Anda di halaman 1dari 7

MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH

BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 29/06/2021 MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 13-BERSIKAP MULIA Tajuk: Sehari di sekolah
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1) membaca, memahami dan mengenalpasti kata dasa yang terdat
dalam petikan.
2) Menyatakan dan menulis sekuran-kurangnya 4 daripada 6 kata
dasar berpandukan gambar dengan betul.
TEMPOH MASA 1 jam
NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 6
- BUKU LATIHAN JILID 2 M/S 6.7.8
AKTIVITI 1) Baca dan fahamkan ayat-ayat di muka surat 6
2) Tonton video - https://youtu.be/ZRgsIb6PITs
3) Baca nota tentang kata dasar.
4) Sebutkan 6 kata dasar yabg terdapat dalam ayat

LATIHAN Jawab latihan di muka surat 6-8 buku aktiviti jilid 2


1) Salin kata dasar yang terdapat di dalam teks.
2) Tulis 6 kata dasar berpandukan gambar yang diberi,
3) Murid membina 4 ayat berpandukan grafik dan kata dasar yang
diberi.
Bincang jawapan melalui https://youtu.be/GwMKW64E-xY

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.


MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 30/06/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 13-BERSIKAP MULIA Tajuk: AKU BANGGA BERBAHASA MELAYU
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1) Membaca dan melafazkan pantun
2) Menyatakan sekuran-kurangnya 3 nilai daripada pantun di dalam
buku aktiviti.
TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit
NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 3
- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 2 dan 3
AKTIVITI 3) Baca dan lafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
Tonton video - https://youtu.be/gGqT1W1mXaM
4) Berbincang tentang maksud pantun.

LATIHAN Jawab latihan di muka surat 2-3 buku aktiviti jilid 2


5) Tuliskan nilai yang terdapat di dalam 4 rangkap pantun.
Bincang jawapan melalui https://youtu.be/O4BQEx5UVOY
PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.
MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 06/07/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 14- HIDUP BERBAKTI Tajuk: AYAHKU GURU
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1) Mendengaar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat
suruhan

TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit

NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 7


- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 9

AKTIVITI 2) Murid membaca dialog dalam buku teks.


Tonton video - https://www.youtube.com/watch?v=xZgocygZZUQ
Murid membaca dengan dipandu oleh video.

3) Murid mendengar penerangan tentang sekolah luar bandar –rujuk


video.

4) Murid menonton cara menjawab latihan.

Latihan buku aktiviti muka surat 9.


LATIHAN
5) Murid mengisi tempat kosong dalam buku aktiviti.

6) Jawapan boleh disemak menerusi rakaman video

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.


MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 06/07/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 14- HIDUP BERBAKTI Tajuk: AYAHKU GURU
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1) Mendengaar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat
suruhan

TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit

NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 7


- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 9

AKTIVITI 2) Murid membaca dialog dalam buku teks.


Tonton video - https://www.youtube.com/watch?v=xZgocygZZUQ
Murid membaca dengan dipandu oleh video.

3) Murid mendengar penerangan tentang sekolah luar bandar –rujuk


video.

4) Murid menonton cara menjawab latihan.

Latihan buku aktiviti muka surat 9.


LATIHAN
5) Murid mengisi tempat kosong dalam buku aktiviti.

6) Jawapan boleh disemak menerusi rakaman video

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.


MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 13/07/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 14- HIDUP BERBAKTI Tajuk: JASA NENEKNKU
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1) Mendengaar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat
suruhan

TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit

NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 11


- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 13 dan 14

AKTIVITI 1)Murid membaca dialog dalam buku teks.

2) Murid mendengar penerangan tentang kata tunggal –rujuk video


Tonton video – https https://youtu.be/ZWJ-YjRhMGg

3) Murid mendengar penerangan kata tunggal –rujuk video.

4) Murid menonton cara menjawab latihan.

Latihan buku aktiviti muka surat 13 dan 14


LATIHAN
5) Murid menjawab latihan.

6) Jawapan boleh disemak menerusi rakaman video


https://youtu.be/I-sleClqMQU

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.


MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Buku teks digital m/s 17

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 14/07/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 14- HIDUP BERBAKTI Tajuk: Tok Batin Yang Dihormati
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1, Memahami, mengenalpasti dan menggunakan kata berimbuhan
awalan.

TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit

NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 12


- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 15 dan 16

AKTIVITI 1)Murid membaca dialog dalam buku teks.

1) Murid mendengar penerangan dan menonton video –rujuk video


https://youtu.be/b2VJLej4OoE

2) Murid mendengar penera–rujuk video.

3) Murid menonton cara menjawab latihan.

Latihan buku aktiviti muka surat 15 dan 116


LATIHAN
4) Murid menjawab latihan.

5) Jawapan boleh disemak menerusi rakaman video


https://youtu.be/VGO6CPhg8-M

Kuiz : https://youtu.be/VGO6CPhg8-M

Link Kehadiran: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzQ4DG-


eKfvaXOeDW3Pqha_59HjegYevNt-fUxngxoXE5RlA/viewform

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.


MODUL PEMBELAJAARAN DI RUMAH
BAHASA MELAYU TAHUN 2

ARAHAN MODUL INI ADALAH UNTUK TEMPOH MASA 1 JAM


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
TARIKH 15/07/2021 -RABU MASA 9.30-10.30
TEMA 5 UNIT 15- Oh Malaysiaku Tajuk: Menjaga keselamatan penduduk
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat:
PEMBELJARAN 1.Memberikan respons terhadap pesanan.

TEMPOH MASA 1 jam ( tutorial 30 minit) Latihan 30 minit

NOTA - BUKU TEKS JILID 2 muka surat 13


- BUKU LATIHAN JILID 2 muka surat 17

AKTIVITI 1)Murid membaca dialog dalam buku teks.


2)Murid mendengar penerangan dan menonton video –rujuk video
https://youtu.be/nlL3g2rDHd4
3)Murid mendengar penerangan–rujuk video.
4)Murid menonton cara menjawab latihan.

Latihan buku aktiviti muka surat 17


LATIHAN 5)Murid menjawab latihan.
6) Jawapan boleh disemak menerusi rakaman video
https://www.youtube.com/watch?v=N55UBj0Hz_M&t=0s
Latihan ulangkaji: https://www.liveworksheets.com/oz665095ur

PENTAKSIRAN Anda akan dinilai berdasrkan tugasan yang diberi.

Anda mungkin juga menyukai