Anda di halaman 1dari 11

1

A.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
6.

2
B. Warnakan pada kalimah yang sama
huruf dan baris.

Contoh:

.7

.9 .8

.11 .10

3
C. Tandakan (X) pada kalimah yang sama
bunyinya.

Contoh :

.12

.14 .13

.16 .15

4
D. Sambungkan huruf-huruf di bawah.

.17

.18

.19

.20

5
E. Lengkapkan ayat di bawah.

.21

.22

.23

.24

.25

F. Namakan alat-alat Istinjak di bawah.

6
G. Suaikan salasilah keturunan Nabi .

.26
.27

.29
.28 .28

G. Suaikan salasilah keturunan Nabi

7
.30

.31

.3
2

.33

.34

.35

8
H.

36.

37.

38.

39.

40.

9
I. Tulis berdasarkan gambar.

.41

10
J. Suaikan gambar dengan perkataan

.46

.47

.48
.43 .42

.49

.45 .44

.50

11

Anda mungkin juga menyukai