Anda di halaman 1dari 2

Alhamdulillahi rabbil’aalamiin, wash-sholaatu wassalaamu ‘ala isyrofil anbiyaa i

walmursaliin, wa’alaa alihi waashobihi ajmaiin amma ba’du.Assalamu‟alaikum


Warahmatullah Wabarakatuh.
 
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,bermunajat kepada
tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahidan bisa berjalan dengan lancar. Bagi
yang beragama Islam,marilah bersama-sama
 
Membaca ummul kitab : Al-
Fatihah “…”
 
Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli „ala muhammad.Wa‟ala ali
muhammad.
 
Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini, di gedung ... ini kamihendak
menyelenggarakan acara ... dengan memohon ridha danizinmu. Berkahilah
semua langkah dan perbuatan kami
dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yangbermanfaat kepada kami.
 
Ya allah Ya Wahid, engkau yang maha satu dan mahamempersatukan. Kami
mohon perkuatlah persatuan diantarakami, janganlah engkau biarkan ada
perpecahan diantara kami.Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih
bemanfaatuntuk agama, negara dan bangsa ini.
 
Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segaladosa, ampunilah
dosa kami, dosa orang tua kami, dosa parapemimpin kami, dosa para pejuang-Mu
dan dosa parapendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua inidalam
lindungan rahmat dan ampunanmu.
 
Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa.Perkenankanlah doa dan
permohonan kami. Rabbana Atina
Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna „adza
bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamunalal mursalin
walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal
„Alamiin.
 
Wassalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
 

 
Assalamu'alaikum wr wb.
Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah agar
kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar
bismillahirrohmanirrahiim
Alhamdulillahi rabbil’aalamiin, wash-sholaatu wassalaamu ‘ala isyrofil anbiyaa i
walmursaliin, wa’alaa alihi waashobihi ajmaiin amma ba’du

Ya Allah Ya Tuhan Kami...


Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu, selain
syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang TELAH ENGKAU
anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk
mengikuti kegiatan VISITASI pada hari ini"
Untuk itu ya Allah jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau
ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami
semua.

Ya Alloh Ya Tuhan kami


Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah
semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami,
sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional, dengan
baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-
Mu.

Ya Allah, yang maha Mengetahui


Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami
dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan
untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah engkau
anugerahkan kepada kami.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah
dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para
pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan
rahmat dan ampunanmu.
 
Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan
permohonan kami.
Rabbana Atina
Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna „adza
bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamunalal mursalin
walhamdulillahirabbil alaamiin.
 
Wassalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai