Anda di halaman 1dari 36

NPSN 1 0 1 0 0 9 2 2

NSS 1 0 1 0 6 0 2 0 1 0 0 3

BUKU ABSENSI HARIAN MURID

KELAS : V (LIMA)

TAHUN AJARAN : 2022 / 2023

NAMA SEKOLAH : SDN 3 SIGLI


STATUS SEKOLAH : NEGERI
ALAMAT : JLN TGK CHIK DI TIRO NO.6 SIGLI
DESA/ KEL : BLANG ASAN
KECAMATAN : KOTA SIGLI
KABUPATEN : PIDIE
PROVINSI : ACEH
DATA SEKOLAH

KELAS : V (LIMA)
TAHUN AJARAN : 2022 / 2023

SEKOLAH : SDN 3 SIGLI


KECAMATAN : KOTA SIGLI
KABUPATEN : PIDIE
KOTA/ MADYA : PIDIE
PROVINSI : ACEH

SIGLI, 18 JULI 2022

Mengetahui
Kepala sekolah Wali Kelas

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd SALMIATI, S.Pd, M.Si


Nip. 197208062000061001 Nip. 197611132000122001
PETUNJUK

1. a. Buku daftar laporan pendidikan kelas ini dimaksudkan untuk para guru S.D. agar mereka
senantiasa mampu mengetahui keadaan tiap murid di dalam kelasnya secara menyeluruh.
b. Dengan memelihara buku ini secara cermat dan teliti diharapkan, bahwa mereka sudah
turut pula melaksanakan pendidikan Tunas bangsanya, karena berdasarkan data yang
mereka tulis kedalam buku ini mereka akan mampu membuat penilaian yang dapat
dipertanggung - jawabkan mengenai anak didiknya dalam rangka membimbing mereka
kearah kedewasaan.
c. Kelalaian pemeliharaan buku ini merupakan suatu perbuatan yang merugikan nasib anak
dimasa depan.

2. a. Halaman 3 dan 4 disediakan untuk tempat mencatat segala data yang perlu mengenal
anak yang akan dapat memberikan petunjuk bagi sesuatu usaha penilalan yang objektif
tentang anak.
b. Lajur agama diisi dengan huruf - huruf I (Islam), K (Katholik), P (Protestan), atau H (Hindu
Bali).

3 Halaman 5 diisi dengan:


a. Jumlah murid masuk pada SD ini setiap bulan
b. Jumlah murid keluar den SD ini setiap bulan
c. Jumlah munid SD ini setiap bulan
d. Perhitungan umur seperti contoh berikut:
- 8 tahun 10 bulan umumya = 8 tahun
- 8 tahun 10 bulan umumya = 9 tahun

4 a. Halaman 6 s/d 17 adalah tempat mencatat kehadiran/ketidakhadiran anak setiap hari


sekolah. Daftar ini harus sudah selesai di isi sebelum pelajaran pertama selesai.
b. Yang hadir diisi dengan titik (.), sedang tidak hadir diisi dengan tanda-tanda s(sakit), I ( ijin
) dan a ( alpa).
c. Hari-hari minggu dan libur digaris dengan warna merah.
d. Tiap akhir bülan ditentukan besarnya absensi dengan prestasi.
e. Perhitungan persentase absensi = (banyak hari tak masuk) 100.
banyak murid x banyak hari sekolah dengan ketentuan ½% kebawah dihapuskan dan lebih
dan ½ % dihitung 1 %.

5. Halaman 18 dan seterusnya disediakan unttik mencatat perkembangan-perkembangan yang


terlihat pada anak dan pendapat guru mengenai seseorang murid dan segi pedagogis —
psikologis. Catatan-catatan inilah yang akan turut memberi petunjuk mengenal kehidupan
anak selanjutnya.
DATA SISWA
Nomor
Nama Tempat dan Tgl Lahir
Urut Induk
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH Sigli, 5-7-2012
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA Sigli, 7-4-2012
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ Sigli, 3-6-2012
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN Blang Kejeren,30-12-2011
5 0126478861 AUFIA KHALISA Sigli, 29-7-2012
6 HAFIZA IZZATUNNISA Sigli, 27-2-2012
7 0129348632 DAYANA BATRISYA Sigli, 17-7-2012
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA Sigli, 27-6-2012
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA Sigli, 11-12-2011
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA Takengon, 18-12-2012
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA Sigli, 25-1-2012
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA Sigli, 29-6-2012
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH Sigli, 3-12-2011
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ Pidie, 16-7-2012
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN Sigli, 18-3-2012
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI Sigli, 14-5-2012
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL Sigli, 6-1-2012
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI Banda Aceh, 1-10-2011
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA Pidie, 2-12-2011
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY Sigli, 23-7-2012
21 0126789915 NABILA NAURA Sigli, 11-11-2011
22 0123658939 NADYA FAHIRA Sigli, 30-5-2012
23 0129416235 NAJWA AQILA Sigli, 6-11-2012
24 0128066421 NATASYA SALSABILA Sigli, 8-3-2012
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH Sigli, 23-7-2012
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI Aceh, 5-1-2012
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL Blang Pidie, 9-9-2012
28 0124524653 SIRATUL BIZA Sigli, 7-4-2012
29 0127876989 SITI ALYA JASMI Sigli, 9-8-2012
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI Banda Aceh, 16-6-2012
31 0118145002 VERSANIA Sigli, 13-7-2012
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA Sigli, 20-11-2011
33 01291301725 YAZID JAWAHIR Banda Aceh, 26-4-2012
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI Sigli, 20-1-2012
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA Sigli, 4-6-2012
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA Banda Aceh, 25-9-2011
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA Sigli, 25-1-2012
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI Sigli, 29-6-2012
39 MUKASYA FATUL QULUB
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY
JUMLAH
Anak Jumlah Tinggi Berat
L/P Agama Pernah Menderita Penyakit
ke Saudara Badan Badan

L Islam
L Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
L Islam
L Islam
L Islam
L Islam
L Islam
L Islam
L Islam
L Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
P Islam
L Islam
P Islam
P Islam
L Islam
L Islam
L Islam
P Islam
P Islam
L Islam
L Islam
L Islam
DATA AYAH

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH
DATA IBU

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH
DATA REKAPITULASI KEADAAN MURID

JUMLAH
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
MURID
MURID AWAL MURID MASUK MURID AKHIR
KELUAR
BULAN BULAN INI BULAN BULAN INI
BULAN

L P L P L P L P

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JUMLAH

Jumlah Murid masuk tahun ini :

Laki-laki …………… Orang , Perempuan …………… Orang

Jumlah Murid Keluar tahun ini :

Laki-laki …………… Orang , Perempuan …………… Orang


TAHUN PELAJARAN 2022/2023

MURID MENURUT UMUR

6 THN 7 THN 8 THN 9 THN 10 THN 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

Mengetahui
Kepala sekolah Wali Kelas

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd SALMIATI, S.Pd, M.Si


Nip. 197208062000061001 Nip. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
ABSENSI HARIAN MURID
KELAS :
Nomor TANGGAL
Nama JK 01 03 05 07 09 11
U Induk 02 04 06 08 10
1 0128705832 ADITIYA RISKADIANSYAH L
2 0128789805 AKBAR NURDAFFA PRATAMA L
3 0129159160 ATIQAH FAIRUZ P
4 0128483269 AUDREY VIRGIAWAN P
5 0126478861 AUFIA KHALISA P
6 HAFIZA IZZATUNNISA P
7 0129348632 DAYANA BATRISYA P
8 0128557478 DWI ZUHAYRA ATIRA P
9 0111330781 FAIRUZA UTSAILA P
10 0126163564 KHAIRUL HUSNA P
11 0121859522 KHEYLA AZZURA ASYAFARA P
12 0125947031 MAYSHA NAFEZA P
13 0123318132 M. ADLI NURKHALISH L
14 0121460989 M. AKBAR ALFAIZ L
15 0129032168 M. AMMAR FATHAN L
16 0121904329 MUAZZAM AL SYAUQI L
17 0125981684 MUHAMMAD FAZIL L
18 0116924613 MUHAMMAD RAFKA AL GIFARI L
19 0118093670 MUHAMMAD DRAJA ARIFKA L
20 0125352912 MUHAMMAD SYIBRAL MALASY L
21 0126789915 NABILA NAURA P
22 0123658939 NADYA FAHIRA P
23 0129416235 NAJWA AQILA P
24 0128066421 NATASYA SALSABILA P
25 0126792745 NIHAAL ARIQAH P
26 0128882575 PUTRI ISMAWARDANI P
27 0122382640 SHIVA AN NAJWA HL P
28 0124524653 SIRATUL BIZA P
29 0127876989 SITI ALYA JASMI P
30 0121333895 T.M. HAFIDH AZIZI L
31 0118145002 VERSANIA P
32 0124645040 VALENCIA VANIA AMEERA P
33 01291301725 YAZID JAWAHIR L
34 0125001485 ZAKI FAWWAZ AMNI L
35 0125912556 ZAMHARIRA FATHUNA L
36 0129567432 ZINATUL AZKIYA P
37 0122751268 ZARA AUFA SAFIA P
38 0128392258 ZAIDI AL GIFARI L
39 MUKASYA FATUL QULUB L
40 AL AUZA PUTRA KAHARLY L
(S) Sakit
(I) Izin
(A) Alpa
Jumlah S + I + A

Kepala Sekolah Absensi


Sakit (S) : x 100 =………………..%
x
Izin (I) : x 100 =………………..%
x
MUHAMMAD YUSUF, S.Pd Alpa (A) : x 100 =………………..%
NIP. 197208062000061001 x
BULAN : TAHUN :

TANGGAL JUMLAH ABSEN


U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 S I A JML KET
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sigli, 20
Guru Kelas IV

SALMIATI, S.Pd, M.Si


NIP. 197611132000122001
CATATAN RAHASIA

NO TGL BULAN/ TAHUN URAIAN RAHASIA


CATATAN RAHASIA

NO TGL BULAN/ TAHUN URAIAN RAHASIA

Anda mungkin juga menyukai