Anda di halaman 1dari 3

KATA BILANGAN

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Kakak amat menggemari telur ayam masak ______________.

A semua C separuh
B seluruh D sesetengah

2 ________________kawasan lapang di belakang rumah Pak Dollah ditanam dengan


sayur-sayuran.

A Setiap C Sebilangan
B Segelintir D Sebahagian

3 Syazwani gemar mengumpulkan _____________ jenis setem luar negara.

A berbagai C seluruh
B pelbagai D segala

4 ____________ orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis.

A Ketiga C Sesetengah
B Tiap-tiap D Kedua-dua

5 Lembu peliharaan Pak Samad ada ______________ ekor?

A beberapa C separuh
B keempat D berapa

6 _____________helai kertas melayang apabila Kamariah menghempas fail ke atas


mejanya.

A Seluruh C Setengah
B Ribuan D Beberapa

7 Haji Ahmad akhirnya meninggal dunia setelah_______________menderita penyakit


angin ahmar.

A berhari-hari C bertahun-tahun
B berabad-abad D berkurun-kurun

8 ________________jenis cenderamata dijual di ______________ gerai itu.

A Pelbagai…setiap C Beberapa…segala
B Berbagai…semua D Pelbagai…segala

9 _______________ t ubuhnya terasa lemah ____________ kali diserang demam


panas.
A Tiga suku … sekalian C Seluruh…sekalian
B Setengah … beberapa D Seluruh…setiap

10 Tuan Zaidi mendermakan ____________ daripada hartanya kepada anak-anak


yatim.

A sebahagian C beberapa
B sesetengah D ribuan

11 ______________ murid diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum.

A Para C Ribuan
B Setiap D Setengah

12 Majikan itu melayani ________________pekerjanya dengan adil tanpa pilih kasih.

A separuh C sebahagian
B beberapa D semua

13 Pihak imigresen memeriksa _______________badan penumpang kapal terbang


sebagai langkah keselamatan.

A seluruh C segelintir
B setengah D beberapa

14 Aiman sudah diberitahu ______________, tetapi dia tetap terlupa akan pesanan itu.

A beberapa C berkali-kali
B beribu-ribu D beratus-ratus

15 ______________ hadirin dipersilakan menikmati jamuan ringan.

A Para-para C Segala
B Setengah D Para

16 _________________ hujung bulan dia ke pasar raya itu untuk membeli-belah.

A Semua C Sesetengah
B Setiap D Beberapa

17 Stadium itu penuh sesak dengan ___________ penyokong Pasukan Hijau Kuning.

A puluhan C setiap
B ribuan D separa

18 _____________buah tong yang hilang dipercayai mengandungi sisa toksik, ditemui


di tepi belukar itu.

A Beberapa C Separuh
B Setengah D Sebahagian
19 _______________kali selepas bersolat, dia mengangkat __________belah
tangannya dan berdoa kepada Tuhan.

A Beberapa…kedua C Setiap…kedua-dua
Pertama…semua

Anda mungkin juga menyukai