Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK TAHUN 1

NAMA:_____________________________ KELAS:___________
TAJUK: TOLAK
S.P.: 2.1.1 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam
konteks tambah dan tolak.
2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.
2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan 100.
PBD: TP1,2 dan 3

Arahan:
1. Murid – murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Jilid 1 Tahun 1 mukasurat 74 - 77
untuk pengenalan kepada tolak, manakala 82 – 86 untuk pelbagai kaedah pengiraan
lebih lanjut termasuk bentuk lazim.
2. Ingat murid-murid, perkara *PENTING:
Untuk konsep tolak, ada pelbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan tolak
dalam pelbagai situasi. Antaranya:
 Keluarkan
 Beza
 Baki/Tinggal
 Beri
 Rosak

Contoh : Sharhan ada 7 guli. Dia beri 2 guli kepada Aini. Berapa guli Sharhan yang
tinggal?

3. Sebelum pergi kepada penyelesaian, murid – murid perlu tahu membina ayat
matematik tolak dahulu.

Contoh :
_ =
7 2 5

Simbol tolak Simbol sama dengan Bilangan objek


Jumlah 4. Seterusnya, kita lihat bagaimana membuat penyelesaian melalui bentuk lazim.
(guli) yang
objek (guli)
Ayat matematik : Bilangan tinggal
objek (guli )
yang diberi
MATEMATIK TAHUN 1
NAMA:_____________________________ KELAS:___________
1) 28 – 12 =

28 ~ Susun digit nombor mengikut nilai tempat. Puluh di hadapan


(kiri) manakala sa di belakang (kanan).
- 12
~ Selesaikan dengan menolak bermula dari nilai sa barulah
16 disusuli dengan nilai puluh.

2) 31 – 25 =

31 ~ Untuk soalan sebegini, perlu diperhatikan nilai sa yang mana


nilai sa bagi nombor 31 adalah 1 menyebabkan nilai tersebut tidak
- 25 dapat menolak nilai sa bagi nombor 25 kerana nilai 1 adalah lebih
kecil daripada 5.

2 3 111 ~ Oleh sebab 1 itu kecil dan tidak dapat menolak 5, jadi nilai sa
(1) itu perlu meminjam 1 dengan nilai puluh (3), maka nilai
- 25 pupulh (3) itu akan tinggal 2 dan nilai sa (1) pula akan jadi 11
(kerana dipinjam 1 dari tempat puluh menjadikan nilai 10,
kemudian ditambahkan dengan nilai 1 yang sedia ada pada sa).

2 3 111 ~ Seterusnya, boleh lah laksanakan penolakan seperti biasa


bermula dengan nilai sa (11-5) dan diteruskan dengan nilai puluh
- 25 (2 – 2). Bagi nilai puluh (2-2) akan menghasilkan 0 (sifar) maka
tidak perlu untuk ditulis 0 pada ruangan jawapan.
6