Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR NILAI PAS SEMESTER 1

SD NEGERI DAWUAN 1

TAHUN PELAJARAN : 2020/ 2021


KELAS :4

Nomor Mata Pelajaran Keterangan

Matematika
B. Indonesia

B. Sunda
Agama

PJOK
Nama Siswa

SBK
PKn

IPA

IPS
Urut Induk Jml R

1 161701001 Adinda Airrira Putri 82 84 85 79 81 81 81 78 81 732 81


2 161701002 Ayu Sri Lestari 81 80 81 77 80 81 80 77 81 718 80
3 161701004 Clarissa Alifia Denty 89 90 90 86 90 89 90 84 89 797 89
4 161701005 Euis Tiya 79 80 80 77 79 77 79 73 80 704 78
5 161701006 Fathur Damara 87 88 88 85 87 88 87 83 87 780 87
6 161701008 Fitria Anggraeni Ramadani 77 79 80 78 78 78 78 73 78 699 78
7 161701009 Haikal Pratama 88 89 89 86 88 89 89 84 88 790 88
8 161701011 Halimah Tu Sa'diyah 84 83 83 82 82 82 83 81 83 743 82
9 161701014 Inayah Mahdawiyah 78 80 80 77 79 79 80 74 80 707 79
10 161701015 Karina Eka Noviani 83 85 85 82 84 85 84 81 85 754 84
11 161701017 Muhammad Faiz Azhar 78 82 82 81 81 81 82 79 81 727 81
12 161701018 Muhammad Faris Jabbar Ikhsani 78 80 80 78 79 79 79 74 79 706 79
13 161701019 Muhammad Nurrobi Dwi Pitrajaya 77 78 78 75 78 78 78 72 78 692 77
14 161701020 Najla Rashida Sutresna Putri 83 84 85 82 83 84 84 80 84 749 83
15 161701021 Nandika Rahmat Franancha 82 84 84 82 83 83 83 80 83 744 83
16 161701022 Reza Mandala Putra 86 87 87 84 86 87 86 82 86 771 86
17 171802028 Rizky Adi Setiawan 85 86 86 83 85 86 85 82 86 764 85
18 171802029 Silviana Chysema 80 80 81 79 81 80 80 76 80 717 80
19 181903033 Zahra Putri Rahma Sulaeman 90 89 90 86 89 89 89 84 88 794 88
20 181903034 Alika Nur Safira Azzahra 79 80 81 78 81 80 80 75 80 714 79
21 192004024 Tiara Dewi Cantika 78 80 81 78 80 80 80 75 80 712 79
22 192004025 M. Nazril Al Priansyah 75 76 76 74 76 76 77 71 76 677 75
Jumlah 1799 1824 1832 1769 1810 1812 1814 1718 1813 16191 1799
Rata-rata 82 83 83 80 82 82 82 78 82 736 82
Nilai Tertinggi 90 90 90 86 90 89 90 84 89 797 88.5
Nilai Terendah 75 76 76 74 76 76 77 71 76 677 75.25

Mengetahui, Dawuan, Desember 2020


Kepala Sekolah Guru Kelas IV

ROSIDAH, S.Pd.SD. YUNIA RAHAYU, S.Pd.


NIP. 196204231982042005 NIP.198611112009012003

Anda mungkin juga menyukai