Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TINGKATAN 1

SUBJEK SEJARAH KELAS 1A9 MASA 1640-1710


MINGGU 27 / 27
MINGGU / TARIKH 19/10/2020 HARI ISNIN KEHADIRAN
40 Orang
TAJUK BAB 4 - TAMADUN DUNIA DAN SUMBANGANNYA
4.2 Peningkatan tamadun dan sumbangannya
STANDARD KANDUNGAN
-
4.2.3 Membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina.
STANDARD PEMBELAJARAN -
K -
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
-menyatakan sejarah Tamadun Rom
KRITERIA KEJAYAAN -melaksanakan kajian kes ( Sejarah Tamadun Rom )
SET INDUKSI :
-para pelajar mendengar perjalanan aktiviti mereka hari ini.

AKTIVITI PENGAJARAN & AKTIVITI UTAMA :


PEMBELAJARAN - para pelajar secara berkumpulan melaksanakan kajian kes mereka mengunakan buku teks dan maklumat
mengenai Sejarah Tamadun Rom yang sudah diperoleh terlebih dahulu.
PEMUDAHCARAAN
- Aktiviti pelajar dipantau dan dibimbing sepenuhnya oleh guru.
( PDPC )
- Wakil kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan mereka

PENUTUP :
- Guru merumuskan aktivti pdpc mereka pada hari ini.

1. Meneroka Bukti
KEMAHIRAN PEMIKIRAN
2. -
SEJARAH ( KPS )
3. -

1.
Konstruktivisme/
BAHAN BANTU MENGAJAR STRATEGI PDPC
1. Buku Teks Constructivisme
(BBM)
2. - 2. -
3. -
1. Think Pair Share ( Fikir- 11. Nilai Murni/Noble Values
ELEMEN MERENTASI
Pasangan-Kongsi ) KURIKULUM (EMK)
2. -
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
2. - 3. -
3. -
PENILAIAN PENGAJARAN &
1. - 1. Observation
PEMBELAJARAN
LATIHAN / KUANTITI KERJA 2. - ( PENTAKSIRAN FORMATIF )
3. - 2. -
REFLEKSI
Refleksi PdPc hari ini:
1. 14 / 27 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan
penggayaan/pengukuhan.
2. 13 / 27 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
3. Guru menekankan kemahiran mencari maklumat daripada sumber yang sahih dan
tepat kepada pelajar
4. Guru bertegas dalam kawalan masa agar semua aktiviti dapat digerakkan secara
efisyen

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TINGKATAN 1


SUBJEK SEJARAH KELAS 1A9 MASA 1710-1740
MINGGU 27 / 27
MINGGU / TARIKH 21/10/2020 HARI RABU KEHADIRAN
40 Orang
TAJUK BAB 4 - TAMADUN DUNIA DAN SUMBANGANNYA
4.2 Peningkatan tamadun dan sumbangannya
STANDARD KANDUNGAN
-
4.2.3 Membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina.
STANDARD PEMBELAJARAN -
K -
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
-menyatakan sejarah Seni Bina Tamadun Rom
KRITERIA KEJAYAAN -melaksanakan kajian kes ( Sejarah Seni Bina Tamadun Rom )
SET INDUKSI :
-para pelajar mendengar perjalanan aktiviti mereka hari ini.

AKTIVITI PENGAJARAN & AKTIVITI UTAMA :


PEMBELAJARAN - para pelajar secara berkumpulan melaksanakan kajian kes mereka mengunakan buku teks dan maklumat
mengenai Sejarah Seni Bina Tamadun Rom yang sudah diperoleh terlebih dahulu.
PEMUDAHCARAAN
- Aktiviti pelajar dipantau dan dibimbing sepenuhnya oleh guru.
( PDPC )
- Wakil kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan mereka

PENUTUP :
- Guru merumuskan aktivti pdpc mereka pada hari ini.

1. Meneroka Bukti
KEMAHIRAN PEMIKIRAN
2. -
SEJARAH ( KPS )
3. -

1.
Konstruktivisme/
BAHAN BANTU MENGAJAR STRATEGI PDPC
1. Buku Teks Constructivisme
(BBM)
2. - 2. -
3. -
1. Presentations 11. Nilai Murni/Noble Values
ELEMEN MERENTASI
( Pembentangan ) KURIKULUM (EMK)
2. -
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
2. - 3. -
3. -
LATIHAN / KUANTITI KERJA 1. - PENILAIAN PENGAJARAN & 1. Observation
PEMBELAJARAN
2. -
( PENTAKSIRAN FORMATIF )
3. - 2. -
Refleksi PdPc hari ini:
1. 16 / 27 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan
penggayaan/pengukuhan.
2. 11 / 27 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI
3. Guru menekankan kemahiran mencari maklumat daripada sumber yang sahih dan
tepat kepada pelajar
4. Tempoh masa yang agak singkat namun mencukupi dan guru perlu bijak mengawal
masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TINGKATAN 1


SUBJEK SEJARAH KELAS 1A9 MASA 1610-1710
MINGGU 27 / 27
MINGGU / TARIKH 22/10/2020 HARI KHAMIS KEHADIRAN
40 Orang
TAJUK BAB 4 - TAMADUN DUNIA DAN SUMBANGANNYA
4.2 Peningkatan tamadun dan sumbangannya
STANDARD KANDUNGAN
-
4.2.3 Membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina.
STANDARD PEMBELAJARAN -
K -
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
-menyatakan langkah-langkah memelihara dan memulihara bangunan bersejarah
KRITERIA KEJAYAAN -melaksanakan kajian kes ( langkah-langkah memelihara dan memulihara bangunan bersejarah )
SET INDUKSI :
-para pelajar mendengar perjalanan aktiviti mereka hari ini.

AKTIVITI PENGAJARAN & AKTIVITI UTAMA :


PEMBELAJARAN - para pelajar secara berkumpulan melaksanakan kajian kes mereka mengunakan buku teks dan maklumat
mengenai langkah-langkah memelihara dan memulihara bangunan bersejarah.
PEMUDAHCARAAN
- Aktiviti pelajar dipantau dan dibimbing sepenuhnya oleh guru.
( PDPC )
- Wakil kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan mereka

PENUTUP :
- Guru merumuskan aktivti pdpc mereka pada hari ini.

1. Meneroka Bukti
KEMAHIRAN PEMIKIRAN
2. -
SEJARAH ( KPS )
3. -

1.
Konstruktivisme/
BAHAN BANTU MENGAJAR STRATEGI PDPC
1. Buku Teks Constructivisme
(BBM)
2. - 2. -
3. -
1. Peta i-Think ( Peta ELEMEN MERENTASI 11. Nilai Murni/Noble Values
Pemikiran ) 2. -
PEMBELAJARAN ABAD KE-21 KURIKULUM (EMK)
2. - 3. -
3. -
PENILAIAN PENGAJARAN &
1. - 1. Observation
PEMBELAJARAN
LATIHAN / KUANTITI KERJA 2. - ( PENTAKSIRAN FORMATIF )
3. - 2. -

Refleksi PdPc hari ini:


1. 17 / 27 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan
penggayaan/pengukuhan.
2. 10 / 27 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI
3. Aktiviti berpusatkan pelajar dijalankan ini amat memerlukan pemantauan dan
ketetapan masa
4. Guru menekankan kemahiran mencari maklumat daripada sumber yang sahih dan
tepat kepada pelajar