Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 TEMA 5 OBJEKTIF :EKONOMI NEGARA : 1.

Mengetahui pelbagai sumber semula jadi dan kegunaannya. 2. Mengetahui pelbagai sektor ekonomi dan lokasinya di Malaysia. 3. Mengetahui dan menghargai sumbangan kegiatan ekonomi terhadap peluang pendapatan dan pembangunan negara. 4. Memahami implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. HASIL UNSUR TEMA/TOPIK PEMBELAJARAN PATRIOTISME 5. EKONOMI NEGARA 1. Menamakan produk yang dihasilkan Menyedari perlunya 5.1 Sumber Semula jadi daripada pelbagai jenis berjimat-cermat dan Kegunaannya sumber. dalam penggunaan a.Jenis sumber sumber. i. Sumber mineral 2. Menyatakan kegunaan sesuatu y petroleum sumber. y gas asli y arang batu 3. Menyenaraikan Menyedari perlunya y emas langkah- langkah menggunakan y bijih timah penggunaan sumber sumber dengan ii. Sumber hutan secara optimum. berhemah. y balak y herba y rotan y buluh y kayu bakau iii. Sumber laut y ikan y udang y sotong y ketam y siput y mutiara y tumbuhan laut b. Hasil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral y bahan api y sumber tenaga y perhiasan Hasil hutan y bahan binaan y perabot y ubat-ubatan y kraf tangan 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

pekerjaan,

MINGGU

CONTOH AKTIVITI 1. Membincangkan jenis-jenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar. 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya. 3. Membandingkan dan membezakan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik.

1-3

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkah- langkah penggunaan sumber secara optimum. 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

1. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semula jadi. 2. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. 3. Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semula jadi pada masa akan datang. 4. Menghasilkan buku skrap dengan pengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis sumber semula jadi dan menyatakan kegunaannya. 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber.

ii

4-5

iii Hasil laut y sumber protein y perhiasan y ubat-ubatan

5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a. Perindustrian i. Jenis industri y industri pemprosesan y industri berat y industri ringan y industri desa

1. Menyatakan jenis industri di negara kita. 2. Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. .

Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara.

1. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. 2. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri, contoh serta produk yang dihasilkan.

ii. Kawasan perindustrian *Shah Alam *Perai * Pasir Gudang *Peramu * Tanjung Malim * Nilai * Likas * Miri

3. Menamakan kawasan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di kawasan tersebut

Berbangga dengan barangan buatan Malaysia.

3. Melabelkan lokasi kawasan perindustrian pada peta Malaysia. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang jenis industri. 5. Menyediakan folio 1. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian.

b. Pertanian i. Penanaman * padi di Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Tanjung Karang * kelapa sawit di Jengka, Labis, Trolak dan Sibu * getah di Muar dan Tenom * sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang * nanas di Pontian i. Penternakan * lembu tenusu di Kluang * ayam di Manjung

1. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita .

Bersyukur dengan wujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara.

2. Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya. 3. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Menjelaskan faktorfaktoryang mempengaruhi kegiatan pertanian

Berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

2. Melabelkan kawasan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. 3. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. 4. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk Malaysia pada masa akan datang.

10 iii. Perikanan * akuakultur di Bukit Merah dan Kukup 11

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1) 5. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kegiatan pertanian. 6. Membuat lawatan ke kawasan pertanian yang berhampiran dan melaporkan kegiatan pertanian yang terdapat di tempat tersebut.

* pusat perikanan seperti Kuantan, Kuala Perlis, Chendering, Besut, Tok Bali

12-13

 c. Perhutanan i. Pembalakan y cengal y merbau y nyatuh y keruing y seraya y meranti  ii Kawasan pembalakan y Bukit Tinggi, Janda Baik Pahang y Kemaman Trengganu y Segamat Johor y Ranau y Sri Aman y Kapit

1. Menamakan jenisjenis kayu balak yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 3. Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita

Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok.

1. Melabelkan kawasan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. 2. Membincangkan hasilhasil pembalakan yang terdapat di negara kita. 3. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan. 4. Mengumpulkan gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan.

14-15

d. Perlombongan i. Sumber mineral dan lokasi y petroleum dan gas asli di perairan Terengganu, perairan PantaiBarat Sabah, danperairan Sarawak y arang batu di Mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau Basin. y emas di raub, Rusila, tebedu dan Mamut y bijih timah di Lembah Kinta. ii. Lokasi pusatpemprosesan petroleum dan gas asli y Kerteh y Bintulu y Miri

1. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut. 3. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli.

Menghargai sumber alam sebagai anugerah Tuhan. Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara.

1. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. 3. Menghasilkan buku skrap daripada gambargambar aktiviti perlombongan sumber mineral. 4. Membuat ramalan sekiranya negara kita kehabisan sumbermineral. 1. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor awam dan wasta. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. 3. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepadakemajuan negara. 4. Membuat lawatan ke kawasan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan aktiviti dan sumbangannya 5. Melayari laman web untuk mendapatkan

5.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi i. Menyediakan peluang pekerjaan y sektor awam y sektor swasta ii. Menambahkan pendapatan negara iii. Kemajuan pembangunan negara.

1. Menyatakan jenisjenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. 2. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. 3. Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. 4. Menghuraikan pembangunan

Berbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara.

16-17

sesuatu kawasan berdasarkan kegiatan ekonomi.

maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi.

5.4 Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar a. Kesan 18 i. Perubahan landskap akibat y perlombongan y pembalakan y pembinaan y pertanian

1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi.

Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar.

1. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar. 2. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut. Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama

Menghargai khazanah alam.

19

ii. Pencemaran y y y y

udara darat air bunyi

iii. Kepupusan flora fauna

3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan,hidupan laut, haiwan dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. 5. Menghuraikan aktiviti ekonomi yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. 6. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi.

Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama

Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna.

Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna.

20

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 2 (PKSR 2) b. Cara mengatasi i. pemeliharaan ii. pemuliharaan 1. Menyatakan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Menyatakan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi. Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama 1. Melukis poster/slogan bertemakan Menjaga Alam Sekitar. 2. Mereka cipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. 3. Melakar Bandar Impian di kawasan bekas tanah lombong. 4. Membuat peta minda bagi menunjukkan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

21

TEMA 6 OBJEKTIF

: :

KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA

1. Mengenali perkembangan sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. 2. Menghargai warisan sejarah dan kesenian negara kita. 3. Memahami bahawa kemajuan dan kejayaan negara adalah usaha yang berterusan. MINGGU TEMA/TOPIK 6. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 6.1. Kemerdekaan Malaysia a. Ke arah kemerdekaan 2. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia 4. Menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia 5. Menjelaskan kepentingan pilihan raya 1955 7. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan mendapatkan kemerdekaan 8. Menghuraikan peristiwake arah kemerdekaan mengikut kronologi. Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara UNSUR PATRIOTISME Berbangga menjadi rakyat Malaysia CONTOH AKTIVITI 1. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia 2. Mengumpulkan maklumat tentang sambut an perayaan dan agama. 3. Membut simulasi proses pilihan raya.

i. Kerjasama antara kaum y bahasa y kebebasan beragama dan kepercayaan y budaya ii. Pilihan raya y pilihan raya 1955 22-25 iii. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 y wakil Raja-raja Melayu terdiri daripada Dato Haji Abdul Wahab bin Haji Aziz (Perak), Dato Nik Ahmad Kamil Hj Nik Mahmud (Kelantan), Dato Muhammad Seth bin Mohammad Said (Johor), Abdul Aziz bin Hj Abdul Majid(Selangor) y wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman Putra, Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Tun Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Tun H.S. Lee

Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum

Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan

4. Mengumpulkan dan menulis biodata tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan

b. Pengisytiharan kemerdekaan i. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka ii. Penurunan Bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor 26 iii. Pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka

1. Menyatakan tarikh dan tempat perisytiharan Kemerdekaan 2. Menghuraikan peristiwa perisytiharan kemerdekaan

Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan Negara Menyemaikan semangat cinta akan negara

1. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu Tanggal 31 2. Melakonkan aksi perisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 3. Menghasilkan carta kronologi ke arah perisytiharan kemerdekaan 4. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan

iv. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan y y y y y Dato Onn bin Jaafar Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Tun Tan Cheng Lock Tun Sambanthan

3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan 4. Biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan

Menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan

5. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan 6. Mendapatkan biodata Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan. 1. Melakukan aktiviti main peranan, cetusan idea tentang pembentukan Malaysia 2. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysiapada peta Asia Tenggara 3. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan awal Malaysia

27

6.2 Pembentukan Malaysia a. Latar belakang 28 i. Idea pembentukan Malaysia y tujuan

1. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia 2. Menyatakan negeri dalam gagasan awal pembentukan Malaysia.

Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia

iii. 29

ii. Gagasan awal y Persekutuan Tanah Melayu y Singapura y Brunei y Sabah y Sarawak Tokoh yang terlibat y Tunku Abdul Rahman y Tun Fuad Stephens y Temenggong Jugah Anak Barieng y Tun Datu Mustapha bin Datu Harun y Lee Kuan Yew

3. Menjelaskan tujuan gagasan awal pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Menyemaikan semangat integrasi nasional

Menyemaikan semangat cinta akan negara

30

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 3 (PKSR 3) 1. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2. Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 3. Menyenaraikan anggota yang menyertai Malaysia selepas 9 Ogos 1965 4. Menjelaskan peristiwa pembentukan Malaysia secara kronologi.

b.

Perjanjian Malaysia

31-32

i. Perjanjian Malaysia pada 16 September 1963 y Persekutuan Tanah Melayu y Sabah y Sarawak Singapura ii. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 y Persekutuan Tanah Melayu y Sarawak y Sabah

Menyemaikan semangat cinta akan negara Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

1. Menyanyikan lagu-lagu patriotik 2. Menghasilkan carta negaranegara yang menganggotai Malaysia pada 16 September 1963 dan 9 Ogos 1965 3. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik Theory of Constraint (TOC) 4. Menyediakan rajah ronologi peristiwa pembentukan Malaysia hingga Ogos 1965.

33

6.3 Warisan Negara a. Warisan sejarah i. Bangunan-bangunan lama pemeliharaan dan pemuliharaan y Bangunan Sultan Abdul Samad y Bangunan Stadhuys ii. Sumber sejarah y dokumen y artifak

b. Warisan kesenian i. Bidang y muzik y drama y seni kraf y seni bina y seni tari y permainan y seni mempertahankan diri

1. Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara 2. Menjelaskan usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunanbangunan bersejarah 3. Menyatakan jenis sumbersejarah 4. Menyenaraikan penemuanyang dijadikan sumbersejarah 5. Menghuraikan kepentingansumber sejarah 1. Menamakan bidang-bidang seni yang menjadi warisan negara 2. Menyenaraikan cara mengekalkan warisan kesenian 3. Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan kesenian 4. Menjelaskan kepentingan warisan kesenian kepada masyarakat

Menghargai bahan peninggalan sejarah Berbangga dengan sumber sejarah yang ada Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita Bersama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah.

1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah 2. Melabelkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah pada peta Malaysia 3. Melawat bangunanbangunan bersejarah setempat 4. Membuat replika batu bersurat, dokumen atau artifak yang menjadi sumber sejarah

Berbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum Menghargai seni warisan silam

34-35

Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara

36

6.4 Malaysia dan Kejayaannya a. Kesejahteraan negara i. Amalan demokrasi y kebebasan bersuara y kebebasan beragama y kebebasan y memilih kerajaan ii. Perkongsian kuasa y kerajaan pusat y kerajaan negeri iii. Perpaduan kaum y kerjasama y toleransi y persefahaman

37

1. Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteraan negara. 2. Menyatakan maksud demokrasi 3. Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi 4. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya 5. Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita 6. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri 7. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri

Bersyukur dengan kesejahteraan negara Berbangga dengan amalan demokrasi

1. Mengadakan persembahan muzik tradisional 2. Melakukan main peranan dalam pementasan wayang kulit atau bangsawan 3. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Melakar seni bina rumah- rumah tradisional yang terdapat di Malaysia 5. Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan video 6. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan video 7. Mengadakan pertandingan permainan tradisional 1. Mengadakan perbahasan ala parlimen 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri

3. Melakukan simulasi pilihan raya Menghargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum 4. Aplikasi Theory of Constraint (TOC) dalam penyelesaian masalah jika tiada perpaduan.

38

8. Menjelaskan langkah- langkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 4 (PKSR 4)

b. Kemakmuran ekonomi i. Pengeluaran negara y perindustrian y cari gali petroleum y pertanian

1. Menyatakankan usaha- usaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi 2. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara 3. menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. 4. Menyatakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan menaikkan nama negara ki

1. Melabelkan kawasan utama peningkatan pembangunan negara. 2. Kajian Masa Depan (KMD) merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan 3. Mengumpulkan gambar gambar berkaitan peningkatan pembangunan negara. 4. Mengumpulkan maklumat tentang alat dan fungsi telekomunikasi 5. Menghasilkan peta minda tentang jenisjenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara

39-42

ii. Telekomunikasi y Koridor Raya Multimedia

iii. Perhubungan dan pengangkutan y KLIA y lebuh raya y pelabuhan y kereta api