Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Innal hamdalillah/ nahmaduhu wanasta’inuhu/ / wana’udzubillahi min syururi anfusina/ wamin sayyiati
a’malina/ may-yahdillahu fala mudhillalah, wamay-yudlil fala hadiyalah/ asyhadu an-laa ilaha illahhah/ wa
asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warasuluh. Amma ba’du.

Yang Kami Hormati Kepala Sekolah SDN Brayung 2 Ibu Isnanik...

Yang Kami Hormati Bapak dan Ibu dewan guru...

Serta teman-temanku yang kami sayangi...

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat wal afiyat.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda nabi besar Muhammad
SAW yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil kiamah... Amiin Amiin Ya Robbal Alamin.

Hadirin yang dirahmati Allah, dalam rangka memperingati acara isra’mi’raj ini. Perkenankanlah saya, selaku
pembawa acara, membacakan susunan acara pada pagi hari ini :

 Acara yang pertama yaitu pembukaan .


 Dilanjut acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
 Acara yang ketiga Sambutan-sambutan.
 Acara yang keempat pembacaan Maulid diba’.
 Acara yang kelima Ceramah Agama.
 Dan acara yang terakhir penutup dan doa.

Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama
membaca suratul fatihah mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan hikmah. Ala
hadzihin niyah, wa ala kulli niatin sholihah. Al-fatihah...

Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Ayat-ayat suci Al-quran yang akan dilantunkan oleh . . . . .
Kepadanya Kami persilahkan. . . . . .
Subhanallah telah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, semoga senantiasa menambah
iman kita kepada Allah SWT. Amiin Amiin Ya Robbal Alamin.

Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh . . . . ..
waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih disampaikan .

Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang selanjutnya yakni pembacaan Maulid diba’ dan dilanjutkan
oleh ceramah agama yang akan disampaikan oleh . . . . . . . kepada yang bertugas dalam pembacaan maulid
diba’ dipersilahkan.

Alhamdulillahirobbil alamin. Telah kita ikuti bersama acara demi acara pada pagi hari ini. Semoga dapat
memberi manfaat kepada kita semua. Amiin Amiin Ya Robbal Alamin

Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni penutup dan doa. Sebelum itu, Saya sebagai pembawa
acara apabila terdapat kata yang kurang berkenan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya . Wallahu
muwafiq ila aqwamit thoriq tsummas salamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Anda mungkin juga menyukai