PPDP/SPS/UPP/03 PERATURAN –PERATURAN (PELANCONGAN SEKOLAH 1957) Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah dibuat

6 salinan, ditambah 3 salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang dibuat lawatan atau dilalui dan disampaikan ke Pejabat Daerah Petaling Perdana 5 minggu sebelum tarikh pelancongan. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . Nama Sekolah : Sekolah Menengan Kebangsaan USJ 8, Persiaran Kewajipan, 47610 UEP Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. PUAN MARIYAMAH BINTI ALI OSMAN

Nama Guru Besar / Pengetua Nama Guru yang mengelola pelancongan

: :

Nama Guru: PUAN DZURAINEE BT MOKHATAR Nama Guru yang membantu :

No. K/P: 820331-02-5100

Nama Guru: PUAN NORAIN BT JAAFAR Tujuan melancong Jenis kenderaan Tempat – tempat yang akan dilawati : : :

No. K/P: 840909-08-5774 Lawatan Sambil Belajar Ke Skytrek Adventure, Taman Pertanian Malaysia, Shah Alam. Bas Sekolah

Nama tempat Skytrek Adventure 8 . Punca pendapatan 2 Julai 2011

Tarikh 2 Julai 2011 :

Nama dan alamat tempat lawatan / bermalam Skytrek Adventure, Taman Pertanian Malaysia, Shah Alam.

1) Sumbangan Unit Kokurikulum RM 250.00 RM 250.00 2) Yuran ahli RM 50.00 X 42 RM 2,100.00 Jumlah Keseluruhan RM 2,350.00 9 . Bil . 1. Nama dan keterangan mereka yang diberi kuasa untuk mengutip dan membelanjakan wang Nama Puan Dzurainee Binti Mokhatar Jawatan No. Kad Pengenalan Guru 820331-025100 Umur 28 Tahun Alamat Penuh dan No. Telefon AC-00-24 Subang Perdana Goodyear Court 10, Jalan Mulia USJ 15, 47630 Subang Jaya, Selangor. (013-4717574)

............................................................... (Tandatangan & Cop Guru Besar / Pengetua)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful