Anda di halaman 1dari 7

1.

3 HALA TUJU PROGRAM TS25

TOOLKIT 1.3.4

KRA SEKOLAH & DATA SEDIA ADA BERDASRKAN KERANGKA


PROGRAM TS25

Sila baca templat KRA seterusnya bina dan murnikan KRA


sekolah dengan data sedia ada. Sila bawa hasil aktiviti ini
semasa sesi e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN.

Kandungan

Apakah maksud Bidang Keberhasilan Utama (KRA: Key Result Area)? 3


Mengapa sekolah memerlukannya? 3
Bagaimana menulis KRA yang SMART? 4
Templet KRA yang SMART 5
Contoh 6
Apakah maksud Bidang Keberhasilan Utama
(KRA)? 
KRA merupakan satu senarai tugas yang paling utama yang perlu dilakukan oleh
sekolah setiap hari untuk Berjaya. Ini berasaskan senarai tugas.
KRA yang baik termasuk tanggungjawab berterusan bagi sesuatu jawatan serta
tujuan dan manfaat melaksanakan tanggungjawab tersebut.
Tugas  dan activiti yang berfokus pada satu bidang yang spesifik digabungkan
sekali. 
Ini perlu ditulis, disemak dan dipersetujui oleh warga sekolah. 

Mengapa kita perlukannya?

1 Untuk memastikan
warga sekolah
mempunyai fokus
yang sama
2 Untuk bertindak pada
kapasiti yang tinggi

Bagaimana menulis KRA yang SMART? 


Tuliskan senarai matlamat yang ingin dicapai oleh sekolah dengan
bantuan guru di bahagain KRA
Anda boleh gunakan Standard Kepengetuaan Kebangsaan Malaysia (SKKM) dan
kategorikan setiap KRA
Bahagian Kategori, seperti berikut:
1. Pengurusan Kurikulum
2. Pengurusan Kokurikulum
3. Pengurusan Hal Ehwal Murid
4. Pengurusan Sumber Manusia
5. Pengurusan Komuniti
6. Pengurusan Fizikal
7. Pengurusan Pejabat
8. Pengurusan Kewangan
Catatkan sasaran yang relevan dan tempoh masanya (sekiranya boleh) untuk
setiap fungsi tugas *, selaras dengan tugas dan aktiviti yang diperlukan untuk
mencapai KRA di ruangan Definisi & Ukuran.
*abaikan fungsi yang tidak dapat diukur 

  PERKAITAN KERANGKA TS25 DAN SKKSM & PPPM


Pelan Strategik
TS25 (berdasarkan Anjakan Aspirasi Murid
SKKSM)
1 Guru ● Kepimpinan A1 Menyediakan ● Pengetahuan
Berkualiti Organisasi akses kepada ● Kemahiran
● Kurikulum pendidikan berkualiti  berfikir
2 Pemimpin
● Kokurikulum A2 Memastikan setiap ● Memimpin
Berkesan
● HEM murid menguasai ● Dwi Bahasa
3 Sokongan ● Kewangan kemahiran BM dan BI ● Etika dan
PIBG dan ● Pentadbiran A3 Melahirkan rakyat
kerohanian
Komuniti Pejabat yang menghayati nilai
● Identiti
4 ● Persekitaran A4 Mentransformasi
Nasional
Persekitaran dan    profesion keguruan
    Kemudahan A5 Memastikan Aspirasi Sistem
Pengajaran
Fizikal kepimpinan PPPM
dan
Pembelajaran ● Pembangunan berprestasi Tinggi
Berkesan Sumber A6 Mengupayakan  
  Manusia PPD dan Sekolah ● Akses
● Perhubungan untuk menyediakan ● Kualiti 
Luar penyelesaian khusus ● Ekuiti
berasaskan keperluan ● Perpaduan
A7 Memanfaatkan ● Kecekpa
ICT untuk
meningkatkan kualiti
pembelajaran
A8 Mentransformasi
Kebolehupayaan dan
Kapasiti
Penyampaian
Kementerian
A9 Bekerjasama
dengan Ibu bapa,
komuniti dan sektor
swasta 
KR
            Contoh 

KRA Kategori Definisi dan Ukuran

Meningkatkan Pengurusan  Untuk memastikan semua Guru


Kecemerlangan Kurikulum Kanan/Ketua Pantia mencapai/ melebihi
Akademik sasaran prestasi  GPS dan KPI akademik
yang ditentukan untuk mereka. Di samping
itu  perlu memantau serta membimbing
mereka mencapai sasaran prestasi tersebut.
Sasaran: GPMP 3.0 untuk SPM & PT3
untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Untuk memastikan semua S/U dan Guru


Memantapkan Pengurusan  Penasihat Unit Kokurikulum (sukan,
Kecemerlangan Kokurikulum permainan/kelab serta badan beruniform
Kokurikulum mencapai/ melebihi sasaran prestasi  gred
PAJSK kokurikulum dan PAJSK Segak
yang ditentukan untuk mereka. Di samping
itu  perlu memantau serta membimbing
mereka mencapai sasaran prestasi
tersebut. Sasaran: 50 & Gred A untuk
Kelab Ping Pong .

Memperkasakan Pengurusan Untuk memastikan semua Guru Kanan


Sahsiah Murid  HEM Disiplin, Kaunselor sekolah mencapai/
melebihi sasaran prestasi yang ditentukan
untuk mereka. Di samping itu  perlu
memantau serta membimbing mereka
mencapai sasaran prestasi tersebut.
Sasaran: 95 & Kehadiran murid.
Bina atau murnikan KRA sekolah.

KRA KERANGKA TS25 DEFINISI DAN UKURAN


Berdasarkan KRA sekolah yang dibina atau dimurnikan, kenal pasti data yang sedia ada di sekolah yang
dapat digunakan untuk mengukur KRA tersebut.

KERANGKA PROGRAM TS25 DATA SEDIA ADA DI SEKOLAH UNTUK MENGUKUR KRA

Anda mungkin juga menyukai