Anda di halaman 1dari 8

NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

BAB 4 AGAMA, KEPERCAYAAN DAN KEUNIKAN WARISAN MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU

4.1 Agama dan Kepercayaan

 Agama merupakan suatu sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap
tuhan.

 Kepercayaan merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan.

Kepercayaan Awal

1.Kepercayaan awal masyarakat kerajaan Alam Melayu ialah animisme dan dinamisme yang berkait rapat
dengan alam sekeliling.

Animisme Dinamisme
 Ialah kepercayaan bahawa setiap makhluk,  Berkait rapat dengan kepercayaan terhadap
hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau kekuatan yang juga dikenali sebagai mana
semangat atau semangat.
 Berkait dengan kepercayaan terhadap makhluk  Setiap benda dan makhluk dianggap
halus dan penyembahan kepada roh nenek mempunyai mana yang boleh
moyang yang telah meninggal dunia yang mempengaruhi kehidupan seseorang.
dipanggil hyang.
 Penyembahan ini untuk memastikan keluarga
yang masih hidup mendapat kebaikan atau
menghindar kesusahan di dunia.

Penyebaran Agama Hindu, Budha dan Islam sebelum Abad ke-15

 Agama Hindu dan Buddha tersebar sebelum Masihi lalu mempengaruhi kehidupan masyarakat
kerajaan Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Nagara.
 Agama Islam tiba di Alam Melayu mulai abad ke-7.
 Seterusnya agama Islam tersebar dan diamalkan dalam kerajaan Melayu seperti Champa, Majapahit,
Kedah dan Pasai.
 Beberapa aspek kehidupan masyarakat Melayu seperti sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan
seni bina yang mendapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan
dengan agama Islam.

1
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

 Agama Hindu, Buddha dan Islam tersebar ke Alam Melayu lazimnya berkait rapat dengan peranan
mubaligh, pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa.

Perkembangan Agama

Agama Hindu dan Buddha tersebar dalam kalangan masyarakat Funan sejak abad pertama
lagi.

Kerajaan Fan Shih Man ialah antara Raja Funan yang mengambil peranan besar terhadap
Funan perkembangan agama Budhdha.

Candi Go Cay Thi ialah candi Buddha tinggalan kerajaan Funan.

Agama HIndu tersebar dalam kalangan masyarakat Champa sejak abad ke-4 ketika
pemerintahan Bhadvarman. Beliau telah mendirikan candi Hindu di Lembah Mi Son yang
dikenali sebagai Siva - Bhadresvara dan turut dibina di Po Nagar.

Kerajaan
Champa Candi Dong Duong merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Champa. Penemuan batu
bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga membuktikan
penyebaran Islam di Champa

Islam mula tersebar luas dalam kerajaan Champa semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin
pada abad ke-14.

Agama Hindu ialah agama anutan utama dalam kalangan masyarakat Angkor sejak kerajaan
ini diasaskan dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II.

Kerajaan
Candi Hindu yang termasyhur di Angkor ialah Angkor Wat.
Angkor

Peranan agama Hindu sebagai agama Buddha semasa pemerintahan Jayavarman VII pada
abad ke-12.
2
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

Agama Hindu dan Buddha berkembang serentak dan saling mempengaruhi


dalam kalangan masyarakat kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk telah
menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil Tripaksa
pada abad ke-14.

Kerajaan Candi tinggalan kerajaan Majapahit yang masyhur ialah Candi Jabong, Candi
Majapahit Sukuh dan Candi Brahu.

Bukti agama Islam tersebar di Majapahit sejak abad ke-14 ialah, apabila :

i. pegawai kerajaan Ming yang beragama Islam bernama Wu Ping


dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit.
ii. Gan Eng Chou yang beragama Islam juga pernah dilantik sebagai
ketua kaum Cina di Tuban.
iii. Selepas kerajaan Majapahit runtuh, Kerajaan Demak muncul dan
menjadi pusat pengajian agama Islam tersebar di Jawa pada abad ke-
16.

Agama Buddha telah diamalkan dalam kerajaan Kedah Tua sejak abad
kelima dan menjadi anutan utama. Agama Hindu turut tersebar
kemudiannya.

Kerajaan
Kedah Tua

Kedah mula menerima pengaruh Islam pada abad ke-12. Pemerintah Kedah
yang kesembilan iaitu Maharaja Derbar Raja II telah memeluk agama Islam
pada tahun 1136.

Masyarakat kerajaan Gangga Nagara menganut agama Buddha. Buktinya,


penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta.
Kerajaan
Gangga
Nagara
Bukti-bukti lain ialah patung Buddha_, Avalokitesvara di Bidor, Perak. Arca-
arca ini bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi.
3
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

4.2 Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Sistem Pemerintahan Beraja

 Sistem Pemerintahan kerajaan Alam Melayu berasaskan sistem beraja.


 Raja akan menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem
pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya.

Sistem Beraja

1. Pemilihan Raja 2. Kedudukan Raja


- Pemilihan berasaskan 3. Gelaran Pemerintah
keturunan dan pembesar - Semasa pengaruh Hindu
mengesahkannya. dan Buddha berkembang, - Pengaruh Hindu dan Buddha
- Keturunan diraja dianggap suci raja dianggap sebagai titisan memasyhurkan gelaran Raja
dan berdaulat . dewa dan mesti dihormati. dan Maharaja.
- Raja juga boleh dipilih - Kedatangan Islam - Gelaran Sultan digunakan
daripada golongan tentera memperkenalkan konsep setelah kedatangan Islam.
seperti dalam kerajaan Funan Khalifah.
dan Champa. - Raja-raja mesti di taati. - Raja menggambarkan
- Wanita keturunan diraja boleh - Mengingkari raja dianggap kebesaran kuasa seperti Raja
dilantik sebagai pemerintah mengingkari Tuhan dan di Gunung dan Maharaja di
seperti dalam kerajaan perbuatan tersebut adalah Pulau.
Majapahit. menderhaka.

4
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

Kebijaksanaan Pemerintah

 Kebijaksanaan pemerintah merupakan ciri unik yang membolehkan kerajaan Alam Melayu
berkembang dengan cepat dan bertahan lama.
 Kerajaan luar telah tertarik untuk meguasai kerajaan Alam Melayu.
 Kebijaksanaan pemerintah dalam memilih lokasi yang strategik diwarisi hingga hari ini.

1. Memilih dan Membangunkan Pusat Pemerintahan

 Mengambil kira petunjuk arah


 Memperkembangkan  Memilih tempat yang yang memudahkan pedagang
kegiatan pertanian di menjadi laluan singgah di pelabuhan seperti
kawasan subur seperti antarabangsa, timur dan bukit_, gunung dan teluk.
lembah sungai, contohnya di Barat seperti pelabuhan Oc Contohnya Gunung Jerai yang
Angkor dan Majapahit. Eo di Funan dan Palembang menjadi mercu tanda kerajaan
Sungai juga berfungsi sebagai di Srivijaya. kedah. Bukit dan teluk juga
laluan pengangkutan utama.
membantu dalam aspek
pertahanan.

2. Menjalinkan Hubungan
Diplomatik
 Pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik yang berterusan bagi menjamin kemakmuran
kerajaan. Kebijaksanaan pemerintah dilihat melalui bentuk hubungan diplomatik iaitu:

ke-11.
pemberontakan pada abad
menyelesaikan masalah
abad ke-14. untuk membantu abad ke-13.
manakala Majapahit pada tentera kepada Srivijaya Kerajaan Singhasari pada
China pada abad ke-7 menghantar bantan Wijaya dengan puteri
utusan persahabatan ke Maharaja Chola dari India Majapahit iaitu Raden
Srivijaya mengirimkan atau Senjata Perkahwinan pemerintah
Hubungan Persahabatan Bantuan Ketenteraan Perkahwinan

5
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

 Hubungan diplomatik penting untuk memelihara kedaulatan kerajaan, mendapatkan perlindungan,


meluaskan jaringan perdagangan dan memperkukuh agama dan budaya.

Kegiatan Ekonomi

 Kegiatan ekonomi masyarakat Alam Melayu bergantung pada lokasi petempatan mereka.

1. Memanfaatkan Kesuburan Tanah


- Untuk menjalankan kegiatan pertanian.

Lembah Sungai Brantas yang masih


menjadi tapak pertanian hingga
hari ini.

2. Mencipta Sistem Pengairan

- Masyarakat Alam Melayu mempunyai kemahiran


mencipta sistem pengairan dan sistem saliran.

- Sistem ini untuk memastikan bekalan air


Baray bersebelahan Angkor Wat mencukupi di kawasan pertanian.

- Antara tanaman utamanya ialah padi dan rempah


ratus.

3.Membina Perlabuhan.
- Pemerintah mendirikan pelabuhan di kawasan yang strategik dan mudah dikunjungi oleh
pedagang dari Timur dan Barat.
- Perlabuhan berkembang dalam 3 bentuk iaitu:
i. Pelabuhan pembekal
ii. Pelabuhan Kerajaan
iii. Pelabuhan entrepor
iv. ____________________

6
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

Perkembangan Sosiobudaya

1. Sistem Tulisan dan Bahasa

 Masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah mengadaptasi pegaruh luar untuk memperkembangkan
sistem tulisan dan bahasa mereka.
 Tulisan Palava dan Kawi berasal dari India digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan
bahasa tempatan dan Sanskrit.
 Huruf-huruf Arab juga disesuaikan sehingga terbentuknya tulisan Jawi yang menjadi warisan sistem
tulisan masyarakat Melayu hingga kini.

2.Persuratan

 Masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah mempamerkan keintelektualan melalui kegiatan


persuratan.
 Pada awalnya berkembang dalam bentuk batu bersurat sehinggalah lahir karya-karya dalam bentuk
manuskrip.
 Keunikan intelektual ini diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu.

3. Seni Bina

 Kemahiran dalam seni bina merupakan keunikan yang menjadi warisan kerajaan Alam Melayu.
 Seni bina dihasilkan bagi memudahkan kehidupan seperti dalam perkembangan kegiatan pertanian,
pelayaran_,perdagangan dan keagamaan.
 Kehidupan di persisiran pantai dan lembah sungai melahirkan petukang-petukang kapal yang
handal.

7
NOTA BERPANDU SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 4

-Golongan agama juga diberi tempat


Amalan Beragama
dan status yang istimewa dalam
kerajaan. - Candi besar dibina sebagai lambang
keagungan sesebuah kerajaan.
-Mengamalkan sikapterbuka dalam -Mereka dilantik sebagai pentadbir
amalan beragama. dan penasihat pemerintah. -Buktinya, Candi Borobudur, Angkor
Wat, Candi Prambanan dan Candi
-Kepercayaan awal disesuaikan Muara Jambi
dengan penyebaran agama Hindu
dan Buddha. -Candi menjadi institusi agama yang
Keunikan Warisan berperanan sebagai pusat ibadat,
dalam Amalan tempat pemujaan roh nenek moyang
Beragama dan perhimpunan para pendeta.

-Sifat toleransi juga merupakan


keunikan dalam amalan beragama.
-Apabila Islam tersebar, masjid dibina
-Penganut agama Hindu membina
-Agama menjadi simbol penyatuan sebagai pusat ibadat_, pendidikan
Candi Prambanan berdekatan
raja dan rakyat. dan kebajikan.
dengan Candi Borobudur tempat
ibadat penganut agama Buddha di Raja memerlukan golongan agama -Keunikan sistem pendidikan Islam
Jawa Tengah. untuk mengukuhkan kedudukannya di melalui institusi pondok atau
atas takhta kerajaan. madrasah.