Anda di halaman 1dari 3

KELAS/ BILIK KHAS Jadual Jadual Carta ganjaran / Reward Meja disusun Ruangan untuk Sudut bacaan '

Sudut bacaan ' Ruang "Word Ruang untuk hasil Peraturan kelas /SOP
waktu kelas tugasan Chart (individu dan dengan kemas LO dan SC disediakan wall' kerja murid dipamerkan
murid kumpulan) ada nama dan teratur. disediakan. dan'Content' disediakan
murid/kumpulan disediakan
6IK / / / / / / / / /
6IS X X X / / / X X /
6IA / / / / / / / / /
5IK / / / / / / / / /
5IS / / X / / / / / /
5IA / X / / / / / / /
4IS / / X / / / / / /
4IK X / X / / / / / /
4IA / / / / / / / / /
3IA / / / / / / / / /
3IS / X X / / / / / /
3IK / / / / / / / / /
2IA / / / / / / / / /
2IS / / X / / / / / /
2IK / X X / / / / / /
1IK / X X / / / / / /
1IS / X X / X / / / /
1IA / X X / / / X X /
BILIK RBT
PSS
MAKMAL SAINS
MAKMAL KOMPUTER
PRA BELIAN / / / / / / / / /
PRA DELIMA / / / / / / / / /
PRA INTAN / / / / / / / / /
BILIK JQAF
BILIK PEMULIHAN / X / / / / / / /
KELAS/ BILIK KHAS Misi dan Visi Inventori kelas 'Behaviour chart' Susun atur perabot Penyapu/bakul sampah Kelas bersih TINDAKAN
sekolah dipamerkan disediakan ( ada disusun kemas / alat pembersihan dan kemas
dipamerkan nama atau nombor) diletak teratur dan
kemas
6IK / / / / / X
6IS X X X / / /
6IA / / / / / /
5IK / / / / / /
5IS / / X / / X
5IA / X / / / /
4IS / X X / / /
4IK / / X / / /
4IA / X / / / /
3IA / / / / / /
3IS / / / / / /
3IK X / X / / /
2IA / / / / / /
2IS / X X / / /
2IK / / X / X /
1IK / X X / / X
1IS / X X / / /
1IA X X X / / X
BILIK RBT
PSS
MAKMAL SAINS
MAKMAL KOMPUTER
PRA BELIAN / / / / / /
PRA DELIMA / / / / / /
PRA INTAN / / / / / /
BILIK JQAF
BILIK PEMULIHAN / / / / / X
PETUNJUK DAPATAN ANALISIS LW MAC-APRIL 2022

/ ADA

X TIADA

TIADA DAPATAN LW

Anda mungkin juga menyukai