Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

- Pendidik
an
2 Selasa 1/1/2019 2 Kesenian
60 minit - Seni
Visual
UNIT UNIT 1 : KAMI SUKA SAYUR
TAJUK GARIS DI SANA GARIS DI SINI
BIDANG 1 : MENGGAMBAR
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Penghasilan karya kreatif 4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.1 Menghasilkan karya yang kreatif. (i-iv)
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menghasilkan karya kreatif dengan garisan selari.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghasilkan karya kreatif dengan garisan selari.
1. Murid mengingat kembali bahasa seni visual (garisan, rupa, imbangan dan
kepelbagaian) dan kaitkan dengan objek dalam karya.
2. Murid melihat contoh karya yang ditunjukkan oleh guru.

AKTIVITI 3. Murid memberi pendapat tentang karya seni yang ditunjukkan oleh guru.
PDPC 4. Murid membuat lakaran rupa sayur-sayuran.(PAK21)
5. Murid menggunakan pelbagai media kering dalam aktiviti melukis.
6. Murid dibimbing menghasilkan teknik garisan selari dengan betul. (KBAT)
7. Guru membuat kesimpulan topik hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)


BBB BT MS 6-7

EMK Kreativiti dan Inovasi


KBAT Menganalisis Choose an item.
NILAI Bertanggungjawab Choose an item.
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Hasil kerja murid.
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai