Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK TAHUN 4

NAMA:_____________________________ KELAS:___________
TAJUK: TAMBAH PERPULUHAN
S.P.: 2.2.1 Menambah hingga tiga perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
PBD: TP3

Arahan:
1. Murid – murid, sila rujuk Buku Teks Matematik Tahun 4 mukasurat 86 dan 87.
2. Ingat murid-murid, perkara *PENTING:
Untuk menambah nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan:
 Susun nombor perpuluhan yang hendak ditambah ke dalam bentuk lazim.
 Tukarkan nombor bulat kepada nombor perpuluhan dengan meletak titik di
hujung nombor dan letakkan sifar (0) selepas titik perpuluhan.
 Pastikan titik perpuluhan disusun dalam satu baris tegak (selari).
 Lakukan penambahan dari kanan ke kiri.

Contoh 1: Penambahan nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan


(a) 1.58 + 1.2 =

Titik perpuluhan disusun selari.


1.58
+ 1.20 Tulis sifar (0) mengikut bilangan nilai tempat perpuluhan.

2.78

Contoh 2: Penambahan nombor perpuluhan dan nombor bulat


(b) 24.567 + 15 =

24.567
Letakkan titik perpuluhan selepas nombor bulat dan tulis sifar (0)
+ 15.000 mengikut bilangan nilai tempat perpuluhan.
39.567
Baiklah murid – murid, mari kita jawab latihan (TP3).

Latihan Tambah Perpuluhan (TP3)


Arahan: Selesaikan soalan tambah perpuluhan yang berikut menggunakan bentuk lazim.

(1) 2.8 + 1.3 = (2) 3.455 + 2.12 =


MATEMATIK TAHUN 4
NAMA:_____________________________ KELAS:___________

(3) 54 + 2.19 = (4) 5.32 + 45 + 8.713 =

*Latihan Tambahan: Sila jawab latihan di dalam buku teks (Mukasurat 87)
 Uji Diri : Soalan 1 a, c, d.
 Jawab dalam buku tulis Matematik 1

-TERIMA KASIH-