yang bernama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. orang muda manakah yang berdiri tadi pada kolam itu? Maka Malik Zahab pun tersenyum seraya berkata.rumah Malik Zahab itu.” Setelah demikian maka Malik Zahab menengardayang-dayang itu menaruh sumpah akan kambingnya itu. Maka merak emas itu pun mengigal menengar nama Inderaputera yang datang itu. “Di manakah Malik Zahab peroleh anak itu? Bohong sekali rupanya ini. Sebermula katakanlah dengan sebenar-benarnya.” 100 . hamba mu pun hendak bermohon seketika pergi mendapatkan tuan hamba itu.” Maka ujar Malik Zahab. Maka muka Malik Zahab itu pun pucat tiada berseri. Maka dayang-dayang itu pun tersenyum melihat lakunya itu. Setelah itu maka ujar Malik Zahab. “Hai Malik Zahab kalau tiada engkau berkata benar demi kambing engkau nescaya habislah mati. Jikala u kiranya tiadaku berkata benar nescaya habislah mati kambingku ini. Hatta pada tatkala itu Inderaputera tengah keluar. “Ya tuanku tuan puteri. Setelah tuan puteri menengar cetera dayang-dayang itu maka tuan puteri pun terlalu lah sukacita sebab Inderaputera datang ke negerinya.” Maka Malik Zahab itu pun tersenyum. Maka Malik Zahab punfikir dalam hatinya. Maka ujar dayang-dayang itu. Setelah dayang-dayang mendengar kata Malik Zahab itu nama Inderaputera maka ia pun segeralah kembali kepada tuan puteri lalu ia menyembah demikian sembahnya. Syahadan bangsanya itu daripada manusia. “Ya tuanku tuan puteri. “Hai Malik Zahab. Adapun orang muda yang berdiri di tepi kolam itu tadi aitulah bernama Indera putera anak Maharaja Bikrame Buspa. “Hai dayang tiadakah kau lihat pisang itu adakah ia berbini atau berlaki sekoliiQ:~&k~nyongiaJLel1lnak?” “Maka Dayang itu pun tertawa-tawa seraya berkata. “Hai dayang benar-benarlah aku berkata. “Cura sekali Malik Zahab ini kita bertanya digurau-guraukannya. “ Arakiandiceterakan oleh dayang-dayang itu pada tuan puteri segala perkara yang telah didengarnya daripada Malik Zahab itu.kinoleh Malik Zahab segala hal-ahwalnya demikian. Maka dicetera. Maka ujarnya merak emas. “Mengapakah dayang bertanyakan anak hamba itu?” Maka ujar dayaag itu seraya tertawa.

indah rupanya. Adapun yang beta tangiskan itu sedang tuan puteri lagi keputusan belanja istimewa pula hamba ini orang dagang yang gharib.” Sctclah itu maka merak itu pun mengigal seraya ia berpantun demikian bunyinya: Ikan selangat dalam puan. demikian kata diri kepadanya: Hai Malik Zahab belilah olehmu merak emas ini kerana tuan puteri kekurangan belanja. “Benar patik jual juga merak ini kerana patik kekurangan belanja. Hatta maka Inderaputera pun memandang kepada merak itu seraya berfikir di dalam hatinya. Ku sambar di bawa terbang. “Demikianlah rupa yang menerbangkan aku itu tiadalah bersalahan lagi pada penglihatan aku ini. mengapa tuan hamba menangis melihat akan merak ini. inginkah tuan hamba akan permainan tuan puteri itu ?” Maka kata Inderaputera. Daun kayu di benua rambang. Adakah ingat emasku tuan. 101 . Adapun diri bawal ah merak emas ini ke hadapan Inderaputera. Maka pada tatkala itu Inderaputera pun ada lagi duduk dengan Malik Zahab.” Setelah itu maka Inderaputera pun bercucuran air matanya keluar sebab terkenangkan ayah bondanya. tiada beta ingin akan merak ini. “Mamak mahukah membeli merak ini?” Maka Inderaputera pun tersenyum dan Malik Zahab pun tersenyum juga (adapun) sambil berkata.” Maka merak itu pun diletakkannya di atas talam seraya mengigal terlalu indah. beberapa lagi.Maka ujar tuan puteri seraya tersenyum. tiadakan patut merak -emas ini permainan tuan puteri ini akan dijualnya.” Setelah demikian Dang Kuntum Jaya pun menyembah seraya berjalan membawa merak itu pada Malik Zahab.” Maka Dang Kuntum Jaya pun berkatalah. “Hai orang muda. “Dayang ini sahaja hendak bermainkan kita. Maka dayang itu pun tersenyum seraya berkata kepada Inderaputera. “Hai dayang. Maka ujar oleh dayang itu kepada Malik Zahab dan Inderaputera. Maka dilihat oleh Dang Kuntum Jaya akan Inderaputera menangis melihat merak emas itu. “Hai Dang Kuntum pergilah diri bawa merak emas ini kepada Malik Zahab ltu pura-pura dm jualkan merak emas ini kepada Malik Zahab. Adakah dikenalnya oleh Inderaputera.

“Hai. “Hai dayang katakan kepada tuan puteri kenal-kenali apalah hamba ini dagang yang gharib. marilah diri segera kembali. Alangkah jauhnya tanah manusia daripada kasih tuanku dengan serta bijaksana tuanku maka sampai ke mari ini. Dipungut Dang Ratna Wali. Mintalah tuan kenal-kenali. Setelah demikian itu maka ujar Kuntum Jaya. Adapun hamba hendak bertaruh hamba kepada tuan puteri itu kerana hamba ini sangatlah hina. Maka tuan puteri pun tersenyum menengar perkataan yang demikian daripada Inderaputera itu. “Hai dayang. Maka Dang Kuntum dan Dang Intan Baiduri pun bermohonlah pada Malik Zahab dan kepada Inderaputera. “Ya tuanku Inderaputera dendamnya hamba akan tuanku baharu sekarang dapat bertemu. Maka ujarnya Inderaputera. Salam doa dagang yang gharib. “Ya tuanku tuan puteri sungguhlah seperti warta merak itu terlalu elok rupa Inderaputera dan terlalu manis barang lakunya serta bijaksana barang lakunya dan perkataannya arif sekali menangkap perkataan dan serta warna tubuhnya gilang-gemilang demikian katanya: Empelam bertumbuh dari ghaib. Dipungut Dang Ratna Wali. curi amat.” Maka sahut Dang Kuntum Jaya dan Dang Intan Baiduri seraya tersenyum sambil berpantun demikian bunyinya: Empelam bertumbuh dari ghaib.Maka Inderaputera pun tersenyum menengar pantun merak emas itu. Maka merak itu pun sujud seraya menghamparkan akan sayapnya seraya berkata. Maka kata Malik Zahab. Maka kata tuan puteri. Salam doa dagang yang gharib. Setelah sampailah kepada tuan puteri lalu menyembah dayang kedua seraya berkata. katakan kepada tuan puteri kenal-kenali apalah patik dagang yang gharib. “Hai Dang Kuntum 102 .” Maka ujar tuan puteri.merak emas.” . “Bijaksana sekali manusia itu. murkalah kelak tuan puteri.” Maka Inderaputera pun mendekati merak itu seraya disapunya.” seraya memandang kepada Inderaputera. Setelah itu maka ia pun berjalan kembali pulang. Mintalah tuan kenal-kenali.

Singa sakti nama yang sungguh. Kalau setia tiadakan sungguh. “Hai dayang-dayang kedua. Jikalau setia tiadakan teguh. Syahadan cincin ini akan ba rang-barang gunanya umpama bunga setangkai juga adanya janganlah diaibkan kerana tiada dengan sepertinya katanya: Singa sakti nama yang sungguh. Betapa kita kenal-kenali. Tanam halia tiadakan tumbuh. “Ya tuanku Inderaputera. adakah lulus cumbuku itu dan adakah laku kehendakku itu?” Maka dayang kedua pun menyembah seraya tersenyum. Kunci dikarang akannya dastar . Betapa kita kenal-kenali.Jaya dan Dang Intan Baiduri. Maka dayang kedua itu pun menyembah seraya tersenyum lalu berjalan pergi kepada Inderaputera. lalu diberikannya kepada dayang itu. Maka Dang Kuntum Jaya dan Dang Intan Baiduri pun tersenyum mene ngar perkataan pantun Inderaputera itu lalu kembali kepada tuan puteri. Bukanlah kita anak raja besar. Maka kata tuan puteri: Tumbuh padi Dang Ratna Wali. Maka Inderaputera pun tersenyum seraya mengutuskan cincin dari jarinya itu. 103 . Jikalau setia tiadakan teguh. pergilah pula engkau kepadanya Inderaputera itu katakan demikian: Tumbuh padi Dang Ratna Wali. Bukanlah kita anak raja besar. salam doa tuan kepada tuanku apatah akan salahnya tuan hendak berkasih-kasihan demikian. “Ya tuan puteri salam doa Inderaputera kepada tuan serta hormat mulia akan tuan puteri. Tanam halia tiadakan tumbuh. “Hai dayang katakan salam doa kita dan hormat mulia kita kepada tuan puteri bahawa cincin ini akan barang-barang gunanya umpama bunga setangkai juga adanya. Kunci dikarang akannya dastar. Janganlah diaibkan kerana tiadalah dengan sepertinya demikian katakan kepada tuan puteri. Setelah sampailah kepada Inderaputera maka ujar Inderaputera. Setelah sampai maka kedua dayang-dayang itu pun menyembah kepada tuan puteri seraya mengunjukkan cincin itu serta berkata. Maka berkatalah Inderaputera. Kalau setia tiadakan sungguh.

Maka dayang-dayang itu pun menyembah seraya berjalan pergi kepada Inderaputera. Rakit Jawa di atas papan. Dang Nata menanam setangkai ladanya. Maka kata tuan puteri. “Bijaksana sekali Inderaputera ini. Jika sungguh seperti dikata. Maka tuan puteri pun sukacita seraya tersenyum sebab beroleh cincin demikian itu. Apatah lagi akan salahnya. Dicium dahulu barulah dipakai. Dang Nata menanam setangkai ladanya. Maka dayang itu pun tersenyum menengar pantun Inderaputera sambilInderaputera pun berpesan sampaikan hormat kita kepada tuan puteri: Tumbuh jerami di atas batang. Maka ujar Inderaputera. Jika sungguh seperti dikata.” Kalakian keesokan harinya maka tuan puteri pun membubuh baubauan terlalu amat harum baunya itu. beri akan tuan akan barang gunanya dan katanya: Singa sakti anak Sang Nata. Maka setelah sampai maka dayang itu pun duduk menyembah seraya mengunjukkan cembul mutia ra itu kepada Inderaputera demikian katanya. Bau-bauan pemberian puteri. 104 . Anak tiung di bawah lantai. “Ya tuanku Inderaputera inilah bau-bauan tuan puteri.indah rupanya dan perbuatannya itu.” Setelah itu maka bau-bauan itu pun diciumnya seraya dipakainya. Apatah lagi akan salahnya. Maka Inderaputera pun tersenyum menengar pantun demikian seraya ia mengambil bau-bauan itu. Maka Jnderaputera pun berpantun demikian bunyinya: Rambutan dua setangkai. Maka dibubuhnya pada suatu cembul mutiara bertatahkan ratna mutu maknikam. “Hai Dang Kuntum Jaya dan Dang Intan Baiduri pergilah diri kepada Inderaputera itu engkau bawa baubauan ini berikan kepadanya serta sampai salam doaku demikian kata diri kepadanya itu: Singa sakti anak Sang Nata. Maka kata tuan puteri.Maka tuan puteri pun tersenyum menengar pantun Inderaputera itu dan terlihat oleh tuan puteri cincin itu terlalu indah. “Hai dayang sembah sahaja beta datang.

Orang sukar sahaja begitu. Anak tiung di bawah lantai. Orang sukar sahaja begitu. “Ya tuanku tuan puteri sudahlah patik persembahkan bau-bauan itu kepada Inderaputera serta disambutnya seraya ia berpantun demikian: Rambutan dua setangkai.” Maka Inderaputera pun berpantun: Pinang muda dari Jepara. Akan kesumba dari kelikut.utas di atas pintu. Adakah muda gentarkan takut. Dicium dahulu barulah dipakai.Jamunya kami sebagai datang. Maka tuan puteri pun tersenyum menengar pantun itu seraya berkata. “Pandai sungguh anaknya dewa ini berpantun. Jamunya kami sebagai datang. Masakan hamba berani mara. Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. Maka dayang itu pun menyembah seraya memohon kembali. Rakit Jawa di atas papan. Badan dan nyawa berhadapan. Maka dayang itu pun bermohonlah kepada Inderaputera lalu kembali kepada tuan puteri seraya berdatang sembah akan tuan puteri demikian katanya. Membuang nyawa baharulah dapat. Membuang nyawa baharulah dapat. Maka dayang itu pun bermohonlah kepada tuan puteri lalu pergi kepada Inderaputera serta menyampaikan pantun itu demikian bunyinya: Utas. Bau-bauan pemberian puteri. Badan dan nyawa berhadapan. “Hai dayang pergi diri kembali kepadanya demikian kata diri: lJtas-utas di atas pintu. dan demikian lagi katanya sampaikan hormat kita akan tuan puteri dan sampaikan pantun ini kepada tuan puteri demikian: Tumbuh jerami di atas batang. Pakaian jauh baharu dapat. Setelah sampai kepada tuan puteri lalu ia menyembah demikianlah sembahnya itu. “Ya tuanku tuan puteri adapun perkataan Indera- 105 . Pakaian jauh baharu dapat.

“Apakah riuh rendah.” Maka sahut oleh segala dayang-dayang perwara. Setelah sudah hari pun malamlah.” Hatta kalakian maka hari pun malamlah. Alangkah jauhnya tanah manusia. Adakah muda gentarkan takut. Santapan puteri dinihari.indah tiadalah dapat patik perikan demikianlah pantunnya tuanku: Pinang muda dari Jepara. Akan santapan di udara. Maka tuan puteri pun tersenyum. Akan kesumba dari kalikut. terkejut kami sekalian.putera itu terlalu indah. Masakan hamba berani mara. Maka merak pun berpantun seraya mengigal di hadapan tuan puteri itu demikian pantunnya: Beras padi dalam kendi. Maka menjadilah riuh rendah suaranya orang dalam mahligai itu. Maka merak emas pun mengigal pula seraya berpantun demikian bunyinya: Buah pauh dimakan rusa. “Janganlah tertawa sangat banyak tiada baik kemudiannya. Setelah itu maka tuan puteri pun mandi berlimau dan memakai bau-bauan serta dengan alat pakaian yang indah-indah. “Adapun merak itu mengigal terlalu amat curanya. Maka ujar orang yang berkawal di bawah mahligai itu.” 106 . Maka fikir tuan puteri. Syahadan beberapa tanglong pelita dian dan kandil yang terpasang.” Setelah demikian maka tuan puteri pun menghiasi penghadapan daripada sakhlat aninulbanat dan tirai kelambu dewangga yang keemasan. Maka tuan puteri pun tersenyum dan segala perwara pun tertawa seraya ter latah. Maka segala dayang-dayang itu pun tertawalah akan melihat temasya merak emas itu.latah demikian ramailah bunyinya. Tiadakah belas hatimu puteri. Maka ujarnya Inderaputera. Maka Inderaputera pun datanglah naik ke atas Janggi Gerdana itu. Ia mendapatkan puteri ke mari. Menengar sembah Inderaputera. sebab itulah semuanya orang riuh rendah tertawa. “Datang juga Inderaputera pada malam ini. Tambahan lagi teman kami berkawal tertawatawa terlatah. “Hai Janggi Gerdana terbangkanlah kiranya beta ke mahligai tuan Puteri Talela Madu Ratna itu.” Maka berkata orang yang berkawal itu pula.

Hendak bertemu gerangan tuan. J ika terpandang panau yang putih. “Bau siapa gerangan ini?” Maka Inderaputera pun menyingkap tirai dewangga itu seraya berpantun demikian bunyinya: Sudah geharu cendana pula.Setelah itu maka Janggi Gerdana pun terbanglah membawa Inderaputera. Maka Janggi Gerdana pun kembalilah. Tiadalah sedar nyawaku hilang. Belum habis jarumnya hilang. kelak ke mari hampir dinihari. Hatta maka tuan puteri pun mencium bau-bauan semerbak terlalu amat harumnya. Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berpantun demikian bunyinya serta berpaling samb il mengerling Inderaputera dengan ekor matanya: Sarung keras batang cendana. “Hai Janggi Gerdana kembali tuan hamba. Maka ujar tuan puteri. Maka sekalian isi istana itu ke mahligai tuan puteri itu dengan gagah perkasanya. Bedak bertemu dalam puan. Pakaian raja hariraya. Maka dilihatnya paras tuan puteri itu. Maka terlalulah elok rupanya. Kalakian maka tuan puteri pun mengunjukkan puannya kepada Inderaputera seraya berpantun demikian: Kain suji di atas atap. Sibur kaca berisi gula. Maka tuan puteri pun tersenyum lalu menyuruh segala dayangdayang angkat kursi yang keemasan. Akan penghibur hati yang gila. Maka Indcraputera pun semayamlah di atas kerusi itu dan tuan puteri pun duduklah di atas peterakna sama dengan Inderaputera setara duduknya. Maka Inderapurera pun tersenyum sambil mengerling tuan puteri seraya berpantun: Kain putih sajiannya putih. Setelah sampai ke mahligai tuan puteri maka ujar oleh Inderaputera.” Maka Inderaputera pun melompat ke mahligai tuan puteri. Datanglah arif yang bijaksana. Maka Jnderaputera pun memandang kepada tuan puteri. 107 . Sudahlah tahu bertanya pula. Maka dihadap oleh segala dayang-dayang itu.

Maka segala dayang-dayang itu pun tertawa. Kalakian maka hidangan pun diangkat oleh dayangdayang itu. Maka Inderaputera pun tersenyum serta dengan sukacitanya sambil berpantun dengan manisnya demikian bunyinya: Terang sungguh batang keranji. “Hai Inderaputera gilakah tuan hamba datang ke mahligai ini?” Maka ujar oleh Inderaputera. Maka tuan puteri pun tersenyum dan segala dayang-dayang tertawa melihat merak itu. Banyaklah muda sudahku pandang. Dicium dahulu baharu di makan. Jika tiada apakan daya. Maka tuan puteri pun tersenyum. Setelah sudah makan tuan puteri pun makanlah pelbagai nikmat yang amat lazat cita rasanya. Maka tuan puteri pun tersenyum. Dibawa budak turun mandi. Sayang sedikit berubah janji. Maka Inderaputera pun tersenyum sambil menyambut puan dari tangan tuan puteri seraya menjeling sambil berpantun demikian: Batang birah akan dirampai. Inilah sirih pemberian puteri. Baik paras Inderaputera. 108 . Pandan sehelai di dalam jerami. “Jika gila pun dengan sebab kerana tuan. Maka tuan puteri serta denga n Inderaputera pun terlalu sukacita melihat kelakuan merak itu berbagai-bagai pantun selokanya. Maka Inderaputera pun santap lah sirih.Jika sudi tuanku santap. Tukang emas memukul perak. Maka segala dayang-dayang itu pun tertawalah. Dunia akhirat alamat farak. Setelah sudah maka merak itu pun mengigallah pula seraya berpantun demikian bunyinya: Gerang perat pada sutra.” Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berpantun dengan manis-nya seperti laut madu demikian bunyinya: Kain Jawa sehesta panjang. Baik di ambil akan suami. Hatta maka berkata tuan puteri kepada Inderaputera. Barang siapa mungkirkan janji. Anak tiung di bawah papan.

timbul. Maka berkatalah seorang “Janganlah terlalu ramai riuh rendah ini. Maka Inderaputera pun tertawa. ia hendak menunjukkan gagah perkasa ia bangunnya itu pada kita-apa sekalian yang duduk berkawal ini. Orang muda sahaja begitu. “Di mana bunyinya laki.” Arakian pada ketika i tu maka adalah seorang orang yang di dalam duduk berkawal di bawah mahligai itu telah menengar akan hal merak itu berpantun demikian bunyinya: Ikan orang nangkanya ku. dayang-dayang itu pun terlalulah ramai di mahligai itu.” Maka sembah dayang-dayang itu. Maka dayang-dayang itu pun tertawa seraya katanya. Maka segala dayang perwara sekalian pun habislah tertawa. Diam-diam pintu laksamana. Maka tuan puteri dan Inderaputera pun terlalu suka.timbul datang si celaka ini.laki kedengaran suaranya itu kerana kita apa berkawal daripada siar g tadi tiadalah seorang laki.laki di mahligai tuan puteri. Maka menjadi riuh rendah azmat bunyinya di mahligai itu.masing pun mengunuskan senjatanya dan menating panah nya dan menghela akan tombaknya dan mengkitar pedangnya. Hatta maka segala mengatakan ada laki. Maka katanya. Perkasa lagi bijaksana. _______________ 1 hatfah atau -baju besi. dan mengenakan1 dan dirah. “Apa bahasa ini ?” Maka merak itu pun melompat-lompat. Jika didengar oleh orang yang duduk berkawal itu apakah jadi kita sekalian ini kerana hari sudah jauh malam.” Maka merak itu pun menggigal seraya berseloka.Maka ujar tuan puteri itu.” Syahadan maka seketika lagi pula kedengaran lah suara laki. Maka tuan puteri pun tertawa lah pula. “Jika kita tahu akan hal merak ini demikian nescaya selama-lamanya kita bermain.laki melintas ke mari. menjadi ramailah mahligai ini. Maka segala orangyarg berkawal di bawahnya mahligai empat puluh itu pun berkatalah sama sendirinya. Maka menteri itu pun berseruserulah dengan nyaring suaranya masing. “Benarlah seperti kata tuan puteri itu.laki itu pada orang yang berkawal itu. 109 . Setelah itu maka merak itu pun melompat ke atas ribaan dayangdayang itu.

Tuan tiada kanda lepaskan. “Janganlah adinda menangis hilanglah jiwa kakanda. Maka tuan puteri pun menangis bercucuran air matanya seperti mutiara terhambur daripada karangannya menengar kata Inderaputera itu.Maka gemparlah pada malam itu. Maka sekalian mereka itu pun menamparnampar dadanya sambil berkata. Maka segala dayang-dayang dan perwara serta biti-biti sekalian pun habislah berlari. Jika 11 . Menengar pantun merak itu lalu berita pada dayang-dayang pada inang pengasuhnya itu.” Maka Tuan Puteri Talela Madu Ratna pun dipangkukan oleh Inderaputera. Akan permata pembeli lada. Maka kata Inderaputera. “Wahai tuan puteri bukanlah sudah patik sembahkan tadi apakah jadinya tuan puteri lagi. Setelah masak jatuh ke air. kerana orang yang mengepung itu sudahlah datang banyak sangat.” Seraya berpantun demikian bunyinya: Gajah langgar kuda beraksa. Maka merak pun mengigal sebab melihatkan tuan puteri itu muram akan durjanya itu seraya berpantun demikianlah bunyinya dengan merdu suaranya: Dang Kasihan pergi ke tanjung. Hatta maka Inderaputera pun dikepung oleh segala dewadewa itu daripada bawah mahligai tuan puteri. Selaku belum nyawanya lebur. “Hai adinda nya wa badan kakanda marilah kakanda pangkukan adinda. Bukannya adinda takutkan mati. Jikalau kakanda hilang adinda pun hilang. “Janganlah adinda susahkan hati remuk jiwa kakanda hilang seorang dan remuklah kakanda lenyap seorang. janganlah adinda susahkan hati adinda. Diribakan oleh paduka kakanda.” Maka tuan puteri pun muramlah durjanya seraya berpantun dengan manis suaranya sambil berlinanglinang air matanya demikian bunyinya: Rambutan manis dalam padi. Mayang di mana di hempaskan: Sama lebur sama binasa. Tuan laksana pelita tanglong. Maka Inderaputera pun memujuk akan tuan puteri seraya berkata.larian ke bawah mahligai itu. Maka hilang jiwa adinda. Maka berkata Inderaputera kepada tuan puteri.

“Ya tuanku Syah Alam bahawa menteri pada malam ini berkawal di bawah mahligai paduka anak. Maka inilah kami sekalian suruh berdatang ke bawah duli baginda itu.sekiranya tahu ayahanda kelak binasa bukan alang kepalang kita sekalian. apa-apa akan dititahkan baginda boleh kami sekalian kerjakan. Setelah sampailah ke balairung itu maka ujar menteri itu kepada biduanda itu. Maka dayang itu pun berdatang sembah demikian bunyinya.laki hendak kami sekalian buang akan ia kerana ada sedikit lagi sebab kami belum menengar titah baginda lagi.laki itu bawa ke mari. adapun pada mahligai tuan puteri itu ada seorang laki.laki ada di atas mahligai paduka anakanda itu tuan puteri. bahawa seorang laki. bawal ah olehmu bala tentera ini tangkapkan oleh kamu sekalian akan laki.” Hatta maka biduanda itu pun masuklah ke dalam memberitahu pada dayang-dayang yang diharap oleh baginda itu mengatakan seperti perkataan menteri sekalian itu. Hatta maka segala raja-raja dan menteri hulubalangnya sekalian pun hadir di balai.manis melembutkan hati tuan puteri itu. Ia pun berlarilari. Maka pergilah or-angltu dipersembahkan baginda dengan segeranya. Maka dayang-dayang itu pun berdatang sembah ke- 111 . Bedak baiduri dalam cerana. Adakah matahari terbitnya malam. Maka titah baginda pada segala mereka itu.. Maka tuan puteri dan Inderaputera pun tersenyum dan dayangdayang itu pun hadir mengadap tuan puteri dan Inderaputera. anda menyuruh persembahkan kepada biduanda itu. Maka orang mengepung itu pun makin banyak datang ke bawah mahligai itu.” Arakian maka Dang Kuntum dan Dang Intan Baiduri itu pun semuanya tertawa-tawa menengar pantun dan seloka serta beberapa perkataan yang manis. “ Maka merak itu pun berpantun seraya mengigal sambil tertawa dengan sukacitanya terlalu indah tingkah dan lakunya itu seperti orang menari dengan lemah lembut lakunya: Orang bestari mengangkat talam. “Pergilah kamu sekalian. Hatta maka segala menteri dan hulubalang itu pun menyuruhkan seorang pergi sembahkan ke bawah duli Syah Alam.” Setelah sudah Gurjanis menengar sembah dayang-dayang itu maka baginda pun segeralah bangun keluar ke balairung. “Hai biduanda per gilah persembahkan ke bawah duli Syah Alam katakan olehmu kami sekalian. Adakah sehari bulan purnama.

Maka keluarlah beberapa ribu jin serta dewa peri mambang sekalian berhadapan dengan hulubalang maharaja Gurjanis itu. “Ya tuanku Inderaputera apakah kerja yang dipertuan memanggil patik ini?” Maka kata Inderaputera.” Hatta maka Inderaputera pun mencita gemala hikmat yang diperoleh daripada Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu. Adapun segala rakyat dan hulubalang yang mengepung akan Inderaputera pun habislah lari kembali kepada Raja Gurjanis 112 . “Hai dayang singkapkan tirai dewangga itu dan buka pintu mahligai itu dengan segera. arakian dan beberapa anak tombak yang patah dan beberapa pedang yang bengkok kerana berperang sama sendirinya itu.pada tuan puteri. Maka Inderaputera pun mencita pula gemala hikmat itu. Kalakian maka Inderaputera pun berkata-kata kepada dayang-dayang. Maka merak itu pun mengigal dan berpantun dan berseloka berbagai-bagai yang indah. Hatta maka segala menterinya dan hulubalangnya itu pun gemparlah bertetak sama sendirinya gegak gempita bunyinya tempik soraknya terlalu ramai dan beberapa anak panah habis daripada terkasnya. “Ya tuanku tuan puteri. “Hai saudaraku sekalian lawankanlah olehmu akan segala hulubalang Maharaja Gurjanis itu. Maka tiba-tiba keluarlah empat orang jin daripada gemala hikmat itu.indah perkataannya. Maka Maharaja Gurjanis pun menitahkan hulubalang empat orang dan empat ribu rakyat yang membantu hulubalang itu pada malam itu juga dan beberapa dian dan tanglung akan jadi suluhnya itu seperti bintang di langit gemerlapan cahayanya akan suluh itu. Maka tuan puteri pun tersenyum serta lnderaputera.” Maka Dikar Alam dan Sekantar Alam dan Dikar Kilat dan Dikar Agus dan saudaranya itu pun sujudlah seraya bertempik menghunus akan senjata lalu turun dari atas mahligai itu menyerbu akan dir inya itu kepada hulubalang Maharaja Gurjanis itu. Syahadan jikalau tiada segala dewa-dewa itu berbaju besi dan dirah nescaya banyaklah mati kerana jin empat orang yang mengamuk pada malam itu. Maka ia pun datang sujud menyembah kepada Inderaputera seraya katanya. Maka segala rakyat daripada gemala hikmat itu pun seperti bulan bercahaya rupanya itu.” Maka tuan puteri tiada khabar akan dirinya juga. orang mengepung seian banyak datanglah sudah. Hatta terdengarlah kepada Maharaja Gurjanis akan perihal itu. Maka Indera putera pun mengeluarkan gemala yang diperolehnya daripada ular mamdud akan menjadi suluh segala hulubalang itu.

Sekira-kira sejam lamanya berperang itu maka segala rakyat Maharaja Gurjanis pun undurlah lalu pecahlah perangnya itu.daripada sangat dharab amuk hulubalang jin yang keempat itu pun kembalilah kepada Inderaputera. Jika demikian terlalulah bijaksana sekali Inderaputera ini. Maka tuan puteri pun hairanlah melihat hikmat Inderaputera itu terlalu gagah perkasa. Maka katanya. “Dari manakah gerangan diperolehinya rakyat ini. Maka kami pun berperanglah dengan segala hulubalang itu tiadalah berketahuan datangnya itu. Maka tuan puteri pun tersenyum menengar pantun dan seloka merak itu. Maka segala hulubalang yang daripada gemala hikmat itu pun penuhlah kembali kepada mahligai itu sekalian habis sedia dengan senjatanya. Maka terdengarlah kepada Maharaja Gurjanis perangnya sudah pecah. Syahadan campur baurlah dengan tempik soraknya itu.” Hatta maka segala hulubalang itu pun bertempik seraya membetuli panahnya dan menghelakan tombaknya dan menghunuskan pedangnya. Maka segala senjata kami sekalian pun habislah patah-patah sebab itulah kami sekalian pun undur menantikan hari siang. Arakian maka ramailah perangnya itu dan beberapa dewa-dewa yang mati dan luka. Maka fikir tuan puteri. “Hai saudaraku marilah kita pergi pula kerana titah raja kita pada kita sekalian. Maka dengan seketika lagi keluar hulubalangnya serta rakyatnya beribu-ribu dari dalam mahligai itu.laki yang di mahligai tuan puteri itu. Hatta maka hulubalang dan rakyat yang dititahkan oleh Maharaja Gurjanis itu bertemulah di jalan dengan segala hulubalang yang membantu itu.” Maka merak pun mengigallah seraya berpantun dan berseloka. Maka dikepung ia. Kita pun menengar juga suaranya itu. Maka baginda pun bertitahkan delapan orang hulubalang dan rakyat empat ribu pergi pula dan kepada seorang hulubalang itu empat ketumbukannya melawan rakyat Inderaputera itu seraya berperanglah.” Setelah didengar oleh hulubalang yang datang itu maka ujarnya.: Kalakian maka berperanglah kedua pihak tentera itu. Maka berhadapanlah dengan segala hulubalang Inderaputera. “Hai segala saudaraku terlalu hairan sekali hamba akan perihal-ahwalnya laki. Maka terdengarlah kepada Maharaja Gurjanis. Maka banyak lah mati segala dewa-dewa itu dan luka. 113 . Maka segala rakyat itu pun habislah bercerai berai tiadalah berketahuan. Maka ia pun marah serta menitahkan akan hulubalangnya dua laksa itu rakyat yang tiada akan terpermanai lagi banyaknya itu.

Maka diwartakan oranglah kepada Maharaja Gur janis akan hal-ah wal nya Inderaputera itu. Maka keduanya itu berperanglah dan Dikar Kilat dan Dikar Agus dan Sagentar Bumi pun bertemu dengan Dikar Alam tengah berperang dengan Raja Gherantar Syah itu terlalulah ramai tangkis. Maka adalah lamanya sekira-kira sejam berperang itu. Kalakian maka Raja Gurjanis pun menitahkan seorang raja yang bernama Gherantar Syah demikian titah maharaja itu.laki itu bawa ke mari padaku. Maka ia pun marah. Syahadan berbetulan dengan segala hulubalang Indera putera. “Ya.laki itu anak raja inderakah atau anak raja dewakah ?” Maka datang sembah segala raja-raja itu. Maka hari pun malamlah. Maka raja Gurjanis pun hairanlah akan jin dan peri itu. “Menteriku siapa gerangan laki. Setelah itu maka gendang perang pun berbunyilah daripada kedua pihak ketumbukan itu.” Maka Raja Gherantar Syah pun tersenyum-senyum serta dengan gelak-gela nya.” Hatta maka hari pun sianglah. bertambah-tambah datangnya membantu akan sebelah Inderaputera.masing berlompatanlah ke tengah padang Belanta Ajaib itu. Setelah itu hari pun sianglah. Maka segala hulubalang itu pun berlompatanlah dengan te mpik soraknya seorang kepada seorang masing. aka ia pun segera menyembah lalu pergi ke padang Belanta Ajaib itu. Maka segala jin peri itu pun lagi demikian banyak pula.menangkis.laki itu.Syahadan maka berperanglah mereka itu terlalulah ramai tempik soraknya terlalu azmat bunyinya dan gegak gempitalah tiada sangka bunyinya lagi. Maka jadi kelam kabutlah padang itu sebab lebu duli berbangkit ke udara. Maka Raja Gurjanis pun menyuruh akan Maharaja Gherantar Syah bertemu dengan hulubalangnya Inderaputera yang bernama Dikar Alam itu. tuanku Syah Alam patik sekalian pun hairan akan pekerjaan laki. Maka segala jin dan dewa peri rakyat Inderaputera dan segala hulubalang itu pun bersaf-saflah di padang Belanta Ajaib dan di bawah mahligai tuan puteri sekalian dengan alat senjatanya. “Hai Gherantar Syah pergilah tuan hamba tangkap akan laki. Maka berperanglah mereka itu berpanah-panahan bertumbuk-tumbukan pendahan dan bertetak an pedang. Maka Raja Gurjanis pun duduklah semayam dihadap oleh segala raja-raja dan menteri hulubalang dan 114 . Maka ditangkapnya Raja Gherantar Syah dan segala rajaraja dan hulubalang dan rakyat sebelah Raja Gurjanis pun pecahlah perangnya Ialu undur. Maka baginda pun bertitah demikian.

” Setelah Dikar Alam menengar kata itu maka ia pun berdatang sembah kepada Inderaputera.laki mengapa engkau bersembunyi diri engkau di mahligai itu takutkah engkau akan mati akan raja Gherantar Syah ini maka dewa-dewa dan peri engkau suruh akan berperang dengan rajaraja kami ini. “ Setelah itu maka kata Inderaputera pada tuan puteri. kerjakanlah oleh tuan hamba. Kalakian maka bersorak-soraklah seorang laki. Maka hari itu raja yang bernama Raja Gherantar Syah.” Maka Raja Gherantar Syah pun naik ke atas kudanya seraya mengunuskan pedangnya lalu ke tengah medan Belanta Ajaib itu.bala tenteranya sekalian. kakanda hendak pergi melawan Raja Gherantar Syah ke Padang Belanta Ajaib itu. Maka segala hulubalang itu pun mengiringkan Raja Gherantar Syah ke medan itu. Maka ia pun berdatang sembah demikian katanya itu. “Baiklah tuan hamba.” Setelah demikian itu maka Inderaputera pun naiklah ke atas kuda nya Janggi Gerdana lalu pergi ke tengah padang itu. Seketika lagi maka didengar oleh Raja Gherantar Syah bunyi guruh petir dengan kelam kabut. “Hai laki. “Hai adinda tinggallah tuan dahulu. Jika dengan kurnia tuanku patiklah menangkap akan dia itu.” Maka titah Inderaputera. Sebermula akan raja itu terlalu gagah perkasa dan berat pedangnya seratus kati dan lebar matanya sejengkal empat jari. Hatta maka Inderaputera segera menghampiri akan kudanya lalu ditangkapkannya Raja Gherantar Syah itu. Maka terlalu tajam berkilat.laki marilah engkau ke padang Belanta Ajaib ini supaya engkau rasai azab pedang Raja Gherantar Syah yang berat seratus miskal dan lebarnya sejengkal empat jari. “Ya tuanku. Maka disuruh oleh Inderaputera taruh pada 115 . akulah melawan Raja Gherantar Syah itu dengan tiada bersenjata kerana iaitu bukannya lawan ku. Adapun hari ini pergantian hambalah akan perang itu tetapi insya Allah Tuhan Yang Maharnulia. Jika sungguh engkau laki.” Setelah itu maka Raja Gurjanis mendengarkan sembah Raja Gherantar Syah itu maka titah baginda. “Ya tuanku Syah Alam patik memohon akan ampun ke bawah duli tuanku. biarlah hamba masuk ke medan itu. “Sabarlah engkau hai saudaraku biarlah aku masuk ke medan itu pada hari ini kerana ia berseru-seru akanku.laki daripada pihak Raja Gherantar Syah itu demikian bunyinya. Maka dilihat oleh Raja Gherantar Syah seperti kilat keluar daripada mahligai tuan puteri itu.

* * * * Kalakian maka tersebutlah Raja Dewa Lela Mengerna apabila ia balik daripada kadhahajat maka dilihat Inderaputera tiadalah lagi dan kudanya itu lagi tertambat. Setelah sudah demikian maka dipersembahkan oleh oranglah kepada Raja Gurjanis bahawa segala raja-raja yang hendak menangkap akan Inderaputera itu maka habislah ghaib dari atas kudanya. Hatta maka terdengarlah kepada segala raja-raja yang bertemu dengan Inderaputera itu katanya.” Setelah itu maka titah Raja Gurjanis pada sekalian raja-raja itu demikian. “Hairan memberi sekali hamba menengar perihal-ahwalnya Raja Gherantar Syah itu. Maka segala hulubalang dan rakyat itu pun habislah hairan seraya membuangkan senjatanya lalu pergi mengadap Raja Gurjanis mempersembahkan segala hal-ahwalnya itu. Maka ia pun segeralah kembali dan menyuruhkan seorang biduanda memberitahu kepada Nobat Rom Syah. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun tahulah bahawa Inderaputera itu diterbangkan oleh Jin Tamar Buga itu. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini selama Inderaputera di mahligai tuan puteri Talela Madu Ratna itu sekirakira empat puluh raja-raja yang di bawah Raja Gurjanis itu bercakap hendak menangkap Inderaputera itu semuanya raja-raja yang keempat puluh itu pun habis disuruh taruh oleh Inderaputera pada gedung Raja Gurjanis.” “Syahadan pada bicaraku laki.laki itu anak dewa yang sakti juga. Setelah Nobat Rom Syah menengar perihal Inderaputera demikian itu maka ia pun segeralah datang kepada Raja Dewa Lela Mengerna dengan segala menteri hulubalangnya serta rakyat sekalian.Dikar Agus dekat mahligai itu. “Perasaanku bahawa Inderaputera itu berperang dengan Raja Gurjanis. Maka Raja Gurjanis pun hairan akan perihal segala raja-raja itu. Maka dengan seketika itu juga Raja Gherantar Syah itu pun ghaiblah tinggal kudanya di tengah padang itu. Syahadan maka dilihat oleh segala hulubalang itu tiba-tiba Raja Gherantar Syah tatkala bunyi guruh halalintar petir kilat kelam kabut itu. Setelah datanglah ia kepada Raja Dewa Lela Mengerna maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun pergilah mencari Inderaputera. Maka setelah didengar oleh Maharaja Gurjanis maka ia pun hairan menengarkan perihal-ahwalnya Raja Gherantar Syah itu seraya memberi titah pada segala raja-raja itu demikian katanya.” 116 .

masing memakai senjatanya. Maka sirih pada corong yang keemasan itu pun dibawa oleh oranglah ke hadapan segala-gala raja-raja itu. Maka 'segala raja yang muda-muda itu pun beraturlah kanan dan kiri Raja Gurjanis itu. terlalu indah.masing memakai pakaian perangnya. Setelah mustaiblah dengan alat peperangannya itu maka segala raja-raja itu pun pergilah mendapatkan Inderaputera ke negeri Dinun itu.indah pakaian daripada emas yang bertatahkan ratna mutu maknikam dan mengenderai kuda sembera ni. Arakian maka seketika lagi lalu dilihat oleh Raja Gurjanis daripada pihak paksina berbangkit duli ke udara kelam kabut berkilat-kilat. 117 . Setelah naiklah ke atas kudanya maka segala raja-raja dan bala tenteranya pun hadirlah dan jogan alamat terdirilah. Maka di bawah panjipanji itu segala hulubalang lengkap dengan alat senjata nya masing. Maka pada suatu hari bintang pun belum lagi padam cahayanya dan segala margastua pun belum lagi mencari akan mangsanya dan segala unggas pun belum terbang dan matahari pun lagi terkandang di tepi langit maka kedua pihak pun berbunyilah gendang perang terlalulah azmat bunyinya dan segala tunggul panji-panji pun berkibarlah dan payung segala anak raja-raja itu pun terkembanglah gemerlapan seperti daun kayu dan gemercinglah bunyinya.Maka segala raja-raja itu pun menghimpunkan segala menteri hulubalang serta dengan bala tenteranya sekalian.Iagr maka kelihatanlah dua ratus dua puluh panji-panji dengan warnanya. Syahadan berkibaran jambu mutiaranya. Maka payung kerajaan itu pun terkembanglah terlalu amat indah-indah rupanya. Maka raja-raja yang di bawah Raja Gurjanis itu pun masing. Maka di bawah payung itu dilihat oleh Raja Gurjanis dua orang anak raja.masing menyandang pedangnya seperti harimau lakunya.jin seorang anak raja pari terlalu amat elok rupanya. Maka segala hulubalang itu pun akan masing. Maka kedua anak raja itu pun serta dengan segala hulubalangnya itu pun datanglah ke padang Belanta Ajaib. Kalakian maka baginda pun semayamlah di atas kursinya. Maka terkembanglah payung dua puluh empat buah payung yang alat kerajaan daripada mutiara yang kuning gemerlapan rumbairumbainya dan daun budinya itu daripada intan dikarang dan gemerencing bunyinya. Seketika. Maka padang itu pun diperbaiki oranglah kerana Raja Gurjanis akan berangkat sendiri hendak pergi melihat segala raja-raja yang banyak itu dan segala hulubalang rakyat bala tenteranya sekalian yang tiada ditepermanai banyaknya.

Kalakian maka Inderaputera pun tahulah adapun yang datang itu Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah. Maka Inderaputera pun keluarlah pergi mengalu-alukan anak raja kedua itu. Kalakian maka Inderaputera pun tahulah akan yang datang itu Raja Puspa Pandai dan anaknya Dinar Pandai. Syahadan di bawah payung itulah anak raja mambang kedua. Maka setelah dilihat oleh anak raja mambang kedua bahawa Inderaputera datang itu maka ia pun segera lah turun dari atas kudanya dan menyembah Inderaputera dan berjabat tangan dengan segala anak raja-raja itu. Maka raja Gurjanis pun hairanlah dan anak raja mambang kedua pun datanglah ke padang Belanta Ajaib itu. Setelah itu maka Inderaputera pun membawa anak raja mambang kedua itu ke mahligai Tuan Puteri Madu Ratna. Hatta maka Inderaputera pun tahulah akan yang datang itu anak raja mambang kedua.indah rupanya.indah rupanya. Seketika lagi maka kelihatanlah tenteranya kera dan beruk dan lotong dan kongkang dan kerkah dan siamang itu pun berlompatanlah di tengah medan padang itu serta dengan bunyinya seperti guruh terlalu azmat gegak gempita tiadalah sangka bunyinya serta membawakan batu pelutu dan ada yang membawa kayu akan memukul kepala. pakaiannya yang indah. Maka Inderaputera 118 . Maka dalam duli itu kelihatanlah dua ratus dua puluh panjipanji berbagai-bagai warnanya seperti dahulu itu juga terlalu azmat bunyinya dan beberapa panji-panji yang berjambu-jambukan emas dan beberapa puluh payung terkembang yang amat indah dan gemerlapan rumbainya gemercing. Maka Inderaputera dan segala anak raja itu pun pergilah mengalu-alukan. Hatta seketika lagi maka dilihat oleh Raja Gurjanis daripada pihak gunung dan rimba dan segala pohon kayu pun bergoneangan seperti ribut rupanya. Maka Raja Gurjanis pun hairan melihat segala tenteranya kera itu . Hatta maka dilihat oleh Raja Gurjanis daripada paksina kelam kabut duli berterbangan ke udara. Itulah dua orang raja yang mengenderai kudanya semberani. Setelah itu maka Inderaputera pun membawa kedua anak raja itu ke mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna. Maka setelah dilihat oleh kedua anak raja itu akan Inderaputera datang itu maka ia pun segera turun dari atas kudanya berjabat tangan dengan Inderaputera serta berpeluk bercium ketiganya itu. Maka panji-panjinya itu daripada khatifah merah beremas dua ratus dua puluh payung yang terkem bang daripada zamrut yang hijau beremas di bawah payung akan kerajaan yang indah.

Maka segala hulubalang itu pun berlompatanlah masing.masing di bawah payung kerajaannya. Maka Inderaputera pun membawa raja kedua itu ke mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna. Maka anak raja sekalian itu duduk masing. Maka Inderaputera pun membawa mereka itu ke mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna. Hatta maka Raja Gurjanis pun makin bertambah-tambah hairannya sebab melihat kelakuan itu. Maka Inderaputera pun tahulah akan yang datang itu segala anak raja-raja yang empat puluh yang bertemu di tasik Baharui Asyikin 119 . lebu duli pun berbangkit ke udara. “Hai saudaraku sekalian hairan sekali hamba akan hal ini.masing dengan menunjukkan gagah perkasanya seperti harimau yang buas rupanya datanglah ia ke padang Belanta Ajaib itu. Maka terlalu lah ramai sekaliannya itu.pun pergilah mengalu-alukan Raja Puspa Pandai dan anaknya itu. Maka di bawah payung itulah segala anakanak raja-raja yang empat peluh banyaknya bertemu pada tasik Baharui Asyikin itu. Maka masing.masing dengan kenaikannya dan bunyi-bunyiannya pun merdu terlalulah ramai tiadakan sangka bunyi lagi.indah rupanya itu.” Hatta maka seketika lagi kelihatanlah kelam kabut duli yang berbangkit ke udara. Arakian maka Raja Gurjanis pun memberi titah pada segala raja yang di bawahnya itu demikian katanya. Hatta seketika lagi maka kelihatanlah pula kelam kabut. Setelah cuaca surut maka kelihatanlah pula panji-panji beratus-ratus berbagai jenis warnanya dan beratus payung yang terkembang terlalulah indah. Setelah cuaca surut maka kelihatanlah panji-panji serta beratus-ratus dan payung pun terkembang berpasuk-pasukan datangnya itu ada yang panji-panji khatifah beremas dan ada yang panji-panji jingga be rem as dan berbagai-bagai jenis warnanya payungnya itu gemerlapanlah rumbai-rumbainya dan gemerencing geletarnya.masing anak rajaraja itu pun melihat akan Inderaputera datang itu maka ia sekalian pun segeralah turun masingmasing dari atas kudanya seraya datang menyembah kepada Indera putera. Maka setelah itu maka dilihat oleh Raja Puspa Pandai dan anaknya Dinar Pandai Inderaputera datang itu maka ia pun segeralah turun dari atas kudanya itu berjabat tangan dengan Inderaputera. Maka datangnya itu berpasuk-pasukan masing. Maka itulah anak raja-raja yang kurang esa empat puluh yang dihidupkan olehnya Allah Taala Yang Mahakuasa di padang Anta Berahi sebab sakti yang ada pada Inderaputera. Maka semua itu berpeluk bercium segala anak raja-raja itu.

Hatta setelah itu maka Inderaputera pun menyuruh mengatur segala menteri hulubalang. bangsi. “Hai saudaraku santaplah barang kiranya. nafiri. Maka disambut olehnya Inderaputera serta berpeluk-peluk dan bercium. kopak.” Maka segala anak raja-raja itu pun tersenyum menengar kata Inderaputera. 120 . Maka katanya. Hatta maka dilihat oleh Raja Gurjanis seraya memberi titah pada segala anak raja-raja yang sertanya itu.” Maka sembah segala raja-raja. Maka dengan hal inilah pada kemudian harinya kita beroleh kemalu.laki itu. dandi.alat bunyian. Maka Inderaputera pun pergilah mengalu-alukan segala anakanak raja itu. Maka dibawanya oleh Inderaputera segala anak raja itu kepada mahligai Tuan Puteri Talela Madu Ratna serta berjumpalah dengan sekalian raja raja itu.maluan pada segenap negeri kerana Syah Alam raja yang besar kerajaan termasyhurlah kepada sekalian negeri. ceracap 2 . Setelah sudah segala anak raja-raja itu melihat Inderaputera yang datang itu maka masing. Mungkin dimaksudkan meranggu .itu. janganlah tuan-tuan aibkan kerana tiadalah dengan sepertinya. Maka pada padang Belanta Ajaib itu pun penuhlahsesak dengan sekalian raja-raja sebelah Inderaputera itu.masing pun makanlah pada hidangan. “Ya tuanku Syah Alam patik sekalian pun takjublah akan pekerjaa n lakilaki ini melainkan pada bicara patik apa sekalian baiklah juga duli Syah Alam diperbaiki kiranya. Setelah sudah makan maka minum pula diangkat oranglah dan segala bunyibunyian dipalu oranglah daripada herebab dan kecapi.masing pun segeralah turun dari atas kudanya lalu ia menyembah kepada Inderaputera. serdam. Maka raja pun hairanlah melihat akan halahwal nya anak raja-raja serta dengan bala tenteranya sekalian itu. muri. Maka masing. Setelah lengkaplah suda h maka Inderaputera pun menyuruh mengangkat hidangan akan ke hadapan segala raja-raja dan segala menteri hulubalang. Maka biduan yang baik suaranya _______________ 2 (ranggu-alat bunyian seperti genderang). Maka tiadalah kita dapat dipermudah akan ia. nobat negara pun terlalu indah bunyinya.” Maka raja Gurjanis pun berangkat kembali ke istananya dengan kemasyghulannya. Setelah lengkap sudah maka berkata Inderaputera pada segala anak raja raja. Maka sekeliannya datanglah berjabat tangan dengan anak raja-raja yang banyak itu. “Hai saudaraku sekalian bahawa hairan sekali hamba akan pekerjaan laki.

“Benarlah seperti kata saudaraku itu. Maka sembah segala mereka itu. Maka sampai ke tengah jalan.” Maka setelah sudah Maharaja Gurjanis musyawarah itu maka hari pun sianglah dan Raja Dewa Lela Mengerna pun berkata kepada Inderaputera. “ Maka sahut Inderaputera. “Ya tuanku Syah Alah patik sekalian memohonkan ampun ke bawah duli yang dipertuan. Demikianlah lakunya di dalam mahligai itu. Maka tuan puteri pun sukacitalah dalam hatinya dan segala yang ada dalam mahligai itu tiadalah berhenti lagi daripada berbuat makan makanan dan berbagai-bagai warna cita rasanya sekalian itu disuruhnya oleh tuan puteri dan Inderaputera memerintahkan.pun bernyanyi lah. Hatta maka tersebutlah perkataan Raja Gurjanis kembali ke istananya itu. Maka pergilah tuan hamba mendapat maharaja Gurjanis itu. Maka segala menteri dan bala tenteranya sekalian takjublah melihat kebesaran serta gagah perkasa Inderaputera. Maka dapatlah ia mengerjakan perkerjaan itu. “Hendak ke mana tuan hamba kedua ini?” Maka kata kedua mereka. Maka ia pun duduklah semayam dihadap oleh segala raja-raja di atas singgahsana kerajaan musyawarah. Adapun pada bicara patik apa sekalian akan pekerjaan paduka anakanda itu bukan barang-barang dan lagi pun anak raja besar juga lakunya itu. Maka padang Belanta Ajaib itu pun teranglah seperti siang rupanya dan segala anak raja-raja dan segala hulubalang menteri itu pun hairanlah akan dirinya melihat gemala Inderaputera itu.” Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun pergilah kepada Raja Gurjanis itu.” Maka jawab oleh Malik Zahab. Maka ia pun bertemulah dengan Malik Zahab. Hatta maka hari pun malamlah. Maka lalu ditambangkannya di padang Belanta Ajaib itu akan suluh segala rakyat itu. Maka Indera putera pun mengeluarkan gemala yang daripada otak ular mamdud itu.” 121 . Sebermula maka tersebutlah perkataan Tuan Puteri Talela Madu Ratna dan inang pengasuh dan biti-biti perwaranya sekalian itu pun hairanlah melihat segala raja-raja yang banyak itu. Maka ujar Malik Zahab. “Hendak mengadap Maharaja Gurjanis. “Hai saudaraku adapun pada bicara apatah tuan hamba muafakat sekarang dan patut juga hamba pergi kepada Maharaja Gurjanis itu kalau-kalau ia muafakat dengan kita baginda itu. “Hamba pun sertalah dengan tuan hamba pergi mengadap.

Hatta maka Raja Gurjanis pun berkata seraya tersenyum. Maka baginda pun menyuruhkan empat orang menteri mengalu-alukan anak raja kedua itu.lembut dan perkataan yang halus.” Maka Raja Gurjanis pun menengar perkataan nasihat anak raja kedua itu. Maka menteri itu pun bertemulah dengan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah serta ia memberi hormat kepada kedua orang anak raja itu seraya berkata. Setelah sudah maka Raja Dewa Lela Mengerna pun berdatang sembah kepada Raja Gurjanis demikian bunyinya. Maka Raja Gurjanis terlalulah suka hatinya sebab menengar pekerjaan yang kebajikan itu. Maka diwarta kan oranglah kepada Maharaja Gurjanis bahawa Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah ia datang hendak mengadap. “Hai anakku kedua apatah salahnya akan pekerjaa n muafakat itu?” Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun berceteralah akan halahwalnya Inderaputera itu daripada permulaan sampai kepada kesudahannya. Adapun yang salah bebal itu patut duli Syah Alam ampunkan akan paduka anakanda kedua itu. Pada bicara patik baik juga duli yang di pertuan memberi kurnia dan muafakat dengan anakanda Inderaputera dan tuan puteri itu kerana baginda itu pun anak raja besar juga.Syahadan maka sampailah ke pintu gerbang besar.” Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah p un datanglah dibawa oleh menteri itu mengadap Raja Gurjanis.halus. Maka disambutnya oleh Maharaja itu dengan seribu kemuliaan akan anak raja kedua itu. sebab hamba tiada diperiksa dengan diperhalusi melainkan maaf anak hamba itu juga. Maka serta didudukkannya di atas kerusi yang keemasan. “Segeralah tuan hamba dipersilakan oleh baginda. “Ya tuanku Syah Alam patik memohon ampun ke bawah duli Syah Alam. manis dikatakannya itu. Setelah Raja Gurjanis menengarkan itu Ialu baginda berfikir seketika seraya berkata itu. Maka sirih pada corong emas itu pun dibawa oleh orang lah ke hadapan anak raja kedua itu. “Hai anakku adapun yang bebal itu hambalah. Maka baiklah kita perbaiki dan lagi beberapa dengan perkataan yang lemah. Maka raja pun segeralah turun memberi hormat akan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah. Maka anak raja kedua itu pun segeralah menyembah Raja Gurjanis.” Setelah sudah yang demikian maka baginda pun menyuruh akan orang mengangkat hidangan bawa ke hadapan anak raja kedua itu. Hatta maka datanglah segala raja-raja yang takluk kepadanya itu 122 .

laki datang disuruhkan oleh Inderaputera hendak mengadap duli tuanku. “Jikalau ada kurnia duli yang dipertuan bahawa raja patik itu. Setelah sudah makan maka Raja Gurjanis pun memberi persalinnya akan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah akan pakaian kerajaan. Hatta keesokan hari maka Inderaputera pun menyuruh pula pada anak raja kedua kepada baginda itu demikian katanya. “Maka titah Raja Gurjanis kepada anak raja mambang kedua itu.” Maka setelah Maharaja Gurjanis menengar perkataan anak raja kedua itu maka baginda pun tersenyum. “Bijaksana sekali Inderaputera itu. Jika ada kurnia duli Syah Alam hamba pun hendak mengadap duli yang dipertuan. “Adapun patik kedua ini dititahkan oleh paduka itu sekedar menyampaikan sembah ini juga ke bawah duli yang dipertuan. Setelah sampai anak raja mambang kedua itu ke pintu gerbang maka diwartakan orang kepada Maharaja Gurjanis itu bahawa dua orang laki. “Apatah salahnya anak dalang kepada ayahnya. Maka maharaja itu pun suruh anak raja kedua itu duduk. Maka anak raja kedua itu pun sujudlah menyembah seraya berdatang sembah ke bawah duli yang dipertuan. Maka Inderaputera pun lalu sukacita menengar cetera Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah itu.” 123 .lembut memberikan hati maharaja itu suka. hendak mengadap duli tuanku. Maka anak raja mambang kedua itu pun masuklah bersama dibawa oleh menteri itu mengadap maharaja itu. “Tuan hamba kedua sampaikan kepada baginda itu. Setelah itu maka kedua anak raja itu pun bermohonlah kepada baginda lalu berjalan. Demikianlah tuan hamba katakan kepada baginda itu.” Kalakian maka ia kedua pun bermohonlah kepada Inderaputera lalu berjalan menuju kota Maharaja Gurjanis itu. Hatta maka setelah ia pun bertemu.muji akan Maharaja Gurjanis itu dengan beberapa perkataan yang lemah. Maka fikirnya dalam hati baginda. Maka Maharaja Gurjanis pun menitahkan empat orang menteri pergi mengalualukan anak mambang kedua itu. Maka anak raja kedua itu pun berdatang sembah.” Maka anak raja mambang kedua itu pun memuji. Inderaputera. Setelah sampailah ke hadapan Inderaputera maka anak raja kedua itu pun menyampaikan segala perkataan Raja Gurjanis itu.datang mengadap kepada baginda lalu bersama-sama makan dengan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah.

Setelah itu maka raja Gurjanis pun tersenyum seraya berfikir dalam hatinya, “Sungguhlah Inderaputera itu orang yang bijaksana sedang penyuruhnya lagi demikian.” Maka raja pun memberi per salinan tiada terkira-kira lagi banyaknya. Maka anak raja mambang itu pun berkata, “Ya tuanku Syah Alam akan kurnia tuanku sepenuhnyalah akan patik apa ini dan jikalau ada lulus sembah patik maka dapat patik junjung.” Maka titah baginda, “Hai anakku raja mambang kedua, tanda tulus ikhlas juga adanya.” Setelah itu maka disambut oleh kedua anak raja itu dengan hormatnya dan beberapa puji-pujian akan Raja Gurjanis itu. Maka titah raja Gurjanis, “Hai anakku kedua engkau katakan salam doa hamba akan anakku Inderaputera. Jika sungguh tulus berkasih kasihan segeralah tuan persilakan ia.” Setelah itu maka kedua anak raja itu pun bermohonlah kembali dengan segeranya datang kepada Inderaputera. Maka dilihat oleh Inderaputera anak raja mambang kedua itu datang, mukanya pun berseri-seri memakai pakaian yang indah- indah dan beberapa pula membawa sahya dan benda yang gharib-gharib. Maka segeralah ditegur oleh Inderaputera, “Datanglah saudaraku.” Maka anak raja mambang kedua itu pun duduklah seraya me nyembah kepada Inderaputera seraya menyampaikan perkataan Maharaja Gurjanis itu. Maka setelah didengarnya oleh Inderaputera segala perkataan maharaja itu maka Inderaputera pun sukacitalah hatinya lulus kehendaknya itu. Syahadan beberapa Inderaputera memuji- muji akan anak raja kedua itu. Hatta keesokan harinya maka Raja Gurjanis pun menitahkan empat orang menteri membaiki negeri, lebuh, pekan, pesara dan lorong dan membaiki penghadapan dan menghimpun akan segala anak raja-raja dan perdana menteri dan sida-sida bentara hulubalang. Maka terhamparlah pada penghadap an itu daripada permaidani dan langit-langit tirai dewangga yang indah- indah dari ratna mutu maknikam. Maka Maharaja itu pun keluarlah duduk di atas singgahsana. Maka terdiri lah segala pawai yang indah- indah dan terkembanglah payung yang keemasan. Arakian berbunyilah tabal dan segala palu-paluan yang indah- indah bunyinya berbagai-bagai ragam. Maka berbunyilah nafiri dan Maka segala mereka itu pun mengangkat kepalanya seraya terlihat beberapa panji-panji segala raja-raja itu. Maka Inderaputera pun pergilah mengadap Maharaja Gurjanis diiringkan oleh segala anak-anak raja-raja itu sekalian. Setelah itu maka dipersembahkan

124

oranglah kepada Raja Gurjanis mengatakan bahawa Inderaputera telah datanglah. Maka baginda pun menitahkan olehnya itu empat orang anak raja-raja dan lapan orang menteri dan segala biduanda pun pergi mengalu-alukan Inderaputera. Maka segala isi negeri Dinun pun gegak- gempita hendak melihat rupa Inderaputera. Hatta maka raja-raja empat orang itu pun pergilah mengalu-alukan akan Inderaputera. Maka anak rajaraja itu pun menyembah kepada Inderaputera seraya disambut oleh Inderaputera dengan takzimnya. Maka Inderaputera pun berjalanlah diiringkan oleh segala rnereka itu masuk ke dalam kota.. Maka segala orang-orang dalam negeri itu pun berlarianlah hendak melihat rupa Inderaputera itu ada yang berurai- urai rambutnya sambil berjalan, ada yang berbaju sambil berjalan, dan ada yang tiada berbaju, dan ada yang berselendang sahaja berjalan penuhlah pekan pesara. Maka tumpatlah segala lorong dan condonglah segala pagar. Maka riuhlah bahananya daripada kebanyakan dewa-dewa itu. Maka masingmasing pun hairanlah melihat rupa Inderaputera itu gilang-gemilang rupanya seperti emas sudah tarupam dan ada yang berkata, “Beruntung sungguh raja kita ini beroleh menantu kepada Inderaputera itu. Maka sekalian raja-raja ini tiada juga seorang pun sama dengan Indera putera itu,” dan ada yang berkata, “Jika dapat aku bermenantu akan dia itu alangkah baiknya.” Ada pula yang berkata, “Maka jika dapat aku bersuami akan dia alangkah besar tuahku bergurau juga aku dengan dia barang empat puluh hari,” dan ada berkata, “Jikalau kiranya dapat aku perbuatkan anak akan dia terlalu baik.” Demikianlah perkataannya masing- masing orang negeri itu. Kalakian maka Inderaputera pun datanglah ke pengadapan. Maka apabila dilihat oleh Raja Gurjanis akan Inderaputera dan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah, maka baginda pun segera turun memberi hormat akan Inderaputera. Maka Inderaputera pun menyembah kepada Raja Gurjanis. Maka segera disambut oleh Raja Gurjanis lalu dipeluk dan diciumnya oleh baginda akan Inderaputera itu serta didudukkan oleh baginda di atas kerusi yang keemasan dengan beberapa kemuliaan. Maka segala anak raja-raja yang tersebut dengan Inderaputera itu pun menyembah Raja Gurjan is. Maka didudukkan oleh baginda akan anak raja-raja itu masing- masing dengan kerusinya pada aturannya itu. Arakian maka sirih pada corong emasitu pundibawa oranglah ke hadapan anak raja-raja itu. Setelah sudah makan sirih maka hidangan pun diangkatlah orang ke hadapan majlis itu. Maka Maharaja

125

Gurjanis pun mengeluar titah memberi izin suruh santap pada segala anak raja-raja itu katanya, “Hai anakku sekalian, santap barang sedapatnya. “Maka segala anak raja-raja itu pun santaplah masingmasing pada hidangannya. Setelah sudah makan minum pula diperedarkan orang. Setelah sudah minum dan beberapa makan makanan dan bersukaan tiadalah dapat dikatakan lagi. Sebermula maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini empat puluh ha ri dan empat puluh malam lamanya bersuka-sukaan itu. Setelah sudah selesailah daripada berjamu itu. Maka datanglah pada ketika hari yang baik maka Maharaja Gurjanis pun memulai pekerjaan berjaga-jaga akan menikahkan anaknya Tuan Puteri Talela Madu Ratna dengan Inderaputera itu adanya. Syahadan maka Inderaputera pun duduklah dengan Tuan Puteri Talela Madu Ratna bersuka-sukaan dalam tirai kelambu dewangga yang keemasan itu. Setelah sudah demikian maka Raja Gurjanis pun menyuruhkan orang membukakan gedung kepada bendahari hendak memberi persalin akan segala anak raja-raja itu. Maka apabila dibukalah oleh bendahari gedung itu maka dilihatnya dalam gedung itu empat puluh orang terhantar seperti orang tidur sekaliannya. Maka dihampiri akan dia. Maka dilihatnya segala anak raja-raja yang masuk perang melawan Inderaputera itu. Maka sekonyongkonyong ghaib pada tengah padang Belanta Ajaib itu. Maka Bendahari itu pun segeralah keluar ia persembahkan segala penglihatannya itu. Maka Raja Gurjanis pun hairan seraya memberi titah menyuruhkan seorang menteri pergi memeriksa adakah sungguh seperti kata bendahari itu. Maka menteri itu pun menyembah lalu pergilah ke gedung itu. Maka dilihatnya oleh menteri itu tiada juga ia bergerak dan menteri itu pun hairan seraya memberi titah menyuruhkan seorang menteri pergi kembali. Maka berdatang sembah sungguh seperti kata bendahari itu. Katanya, “Ya tuanku Syah Alam beberapa patik bangunkan ia tiadalah juga ia bergerak.” Maka titah baginda, “Pergilah kamu kepada Inderaputera khabarkan hal-ahwalnya itu.” Maka menteri itu pun pergilah serta sampai lalu menyembah kepada Inderaputera serta berkhabarkan segala anak raja-raja yang duduk terhantar di dalam gedung itu daripada permulaan datang kesudahannya. Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata kepada Dikar Agus, “Pergilah, pergilah diri bangunkan segala anak raja-raja itu.”

126

Maka Dikar Agus pun pergilah seraya menyembah lalu berjalan. Dengan seketika itu juga sampailah kepada gedung itu. Maka dikeluarkannya suatu hikmat. Maka lalu disiramkannya pada segala anak rajaraja. Kalakian maka segala anak raja-raja itu pun bangunlah daripada terhantar itu. Maka dilihat akan dirinya itu duduk dalam gedung itu. Maka ia pun hairanlah akan dirinya lalu dibawa oleh oranglah kepada Maharaja Gurjanis itu. Maka titah baginda, “Hai tuan-tuan sekalian apa hal tuan-tuan pada tatkala di dalam gedung itu ?” Maka sembahnya, “Ya tuanku Syah Alam ajaib sekali patik hamba ini tatkala dalam gedung itu lupalah patik apa sekalian. Adapun yang patik lihat Inderaputera duduk pada suatu singgahsana di atas takhta kerajaan maka dihadap oleh segala menteri hulubalang dan raja-raja serta rakyat bala tenteranya. Pada antara itu rasanya patik pun ada duduk mengadap. Maka ia pun memberi anugerah akan patik sekalian berbagai-bagai nikmat dirasainya. Hatta maka rasanya patik sekalian berbagai-bagai nikmat dirasainya. Hatta maka rasanya patik datanglah dua ekor burung menghinggap pada sajian yang berisi kasturi dan narawastu yang dihadap baginda itu. Maka dipercikkannya kepada patik sekalian terlalu harum baunya itu dan patik sekalian mencium bau itulah. Maka patik-apa sekalian pun pengsan dan lupa akan dirinya patik sekalian.” Maka Maharaja Gurjanis dan segala raja-raja pun hairan akan menengar segala hal mereka itu. Maka segala anak raja-raja sekalian mereka itu pun dipersalini oleh Maharaja masing- masing dengan kadarnya itu. Sebermula adapun Maharaja Gurjanis dan Indera putera dan segala menteri hulubalang dan segala raja-raja sekalian pun makan dan minum serta dipalu segala bunyi-bunyian terlalulah ramai sehari- hari bersuka-sukaan juga.

127

Maka baginda itu pun hairan menengarkan sembah segala rakyat 128 . Maka suaranya seperti guruh. dan peri mengatakan tatkala Inderaputera membunuhkan bota di dalam negeri Semanta Beranta itu duduk di gua Zulmat yang bernama Gheragas. Kalakian di dalam gua itu ada seorang bota terlalu amat besar dan panjangnya lagi dengan tinggi nya. maka ia pun keluar dalam gua itu. Bermula akan Gheragas itu apabila hari pun malam. Adapun baginda itu ada puteranya seorang perempuan terlalu amat elok rupa nya dan manis susuk lakunya itu dan beberapa raja masuk meminang dia tiada juga diberinya oleh Raja Talela Syah. Maka pergilah ia kepada segala dusun. Adapun hampir negeri Semanta Beranta itu ada suatu gua terlalulah kelam-kabut. Demikian diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini sekali persetua ada seorang raja raja dalam negeri Semanta Beranta itu Raja Talela Syah terlalu amat besar kerajaannya.BAB X BOTA YANG MAKAN MANUSIA Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera pergi ke negeri Semanta Beranta dijemput oleh Maharaja Talela Syah. da n peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh isteri akan anak Raja Talela Syah yang bernama Puteri Seribulan terlalu elok rupa parasnya gilang-gemilang kilau-kilauan warna tubuhnya tiada dapat ditentang nyata. Bermula akan baginda itu bangsa daripada indera. Syahadan beberapa daya-upaya Maharaja Talela Syah hendak membunuhkan bota itu tiada terbunuh oleh Maharaja Talela Syah akan dia. dan peri mengatakan tatkala Indera putera hebat dilihat oleh Raja Talela Syah tatkala Inderaputera diiringkan oleh segala raja-raja sekaliannya itu. Maka namanya Gheragas. Demikianlah budinya itu Arakian maka dipersembahkanlah oleh orang kepada Raja Talela Syah akan peri hal isi negeri itu habis dimakan oleh Gheragas itu. Maka dimakannya segala orang di dalam dusun itu dan segala jajahan negeri Semanta Beranta.

Maka Gheragas itu pun kemkembalilah ia masuk ke dalam guanya itu. maka titah baginda kepada segala menteri. Maka baginda bertitah seraya menyuruhkan himpun segala menteri hulubalang rakyat bala tenteranya sekalian. Hatta maka kepada suatu hari baginda duduk se mayam di atas singgahsana dihadap oleh menteri hulubalang dan sida. Maka bulan pun terbitlah akan cahayanya seperti siang. “Jikalau demikian apatah jadinya rakyat kita sekalian ini? Sebermula pada bicara hamba baik juga pada malam ini kita dengan rakyat kita sekalian tatkala ia keluar itu kita bunuh ia.bala tenteranya itu. “Marilah kita korekkan tanah.” Setelah itu maka Maharaja Talela Syah pun berhimpunlah dengan segala menteri hulubalangnya rakyat dan gajah kuda sekaliannya: Maka keluar masing. Maka Gheragas pun keluarlah dari dalam guanya itu maka serta mencium baunya manusia itu. Setelah itu maka hari pun malamlah. Setelah sudah raja masuk ke dalam kota itu dan hari pun sianglah.sida rakyat sekalian dan bertitah baginda demikian.” Maka titah Raja Talela Syah. Setelah datanglah sekalian mereka itu menyembah kepada baginda. Maka ia pun datanglah dengan hebatnya serta bertempik suaranya seperti halilintar membelah batu. Maka Raja Talela Syah dan segala menteri hulubalang pun dukacitalah. Maka kita perbuatkan seperti keleburan.masing dengan alat senjatanya menantikan Gheragas itu keluar. Sebab itulah maka tiada terbunuh Gheragas itu. kerana beberapa akal tipu dan daya-upaya hendak membunuh Gheragas itu tiada juga terbunuh kerana gua itu terlalu gelap. “Ya tuanku Syah Alam. “Dan apa bicara kamu sekalian akan pekerjaan Gheragas itu ?” Maka sembah segala menteri hulubalang demikianlah perinya. Mana yang tinggal di luar kota itu habislah dimakan oleh Gheragas itu. Maka tatkala Gheragas keluar dari 129 . Maka segala gajah dan kuda dan rakyat sekalian pun habislah berlarian masuk ke dalam kota.” Maka titah baginda. Maka demikianlah halnya pada sehari-hari. “Hai sekalian menteriku apa bicara kamu akan hal Gheragas itu?” Maka sembah mereka itu. “Ampun tuanku Syah Alam patik-apa sekalian junjungkan mana bicaranya duli yang dipertuan. adapun pekerjaan Gheragas itu demikianlah dari pun zaman ninda baginda dahulu sampai pada paduka ayahanda sampai pada masa ini sahaja seteru juga ia pada kita. Maka hari pun sianglah.

Kalakian maka hari pun sianglah.dalam gua itu supaya ia jatuh dalam keleburan itu matilah ia pada bicara hamba. Ada yang membawa akan batu dan setengah membawakan tanah dan setengah membawa kayu.” Maka sembah segala menteri hulubalang sekalian. apakah bicara 130 . Pintu gua itu pun habislah roboh. “Hai segala tuan-tuan apa bicara lagi kamu sekalian pula. Apabila ia mencium bau manusia lalu ia pun bertempik masuk mengamuk. marilah tumpatkan gua-gua itu supaya ia tiada boleh keluar niscaya matilah ia dalam gua itu. “Hai menteriku sekalian. Maka Gheragas pun naik ke atas darat serta diserbunya segala rakyat Raja Talela Syah itu. Maka dimakannya segala orang di luar kota itu. Maka kepada suatu hari Raja Talela Syah pun memberi titah ke pada segala hulubalang. Maka Gheragas itu pun hendak keluar. Maka ia pun jatuhlah ke dalam keleburan itu. Setelah itu maka baginda pun kembali dengan segala rakyat bala tenteranya sekalian. Maka titah baginda. Ialu ia pun keluarlah. “Benarlah sekali seperti titah duli tuanku itu. Maka suaranya itu pun seperti guruh bunyinya. Maka ia pun kembali kedalam guan ya itu. Arakian maka baginda pun ter lalu amat hairan tiadalah lagi terbicara. Maka baginda pun segeralah masuk ke dalam kotanya itu.” Maka baginda pun pergilah dengan segala menteri hulubalang dan rakyatnya sekalian. Maka ia pun bertempik dengan bersungguh hati seper ti halilintar bunyi suaranya itu seraya ditendangkannya. Hatta seketika lagi maka Ghcragas itu pun datanglah. Maka baginda pun keluarlah dengan segala menteri hulubalang duduk di seberang keleburan itu mustaiblah dengan alat senjata. barang yang dapat di makankannya. Maka dilihatnya pintu gua itu tumpat. Setelah datanglah pada pintu gua itu maka disuruh oleh Maharaja Talela Syah tumpat dengan tanah dan kayu dan batu yang besar-besar pada segala rakyat balanya itu. Tepi keleburan itu pun habislah terbongkar menjadi sungai. Hatta maka hari pun malamlah. “Benarlah se kaIi seperti titah tuanku itu. Setelah itu maka diratakannya dengan tanah yang sedia itu. Maka adalah kepada hamba suatu bicara lagi. Hatta maka baginda pun mesyuarat dengan segala menteri dan hulubalangnya dan rakyatnya sekalian. Maka ia pun bertempik seraya ditendangnya.” Setelah demikian maka baginda pun menghimpunkan sekalian rakyatnya disuruhnya berbuat keleburan.” Maka sembah segala menteri hulubalang itu. Maka hari pun malam.

” Maka datanglah sembah sekalian menteri. “Ya tuanku Syah Alam. “Jikalau demikian siapa yang baik kita suruhkan kepada baginda itu. maka katanya. “ Maka biduanda pun pergilah serta sampai ia.” Setelah itu maka titah Raja Talela Syah.” Setelah demikian maka dalam antara menteri yang duduk mengadap banyak-banyak itu ada seorang menteri berdatang sembah demikian katanya.” Maka perdana menteri pun menyuruhkan seorang biduanda. “Panggillah oleh kamu sekalian akan ahlil nujum itu ke mari.” Maka titah raja Talela Syah. boleh kita tanya kepadanya itu. Syahadan ialah yang menjalani tanah dewa dan tanah cendera dan tanah peri. “Jikalau demikian apatah bicara kita sekalian?” Maka sembah Perdana Menteri. “Panggil olehmu akan ahlil nujum ke mari dengan segeranya.” Maka ahlil nujum pun sujud menyembah kepada baginda seraya membukakan nujumnya itu. “Adapun bicara patik sekalian baiklah tuanku memanggil akan ahlil nujum supaya ia tahu melihat peri hal nujumnya betapa perinya kematian Gheragas itu.” Mak pada antara itu ada seorang anak Raja Talela Syah bernama Syahran Derikas dan seorang bernama Indera Jilani.” Setelah ahlil nujum menengarkan seru biduanda itu maka ia pun segeralah turun berjalan serta sampai lalu menyembah kepada baginda. adalah patik dengar di negeri Dinun ada seorang manusia yang bernama Inderaputera itu terlalu indah sekali rupanya itu dan gagahnya baginda itu yang teramat masyhur namanya.” Maka titah Maharaja Talela Syah. “Hai ahlil nujum segeralah kiranya tuan hamba dipanggil oleh duli Syah Alam bersama-sama tuan hamba dengan hamba ini. Setelah dilihatnya dalam nujumnya itu maka ia pun menggerakkan kepalanya seraya berdatang sembah. “Lihatlah olehmu pada nujummu itu betapa perinya kematian Gheragas itu. adapun di dalam bilangan patik ini yang dapat membunuh Gheragas itu ada seorang manusia. “Baik juga duli yang dipertuan berkirim surat kepada baginda itu akan menolong kan kita membunuh Gheragas itu. “Ya tuanku Syah Alam. Inderaputera namanya.kamu akan Gheragas itu tiada ia mau mati itu kerana beberapa hik mat kita sekalian tiada juga ia mau mati itu. anak Maharaja Bikrama Buspa. 131 . Maka titah baginda kepada ahlil nujum.

Setelah itu maka bertemu. segera lah tuan hamba mengadap yang dipertuan. Setelah di dengar oleh Inderaputera dan segala raja-raja itu menengar cetera Syahran dan Indera Jilani maka 132 . Maka kata mereka itu.Maka kedua mereka itu berdatang sembah. Adapun surat itu daripada bahasa indera. Maka dilihatnya surat itu daripada awal pertama sampai kesudahannya.” Setelah itu maka Maharaja Talela Syah pun mengarang surat demikian bunyinya: “Pertama-tama memuji akan Tuhan bahawa surat daripada paduka ayahanda Raja Talela Syah datang kepada paduka anakanda Inderhputera raja yang perkasa dan bijaksana.main seketika ke negeri ayahanda ini kerana paduka ayahanda terlalu rindu dendam sebab menengar khabar paduka anakanda itu. Adapun jikalau ada kasihan paduka anakanda akan paduka ayahanda hendaklah segera paduka anakanda datang bermain. Maka diwartakan oranglah kepada Raja Gurjanis dan Inderap utera bahawa ada dua orang anak raja datang daripada pihak negeri Semanta Beranta.” Dan keempat anak raja itu pun berjalanlah ia ke penghadapan. Maka kedua mereka itu pun bermohon lalu menuju ke negeri Dinun.” Setelah sudah disurat diberikan kepada Syahran Derikas dan Indera Jilani. “Ya tuanku Syah Alam jikalau ada dikurniai yang dipertuan patiklah memohon pergi kepada baginda itu membawa surat yang dipertuan itu. Maka dibacanya seraya tersenyum. Kalakian beberapa lamanya di jalan maka kedua mereka itu pun bermohon lalu menuju ke negeri Dinun. Maka Inderaputera pun berkata. Sebermula pada tatkala itu Maharaja Gurjanis dan Inderaputera dan segala anak raja-raja dan raja-raja dan segala menteri hulubalang dan sekaliannya tengah makan minum dan bersuka-sukaan. “Hai anak raja. “Hai saudaraku apakah pekerjaan hamba dipanggilkan oleh baginda?” Maka Syahran Derikas dan Indera Jilani pun menyembah seraya bercetera akan peri hal-ahwalnya Gheragas hendak membunuh dia itu maka tiada juga mati. Maka disuruh oleh Maharaja Gurjanis duduk pada kerusi dan setelah sudah duduk maka surat daripada Raja Talela Syah itu pun diunjukkan kepada Ideraputera lalu disambut oleh Inderaputera seraya dibukanya. Setelah didengar kan oleh Maharaja Gurjanis dan Inderaputera maka segera menyuruh mengalu-alukan akan anak raja indera itu.

Sebermula jika ada kurnia duli yang dipertuan maka patik pohonkan ampun minta hendak bawa bersama-sama patik anakanda itu Tuan Puteri Talela Madu Ratna. Setelah itu maka Inderaputera pun berjalanlah.” Arakian setelah itu maka kedua anak raja itu pun menyembah lalu kembali ke negerinya. Setelah demikian maka baginda pun menyuruhkan segala menteri. Maka Raja Talela Syah pun menitahkan Syahran Derikas dan Indera Jilani dan segala anak raja-raja dan 133 . “Hai anakku baiklah betapa peri anak ku membawa isteri. Kalakian maka Inderaputera pun berdatang sembah kepada Raja Gurjanis. rimba dan padang dan bukit. Setelah lengkaplah maka Inderaputera pun berkata pada Syahran Derikas dan Indera Jilani. anakku it~ di mana akan tempatnya?” Maka Inderaputera pun mengeluarkan cembul mutiara.” Setelah itu maka Innderaputera pun menyuruh berlengkap pada segala anak raja-raja akan pergi ke negeri Semanta Beranta itu. Setelah adalah tiga hari lagi perjalanan dripada negeri Semanta Beranta itu maka terdengarlah warta Inderaputera itu sudah datang maka Raja Ta lela Syah pun menghimpunkan sekalian rakyat bala tenteranya menyuruhkan membaiki singgahsana dan menghiasi pengadapan dan menyuruh berbuat khemah akan Inderaputera dan segala anak raja-raja kepada suatu padang hampir negeri Semanta Beranta itu. disuruhkan oleh baginda kepada Raja. Gherentar Syah. Maka segala anak raja-raja menteri dan hulubalang serta rakyat bala tenteranya sekalian menuju ke negeri Semanta Beranta. Maka kata Inderaputera.” Maka titah Raja Ghurjanis. hulubalang dan beberapa rakyat serta gajah kuda alat senjata.segala mereka itu pun hairan seraya berkata. kerana patik ini hendak segera akan mendapatkan Berma Sakti. kemudian datang juga hamba ke negeri saudaraku kedua itu. Setelah sudah mustaib sekaliannya lengkap maka Inderaputera pun bermohonlah pada Maharaja Gurjanis seraya baginda memeluk dan mencium anakanda baginda Inderaputera mempertaruhkan anaknya itu kepada Inderaputera. “Dia dalam cembul mutiara inilah tempatnya paduka anakanda itu patik taruhkan. Maka Inderaputera pun datanglah kepada empat persangga bumi jauhnya. “Hai saudaraku kembali dahulu. “Benarlah seperti kata tuan hamba kedua itu. beberapa melalui hutan. “Adapun patik pergi ini tiada kem bali ke negeri ini.” Maka Maharaja Gurjanis pun hairan melihat cembul mutiara itu. Adapun cembul ini seperti mahligai besarnya pada perasaan.

” Maka diceterakannya oleh Indera Jilani peri hal tatkala ia berperang dengan raja itu. Setelah sudah maka Raja Talela Syah dan Indera Jilani naik ke atas bangunan-bangunan kota dan segala bala tenteranya pun penuh mengadap baginda Raja Talela Syah. Maka seketika lagi kelihatan pula dua ratus empat puluh panji-panji beremas dan terkembanglah payung berair emas terlalu indah-indah dan gemerlapan rumbainya gemerencing bunyi geletarnya dan di 134 . dan seketika lagi maka kelihatan pula seratus empat puluh panji-panji tertulis dengan air emas dan terkembanglah payung beremas terlalu indah-indah berbagai-bagai rupanya. itulah anak raja mambang kedua yang di tasik BaharuI Ajaib. “Ya tuanku Syah Alam bukannya lagi Inderaputera. Syahadan di bawah panji-panji itulah Raja Gherentar Syah mengendari kuda semberani dan mengenakan tarkas lazuardi dan menyangkutkan busarnya serta ia menyandang akan pedangnya pada bahu kanannya beratnya dua puluh kati dan sejengkal empat jari lebarnya itu dan suatu pendahan yang indah-indah dipermainmainkan.mainkannya itu. “Bukannya Inderaputera. inikah Inderaputera itu?” Maka sembah Indera Jilani. Maka Raja Talela Syah pun hairanlah menengar cetera itu. inilah yang bernama Maharaja Gherentar Syah.” Maka diceterakan oleh Indera Jilani segala hal-ahwal nya itu. itulah anak raja mambang kedua mengedari kuda semberani dan mengenakan terkas terlalu indah rupanya dan suatu busar pendahan disangkutkannya pada bahunya itu sebilah pedang terlalulah tajam dan suatu pendahan yang indah-indah dipermain. “Hai Indera Jilani.Perdana Menteri serta hulubalang sekalian pergi mengalu-alukan Inderaputera. Syahadan maka titah Raja Talela Syah. Maka ia pun datanglah diiringkan hulubalang dan rakyatnya sekalian serta dengan bunyi-bunyian. Kalakian maka berbunyilah guruh halilintar petir kilat sabung-menyabung terlalu azmat bunyinya dan seketika lagi kelihatanlah empat puluh panji-panji beldu merah beremas berkibaran cembul mutiara gemerencing bunyi keletarnya. Maka anak raja mambang kedua itu pun diiringkan oleh segala hulubalang menteri dan rakyat sekalian serta dengan segala bunyi-bunyian. Maka Raja Talela Syah pun hairan menengar peri hikmat Inderaputera itu. Maka titah Maharaja Talela Syah. “Hai Indera Jilani inikah Inderaputera?” Maka sembah Indera Jilani. Kalakian di bawah payung itu.

lotong dan 4s . namanya itu Nobat Rom Syah. Maka titah baginda Raja Talela Syah. ipar kepada Inderaputera. Maka disangkutkannya kepada bahunya sebilah pedang berkilat-kilat dipermainmainkannya dan suatu pen dahan terlalu indah. Belanta Siram nama negerinya itu dan di belakangnya itu anaknya yang bernama Dinar Pandai serta bala tenteranya sekalia n daripada kera dan beruk dan lotong dan kerkah dan mawas dan siamang dan demikianlah diceterakannya segala halahwalnya. Maka Raja Puspa Pandai pun datanglah diiringkan segala menteri hulubalang rakyat bala tentera nya itu daripada kera.. tatkala Inderaputera bertemu dengan Tuan Puteri Chendera Lela Nor Lela di padang Anta Berahi. Maka di bawah payung itulah Nobat Rom Syah mengedari kuda semberani yang amat tangkas dan mengenakan tar kas yang keemasan bertatahkan ratna mutu maknikam perbuatan orang benua Selan dan suatu busarnya bertaburkan emas dan batu nilam pualam. “Hai Indera Jilani inikah Inderaputera itu?” Maka sembah Indera Jilani. iaitulah anak Maharaja Tahir Johan. “Bukannya Inderaputera itu ya tuanku.J” siamang. Hatta seketika lagi maka kelihatan pula tiga 135 . Maka Raja Talela Syah pun hairan menengar bijaksana Inderaputera itu. Hatta seketika lagi maka kelihatanlah pula dua ratus dua puluh dua panji-panji bersulam-sulam dan berkibaranlah jambak-jambak mutiaranya dan terkembanglah payung dua puluh dua berbagai bagai rupanya itu dan gemerencing bunyi mutiaranya. “Bukannya lagi tuanku. Maka Nobat Rom Syah pun datanglah diiringkan oleh segala menteri hulubalangnya serta dengan rakyatnya sekalian.mainkannya. Ji' terperi rupanya dan menyangkut kan busarnya pada bahunya itu dan sebilah pedang yang maha tajam dipersandangnya dengan suatu pendahan dipermain.bawah itulah Maharaja Puspa Pandai dua berputera mengenderai gajah putih bergading hitam dan mengenakan tarkas daripada emas. baginda itu ta tkala bertemu di padang Anta Perman pada bukit Indera Kila. Maka Raja Talela Syah pun hairan menengar peri kelakuan gagah perkasa Inderaputera.indah dipegangnya. Kemudian maka titah Maharaja Talela Syah. dan tiadalah . dan busarnya bertaburkan emas dua seperai adanya. inilah yang bernama Maharaja Puspa Pandai.” Maka diceterakannya segala peri hal-ahwalnya. beruk. “Inikah Inderaputera?” Maka sembah Indera Jilani. Maka terlalulah ramai bunyinya itu. Inderaputera bertemu dengan dia dan peri Inderaputera membunuh Tamar Buga.

Maka bawah payung itulah raja-raja yang di padang Anta Berahi mengedari akan kuda semberani semuanya mengenakan tarkas yang bertatahkan ratna mutu maknikam berbagai-bagai rupanya itu dan menyangkutkan busarnya. Maka Maharaja Dewa Lela Mengerna pun datanglah di iringkan segala hulubalang dan menteri serta dengan rakyat bala tenteranya sekalian. Hatta maka seketika lagi maka kelihatan pula panji-panji terlalulah banyak. sahabat juga kepada Inderaputera itu. Maka Raja Talela Syah pun dahsyat menengarkan gagah Inderaputera itu. Setelah itu maka datanglah anak raja-raja itu diiringkan oleh segala hulubalang menterinya serta dengan rakyat bala tenteranya serta dengan segala bunyi bunyian terlalulah halus merdu bunyinya.ratus panji-panji diwangga beremas dan berkibaran mutiaranya. Maka disangkutkan pada bahunya dan suatu pedang diperiannya dan suatu pendahan terlalu tajam dikirinya. Maka kata Raja Talela Syah. Syahadan berbagai-bagai diceterakan oleh Indera Jilani kepada ayahnya itu. Maka sembah Indera Jilani. Maka diiringkan oleh segala hulubalang menterinya dan serta rakyat bala tenteranya sekalian. Syahadan maka di bawah payung itulah Raja Dewa Lela Mengema mengenderai singa terbang dan mengenakan terkas daripada maknikam yang merah perbuatan benua Masir dan suatu busarnya yang bertatahkan pualam dikarang. “Hai Indera Jilani. bukannya ia Inderaputera. Maka Raja Talela Syah pun menengar terlalulah amat hairan arif bijaksana Inderaputera itu.indah akan rupanya gemerlapan dan gemerencing bunyinya. itu pun seperti dahulu juga serta dengan kelengkapannya. inikah Inderaputera ?” Maka sahut Indera Jilani. Hatta seketika lagi maka kelihatan pula terlalu banyak panji-panji berpasuk-pasukan dan berbagai-bagai warnanya itu. Maka terkernbanglah: akan payung seratus empat puluh payung terlalu indah.” Maka diceterakan segala hal-ahwalnya tatkala Inderaputera bertemu dengan Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu. “Ya tuanku Syah Alam.” Maka diceterakannya peri hal-ahwalnya. itulah Raja Dewa Lela Mengerna yang di tasik Semendera Jin menantu Maharaja Mahtadhar Syah sahabat Inderaputera itu. “Ya tuanku Syah Alam bukannya Inderaputera. Inilah raja-raja yang pada Tasik BaharuI Asyik. 136 .

Maka anak raja-raja kurang esa empat puluh tatkala naik ke atas tangganya emas itu dengan berahinya itu diceterakannya habis kepada Raja Talela Syah itu.indah rupanya dan pada kemuncaknya itu dibubuhnya gemala terlalu amat bercahaya-cahaya gilang-gemilang gemerlapan rumbai-rumbainya mutiaranya itu daripada intan baiduri nilam pualam puspa ragam sekaliannya gemerencing bunyinya adalah laksana bunyi buluh perindu bunyinya itu terlalu amat merdu akan sekalian hati menengar akan dia. Mahatinggi kerana sebab hikmat Inderaputera itu. yang telah dihidupkan oleh Tuhan Yang Mahabesar dan. juga berbagai. “Bukannya Inderaputera inilah Malik Zahab. Maka pelana kudanya itu daripada emas sepuluh mutu yang bertatahkan ratna mutu. Maka baginda pun terlalu amat hairan menengar bijaksana Inderaputera itu. “ Hatta maka seketika lagi maka kedengaranlah sekalian bunyibunyian terlalulah azmat bunyinya berbagai-bagai ragam daripada harebab kecapi. Maka di ceterakannya segala peri halahwalnya tatkala mereka itu menghendaki anak raja Puspa Pandai itu.bagai warnanya itu. 137 . “Ya tuanku Syah Alam bukannya itu Inderaputera. Bahawa ia itulah akan anak raja-raja yang kurang se empat puluh yang di padang Anta Berahi namanya. Maka kata Raja Talela Syah. Arakian empat puluh payung kuning terlalu indah. Maka kelihatan seratus empat puluh tombak yang keemasan beri katkan emas dan intan di karang gemerlapan seperti bintang di langit. serdam. me rangu. ceracap. Syahadan maka terdirilah jogan alamat kerajaan yang indah. nafiri terlalu ramai. kopak. Hatta maka seketika lagi pula maka kelihatanlah pula seratus empat puluh payung terkembang terlalu amat hairan dan indah. Maka di bawah payung itulah Inderaputera datang mengedari diatas kudanya yang bernama Janggi Gerdana.Maka titah Raja Talela Syah. madali. orang isteri Inderaputera.indah daripada ratna mutu maknikam dan empat puluh anak raja-raja yang memakai pedang kerajaan berhulukan maknikam dan bersarungkan emas dan bertatahkan intan baiduri. “Hai Indera Jilani inikah Indera putera itu?” Maka sembah Indera Jilani. dandi. “Hai Indera Jilani inikah Inderaputera ?” Maka ujar Indera Jilani. muri.indah. serta dengan bunyi-bunyian terlalu azmat bunyinya. Maka Malik Zahab pun datanglah mengedari kuda hitam diiringkan oleh segala dewa-dewa.

Maka Raja Talela Syah pun hairan melihat rupanya Inderaputera itu. “Hai anakku Indera Jilani bunyi apakah ini? Maka tiadaku pernah dengar seperti demikian ini” Maka sahut Indera Jilani. Maka segala anak raja-raja ltu pun. Setelah sudah didudukkan pada masing. SeteIah sudah makan sirih maka hidangan pula diangkat oranglah maka makanan terlalulah lazat cita rasanya. Maka ia pun segeralah turun daripada atas bangunan kotanya itu lalu mengalu-alukan Inderaputera.iiirunIah daripada atas kuda.ya memberi hormat akan Inderaputera itu.maknikam dan pakaiannya terlalu indah. “Ya tuanku Syah Alam inilah inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa” Hatta maka kelihatanlah seperti bulan purnama gilang-gemilang cahaya mukanya itu. Setelah sampailah ke istananya maka baginda pun mendudukkan Inderaputera di atas kerusi yang keemasan dan Rala Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah serta segala anak raja-raja itu seorang suatu kerusi. Maka piala yang bertatahkan permata itu pun diperedarkan oranglah dan segala bunyi-bunyian pun dipalukan oranglah Maka berbunyilah terlalulah ramai. Maka titah Maharaja Talela Syah. Kalakian maka Inderaputera pun berjalanlah diiringkan oleh segala bala tenteranya sekalian. Maka Maharaja Talela Syah pun hairan melihat kebesaran Inderaputera itu.masing tempatnya maka sirih pada corong emas dan perak dan tembaga suasa itu pun dihantarkan oranglah ke hadapan segala anak raja-raja itu. Maka Raja Talela Syah pun memeluk mencium akan Inderaputera dengan segeranya dibawa baginda masuk Inderaputera dan segala anak raja-raja itu ke dalam istananya dengan hulubalang menteri sekalian. “Ya 138 . Setelah selesai lah sudah daripada bersuka-sukaan maka sembah Syahran Derekas dan Indera Jilani itu demikian sembahnya. Maka segala hulubalang itu memakai pakaian gemala hikmat dan rakyatnya pun demikian juga sekalian itu mustaiblah dengan alat senjatanya dan ada memakai Zirah berbagai-bagai warnanya.indah serta menyandang kan pedangnya yang beremas dan pada kanannya Inderaputera itu Dikar Alam clan dan kirinya itu Dikar Agus dan di hadapannya itu Dikar Kilat dan di belakangnya Dikar Seruna.' Setelah Inderaputera berpandangan muka dengan Maharaja Talela Syah itu maka ia pun segeralah turun dari atas kudanya datang menyembah kapada Maharaja Talela Syah. Maka setelah sudah makan maka minuman pula diangkat orang.

“Ya tuanku Syah Alam patik hendak masuk ke dalam gua itu sekarang juga.masing menghunuskan pedangnya itu.” Maka titah Raja Talela Syah.” Maka setelah hari pun sudah malam maka Inderaputera pun menyuruh kepada Dikar Agus membubuh hikmat pada padang itu supaya menjadi negeri dengan kotanya itu daripada tembaga suasa. Maka menjadi teranglah gua itu daripada cahaya gemala hikmat itu. “Hai saudaraku Tuhannya kita juga yang memeliharakan hambanya daripada bala Gherakas itu. Hatta maka berkatalah Raja Talela Syah kepada Inderaputera. Syahadan maka segala mereka itu pun melihat ke dalam gua itu terlalu gelap gelita. Maka Inderaputera pun menghunus pedangnya itu seraya berjalan diiringkan oleh segala raja-raja itu sekalian. ada pun hamba ini tiadalah dua tiga lagi rasanya harapnya hamba kepada tuan hamba menyudahkan pekerja annya Gherakas itu. Maka segala rakyat yang di luar kota pun habislah masuk ke dalam kota itu semuanya itu.” • Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam gua itu seraya membuka cembul hikmat yang berisi gemala itu. Maka segala rajaraja itu pun masing. Maka sembah Inderaputera. Setelah sampai kepada gua itu maka Indera putera pun hairan melihat gua itu terlalu amat besar adanya.” Maka pada keesokan harinya maka Inderaputera pun berdatang sembah kepada Raja Talela Syah demikian katanya. “Ya tuanku Syah Alam lihat juga oleh Syah Alam. Maka Raja Talela Syah pun berjalan perlahan. “Hai anakku Inderaputera.lahan mengiringkan daripada belakang Inderaputera itu.” Maka sembah Inderaputera.tuanku Syah Alam betapa peri hal segala rakyat yang dipertuan di luarnya kota jikalau datang Gherakas itu betapa hal mereka itu kerananya hari pun sudah petang.” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. Hatta maka Inderaputera pun sampailah pada tempat Gherakas itu seraya di lihat oleh baginda Gherakas itu lagi tidur seperti guruh bunyi nafasnya itu. “Jika dengan ditolongkan oleh Tuhan Yang Mahabesar hambalah menyudahkan pekerjaan Gherakas itu.” Setelah demikian maka Maharaja Talela Syah pun membawakan Inderaputera kepada gua tempat Gherakas itu dengan segala rajar-raja. 139 . “Hai anakku betapa peri mu masuk ke dalam gua ini kerana gua ini terlalu gelap.

Maka dipegangnya tangan Inderaputera serta dengan beberapa puji-pujian yang indah. Maka segala anak raja-raja itu pun dahsyatlah hadir memegang senjatanya itu masing.” Maka segala mereka itu pun datanglah sekalian. Maka dihembuskannya Inderaputera dengan suaranya itu seperti halilintar bunyinya. Setelah itu maka Inderaputera pun berseru-seru dengan nyaring suaranya demikian katanya.indah dikatakan kepada Inderaputera itu. Maka segala mereka itu pun hairan melihat kelakuan Inderaputera membunuh Gherakas itu yang amat hairan. Maka Raja Talela Syah pun mendapatkan Inderaputera. Maka Inderaputera pun memuji nama Tuhan Yang Mahabesar. Maka terdengarlah oleh Gherakas itu suara manusia. Maka dilihat oleh Inderaputera berbagai-bagai hartanya itu. Maka Raja Talela Syah pun segeralah datang memeluk mencium akan Inderaputera. 140 . “Hai tuan-tuan sekalian marilah tuan hampir ke mari kerana Gherakas ini sudahlah ia mati. Hatta maka Inderaputera pun dan Raja Talela Syah itu pun berjalanlah dengan segala anak raja-raja itu dalam gua itu. Maka dilihat oleh Inderaputera akan berbagai-bagai di dalam gua itu.” Maka segala anak raja-raja itu pun undurlah. Setelah sudah maka raja Talela Syah pun menyuruhkan bangkai Gherakas itu dari dalan gua itu. Maka segala anak raja-raja itu pun melihat gagah Gherakas itu. Maka dilihatnya Inderaputera terdiri di sisinya itu. Maka nafasnya itu seperti guruh. Maka Inderaputera pun bertempik seraya diparangnya Gherakas itu penggal dua lalu rebah mati. Syahadan pintu bilik itu daripada emas dan perak terlalu indah-indah rupanya dan perbuatannya. “Hai saudaraku sekalian undurlah saudaraku dahulu kerana Gherakas itu terlalu gagahnya. Maka Inderaputera pun berseru-seru kan segala anak raja-raja itu katanya.” Maka Gherakas itu pun berbalik. Setelah datang sekaliannya maka Maharaja Talela Syah pun melihat bangkai Gherakas itu seperti bukit besarnya. Maka Inderaputera pun bertemu dengan suatu perbendaharaan Raja Baharum Tabiq.masing. Arakian segala pintu itu berkhalkah dan berkunci pada segala pintu itu serta tersurat nama raksasa nenek kepada Maharaja Baharum Tabiq. Maka ia pun membukakan matanya. “Hai Gherakas bangunlah engkau supaya kupenggalkan kepalamu daripada badanmu itu.Maka ujar Inderaputera kepada segala anak raja-raja itu.

di dalam bilik itu empat puluh bilik pula banyaknya. “Apakah daya kita sekalian masuk kerana pintu ini ada terkunci.muji akan Tuhan. Maka adalah tergantung beberapa gemala dan cahayanya itu menerangkan istana itu. Maka terlalu indah.Maka Raja Talela Syah dan segala anak raja itu pun hairan melihat perbendaharaan itu seraya berkata. Hatta maka Inderaputera serta segala anak raja-raja itu pun sampailah kepada sebuah bukit. Maka Inderaputera pun naik ke atas 141 . Maka Inderaputera pun memuji. Arakian pada suatu kolam lagi pula maka balai nya itu bersendi. Mak a dilihat oleh baginda beberapa senjata alat peperangan daripada emas dan tembaga suasa dan ratna mutu maknikam dan beberapa pakaian gajah dan kuda terlalu indah-indah. Setelah demikian maka Inderaputera pun masuklah ke dalam suatu bilik pula. Maka dilihatnya beberapa jambangan dan luas taman itu saujana mata memandang d an beberapa kelambunya berikatkan dengan kaca kuning. dilihatnya beberapa perkakas kerajaan daripada emas dan perak serta dengan permata dan beberapa pakaian yang indah-indah berbagai-bagai jenisnya benda yang gharib-gharib di dalam bilik itu. Maka dilihatnya beberapa hamparan daripada saf sahalat beldu dan dewangga dan hati fah. Bermula ada suatu bilik.indah rupanya di langit. Syahadan beberapa takhta kerajaan yang indah-indah. Maka Inderaputera dengan segala anak raja-raja itu pun turun mandilah pada kolam itu serta memakan segala buah-buahan pada taman itu.langitnya itu. Maka Inderaputera pun masuk ke dalam taman itu. Maka bertemulah dengan pagar jala-jalanya daripada tembaga suasa dan pintunya itu daripada kaca biru. Lain daripada itu beberapa pula benda yang indahindah dilihatnya. Syahadan maka di tepi kolam itu beberapa pohon kayu daripada emas dan anggur dan khorma dan sekalian pohon kayu itu bertambahkan dengan permata nilam pualam. Adapun Inderaputera serta dengan Maharaja Talela Syah dan segala anak raja-raja itu sebulan lamanya di dalam gua itu beberapa melihat yang ajaib. Maka di dalam antara yang demikian itu maka Inderaputera pun bertemu dengan suatu mahligai tujuh pangkat daripada emas yang bertatahkan ratna mutu maknikam dan berumbai-rumbaikan mutiara. Maka segala anak raja-raja itu pun hairan melihat perbuatan pintu itu terlalulah indah-indah sekali. Maka segala raja-raja itu pun hairan melihat temasya berbagai-bagai warnanya. Hatta maka masuklah Inderaputera pada bilik yang lain pula.” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya masuk ke dalam bilik itu.sendikan emas.

Maka ujar Inderaputera. Maka tersebutlah perkataan segala anak raja-raja yang serta dengan Inderaputera itu.laki.” Maka ujar oleh Derma Gangga. Maka Inderaputera pun turun dari atas mahligai itu lalu kembalilah pada mahligai yang lain pula.” Maka Derma Gangga itu pun memberikan anak panah yang sakti itu kepada Inderaputera. Maka segala anak raja-raja itu pun mencari Inderaputera dengan dukacitanya. “Hai saudaraku hambalah yang bernama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa. Jika ada barang kehendaknya maka adalah dalam panah ini. Maka dilihatnya di atas mahligai itu ada suatu loh daripada lazuardi bertuliskan air emas. Maka ia pun mandi pada kolam itu. Maka Inderaputera 142 .” Maka kata Inderaputera. Maka ia pun berjalan bermain. Maka dibaca oleh Inderaputera akan surat itu daripada bahasa Jin iaitu daripada kematian Maharaja Baharum Tabiaq adanya itu. maka ditaruhnya pula pada tempatnya yang sediakala itu.” Maka kata DermaGangga. Maka ia pun berjalan menurut a ir itu. “hai anakku ambil olehmu akan panah ini. Maka bertemu dengan suatu kolam. Maka panah itu pun diambilnya dengan sukacitanya. Maka Raja Talela Syah pun terlalu hairan melihat panah itu. Maka dilihatnya air kolam itu jatuh ke dalam laut. “Akulah yang bernama Derma Gangga yang mengelilingi akan laut ini. Maka Inderaputera pun menyembah kepada Derma Gangga. Setelah itu maka Inderaputera pun bermohonlah kepada Derma Gangga itu.mahligai itu. Syahadan maka Inderaputera pun berceterakan daripada peri halahwalnya tatkala ia bertemu dengan Derma Gangga itu. Maka dilihatnya dalam antara itu maka Inderaputera pun tiadalah kelihatan lagi. Maka seketika lagi Inderaputera pun mengunjungkan panah itu kepada anak raja-raja itu. tetapi jikalau ada kasih bapa hamba akan hamba ini hendaklah beri sesuatu tanda pemberian kenyataan hemba bertemu dengan bapa hamba ini.laki itu. “Hai orang muda dari mana tuan hamba datang ini dan siapa namanya tuan hamba ini?” Maka ujar Inderaputera. “Seribu syukurlah hamba boleh bertemu dengan bapa ini.main. Maka ujar oleh Derma Gangga. Maka ia pun bertemulah dengan seorang laki. Setelah itu maka sudah dibaca oleh Inderaputera. “Sungguhlah engkau anak Maha raja Bikrama Buspa maka dapat sampai ke mari ini. “Hai saudaraku siapa namanya tuan hamba ini?” Maka ujar laki.

langit tirai dewangga yang keemasan.indah. “Hai anakku Inderaputera yang kasih anakku itu sesungguhnyalah tertanggung kepada hamba. Maka dicitakannya Raja Langkurba itu. Sebermula jika anakku mahu mengasihi anak hamba Puteri Seribulan itu maka hamba berikan kepada tuan. Maka Inderaputeri pun makanlah bersama de ngan segala anak raja-raja itu. Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat orang ke hadapan majlis itu. Bermula di dalam negeri itu. Setelah sudah maka gajah kuda pun diatur oranglah dan segala bunyi-bunyian pun dipalu oranglah gendang dan gambang bangsi nafiri dan serunai terlalulah ramai bunyinya.bunyian pun terlalu azmat bunyinya. Maka menjadi sebuah negeri di luar kota Semanta Beranta itu dengan isinya dan segala bunyi. kerana hamba pun sudah tua hendak berpertaruhkan diri hamba dan anaknya hamba itu. Kalakian maka Inderaputera pun mencitakan gemala hikmat. 143 . Maka patik pun seribulah syukur hendak menjadikan hamba ke bawah duli yang dipertuan. Setelah sudah makan minum maka bersuka-sukaan. Maka piala yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diperedarkan oranglah. Setelah sudah makan Raja Talela Syah pun berkata kepada Inderaputera. Syahadan beberapa pawai yang indah.” Setelah demikian maka Raja Talela Syah pun sukacitalah hatinya.bunyian sekira-kira tiga hari tiga malam bersukasukaan.indah. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun tersenyum pula seraya memandang kepada raja mambang kedua.dan segala anak raja-raja itu pun keluar dari dalam gua itu kembali kepada istana Raja Talela Syah. Setelah sampai maka dipalukan oranglah segala bunyi. Setelah demikian maka raja Talela Syah pun memberi akan persaI i n kepada Inderaputera dan pada segala anak raja-raja itu dengan pakaian kerajaan yang indah. Maka Indera Jilani pun segeralah bangun menari juga. Maka duli yang dipertuan sudah berkenan hendak ambilnya patik perbuat akan hamba.” Maka ujar oleh Inderaputera dengan sukacitanya. Maka hidang pun diangkat oranglah. Maka menjadilah ramai di balai penghadapan itu. “Ya tuanku Syah Alam ada pun derma kurnia yang maha mulia itu patik junjunglah kerana patik ini orang yang hina lagi dagang. Setelah demikian Raja Talela Syah pun menghiasi negerinya dan pengadapan dan istana daripada saf sahalat dan khalifah hamparannya dan langit. Maka anak raja mambang kedua pun menyembah lalu bangun menari.

indah rupa perbuatannya.main dan bermadahmadah dan bersyair dan berzikir terlalu amat bunyi suaranya itu. Maka terlalulah ramai segala anak-anak raja sambil bermain. Syahadan beberapa pula terkena pakaian yang indah.indah dan ada yang bermain harebab dan memalukan rebana terlalu lah ramai berbagaibagai ragamnya itu. Syahadan ekornya itu berumbai-rumbaikan mutiara. diperbuatnya seperti anggara. Maka tubuhnya itu daripada lazuardi dan matanya itu daripada gemala dan lidahnya itu daripada besi harsani dan kukunya itu daripada nilam. 144 . Setelah sudah dihiasi oranglah maka tuan puteri itu. Maka segala anak raja-raja itu pun duduklah pada balai itu tempat bermain. Maka rupa Tuan Puteri Idari Seribulan pun gilang-gemilang seperti bulan pernama kilau-kilauan tiada dapat dipandang nyata. Maka _______________ l pontoh bernaga = = gelang tangan. Setelah sudah genaplah peri yang demikian hatta maka Tuan Puteri Seribulan pun dihiasi oleh orang pula beberapa dengan pakaian yang keemasan bergelang awan dipahat dan bercincin intan dan pedaka dan bersawat sandang berkilat-kilat rupanya dan pontoh bernaga1 ditatahkan dengan permata dan bermalai intan dikarang gemerlapan seperti bintang di langit rupanya. Maka terlalu indah. dan pada balai yang ketiga itu segala hulubala ng bermain berbagai-bagai permainan. Arakian empat puluh anak raja-raja duduk di kanan Tuan Puteri Idari Seribulan dan empat puluh anak menteri.indah yang beranika pada tubuhnya tuan puteri itu. Maka di atasnya itu maknikam yang indah-indah memancar-rnancarlah akan cahayanya itu seperti matahari baharu terbit.tujuh buah balai daripada emas bersendi-sendikan gading bertatahkan ratna mutu maknikam dan suatu balai lagi pula terlalu indahindah diperbuatkannya itu.main catur. dan beberapa pantun dan seloka terlalu indah. dan pada balai yang keempat orang menari terlalu ramai.menteri duduk di kiri Tuan Puteri Idari Seribulan dan empat puluh anak tuanan duduk mengadap akan tuan puteri memakai akan pakaian yang keemasan. Syahadan suatu perarakan itu dua belas pangkat dan tingginya akan perarakan itu. Setelah sudah perarakan itu maka diperbuat lagi pula perarakan empat puluh yang kecil-kecil akan mengiringkan perarakan yang besar itu. dan pada balai yang keenam itu orang berjuangkan gajah dan bertikamkan pendahan terlalu ramai dan pada balai yang ketujuh segala orang berbuat perarakan. Setelah sudah dihiasi oranglah maka Tuan Puteri Idari Seribulan pun didudukkan orang di atas puspa pemuja an.

Maka Inderaputera pun beraraklah ke mahligai Tuan Puteri Seribulan diiringikan oleh segala raja-raja itu. Maka terdirilah Jogan alamat kerajaan. seredam. Maka perarakan itu berkirap-kiraplah dengan sendirinya. Sebermula pada pangkat yang ketiga itu segala bentara memegang pedang kerajaan dan pangkat yang keempat itu segala anak biduanda memegang akan jawatan berbagai-bagai takhta masing.irama berbagaibagai warnanya. kopak ceracap. Maka dipakaikan pakaian yang indah. harebab. Kalakian beberapa pakaian yang mulia. Hatta ada yang di atas singa terbang dan ada yang di atas kuda dan ada yang di atas naga terbang diudara. Maka Nobat Rom Syah dan Raja Dewa Lela Mengerna pun naiklah ke atas kudanya dan pada seketika ke sana dan ke sini mengaturkan segala pawai itu.mulia terkena pada tubuh Inderaputera itu.masing naik ke atas kudanya dengan pakaiannya. Maka turunlah hujan a ir mawar dan Nobat Rom Syah pun memanah ke udara.setelah sudah Tuan Puteri Idari Seribulan dihiasi orang maka Indera raputera pun dihiasi oranglah pula. Maka Inderaputera pun diarak oranglah berkeliling negeri Semanta Ber anta itu.masing kerajaan dan segala hulubalang itu pun masing. Maka gugur hujan mutiara dan ratna mutu maknikam. pada pangkat yang kedua serta anak menteri duduk memangku puan beremas dan empat orang pegawal memegang kundi beremas dan empat orang anak tuanan memegang kipas bemflisair emas dan empat orang bentara memegang keris berhulukan emas dan berpenduk 2 maknikam dan empat orang anak raja-raja menyelampai pakaian kuning itu. Maka segala orang isi negeri Sementa Beranta itu pun ramailah memungut segala permata. Setelah sudah dihiasi oleh orang maka Inderaputera pun naik ke atas perarakan itu. dan seketika lagi dipacu kan kudanya mengaturkan segala raja-raja. Maka berbunyi lah nobat negara nafiri dan terkembanglah payung bunga irama.indah dan pontoh bernaga dan berazimat firus dan berkilat-kilat dan bersawat sandang dan bermalai akan maknikam dikarang dengan baiduri. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun mengeluarkan satu hikmat. bangsi. Maka segera raja-raja itu pun masingmasing naik ke atas kenderaannya dan segala panji-panji dan pawai pun beratur dengan segala bunyi-bunyian daripada gendang serunai. Maka _______________ 2 penduk = = salut sarung keris. Kemudian empat puluh anak dari indera duduk dari kanan Inderaputera dan empat puluh anak dewa-dewa duduk di kiri Inderaputera. kecapi. 145 .

Maka didudukkan oleh baginda di atas pecangan di sisi Tuan Puteri Idari Seribulan itu. Maka segala raja-raja itu pun masing. Maka dibawanya naik ke mahligai tuan puteri dan Raja Talela Syah pun menyambutkan tangan Inderaputera. Maka orang menari pun berbangkitlah. “Setelah sudah maka minuman pula diangkat orang. Setelah itu maka Inderaputera pun sampailah ke mahligai Tuan Puteri Idari Seribulan itu. Maka di siramkan dengan air mawar dan dipercikkan narawastu yang terlalu amat harumnya. Syahadan di atas kemuncak itu suatu gemala merah bercahaya-cahaya 146 .masing melakukan kesukaan.masing. Kalakian maka makin bertambah-tambah pula baik paras tuan puteri itu gilang-gemilang dan kilaukilauan seperti bulan pernama . Maka baginda pun memimpin tangan Inderaputera dari kanan dan Nobat Rom Syah dari kiri memimpin tangan Inderaputera. Maka dibawanya naik ke mahligai tuan puteri dan Raja Talela Syah pun menyambut tangan Inderaputera pada tangan Raja Dewa Lela Mengerna dan pada Nobat Rom Syah. Maka Inderaputera itu pun habislah basah akan pakaiannya daripada sebab kena air mawar itu. Maka tirai kelambu diwangga yang keemasan itu pun dilabuhkan orang lah ketujuh lapis itu. Adapun panca persada itu diperbuat daripada helembak dan geharu bertatahkan ratna mutu maknikam berumbai-rumbaikan mutiara dan beberapa ukir-ukirannya itu berbagai yang nidah. Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah menghampiri kudanya itu seraya melompat ke perarakan Inderaputera itu.masing pun mengiringkan Inderaputera itu. Maka segala bunyi-bunyian pun dipalu orang lah terlalu ramai bunyinya daripada harebab dan kecapi dandi muri terlalulah indahindah sekali bunyinya.masing pada hidangannya. maka Raja Talela Syah dengan segala raja-raja itu pun berbuatlah akan panca persada tujuh pangkat akan tempat tuan puteri dan Inderaputera mandi. Maka bersorak lah pula sekalian mereka itu. Setelah tujuh hari dan tujuh malam bersuka-sukaan itu. Maka biduan yang baik suaranya pun bernyanyilah. Setelah itu dinikahkanlah keduanya itu. Maka anak mambang kedua pun memanah ke udara menurunkan angin dengan lemah lembut akan pengeringkan pakaian mereka itu sekalian. Hatta maka segala mereka itu pun makanlah masing. Maka hidangan pun diangkat oranglah ke hadapan majlis itu. Mrka baginda pun memimpin tangan Inderaputera itu.” dan seperti matahari rupanya Inderaputera dan Puteri Idari Seribulan itu makin dipandang makin berseri-seri bagai tiada terlepas daripada mata.indah. Maka Indera putera pun sampailah.

Setelah sudah makan d an minum maka piala yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun diperedarkan oranglah. Maka setelah sudah dilangir keduanya maka mandilah pula baginda dua laki isteri dan segala anak raja-raja dan dewa indera mambang pun mandi lah sambarmenyambarkan air itu. Setelah sudah dipersalinnya maka anak raja-raja itu pun duduklah pada tempatnya masing. Setelah itu maka puan pun diatur oranglah pada segala pangkat-pangkat panca persada itu akan kelengkapan tuan puteri dan Inderaputera. Arakian segala-langit dan bedak dan lulut dibubuh pada batil maknikam dan pupur yang dibubuh pada batil emas di atas jempana. Maka delapan gemala tergantung pada segala penjurunya itu terhamparlah saf sahalat khatifah beldu yang ber tuliskan emas. Setelah itu maka orang yang menari pun bangkitlah terlalu indah-indah ragamnya itu. Sebermula tiga hari tiga malam segala raja-raja itu bersuka-sukaan. Setelah selesai daripada mengerjakan fnderaputera itu maka ia pun duduklah bersuka-sukaan. Setelah sudah maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun mengaraklah air mandi itu beberapa jambangan mayang daripada emas dan perak dan tembaga suasa.masing. Syahadan beberapa terfiang mayang daripada kaca putih dan kaca biru dan kaca hijau dan kaca kuning dan beberapa perbuatan yang terlalu indah. Setelah itu maka segala anak raja-raja itu pun duduklah semayam serta dipersalinnya oleh Raja Talela Syah dengan pakaian yang indah-indah. 147 . Setelah sudah diarak maka didudukkan orang di atas panca persada itu. Kemudian maka tuan puteri dan Inderaputera pun dihiasi orang dengan pakaian yang indahindah. Maka segala pawai dengan biti perwara sekalian terlalu azmat bunyi suaranya. Syahadan maka segala anak raja-raja itu pun ramailah bersiram-siraman di atas panca persada itu sambil berpantun dan berseloka gegak-gempita bunyinya terlalu azmat. Maka terkembanglah payung mutiara dikarang delapan buah dan beberapa pawai terisi teratur akan me ngarak langir dan air mandi itu pun diarak oranglah.seperti matahari dan perarakan panca persada itu d iperbuatnya delapan belas persegi.iram yang berumbai-rumbaikan mutiara.indah. Maka terkembanglah payung iram. Kalakian maka dilabuhkan oranglah tirai kelambu. Hatta maka hidangan pun diangkat akan oranglah dan segala anak raja-raja itu pun makanlah masingmasing pada hidangannya. Maka Raja Talela Syah dua laki isteri pun melangirkan Inderaputera dan tuan puteri.

dan peri mengatakan tatkala Inderaputera menikahkan Nobat Rom Syah dengan Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela dan peri mengatakan tatkala Inderaputera pergi kepada Ber ma Sakti. “Dan lihatlah oleh kamu sekalian ia menunjukkan laki. Hatta adalah sekali persetua maharaja Baharum Tabiq itu duduk semayam di atas singgahsana kerajaan di hadap oleh segala raja-raja dan segala menteri hulubalang serta rakyat hina dina sekalian. Maka keduanya itu berdatang sembah kepada Raja Baharum Tabiq. Maka terlalu amat tinggi akan kotanya itu demikianlah kebesarannya baginda itu. Maka terlalu amat besar akan kerajaannya dan beberapa raja-raja takluk kepadanya dan kotanya negeri itu tujuh lapis daripada batu yang hitam berkilat-kilat diupamnya dan luas parit kotanya itu empat puluh depa. Maka tersebutlah perkataan negeri Dahruddamas. Maka ia membunuh Gheragasku itu. Maka sekalian itu dikatkannya daripada batu yang merah. seorang bernama Lantas Awan dan seorang bernama Lantas Gunung. Kalakian maka titah baginda kepada sekalian raja-raja dan segala menteri hulubalangnya. Maka setelah Maharaja Baharum Tabiq menengarkan Gheragas sudah mati dibunuh oleh Tnderaputera itu maka baginda pun terlalu amat marah seperti api bernyala. Maka datanglah dua orang jin. da n seratus empat puluh bangunan kotanya itu.lakinya kepada kita.BAB XI BERTEMU BERMA SAKTI Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera pergi ke negeri Raja Baharum Tabiq menaklukkan Raja Baharum Tabiq. “ 148 . Syahadan maka diwartakannya segala halahwalnya Inderaputera membunuh akan Gheragas itu dan peri Inderaputera membukakan pintu segala perbendaharaan itu semuanya dipersembahkannya kepada baginda itu. syahadan raja nya bernama Baharum Tabiq.nyala merah padam warna mukanya.

Maka memberi mudarat bangunnya itu. Maka dibaca surat itu seraya memandang kepada Raja Dewa Lela Mengerna seraya tersenyum lalu berkata. Setelah itu maka kata Inderaputera. lihatIah akan Maharaja Baharum Tabiq berkirim surat kepada hamba ini dengan perkataan yang besar. Syahadan dengan seketika itu juga baginda suruh kepada jurutulis membuat surat dengan segeranya. Kalakian pada tatkala itu Maharaja Talela Syah lagi duduk semayam dihadap oleh segala raja-raja dan Inderaputera lagi mesyuarat hendak bermohon kembali.” Maka setelah sudah suratnya itu maka diberikannya kepada se orang jin namanya Derham demikian katanya. Maka berikan olehmu suratku ini kepada Inderaputera itu.” Maka Derham pun menyembah serta menyambut surat itu. “Hai saudarak u apakah kita indahkan ia Raja Baharum Tabiq itu tiadakah terlawan oleh kita?” Maka Inderaputera pun tersenyum menengar kata Raja Dewa Lela Mengerna itu. Maka disambut oleh Inderaputera surat itu seraya memandang kepada jin itu dengan marahnya akan melihat jin itu. beritahu kepada t uanmu 149 . “ Maka menyambut oleh Raja Lela Mengerna. “Pergilah engkau dengan segera ke negeri Semanta Beranta itu.Maka raja-raja dan menteri hulubalang serta rakyat bala tentera nya sekalian itupun menyembah dengan takutnya melihat baginda marah itu. Apabila sudah surat itu maka dikirimnya baginda kepada Inderaputera mengatakan “Segala peri ini surat dari Maharaja Baharum Tabiq datang kepada Inderaputera dan berapa besarnya hatimu maka engkau membunuh Gheragas itu dan beraninya engkau menjalani akan tempatku itu dan membukakan segala perbendaharaanku itu. Maka ia pun bermohon dengan segera. Sebermula jikalau sungguh engkau laki. Maka dilihat oleh Raja Talela Syah surat itu daripada bahasanya jin. “Hai jin pergilah engkau kembali dengan segera.laki janganlah engkau segera lari. Maka diunjukkan kembali kepada Inderaputera surat itu seraya dibuka oleh Inderaputera. Hatta maka jin itu pun datanglah ke hadapan Raja Talela Syah seraya ia mengunjukkan surat itu. “Hai saudaraku. Nantilah aku datang ke negeri Raja Talela Syah yang muafakat dengan engkau Bota Zanggi kepadaku itu supaya kuhabiskan sekali adanya. Maka diberikannya pula surat itu kepada Raja Talela Syah. lalu terbanglah ia ke negeri Semanta Beranta itu.

Maka ia berjalan dengan cepat-cepat.” Setelah demikian maka Inderaputera pun bermohonlah kepada Raja Talela Syah itu.” Maka titah baginda. Kalakian maka jin itu pun kemaluanlah kepada orangorang banyak itu. Maka dipusing-pusingnya menjadi terbaliklah ke belakang muka jin itu. “Ya tuanku Syah Alam adapun paduka anakanda ini hendak patik bawakan pohonkan pada ke bawah duli Syah Alam kerana patik hendak pergi ke negeri Raja Baharum Tabiq itu. Maka diputarkannya kepala jin yang datang membawa surat itu. Setelah didengar oleh Maharaja Baharum Tabiq kata kata Inderaputera demikian itu maka ia pun terlalu amat marah seraya menghimpunkan segala raja-raja dan segala menteri hulubalang serta sekalian rakyat bala tenteranya serta sekalian alat senjatanya dan segala gajah kudanya semua itu. Maka lalu dibawakannya kepada Inderaputera. Hadirlah. Maka jin itu pun berdatang sembah kepada Maharaja Baharum Tabiq serta mempersembahkan segala kata-kata itu. Berjalanlah ia kemari. Setelah mustaiblah kota dan paritnya itu. Setelah sudah lengkap maka Inderaputera pun pergilah mengadap kepada Raja Talela Syah seraya berdatang sembah.Raja Baharum Tabiq itu. Maka ia pun segera mengadap Raja Baharum Tabiq.” 150 . Maka Raja Talela Syah pun memeluk mencium Inderaputera dan anaknya. “Baiklah hai anakku. “Jikalau ada kurnia oleh duli Syah Alam patik hendak pergi mengiringkan Inderaputera itu. Adapun puteri itu ayahanda serahkan kepada anakku da n mana bicara anakku maka tiadalah ayahanda salahi lagi kepada anakku. maka tersebutlah perkataan Inderaputera. aku ada menanti ia. Maka Inderaputera pun terlalu amat sukacitanya seraya menyuruh berlengkap kepada segala anak raja-raja dan segala menteri hulubalang sekalian. maka ia pun menyuruhkan Dikar Kilat pergi mengambil loh lazuardi itu yang ada tersurat pada loh itu darihal peri kematian Raja Baharum Tabiq itu. Maka segala orang yang banyak itu pun hairan seraya tertawa melihat muka jin i tu. Maka baginda pun hairanlah melihat halnya jin itu. Maka seketika itujuga maka Dikar Kilat pun pergilah pula dengan segeranya ke dalam gua itu seraya masuk ke dalam taman itu lalu diambilnya loh yang di atas mahligai itu. Raja Talela Syah dan Inderaputera dan Raja Dewa Lela Mengerna dan mengatakan halnya.” Maka Inderaputera pun menghilangkan dirinya tiada kelihatan kepada mata orang banyak itu.

Maka baginda pun keluarlah dengan segala raja-raja yang di bawahnya itu serta dengan segala menteri hulubalang rakyat bala tenteranya semuanya serta gajah kudanya dengan alat senjata nya antara tiga hari perjalanan. Maka dilihat Maharaja Gherantar Syah tengah duduk berperang terlalulah ramai. Dan seketika lagi maka datanglah anak raja kurang esa empat puluh di padang Anta Berahi menyerbukan dirinya seperti harimau yang galak lakunya itu menempuh.nempuhkan dirinya ke dalam tenteranya Maharaja Baharum Tabiq itu dan menetak dengan pedangnya.Maka baginda pun menangis seraya berkata. Maka rakyat Raja Baharum Tabiq itu pun datanglah terlalu banyak. Arakian maka diwartakan oranglah kepada Maharaja Baharum Tabiq bahawa Inderaputera telah datang ke negerinya. dan memanah dan memalu dengan cokmarnya. dan seketika Maharaja Puspa Pandai dan Dinar Pandai pun datanglah masuk perang pula. Maka ia pun berjalanlah dengan segala anak raja-raja dan segala menteri. Arakian segala rakyat Raja Baharum Tabiq itu pun pecahlah perangnya.” Setelah itu maka Inderaputera pun berjabat tangan saudara saudara tuan puteri itu. dan seketika lagi maka segala anak raja-raja yang duduk di tasik Baharui Asyik pun datanglah dengan tempik soraknya terlalu azmat bunyinya masuk perang itu. dan seketika lagi maka Maharaja Sahram Darkas dan Indera Jilani datanglah masuk berperang pula. Hatta berapa lamanya berjalan itu maka Inderaputera pun sampailah ke negeri Dahruddamas.masing menentang panahnya dan menghelakan tombaknya. “Hai anakku baik baiklah anakku mengiringkan suaminya tuan itu. Maka ia pun masuk perang pula. Maka ditempuhnyalah dengan bersungguh-sungguh hatinya kepada Raja Gherantar Syah dengan senjatanya itu. Maka segala hulubalang Raja Baharum Tabiq pun mengunus pedangnya masing. Maka bertemulah dengan tentera Raja Baharum Tabiq berpanah-panahan dan bertetak kan pedangnya.menteri hulubalang rakyatnya sekalian bala tenteranya gegak-gempita dengan segala bunyi-bunyian terlalu azmat. Seketika lagi maka segala rakyat anak raja mambang kedua itu pun datanglah. dan menikamkan dengan tombaknya. dan segala anak raja-raja yang kurang 151 . Kemudian rakyat Inderaputera pun bertambah-tambah sampai seraya mengunus pedangnya dan menggertakkan kuda nya masuk ke dalam tenteranya Raja Baharum Tabiq. Kalakian seketika maka rakyat Raja Gherentar Syah pun patahlah perangnya.

Maka dipanahkan oleh Inderaputera. “Hai anak panah bahawa engkau aku panahkan kehadapan Raja Baharum Tabiq itu bawalah olehmu loh ini. Maka anak panah itu pun datanglah ke hadapan Raja Baharum Tabiq itu. “Hai Raja Baharum Tabiq beberapa akan besarnya hatimu itu maka engkau berkirim surat kepada Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa itu dengan perkataan yang memberi akan mudarat ke atas batang lehermu itu. “Hai jin siapa namamu. Maka ia pun lari lalu masuk ke dalam kotanya. Maka ia kedua pun masuk pula berperang. “Akulah yang bernama Dikar Kilat yang disuruh oleh Langkurba menunggu gemala hikmat dan diberikan aku ini oleh Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran kepada Inderaputera. Hatta pada keesokan harinya maka Inderaputera pun mengambil anak panahnya itu seraya berkata. Adapun tatkala itu Raja Baharum Tabiq itu sedang semayam disinggahsana dihadap oleh segala menteri hulubalang.” Setelah Raja Baharum Tabiq menengar gemala hikmat itu dan didengarnya anak panah daripada Derma Gangga di peroleh Indera- 152 . Maka Dikar kilat pun berseru-seru demikian bunyinya.mancar daripada busarnya. Hatta seketika lagi maka hulubalang Raja Baharum Tabiq pun pecahlah perangnya.” Maka setelah demikian maka lemahlah segala anggota Maharaja Baharum Tabiq itu sebab melihat lah tersurat kematiannya itu. Kalakian maka dilihat oleh Raja Baharum Tabiq akan anak panah terhantar dihadapannya dan lah yang tersurat peri kematiannya itu pun terhantar dibawa oleh anak panah itu.” Maka anak panah nya yang sakti itu pun memancar. Maka ujar Raja Baharum Tabiq pada Dikar K ilat. Maka seketika lagi datanglah Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun melihat segala anak raja-raja itu berperang terlalu ramai. Syahadan maka dilihatnya seketika itu juga.” Maka ujarnya. Arakian taukah engkau akan gagah perkasa Inderaputera itu? Lihatlah olehmu pada anak panah itu. Maka menjadi perang besarlah pada waktu itu. Hatta Inderaputera pun datanglah dengan segala anak raja-raja menteri hulubalang rakyat sekalian duduklah di luar kota. Maka Maharaja Baharum Tabiq pun segeraIah menutup pintu kotanya.esa empat puluh itu sebab ia terkenangkan kebajikan Inderaputera terlalulah baik akan dia-apa sekalian itu seperti petir di langit bunyinya.

“Hai Dikar Kilat hamba pun sertalah dengan tuan hamba pergi mengadap Inderaputera itu. Setelah Inderaputera menengar itu maka ia pun menyuruh kan raja mambang keduanya itu pergi mengalu-alukan Maharaja Baharum Tabiq. Maka Inderaputera pun turun seraya memberi hormat pada Raja Baharum Tabiq itu. Setelah sampai kepada Inderaputera maka dilihat oleh Inderaputera Raja Baharum Tabiq itu datang.” Maka ujarnya oleh Inderaputera. Maka baginda pun berjalanlah. Maka ujar oleh Raja Baharum Tabiq. jikalau ada salah bebalnya hamba kepada baginda itu. “Baiklah tuanku pergi akan mengadap baginda itu. Maka diwartakan kepada Inderaputera bahawa Raja Baharum Tabiq datang dengan empat orang menterinya hendak mengadap tuanku. Hatta beberapa lamanya berjalan itu maka sampaila h ke negeri Raja Baharum Tabiq serta sampai ke dalam kota lantas ke istana 153 . Maka hamba pun hendak meminta ampun kepadanya itu.” Maka Dikar Kilat pun sukacitalah serta katanya. Syahadan maka Raja Baharum Tabiq itu pun berjalanlah dengan segala raja-raja yang mengiringkan Inderaputera masuk ke kotanya. jikalau ada kiranya barang salah bebal hamba melainkan minta ampunlah juga kepada tuan hamba. “Ya tuanku Inderaputera. Setelah sudah bertemu keduanya itu lalu ia berjalan serta berpegang tangan dengan Maharaja Baharum Tabiq dan anak raja mambang keduanya itu seraya berkata.” Maka Maharaja Baharum Tabiq pun naiklah ke atas kuda itu lalu dibawanya oleh anak raja mambang kedua itu pergi mengadap Inderaputera.” Setelah itu maka Maharaja Baharum Tabiq pun pergilah dengan empat orang menterinya sahaja lalu mendapatkan Inderaputera dibawa oleh Dikar Kilat. maka lemahlah segala anggotanya. Hambalah membawa tuanku itu. “Hai saudaraku naiklah tuan hamba ke atas kuda ini. Hanya salah itu hanya kata tuan hamba juga yang memberi titah kepada tuan hamba itu. Hatta maka Raja Baharum Tabiq dan anak mambang keduanya pun bertemulah. Maka berkata Maharaja Baharum Tabiq.putera itu dan melihat loh kematiannya itu. Maka Raja Baharum Tabiq pun menyembah kepada Inderaputera. Maka disambut oleh Inderaputera dengan seribu kemuliaan seraya didudukkan di atas kerusi yang keemasan.” Setelah demikian maka Raja Baharum Tabiq pun membawa Inderaputera kenegerinya. “Ya tuanku Syah Alam tiada suatu mudarat akan hamba ini.

Maka tuan puteri itu pun dihiasi oranglah dengan beberapa pakaian yang indah-indah yang bertatahkan ratna mutu maknikam. Setelah terhentilah daripada makan dan minum itu maka dipersalinnya pula akan Inderaputera serta akan segala anak raja-raja itu dengan pakaian yang indahindah. Maka segala anak raja-raja itu pun berjabat tangan dengan Maharaja Baharum Tabiq itu.” Maka ujar oleh Raja Baharum Tabiq. “Ya tuanku Inderaputera apa kehendak tuanku di dalam negeri ini semuanya patik berikan kepada tuanku. Adalah sehingga tujuh hari tujuh malam maka Inderaputera pun memulai pekerjaan berjaga-jaga empat puluh hari empat puluh malam.seraya duduk di atas takhta singgahsana dan raja-raja yang mengiringkan Inderaputera didudukkan di atas kerusi yang keemasan seraya diperjamunya makan minum bersuka-sukaan tujuh hari tujuh malam dengan segala bunyi-bunyian.umbaikan mutiara yang sudah terkarang. Maka setelah genaplah empat puluh hari empat puluh malam maka pada waktu ketika yang baik maka Nobat Rom Syah pun dihiasi oranglah berbagai-bagai warnanya pakaian yang indah-indah bertatahkan mutu maknikam berumbai. Maka dinaikkan oranglah ke atas perarakannya yang berjentera. Setelah sudah maka Inderaputera pun dengan segala anak raja-raja itupun berjalanlah menuju ke negeri Puspa Pandai.” Maka ia pun memohon kepada Raja Baharum Tabiq itu. Setelah Inderaputera sampai ke negerinya. Maka Raja Baharum Tabiq pun menyembah kepada Inderaputera serta berpeluk-pelukan dan mencium Inderaputera. Setelah sampai ke negerinya itu seraya ia berlengkap akan tempat segala anak raja-raja itu. Maka Raja Puspa Pandai dua berputera itu terdahulu berjalan. Maka kata baginda kepada Inderaputera. Setelah itu jadilah berbagai-bagai permainan. “Sebenarnyalah titah tuanku itu. Setelah demikian itu maka Inderaputera dan segala anak rajaraja itu pun keluarlah dari dalam negeri Dahruddamas itu. Maka yang hamba berkehendak kepada tuan hamba itu hanya sehingga kita berkasih-kasihan juga. Maka Inderaputera pun mengeluarkan suatu hikmat. Maka berarak lah ke mahligai tuan puteri yang timang-timangan Cendera Lela Nor Lela itu. suatu pun jangan diberikan kepada hamba dan tiada hamba berkehendakkan akan dia. Maka setelah sudah memakai maka kilau-kilauan tiadalah dapat dipandang nyata. Maka diduduk- 154 . “Hai Maharaja.” Maka ujar Inderaputera.

kan orang di atas pemujaan serta dihadap oleh segala biti-biti kebalairong.” Maka Inderaputera pun sukacitalah menengar kata Raja Dewa Lela Mengerna. Setelah selesai lah daripada pekerjaan Nobat Rom Syah itu maka Inderaputera pun berbicaralah hendak bertemu dengan Berma Sakti itu kerana lamalah Maharaja Syahian duduk ternanti. Maka tatkala dikerling oleh Nobat Rom Syah dengan ekor matanya itu maka ia pun terlalulah sukacita hatinya melihat akan rupa parasnya Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela itu tiadalah terkira-kira lagi di hati Nobat Rom Syah. Maka dipimpin oleh Inderaputera dari kanan dan Raja Dewa Lela Mengerna dari kiri. “Hai saudaraku. tahukah tuan hamba akan Berma Sakti itu tiada ketahuan jalannya dan tiada berketahuan tempatnya itu dan betapa perinya akan mendapat ia. Maka lalu dimandikan oranglah dua laki isteri itu. Setelah itu lalu diarak oleh orang ke balai istananya dengan segala bunyi-bunyian yang nyaring merdu suaranya itu. “Hai saudaraku hambalah menyampaikan maksud saudaraku pada Berma Sakti. “Hai saudaraku sekalian kembalilah tuan hamba dahulu kerana hamba hendak pergi kepada Berma Sakti. Maka dibawa oleh orang air mawar lalu dipercikkan kepada tuan puteri dan pada Nobat Rom Syah. maka Inderaputera pun berkata kepada segala raja-raja. Setelah itu.” Setelah demikian maka Inderaputera pun hairan seraya bercucur an air matanya.nanti akan hasrat hatinya. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun tersenyum seraya berkata. Scbermula jika saudaraku bertemu dengan padang itu ada sepohon kayu jangan 155 .” Maka segala anak raja-raja itu pun belaslah rasa hatinya akan bercerai dengan Inderaputera itu. Maka ujar oleh Raja Dewa Lela Mengerna kepada Inderaputera. Janganlah saudaraku susah akan hati. “Hai saudaraku pejamkan matamu dengan sepenuh-penuh hatimu dan serta menahan nafasmu. Maka segala anak raja-raja itu pun bermohonlah kepada Inderaputera lalu kembali masing masing menuju ke negerinya. Setelah genaplah tujuh hari tujuh malam maka Inderaputera pun mengaraklah air mandi dengan sepertinya. Maka disambut oleh Raja Puspa Pandai lalu didudukkannya di kanan tuan puteri itu. Setelah sudah maka memakai pakaian yang keemasan. Maka ia pun memeluk mencium Inderaputera serta dengan tangisnya. Maka ujar Raja Dewa Lela Mengerna. Maka cita olehmu nama Berma Sakti itu di dalam hatimu. Setelah itu maka Inderaputera pun berkata-kata kepada Raja Dewa Lela Mengerna.

Maka Dikar Kilat pun dipersembahkan kepada Inderaputera cembul mutiara yang dibawanya. Dan jikalau tuan hamba lapar dan dahaga sekali pun ikut juga cahaya itu. Maka Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna pun masuklah ke dalam cembul mutiara dan Dikar Kilat pun berjalanlah dengan seketika itu juga. Ia pun berpeluk bercium serta bertangis-tangisan dan Dinar Pandai pun berdatang menyembah kepada Inderaputera. Maka Nobat Rom Syah pun datang dua laki isteri mengadap ayah bondanya lalu sujud menyembah kedua laki isterinya. Maka sampailah kepada Inderaputera. Maka ia pun bermohon kepada Raja Puspa Pandai dua laki isteri. Dan jika tuan hamba tidur nescaya datanglah fitnah kepada tuan hamba. Maka Raja Puspa Pandai dua laki isteri pun memeluk mencium anaknya itu. Maka Raja Tahir Johan dua laki isteri pun ter lalu sukacita melihat akan menantunya itu terlalu elok rupa parasnya. Maka Tuan Puteri Cendera Lela Nor Lela pun sujud menyembah kepada ayah bondanya. Syahadan jikalau tuan hamba bertemu dengan suatu cahaya pada tengah padang itu cahaya itulah tempat Berma Sakti. Setelah itu maka Inderaputera 156 .” Syahadan maka Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna dan Dikar Kilat pun menyembah kepada baginda dua laki isteri itu seraya bermohonlah.” Syahadan maka Nobat Rom Syah pun hendak kembali ke negerinya. Kalakian maka Nobat Rom Syah dan Raja Dewa Lela Mengerna pun bermohonlah kepada Inderaputera lalu berjalan kembali kenegerinya membawa isterinya dan membawa cembul hikmat tempat Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna. Kalakian maka sembah Nobat Rom Syah. Maka dipohonkan ke bawah duli Syah Alam. Maka dengan seketika itu juga Nobat Rom Syah dan Dikar Kilat sampai ke negerinya. Hatta maka Inderaputera pun bermohonlah pada Raja Puspa Pandai dua laki isteri dan pada Dinar Pandai. Maka Inderaputera pun ambillah akan cembul itu. “Ya tuanku Syah Alam adapun Inderaputera empunya sembah ke bawah duli Syah Alam banyak-banyak bahawa paduka anakanda itu suruh kepada Dikar Kilat mari menyambutkan Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna itu.” Maka kata baginda.tuan hamba berhenti pada pohon kayu itu dan jangan tuan hamba tidur. Arakian maka Indera putera pun berkirim sembah kepada baginda Raja Tahir Johan Syah dua laki isteri. Demikianlah pesan hamba kepada saudaraku adanya. “Baiklah hai Dikar Kilat katakanlah salam doaku kepada anakku itu.

Maka Inderaputera pun memejamkan matanya dan bercitalah ia kepada Berma Sakti itu. Maka setelah itu dibukanya matanya itu. Maka seketika lagi berbunyilah guruh kilat petir dan halilintar. “Marilah beri hikmat itu supaya tiadaku bunuh engkau itu.” Maka ujar Inderaputera. Maka seketika lagi angin pun bertiup lah lemah lembut sepui-sepui bahasa.pun berjalanlah. Maka berjumpalah dengan suatu padang jajahan negeri Raja Puspa Pandai itu. Maka fikir dalam hati Inderaputera. Maka' ia pun tengah hendak tidur. Maka ia pun mencitakan seperti pengajaran Raja Dewa Lela Mengerna itu. Kalakian maka rak saksa yang di dalam lubang kayu itu pun keluarlah hendak makan Inderaputera itu. “Hai orang muda janganlah engkau bunuh kan aku: Apa kehendakmu itu aku berikan.” 157 . Maka cahaya-cahaya itu pun bertambahlah jauhnya. Setelah sudah maka Inderaputera pun berjalanlah ke tengah padang itu. Maka dilihatnya ia jatuh kepada suatu padang yang maha luas. “Ada satu hikmat Bedi namanya. Maka kata Inderaputera. Maka Inderaputera pun segera menghunus pedangnya hendak memarang kepada raksaksa itu. Maka dilihatnya pada tengah padang itu ada sepohon kayu terlalu amat besar pohonnya it u. “Ya tuanku Berma Sakti hambamu sangat lapar dan dahaga hendak bertemu dengan tuanku. Maka dilihatnya beberapa tulang bertimbuntimbun. Maka Inderaputera pun duduk dengan seketika itu. Maka kata raksaksa itu. Maka tiba-tiba kelihatanlah cahaya yang amat gilang-gemilang lalu dihampiri oleh Jnderaputera. Maka teringatlah ia akan pesanan Raja Dewa Lela Mengerna itu. Maka ujar Inderaputera. Jika orang muda hendak masuk kayu atau ke dalam batu sekalipun beroleh juga. Maka tiadalah jadi ia tidur. “Hai raksaksa apatah ada kepadamu itu?” Maka ujar raksaksa itu. “Pohon kayu inikah yang dikatakan oleh Raja Dewa Lela Menger na?” Maka dihampirinyalah oleh Inderaputera pohon kayu itu. Hatta maka Jnderaputera pun mengusir cahaya itu. Maka Inderaputera pun berhentilah di bawah pohon kayu itu.” Maka raksaksa itu pun memberikan hikmat itu kepada Inderaputera Ialu diambilnya dengan sukacitanya. Maka cahaya itu pun bertambah juga jauhnya itu. Maka Inderaputera pun lapar dengan dahaga.

Setelah didengar oleh Inderaputera bunyi itu terlalu hebat dan cahaya itu pun membesarkan dirinya serta terpandang-padang itu gilang-gemilang cahayanya. Segala anak raja-raja sekalian pun malu akan dia itu. Seketika lagi berkilat-kilat pula seperti awan hijau. Maka dalam cahaya itu maka kelihatanlah seorang orang itu. Maka anak raja-raja itu pun memberi hormat akan dia serta berjabat tangan. Maka ujar oleh Berma Sakti pada segala muridnya itu. Seketika lagi turunlah hujan air mawar.” Setelah itu maka anak raja-raja itu pun berjalan lah. Maka seketika lagi dilihat oleh Inderaputera ghaib Iah cahayanya itu. Maka dilihat oleh Inderaputera terlalulah luas dan pasirnya itu daripada emas urai dan kayu-kayuannya itu daripada halembak dan gaharu. Maka ubannya pun terlalu putih.” Maka setelah itu adalah kedengarannya suara berbunyi.Maka seketika lagi kilat cahaya itu pun terhenti. Maka awan itu pun belah menjadi seperti kasturi. Maka awan itu pun belah menjadi hujan narwastu. 158 . “Hai tuan-tuan sekalian pergilah tuan-tuan mengalu. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam taman itu. Maka ditengah an jalan maka ia pun berkata sama sendirinya anak raja-raja itu. “Ya tuanku Berma Sakti sempurnakanlah rahim hambamu. “Di mana gerangan yang bernama Inderaputera itu kerana be berapa banyak anak raja-raja yang berguru kepada baginda itu tiada pernah kita disuruhkan mengalu-alukan dia. Maka tiba-tiba menjadilah suatu taman terlalu indah. Maka ujar Inderaputera.” Setelah sudah Berma Sakti bertitah demikian maka segala anak raja itu pun pergilah mengalu-alukan Inderaputera itu. Maka tiba tiba kelihatan pula seperti awan yang merah dan angin pun bertiup lah.ngalukan Inderaputera itu dan hormati oleh tuan-tuan sakalian akan dia kerana anak raja besar bukan sebarang-barang. Sebermula taman itu pagarnya daripada halembak dan bunga-bunganya daripada emas dan pintunya itu daripadanya gaharu. Maka segala anak raja-raja itu pun hairan melihat rupa Inderaputera itu terlalu elok gilanggemilang. Maka Inderaputera pun hairan melihat kesaktian Berma Sakti itu. Syahadan maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini tatkala itu Berma Sakti sedang dihadap oleh segala muridnya. Hatta beberapa saat maka bertemulah dengan Inderaputera.indahnya.

masing. “Sungguhlah engkau orang yang bijaksana dan engkau sangat meneguhkan janjimu itu. Setelah itu maka ujar Berma Sakti. “Hai anakku Inderaputera duduklah anakku. Maka Berma Sakti pun menyingkap tirai kelambunya yang keemasan. Maka dilihat oleh Inderaputera rupanya Berma Sakti terlalu amat bercahaya gilang-gemilang warnanya. “ Maka segala anak raja-raja itu pun duduklah masing.” Maka Berma Sakti pun tersenyum menengar sembah Inderaputera itu. “Sungguhlah seperti titah tuanku itu tetapi apatah daya upaya hamba kerana sudah berwaat dengan Perdana Menteri yang duduk peliharakan hambamu itu.” Maka Berma Sakti pun tersenyum menengar kata Inderaputera itu. Jikalau tiada sebenar-benarnya di mana akan sampai kepadaku.” Maka Inderaputera pun dibawanya naik ke atas balai itu. “Ya tuanku hambamu datang mengadap tuanku ini disuruhkan oleh Raja Syahian minta ubat beranak kerana baginda itu terlalu sekali hasrat hatinya hendak akan beranak.Maka ujar anak raja-raja itu kepada Inderaputera. Sebermula fikirku beberapa lagi banyak fitnah akan datang kepadamu itu. Itulah sebabnya patik datang dan jikalau kasihan serta kurnia yang limpah akan baginda itu. “Hai anakku Inderaputera datanglah anakku. Maka sirih yang di tempat Berma Sakti itu pun diunjukkan kepada Inderaputera. Maka ujarnya Berma Sakti. Maka berkata Derma Sakti.” Maka sembah Inderaputera seraya berkata. Kalakian maka didudukkan oleh baginda akan Inderaputera di atas bangku dan segala anak raja itu pun mengadap. Beraturlah. “Segeralah tuan hamba dipersilakan oleh baginda itu.” Maka Inderaputera pun menyembah kepada Berma Sakti. “Hai anakku terlalu kasihan aku akan disuruh oleh Raja Syahian kerana bukan barang-barang pekerjaan anakku disuruhkannya itu. Maka dilihat oleh Inderaputera hidangan pun hadirlah.” Maka ujar Inderaputera. Maka lalu dimakannya. “Hai anakku Inderaputera. Setelah itu maka ujar Berma Sakti. apakah pekerjaan anakku datang kemari?” Maka Inderaputera pun menyembah. Maka ujar Berma Sakti. “Hai saudaraku seribu syukurlah hamba bertemu dengan tuan-tuan sekalian. Maka disambut oleh Inderaputera seraya dijunjungkan. Maka Inderaputera pun hairan melihat hidangan itu.” 159 .

Pada perasaan anak raja-raja itu H~d~ lagi akan hidupnya. Dengan seketika itu juga Janggi Gerdana pun datanglah. Syahadan maka bermainmain pada segenap pulau itu.” Hatta seketika berkata maka Berma Sakti pun ghaiblah. Maka Berma Sakti pun ghaiblah dengan segala anak raja-raja itu. Pada malam ini kita mandi bermain. akan segala anak raja-raja itu. “Hai anakku Inderaputera mahukah anakku pada malam kelak kita pergi bermain.” Maka segala anak raja-raja itu pun melayanglah.Setelah demikian hari pun malamlah dan beberapa kandil pelita tanglung terpasang pelbagai rupanya itu.” Maka sembah Inderaputera. Maka berkata Berma Sakti. 160 . Mereka pun memakai segala hikmat. Hatta maka Berma Sakti pun berkata. Maka ribut taufan pun turunlah. “Hai anakku berhentilah dahulu anakku. Maka ujar Berma Sakti. Maka ia pun tunduk. Maka Inderaputera pun memanah ke udara.” Setelah itu maka Inderaputera pun melihat dengan ekor matanya kepada segala anak raja-raja itu. Maka segala anakanak raja-raja itu tiada lagi berketahuan perginya.” Setelah itu hari pun malamlah dan bulan pun terbitlah. Maka Inderaputera pun mencitakan Janggi Gerdana. Maka Inderaputera pun mengadang cahaya bulan itu.main kepada tasik Bahrul Nahar itu?” Maka sembah Inderaputera. “Hai Inderaputera.” Dan segala anak rajaraja itu pun tersenyum menengar kata Inderaputera itu seraya ber fikir di dalam hatinya.main. Maka Inderaputera pun hairan akan Berma Sakti itu.” Setelah sudah maka kata Berma Sakti. Maka itulah kita ambil. yang kehendakmu itu pun ada pada tasik itu. “Hai anakku sekalian berlengkaplah kamu sekalian. Maka anak panah itu pun menjadilah awan hitam. Demikianlah adat nya baginda itu. Seketika lagi guruh kilat halilintar dan petir pun berbunyilah. Maka dilihatnya oleh Inderaputera terlabuhlah segala tirai itu. Maka ia berkata kepada Inderaputera. Kalakian ada pun adat Berrna Sakti itu pernama bulan sekali ia pergi mandi pada tasik Bahrul Nahar dengan segala muridnya. “Bagaimana akalInderaputera sampai ke tempat itu kerana bukan jalan yang dijalani. “Ya tuanku kalau dengan titah tuanku hamba pun pergi mengiringkan tuanku. “Baiklah ya tuanku. “Marilah tuan kita pergi. Dan seketika lagi maka Berma Sakti pun keluarlah duduk dihadap oleh segala muridnya itu.

“Baiklah ya tuanku hamba pun hendak mendapatkan saudara-saudara hamba di pulau itu.nanti oleh Berma Sakti dan Inderaputera tiada juga anak raja-raja itu datang. Aku hendak naik ke atas pulau itu.” Maka sembah Inderaputera. “Hai Janggi Gerdana terbangkanlah aku ke pulau Makam Hairani itu. Maka Inderaputera pun berjalan seketika lagi. Maka berkata Inderaputera. Maka digertakkannya melintas ke hadapan segala anak raja-raja itu. Maka Berma Sakti pun bertanya. Maka segala anak raja-raja itu pun hampirlah kepada tasik itu. Maka dinanti. Maka segala anak raja-raja itu pun dahsyat melihat seekor naga datang terlalu hebat. Maka dilihatnya oleh Inderaputera akan pasirnya pulau itu daripada emas urai. “Hai anakku mana segala raja raja itu?” Maka jawab Inderaputera. Maka naga itu pun timbullah mengangakan mulutnya. Maka Inderaputera pun naik ke atas tasik. Maka segala anak raja-raja itu pun lari lah ke hulu ke hilir tasik itu. Maka kata Berma Sakti. Maka Inderaputera pun turun dari atas kudanya itu.” Maka Janggi Gerdana pun pergilah seraya mengusirkan pada anak raja-raja itu. Maka tasik itu pun berombaklah. Maka mukanya segala anak raja-raja itu pun pucat lesi. Maka Inderaputera pun naiklah ke atas Janggi Gerdana.” Maka Inderaputera pun pergilah berjalan ke hilir pulau itu. “Telah terdahulu ia daripada hamba ini. “Baiklah engkau pergi. Maka segala anak rajaraja itu pun larilah seraya berkata sama sendirinya.” Maka Inderaputera pun diterbangkanlah oleh kudanya itu.Maka Inderaputera pun naiklah ke atas Janggi Gerdana itu seraya berkata. pergilah engkau hambatkan pada segala anak raja-raja itu. Maka ia pun turunlah ke dalam tasik itu menjadikan dirinya naga.” Maka berkata Berma Sakti. “Hai anakku tinggallah sekejap di sini. “Hai Janggi Gerdana. Maka Berma Sakti 161 . Maka ia pun bertemulah dengan Berma Sakti. Se telah berapa lamanya maka ia pun sampailah ke pulau Makam Hairani itu.” Setelah itu maka Janggi Gerdana pun kembali kepada Inderaputera. Maka dilihat oleh Inderaputera akan anak raja-raja itu pun telah datanglah.” Maka Berma Sakti pun tahulah akan segala anak raja-raja ada suatu khianat akan Inderaputera itu. “Dari mana gerangan datangnya naga dan kuda ini tiada pernah kita melihat yang demikian.

apa sebab tuantuan maka lambat datang ini. “Ya tuanku.” Maka anak raja-raja itu pun datanglah kepada Berma Sakti. “Ada pun baginda itu pergi ke atas mercu pulau ini. Setelah itu ia pun datang ke hadapan Berma Sakti itu.” Maka sahut segala anak raja-raja itu seraya berpandang sama sendirinya. Maka dipanahkannya kepada udara seraya turunlah air masin terlalu lebat.” Maka anak raja-raja itu pun mandilah. Maka Inderaputera pun menyembah seraya berkata. “Hai saudaraku. Maka pakaian anak raja-raja itu pun keringlah.” Arakian maka Inderaputera pun mengeluarkan suatu hikmat pula kepada anak panah. Kalakian maka kata Berma Sakti. Maka segala anak raja itu pun hairan melihat akan Inderaputera itu. telah datanglah segala anak raja-raja itu seketika lagi. “Pada bicara hamba yang berkuda tadi itu Inderaputera gerangannya. Maka berkatalah Inderaputera. Hatta maka bedak yang ber campur langir itu pun teraturlah di hadapan Berma Sakti dan segala anak raja-raja itu pun hadirlah masingmasing. “Hai tuan-tuan sekalian. “Ya Tuanku Inderaputera apatah halnya patik sekalian ini kedinginan. Maka dilihat oleh mereka itu Inderaputera tiada kena hujan. Maka seketika itu lagi hujan itu pun berhentilah. “Hai saudaraku ke mana gerangan baginda itu.” 162 . Maka Inderaputera pun berkata pada sekalian anak raja-raja itu.” Maka Inderaputera pun tersenyum.” Kalakian maka Berma Sakti pun ghaiblah. Maka Berma Sakti itu pun tunduk. Maka Berma Sakti pun mandi lah kepada hujan air mawar itu. Maka dilihatnya Inderaputera duduk mengadap Berma Sakti itu. Maka segala anak raja-raja itu pun kedinginan. adakah tuan-tuan bertemu dengan orang berkuda. Maka Inderaputera pun tersenyum. Maka hujan air mawar pun turunlah. “Mandilah semuanya. Maka ujar Inderaputera pada segala anak raja-raja itu. Maka hairanlah segala yang melihat itu seraya berkata.” Maka kata segala anak raja-raja itu. “Mandilah hai saudaraku sekalian. Setelah itu maka ujar Berma Sakti kepada Inderaputera dan segala anak raja-raja itu. Maka angin pun bertiuplah.” Maka segala anak raja-raja itu pun menyembah seraya berkata daripada perihal ahwalnya itu. Setelah demikian maka Berma Sakti pun berlimaulah.dan Inderaputera pun naiklah kepada puncak pulau itu.

Maka dicarinya jalan tempatnya yang sunyi. Arakian kepada suatu malam maka Inderaputera pun tercinta akan isterinya. Maka ditambangkan hikmat itu. Maka Inderaputera pun naiklah ke atas mahligai itu lalu diambilnya cembul mutiara itu dikeluarkannya 163 . Maka ia pun turunlah pada tengah malam itu. Maka ambillah olehmu bunga tanjung putih itu. Empat orang perempuan menyampir segala pakaiannya itu dan dua orang menghamparkan kerikal itu berisi baubauan dan dua orang mengipas akan Berma Sakti itu. “Marilah kita ke sana. Syahadan jalan pun berubahlah dilihatnya oleh segala anak raja. Maka diambilnya bunga tanjung itu. Maka dipatahkannya. Adapun lamanya Inderaputera duduk dengan Berma Sakti itu adalah kira-kira empat puluh hari empat puluh malam akan lamanya. Maka kata Berma Sakti. Maka dilihatnya suatu mahligai dan di dalam mahligai itu ada suatu singgahsana. Maka dibawanya kepada Berma Sakti. Setelah sampailah ke tempatnya maka anak raja-raja itu pun duduklah mengadap Berma Sakti.Maka ujar Inderaputera. Hatta maka Inderaputera pun sampailah kepada puncak pulau itu. “Hai anakku turunlah anakku ke dalam kolam itu. Maka Inderaputera pun mengunjamkan anak panahnya ke bumi. Syahadan adalah pada kolam itu beberapa buah. Arakian maka segala anak raja-raja itu pun berseru-seru akan Inderaputera. Maka dilihatnya oleh Inderaputera Berma Sakti di-atas singgahsana bersalin kain.” Maka Inderaputera segera turunlah ke dalam kolam itu.buahan berbagai adanya. raja itu. Maka beberapa hikmat diperolehnya akan Inderaputera daripada Berma Sakti itu. Maka ia pun hairanlah seraya mencari jalan. Maka seketika lagi anak raja-raja itu pun datanglah. Maka terdengarlah kepada Berma Sakti suara itu. “Hai anakku taruhlah bunga itu baik-baik. Maka dilihat oleh Inderaputera terlalu indah-indah sekalian dipandangnya oleh Inderaputera dan di atas pulau itu ada sebuah kolam.” Setelah sudah maka Berma Sakti pun kembalilah daripada pulau itu dengan segala anak raja-raja itu. Maka jadilah sebuah mahligai.” Kalakian maka berjalanlah Inderaputera diiringkan oleh segala anak raja-raja itu. Maka ujar Berma Sakti. Maka anak panah itu pun menjadi tabuan dan anak raja-raja itu pun bertemulah dengan tabuan itu. Maka Inderaputera pun hairan melihat kesaktian Berma Sakti itu. Maka Inderaputera pun dibawa oleh Berma Sakti ke atas puncak mahligai itu.

isteri yang ketiga itu. Maka Inderaputera pun bersenda-senda gurau dengan isterinya itu. Maka di dalam anak raja-raja yang banyak itu ada dua orang berjaga. Maka ia melihat Inderaputera pergi itu. Maka kata yang seorang itu, “Mari kita pergi lihat betapa peri nya baginda itu.” Setelah itu maka anak raja kedua itu pun pergilah ia perla hanlahan menurut akan Inderaputerai tu. Kalakian maka ia pun melihat sebuah mahligai terlalu indah- indah rupanya. Syahadan maka ia lihat Inderaputera itu duduk bergurau dengan tiga orang perempuan terlalu amat elok parasnya perempuan itu. Maka kedua anak raja itu pun hairan. Maka berkatalah ia sama sendirinya, “Beberapa lama sudah kita khidmat akan kepada Berma Sakti tiada juga kita peroleh seperti Inderaputera i tu.” Setelah itu hari pun hampirlah siang. Maka anak raja-raja itu pun kembalilah kepada tempatnya. Setelah itu hari pun sianglah. Maka Inderaputera pun memasukkan isterinya yang ketiga itu ke dalam cembul mutiara itu. Maka ia pun naiklah ke balai itu perlahan-lahan lalu tidur. Setelah itu hari pun sianglah. Maka akan segala anak rajaraja itu pun duduklah mengadap Berma Sakti. Maka kata Berma Sakti, “Hai anakku Inderaputera adakah anak ku mau pergi bermain- main ke Padang Puspa Ratna Cahaya itu?” Maka Inderaputera pun menyembah kepada Berma Sakti, “Maka mau patik ya tuanku pergi bermain- main dengan tuanku ke sana.” Syahadan maka Berma Sakti dan Inderaputera dan segala anak raja-raja itu pun ke Padang Puspa Ratna Cahaya itu. Setelah itu maka sampailah ia sekalian ke sana. Maka dilihatnya oleh Indera putera akan padang itu terlalu amat luas dan indah- indah rupanya. Seketika lagi maka kelihatan suatu singgahsana datangnya dari atas udara terletak pada padang itu. Maka hamparan nya daripada sakhlat dan baldu. Maka Berma Sakti pun duduklah pada singgahsana itu. Maka keluarlah hidangan makanan. Maka se gala anak raja-raja itu pun makanlah segala nikmat itu. Setelah sudahnya makan maka ujar Berrna Sakti, “Hai anakku Inderaputera mau kah anakku melihat suatu permainan.” Maka sembah Inderaputera, “Baiklah ya tuanku.” Maka seketika lagi keluarlah sebilah pedang dari dalam tirai itu. Maka pedang itu pun memarang akan dirinya. Maka diparangnya pula kepada anak raja itu seorang mati terpenggal tubuhnya diparangkan oleh pedang itu. Setelah demikian maka pedang itu pun

164

ghaiblah. Maka disuruh oleh Berma Sakti pertemukan kepada Inderaputera tubuh anak raja itu. Maka ujarnya Berma Sakti, “Hai anakku Inderaputera maka hidupkan olehmu segala anak raja-raja itu. Kerana fikiranku ada juga anakku menaruh gemala hikmat.” Maka Inderaputera pun menyembah seraya berkata, “Baiklah tuanku.” Maka Inderaputera pun mengeluarkan Bedi Zahar. Maka ditambangkannya kepada tubuh segala anak raja-raja itu. Maka segala anak raja-raja itu pun hiduplah pula. Maka segala murid Berma Sakti itu pun hairan melihat laku Inderaputera itu. Maka keluar pedang itu pula. Maka dicincangnya tubuh segala anak raja-raja yang keempat orang itu luluh lantuk. Seketika lagi maka ghaibIah pedang itu. Maka kata Berma Sakti, “Hai anakku Inderaputera hidupkan pula olehmu anak raja-raja itu.” Kalakian maka Inderaputera pun merendamkan Bedi Zahar di da lam air mawar. Maka disiramkannya kepada tubuh segala anak raja. Anak raja itu pun hidup pula. Seketika lagi maka keluarlah pula pe dang itu memenggal segala tubuh anak-anak raja-raja. Itu pun seperti batang keladi berpelantingan. Maka ujar Berma Sakti, “Hai anakku Inderaputera hidupkan olehmu segala anak raja-raja itu.” Maka sembah Inderaputera, “Ya tuanku, yang demikian ini tiada lah hamba tahu.” Syahadan maka ditambangkan oleh Berma Sakti suatu geliga. Maka segala tubuh anak raja-raja itu pun hiduplah. Setelah sudah demikian itu maka Berma Sakti itu pun kembalilah kepada istananya itu. Setelah keesokan harinya maka ujar oleh Berma Sakti kepada Inderaputera, “Hai anakku apa kehendak hatimu lagi kepadaku?” Maka sembahnya, “Ya tuanku, mana yang hendak di anugerah oleh tuanku maka itulah patik junjungkan ke atas jemalanya patik.” Maka Berma Sakti pun ajarlah segala hikmatnya kepada Indera putera. Maka Inderaputera pun belajarlah kepada Berma Sakti itu. Maka habislah diperoleh Inderaputera. Setelah itu maka pada suatu hari Inderaputera duduk mengadap Berma Sakti. Maka sembah Inderaputera, “Ya tuanku, betapa peri bunga tanjung putih itu?” Maka ujar Berma Sakti “Hai anakku ada pun bunga itu berikan kepada Raja Syahian suruh ia sayur. Setelah sudah masak maka 165

Anakku suruh Raja Syahian makan bunga itu. Syahadan jika bunga itu layu nescaya kena racun.” Maka diberi pula oleh Berma Sakti suatu hikmat. “Bubuhkan nescaya tawarlah racun itu. Maka dapat lah berputera.” Maka Inderaputera pun bermohonlah kepada Berma Sakti. Maka Berma Sakti pun memeluk mencium Inderaputera itu. Maka Inderaputera pun berjabat tangan dengan segala anak raja-raja. Maka ujar Berma Sakti, “Hai anakku tuan pejamkan matamu dan c italah barang yang engkau kehendaki nescaya sampailah kepada tempat itu. “ Syahadan maka Inderaputera pun mengikut seperti pesan Berma 'Sakti itu. Maka dipejamkan matanya. Maka dicitalah kebun nenek kebayan. Setelah ia membuka matanya itu seraya dilihat d irinya itu di dalam kebun. Maka di lihat nya kebun nenek kebayang itu pun habislah sudah menjadi hutan dan dilihatnya nenek kebayan tengah duduk menangis. Maka berkatalah Inderaputera, “Hai nenekku bukalah pintu ini.” Maka ujar nenek kebayan, “Siapa memanggil aku kerana aku tiada beranak cucu. Ada pun cucuku Inderaputera telah lama sudah ia pergi disuruh oleh Maharaja Syahian kepada Berma Sakti. Maka sampai sekarang ini segenap hutan tiada berketahuan khabarnya.' Maka ujarnya Inderaputera, “Hai nenekku, akulah Inderaputera yang datang daripada Berma Sakti.” Maka dilihat oleh nenek kebayan sungguh cucunya. Maka ia pun sukacitalah hatinya. Kalakian maka dibukakannyalah pintu itu seraya dipeluknya dan diciumnya. Setelah itu maka Inderaputera pun mandilah berlimau dan bersalin. Maka ujar nenek kebayan, “Hai cucuku, aku sangka tiadalah datang cucuku lagi.” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata, “Hai nenekku adakah hidup lagi Perdana Menteri itu?” Maka ujar nenek kebayan, “Ada lagi hai cucuku.” Setelah itu lalu ia pun bermohon kepada nenek kebayan lalu berjalan menuju pergi ke rumah Perdana Menteri. Maka orang di dalam . negeri itu pun hairan tercengang-cengang melihat rupa Inderaputera 'itu lalu ia pun sampailah kepada Perdana Menteri. Maka dilihat oleh Perdana Menteri Inderaputeralah yang datang itu, maka Perdana Menteri pun segeralah turun daripada kerusinya seraya mene gur Inderaputera lalu dipeluk dan diciumnya oleh Perdana Menteri lalu dibawanya naik ke atas balai nya.

166

Maka berkatalah Perdana Menteri, “Hai anakku dan buah hatiku. Adakah anakku dapat seperti perjanjian anakku dengan yang dipertuan itu?” Maka sahut Inderaputera, “Adalah yang tuanku akan seperti maksud baginda i tu.” Maka Inderaputera pun dibawanya oleh Perdana Menteri ke rumahnya supaya dibedak dan di langirnya. Maka Inderaputera pun makan dengan Perdana Menteri sehidangan. Setelah sudah makan maka diwartakan lah Inderaputera itu. Setelah datang kepada Raja Syahian maka Syahian pun keluarlah duduk semayam dihadap oleh segala menteri dan hulubalang serta dengan rakyat sekalian. Setelah itu maka Inderaputera pun dibawa oleh Perdana Menteri mengadap Raja Syahian. Setelah dilihat oleh Raja Syahian Inderaputera datang dibawa oleh Perdana Menteri itu maka baginda pun segeralah mendapatkan Inderaputera. Maka Inderaputera pun menyembah kepada Raja Syahian. Maka segeralah dipeluk diciumnya oleh baginda seraya bertitah kepada Inderaputera, “Hai anakku Inderaputera, bolehkah seperti hasrat hamba itu?” Maka sembah Inderaputera, “Boleh tuanku seperti hasrat tuanku itu.” Syahadan maka bunga tanjung putih itu pun dipersembahkan oleh Inderaputera seraya berdatang sembah, “Ya tuanku Syah Alam, bahawa bunga tanjung itu disayur oleh Syah Alam. Setelah sudah makan hendaklah Syah Alam ber itahu patik dahulu bagaimana duli Syah Alam santap.” Kalakian maka dilihat oleh Raja Syahian dan segala menteri- menteri sungguhlah seperti pepatah segala orang tua-tua dahulukala kerana bunga tanjung itu tiada layu. Setelah itu maka Inderaputera pun mempersembahkan sebilah pedang. Setelah dilihat oleh Maha raja Syahian pedang itu terlalu ajaib-ajaib perbuatannya. Maka Inderaputera pun menyembah serta berkara, “Ya tuanku, patik peroleh pedang ini daripada raksaksa.” Maka baginda pun terlalu sukacita hatinya seraya memberi titaht “Hai Inderaputera pada hari ini tuan hamba ku jadikan penghulu bentara dan tanggunglah oleh tuan hamba pedang ini.” Maka Inderaputera pun menyembah kepada Maharaja Syahian serta beberapa puji-pujian akan Inderaputera. Maka Inderaputera pun menyembah pada Raja Syahian. Maka baginda pun sukacitalah hatinya. Setelah itu maka hidangan pun diangkat oranglah ke hadap-

167

Suatu pun tiada memberi bahaya kepadanya itu. Maka dicuba oleh Inderaputera makan sayur itu. Maka Inderaputera pun datanglah. Maka mereka itu pun makanlah.” Maka ujarnya seorang lagi pula. Maka Inderaputera pun tersenyum melihat akan budinya itu. Maka juru masak pun segeralah diambilnya racun pada tangan hamba menteri dengki itu. Maka diketahuinyalah bunga itu sudah kena racun. baik juga oleh tuanku suruh cuba dahulu kepada Inderaputera. Maka Inderaputera pun tersenyum memandang pada menteri dengki itu kesemuanya seraya dibubuhnya geliga. Kalakian maka Inderaputera pun disuruh panggil oleh baginda. Maka setelah pagi-pagi hari maka segala menteri. “Maka baiklah kita beri racun kepada juru masak yang dipertuan itu. Maka segeralah ia mengambil akan dinar seribu itu. cubalah sayur ini. Supaya dicampurkannya dengan sayur bunga tanjung itu. Syahadan maka Raja Syah ian pun keluarlah duduk semayam dihadap oleh segala raja-raja dan menteri hulubalang rakyat sekalian. Maka dilihatnya bunga tanjung itu sudah layu. Syahadan maka Raja Syahian pun melihat 168 . “Apa bicara kita sekalian ini kerana Inderaputera ini makin lama kelak ia jadi raja besar. .Setelah sudah maka sayur itu pun dibawa oranglah ke hadapan baginda. Maka kata seorang. Maka baginda pun kembali ke istananya. Setelah itu maka sayur bunga tanjung itu pun diberikannya olehjuru masak itu pada tangan dayang. Setelah dilihatnya oleh juru masak dinar yang seribu itu. Setelah sudah maka hari pun malam. “Hai Inderaputera. Maka diperbuatnya seperti petua Berma Sakti itu. Maka disuruh oleh baginda duduk. Maka segala menteri yang dengki itu pun pucatlah mukanya semuanya itu.” Maka dinar itu pun diberikannya kepadanya. maka ia pun tersenyum-senyum suka hatinya.” Demikianlah kata segala menteri itu.” Maka titah baginda. Arakian maka pergilah seorang hambanya menteri yang dengki itu kepada juru masak itu serta dikeluarkannya seribu dinar itu berikan kepada juru masak itu. Setelah sudah hadir dihadapan baginda maka berkatalah se orang menteri. Maka lalu dimasukkannya racun ke dalam sayur bunga tanjung itu.menteri raja itu pun mesyuaratlah samanya menteri.an majlis itu. Maka dayang itu pun membawalah dipersembahkan kepada baginda. “Ya tuanku Syah Alam. Maka disuruhnya bawa seribu dinar. “Baiklah kita upah kan kepada juru masak itu.” Maka Inderaputera pun ingatlah pesanan Berma Sakti.

“Ada pun patik ini datang mendapatkan tuanku dititahkan oleh paduka duli Syah Alam mempersilakan tuan hamba serta Inderaputera pada waktu inilah juga.tiada mengapa akan Inderaputera itu. Setelah itu lalu Perdana Menteri pun keluar seraya disuruhnya duduk. Setelah dilihat oleh baginda isterinya hamil itu maka baiginda pun terlalu sukacitalah. Maka setelah sampai ke rumah Perdana Menteri maka Perdana Menteri pun terkejut menengar segala bunyi-bunyian dan melihat orang banyak seperti angkatan perang rupanya masuk di dalam istananya. “Hai tuan-tuan sekalian dengarkan lah kita memberi pangkat kepada Inderaputera kerana ia orang berbahagia. Maka dihadap oleh segala mereka itu seraya baginda memberi titah kepada empat orang menteri dan serta empat puluh hulubalang dengan alat senjatanya akan pergi menyambut Inderaputera dan Perdana Menteri. Seketika lagi lalu diberikannya pakaian Inderaputera. Maka baginda pun santaplah sayur itu dan setengah maka diberikannya kepada isterinya. Setelah sudah maka baginda pun memberi warta kepada segala mereka itu demikian katanya. Setelah sudah santap lagi maka baginda pun memberi anugerah akan Inderaputera pakaian yang indah. Ada pun Perdana Menteri dan Inderaputera didudukkan di kiri baginda keduanya.” 169 . Arakian beberapa lamanya kira-kira adalah dua bulan lamanya maka isteri baginda pun hamillah. Maka segala menteri pun banyaklah menaruh rosak hati akan Inderaputera itu. Setelah sudah duduk menteri keempat itu pun mengkhabarkan pada Perdana Menteri itu. Maka orang menuntun memegang tangan anak isterinya sangatlah banyak hendak lari riuh-rendah terlalu ramai disangkannya musuh masuk ke negeri. Setelah hadir sekalian mereka itu maka baginda pun memakai pakaian alat kerajaan lalu keluarlah duduk di atas takhta singgahsana. Setelah lengkap lalu berjalan segala mereka itu dengan bunyibunyian terlalu azmat. Setelah itu lalu berjalanlah keluar diiringkan segala mereka itu.” Maka Perdana Menteri pun memanggilInderaputera. Dan setelah sampailah kepada istana baginda lalu masuk duduk di atas takhta kerajaan.indah. Maka baginda pun kembalilah masuk ke istananya. Pada hari inilah Inderaputera aku jadikan penghulu bendahari dan segala anak kunciku ini semuanya ku serahkan pada Inderaputera. Setelah itu maka baginda pun memanggil akan segala menteri hulubalang dan rakyat sekalian ke pengadapan.

Maka baginda pun turun dari atas singgahsana lalu masuk ke istananya. Maka segala mereka itu pun bertambah-tambah datang dengki khianat kepada Inderaputera sehari. Maka sekalian mereka itu pun pulang masing. Adapun lnderaputera tinggallah ia di dalam istananya baginda memegang kunci.masing ke rumahnya. 170 .hari mencari muslihat akan Inderaputera itu juga.Setelah itu maka sekalian orang itu pun memberi hormat padanya .

“Ya tuanku Syah Alam bukankah benar seperti sembah patik dahulu itu? Orang yang derhaka itu tiadalah patut kita taruh di dalam istana.BAB XII PUTERI M ENGINDERA SERI BULAN Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera beroleh kain sutera diberi oleh dewa Langkurba. telah bunting dalam istana tuanku itu. Adapun tatkala dayang-dayang itu bermasak sayur bunga tanjung putih itu setelah sudah dicubanya oleh dayang-dayang itu beberapa lamanya maka hamillah pula. “ Maka ia pun datanglah kepada menteri sekalian. “Dua orang dayang bunting di dalam istana raja. “Baharui ah aku mendapat jalan membencanakan Inderaputera. “Hai menteriku apakah ada kamu dengar di dalam istana ini ?” Maka sembah segala menteri itu. Maka katanya. Setelah demikian maka menteri pun segeralah kembali dengan sukacita. apakah persetua mengadap datang ini?” Maka sembah mereka itu. “Pada bicara beta sebab memakan sayur bayam gerangannya. Maka dayang-dayang itu pun berkata sama sendirinya. “Apa sebab hamba ini hamil?” Maka terdengarlah kepada seorang laki.” 171 . dan peri mengatakan tatkala Inderaputera berjalan dalam laut sebulan lamanya dan peri mengatakan tatkala anak Maharaja Syahian diubati oleh Indera putera. tiada berketahuan lakinya. Maka katanya. “Ya tuanku Syah Alam sekarang ini Inderaputera itu berbuat jahat dengan dua orang dayang.laki. “Hai menteri.” Maka titah baginda. Pada fikirannya.” Maka tatkala itu menteri yang berdendam kan Inderaputera itu pun adadi bawah istana itu menengar kata dayang-dayang itu. Maka ujar baginda.” Maka segala menteri itu pun masuklah mengadap baginda lalu sujud menyembah baginda.

“Apatah salahnya kehendak tuan hamba-apa sekalian itu berlaku kepada hamba. “Pergilah panggil olehmu Inderaputera itu katakan kepada ia titah duli yang dipertuan. “Ya tuanku Syah Alam bahawa orang yang berbuat demikian itu hukumnya dibuangkan ke dalam laut hukumnya itu. Maka Perdana Menteri pun segeralah pergi mengadap Raja Syahian. Maka bertanyalah segala menteri itu katanya. Maka kata segala menteri itu. “Hai Inderaputera. Syahadan maka Inderaputera pun bertemulah kepada menteri itu. Hatta maka terdengarlah kepada Perdana Menteri akan halInd eraputera dibuangkan ke laut itu. Maka titah baginda. Maka Inderaputera pun datanglah.Kalakian maka disiasat oleh baginda dengan marahnya sebab menengar kata menteri itu. “Marilah tuan hamba di sini kerana kita hendak mesyuarat.” Maka ujar segala menteri itu.” Syahadan setelah Inderaputera menengar kata menteri demikian maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. putuslah sudah me syuarat titah duli Syah Alam dari hal aku akan disuruh membuang akan engkau ke dalam laut. “Jikalau demikian engkau sekalian kerjakanlah seperti yang demikian itu.” Dan menteri itu pun pergilah kepada Inderaputera dikatakannya seperti kata-kata itu. Maka ia pun hendak masuk ke dalam istana.” Setelah itu maka Inderaputera pun berhentilah duduk di balai tu.” Maka titah baginda. Setelah itu berkampunglah dayang-dayang itu dilihatnya oleh baginda sungguh dayang-dayang ada hamil dua orang. Maka dihanyutkan oranglah ke dalam laut itu. Maka ujar segala menteri itu akan seorang. “Hai kamu sekalian menteriku apa hukumnya orang yang berbuat pekerjaan yang demikian ini?” Maka sembah menteri itu. “Ke mana tuan hamba ini?” 172 . Maka ujar segala menteri.” Setelah demikian itu rakit pun sudahlah hadir dan Inderaputera pun ditaruh oranglah di atas rakit itu serta dengan dayang-dayang dua orang itu pun bersama-sama. Kemudian baginda menghimpunkan segala dayangdayang. Setelah demikian maka baginda pun menyuruh menghimpunkan segala menteri yang tahu akan pekerjaan Inderaputera. Maka bertemulah dengan segala menteri di tengah jalan.” Arakian maka menteri itu pun berjalanlah keluar duduk akan mesyuarat. Kalau-kalau ada juga khilaf engkau itu. “Marilah tuan hamba dibuangkan ke dalam laut.

Jikalau tuan hamba berdatang sembah niscaya derhakalah tuan hamba pun ke bawah duli Syah Alam kerana pekerjaan Indera putera itu terlalu salah sekali.Maka jawab Perdana Menteri. Maka 1 baginda pun menyuruh akan memalu segala bunyi-bunyian bagaimana adat raja-raja beroleh putera. Maka tuan puteri pun berputeralah seorang perempuan terlalu elok rupanya seperti bulan di pagarnya oleh bintang dan ke pada empat belas haribulan jadinya demikianlah parasnya. Maka baginda pun terlalu sukacitanya. “Baiklah mana. Maka segala anak rajaraja itu pun datanglah sekaliannya mengadap pada baginda serta berdatang sembah kepada baginda demikian katanya.” Maka berkatalah segala menteri itu. Maka segala anak raja-raja itu pun duduklah di dalam negeri baginda itu. “Bagaimana tiada dibuangkan oleh baginda kerana ia berbuat jahat di dalam istana duli Syah Alam itu. Maka terdengarlah wartanya itu kepada segala anak raja-raja bahawa baginda itu ada berputera seorang perempuan terlalu amat elok parasnya itu gilang-' gemilang.masing ini kerana anak hamba itu kanak-kanak lagi. Setelah demikian maka baginda pun menamai Juan Puteri Mengindera Seri Bulan.” Setelah Perdana Menteri menengar kata segala menteri itu maka ia berdiam dirinya lalu ia pun kembali ke rumahnya seraya menangis dengan masyghulnya akan Inderaputera itu adanya. “Hamba hendak mengadap baginda apalah sebabnya Inderaputera itu maka dibuangkan ia ke dalam laut. kotanya itu daripada batu hitam. Maka tuan puteri pun sakitlah pada waktu dinihari. Maka margastua pun belum mencari mangsanya. Maka patik hamba se kalian ini minta Syah Alam diperhambakan ke bawah duli Syah Alam.mana untung tuan-tuan masing. Setelah beberapa lamanya sudah Inderaputera dibuangkan ke dalam laut itu maka isteri Raja Syahian pun hamillah sudah adalah kira-kira sembilan bulan dan sembilan hari. Hatta beberapa lamanya tuan puteri pun demik ian besar panjang dengan ditolong Tuhan Yang Mahabesar. Maka Inderaputera pun bertemulah dengan sebuah negeri.” Maka titah baginda. Maka Inderaputera pun masuklah ke dalam negeri itu lalu naik ke 173 .” Adapun banyaknya anak raja-raja itu kurang esa empat puluh yang datang meminang Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan. “Ya tuanku Syah Alam. AI-kisah maka tersebutlah perkataan Inderaputera dibuangkan ke laut itu maka rakit itu pun pecahlah.

“Hai nenekku siapa nama nenekku dan apa nama negeri ini?” Setelah orang tua itu menengar suara orang itu bertanya ia maka ia pun mengambil tongkatnya. Maka keluarlah sebuah mahligai dengan segala kelengkapan.” Maka berkata Raja Dewa Langkurba. Syahadan maka Raja Dewa Langkurba pun terlalu sukacita hatinya sebab menengarkan cetera Inderaputera itu. Maka ia pun duduk memegang akan tungkatnya. Maka jadi ramailah negeri itu.masing pulang ke rumahnya. Maka di tongkatnya pada pelupuk matanya itu. Maka dilihatnya pengawal jin itu datang menyembah kepadanya. Maka Inderaputera pun berjalan pula. Maka ujarnya Raja Dewa Langkurba.atasnya rumah. Hatta maka hari pun malamlah. Maka dilihatnya ada sebuah mahligai.” 174 . Maka dilihatnya seorang laki. “Apa sebab engkau ke mari ini?” Maka sembahnya pengawal jin yang keempat itu.lipat dan pelupuk. akulah yang bernama Dewa Raja Langkurba nenek Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran.” matanya itu terjuntai. “Patik sekalian ini telah diberikan oleh paduka cucunda itu kepada anak raja ini. Setelah dilihatnya oleh Inderaputera maka lalu ia pun bertanya. “Wahai jikalau sungguhsungguh cucuku bertemu dengan cucu hamba itu seribu syukur kepada hamba. Maka cucuku ini datang dari mana dan siapa nama cucuku ini?” Maka kata Inderaputera seraya menyembah. “Baiklah engkau sekalian duduk kepada Inderaputera ini kerana cucuku itu sudah bersaudara dengan dia adanya.” Maka ujarnya Raja Dewa Langkurba. “Hai cucuku. Maka dilihatnya perkakas rumah itu sekalian lengkap. Adapun Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu pun menjadi saudaralah kepada hamba. Maka Inderaputera pun naik ke atas mahligai itu.” Maka Inderaputera pun berceterakan segala perihalahwalnya tatkala ia bertemu dengan Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran itu. Setelah yang demikian itu maka Inderaputera pun mengeluarkan cembul gemala itu di tambangkannya. Maka dilihatnya di dalam mahligai itu ada seorang tua rambutnya itu seperti kapas dibusar dan tubuhnya itu berlipat.laki terlalu elok rupa parasnya seraya berkata. Maka pengawal jin yang keempat orang itu pun dibawa oleh Inderaputera pergi mengadap baginda Raja Dewa Langkurba itu. Maka segala jin peri pun yang data ng berhimpun ke dalam negeri rnereka itu masing. “Ya tuanku hamba lah yang bernama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa.

Maka beberapa tabib dan tukang ubat tiada juga sembuhnya itu. Maka ayah bondanya pun terlalu masghul hati dengan air matanya. Sebermula diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. jikalau engaku tudungkan kepadanya dan engkau siramkan dengan air mawar yang baik nescaya afiatlah ia. suruh kan olehmu memalukan mongmongan berjalan di dalam negeri kita ini. Setelah itu maka Inderaputera pun bermohonlah kepada baginda itu.” Arakian maka kain itu diambilnya oleh Jnderaputera dengan suka citanya. 175 . Syahadan maka baginda memberi titah demikian bunyinya. Adapun kain sutera puri1 namanya. “Hai menteriku. halus seperti embun. se telah genaplah usianya Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan itu kepada dua belas tahun maka tuan puteri itu pun sakit lah terlalu sangat seperti akan hancurlah segala tubuhnya itu. Maka inilah kain sehelai. Maka ia pun berjalan di dalam laut dan beberapa lamanya serta ia melihat berbagai-bagai ragam yang indahindah itu. “Hai sekalian kamu. Setelah itu beberapa lamanya Inderaputera berjalan maka ia pun sampailah kepada sebuah negeri hampir negeri Raja Syahian. Makin bertambah-tambah sangat sakitnya. Maka segala isi negeri pun terlalu dukacitanya. sehingga sebelum ajalnya juga lagi. “Hai cucuku Inderaputera. jikalau pecah. Demikian kau katakan : “barang siapa dapat mengubati tuan puteri itu jikalau hina sekalipun bangsanya aku ambil akan menantu padanya. adap n kamu mengadap Jnderaputera itu samalah bagi kamu mengadap cucuku itu Puteri Seri Ratna Gemala itu. Maka Inderaputera pun menyembah kepada baginda seraya keluar dari dalam negeri itu. Maka Inderaputera pun berjalan menuju negeri itu.” _______________ l Pada bahagian permulaan hikayat ini disebut: sutera rambuti. Maka ujarnya baginda.pecah tbuhnya sekalipun. Maka segala dewa-dewa itu pun hairan melihat rupanya Inderaputera a itu.Arakian maka segala jin dewa peri itu pun datanglah mengadap Raja Dewa Langkurba berbagai-bagai perkataannya dipersembahkannya kepada Raja Dewa Langkurba. Maka janganlah amu sekalian lainkan. Aku berikan kepada mu tanda tulus kasihan aku akan cucuku.” Setelah beberapa lamanya Inderaputera diam di dalam negeri Raja Dewa Langkurba maka beberapa ia melihat temasya yang indahindah. Maka Raja Syahian pun menyuruh orang pergi kepada segala negeri mencari ubat. Adapun kain ini jikalau ada orang sakit. Maka kata Raja Dewa Langkurba.

Maka boleh hamba bertemu de ngan nenekku kerana sebab hamba benar. “Hai cucuku. Demikianlah titah baginda. “Hai cucuku bukankah sudah cucuku dibuangkan ke laut? Bagaimanakah cucuku boleh sampai ke mari ini pula?” Maka ujar oleh Inderaputera. isteri Raja Syahian sudah berputera seorang perempuan terlalu elok parasnya.lain datang meminang tuan puteri itu duduk di sana. Demikian juga sakitnya itu. Inderaputera namanya. “Hai nenekku akulah Inderaputera.” Maka ujar nenek kebayan itu. tiadakah engkau tahu selama. “ Maka Inderaputera pun menengar kata nenek kebayan. Setelah sudah makan maka nenek kebayan pun ber kata. Adapun cucuku itu sudah dibuangkan ke laut oleh Raja Syahian. “Siapa pula memanggil aku itu kerana aku tiada bercucuku lagi.Maka orang itu pun pergilah memalu mongmongan itu demikian seperti titah baginda itu dikatakan dengan berseru-seru. Maka ujar nenek kebayan. “Wahai nenekku. Kalakian maka Inderaputera pun datanglah kembali ke rumah nenek kebayan. Duduk baik-baik. Setelah seketika lagi maka orang yang memalu mongmongan itu pun datanglah berseru-seru mengatakan barang siapa dapat mengubati Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan itu menjadi sembuh olehnya maka diberikan padanya akan menjadi isterinya. duduklah di dalam rumah tinggal kita ini. Maka beberapa anak raja di dalam negeri lain. Maka Inderaputera pun menengar kata orang yang memalu canang itu.” Syahadan demi didengar oleh nenek kebayan nama Inderaputera itu. “Hai cucuku.” 176 .” Maka kata Inderaputera. dengan bebesaran Tuhan Yang Mahabesar atas hambanya.” Maka setelah itu Inderaputera pun pergilah mandi berlimau. Maka ia pun keluarlah bertanya. maka ia pun segera l ah dibukakannya pintunya itu. “Hai memanda. Hatta beberapa lamanya maka tuan puteri pun sakit terlalu sangat.lamanya ini tuan puteri itu sakit? Maka beberapa ubat tiada juga sembuh dan beberapa sudah tabib yang mengubati ia. Maka kata nenek kebayan. janganlah cucu ku ke sana ke mari kerana banyak orang duduk sakit hati kepada cucuku. “Hai orang muda. apakah sebabnya memukul mongmongan ini?” Maka ujar orang itu. maka hamba sampai ke mari ini. Maka disuruhnya buka pintu. Setelah sudah maka bersalinlah kain basahan lalu diberi makan oleh nenek kebayan. Seorang pun tiada menyahut kata orang yang memalu akan mongmongan itu.

Setelah itu maka berkata Inderaputera, “Hai memanda, katakanlah kepada Paduka Duli Syah Alam, ada seorang gharib bercakapkan mengubati tuan puteri itu.” Maka ujar orang yang memalu mongmongan itu, “Baiklah tuan hamba.” Dan ia pun kembali kepada Perdana Menteri itu. Setelah itu ia pun datanglah ke hadapan Perdana Menteri seraya mengatakan perkataan Inderaputera itu. Setelah didengar oleh Inderaputera itu kata orang yang memalu mongmongan itu, maka Perdana Menteri pun segera menyuruh memanggil dengan empat orang disuruhnya pergi panggilInderaputera itu serta dengan orang yang memalu mongmongan itu menjadi lima orang. Arakian maka berjalanlah lima orang itu. Setelah sampai ke rumah Inderaputera maka ujarnya, “Tuanku sekarang dipersilakan oleh Perdana Menteri itu.” Maka Inderaputera pun berjalanlah bersama-sama dengan orang itu pergi ke rumah Perdana Menteri. Setelah orang yang banyakbanyak melihat rupanya Inderaputera itu pun hairanlah. Setelah sudah sampai ke rumah Perdana Menteri, Perdana Meteri pun segeralah mendapatkan Inderaputera seraya memeluk mencium akan Inderaputera. Maka Inderaputera pun menyembah kepada Perdana Menteri. Maka kata oleh Perdana Menteri, “Wahai anakku sudah dibuangkan engkau ke dalam laut, sekarang ini timbul pula!” Maka sembah oleh Inderaputera, “Ya Tuanku Perdana Menteri, dengan tolong Tuhan Yang Mahabesar ke atas hambanya juga dengan sebab benar.” Maka ujar oleh Perdana Menteri, “Sungguhkah anakku bercakap akan mengubati tuan puteri itu?” Maka jawab Inderaputera, “Jika dengan ditolongi oleh Tuhan Yang Mahabesar cakaplah harnba mengubati.” Setelah demikian lalu dibawa oleh Perdana Menteri akan Indera putera itu mengadap Paduka Syah A lam. Syahadan maka dilihat Paduka Syah Alam Inderaputera datang dengan Perdana Menteri itu. Maka baginda pun tersenyum. Maka Inderaputera pun berdatang sembah ke bawah Duli Paduka Syah Alam. Maka baginda pun menyapu-nyapu belakang Inderaputera seraya disuruhnya duduk bersama-sama Perdana Menteri itu. Setelah sudah duduk maka sembah Perdana Menteri, “Ya Tuanku Syah Alam bahawa Inderaputera inilah yang bercakap mengubati tuan puteri itu.”

177

Maka baginda berkata, “Hai Inderaputera, sugguhkah engkau suda h dibuangkan oleh segala menteri ke laut?” Maka sembah Inderaputera, “Sungguhlah ya tuanku Syah Alam. Tetapi dengan di tolong oleh Tuhan Yang Mahabesar, telah memelihara akan hambanya, dengan sebab benar adanya.” Maka titah baginda, “Hai Inderaputera, jikalau demikian ubati olehmu anakku puteri itu. Jikalau sembuh olehmu anakku puteri itu biarlah jadi isterimu. Syahadan dahulunya pun sudah ikrar hamba memberikan anakku puteri jikalau dapat ubat.” Maka kata Inderaputera, “Baiklah ya Tuanku Syah Alam.” Kalakian maka baginda pun bangkitlah memegang tangan Indera putera seraya dibawanya oleh baginda masuk ke dalam istananya pada tempat tuan puteri itu. Maka disingkapkannya tirai kelambu tujuh lapis. Maka baginda dan Inderaputera pun masuklah ke dalam. Maka dilihatnya oleh baginda baharulah tuan puteri itu membukakan matanya. Maka baginda dan permaisuri segala inang pengasuhnya sekalian baharui ah sukacita sebab melihat tuan puteri sudah membukakan matanya itu. Maka Inderaputera pun bercucuran air matanya sebab melihat akan hal tuan puteri itu. Maka Inderaputera pun mengeluarkan kain sutera puri. Maka dilihat oleh Raja Syahian akan kain itu terlalu halus dan warnanya itu seperti embun. Maka titah baginda, “Hai anakku, di mana anakku beroleh kain yang demikian ini?” Maka Inderaputera pun berceterakan segala hal-ahwalnya kepada Maharaja Syahian. Maka Raja Syahian pun terlalu hairan menengar cetera Inderaputera itu. Arakian maka ditudungkannya kain itu ke pada tubuh tuan puteri itu lagi disiramkannya dengan air mawar. Maka tubuh tuan Puteri itu dibuka lagi sekali. Maka disiramkannya pula sekali lagi. Maka sembuhlah tuan puteri itu. Maka ujar Paduka Duli Syah Alam, “Hai anakku Inderaputera, hari inilah aku memberi akan persalin kepada anakku.” Maka baginda pun memberi persalin akan Inderaputera pakaian yang keemasan. Maka Inderaputera pun disuruh hantarkan ke rumah mangkubumi. Syahadan adapun segala menteri yang membuangkan Inderaputera itu pun hairan melihat rupa Inderaputera itu tiada mati. Maka sekaliannya pun duduklah dengan kemasyghulannya sebab dengki nya itu. Maka setelah keesokan harinya maka Paduka Syah Alam pun menyuruh empat orang dayang-dayang dan biduanda memanggilInderaputera. Maka Inderaputera pun dibawa orang

178

masuk ke dalam peraduan Tuan Puteri Mengindera Bulan. Maka Inderaputera pun mengambil kainnya itu. Syahadan adapun puteri itu pun sudahlah afiat dari penyakitnya itu dan warna tubuh tuan puteri itu pun bertambah-tambah baik gilang-gemilang. Maka tuan puteri pun santaplah serta bergurau dengan dayangdayang. Maka bonda tuan puteri pun terlalulah sukacita. Maka baginda pun menyuruh orang memalui buyi-bunyian alamat sudah mendapat kesenangan. Arakian maka Raja Syahian pun memanggil Perdana Menteri dan segala raja-raja dan orang kaya-kaya. Maka Raja Syahian pun berjaga-jaga tiga hari tiga malam. Maka tuan puteri pun dimandikan oranglah. Setelah sudah mandi tuan puteri itu maka hidangan pun diangkat ke hadapan majlis itu oleh orang dan segala anak raja-raja. Maka Inderaputera dan segala menteri hulubalang dan rakyat sekalian makanlah. Tetapi segala anak raja-raja itu pun matanya memandang kepada Inderaputera juga, dan ia berkata sama sendirinya, “Inilah yang mengubati tuan puteri itu.” Setelah sudah makan maka baginda pun memberi aka n fakir miskin. Maka baginda pun memberi sedekah akan segala fakir miskin. Maka baginda pun memberi titah kepada Perdana Menteri, “Wahai Perdana Menteri adapun anakmu itu peliharakan baik-baik barang sepuluh hari kita mengerjakan Inderaputera dengan tuan puteri.” Setelah sudah maka anak raja-raja dan menteri hulubalang itu pun kembali dukacitanya. Maka menterimenteri dengki itu pun mesyuarat sekaliannya cari khianat juga akan Inderaputera. Maka kata menteri seorang itu, “Mari kita mesyuarat kepada tunangan tuan puteri itu. Demikian kita kata kepadanya: terlalu kasihan hati hambamu melihat tuanku sekalian ini dan beberapa lamanya sudah tuanku bertunggukan tuan puteri itu. Sekarang ini orang lain yang beroleh. Sebab itulah hamba datang mengadap tuanku hendak mesyuarat dengan tuanku sekalian ini.” Maka ia pun berjalan kepada segala anak raja-raja itu. Maka segala menteri itu pun datanglah kepada anak raja-raja itu dan berkatalah segala mereka itu, “Wahai, patik-apa sekalian kasihan melihat tuanku ini kerana sudah lama tuanku bertunggu akan sekarang ini orang lain beroleh akan dia itu, sebab itulah maka patik-apa sekalian ini datang mesyuarat dengan tuanku. Pada bicara patik-apa adapun orang yang mengubati tuan puteri itu, berilah oleh tuanku upahnya supaya patik-apa sekalian persembahkan ke bawah DuliSyah Alam.”

179

Maka segala anak raja-raja itu pun sukacitalah menengar kata tuan-tuan menteri- menteri itu sekalian seraya mengeluarkan emas suatu tabak seorang. Setelah itu maka segala tabak yang berisi emas itu pun dibawa oleh segala menteri ke rumahnya lalu mengadap Raja Syahian. Syahadan maka dihantarkan tabak itu di hadapan Raja Syahian. Maka ia pun berdatang sembah, “Ya Tuanku Syah Alam, bukan kerana patik sekalian sakit hati akan Inderaputera itu sebab patik lihat duli yang dipertuan mengambil cucu si penjual bunga. Arakian kalau sembah sekalipun paduka anakanda itu mana harga upahnya boleh tuanku beri akan dia. Demikianlah adat raja-raja yang besar-besar itu yang meminang paduka anakanda itu.” Setelah Raja Syahian menengar demikian itu maka ujar baginda, “Jika demikian apatah bicara kita kerana sudah berjanji dengan Inderaputera itu.” Maka ia pun berdatang sembah, “Ya Tuanku Syah Alam adalah suatu muslihat katakan adalah tuanku berkata bahawa anakanda hendak pergi bermain- main beramai-ramai ke Pulau Pelanggam Jaya itu. Setelah paduka anakanda sampai pada tempat itu, maka kita lepaskan burung bayan permainan puteri. Maka kita katakan barang siapa mendapat menangkap burung bayan itu nescaya ialah akan jadi suami tuan puteri itu. Demikianlah Syah Alam.” Maka Maharaja Syahian itu pun menurut kata menteri itu. Arakian maka segala menteri itu pun kembalilah dengan sukacitanya. Maka Raja Syahian pun duduklah pada suatu hari dengan segala anak raja-raja dan segala menteri rakyat hulubalang sekaliannya pun hadirlah mengadap baginda. Maka baginda itu pun memberi titah, “Hai tuan-tuan sekalian, berlengkaplah sekalian. Kepada timbul bulan ini kita hendak pergi ke Pulau Pelanggam Jaya, membawa akan anaknya hamba, tuan puteri itu kerana hamba berkaul tatkala tuan puteri sakit itu. “ Setelah anak raja-raja itu menengar titah baginda maka segala mereka itu pun masing- masing kembali berlengkap akan mengiringkan Paduka Syah Alam dengan anakanda tuan puteri. Setelah itu ... maka segala anak raja-raja itu pun masing- masing membuat landng) sebuah seorang. Maka segala orang di dalam negeri itu pun pada sehari- hari pergi melihat segala anak raja-raja itu berbuat lancang dan pelang itu. Masing- masing berkata sama sendirinya, “Akan Inderaputera itu adakah ia berbuat lancang atau pelang kerana ia seorang dirinya.”

180

Setelah sudah diperbuatnya tasik itu maka diperbuatnya pula suatu taman dan jala-jalanya itu daripada tembaga 181 . Maka dindingnya daripada batu merah dan segala kakinya maka diperbuatnya daripada tirus dan kemuncaknya ini daripada maknikam berumbaikan mutiara. Setelah sudah dibangunkannya pelang itu akan delapan persegi serta dindingnya itu daripada kaca yang hijau. “Hai anakk u Inderaputera tiadakah anakku berbuat pelang kerana aku dengar segala anak raja-raja itu sudah berbuat lancang sebuah seorang.” Maka Inderaputera pun pergilah kepada tempat itu. “Wahai anakku.Setelah itu maka datanglah kepada dua puluh hari. Maka dicitanya akan gemala hikmat itu. Maka di atas pelang itu diperbuatnya suatu petarakna daripada emas sepuluh mutu dan dind ingnya delapan persegi itu diperbuatnya daripada kaca putih dan kedua persegi itu daripada kaca yang biru dan ketiga persegi itu daripada kaca yang kuning dan keempat persegi nya itu daripada kaca yang kuning dan ketujuh perseginya itu daripada intan dikarang dan kedelapan persegi tiadalah terpermanai daripada indahnya. “Hai memandaku Perdana Menteri. Maka diperbuatlah oleh Inderautera sebuah pelang terlalu amat besar dan panjangnya.” Maka Ujar oleh Inderaputera. dan kedua pangkat daripada perak dan ketiga pangkat tembaga suasa dan suatu diperbuatnya daripada jala-jala tempat peraduan. Syahadan daripada suatu persegi itu bertatahkan ratna mutu mak nikam dan pada persegi itu dibubuhnya suatu gemala tergantung pada segala penjurunya dan daripada mutiara dikarang berkeliling pada petarakna itu. Tiga pangkat tempat segala orang mengadap tuan puteri itu daripada emas. Maka ujar oleh Perdana Menteri. Dan sama tengahnya pelang itu suatu tasik diperbuatnya dan pasirnya itu daripada emas urai dan batunya itu daripada permata sembilan bagai dan lumpurnya itu daripada kasturi dan rumputnya itu daripada kuma-kuma dan di hulu airnya itu terlalu manis dan karang-karangannya berbagai jenis.indah pelbagai ukuran di dalam tasik itu. Maka tibatiba keluarlah sekalian jin dan dewa dan peri sekalian. ada suatu tempat yang sunyi di sisi kampung kita ini. Maka segala anak raja-raja itu berbuat lancang hampirlah sudah. adakah pada tempat ini yang sunyi?” Maka ujar oleh Perdana Menteri. Syahadan di hilirnya tasik itu airnya itu terlalulahjernihdan segala karangan itu daripada mutiara terlalulah indah.

Setelah sudah diperbuatnya itu maka terlalulah indah rupanya itu. Dan diperbuatnya dua ekor burung nuri terlalu indahindah rupanya dan dihaluannya diperbuatnya sebuah kerusi bertatahkan ratna mutu maknikam akan tempat Inderaputera duduk. Maka segala jin dan peri dan dewa itu pun kembalilah kepada gemala hikmat itu. Maka dekat tiang di tengahnya itu diperbuatnya sepohon kayu daripada pualam dan daunnya itu daripada kaca putih dan kuning. maka Maharaja Syahian pun memberi titah pada segala menteri. Hatta beberapa lamanya Inderaputera berbuat demikian adalah kira-kira sepuluh hari lamanyajuga. Setelah itu Inderaputera pun 182 . Maka daripada tiang pelang itu diperbuatnya seutas rantai daripada emas. Dan lagi beberapa kolam di dalam taman itu ada yang berikatkan perak dan yang berikatkan dengan tembaga su asa dan air kolam itu adalah laksana air mawar dan pada sama tengah kolam itu diperbuatnya sebuah balai bersendikan dengan emas. Maka segala orang yang di dalam negeri itu pun berhimpunlah sekalian melihat perbuatannya segala anak raja-raja itu.masing membawa lancangnya kepada tempat tuan puteri itu. Setelah sudah lengkaplah sekalian mereka itu.lain itu pun berbagai-bagai bunga yang mulia dan bunga pakan terlalu indah. Maka di atas tebing itu diperbuatnya daripada cermin kaca putih dan lagi di atas kemuncaknya tebing itu ada suatu gelegar daripada intan dikarang dan di atas kemuncaknya itu digantungkan suatu ge mala.indah warnanya dan harum baunya dan segala bunga-bunga yang di dalam taman itu berbagai-bagai akan warnanya itu dan baunya itu pun berbagai-bagai juga adanya. Syahadan pada ketika hari baik waktu yang sempurna. Sebermula di dalam taman itu beberapa jambangan daripada emas ditanamnya bunga seri gading dan bunga cempaka malai dan pada segala jambangan yang lain.” Kalakian maka segala anak raja-raja itu pun sudah hadir pula.suasa dan pintunya itu daripada emas sepuluh mutu. maka Inderaputera pun mengembalikan akan gemala hikmat itu. “Wahai menteriku sudahkah segala kelengkap an engkau akan berangkat? Jikalau sudah lengkap hendaklah turunkan esok hari. aku hendak membawa anakku ke Pulau Pelanggam Jaya itu. “Ya Tuanku Syah Alam segala ke lengkapan paduka anakanda akan berangkat sudahlah semuanya. Maka kata Raja Syahian.” Setelah sudah Raja Syahian memberi titah demikian maka ke esokan hari maka segala anak raja-raja itu masing. “Bawalah Iancang itu ke mari.” Maka sembah segala menteri.

Maka terkembanglah payung mutiara empat buah di atas petarakna itu dan segala anak raja-raja dan anak dara-dara sekalian beraturlah mengadap tuan puteri itu. “Kepada pelang Inderaputera itulah kita pergi. Setelah sudah sampai kepada tempat pelang itu maka di dalam antara lancang yang banyak itu adalah sebuah terlalu indah-indah perbuatannya dan bercahaya-cahaya rupanya. Maka tuan puteri pun berkata kepada inang pengasuhnya.indah perbuatannya itu.” Sebermula maka tersebutlah perkataan tuan puteri keluar dari istana. “Apakah gerangan pelang itu maka terlalulah sekali indah tiada pernah kita melihat yang demikian itu.” Maka tuan puteri pun duduklah di atas petarakna.lari seraya berdatang sembah.” Seketika lagi maka datang seorang biduanda. Maka pada satu pangkat isteri segala menteri. “Ya tuanku. “Lancang siapa yang indah. segera datang berlari.pergilah membawa pelangnya. itulah pelang Inderaputera.indah perbuatannya itu?” Maka sembah inang. Maka ujar mereka itu sama sendirinya. “Hai anakku segeralah kita turun kerana matahari itu sudah terbit. Setelah itu maka naiklah segala 183 . diiringkan oleh segala bini raja-raja dan bini Perdana Menteri dan isteri segala hulubalang mengiringkan tuan puteri itu. Maka di haluan pelang itu terkembanglah payung berumbaikan mutiara dail bergegetarkan puspa ragam.” Maka ujar seorang laki. “ Maka tuan puteri pun berkata pada dayang-dayangnya itu. Maka titah Paduka Syah Alam. “Sudahkah akan berhimpun sekalian mereka itu?” Maka berkata seorang. Maka berbunyilah segala bunyibunyian berbagai-bagai ragamnya.” Syahadan di dalam seketika itu juga maka datanglah pelang Indera putera itu terlalulah pantas dan sikapnya dan lagi terlalu azmat dengan segala bunyi-bunyian dan cahayanya seperti cahaya matahari. “Sungguhlah seperti kata tuan hamba itu. Adapun yang kelihatan itu pelang Inderaputera itu. “Ya Tuanku Syah Alam.inangnya itu.” Maka segala orang yang di dalam negeri itu pun habislah berlarian melihat pelang Inderaputera itu. bukannya matahari. Maka berkata segala yang melihat anak raja-raja yang banyak itu. “Betapa peri perbuatannya pelang itu kerana seorang dirinya juga. Maka segala mereka itu pun hairan melihat terlalu ajaib kerana terlalu indah.laki.menteri dan pangkat yang kedua isteri orang yang kaya-kaya. Maka Paduka Syah Alam pun bertambah-tambah hairan melihat yang demikian itu.

jikalau tiada Inderaputera naik bersama-sama barangkali tiada mahu bergerak. “Ya Tuanku Syah Alam. Maka segala gegetar itu pun berbunyilah.” Maka Inderaputera pun naiklah ke atas pelang itu.masing. Kalakian maka sembah seorang menteri. Setelah ia hinggap maka nuri itu pun mengiraikan sayapnya itu. Maka bersoraklah segala mereka itu dengan tiada tepermanai. Maka burung pun terbanglah seekor. Maka pelang Inderaputera itu pun tiada mahu bergerak lagi. Syahadan apabila tuan puteri itu berpaling pada kaca merah itu maka rupa pakaian tuan puteri pun menjadi serba merah dan jika tuan puteri berpaling kepada kaca putih maka warna tubuh puteri itu pun putihlah. Setelah sudah ia naik maka berjenteralah pelang itu serta berkisar akan dirinya. Maka jikalau tuan puteri itu berkata-kata dengan bini orang kaya-kaya dan berpaling kepada kaca biru itu maka warnanya tuan puteri itu pun jadilah biru dan jika tuan puteri berpaling kepada kaca kuning maka berkata kepada pengasuhnya itu maka warna tubuh tuan puteri itu pun menjadi serba kuning. Maka segala mereka yang mengadap tuan puteri itu pun hairan melihat kelakuan hikmat Inderaputera. Tetapi segala hati segala anak raja-raja itu pun berdendam lah akan Inderaputera juga. Maka ombak itu pun berpalu-paluan beserta dengan bunyi-bunyian terlalu azmat bunyinya.lancang itu pun hilirlah semuanya. Maka sembah Perdana Menteri. Maka terperciklah narawastu itu kepada segala tubuh orang yang mengadap tuan puteri itu terlalulah harum baunya itu. Setelah itu maka nuri itu 184 .anak raja-raja pada lancang masing. “Ya Tuanku Syah Alam. Maka hinggap pada cembul beremas narawastu dan seekor burung pula hinggap pada cembul berisi kasturi. Tambahannya pula bunyinya gegetarnya di atas kemuncaknya itu pun gemerencinglah bunyinya seperti buluh perindu dan terlalu merdu bunyinya didengar oleh segala manusia dan segala payung bulu merak itu pun berpusing-pusing.” Maka Paduka Syah Alam pun hairan melihat demikian itu. adapun pelang kenaikan tuan puteri itu tiada mahu bergerak.” Maka titah Raja Syahian. Maka segala pengayuh pun berlengkaplah sendirinya. Maka pelang itu pun lajulah. Lancang. “Jikalau demikian suruhlah anakku Inderaputera naik pelang itu. Maka jika tuan puteri itu berpaling berkata-kata dengan anak dara-dara berpaling kepada kaca ungu maka warna pakaian tuan puteri menjadi serba ungu.

Maka ombak itu pun berpalu-paluan. Maka tuan puteri pun hairanlah melihat bunga itu. Arakian maka masing. Maka diambil oleh tuan puteri. Maka tuan puteri itu pun minumlah dengan segala dayang-dayang itu serta bermain. Maka tuan puteri itu pun melihat yang demikian itu. terlalu sekali indah. Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berkata. Setelah demikian maka ribut taufan itu pun berhentilah. Maka dilihatnya oleh tuan puteri airnya terlalu jernih. Setelah sudah beberapa pula yang lain daripada bunga itu 185 . Seketika lagi bunga tanjung kuning itu timbul pula. Maka seketika lagi maka timbul pula bunga tanjung ungu. Kalakian maka tuan puteri pun berhentilah seketika lagi. Ada yang patah kemudinya dan ada yang karam.masing turun pada tempat itu. “Ya tuan puteri. Maka Inderaputera pun turunlah di pulau itu.” Maka tuan puteri pun berjalanlah melihat terlalu indah-indah perbuatan. Maka segala pelang dan lancang itu pun habislah patah tiangnya. Maka lalu memungut bungabunga itu.indah bunga itu. Maka terlalu harum baunya. “Hairan sekali kita me lihat nuri ini. Maka mereka itu pun hairan melihat hikmat Inderaputera itu. marilah kita lihat dindingnya perahu Inderaputera ini. Syahadan maka serba bunga itu pun kembanglah serta dengan harum baunya dicium oleh segala manusia. Maka ia berjalan ke hulu tasik itu.” Maka segala dayang-dayang yang melihat itu pun tertawa sebab melihat nuri itu tahu bersyair dan berpantun. maka hampirlah akan sampai lancang dan pelang itu kepada Pulau Pelanggam Jaya. Maka bunga tanjung itu pun menjadi air mawar. Ada yang roboh dindingnya. Maka ujar dayang-dayang itu.” Maka lalu diambil oleh tuan puteri bunga tanjung ungu itu seraya dipersuntingnya oleh tuan puteri pada sanggulnya itu. Maka Inderaputera pun menurunkan angin ribut taufan dan guruh halalintar petir kilat sabung-menyabung. “Ya tuan puteri. Maka sembah inang pengasuhnya. Seketika lagi maka bertiuplah angin lemah lembut.pun hinggap seraya bercetera dan bersyair dan bermadah seraya be rpantun dan berseloka terlalu indahindah sekali rupanya. Maka segala anak raja-raja itu pun rosak dan segala perahu yang mengiringkan tuan puteri itu sahaja yang tiada mengapa. Maka tuan puteri itu pun turun ke bawah dengan segala dayang-dayang itu mengiringkan tuan puteri.main pada tasik itu. Setelah itu beberapa lamanya di laut itu berlayar. Maka segala perahu pun sampailah ke pulau itu.

Maka terlalu indah-indah rupanya demikian katanya. Dan airnya itu laksana air mawar. Maka seketika lagi angin pun bertiup Iah. Tiadalah sama dengan Inderaputera. “Sungguhlah gerangan Inderaputera ini anak raja besar. Sungguh pun banyaknya orang yang datang.” Maka tuan puteri itu pun berjalan ke tengah tasik itu.indah sekali rupanya. sembilan bagai dan pada sama tengah kolam itu segala ikan pun bertimbulan seraya berpantun demikian: Di atas gunung banyak binatang. Rama-rama di dalam puan.” Setelah itu maka tuan puteri dan segala dayang-dayang perwara itu pun berjalanlah. adapun Inderaputera itu anak raja besar juga. Maka tasik itu pun berombaklah dan segala paksi pun berter- 186 . maka ia pun tenggelamlah.yang indah-indah ditaruhnya oleh tuan puteri pada bajunya. “Anak raja besar juga rupanya Inderaputera itu. “Wahai indah. Maka berkata tuan puteri. Maka tuan puteri pun sukacita hatinya menengar perkataan ikan itu.indah sekali ikan di dalam kolam ini. Ada yang menjadi kasturi. Tiadalah sama dengan tuan. Maka ujar tuan puteri. “Ya inangku.” Setelah itu maka ia tenggelam. sungguhlah Inderaputera itu orang bijaksana. Maka karang-karangan di dalam tasik itu permata. sambil tenggelam seraya berpantun demikian bunyinya: Berbintang ikanku rendang. Maka tuan puteri melihat suatu kolam. Maka tuan puteri pun hairan. Adapun akan sayapnya itu daripada emas dan batunya daripada mutiara.” Seketika lagi maka timbul pula seekor ikan tebakung namanya. Maka beberapa jenis rupanya itu berbagai-bagai warnanya di tepi kolam itu. Maka airnya itu berombak-ombak terlalu indah. Maka segala biti-biti perwara sekalian itu pun habislah tertawa seraya berkata sama sendirinya. “Ya tuan puteri. Syahadan dalamnya itu sehingga punggung juga. Maka dalam fikiran tuan puteri. Rama-rama berikat sutera. Ada yang menjadi kuma-kuma. Setelah sudah ikan itu berpantun.” Maka seketika lagi timbullah pula seekor ikan. Muda sudah kupandang. Maka tuan puteri pun tersenyum menengar pantun ikan itu dan segala perwara pun tertawa.

indah rupanya itu. Setelah sudah tuan puteri melihat segala temasya Indera putera itu maka Paduka Syah Alam pun pergi melihat pula terlalu ajaib dan hairan. Maka beberapa jambangan dan kolam serta balai bersendikan emas. Maka titah Paduka Syah Alam. “Apa sebab anaknya aku tuan puteri itu maka tiada ia mau turun bermain. Terlalu indah. Maka sebab itulah paduka anakanda ini lambat turun ke pulau ini. Maka titah Maharaja Sya hian. “Ya Tuanku Syah Alam bahawa paduka anakanda itu lagi melihat temasya perbuatan pelang Inderaputera itu tuanku. Maka segala daun kayu yang di sisi balai itu pun berpalu paluan seperti bunyi-bunyian. Maka ia pun menyuruh dengan perlahan.muji akan Inderaputera itu. “Hai sekalian tuan-tuan tangkaplah burung permainan tuan puteri yang terlepas itu kerana tuan puteri sangat sayang akan burung itu. ialah yang akan menjadi suaminya tuan puteri itu. Jikalau barang siapa dapat menangkap dia nescaya diambil oleh tuan puteri akan jadi suaminya.” 187 .main pada tasik itu maka tuan puteri pun berjalan lah pula pergi kepada taman itu. Maka segala menteri dengki itu pun memandang kepada baginda.lahan kepada dayang-dayang itu. Demikian katamu: maka barang siapa anak raja-raja beroleh menangkapkan burung bayan permainan tuan puteri itu.main ke pulau ini?” Maka sembah dayang-dayang.banganlah serta bersorak-sorak.” Setelah itu maka sudah Paduka Syah Alam melihat perbuatan Inderaputera itu maka baginda pun kembalilah ke pulau itu. Kalakian maka tuan puteri itu pun melihat hikmat Inderaputera itu seraya memuji. “Bukanlah sebarang-barang orang pada penglihatan hamba.” Maka titah baginda. “Maka lepaskan olehmu burung bayan permainan anakku itu. Maka Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan dan segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya itu pun naik ke atas balai itu. Maka dilihatnya taman itu pun terlalu indah-indah rupanya. “Sungguhlah seperti kata tuan hamba itu.” Maka kata dayang-dayang demikian bunyinya.” Setelah sudah tuan puteri bermain. Maka anak pelanduk pun berbangsi terlalu indah-indah rupanya itu sekali. Seketika lagi maka angin pun bertiuplah. Maka didengar oleh tuan puteri itu. “Di mana gerangan ia boleh yang demikian Inderaputera ini? Syahadan di manakah gerangan ia meniru dan melihat perbuatan yang demikian itu?” Maka sembah Perdana Menteri.

Hatta maka Inderaputera pun perlahan-lahan pergi ke sisi pohon beraksa itu seraya diunjukkan tangannya itu. Ada yang tiada sempat naik terlulur ke bawah. Maka b urung itu pun mengiraikan sayapnya seraya berpantun: Sungguh banyak beraturnya gajah. ada yang binjul dahinya.Maka Inderaputera pun tersenyum menengar kata-kata dayangdayang berseru-seru itu.masing kembali dengan kemaluannya. Ada yang bengkak tubuhnya itu. Sungguh pun banyak anak raja-raja. “Baha ru ini kita menengar bayan berpantun. Maka Inderaputera pun tersenyum. Ada yang sempak dagunya. Maka segala orang yang banyak itu pun tertawalah melihat hal burung itu. Maka anak panah itu pun menjadi tabuan. Maka segala dayang-dayang itu pun ramailah tertawa seraya menampar-nampar dadanya melihat kelakuan segala anak raja-raja sekaliannya. Maka burung bayan itu pun hinggaplah ke tangannya itu.masing dengan lakunya. ada yang carik seluarnya. Maka bayan itu pun terbanglah kepada suatu cabang tiada juga dapat. Maka Inderaputera pun perlahan. Maka Inderaputera pun tersenyum melihat kelakuan segala anak raja-raja itu. Maka segala anak raja-raja itu pun berterjunanlah dari atas pohon beraksa itu. ada yang koyak dastarnya dan bajunya. Maka masing. Tiada sama dengan Inderaputera. Maka apabila dilihat oleh segala anak raja-raja akan bayan itu maka masing. Rama-rama bertali sutera. Maka dayang-dayang itu pun dipersembahkan kepada Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan seraya diambilnya burung bayan itu dengan sukacitanya. Maka dilihat oleh Raja Syah ian dan segala rakyat sekalian pun hairanlah melihat bayan itu jinak kepada Inderaputera. Maka segala orang banyak itu pun ramailah tertawa. Maka tuan puteri pun tersenyum seraya berkata kepada inangnya itu. Hatta maka burung bayan itu pun hinggaplah kepada pohon beraksa di tengah pulau itu. M aka dilihat oleh segala anak raja-raja itu bayan itu terbang daripada suatu pohon kayu itu tiadalah tertangkap lagi.lahan. Maka ia pun memanah ke udara.” 188 . Maka tuan puteri pun tertawalah. Maka burung bayan itu pun hinggaplah ke tangan Inderaputera itu. Mareka itu pun naiklah ke atas pelang itu masing. Ada yang carik kain.masing hendak menangkap. Setelah dapatlah tertangkap lalu diberikannya kepada seorang dayang-dayang itu. tiada kelihatan pada segala orang yang banyak-banyak itu.

Jika hamba beranak lain. Setelah sampailah ke tempatnya maka masing. “Terlalu sekali pandai bayan ini bercura-cura.masingnya kembalilah ke rumahnya. Maka masing.” Maka titah Paduka Syah Alam. Tiada sama dengan Inderaputera. Setelah sudah makan dan minum bersuka-sukaan di Pulau Pelanggam Jaya itu. Maka segala dayang-dayang itu pun tertawa seraya berkata. Adapun segala anak raja-raja dan segala menteri yang dengki akan Inderaputera itu pun semuanya menaruh dendam juga akan dia. Maka ujar Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan. baiklah tuanku segeralah berangkat kerana negeri yang dipertuan terlalu sunyi.masing. “Dari mana unggas ini terlalu cura sekali berkata?” Maka tuan puteri pun tersenyum. “Sungguh seperti kata tuanku itu demikian.” Maka disuruhkan tuan puteri naik ke atas pelang itu. Rama-rama bertali sutera. 189 . “Di manakah dayang suruhkanlah angkat hidangan.” Maka bayan itu pun hinggap pula pada bahu dayang-dayang itu seraya berpantun demikian bunyinya: Dang Sakti dari mandian. Hatta maka keesokan hari maka Raja Syahian pun menyuruhkan tuan puteri naik ke perahu. Maka segala menteri hulubalang sekalian makanlah masing. Maka dayang itu pun pergi memberitahu tuan puteri. persembahkan kepada ayahanda.” Maka hidangan pun diangkatlah oleh orang kehadapan Paduka Syah Alam. Setelah itu maka baginda pun kembali dengan segala bala tenteranya sekalian.masing pun turunlah ke lancangnya. “Jikalau demikian sudahkah himpunkan rakyat kita kembali bagaimana yang telah sudah. “Ya tuanku.” Hatta maka Perdana Menteri itu pun berdatang sembah kepada Syah Alam demikian sembahnya.Maka segala dayang-dayang pun tertawa seraya berkata. Maka berkata pula dayang-dayang itu.

Syahadan kemudian kita lenyapkan. “Baiklah.” Maka kata anak raja-raja itu. 190 . “Ya tuanku. adapun pada bicara hamba. Maka berbunyilah terlalu azmat. Maka ia pun pergilah memanggil Inderaputera.BAB XIII AKIBAT DENGKI Al-kisah peri mengatakan tatkala Inderaputera dibunuh oleh anak raja-raja tunangan tuan puteri. “Ya Tuanku Inderaputera esok hari tuanku dipersilakan oleh segala anak raja-raja hendak bermainmain pedang. dan peri mengatakan tatkala Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah dan segala anak raja-raja yang bertemu dengan Inderaputera itu. Maka segala orang-orang isi negeri itu pun sekalian habislah mengiringkan serta dihamparkan saf sakhlat ainulbanat di tengah padang itu. Maka kata seorang menteri itu. Hatta maka terdengarlah kepada Paduka Syah Alam Inderaputera diajak oleh segala anak raja-raja itu bermain pedang. Jikalau anak raja-raja itu hendak mengajar hamba syukurlah hamba. Maka baginda pun barangkatlah. “Adapun hamba tiada tau bermain pedang. Maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini setelah Raja Syahian kembali dari Pulau Pelanggam Jaya dan segala menteri yang dengki dan anak raja-raja itu pun mesyuaratlah. Maka biduanda itu pun datanglah seraya menyembah demikian sembahnya. baiklah Inderaputera itu kita ajak bermainmain. Maka Inderaputera pun berjalan lah perlahan.lahan pergi mengadap Paduka Syah Alam.” Setelah itu keesokan harinya maka disuruh empat orang biduanda pergi memanggil akan Inderaputera.” Maka Inderaputera pun tersenyum seraya berkata. Maka terkembanglah payung segala anak rajaraja itu.” Setelah itu maka biduanda pun kembalilah. Tatkala itu Inderaputera pun ada lagi d uduk dengan Perdana Menteri.

Maka dilihat oleh Paduka Syah Alam dan sekalian orang banyak-banyak itu. Maka lalu ia memakai cara-cara lakilaki. Maka lalu disapukannya tubuh Inderaputera itu. Seketika lagi keluarlah asap.main itu seperti merak mengigal di atas talam. Maka segala anak raja-raja itu pun kembalilah kemaluannya.muji Inderaputera. Maka mata segala anak raja-raja itu pun silaulah. Maka Inderaputera pun mengantarkan pedangnya. “Wahai tuan puteri. “Marilah kita adang Inderaputera pada jalan yang sunyi. Maka Inderaputera pun dengan Perdana Menteri bersamasama kembalilah ke rumahnya.” Maka Inderaputera pun menyembah seraya berbangkit lalu mengunuskan pedangnya seraya melompat menggertakkan kudanya lalu dipermain. Maka titah Raja Syahian. Beberapa kali dituju oleh anak raja-raja Inderaputera itu tiadalah juga kena. “Baiklah. Maka dito mbaklah oleh Inderaputera dengan hulu pedangnya. Maka Inderaputera pun matilah.main. “Hai anakku Inderaputera keluarlah bermain.Setelah itu maka segala anak raja-raja itu pun bermain di hadapan Raja Syahian itu. sudah dibunuh oleh segala anak raja-raja itu. Maka tewaslah. matilah sudah aku tadi?” Maka ujarnya tuan puteri. Maka kita bunuh akan dia. Adapun kasadnya hati anak raja-raja itu hendak membunuhkan Inderaputera. Setelah sudah mati lalu diambil oleh anak raja-raja yang sepuluh orang itu cembul yang berisi gemala itu. Maka ia pun hiduplah dengan tolong Tuhan Yang Mahabesar. Maka dilihatnya oleh Inderaputera akan dirinya terlalu hairan seraya ujarnya. Maka Inderaputera pun dibunuh oleh anak raja-raja yang sepuluh orang itu. Hatta maka isteri Inderaputera ketiganya keluarlah dari dalam cembul mutiara itu. Kalakian maka Inderaputera pun keluarlah serta memegang akan pedangnya.” Maka ujar mereka itu.main dengan Inderaputera itu. Maka seketika lagi maka anak raja-raja itu pun mintalah bermain.mainnya terlalu indah lakunya bermain. Maka anak raja-raja itu pun segeralah kembali. pada segala anak raja-raja itu. Maka dikeluarkannya bedi zahar itu.” 191 .” Sebermula maka tersebutlah perkataan Inderaputera tatkala ia berjalan seorang dirinya hendak pergi ke rumah nenek kebayan. Aku hendak melihat. “Ya kakanda. Maka baginda pun kembalilah dengan segala hulubalang sekalian seraya memuji. Kalakian maka-segala anak raja-raja itu pun berkata-kata.

“Baiklah. “Hai orang muda. “Benarkah kamu membunuh Inderaputera ini?” Maka sahut anak raja-raja.” Maka titah baginda. “Tuanku. sungguhkah hai orang muda? Sungguhkah Inderaputera itu dibunuh oleh anak raja-raja itu?” Maka ujarnya. Maka sembah Perdana Menteri. Timbang sahaja sama beratnya. Setelah datanglah ia maka titah Paduka Syah Alam. Maka diambil oleh Raja Syahian cembul itu lalu diunjukkannya kepada Inderaputera. Hatta maka Inderaputera pun berjalanlah memimpin tangan isterinya.” Maka anak raja-raja yang kesepuluh orang itu pun disuruh panggil oleh baginda.” Maka segala anak raja-raja itu pun tiadalah boleh berkata-kata lagi. itulah cembul hikmat yang ada kepada ikat pinggangnya tuan hamba curi. Patik melihat tatkala itu.” Maka sahut Inderaputera. “Ya tuanku. Maka titah baginda. “Janganlah dihargakan gemala ini. “Sungguh ya tuanku. Maka segeralah ia mengadap Raja Syahian dengan isterinya ketiga itu. “Ya Tuanku Syah Alam. “Jika demikian anakku pulangkan akan cembul itu kembali. Adapun isterinya patik inilah akan saksinya. masakan ia boleh hidup pula?” Maka sahut oleh Tuan Puteri yang ketiga itu. jikalau patik membunuh Inderaputera itu. Adapun alamat tuan hamba membunuh Inderaputera itu. kerana alamat daripada ikat pinggang Inderaputera itu diambilnya. “Jikalau demikian hargakanlah gemala itu. Maka segala mereka itu pun hairan melihat 192 .Syahadan maka gemala itu pun diambilnya. dialah yang membunuh.” Maka segala anak raja-raja itu pun tiadalah boleh bersangkal lagi.” Maka ditimbangkanlah segala di badan itu dan pada segala pakaian itu tiada juga sampai. Telah sampailah lalu menyembah pada Paduka Syah Alam katanya. Maka terlalulah sangat malunya seraya mengeluarkan cembul itu kembali.” Maka sembah anak raja-raja yang sepuluh orang itu. adapun patik telah dibunuh oleh anak rajaraja yang kesepuluh orang itu dengan tiada patik akan berdosa. apa hukumnya orang membunuh orang yang tiada berdosa.” Maka ujar Perdana Menteri. Maka baginda itu pun memberi titah. “Mana hukum yang sebenarnya tuan hamba hukumkan.” Maka dilihat oleh baginda perempuan itu terlalu amat elok rupa nya. “Benar tuanku. Maka dipersembahkannya kepada Raja Syahian.

” 193 . Maka dalam taman itu sebuah balai. Maka Inderaputera pun duduklah di atas mahligai itu bersenda bergurua dengan segala isterinya makan minum pelbagai nikmat. “Ya tuanku.muda bermain berebab. Maka sega la mereka itu pun kembalilah ke tempatnya masing. Dan lagi dilihatnya pula di atas mahligai itu Inderaputera itu duduk dengan tiga orang perempuan. Maka dilihatnya segala kelengkapan. Arakian maka terdengarlah pula kepada Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan bunyi-bunyian terlalu ramai. biarlah tiada mengapa lagi. Syahadan di atas balai itu terlalu ramai segala bunyi-bunyian.beratnya gemala itu. Maka keluarlah sebuah mahligai dan suatu taman. “Marilah kita segera kembali memberitahu tuan puteri itu.” Maka anak raja-raja itu pun kembalilah dengan masyghulnya. Arakian maka tuan puteri pun berhentilah kerana sangat berahinya. Maka kata Inderaputera. terlalu sekali indah-indah taman Inderaputera itu. “Ya tuanku. Lamalah patik melihat akan dia itu. Setelah demikian maka baginda pun masuklah ke istana.indah dan asyik segala orang-orang muda itu. Maka dilihatnya oleh dayang-dayang itu kepada antara kampung mangkubumi. Maka kata tuan puteri. Maka dilihatnya ada suatu balai itu terlalu panjang. kecapi.” Maka ia pun kembalilah mengadap tuan puteri seraya berkata. Patutlah mengampuni dosanya anak raja-raja itu.” Setelah tuan puteri itu menengar khabar itu makinlah bertambah-tambah ghairah akan hatinya seraya berkata. Maka Inderaputera pun mencita gemala hikmat itu. Maka kata dayang-dayang itu. Hatta maka ter dengarlah bunyibunyian itu kepada anak raja. Maka dayang-dayang yang disuruh tuan puteri itu pun lalu lupa akan dirinya sebab menengar bunyinya dan melihat akan temasya berbagaibagai itu. Maka segala orang muda. “Ya tuanku patik kurang periksa.masing. “Marilah kita pergi melihat rupa isteri Inderaputera betapa peri gerangannya rupanya itu. Dayang-dayang itu pun berjalanlah pergi.” Maka tuan puteri pun menyuruh seorang dayang-dayangnya pergi melihat. bangsi dan beberapa banyak orang yang bersyair terlalu indah. Disangkanya dalam negeri juga. Maka lalu dihampirinya.main. “Hai inangku bunyi-bunyian di mana gerangan itu?” Maka sembah inangnya. Maka balai itulah tempat segala jin dan peri dan dewa tempat ia bermain. Hatta maka hari pun malam. Kalakian maka disuruh pula lagi oleh tuan puteri. serunai.

Petang hari ini tuanku dipersilakan bermain.” Maka sahut dayang-dayang itu. “Beta tiada tahu bermain. Setelah itu maka tuan puteri pun pergilah. Maka anak raja-raja itu pun hadirlah di tengah padang itu seorang seekor kuda serta dengan bunyi-bunyian. Jika anak raja-raja itu hendak mengajar akan hamba. masuklah anakku bermain. “Ya Tuanku Inderaputera. Maka segala anak raja-raja itu pun berhimpunlah bermain-main serta melarikan kudanya itu dan bermainkan tombaknya me lakukan kepandaiannya itu. Maka terlihat oleh tuan puteri benarlah seperti kata dayang-dayang itu. “Sungguhlah seperti kata tuanku itu. Maka lnderaputera pun mengambil hikmatnya itu.main kuda dan tombak oleh akan segala anak raja-raja itu. Maka ia pun datanglah. baiklah. Kalakian maka anak raja-raja itu pun menyuruh empat orang biduanda pergi memanggil Inderaputera. Hatta beberapa lamanya berjalan itu maka sampailah di tempat itu. Setelah itu tuan puteri menengarIah bunyi-bunyian itu. Maka Inderaputera pun sampailah lalu mendapatkan paduka baginda.main tombak itu. Hatta maka Raja Syahian pun keluarlah diiringkan oleh segala hulubalang dan rakyat sekelian. Dan lagi patik menengar nenek kebayan itu tiada beranak. Maka tuan puteri pun berjalanlah ke sisi mahligai itu.” Maka kata Inderaputera. serta dengan tiga orang dayang-dayang berjalanlah. “Perempuan inilah gerangan isteri Inderaputera. Hatta maka hari pun sianglah.” Setelah itu maka tuan puteri pun segeralah kembali.laki. Maka setelah dilihat oleh tuan puteri akan Inderaputera duduk dengan tiga orang perempuan. Maka Inderaputera pun mencitakan Janggi Gerdana. “Pada fikiran beta Inderaputera ini anak raja yang sakti juga rupanya kerana ia terlalu bijaksana sekali.” Setelah itu maka biduanda itu pun kembali. Maka biduanda itu pun menyembah seraya berkata.” 194 . Maka Inderaputera pun datanglah ke padang itu. Maka titah baginda. mustaib dengan pakaiannya. “Hai anakku Inderaputera. duduk bersenda-senda gurau maka pada fikiran tuan puteri. Maka mereka pun sampailah kepada istana Inderaputera. Maka pelananya itu bertatahkan ratna mutu manikam.main yang demikian itu. “ Hatta maka ujarnya tuan puteri pada dayang-dayangnya itu. Maka padang itu pun diperbaiki oranglah.Setelah itu maka tuan puteri pun memakai pakaian cara laki. Maka Raja Syahian pun hairanlah melihat rupa Inderaputera itu.

menyepak kuda segala anak raja-raja itu. Maka segala anak raja-raja itu pun masuklah bermain kuda.masing ke tempatnya. Maka puteri itu pun keluarlah memakai seperti laki.laki seraya berjalan mencari Inderaputera itu. Maka Inderaputera pun turun kembali dibawa oleh Janggi Gerdana memusingmemusingkan pedangnya dan tombaknya. Setelah itu maka Inderaputera pun lalu dihadapan anak raja-raja itu. Maka anak raja-raja itu pun laju kembali.” Maka baginda pun hairan memandang tubuh Inderaputera itu seraya menepuk pahanya seraya berkata. Maka mereka itu seperti guruh. sayang sekali kami akan Inderaputera ini. Maka lalu terbang ke udara. Maka segala tubuh Inderaputera itu pun dihantarkannya ke hadapan baginda itu serta ia berdatang sembah. Adapun masksudnya anak raja raja itu hendak membunuh Inderaputera juga. Setelah itu maka Janggi Gerdana menyepak. Maka segala anak raja-raja dan orang kaya-kaya itu pun hairanlah melihat kuda Inderaputera itu dlm pakaiannya pun terlalu indah-indah. patik yang membunuh akan Inderaputera itu kerana ia sangat memberi malu patik. “Ya Tuanku Syah Alam. Maka bendahara ditinggalkannya. Maka ia segeralah pergi mengadap Raja Syahian. Maka baginda pun tersenyum lalu kembali masing. “Wahai. Maka lalu mati.” Maka baginda pun segera menyuruh memanggil anak raja-raja itu. Hatta maka Inderaputera dan anak raja-raja itu pun mesyuaratlah pula seraya dinantinya Inderaputera pada jalan yang sunyi. Hatta maka puteri yang ada di dalam cembul itu pun tahulah akan Inderaputera sudah mati itu. Maka masuklah bermain tombak itu seperti merak mengigal di atas talam rupanya itu. Seketika Inderaputera itupun berhenti. Arakian maka tubuh Inderaputera yang terpenggal itu pun bertemulah dengan puteri ketiga itu.Maka Inderaputera pun menyembah. Maka mata anak raja-raja itu pun kabur melihatnya dan segala yang hadir itu pun tertawa melihat serta bersoraklah. Maka rebahlah kudanya itu serta de ngan orang-orangnya bersama-sama. Setelah sudah mati maka gemala Inderaputera yang diikat pinggangnya itu pun diikatnya pada pinggangnya.” 195 . “Ya Tuanku Syah Alam. adapun sahabat patik Inderaputera ini sudah mati dibunuh oleh anak raja-raja itu maka tiada dengan dosanya. Syahadan maka segala anak raja-raja itu pun datanglah seraya sujud berdatang sembah. Maka lalu diparangnya oleh anak raja-raja itu di belakang Inderaputera.

Maka ujar seorang. Maka ujar orang muda itu pada Perdana Menteri. Arakian maka terdengarlah bunyi-bunyian itu kepada tuan puteri. “Jikalau perempuan mengapa ia memakai seperti laki. “Hai orang muda.laki. Maka orang muda yang bertiga orang itu pun kembalilah membawa mayat Inderaputera itu serta dengan masyghulnya.” Maka Raja Syahian pun tunduk.Maka sambil mereka berkata-kata itu mereka dipandang oleh ketiga orang muda.” Setelah itu maka baginda pun kembalilah ke istananya sambil me mandang kepada orang muda itu tiada juga lepas daripada hatinya. jikalau tiada kurnia Shah Alam memutuskan pekerjaan hukum orang yang membunuh sahabat patik ini.” Maka titah paduka baginda. esok hari akan kita berbicara mengenai pekerjaan itu. “Bukankah sudah kata beta tadi orang muda itu perempuan lakunya. “Hai inangku bunyian Inderaputera juga rupanya itu. Setelah dilihatnya puteri ketiga itu menanggalkan bajunya dan segala pakaiannya dan menguraikan rambutnya lalu ia masuk ke kampung Perdana Menteri.” Maka dinantikan orang serta segala anak raja-raja itu. Maka dengan ditolongi oleh Tuhan Yang Mahabesar akan Inderaputera pun hiduplah. Hatta di dalam antara maka anak raja-raja itu memandang pada orang muda itu laki-Iakikah atau perempuan. Maka Inderaputera pun mencita gemala hikmat itu.” 196 . Maka ketiga orang muda itu lalu amat marah sebab menengar perkataan anak raja-raja itu seraya menyinsingkan bajunya sambil berdatang sembah.” Maka sekalian mereka itu pun hairan me lihat kelakuannya lalu ia pulang dengan masyghulnya. Hamba hendak hajat. Maka ujarnya kepada dayang-dayang. bawalah dahulu mayat ini. Maka diikuti juga oleh anak raja-raja itu. Hatta maka mayat itu pun sampailah ke rumahnya Perdana Menteri. kerana hikmat sudah zahirlah yang membunuh Inderaputera itu. “Ya Tuanku Syah Alam. Maka hari pun malamlah. Maka jadilah sebuah mahligai dan sebuah balai terlalu permai dan pelbagai permainan dan segala bunyi-bunyian seperti hikmat yang dahulu itu juga. Sekarang nyatalah ia perempuan. Setelah itu maka dibawanya masuk ke dalam kelambu oleh tuan puteri yang ketiga itu lalu dibubuhnya hikmat bedi zahar itu kepada tubuh Inderaputera itu. maka beberapa pula patik kerjakan barang sesuka patik. “Ya tuan hamba. Maka kata anak raja-raja itu sama sendirinya.

” Maka tuan puteri pun menangis dengan berahi hatinya. Nantilah patik pergi melihat. Hatta maka makanan. Maka dayang-dayang itu pun segeralah berlari.” Maka tuan puteri pun memakai pakaian lalu duduk beratur ke empatnya.makanan itu pun diangkat oranglah. Baharulah sekarang kita bertemu.” Maka ujarnya tuan puteri. Kalakian maka dilihat oleh Inderaputera tuan puteri yang keempat itu seperti bunga setangkai terlalu indah sekali. Maka dayang-dayang itu pun tahulah lalu mengiringkan tuan puteri. Hatta maka dilihatnya ada Inderaputera lagi bergurau dengan tiga orang muda perempuan terlalu elok parasnya. Sekian lama menanggung kasih.lari kembali kepada tuan puteri serta sembahnya.” Hatta maka tuan puteri pun tersenyum seraya berkata. “Bersalin akan pakaian yang sediakala tuan puteri.” Maka Inderaputera pun tersenyum serya memimpin tangan tuan puteri itu lalu dibawanya naik ke atas mahligai. “Ya tuan puteri di mana pula Inderaputera itu akan hidup kembali kerana ia sudah mati dibunuh oleh anak raja-raja itu.” Sebermula adapun Dikar Agus tatkala dayang-dayang itu datang maka segeralah ia memberitahu kepada Inderaputera.Maka sahut dayang-dayang itu. Segera ditangkap tangannya tuan puteri itu serta tersenyum katanya. Maka sembah dayang-dayang itu. “Ya tuanku. “Janganlah tuanku menangis. Setelah demikian maka berkata Inderaputera. Inderaputera ada ia hidup.” Sambil berpaling lalu berpantun demikian bunyinya: “Seri Rama menambang tasik. Maka ujar Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna kepada Tuan Puteri 197 . Maka tuan puteri pun memberi isyarat kepada dayang-dayang. Maka dilihat oleh Inderaputera tuan puteri itu datang.laki. Tasik ditambang di padang tetamu. Tetapi ter lebih Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan pantas manis barang lakunya. “Berani sungguh orang ini memegang tangan orang. Maka sekatika lagi maka tuan puteri pun memakai pakaian seperti laki. Patik lihat lagi ber senda gurau dengan tiga orang perempuan.” Setelah demikian maka dayang-dayang berjalanlah pergi melihat. “Marilah kita pergi melihat rupanya. “Baharu ini aku akan beroleh orang pencuri ini.

“Santaplah tuan puteri barang apa yang ada. Hatta maka Raja Shahian pun dihadap oleh segala menteri hulubalang. Janganlah tuan puteri aibkan kerana tiadalah dengan sepertinya. apa bicaramu segala orang anak raja-raja itu kerana ia membunuh anakku tiada dengan sebenarnya. peri tatkala Inderaputera diterbangkan oleh merak emas. Hatta maka hari pun akan sianglah. Setelah sudah maka Perdana Menteri pun berdatang sembah. Maka Inderaputera itu pun tersenyum.Mengindera Seri Bulan. Setelah baginda melihat rupa Inderaputera itu datang. Maka Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan medengar budi bahasa Inderaputera itu anak Maharaja Bikrama Buspa.” Maka tuan puteri pun tersenyum lalu kembali seraya dihantarkannya oleh Inderaputera.” Maka baginda pun segera menyuruh memanggil akan segala anak raja-raja itu. “Wahai anakku sekalian pulangkanlah cembul gemala Inderaputera itu.masing mempersembahkan cembul itu.” Maka sembah Inderaputera. Setelah sudah makan hari pun sianglah. Maka tuan puteri Mengindera Seri Bulan pun bermohonlah kepada Inderaputera dan pada tuan puteri yang ketiga orang itu. “Wahai anakku Inderaputera. Maka baginda pun memberi titah. Maka ujar Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna. Maka Inderaputera pun mengambil akan gemala itu. raja besar itu. Di manalah kita peroleh yang demikian pada zaman ini seperti paduka kakanda itu. Ada pun kakanda itu anak raja besar bertambahtambah pula bijaksana. Maka ia pun terlalu sukacita hatinya.” Maka masing. “Hai adinda puteri.” Maka keempat itu pun makanlah seraya berceterakan segala halahwalnya Inderaputera itu daripada permulaan datang kepada kesudahan. Setelah ia melihat Inderaputera hidup itu lalu pucatlah mukanya itu. “Ya tuanku Syah Alam. Setelah itu maka terhentilah daripada makan dan minum. “Ya tuanku sungguhnya patik hidup pula dan cembul gemala yang diambil itu pun dikembalikannya pada patik. maka baginda pun hairanlah melihat rupa Inderaputera itu hidup pula seraya memberi titah. janganlah berkecil hati. Maka anak raja itu pun datanglah. apa hukumnya orang membunuh orang dengan tiada berdosa ?” 198 . Maka Inderaputera pun datanglah mengadap paduka baginda. Maka ia pun lalu memakai bau-bauan pula. Maka tuan puteri ketiga itu pun masuklah ke dalam cembul mutiara itu.

” Kalakian maka terdengarlah pula kepada paduka baginda. Maka segala anak raja-raja itu pun bermain.” Serta dipanah oleh Inderaputera akan anak raja-raja itu dengan suatu hikmat.main akan panah dan berpanah-panahanlah sama temannya. “Mana hukum yang benar hamba menurut.ramai gelak. Maka dilepaskan oleh Inderaputera rantai itu. “Ya tuanku Inderaputera. “Hamba tiada tahu bermain.main panah. Maka Inderaputera pun kembalilah dan segala anak raja-raja itu pun kembalilah dengan dukacitanya serta dengan kemaluannya. Dan jika anak raja-raja itu hendak mengajar hamba baiklah juga. Maka ia pun menyuruh pula kepada keesokan hari itu pula. Maka setelah habis angin ribut taufan itu maka Inderaputera mengeluarkan rantai lalu mengikat segala anak raja-raja itu.” Setelah itu maka baginda pun berangkatIah kepada istananya. “Sekarang inilah aku hendak mencuba memanah anak raja-raja ini. Maka ujar biduanda itu.main akan panah itu. Hatta maka menteri yang dengki empat orang itu pun pergilah kepada segala anak raja-raja itu demikian katanya. Maka padang itu pun diperbaiki oranglah. Maka segala anak panah itu pun tiada terlepas daripada busarnya. katanya. maka paduka baginda pun keluarlah ke balai dengan segala hulubalang dan rakyat-rakyat sekalian. Hatta maka segala anak raja-raja itu pun datanglah. Maka Inderaputera pun datang juga. Setelah itu maka Inderaputera pun tertawalah beramai-ramai sama dengan orang banyak itu. tuanku dipersilakan oleh segala anak raja itu bermain. “Marilah kita ajak Inderaputera itu bermain. Setelah itu maka baginda pun kembalilah kepada istananya seraya tersenyum. Maka Inderaputera pun menurunkan angin. Setelah itu maka Inderaputera pun keluarlah seraya berkata. “Wahai segala 199 .Maka titah baginda. Maka beberapa dikuatinya oleh segala anak rajaraja itu tiada juga terlepas sehingga tali panah itu pun putuslah terjerat kepada leher segala anak raja-raja itu. Maka genderang pun dipalu oranglah terlalu azmat.” Syahadan maka segala anak raja-raja itu pun menyuruhlah memanggil Inderaputera. maka supaya beroleh segala anak rajaraja yang jahat budi itu.” Maka ujar Inderaputera. Maka berseru-serulah segala anak raja-raja itu dengan tangisnya minta dilepaskan ia kepada Inderaputera itu. Maka keluarlah darah ditelinganya dan pada matanya dan segala orang banyak itu pun tertawalah ramai.main panah.

Maka anak panah itu pun bertemulah dengan mayat Inderaputera itu. Kita jadikan iaitu habu.laki. Setelah demikian maka mayat Inderaputera itu pun dicarinya tiada juga bertemu.main panah itu.” Setelah itu maka tuan puteri yang ketiga itu pun melepaskan anak panah kesaktiannya itu disuruh pergi mencari Inderaputera itu. Sudahlah hancur. Jikalau ia menjadi habu sekali pun dapat juga. Marilah k ita berhimpun sekali beramai-ramai.lumat. “Wahai panah yang sakti tunjukkan olehmu. “Baiklah jika demikian. Maka Inderaputera pun dibunuhnya oleh segala anak raja-raja itu.” Maka tuan puteri bertiga itu pun pergilah mengikut anak panah itu. Setelah dilihat oleh tuan puteri ketiga tubuh Inderaputera itu maka dicabut oleh tuan puteri anak panah itu lalu dihempa skan anak panah itu ke bumi. Matikah ia sebab bermain. Setelah sudah berhimpun maka dibawanya kepada Raja Syahian. kita pergi bersama-sama.anak raja-raja beroleh malulah kita sekalian adanya kepada hari ini. Kita cincanglah lumat.” Maka ujar anak raja-raja itu. Maka ujarnya Tuan Puteri Jamjam Dewi Gemala Ratna itu seraya berkata. Ada pun jika ada panah daripada Derma Gangga itu di dalam tangannya tiadakan mengapa. “Di manakah gerangan Inderaputera itu. pergi mencari tubuh Inderaputera itu. Hatta maka tuan puteri ketiga-tiga pun menanti. kita muafakat bunuh Inderaputera itu. Maka ujar mereka itu.” 200 .nanti Inderaputera itu tiada juga kembali.lumat. Maka tuan puteri itu pun tahulah akan Inderaputera itu sudah dibunuhi oleh segala anak raja-raja itu.” Maka Inderaputera pun lalu pula sendirinya. Maka setelah sudah mati maka dicincangnya pula lumat. Maka segala daging-daging dan kulitkulit Inderaputera yang hancur itu pun dihimpunkannya. Maka ia pun segera kembali memberitahu kepada tuan puteri ketiga itu. Maka ia pun segeralah memakai pakaian seperti laki. Maka inilah tubuhnya. Setelah demikian maka tuan puteri ketiga berkata. Setelah itu maka ia pun terlalulah sukacitanya lalu kembali. Maka anak panah itu menjadi semut terlalu banyak. sahabat patik Inderaputera itu dibunuh oleh segala anak raja-raja itu. “Ya tuanku Syah Alam. Maka anak panah itu pun menjadi semut. Maka dilihat oleh segala a nak raja-raja itu Inderaputera itu berjalan dengan seorang dirinya.

Setelah orang banyak-banyak di dalam negeri itu medengar wartanya Inderaputera itu gemparlah mereka itu. Hatta maka baginda pun berbicaralah memanggil akan Perdana Menteri dengan isterinya itu. Maka dengan tolong Tuhan Yang Mahabesar dan Yang Mahakuasa maka hiduplah Inderaputera itu di hadapan paduka Syah Alam. Maka paduka Syah Alam itu pun menyuruh memanggil segala anak raja-raja sekalian itu.Maka Raja Syahian pun amat hairan melihat akan hal Indera putera itu. Ditambangkannya pada tubuh Inderaputera yang hancur itu dihadapan Raja Syahian. Jika tuan-tuan sekalian dengar pula katakata menteri yang dengki itu kemudian hari tuan-tuan beroleh kemaluanlah adanya pula.” Maka baginda pun sukacitalah menengar sembah Inderaputera itu hendak mengembalikan hartanya anak raja-raja itu. . “Ya tuanku Syah Alam patik pulangkanlah segala hartanya dan hamba sahayanya anak raja-raja itu sekaliannya jangan patik ambil kerana hamba kasih sangat pada mereka. Setelah datang ia maka dilihatnya Inderaputera itu hidup. Maka mukanya pun berubah pucat lesi.raja itu pun disuruh panggil oleh Raja Syahian. 201 . hamba-apa sekalian minta ampun banyak-banyak kepada saudaraku itu.” Maka ujar oleh Inderaputera. Maka Inderaputera dan Perdana Menteri itu pun berdatang sembah. Maka anak raja. Maka dikembalikannya hartanya dan hamba sahayanya itu. Maka segala anak rajaraja itu pun sukacitalah hatinya itu serta memuji. “Hai saudaraku segala anak raja -raja. Maka segala orang banyak itu pun hairan melihat kelakuan Inderaputera itu. Setelah datang lalu menyembah keduanya. maka janganlah tuan-tuan dengar akan fitnah orang yang celaka.muji akan Inderaputera serta katanya. Setelah itu maka dikeluarkannya oleh tuan puteri yang ketiga itu hikmat daripada Berma Sakti itu. “Wahai saudaraku Inderaputera. segala menteri yang dengki itu. Maka disuruh oleh baginda duduk sambil baginda bertitah. Maka segala anak raja-raja itu pun datanglah. setelah sudah dilihat oleh Raja Syahian barang permainan Inderaputera itu maka terlebihlah juga daripada segala anak raja-raja itu. Syahadan adalah diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini. Setelah itu maka paduka baginda pun berangkatlah masuk ke istana dan segala anak raja-raja itu pun bermohonlah kepada Inderaputera lalu kembali dengan sukacitanya melainkan menteri.menteri yang dengki itu sahaja yang tiada berkepuasan dendamnya akan Inderaputera.

Dan Perdana Menteri pun mengerjakan juga kadarnya.” Setelah keesokan hari maka paduka Syah Alam pun memulai pe kerjaan berjaga-jaga serta dengan bunyibunyian terlalu azmat seperti guruh di langit adanya. engkau berlengkap tuan-tuan pada hari yang baik. dan pada saudaraku Syahran Derkas dengan Indera Jilani dan pada baginda Maharaj a Baharum Tabiq adanya. Pada bicara hamba baiklah kita lari dari negeri raja yang celaka ini.” Setelah itu maka ia pun pergilah bermuafak at dengan segala anak raja-raja itu.menteri yang dengki itu pun mesyuaratlah pula sama temannya itu demikianlah katanya. Maka patik hamba pun mengikut paduka Syah Alam juga adanya. Sebermula segala menteri. “Hai saudaraku. Maka sembah Perdana Menteri dua laki isteri. “Jikalau Inderaputera itu menjadi menantunya Raja Syahian itu niscaya habislah sekalian kita dibunuhnya. Aku memulai pekerjaan anakku dengan Inderaputera itu. Maka kepada tengah malam maka sekalian menteri itu pun habislah membawa anak bininya dan segala hartanya dan segala gajah kudanya dan serta dengan alat peperangan sekalian habislah dibawanya. pergi panggil akan Raja Dewa Lela Mengerna dengan saudaraku Nobat Rom Syah dan anak raja-raja kepada tasik Baharul Asyikin dan pada anak mambang kedua dan pada Maharaja Puspa Pandai dan anaknya Dinar Pandai dan pada anak raja-raja padang Anta Berahi dan Raja Ghurentar Syah dengan Malik Zahab. “Wahai anakku esok harilah ia datang menyerang kita kerana perkakas perang habis semuanya dibawanya. “Ya tuanku Syah Alam mana titah Syah Alam patikjunjungkan. Maka pada hari yang baik Paduka Syah Alam pun memulai peker jaan berjaga-jaga dengan segala bunyi-bunyian.” Maka Dikar Kilat pun menyembah lalu berjalan pergi mendapatkan sekalian raja-raja disuruh panggil oleh Inderaputera itu. Maka baginda pun terpegun tiadalah terbicara lagi. Maka mereka pun memberi titah serta bercetera akan segala perihal-ahwal segala menteri dan hulubalang dan segala anak raja-raja itu katanya.“Wahai mangkubumi. Lalu paduka Syah Alam pun menyuruh seorang biduanda memanggil Perdana Menteri dan Inderaputera. Maka ia pun kedua segeralah datang mengadap paduka Syah Alam. Kalakian maka terdengarlah warta kepada Paduka Syah Alam. Syahadan maka Inderaputera pun menyuruh akan Dikar Kilat katanya.” 202 .” . Katakan sembahku pada baginda itu.

Maka Gemala Hikmat itu pun ditambangkannya. Maka Inderaputera pun segeralah naik ke atas kota itu. Maka Raja Syahian pun makinlah bertambah-tambah hairan melihat akan hikmat Inderaputera itu. Syahadan beberapa jin dewa peri sekalian mereka itu pun mustaib dengan alat senjatanya seperti alat peperangan gajah kuda dan segala bunyi-bunyian terlalulah azmat bunyinya. “Ya tuanku. Saudara patik Raja Dewa Lela Mengerna. Maka titah baginda pada Perdana Menteri itu.” Maka baginda dengan tuan puteri dan segala isi negeri itu habislah berpindah kepada negeri Inderaputera yang baharu itu. Setelah itu baginda pun melihat temasya demikian bertambah-tambah ajaib sebab melihat jin dewa peri terlalu amat banyak dan orang sekalian pun hairan melihat kota itu. Maka masing. bukannya lawan kita yang datang itu. maka segera ia berlari. Maka segala orang yang di atas kota itu melihat panji-panji Raja Dewa Lela Mengerna datang terlalu banyak. Maka sekalian mereka itu datang dengan segala bunyi-bunyian terlalu amat gemuruh dan beberapa panji-panji yang terdiri.Setelah Inderaputera menengar titah Raja Syahian demikian maka sembah Inderaputera.masing itu pun beraturlah. Dengan seketika itu juga menjadilah sebuah negeri dengan alat kelengkapannya serta dengan kota paritnya. Setelah bertemu keduanya maka anak raja-raja itu pun berjabat tangan keduanya itu serta berpeluk dan bercium. “Pertetap juga hati yang Dipertuan bahawa patiklah akan melawan akan mereka itu serta dengan tolong Tuhan Yang Mahabesar dan Mahakuasa akan hambanya.” Maka Raja Syahian pun naiklah ke atas kota itu. Arakian maka tersebutlah perkataan Dikar Kilat tatkala disuruhkan oleh Inderaputera menjemput akan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah dan sekalian anak raja-raja itu.lari memberitahu akan Inderaputera. Maka Paduka Syah Alam pun menengar bunyi-bunyian itu. Maka lalu dicitanya Dewa Langkurba. “Datanglah sudah gerangan anak raja-raja itu menyerang kita ini kerana bunyi-bunyian terlalu azmat bunyinya itu. Maka dibawanya 203 . Maka dilihatnya di bawah panji-panji itu Raja Dewa Lela Mengerna. Maka Inderaputera pun keluarlah mengalu-alukan Raja Dewa Lela Mengerna itu. itu.” Maka Inderaputera pun keluarlah ke padang hampir di sisi negeri. Maka Inderaputera pun pergilah memberitahu pada baginda.

Akhirnya kita be roleh akan malu berpanjangan lagi adanya. Maka sekalian raja-raja itu pun makanlah pada hidangan masing.” 204 . Setelah sudah makan minum maka segala bunyi-bunyian pun dipalu oranglah.oleh Inderaputera ke dalam kota. Maka baginda pun baharu tahu akan Inderaputera itu anak Maharaja Bikrama Buspa. Maka seketika lagi datanglah Raja Puspa Pandai dengan anaknya Dinar Pandai. Kalakian maka Raja Syahian pun memberi hormat yang mulia -mulia akan sekalian raja-raja datang itu seraya didudukkan oleh baginda seorang ke atas kerusi yang keelokan. Syahadan di dalam antara itu maka dilihat oleh segala anak raja -raja dan segala menteri yang hendak melawan Raja Syahian berperang itu. dan seketika lagi maka datanglah Raja Ghurentar Syaf dengan Malik Zahab. Maka Inderaputera pun berpeluk bercium dengan sekalian mereka itu. Maka baginda pun terlalu sukacita hatinya sebab menengar cetera Inderaputera itu. Hatta kemudian daripada itu maka datanglah Maharaja Baharum Tabiq mengenderai gajah putih bergading hitam diiringkan oleh sekalian hulubalang menterinya serta bala tenteranya sekalian dengan dipalukannya sekalian bunyi-bunyiannya terlalulah azmat bunyinya itu. Maka Raja Syahian pun hairanlah melihat hal Inderaputera itu. Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun datang menyembah paduka Maharaja Syahian. Syahadan maka Inderaputera pun pergi mengalualukan sekalian raja-raja itu. Dan seketika lagi datanglah anak raja-raja yang pada Tasik Baharul Asyik dan seketika lagi maka datanglah anak raja-raja yang kurang esa empat puluh daripada padang Anta Berahi itu. Seketika lagi pula maka Nobat Rom Syah pun datang dengan segala bunyi -bunyian. Dan seketika lagi datanglah anak raja mambang kedua. Maka hidangan pun diangkat oranglah ke hadapan sekalian raja-raja itu. dan seketika lagi maka datanglah Raja Syahran Darkas dengan saudaranya Indera Jilani.masing. Maka dibawa oleh Inderaputera mengadap Maharaja Syahian sekalian raja-raja itu. “Maka marilah kita pergi daripada sini. Maka kata sekalian anak raja-raja itu. Jika kita sekalian melawan pun kita tidak beroleh akan menang kepadanya itu. Maka ia pun tiadalah jadi datang dengan takutnya kerana sebab dilihatnya sekalian anak raja-raja yang datang itu semuanya dengan takzimnya akan Inderaputera itu. Arakian maka segala anak raja-raja itu pun menceterakan perkataan Inderaputera kepada Maharaja Syahian.

Ada pun tatkala baginda itu mati jangan kau-apa sekalian tiada ketahui dengan hikmat juga. Tiadakah engkau tahu akan gagah perkasa Inderaputera itu sekarang ini? Segeralah engkau pergi minta banyak-banyak akan salahnya kamu itu kepada baginda kami Inderaputera itu. Jika kamu hendak membuat bantahan lagi tiada kamu sekalian mau ikut perkataanku ini dengan segeralah aku turun memalu kapalmu sekalian itu dengan cukmarku ini.masing serta membawa anak isterinya dan hartanya. Maka berputar-putarlah ia di tengah laut itu. atas patiklah. “Ya tuanku Syah Alam. Ada pun pada zaman ini segala manusia tiadalah boleh akan lebih daripadanya baginda itu. Setelah itu maka Perdana Menteri pun pergilah membawa akan segala anak raja-raja itu dan segala menteri itu ke hadapan paduka Syah Alam dan Inderaputera. . “Hai segala anak raja-raja yang durhaka dan hai menteri yang celaka segeralah kamu sekalian kembali. niscaya tiada binasalah kamu sekalian dalam ini pula. Maka jikalau dipanahnya akan bahtera ini dengan sekali panah sahaja niscaya habislah binasa.Maka segala anak raja-raja dan segala menteri dengki itu naiklah ke atas bahteranya masing. Maka ia pun belayarlah. Sedangkan segala jin dan peri dan dewa itu pun lagi turut katanya itu dan beberapa serta takzimnya kepada itu. Setelah itu maka Dikar Agus dan Dikar Kilat pun berseru-seru daripada udara katanya. “Apa bicaranya anakku akan segala menteri itu?” Maka sembah Inderaputera. Kalakian setelah sudah Raja Syahian berjamu segala anak raja-raja itu makan dipersembahkan oranglah mengatakan bahawa segala menteri dan anak raja-raja itu sudah belayar.” Hatta setelah didengar oleh segala anak raja-raja itu dengan segala menteri itu perkataan Dikar Agus dan Dikar Kilat itu maka sekalian mereka itu pun kembalilah dengan segeranya datang kepada Perdana Menteri peri mengatakan ia sekalian meminta ampun kepada Indera putera dan kepada Raja Syahian. guruh halilintar. Setelah 205 . Maka titah baginda kepada Inderaputera. Setelah bahtera itu kena ribut taufan itu maka segala mereka itu pun tiadalah beroleh belayar lagi. dan jikalau kamu sekalian tiada kamu segera pergi meminta ampun kepada baginda kami Inderaputera itu. petir kilat sabungmenyabung. Maka disuruhnya pula Dikar Agus dan Dikar Kilat mengawali segala bahtera anak raja-raja dan menteri itu. Tidak akan ke mana perginya itu.” Setelah itu maka Inderaputera pun menurunkan angin ribut taufan.

Maka diperbuatnya perarakan yang terbesar itu sembilan pangkat dan pucuk perarakan itu ditaruhnya sebuah gemala bergantung berbagai-bagai warnanya dan perbuatannya perarakan itu. Maka terlalu indah sekali perbuatannya. seketika lagi pergi kepada segala anak raja-raja bermain catur. ditambahinya dengan nilam pualam. Arakian maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah dan segala anak raja-raja sekalian pun pergilah pada orang yang memalu bunyi-bunyian.indah rupanya janganlah lagi dikata serta dengan hamparannya sakhlat ainuIbanat dan permaidani. Maka raja pun kembalilah ke negerinya. Jalajalanya dan maknikam dikarang dan pangkat itu berjala-jalakan intan dikarang.dilihatnya oleh Inderaputera segala hal-ahwal mereka itu maka Inderaputera pun turunlah melepaskan mereka itu seraya dibawanya sekalian masing. Maka seketika lagi baginda pergi kepada orang berjuangkan gajah dan bermain kuda dan segala anak raja-raja itu pun bermain. Di sana pula duduk bermain. Maka perarakan itu daripada emas sepuluh mutu bertatahkan ratna mutu maknikam berumbaikan mutiara.memalu bunyi-bunyian. Berbahagialah raja kita beroleh menantu orang yang demikian.” Syahadan setelah selesailah daripada hal itu maka baginda pun memulai pekerja berjaga-jaga.main tombak dan pedang perisai. Kalakian beberapa hari berjaga-jaga Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah dan Raja Puspa Pandai dan Dinar Pandai dan Maharaja Baharum Tabiq dan akan segala anak raja-raja sekalian diarak oranglah. “Sungguhlah Inderaputera ini anak raja besar. Setelah itu paduka Syah Alam pun pergilah kepada negeri Inderaputera. Syahadan segala orang di dalam negeri itu pun hairanlah ser ta sukacita hatinya melihat anak raja-raja duduk bermain.main catur. Maka sekalian mereka itu pun hairanlah melihat lakunya Inderaputera itu seraya berfikir di dalam hatinya. Maka Inderaputera pun duduklah pada negeri baharu itu dengan segala anak raja-raja kedua buah negeri itu berjaga-jaga terlalu ramai . Dan lagi beberapa pula perarakan yang 206 . indah. Maka kedua negeri itu sama-sama membuat pekerjaan Inderaputera dan Tuan Puteri Mengindera Bulan. Maka baginda dan segala anak raja-raja itu pun turut bermain. puspa logam dan beberapa emas dan perak dan suasa.main terlalu ramai bunyinya.main pelbagai perbuatannya. seketika baginda bermain.main di sana dan seketika pergi kepada orang yang bermain. Di sanalah baginda duduk.masing pada tempatnya dan dianugerahinya pakaian yang indah-indahnya.main.

Maka tiadalah dapat dipandang nyata. Terlalu indah. Maka terkembanglah payung kerajaan daripada mutiara dikarang. Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun seketika memacukan kudanya itu ke 20 .indah rupanya. Maka berbunyilah segala jenis bunyi-bunyian itu. Maka Inderaputera pun beraraklah. Arakian lain daripada itu beberapa pula pakaian yang lekat pada tubuh tuan puteri itu terlalu indah-indah gemerlapan rupanya. adalah laksana matahari terbit yang baharu terbit gilang.gemilang akan cahayanya itu. Setelah sudah tuan puteri berhias maka Inderaputera pun dihiasi oranglah pula dengan beberapa pakaian yang terkena berkilat-kilat kepada tubuh baginda itu. Maka terlalulah azmat bunyinya. Syahadan maka terdirilah jogan alamat dan berbunyilah nobat negara merangu nafiri dan genderang. Setelah sudah berhias maka dinaikkan oranglah ke atas perarakan yang kedua pangkat itu. Syahadan maka Raja Syah ian pun menghiasi balairung di dalam istananya dan pe nghadapan sekalian itu daripada emas urai. Maka Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan pun bertambah-tambah akan rupanya itu gilang-gemilang cahayanya itu. serunai. Setelah genapnya empat puluh hari empat puluh malam maka pada hari yang baik maka Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan pun bersiaplah dengan segala pakaian yang indah-indah bersubang berjentera dan bergelang mutiara dikarang terlalu sekali akan indah-indah rupanya. Kala kian maka perarakan itu pun berkibar-kibarlah. Maka segala orang kaya-kaya itu pun hadirlah mengadap tuan puteri itu sep erti bulan purnama dipagar oleh bintang rupanya. bangsi. Empat orang anak raja-raja dan anak menteri yang duduk memegang kipas yang keemasan dan empat orang kanakkanak menjagakan di belakang baginda itu memegang akan keris berulukan maknikam dan ketiga pangkat itu mustaiblah dengan kelengkapannya. kopak. Setelah itu maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah itu pun berkuda seorang seekor kuda. ceracap dan lain daripada itu beberapa pula pelbagai rupanya. Setelah sudah tuan puteri berhias maka lalu dia didudukkan orang di atas puspa pemujaan dan empat orang anak Perdana Menteri yang dara-dara memegang kipas emas yang bertatahkan ratna mutu maknikam dan empat puluh anak dara menyimpai kain kekuningan dan setengah duduk di belakang tuan puteri dan empat puluh anak rajaraja duduk di kanannya dan empat puluh di kirinya.kecil-kecil akan mengiringkan perarakan yang besar itu.

dan segala raja-raja dan menteri. Maka segala mereka itu pun ramailah mengambil bunga rampai it u dan serta mandi narawastu itu ada seketika pula maka anak raja mambang kedua pun melontarkan cemti kudanya itu ke udara. Setelah itu lalu dibawanya masuk dalam peraduan.langit daripada kain yang muliamulia dan tirai dewangga yang keemasan itu pun dilabuhkan oranglah. Maka seketika itu juga maka turunlah seperti payung berbagai-bagai rupanya akan menaungkan Inderaputera. Maka Raja Puspa Pandai itu melontarkan cemti kudanya itu ke udara. Maka turunlah hujan mutiara berhamburan seperti permata de ngan air mawar. Setelah genaplah tiga hari tiga malam itu bersuka-sukaan maka Raja Syahian pun berbuat panca persada dua belas pangkat. Maka segala orang isi negeri itu pun hairan melihat segala kesaktian mereka itu. Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun menghampirkan kudanya mendekati perarakan itu seraya melompat naik ke atas perarakan Inderaputera itu seorang dari kanan seorang dari kiri. Hatta maka Inderaputera pun sampailah ke istananya. Setelah demikian maka nasi hadap hadapan itu pun dibawa oranglah di hadapan pengantin laki isteri itu dan segala bini raja-raja dan bini menteri. Maka terkena payung yang sudah ter kembang pada segala pangkat hamparan itu payung maknikam di karang terlalu indah. Maka Raja Syahian pun menyambut tangan Inderaputera itu didudukkannya di sisi tuan puteri itu. Maka dihamparkanIah hamparan daripada sakhlat ainulbanat.sana ke sini mengaturkan segala pawai itu dan segala bunyi-bunyian itu pun sangatlah bunyinya. sebelah kanan. Maka jatuhlah bunga rampai dan narawastu seperti hujan yang amat lebat turunnya itu.indah dan terkenalah pada langit.menteri dan bini orang kaya-kaya pun menyuapkanlah keduanya itu.menteri hulu balang itu pun santaplah. Setelah itu maka hidangan pun diangkat oranglah. Maka Maharaja Syahian pun mengatur segala raja-raja itu. Maka segala mereka itu pun ramailah memungut permata mutiara dan mandi hujan air mawar itu. Setelah sudah santap maka minuman pula diangkat serta diperedarkan orang. tiangnya itu daripada gading bersendi dengan emas dan segala pangkat itu. Maka lalu dipercekkan orang dengan air mawar. Maka Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah pun berbuat Jempaan ratna dan kedua perarakan itu tempat langir dan 208 . Maka Raja Dewa Lela Mengerna pun melontarkan cemti kudanya itu ke udara. Maka tirai kelambu yang keemasan itu pun dilabuhkan oranglah.

Maka segala anak rajaraja itu pun dipersalin oleh Raja Syahian dengan pakaian yang indahindah. Maka segala yang berahi itu pun bangkitlah. 209 .bedak dan beberapa daripada kumba emasdan tembaga suasa.masing melakukan kesukaan. Setelah sudah maka beraraklah kembali ke istana lalu didudukkan oranglah pula di atas takhta panca persada pemujaan. Kalakian maka selama Inderaputera berjaga-jaga maka segala isi negeri itu pun tiadalah khabarkan rumahnya sebab suka melihat segala permainan aneka bagai semuanya ada belaka adanya. Ada yang bergocoh-gocoh sesamanya itu dan ada yang setengah berbantingbanting sesamanya itu. Maka Inderaputera serta tuan puteri pun dilangiri oranglah di atas panca persada itu. Setelah sudah genap tujuh kali berkeliling jalan maka dilabuhkan oranglah tirai dewangga itu. Setelah sudah makan maka minuman pula diperedarkan oranglah dan piala yang bertatahkan ratna mutu maknikam itu pun berbunyilah. Setelah sudah Inderaputera mandi dengan tuan puteri lalu ber salin kain basahan dan memakai baubauan. Maka Raja Puspa Pandai menyuruh kera bermain. kerkah dan siamang itu. Maka langir itu ditaruhkan pada battil manikam dan bedak itu pada batil mutiara. Maka segala orang seisi negeri itu pun hairanlah melihat kelakuannya kera dan beruk dan lotong mawas. Setelah sudah maka ditaruhnya perarakan itu.main akan tombak. Menteri dan segala orang yang muda-muda pun masing. Setelah sudah maka baginda Maharaja Syahian pun mengaturlah akan segala anak raja-raja dan segala menteri itu pun makanlah pelbagai nikmat. Hatta maka Inderaputera pun diarak oranglah di atas panca persada itu.

Selain daripada itu jangan lagi dikatakan tiadalah terkira-kira banyaknya pemberian paduka Syah Alam akan Inderaputera dan pada Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan.” Setelah itu maka baginda pun menyuruhlah berlengkap-Iengkap kepada segala menteri hulubalang serta anak raja-raja.BAB XIV BERTEMU AYAH BONDA Al-kisah maka diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini demikianlah bunyinya. Maka di dalam bahtera itu beberapa takhta kerajaan diperbuatnya daripada emas dan perak dan permata intan dikarang dan beberapa mutiara dan gemala dan lagi hamparannya sakhlat ainulbanat. Setelah lengkaplah segala perbuatan itu maka terlalulah indah. Maka Inderaputera pun berbuatlah bahtera terlalu amat besar panjang dan pilang. Maka kepada suatu hari Inderaputera pun datanglah mengadap kepada Raja Syahian demikian katanya. Setelah sudah berbuat akan bahtera itu maka bermohonlah mereka pergi.indah perbuatannya. Tatkala itu maka Inderaputera pun teringatlah akan ayah bondanya itu. lamalah sudah patik meninggalkan ayah bondanya patik melainkan sekarang jikalau dapat kiranya patik memohon kurniaan ke bawah duli Syah Alam kerana patik rindu dendam hendak kembalinya ke negeri patik. “Ya tuanku Syah Alam. Beberapa lamanya Inderaputera sudah berkahwin dengan Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan itu maka baginda pun duduklah makan dan minum bersuka-sukaan pada tiap-tiap hari dan malamnya dengan segala anak raja-raja itu.” Syahadan maka titah baginda. “Ada pun anakku Puteri Mengindera Seri Bulan itu telah ayahanda serahkanlah kepada anakanda barang di mana bicara anakanda itulah ayahanda ikuti. 210 . Maka segala mereka itu pun bermohonlah kepada baginda hendak mengiringkan Inderaputera.

Maka beberapa melalui negeri dan pulau-pulau yang besar-besar.. Maka berlari lah sekalian mereka itu. Setelah itu maka ia pun lalu naik keatas bahteranya serta dengan inang pengasuhnya tuan puteri semuanya itu. Maka Inderaputera pun mengajak segala anak rajaraja itu singgah pada pulau itu bermain. Setelah itu maka Inderaputera pun bermo honlah kepada paduka Syah Alam dua laki isteri. Ia ber. Setelah itu maka Indera putera dengan Tuan Puteri Mengindera Seri Bulan itu pun naiklah ke atas bahtera itu. Setelah itu maka bahtera itu pun belayarlah. Maka Maharaja Syahian pun berkirim salam doa kepada Maharaja Bikrama Buspa. serta sampai lalu membuang jangkarnya. Setelah itu maka angin pun bertiuplah terlalu keras. Maka segala orang yang memukat itu pun tinggallah pukatnya itu. Maka baginda kedua laki isteri pun memeluk mencium anakanda baginda seraya berkata. Setelah itu maka isteri Inderaputera tuan puteri ketiga orang itu pun disuruhnya oleh Inderaputera menyembah kepada Raja Syahian dua laki isteri. Maka penuhlah di laut an itu dengan sebab oleh kebanyakan lancang dan pilang anak raja raja itu.indah sekali tempat itu.indah. “Aku taruhkan anakku tuan puteri itu kepada anakku Inderaputera. Maka terkembanglah payung yang keemasan dan terdirilah panji-panji pada segala lancang dan pilang segala anak raja raja itu dengan berbagai-bagai warnanya. Hatta beberapa lamanya maka bertemulah suatu pulau terlalu indah. jalan-jalan di tepi pantai itu terlalulah ramai bermain. apatah musuh apatah utusan. Mereka itu pun memberitahu kepada Perdana Menteri mengatakan.” 211 .main memungut karangan berbagaibagai rupanya dan indah.Syahadan maka isteri Inderaputera tuan Puteri Mengindera Seri Bulan pun bermohonlah kepada ayah bondanya. Maka setelah sudah bersuka-sukaan pada pulau itu maka ia pun kembalilah pada lancangnya masing. “Banyak perahu di laut itu patik lihat sudah berlabuh. Maka lalu belayarlah ia.main. Maka baginda kedua laki isteri pun hairanlah melihat isteri Inderaputera itu. Kalakian maka Raja Syahian pun memeluk akan raja-raja dan segala anak raja-raja itu.masing. Setelah demikian itu maka Raja Puspa Pandai dan Raja Dewa Lela Mengerna dan Nobat Rom Syah dan Maharaja Baharum Tabiq dan sekalian anak raja-raja seraya bermohon mengiringkan Inderaputera ke negeri Semanta Puri.” serta bertangis-tangisan. Maka adalah kira-kira tiga bulan lamanya maka bahtera itu pun sampailah ke negeri Semanta Puri. Maka berbunyilah segala bunyi-bunyian gegak-gempita seperti guruh di langit akan bunyinya.

lotong. Maka orang yang melihat itu pun hairanlah. “Ya tuanku Syah Alam. Maka seketika lagi pula maka bertemulah dengan lancang Maharaja Dergas dan pilang Indera Jailani. maka adalah orang datang kepada patik membawa akan khabar konon banyak lancang pilang ada berlabuh di laut kita ini. Setelah itu maka datanglah menteri itu kepada baginda seraya menyembah. cuba pergi periksa. “Berhadirlah kamu akan alat peperangan. Maka tiadalah sempat bertanya lagi.Setelah menteri menengar akan warta mereka itu. Maka segala orang Maha raja Bikrama Buspa itu pun hairanlah melihat kelakuan segala bina tang itu. Hanya baginda duduk dalam masjid dengan segala pendita juga meminta doakan anakanda baginda itu Inderaputera. Itu pun terlalu indah. “Yang datang ini anak raja mambang juga rupanya. “Hendaklah kamu sekalian berlengkap pencalang dan bahtera empat puluh buah serta dengan alat senjatanya. Maka dilihatnya terlalu indah-indah sekali akan rupanya itu dan kera. Kalakian keluarlah sekalian mereka itu pergi ke laut itu.indah rupanya serta dengan bunyi-bunyian itu terlalu ramai laksana orang berperang. Setelah sudah berhadir bagaimana alat peperangan dan beberapa bahtera berisi dengan rakyat. Maka bertemulah dengan lancang anak raja mambang kedua.indah sekali rupanya dan panji-panjinya daripada pakaian yang bertulis 212 . Maka tiadalah sempat terjawab lagi. Maka seketika lagi pula bertemulah dengan pilang Maharaja Puspa Pandai itu terlalu sekali perbuatannya itu indah. Maka ujar orang itu. mawas dan kangkang karkah dan mawas dan siamang mendayung akan perahu itu. beruk.” Setelah itu maka menteri itu pun bertanya. Maka dilihatnya lancang.” Maka titah baginda.” Maka demi menteri itu menengar titah Syah Alam yang demikian maka ia pun segeralah keluar pergi ke rumahnya minta warta dengan menteri hulubalang. “Lancang daripada manakah ini?” Maka tiadalah kedengaran lagi dengan sebab riuhrendah dengan segala bunyi-bunyian itu terlalulah azmat bunyinya. Ada pun diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini bahawa selama Inderap utera diterbangkan oleh merak emas itu maka paduka Syah Alam pun tiadalah di dalam istananya lagi.indah rupanya dan dengan jenis berjenis-jenis perhiasan dan rumbai-rumbai payungnya gemerencing bunyi gegetarnya terialu azmat seperti bunyi tagar di langit.lancang itu terlalu indah. Maka ia pun mengadap kepada baginda.

Maka seketika lagi pula maka bertemulah dengan pencalang Raja Ghurentar Syah dan Malik Zahab. Maka orang paduka Maharaja Bikrama Buspa pun bertanya. Maka akan lancang segala anak raja-raja itu pun terlalu amat lajunya.indah sekali perbuatannya itu dan serta segala bunyi-bunyian terlalu merdu bunyinya itu. Maka bahteranya itu pun terlalu besar dengan panjangnya saratlah dengan muatan. “Bahtera ini dari mana datangnya.” Maka sahut oleh sekalian jin yang di dalam bahteranya itu “Kami yang datang daripada negeri Dahruddamas mengiringkan raja kami yang di laut lagi itu.dengan air emas dan berkibar-kibaran cembul mutiara gemerincing bunyi gegetarnya itu dan soraknya itu terlalu amat gegak-gempita dan tangkas seperti kilat dilihat orang terlalu amat indah-indah perbuatannya itu. Maka pencalang itu pun terlalulah amat lajunya. Maka tiadalah akan sempat bertanya lagi kerana sama dengan bunyinya itu lancang itu pun terlalu amat lajunya.indah sekali perbuatannya dengan segala bunyi-bunyian terlalulah azmat bunyinya itu.indah perbuatannya itu dan berbagai-bagai (ragam) panji-panjinya dan berbagai-bagai warnanya payungnya itu berkembangan dan berkibaran jambujambu mutiaranya dan gemerencing bunyi gegetarnya itu dan tersurat pada panji-panji itu nama Inderaputera anak Maharaja Bikrama Buspa yang diterbangkan oleh merak emas yang jatuh ke tanah jin dan tanah peri dan tanah dewa dan Indera dan tanah manusia. Maka terlalulah indah. Maka tiadalah sempat lagi akan bertanya. Maka seketika lagi pula maka bertemulah dengan bahtera Maha raja Baharum Tabiq bermuatan dengan emas dan perak dan tembaga suasa intan dan maknikam yang tiada dapat dihargakan o leh jauhari lagi. Maka tiada sempat lagi akan bertanya. Maka segala anak raja-raja itu pun terlalu amat sukacita hatinya itu seraya kembali ke istana Maharaja Bikrama Buspa. Syahadan setelah itu paduka Syah Alam pun bertitah menghimpunkan segala raja-raja dan menteri hulubalang dan menghiasi balai- 213 .” Maka tiadalah sempat hendak balas bertanya lagi kerana bahtera itu pun terlalu lajunya. Maka ia pun terlalu indah. Setelah itu pula maka bertemulah dengan pilang segala anak raja-raja yang duduk pada tasik Dahrul Asyikin: Maka perahunya itu pun terlalu amat lajunya serta dengan indah. Maka seketika lagi pula maka bertemulah dengan lancang segala anak raja-raja di padang Anta Berahi. Maka setelah dilihat daripada segala anak raja yang di dalam negeri Seman ta Puri itu tersurat yang demikian adanya.

Maka Inderaputera dengan anak raja-raja itu pun mustaiblah mereka itu kerana mendarat dan beberapa gajah kudanya serta de ngan segala bunyibunyian terlalu azmat bunyinya. Maka baginda laki isteri pun sampailah ke istana. Kalakian maka orang yang menjemput itu pun datanglah. Maka baginda laki isteri pun segeralah datang menyambut akan paduka anakanda baginda itu.gempita bunyinya.rong dan perahu akan menyambut anakanda baginda itu serta dititahkan membaiki pekan dan lorong sekalian. Setelah itu maka dititahkan oleh paduka baginda Inderaputera itu. Hatta maka Inderaputera dan tuan puteri pun sampailah ke istana. Maka Inderaputera serta dengan tuan puteri keempat itu pun memakai pakaian yang indah. Maka dihamparkan orang dengan sakhlat ainulbanat pada suatu loro ng dan kepada suatu lorong. Maka Indera putera pun turun berlari.muji bahawa sesungguhnya paduka Syah Alam ini raja besar. Maka Inderaputera itu pun turunlah dari atas bahtera itu seraya naik ke atas perahu itu lalu belayar masuk ke kuala seraya memasangkan meriam tiada terkira-kira bunyi bahananya lagi. Maka demikian lakunya emas dan permata pun habislah dihamburkannya.lari seraya sujud menyembah pada kaki 214 . Arakian ada pun tuan puteri keempat itu pun naiklah ke atas kereta diiringkan oleh segala bini raja-raja. Setelah itu maka bertemulah. Maka adalah orang yang menonton terlalulah banyaknya tiadalah akan terhisabkan di jalanraya itu. Setelah sampailah di da lam kota maka segala menteri itu pun mengamburkan emas urai dan narawastu sepanjang jalan itu.indah serta segala anak raja-raja itu. Maka kepada suatu lorong itu sepuluh tabak emas dan perak dan permata daripada ratna mutu maknikam intan baiduri nilam pualam puspa ragam demikianlah adanya segala pekan-pekan itu. Maka Inderaputera dan segala raja-raja itu pun naik gajah putih bergading hitam dan ada yang ber kuda berpelanakan emas habis mengiringkan Inderaputera dan lagi beberapa hulubalang menteri serta rakyat bala tenteranya sekalian serta dipalukannya segala bunyi-bunyian terlalu gegak. Maka hairanlah segala yang melihat kayanya raja Semanta Puri tiadalah terlawan oleh sekalian raja-raja pada zaman itu serta sekalian mereka itu pun memuji. Maka kepada ketika itu bergemerlapanlah negeri Sernanta Puri itu. Maka orang yang mengiringkan Inderaputera itu pun berjalanlah di atas sakhlat ainulbanat dan air mawar pula disiramkan oleh segala menteri itu pun seperti hujan yang amat lebat dan bertambah-tambah pula dengan bunga rampai.

Syahadan maka kereta tuan puteri itu pun datanglah sekalian mereka itu serta sampai. Maka segala bunyi-bunyian pun dipalu oranglah terlalu ramai. AI-kisah maka diceterakan orang yang empunya cetera ini bahawa selama Maharaja Bikrama Buspa menjamu segala anak raja-raja yang berserta dengan Inderaputera itu adalah kira-kira empat puluh hari empat puluh malam lamanya itu. maka turunlah dari atas keretanya masingmasing lalu disambut oleh segala bini-bini raja-raja dan bini segala menteri sekaliannya menyembah seraya dibawanya masuk ke dalam istananya. Maka segeralah disambut oleh baginda dua laki isteri akan anakanda baginda itu serta dipeluk diciumnya serta dengan tangisnya dari sebab lamanya bercerai itu. Maka baginda laki isteri pun memeluk dan mencium akan anakanda baginda tuan puteri ke empat itu dan Inderaputera pun duduklah di sisi ayahanda bondanya. Maka Maharaja Bikrarna Buspa pun berdirilah memberi hormat akan segala mereka itu.ayah bondanya. Kalakian maka Maharaja Bikrama Buspa pun membuat 215 . Sekaliannya pun tunduk menyembah kepada baginda seraya disambut oleh baginda dengan hormatnya. Kemudian duduklah seorang sebuah kerusi. Kalakian maka baginda pun keluarlah dengan anakanda baginda Inderaputera duduk di balai penghadapan memberi titah suruh mengaturkan segala kerusi yang keemasan akan tempat raja-raja dan anak raja-raja duduk. Setelah sudah makan itu maka minuman pun diperedarkan oranglah. Maka paduka Syah Alam pun memberi persalin akan segala anak raja-raja itu daripada pakaian yang mulia-mulia. Setelah itu maka diangkatkan orang pula akan hidangan ke hadapan segala raja-raja itu dan menteri sekalian pun makanlah bersama-sama masing. makan dan minum duduk bermain. Maka sirih pada corong emas dan perak suasa itu pun diangkatkan oranglah ke hadapan sega la raja-raja. Setelah itu sudahlah akan bersuka-sukaan dengan segala bunyibunyian. Maka segala anak raja-raja itu pun naik ke balai.main bersuka-sukaan. Setelah itu maka segala raja-raja itu pun datanglah. Maka baginda kedua laki isteri pun terlalulah amat sukacita melihat akan menantunya keempat itu dan ia pun duduklah di atas peterakna yang bertatahkan ratna mutu maknikam. Maka Inderaputera pun turunlah.masing pada hidangannya. Maka biduan yang baik suaranya itu pun bernyanyilah. Maka tuan puteri keempat itu pun sujud menyembah ke bawah duli paduka Syah Alam laki isteri.

nafiri. ketiga naga mengusir rusa. Setelah genaplah tujuh hari berjaga-jaga itu maka Inderaputera dan tuan puteri yang keempat itu pun memakai pakaian yang indahindah.indah sekali rupanya dan beberapa bunga-bungaan dan lain daripada itu jangan dikata lagi tiadalah terkira-kira banyaknya. Maka tuan puteri dan Inderaputera pun beraraklah pada panca persada itu lalu pula pada jempana berjala-jala akan baiduri dan kedua pangkat daripada nilam dikarang dan ketiga pangkat daripada pualam dan keempat pangkat daripada mutiara dikarang dan kelima pangkat daripada intan dikarang dan keenam pangkat daripada permata dikarang dan ketujuh pangkat daripada zamrut dikarang. Syahadan berkemuncakkan sebuah gemala.indah dan beberapa intan yang mulia. bangsi. 216 . kedua harimau. muri. Kalakian maka biduanda semuanya pun ma sing-masing pada jawatannya dan segala pa wai pun (diangkat) oranglah dan harebab kecapi. merangu. demikianlah perbuatannya jempana itu terlalu indah. Syahadan ada pun segala pangkat itu diperbuatnya berjentera. Maka setelah lengkaplah segala kelengkapan itu maka diperbuat pula oleh segala anak raja-raja yang di Padang Anta Berahi itu suatu jempana itu terlalulah indah-indah rupanya. dandi.indah sekali akan rupanya. Kemudian maka terkembanglah payung dan terdirilah jogan alamat kerajaan.mulia terkena pada panji-panji persada itu. Maka terlalu amat indah. Arakian maka diperbuat pula oleh Nobat Rom Syah di atas panca persada itu seekor kuda tujuh kepalanya terlalu indah-indah perbuatannya. Maka diperbuat oleh Raja Dewa Lela Mengerna di atas panca persada itu ada sebuah hikmat seperti naga empat ekor rupanya terlalu indah. serdam. Maka segala menteri dan isterinya dan anak daradara sekalian mustaiblah dengan pakaian dan ada yang menyandang pedang kerajaan di hadapan jempana itu.akan panca persada di tengah padang sembilan belas pangkat bertiang gading dan bersendi-sendi akan emas dan berumbaikan mutiara. kopak dan ceracap. Maka baginda kelima laki isteri pun naiklah ke atas jempana itu dan keempat itu pun duduklah seorang suatu petak rakna dan pada pangkat yang di bawah beberapa dayang-dayang dan biti-biti perwara sekalian itu duduklah mengadap kepada Inderaputera. Setelah sudah jempana itu diperbuatnya maka pada hari yang baik maka Maharaja Bikrama pun memulai akan pekerjaan berjaga-jaga dengan segala bunyi-bunyian. pertama kuda.

Maka Raja Puspa Pandai pun menggerakkan singanya itu. 217 . Setelah itu maka raja mambang kedua itu pun menjadikan (naga) maka bersisikkan emas dan bermata akan zamrut terlalu indah. Maka Raja Dikar Agus dan Indera Jilani dua bersaudara itu pun menjadikan dirinya dua (ekor burung) terlalu indah. Maka berpalulah jambunya seperti bunyi-bunyian. Maka Inderaputera pun dilangir oleh (oranglah) baginda.gempita dengan tempik sorak sekalian mereka itu seperti guruh dilangit dan segala lotong.Maka baginda Inderaputera pun diarak oranglah seperti dian di dalam tanglong serta diiringkan segala jin.indah (sekaliannya. Maka tirai dewangga yang keemasan itu pun dilabuhkan oranglah. Maka Nobat Rom Syah pun menggerakkan hikmatnya itu. mawas dan kerkah. dan jempana itu pun berkisarlah sendirinya. Maka naga-naga) itu pun berjuanglah di dalam laut itu terlalu ramai bunyinya seperti halilintar memalu gunung. Maka terlalulah gegak. Maka baginda pun duduklah di atas panca persada itu.indah sekali rupanya itu. Maka segala isi negeri itu pun (hairanlah). Maka Inderaputera dan tuan puteri pun beraraklah. kongkang dan siamang dan mawas itu pun berlompatanlah di atas (langcang) di tengah laut itu. Maka Maharaja Bikrama Buspa pun hairan melihat naga berjuang itu. Maka keluarlah daripada mulut seperti air mencurah seperti pancuran terlalu amat harum baunya (seperti) narawastu. Maka baginda Maharaja Bikrama Buspa dua laki isteri itu pun naiklah ke atas panca persada itu. peri. burung kedua itu sambar menyambar di udara. Syahadan datang kepada panca persada itu. Maka Inderaputera dan tuan puteri yang keempat itu pun dimandikan oranglah. Maka segala isi negeri itu pun hairanlah melihat kelakuan kedua ekor burungnya itu. dewa. Maka raja Dewa Lela Mengerna itu pun menggerakkan hikmatnya itu. Maka berhamburanlah air mawar keluar daripada mulut naga itu terlalu amat harum baunya. Setelah sudah mandi maka segala anak raja-raja itu pun naiklah ke atas perarakan dan (segala) bunyibunyian (itu) tiadalah berhenti. indera dan segala anak raja-raja dan segala menteri hulubalang serta rakyat hina-dina dan (segala bunyian) itu pun gemuruh bunyinya. Maka segala raja-raja itu pun bersoraklah melihat naga yang demikian itu. Maka segala anak raja-raja itu pun bersoraklah dan dayang-dayang itu pun sembur menyembur. Maka keluarlah bedak dan lulut daripada (mulut singa itu.

Maka segala raja-raja itu pun duduklah sebuah seorang kerusi (maka) akan hidangan pun diangkat oranglah ke hadapan majlis. dan permainan. Maka berbunyilah segala bunyi-bunyian. (Setelah) demikian maka (selepas) daripada itu maka sekalian itu pun dipersalin oleh (Maharaja Bikrama Buspa) dengan pakaian yang mulia. tua dan muda hina-dina (sekalian) pun sujud menyembah kepada Inderaputera. Setelah sudah lalu masuk ke istana.mulia dan segala bau-bauan daripada ambar dan kasturi itu pun maka dipercikkan oranglah. Maka berbunyilah nobat negara. Maka Inderaputera dan tuan puteri keempat pun beraraklah berkeliling negeri itu tujuh keliling serta dengan se gala bunyi-bunyian. Setelah sudah daripada itu maka tuan puteri yang keempat (itu pun) naiklah (ke atas) jampana itu.Kalakian maka Raja Dewa Lela Mengerna pun melontarkan bajunya ke dalam laut itu menjadikan sebuah kapal belayar terlalu amat indah rupanya. Maka terkembanglah payung kuning dan (terdirilah) jogan a lamat kerajaan. Setelah sudah maka mereka itu pun menjunjung duli. Maka mega itu pun jatuh ke laut. Syahadan maka Inderaputera pun serta sekalian mereka itu pun bangkit daripada sujud sembahnya itu lalu meminta doa kepada Allah Taala memberi (akan anakanda) Inderaputera itu bertambahtambah dengan kemuliannya dan darjatnya. Maka ia pun melontarkan bajunya ke udara. maka tabuhan pun dipalu· oranglah dan Inderaputera pun tujuh kali sehari dinobatkan o leh ayahanda baginda itu. Maka menjadi sepohon kayu beraksa. (Maka) dilihat oleh Nobat Rom (Syah) terlalu indahindah itu. Maka anak panah itu pun menjadi hujan (air mawar dari udara) dan segala isi negeri itu pun hairan melihat akan kelakuan itu. raja samanya raja dan menteri samanya (menteri) dan hulubalang samanya hulubalang dan biduanda sama 218 . Maka Raja Bikrarna Buspa p un (menghampiri) anakanda baginda seraya didudukkan di atas takhta kerajaan dan segala perdana menteri dan raja-raja itu pun menyembah Inderaputera. Setelah itu maka Inderaputera pun (diberi) pakaian yang (keemasan).masing. Maka menjadilah mega. Maka segala anak raja-raja itu (pun) makanlah masing. Kemudian daripada itu segala raja-raja dan menteri hulubalang dan rakyat (sekalian) berdirilah bersaf-saf mengadap. Kalakian maka Inderaputera pun bergelar Paduka Sultan Mengindera. Maka seketika lagi maka (Raja Puspa) Pandai pun memanah ke udara. Syahadan maka segala perdana menteri dan hulubalang rakyat sekalian besar dan kecil.

Maka sabdanya. Maka segala mereka itu pun bersuka-suka (terlalu) ramai segala bunyian. telah selesai lah pekerjaan paduka kakanda semuanya. Ada pun Inderaputera tinggallah di negeri Semanta Puri itu dan raja-raja sekaliannya itu pun pulanglah masing. Antara kita saudara antara negeri Bik rama Buspa itu jangan berlainan oleh adinda semuanya. Maka Maharaja Bikrama Buspa pun menyuruhkan bendahari nya membukakan *( oleh baginda raja memerintah negeri Semanta Puri. Maka raja-raja sekalian itu mengadap baginda Bikrama Buspa itu hendak pulang.masing pada hidangannya.biduanda dan rakyat sama rakyat.” Setelah itu maka raja-raja itu pun hendak berangkat pulang ke negeri masing.masing menuju negerinya. (Maka biduan yang baik-baik suaranya) pun bernyanyilah terlalu ramai. Syahadan maka beberapa lama nya raja-raja di dalam negeri itu ada pun raja-raja sekalian itu bermohon pulang. Ada pun daripada adinda ini me mohon pulang ke negeri hamba masing. Berlin. Setelah beberapa lamanya Maharaja Bikrama Buspa menjamu akan segala anak raja-raja itu empat puluh hari empat puluh malam. Maka segala bunyian itu pun dipalu oranglah. “Baik adinda dan anakanda semuanya. Demikianlah ceteranya oleh orangyang empunya cetera hikayat ini. Wallahu a'lam bissawab.) _______________ ( ) Keratan ini diambil daripada mikrofilem Schoemann V9 in Preussische Staatsbibliothek. Amin Summa amin ya rabbal alamin.likur hari bulan Haji pada hari Jumaat waktu jam pukul sembilan. tamat al-kalam. Maka bertambahtambah masyhurlah negeri Semanta Puri itu. “Ya tuanku.” Maka sabda baginda. Hikayat Inderaputera itu tamat pada sembilan al. pada Hijrah an-Nabi Sallahu 'alaihi wasallam 1226 tahun. Setelah sudah makan maka minuman pula diangkat oranglah). Maka dinaikkan dia di atas takhta kerajaan. (Maka sekaliannya makanlah masing. Setelah itu maka berpeluk bercium dengan Inderaputera. 219 .masing.masing.

lebih lagi suling. baik barang yang harum berasal daripada perut ikan laut atau damar sejenis binatang buas yang besar kumia. lebih. nyedar (2) raja bulan pohon cemara-pohon eru sebagai Casuarina bunyi-bunyian seperti canang kecil atau angklong panji benda seperti tanduk yang didapati setengah-setengah jenis binatang kelakar 221 . berbangsi-bermain suling bekas seperti mangkuk bak atau tempat air pohon beringin pembohong batu berwarna seperti permata bota raksasa burung piaraan sebagai burung balam induk panah perkakas bagi membersihkan kapas sanggup.Hujungan Daftar Kata A-C adang afiat ambar anggara anugerah bahkan bangsi batil bejana beraksa bidah baiduri bota burung putar busar (busur) busor ibusar} cakap cembul cendera cemara ceracap cogan (jogan) cula cura kepung atau halang sihat. ganjaran atau pemberian malahan. mampu tempat gambir dan sirih (l) nyenyak.

terbilang ingat. bertebaran baju besi alat bunyian seperti biola keadaannya terkira.guling.ingat. mengerikan kecapi.habok emas yang berbutir-butir berbeza batu permata yang kehijauan warnanya sejenis kayu yang harum baunya Berbunyi berdenting-denting (seperti rantai bersentuhan atau alat senjata daripada besi bersentuhan) gementar satu alat sebagai loceng batu kerikil halus pacu asing marah sebutan orang bangsawan batu yang seperti kaca gelang pintu (berhambalangan) terguling.D-H dahsyat dandi dengus destar (dastar) dewangga dinihari diron domba duli emas urai farak firus gaharu gemerencing gclctar gegetar ger sik ger/ak garib gusar gusti hablor halkah hambalangan hatfah horcbab (rebab] hisab (t crhlsab) hubava-hubava hebat. pagi benar baju besi kambing kibas debu. awas 222 . satu jenis alat bunyian mengeluarkan udara dari hidung dengan kuat kain yang diikat di kepala kain dewangga-kain tenun yang amat indah waktu fajar. habok.

niat perempuan tua biasa disebut dalam Sastera Lama sejenis alat bunyian seperti keadaan gambus diketahui tanah yang luluh. sejenis beruk barang yang harum baunya berasal dari setengah-setengah binatang nazar. lampu.ubur sebagai payung kerajaan segabung (rumput dsb) sauh tanah yang menganjur ke laut seolah-olah seperti semenanjung usungan.I-K inangda indera iram-iram jambak jangkar jazirat jempana kada hajat kaluk kam beli kandil karkah kesturi kaul kebayan kecapi kedapatan keleburan kelubung keranji kerikal kerani (khersani) ketapang ketumbukan katijah kirap kitar konon . tandu buang air besar ombak ukiran kain yang lebar diperbuat daripada bulu dumba pelita.iram) payung ubur. kuma-kuma kumba kundi kuntul pengasuh bagi anak raja dewa (payung iram. hancur atau cair menutup diri dengan kain lilin sejenis pohon kayunya baik untuk bahan rumah sebagai pinggan besar berkaki biasanya dibuat daripada logam (besi kersani)-besi yang baik berasal dari corasan topi perhiasan kepala pasukan permaidani berarak mendesak-desak keisi agaknya kunyit ( ) belanga atau buyung berhias berisi air memandikan pengantin biji saga setengah merah dan setengah hitam dahulu digunakan bagi menimbang emas burung bangau berbulu putih 223 . lilin cikah.

tidak sedar diri sejenis serunai lengkap atau siap sedia mutiara karangan mutiara akar wangi atau serai wangi (dinobatkan)-dinaikkan ke takhta kerajaan (nun di sana)-jauh di sana madali maharasi malai mamak manakan (apa manakan) mangkubumi masyghul mayang mong-mong menggetas mengigal mengkilatkan merangu miskal mundam murca muri mustaid mutia nagam narawastu nobat nun - 224 .L-N laksa lamun lancang langir lazuardi lebu lengkong lesi lesir lah lulur lulut Iumat-lumat sepuluh ribu tetapi (namun) perahu layar yang laju penyuci rambut batu biru dibuat orang cat debu bentuk berkeluk (pucat lesi)-pucat benar pedang buku atau papan (bertulis) telan. pinang) yang terbungkus seludang (memong)-canang memetik dengan kuku selaku berbangga dengan membentangkan ekor dan kepak menyamar dengan pantasnya sejenis bunyi-bunyian ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4.2 gram) bokor besar pengsan. enau. melancar masuk dengan mudah bedak badan untuk membersihkan tubuh halus-halus sejenis bunyi-bunyian pendita yang suci untaian bunga-bunga sebutan kepada pegawai kerajaan yang tua bagaimanakah dapat bendahara dukacita tongkol bunga palem (kepala.

atau tempat melakukan istiadat mandi.75 batu) tukang perarakan sejenis kalung aguk (dokoh) seperti bunga teratai lapik pada punggung kuda sebagai tempat duduk sejenis perahu (pelupuk mata)-kelopak mata pelontar. pembaling sebagai perahu besar untuk memuat perahu dagangan salut sarung keris busuk baunya tempat menyimpan harta-benda perbilangkan ukuran jauh (375 batu) peristiwa. hal kejadian pengiring permaisuri perkuburan gambar lukisan bangku tempat orang besar-besar batu kaca yang hijau kebiruan warnanya gelang tangan berukir naga marmar intan kecil-kecil bedak berwarna-warni sejenis burung elang makhluk seperti manusia yang bertubuh besar bau-bauan yang wangi kain tenunan daripada bulu domba sejenis alat bunyi-bunyian seperti genderang berkati jumbai 225 .mandi ukuran jauh (+ 3.P-R paksi paksina panca persada pancangan pandai pawai pedaka pekaja pelana pelang pelupuk pelutu pen calang pendak perat perbendaharaan permanai persangga persetua perwara pesara peta peta rakna pirus pantah bernaga pualam pudi pupur pusparagam raja wali raksasa raksi rambuti rangau restui rumbai burung utara rumah panggung tempat bersenang-senang.

ahli dalam pertukangan tangan 226 .S-U sakhlat sasterawan saujana sawat sandang semberani sendi-sendi seraga serahi serandang serdam seru kan sibur sida-sida silau siong sisir sorai tabak tabal tabuh-tabuhan talam taming tunggul tar kas takzim teku r telepuk ternang tumpatkan ujar unggas unjam upam upti urita utas kain tenunan daripada bulu domba cerdik pandai sejauh. saujana mata memandang-sejauh mata memandang tali kulit tempat menggantungkan pedang atau keris (kuda semberani) kuda yang bersayap dan boleh terbang simpai-simpai sebagai pembalut (bantal seraga)-bantal perhiasan sebagai botol yang panjang lehernya terantuk pada kayu dan benda yang keras sebagainya bunyi seperti seruling teluk cedok air yang diberi tangkai pegawai dalam istana tidak dapat memandang nyata kerana sinar atau cahaya terlalu terang taring sikat sorak talam tabuh gendang raya bunyi-bunyian yang dipalu dulang perisai sejenis bendera tabung tempat menyimpan anak panah memuliakan tunduk teratai kecil kendi yang bertutup menimbus supaya penuh padat kata segala bangsa burung menyeluduk lurus ke bawah gilap persembahan kepada raja yang berkuasa warta pandai.

W-Z waat zabib zamrud zirah janji kismis batu permata berwarna hijau baju besi. 227 .