Anda di halaman 1dari 2

c. Latihan meluncurkan kaki : c.

Berbaring telentang : ken-


Posisi berbaring, secara perla- cangkan otot perut, gerakkan
han julurkan telapak kaki lengan ke samping badan
hingga rata dengan lantai, seolah akan memegang mata
kemudian geserkan telapak ka- kaki secara bergantian (5 kali) .
ki kanan dengan tetap menje- d. Berbaring miring : kencangkan SENAM NIFAS
jak lantai ke belakang ke arah otot perut, gerakkan lengan lu-
bokong (12 kali) rus ke atas kepala dan kaki lu-
rus-lurus ke bawah hingga ba-
3. Latihan tahap 3 dan membentuk garis lurus(5x)
a. Latihan mengencangkan otot
perut : Ambil posisi telen-
tang, letakkan tangan di pe-
rut kemudian kencangkan
e. Duduk : letakkan
otot perut dan kendurkan lagi
tangan di atas
(dada tidak boleh bergerak).
kepala, otot perut
dikencangkan ke
dalam dan gerakkan
tubuh ke depan un-
b. Latihan merapatkan otot pe- tuk memegang jari-
rut : tahan otot perut dengan jari kaki (5 kali)
tangan, angkat kepala dan pun-
dak dari bantal seolah hendak Akbid Pamenang
f. Berdiri : berdiri te-
duduk (5 kali).
gak dan kemudian Pare
perut dikencangkan
ke dalam.
Senam nifas
Langkah-langkah
Senam nifas adalah senam Senam Nifas
yang dilakukan sejak hari b. Latihan mengangkat kepala :
Posisi berbaring, Tarik napas
pertama melahirkan setiap  Latihan tahap pertama (24 jam
dalam angkat kepala sedikit
hari sampai hari ke setelah persalinan)
sambil hembuskan napas,
sepuluh, terdiri dari se-  Latihan perineal : Lakukan
kemudian turunkan kepala per-
deretan gerakan tubuh gerakan seperti menahan
lahan sambil menarik napas.
buang air kecil, tahan kon-
yang dilakukan untuk mem- Angkat kepala lebih tinggi sedi-
traksi 8-10 detik, lepaskan.
percepat pemulihan kit dan usahakan mengangkat
b. Latihan pernapasan diag-
keadaan ibu. fragma yang dalam : Ambil
pundak.
posisi berbaring telentang
lutut dan saling terpisah.
Manfaat Ambil nafas sambil ken-
cangkan otot-otot perut dan
hembuskan napas perlahan b. Latihan mengangkat kepala :
 Senam nifas membantu mem- lewat mulut (2-3 kali) Posisi berbaring, Tarik napas
perbaiki sirkulasi darah. dalam-dalam, angkat kepala
sedikit sambil menghembus-
 Senam nifas membantu mem-
kan napas, kemudian turunkan
perbaiki sikap tubuh dan kepala perlahan sambil
2. Latihan tahap kedua (hari ke-3) menarik napas.
punggung stetlah melahirkan. a. Latihan mengangkat pinggul :
 Memperbaiki juga mem- Ambil posisi berbaring telen-
tang lutut ditekuk kemudian
perkuat otot panggul. hirup napas (12-24 kali)