Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Bina Insan Guru )

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa 1 (Character Building forTeachers ) WAJ3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Satu

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah


dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan kepada komuniti. terhadap kepentingan perkhidmatan

3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial. Sinopsis Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri, potensi dan citra diri seorang insan guru, pembinaan self-esteem, membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan.

This course is a four days camping programme. Through the activities, teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher,building theirs self-esteem, to have a high competetive spirit and the abality to self-reflect to enable them to face challenges in the teaching profession.

TAJUK

KANDUNGAN

JAM

1.

Perkhemahan I Aktiviti: 1. Mendirikan dan menguruskan perkhemahan. Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian tugas Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah

Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesakan masalah Membina kemahiran mengurus perubahan

Perkhemahan 4 hari 3 malam (45 Jam)

Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi kendiri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

2. Malaysia cergas dan patriotik. Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik

Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab. Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

3. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) - Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan Perubahan

Berakauntabiliti dan amanah Berakauntabiliti kepada profesion keguruan Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran berkenaan.

Berdaya tahan yang tinggi Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani dan sosial.

sikap Pembinaan self-esteem Kreatif dan inovatif Membina kemahiran berfikir aras tinggi dan berupaya menjana pemikiran baru. Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan.

4. Kembara dan Orienteering Berjalan merentas rimba Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Penggunaan kompas dan peta lakaran Penyelesaian masalah Keselamatan di air Apungan Kemahiran asas renang Kemahiran asas menyelamat Kemahiran berkayak

5. Aktiviti di air -

6. Tazkirah / aktiviti moral 7. Persembahan kumpulan 8. Refleksi Refleksi aktiviti Refleksi umum Penulisan refleksi

Jumlah

45

Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas

100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc. West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya. Pearson

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.