Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) 2021

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI


KURIKULUM - UPSR

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN


1. Bilangan guru mencukupi dan terlatih. 1. Pengurusan PdPc PAK21 belum mantap.
2. Guru-guru Tahun 6 berpengalaman sebagai 2. Pengurusan panitia dan jawatankuasa belum
pemeriksa kertas UPSR. mencapai tahap cemerlang.
3. Pengurusan pentadbiran dan kewangan sekolah 3. Kemahiran pembelajaran kendiri di kalangan murid
DALAMAN
mantap. masih di tahap sederhana.
4. Semangat kerja berpasukan yang tinggi di
kalangan warga sekolah.
5. Peratus pencapaian MTM UPSR melebihi 90%.
6. Murid-murid proaktif dalam aktviti koakedemik.

LUARAN

(O) PELUANG STRATEGI (S+O+C) STRATEGI (W+O+C)


1. Pengurusan dan kewangan PIBG mantap. 1. Memastikan prestasi akademik dan UPSR 1. Memastikan aktiviti PdPc guru dimantapkan dengan
2. Komitmen tinggi PIBG untuk meningkatkan meningkat melalui perkongsian pintar guru dan bimbingan dan kerjasama dari PPD dan JPN.
kecemerlangan sekolah. permuafakatan antara ibu bapa dan guru.
3. Tahap pendidikan dan komitmen ibu bapa yang 2. Memastikan tahap pengurusan panitia dan
tinggi. 2. Memastikan masalah aduan ibu bapa ditangani jawatankuasa tindakan ditingkatkan dengan
4. Sokongan dan sumbangan agensi luar dalam dan dikurangkan melalui sesi perbincangan dan bimbingan dan sokongan dari PPD.
program sekolah. permuafakatan antara pihak sekolah dan PIBG.
5. Kunjung bantu dan bimbingan yang mantap dari 3. Memastikan kemahiran belajar dan semangat murid
PPD, JPN, Jemaah Nazir dan KPM. ditingkatkan dengan sokongan PIBG.

(C) CABARAN
1. Pengaruh kurang sihat di persekitaran tempat
tinggal murid.
2. Sebilangan Ibu bapa dan penjaga murid
bergantung sepenuhnya kepada sekolah untuk
meningkatkan sahsiah dan akademik murid.
3. Bilangan aduan ibu bapa tinggi.
4. Hubungan baik sekolah dan PIBG dimanipulasi
oleh pihak tertentu.

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 1


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
PELAN STRATEGIK ORGANISASI 2021 ~ 2025
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM – UPSR
Visi Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera JADUAL 1
Misi Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Teras Strategik (TS) PPPM Meningkatkan Pembelajaran Murid
Bidang Keberhasilan (BK) PPPM Kurikulum & Pentaksiran dan Profisiensi Bahasa
Aspirasi Sistem Kualiti
Aspirasi Murid Pengetahuan
Isu Strategik Pencapaian UPSR masih belum melepasi tahap cemerlang 95%.
Bidang Kurikulum - UPSR
PUNCA DIKENALPASTI
Punca berlaku isu :
1. Kekurangan latihan kepada guru untuk memantapkan PdPc Pembelajaran Abad ke-21.
2. PdPc berunsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) belum mantap.
3. Masih ada murid Tahap 2 yang belum menguasai 3M.
4. Pembelajaran kendiri murid masih di tahap sederhana.

MATLAMAT TOV SASARAN


STRATEGI
PELAN TINDAKAN KPI (Nilai &
STRATEGIK (Berdasarkan Analisis SWOC)
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025
Peningkatan peratus Meningkatkan pencapaian Memastikan prestasi akademik Peratus MTM 91.52 93.0 94.5 96.0 97.5 99.0
pencapaian UPSR ke tahap UPSR : dan UPSR meningkat melalui UPSR (2019)
cemerlang ;  MTM ~ meningkat 1.5% perkongsian pintar guru dan
 MTM ~ 95% ke atas.  6A ~ meningkat 1.5% permuafakatan antara ibu
 6A ~ 15% ke atas  GPS ~ meningkat 0.3 bapa dan guru Peratus 6A UPSR 8.04 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0
 GPS ~ 8.67% ke atas (2019)

Gred Purata 2.19 2.17 2.15 2.10 2.05 2.00


Sekolah UPSR (2019)

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 2


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
PELAN TAKTIKAL 2021
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM - UPSR
Isu Strategik Pencapaian UPSR masih belum melepasi tahap cemerlang 95%. JADUAL 2
Matlamat Strategik Peningkatan peratus pencapaian UPSR ke tahap cemerlang ; MTM ~ 95% ke atas, 6A ~ 15% ke atas dan GPS ~8.67 % ke atas
Pelan Tindakan Meningkatkan pencapaian UPSR : MTM ~ meningkat 1.5%, 6A ~ meningkat 1.5% dan GPS ~ meningkat 0.3
TOV
KPI SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI
(Pencapaian 2019)
Peratus MTM UPSR 91.52 93.0 1. Kekurangan latihan kepada guru untuk memantapkan PdPc Pembelajaran Abad
ke-21.
Bilangan 6A UPSR 8.04 9.0 2. PdPc berunsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) belum mantap.
3. Masih ada murid Tahap 2 yang belum menguasai 3M.
Gred Purata Sekolah 2.19 2.17 4. Pembelajaran kendiri murid masih di tahap sederhana

Strategi Memastikan prestasi akademik dan UPSR meningkat melalui perkongsian pintar guru dan permuafakatan antara ibu bapa dan guru
Tanggungjawab Penolong Kanan Pentadbiran
Pengurusan
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh / Tempoh Kos / Sumber Output Risiko / Pelan
Kontigensi

SINAR CEMERLANG

1. Kelas Bimbingan Tahun 6. Peratus MTM UPSR Murid Tahun 6 Februari hingga RM18500 Pencapaian MTM Rujuk Jadual 3
meningkat Ogos 2021 Ibu bapa UPSR tahap
cemerlang 95% ke
atas
2. Gerak Gempur UPSR Mei hingga Ogos RM9250
Bengkel teknik menjawab 2021 PIBG dan Ibu
soalan UPSR bapa

3. Program Motivasi Murid Mei dan Ogos Ibu Bapa dan


2021 Unit B&K

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 3


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
PELAN OPERASI PROGRAM 2021
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM - UPSR
Bidang Kurikulum – UPSR JADUAL 3

Program Sinar Cemerlang

Objektif Meningkatkan peratus MTM 93%

Tarikh / Tempoh Februari hingga Ogos 2021

Output Mengurangkan 7% tidak mencapai MTM

Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 2021

Tanggungjawab Semua Guru Tahun 6


Proses Kerja PLAN
1. Sediakan kertas kerja dan dapatkan kelulusan dari Guru Besar
2. Mengadakan mesyuarat / taklimat AJK.

DO
3. Laksanakan aktiviti yang dirancang.

CHECK
4. Laksanakan penyeliaan aktiviti yang sedang dilaksanakan.
5. Laporan dapatan seliaan disediakan (Jadual 3 Pelan Operasi).
6. Laksanakan kajian impak.

ACTION
7. Ambil tindakan berdasarkan dapatan penyeliaan / kajian impak.
8. Cadangan penambahbaikan untuk aktiviti akan datang.
9. Sediakan laporan aktiviti.
10. Simpan dokumen dan rekod.
Pengurusan Risiko Kenyataan risiko : Masih ada murid yang tidak menguasai 3M yang menyebabkan pencapaian minima gred D tidak diperolehi.

Strategi mengatasi Program pemulihan dan intervensi dimantapakan.


risiko :

z Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program.

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 4


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
Penyeliaan
Nama Penyelia Tarikh Penyeliaan
Ulasan Penyelia

Penilaian Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output.

Pencapaian Objektif. Tandakan √ di petak yang berkenaan di bawah.

Semua objektif program dicapai.


daripada objektif dicapai.
Semua objektif program tidak dicapai

Output Program / hasil yang diperolehi berdasarkana kajian impak / pemerhatian yang menunjukkan peningkatan atau penurunan.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian / pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap enam bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 5


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
Penilaian Keberkesanan. Tandakan √ di petak yang berkenaan di bawah.

Program ini tidak dilaksanakan kerana ...


Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang.
Program ini perlu ditambahbaik dan diteruskan pada tahun akan datang.
Program ini perlu dikurangkan dan diteruskan pada tahun akan datang.

Program ini dimansuhkan dan diganti dengan program baharu.

Cadangan nama program baharu :

Catatan :

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 6


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2021
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM - UPSR

Bidang / Unit Kurikulum – UPSR JADUAL 4

Tarikh
Bil Program / Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Penilaian Keberkesanan Output Program
Penyeliaan

SINAR CEMERLANG

1. Kelas Bimbingan Tahun 6.

2. Gerak Gempur UPSR


Bengkel teknik menjawab
soalan UPSR

3. Program Motivasi Murid

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 7


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
LAPORAN PRESTASI 2021
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM - UPSR
Visi Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera JADUAL 5

Misi Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Bidang / Unit Kurikulum – UPSR

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Pelan TOV
KPI Catatan
Tindakan (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatkan Peratus MTM UPSR 91.52 93.0 94.5 96.0 97.5 99.0 Capai /
pencapaian UPSR : (2019) Tak Capai
 MTM ~ meningkat
1.5%
 6A ~ meningkat 1.5%
 GPS ~ meningkat Peratus 6A UPSR 8.04 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0
0.3 (2019)

Gred Purata Sekolah 2.19 2.17 2.15 2.10 2.05 2.00


UPSR (2019)

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 8


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
SEMAKAN PROGRAM 2021
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TINGGI
KURIKULUM - UPSR
Status Pelaksanaan Tahun Hadapan
Program / Aktiviti Kecemerlangan yang Disenaraikan dan 1. Diteruskan dengan penambahbaikan
Isu / Cabaran yang telah Dikenalpasti 2. Diteruskan dengan pengurangan
Dilaksanakan seperti di
Pelan Taktikal (Jadual 2) 3. Tidak dilaksanakan & justifikasi
4. Dimansuhkan & justifikasi

SINAR CEMERLANG
Isu dikenalpasti :
1. Kekurangan latihan kepada guru untuk Kelas Bimbingan Tahun 6.
memantapkan PdPc Pembelajaran Abad
ke-21. Gerak Gempur UPSR - Bengkel teknik menjawab soalan UPSR
2. PdPc berunsur Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) belum mantap. Program Motivasi Murid
3. Masih ada murid Tahap 2 yang belum
menguasai 3M.
4. Pembelajaran kendiri murid masih di
tahap sederhana.

CADANGAN AKTIVITI BAHARU TAHUN HADAPAN

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

Nama : SITI NORSHARMILA BINTI ABD JAMAL Nama : NIRMALA A/P SUPPERAMANIAM Nama : ADLIN BIN AMIR HAMZAH
Jawatan : Setiausaha Kurikulum Jawatan : Penolong Kanan Pentadbiran Jawatan : Guru Besar
Tarikh : Tarikh : Tarikh :

Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 9


Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.
Pelan Strategik Ogranisasi Tahun 2021~ 2025 10
Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, Klang.

Anda mungkin juga menyukai