Anda di halaman 1dari 3

VKMB1011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1

ISU KESIHATAN MENTAL MASYARAKAT

1.0 PENGENALAN

Isu permasalahan mental dikalangan masyarakat telah menjadi satu perkara yang
serius bagi rakyat Malaysia. Hal ini semakin meruncing apabila negara dilanda gelombang
pandemik covid-19. Di dalam tempoh negara melawan penularan virus covid-19, pihak
kerajaan telah melancarkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi menghalang daripada
virus itu terus berjangkit.

Ramai di kalangan rakyat Malaysia telah mengalami kemurungan serta tekanan


perasaan disebabkan pendemik ini. Ini disebabkan bebanan hutang yang terpaksa di tanggung
oleh rakyat lebih-lebih lagi ada yang telah diberhentikan kerja kerana ada sektor yang
terpaksa memberhentikan pengoperasian kerana arahan daripada kerajaan.

Walaupun ada bantuan daripada kerajaan dalam bentuk bantuan kewangan seperti
Bantuan Prihatin Nasional (BPN) bagi golongan B40,M40 dan T40 dan juga moratarium
yang melibatkan bank tetapi masih lagi tidak dapat membendung daripada rakyat daripada
menghadapi tekanan,

2.0 DEFINISI MENTAL

3.0 USAHA-USAHA MENANGANI PERMASALAHAN

4.0 KESAN PERMASAALAHAN PERKHIDMATAN AWAM

5.0 KESIMPULAN

290649
VKMB1011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 2

Pada pendapat saya untuk mencapai tahap kecemerlangan sesebuah agensi


sebenarnya bukan bergantung pada kecekapan segelintir warganya sahaja. Sebaliknya ia
memerlukan semua warganya bersama-sama berganding bahu melaksanakan tanggungjawab
yang diamanahkan dengan sebaik mungkin.

Oleh itu, adalah penting setiap warga penjawat awam sentiasa berusaha untuk
meningkatkan kecekapan diri masing-masing di dalam melaksanakan tugasan yang
diamanahkan.

Oleh yang demikian adalah amat penting setiap dari kalangan kita memberikan
komitmen penuh ke atas semua perancangan serta pelaksanaan program latihan yang telah
disediakan. Dalam masa yang sama kita perlu berusaha berterusan menimba ilmu selaras
dengan dasar Kerajaan yang menekankan falsafah pembelajaran sepanjang hayat atau life-
long learning, sebagai persediaan menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang.

Antara cabaran utama bagi warga perkhidmatan awam pada hari ini, adalah untuk
menukar cara bekerja dari menjalankan tugas-tugas yang rutin kepada peranan yang lebih
besar sebagai Knowledge Workers, yang sentiasa kreatif dan inovatif dalam menangani
cabaran-cabaran baru, mampu meramal perubahan-perubahan yang bakal berlaku, dan berani
membuat pertimbangan dan keputusan, serta sanggup menghadapi risiko.

Antara kemahiran yang perlu dipupuk di kalangan anggota perkhidmatan awam ialah
kemampuan untuk mengolah atau menganalisis maklumat. Kemahiran ini akan membolehkan
kita bertindakbalas dengan lebih yakin, tegas dan cepat, selaras dengan perkembangan pesat
yang berlaku di sekitar kita. Perubahan ke atas pendekatan dan cara bekerja ini sudah tentu
memerlukan kesediaan bukan sahaja dari segi fizikal tetapi yang lebih penting adalah
kesediaan dari segi mental.

Dalam era ICT masa kini, data, fakta dan pengetahuan begitu cepat menjadi lapuk.
Maka kemahiran perlu sentiasa diperbaharui dan ditingkatkan untuk memastikan kemahiran
yang ada, sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. Selain itu, adalah penting bagi
penjawat awam membina keazaman untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan
kemahiran, agar perkhidmatan awam terus berada di hadapan, serta memberi hala tuju kepada
rakyat dan Kerajaan ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara.

RUJUKAN

290649
VKMB1011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 3

Portal rasmi Biro Pengaduan Awam. (2018). Lampiran Panduan Pengurusan Perhubungan
Pelanggan Bil 1 tahun (2008) daripada www.pcb.gov.my

Osman, Goon, dan Wan Aris (1998). Faktor-faktor perkhidmatan awam yang tidak berkualiti
berpunca daripada prestasi penjawat awam itu sendiri,  juornal employees in the government
secto, 2.

Ahmad, R., Ismail, A., & Wan Ismail, W. K. (2007). Sistem penilaian prestasi sektor awam
di Malaysia: Pemikiran semula terhadap peranan dan tanggungjawab pegawai penilai
prestasi. Jurnal Kemanusiaan, 10, 80-89.

Yang, Z. (2003). Nilai, etika dan budaya kerja dalam pentadbiran sektor awam di Malaysia
dari perspektif Islam (satu imbasan kembali tinjauan karya). Jurnal Pengurusan Awam,
2(1), 45-67.

Ismail, S. (2009). Pembentukan organisasi cemerlang: Pandangan Islam dalam melantik


pemimpin. Jurnal Usuluddin, 29, 207-220.

Hamilye., S. H. (2018). Melestari Budaya Integriti Sektor Awam. Diakses pada 1 Disember
2018 daripada http://www.sinarharian.com.my/karya/pendapat/melestari-budaya-
integriti-sektor-awam-1.850043

Laporan akhbar secara dalam talian M Star. Ucapan Penuh Belanjawan 2012. Diakses pada
07 Oktober 2011 daripada https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2011/10/07/ucapan-
penuh-belanjawan-2012

290649

Anda mungkin juga menyukai