Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 2

(Borang BMI 5-9T)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

STANDARD PENGUKURAN INDEKS JISIM BADAN {BODY MASS INDEX (BMI)}

UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA BERUMUR 5 HINGGA 9 TAHUN

NAMA MURID: ___________________________________________ STATUS MBK: YA / TIDAK

JANTINA: ___________________________________________ JIKA YA Nyatakan kategeri MBK: __________________________

NO. MYKID: _____________________________________________

NO. TEL. IBU BAPA / PENJAGA: ___________________________________

UMUR :
NAMA SEKOLAH:
KELAS :
PENGUKURAN :
UJIAN PERTAMA Berat (kg): Skor dan Status BMI; Pengukuran: Tandatangan Guru: Tandatangan Ibu Bapa/
Tinggi (m): Laksana / Tidak Laksana Penjaga:
UJIAN KEDUA Berat (kg): Skor dan Status BMI; Pengukuran: Tandatangan Guru: Tandatangan Ibu Bapa/
Tinggi (m): Laksana / Tidak Laksana Penjaga: