Anda di halaman 1dari 37

NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM

Nota ini merujuk kepada sukatan peperiksaan Perakuan Kebolehan Jurutera Stim daripada
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Nombor rujukan: JKKP/GP(1)1/97 (Bah. B & C).

ISI KANDUNGAN NOTA

No. PERKARA MUKA SURAT


1. DANDANG STIM (BOILER)
a) Definisi Dandang Stim
b) Jenis-jenis Dandang Stim
c) Pembuatan dan Pengimportan Dandang Stim
d) Pemasangan Dandang Stim
2. AKTA, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG – AKTA 139 &
AKTA 514
a) Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)
I. Peraturan 1970 – Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak
Berapi.
II. Peraturan 1970 – Orang-orang Menjaga
III. Peraturan 1970 – Keselamatan, Kesihatan, & Kebajikan
IV. Peraturan 1970 – Perakuan Kebolehan - Peperiksaan
V. Peraturan 1970 – Notis Pemberitahuan, Sijil Perakuan
Dandang, dan Pemeriksaan
b) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta
514)
I. Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan
(Pengecualian)
II. Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Industri
III. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan
IV. Pembekalan, Pembungkusan, dan Pelabelan Bahan Kimia
berbahaya
V. Larangan Terhadap Penggunaan
VI. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
VII. Standard Penggunaan dan Pendedahan Bahan Kimia
berbahaya kepada kesihatan
VIII. Notis Pemberitahuan Kemalangan, Keracunan Pekerjaan, dan
Penyakit Pekerjaan
3. OPERASI DANDANG STIM
a) Prosedur memulakan dan menghentikan operasi Dandang Stim
b) Prosedur Kecemasan menghentikan operasi Dandang Stim dan
punca-puncanya
c) Prosedur menjalankan operasi Dandang Stim Baru
d) Prosedur Mengawal Operasi Dandang Stim
e) Prosedur Menguruskan Dandang yang tidak beroperasi
f) Bahan Bakar Dandang Stim dan Pembakaran Dalam Dapur
g) Draf, Gas Flu, dan Peralatan yang dipasang pada Dandang Stim
h) Teori Pemindahan Haba dan aplikasinya dalam Dandang Stim
4. PENYELENGGARAAN (MAINTENANCE) DAN PEMBAIKAN
(REPAIR) DANDANG STIM
a) Kerosakan Dandang Stim & Langkah-langkah Pembaikan
b) Ujian Keselamatan
c) Pengurusan Boiler House
d) Kawalan Keselamatan dan Operasi Dandang

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 1


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

5. CIRI-CIRI DAN SIFAT STIM


a) Jenis-jenis Stim dan Kegunaannya
6. PERAWATAN LOJI AIR DAN AIR DANDANG
a) Sumber Air
b) Rawatan Luaran dan Dalaman Air
c) Analisis dan Kualiti Air Dandang
d) Kesan dan Kerosakan disebabkan oleh kegagalan rawatan air
e) Deposit, Scale, Corrosion dan Pitting
7. METALURGI PEMILIHAN BAHAN DALAM PEMBINAAN
DANDANG STIM
a) Komposisi Aloi dalam Pembuatan Keluli
b) Bahan-bahan tercemar dalam pembuatan keluli
c) Ciri-ciri Fizikal bahan dalam pembuatan keluli
d) Proses Pembuatan Keluli
e) Proses Perawatan Haba dan Aplikasi ke atas Keluli
f) Ujian Pemusnahan dan Tanpa Musnah (NDT) ke atas Keluli
g) Creep dan Fatigue
8. KIMPALAN (WELDING)
a) Teori dan Prinsip Kimpalan
b) Jenis-jenis Kimpalan
c) Aplikasi Kimpalan
d) Pemeriksaan Ke atas kimpalan
e) Kerosakan dan Pembaikan kimpalan
f) Spesifikasi Prosedur Kimpalan (Welding Procedure Specification –
WPS)
9. DANDANG BERTEKANAN DAN LAIN-LAIN PERALATAN
a) Steam Tubine
b) Steam Separator
c) Back Pressure Receiver
d) Drop Leg
e) Pam
f) Economizer
g) Steam Traps

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 2


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

DANDANG STIM (BOILER)

1. Definisi
Dandang stim ialah dandang tertutup yang bertujuan untuk menyalurkan stim pada tekanan
yang melebihi tekanan atmosfera.

2. Jenis-jenis Dandang Stim


Jenis-jenis dandang stim boleh dilihat dalam beberapa aspek dan ia boleh diklasifikasikan
kepada 16 Kategori asas iaitu:
➢ Sistem Aliran kitaran kerja bendalir
➢ Jenis Bahan Bakar
➢ Sistem Pembakaran
➢ Sumber Tenaga Haba
➢ Jenis Bendalir
➢ Kedudukan Dapur Pembakaran
➢ Jenis Dapur Pembakaran
➢ Saiz Dandang Stim
➢ Jenis Bahan Binaan
➢ Rekabentuk Tiub
➢ Kandungan Tiub
➢ Tekanan Stim
➢ Tujuan dan Kegunaan
➢ Nama Pembuat
➢ Kelebihan Rekabentuk Laluan Haba

a) Jenis Operasi Yang Dijalankan dan Kelebihannya


I. Fire Tube - Iaitu air berada di luar tiub dan haba pembakaran dilalukan ke dalam
tiub.
II. Water Tube - Iaitu air di dalam tiub dan haba pembakaran dilalukan di luar tiub.
III. Combination Fire/Water Tube – Menggabungkan kedua-dua jenis rekabentuk
Fire/Water Tube dan mempunyai 3 bahagian laluan iaitu:
➢ Bahagian Laluan I – Water Tube
➢ Bahagian Laluan II – Fire Tube
➢ Bahagian Laluan III – Fire Tube

b) Jenis Sistem Pembakaran


I. Fired – Terbahagi kepada 2 jenis iaitu:
➢ Direct Fired – Water Tube Boiler
➢ Underfired – Fire Tube Boiler
II. Unfired – Jenis dandang stim ini menggunakan haba daripada pembakaran bahan
bakar iaitu:
➢ Waste Heat Boiler – Incinerator, Reformer, Reactor.
➢ Recovery Heat Boiler
➢ Electrode Boiler.

c) Jenis Rekabentuk Tiub


I. Straight Tube – Boiler dijumpai pada kedua-dua jenis dandang stim fire/water tube.
II. Bend Tube – Hanya boleh dijumpai pada dandang stim water tube. Terdapat 3 jenis
rekabentuk Bend tube yang digunakan iaitu:
➢ Jenis A
➢ Jenis O
➢ Jenis D

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 3


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

d) Jenis Bahan Bakar Yang Digunakan


I. Bahan Bakar Jenis Pepejal (Solid) – Fiber, Kayu, Habuk Gergaji Kayu, Kertas
buangan, dan sebagainya.
II. Bahan Bakar Jenis Cecair (Liquid) – Heavy/Medium/Light Oil, Diesel, dan sebagainya.
III. Bahan Bakar Jenis Gas – Liquified Petroleum Gas (LPG).

e) Jenis Rekabentuk Pembuatan


I. Package Boiler
II. Construction Boiler
III. Locomotive Boiler
IV. Marine Boiler
V. Stationery Boiler

AKTA, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG – AKTA 139 & AKTA 514

A. Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)


1. Permohonan untuk Membina Dandang Stim Baru (Peraturan 5)
(Peraturan 1970 – Dandang Stim dan Dandang Bertekanan Tak Berapi)
a) 3 Salinan Pelan yang mengandungi:
I. Ukuran-ukuran utama Dandang mengikut mana yang berkenaan.
II. Pandangan hujung dan muka kerat membujur rekabentuk.
III. Butir-butir berkenaan dengan bahan yang digunakan seperti Plat, flange, SS, MS
dsb.
IV. Maklumat sekantling, ribet, dan kimpalan.
V. Semua data mustahak bagi menguntukkan Tekanan Kerja Selamat.

b) Butir-butir penting berkenaan pembinaan Dandang:


I. Kod bahan yang digunakan. (Jadual Pertama)
II. Kaedah/Penentuan mengikut Dandang direkabentuk. (Jadual Kedua)
III. Maklumat formula dan pengiraan rekabentuk Dandang sama ada berasingan atau
di muka pelan.

c) Surat Pengilang yang dilantik dan mempunyai:


I. Peralatan yang cukup lengkap untuk membina, mengilang bahan semasa
pembinaan.
II. Pekerja yang cukup terlatih dalam merekabentuk dan memasang dandang.

d) Kelulusan Bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

e) Di Malaysia hanya 2 jenis Kod digunakan dalam pembuatan Dandang iaitu:


BS ASME
1. Design 1113 Section I
2. Materials 1673 Section II
3. Welding 2970 Section IX

BS – British Standard, ASME – American Society of Mechanical Engineer

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 4


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

2. Syarat-syarat Dandang Stim diimport


(Peraturan 6 & 7)
(Peraturan 1970 – Dandang Stim dan Dandang Bertekanan Tak Berapi)
a) Surat Perakuan daripada Pengilang termasuk maklumat mengenai bahan yang
digunakan dalam pembinaan, tekanan rekabentuk, no. Siri, dan ujian Hidrostatik
dibuat.

b) 3 Salinan Pelan yang mengandungi:


I. Ukuran-ukuran utama Dandang mengikut mana yang berkenaan.
II. Pandangan hujung dan muka kerat membujur rekabentuk.
III. Butir-butir berkenaan dengan bahan yang digunakan seperti Plat, flange, SS, MS
dsb.
IV. Maklumat sekantling, ribet, dan kimpalan.
V. Semua data mustahak bagi menetapkan Tekanan Kerja Selamat.

c) Butir-butir penting berkenaan pembinaan Dandang:


I. Kod bahan yang digunakan. (Jadual Pertama dalam JKJ 1974)
II. Kaedah/Penentuan mengikut Dandang direkabentuk. (Jadual Kedua dalam JKJ
1974).
III. Maklumat formula dan pengiraan rekabentuk Dandang sama ada berasingan atau
di muka pelan.

d) Ukuran Luas permukaan Memanas (dalam kaki persegi) bagi Dandang Stim,
pemanas lampau atau penjimat.

e) Syarat-syarat Piawaian:
I. Dandang Stim mestilah tidak pernah digunakan atau tidak menanggung
sebarang kecacatan.
II. Bahan yang digunakan mesti mematuhi Jadual Pertama.
III. Rekabentuk, cara pembinaan, pertukangan dan ujian mesti mematuhi Jadual
Kedua.
IV. Masa pembinaan hendaklah dibawah pengawasan seorang ahli Pihak Berkuasa
Memeriksa dalam Jadual Keempat.

f) Perakuan dari Pihak Berkuasa Memeriksa dalam Borang Jadual Kelima.

g) Kelulusan Bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

3. Pembinaan Dandang Stim


a) Drum
I. Fungsi
- adalah sejenis tangki tertutup untuk mengandung air atau stim pada tekanan
melebihi tekanan atmosfera.
II. Jenis-jenis
✓ Drum Stim (Steam Drum)
- terletak pada kedudukan tinggi daripada lantai/tapak dandang.
✓ Drum Air (Water/Mud Drum)
- terletak pada kedudukan bawah daripada drum stim. Biasanya boleh
dijumpai pada dandang jenis Bi-drum.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 5


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

b) Header
I. Fungsi
- membantu dalam melengkapkan kitaran air dan stim di dalam dandang stim.
- menghubungkan tiub dan drum untuk mengolah seluruh haba yang terdapat
dalam dapur pembakaran semaksimum yang mungkin.
II. Jenis-jenis
✓ Generating tube Header
- header jenis ini boleh di dapati pada dandang stim jenis “Fraser”. Header
jenis ini sesuai untuk rekabentuk tiub lurus.
✓ Wall Tube Header
- Header jenis ini boleh di dapati pada dandang jenis Bi-Drum. Header ini
terletak di sekitar dinding dapur.
✓ Superheater Header
- Header ini mempunyai 2 unit dan terletak selepas dram stim.
c) Tiub
I. Fungsi
✓ Sebagai medium untuk memindahkan tenaga haba dari dapur pembakaran
kepada air di dalam atau di luar tiub.
II. Jenis-jenis
✓ Tiub Generating – adalah tiub utama dalam menukarkan air kepada stim.
✓ Tiub Uprisers – adalah tiub yang membawa stim daripada tiub generating
ke dalam dram stim.
✓ Tiub Downcomers – adalah tiub yang membawa air dari Dram Stim ke
Dram Air.
✓ Tiub Superheater – adalah tiub yang berfungsi untuk menukarkan stim
tepu (saturated steam) daripada dram stim kepada stim kering (superheated
steam).
III. Jenis Rekabentuk
✓ Plain (Biasa)
✓ Finned
✓ Membrane
IV. Penerangan
✓ Diperbuat daripada bahan jenis Low Carbon Steel.
✓ Mesti mematuhi Kod dalam Jadual Kedua Peraturan Akta Kilang dan
Jentera seperti British Standard (BS), atau ASME.

d) Plat Tiub
I. Fungsi
✓ Sebagai alat yang digunakan untuk menyokong tiub di dalam dapur
pembakaran. Plat ini biasanya dijumpai tiub jenis lurus seperti Dandang Stim
(Fraser).
II. Penerangan
✓ Rekabentuk bergantung kepada saiz dan rekaan dalaman Dandang Stim.
✓ Diperbuat daripada bahan besi tuangan (cast iron), atau Mild Steel.

e) Dapur / Kebuk Pembakaran


I. Fungsi
✓ Untuk memastikan proses pembakaran berlaku dengan lengkap dan
sempurna.
II. Penerangan
✓ Sesuai untuk semua jenis bahan bakar sama ada bahan bakar jenis pepejal,
cecair atau gas.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 6


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

f) Plat Baffle
Terdapat 2 jenis Plat Baffle di dalam Dandang Setim ini iaitu:
a) Plat Baffle (Fire side) – Membentuk rangkaian untuk laluan gas flue di
dalam furnace bagi menambah kecekapan penyebaran tenaga haba pada
keseluruhan tiub di dalam Dandang Stim.
b) Plat Baffle (Dram Stim) – berfungsi mengasing air dan stim di dalam Dram
Stim dan juga memaksimumkan pengeluaran stim.
I. Penerangan
✓ Terdapat berbagai-bagai jenis rekabentuk Baffle plate di dalam Dram stim
dan bahagian dapur pembakaran. Setiap rekabentuk ditentukan oleh
pembuat Dandang Stim berkenaan.

g) Pintu (Door)
I. Jenis-Jenis
✓ Fire Door – terletak pada bahagian depan dapur pembakaran. Pintu ini juga
digunakan sebagai laluan untuk mengeluarkan habuk daripada dapur
pembakaran.
✓ Expansion Door – biasanya terletak di sebelah kiri atau kanan dandang stim.
✓ Inspection Door – terletak pada Fire Door. Ia merupakan pintu kecil yang
digunakan untuk memeriksa aktiviti pembakaran di dalam dapur.

h) Kipas (Fan)
I. Jenis-jenis
✓ Induced Draft (ID) Fan – untuk mengeluarkan asap/gas flu daripada hasil
pembakaran untuk mengekalkan pembakaran yang lengkap di dalam dapur
pembakaran.
✓ Forced Draft (FD) Fan – untuk membekalkan oksigen yang secukupnya bagi
melengkapkan pembakaran di dalam dapur.
✓ Secondary Air Fan – untuk membekalkan oksigen sekunder dalam membantu
FD Fan melengkapkan pembakaran.
✓ Fuel Feeder Fan – untuk membantu dalam menyebarkan bahan bakar ke
seluruh dapur bagi memastikan pembakaran yang lengkap berlaku ke atas
setiap bahan bakar.

i) Economiser
I. Fungsi
✓ Mengurangkan suhu gas flu sebelum keluar ke chimney.
✓ Meningkat suhu bekalan air yang dibekalkan ke drum stim.
II. Penerangan
✓ Rekabentuknya menggunakan konsep cooler atau Heat Exchanger.

j) Air Pre-Heaters
I. Fungsi
- memanaskan bekalan udara masuk ke dalam dapur dengan tujuan untuk
mempercepatkan dan mengekalkan suhu pembakaran di dalam dapur.
II. Penerangan
✓ Rekabentuk menggunakan konsep yang sama dengan economiser.

k) Dust Collector
I. Fungsi
- memerangkap habuk daripada gas flu yang disedut oleh ID Fan sebelum
dilepaskan ke chimney.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 7


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

II. Penerangan
✓ Diperbuat daripada besi tuangan (cast iron).
✓ Menggunakan konsep daya centrifugal untuk memerangkap habuk daripada
gas flu.
✓ Jumlah Dust collector yang diperlukan adalah bersamaan dengan minimum
2 unit bagi setiap 1 tan kapasiti Dandang Stim.

l) Burner
I. Fungsi
- Berfungsi untuk membakar bahan bakar di dalam Dapur pembakaran bagi
bahan bakar jenis Cecair dan Gas.
II. Jenis-jenis
III. Penerangan

m) Fire Grate
I. Fungsi
Untuk menampung bahan bakar di dalam dapur pembakaran untuk
membekalkan tenaga haba pembakaran keseluruhan sistem dandang stim.

II. Jenis-jenis
✓ Statik – Jenis ini wujud pada kebanyakan Dandang yang mana memerlukan
tenaga manusia untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran secara manual.
Di kilang sawit, aktiviti ini dinamakan “Raking”.
✓ Sliding / Moving – rekabentuk ini adalah jenis automatik yang memerlukan
silinder hidraulik untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran melalui
penarikan hidraulik secara berkala dan dikawal menggunakan “timer”.
✓ Vibrating – rekabentuk ini menggunakan sistem getaran menggunakan
motor. Sisa-sisa pembakaran dikeluarkan dengan sistem getaran yang
dikawal menggunakan “timer”.

III. Penerangan
Elemen Fire Grate ini hendaklah berasaskan unsur “Cast Iron”. Ini kerana Fire
Grate ini perlu tahan untuk menampung haba pembakaran pada suhu yang
tinggi.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 8


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

4. Pemasangan pada Dandang Stim


Pemasangan pada Dandang Stim terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:
• Pemasangan Wajib
• Pemasangan Biasa
• Pemasangan Lain

a) Pemasangan Wajib (Peraturan 10)


(Peraturan 1970 – Dandang Stim & Dandang Bertekanan Tak Berapi)
I. Dua (2) atau lebih Safety Valve (SV)
➢ Fungsi:
✓ Mengelakkan tekanan berlebihan meningkat di dalam dandang stim.
✓ Menghadkan tekanan dandang stim supaya tidak melebihi tekanan
kerja selamat yang diperuntukkan.
✓ Mengeluarkan tekanan stim berlebihan daripada dandang.

➢ Penerangan:
✓ Disetkan pada tekanan kerja selamat yang diperuntukkan (ASWP).
✓ Jika terdapat 2 SV, 1 unit diset pada tekanan kerja selamat dan 1 unit
diset melebihi tekanan kerja operasi.
✓ Jika terdapat 3 SV, SV yang ketiga mestilah disetkan melebihi
blowback pressure. Blowback/Blowdown pressure pada SV ialah
tekanan di antara blow-off dan re-seat.
✓ Kaedah Setting SV terdiri daripada 2 jenis iaitu Life Steam dan
Machine/Bench Setting.
✓ Saiz SV ialah diameter ukuran dalam disc atau diameter ukuran dalam
valve seat.
✓ SV juga perlu blow ketika Steam Test (Sebelum Main Stop Valve
dibuka), semasa set SV, dan semasa Thrive test. Jika SV tidak blow,
kemungkinan spring sudah rosak atau patah atau tidak dilaraskan
dengan betul.
✓ Tekanan maksimum SV ialah jarak di antara coil spring tidak mencecah
1/16 inci.
✓ Kelebihannya ialah boleh terbuka sepenuhnya pada tekanan yang
ditetapkan. Rekabentuk dan pemasangan yang mudah.
✓ Kod yang digunakan untuk SV ini ialah ASME (Section I & III), BS 587,
dan DIN (German).

➢ Jenis-jenis:
✓ Terdapat 2 jenis SV iaitu: Jenis Tension dan Jenis Compression.
✓ Jenis Tension adalah Dead Weight Lever Safety Valve.
✓ Jenis Compression terbahagi kepada 2 jenis pula iaitu: Direct Spring-
loaded dan Direct Spring-loaded Jenis Pop.
✓ Contoh-contoh SV Direct spring loaded ialah Full Lift, High Lift,
Conventional, Soft Lift, dan Lift.

➢ Akta (Peraturan 12):


✓ Mestilah jenis Direct spring-loaded.
✓ Boleh dilaraskan pada tekanan kerja selamat yang diperuntukkan
(ASWP).
✓ Mestilah dipasang pada kedudukan menegak.
✓ Spring, Disc, dan Seat diperbuat daripada bahan-bahan anti-karat.
✓ Mesti bertanda dengan nama pembuat, diameter & rekabentuk lifting
(dalam ukuran inci), dan tekanan SV disetkan.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 9


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

II. Dua (2) Water Gauge Glass (Tolok Air)


➢ Fungsi:
✓ Menunjukkan paras sebenar air di dalam dandang stim.
✓ Mengesahkan paras air terlalu tinggi.
✓ Mengesahkan paras air terlalu rendah.

➢ Penerangan:
✓ Mempunyai Steam Cock, Water Cock, dan Drain Cock dalam keadaan
tertutup ketika operasi.
✓ Boleh diuji dalam apa jua keadaan/tekanan. Kebiasaannya ianya diuji
sebelum operasi dandang dijalankan.
✓ Untuk menguji semua cock pada gauge glass, pastikan sarung tangan
digunakan dan menghadap secara mengiring tolok air tersebut. Buka
drain cock terlebih dahulu, kemudian tutup water cock dan periksa
sama ada stim keluar daripada saluran pembuangan dan buka water
cock semula. Kemudian tutup steam cock, periksa sama ada air keluar
daripada saluran pembuangan dan buka steam cock semula. Akhir
sekali tutup drain cock. Periksa paras air kembali kepada keadaan
normal.
✓ Jika salah satu cock tersumbat selain drain cock, pakai peralatan
keselamatan yang bersesuaian, cari satu dawai halus dan
bengkokkannya pada sudut tegak dan menghadap secara mengiring
pada tolok air tersebut. Pastikan semua cock dalam keadaan tertutup.
Buka nut pada hujung cock yang tersumbat, kemudian cucuk dawai
tersebut sambil membuka cock tersebut secara perlahan-lahan
sehingga keluar pancuran air atau stim. Kemudian tutup cock tersebut
dan pasang nut kembali. Selepas itu, periksa kembali sama ada paras
air wujud dalam tolok tersebut. Jika tidak, ulangi kembali kaedah tadi.
✓ Sistem water level ini disetkan menggunakan Water Level
Transmitter, untuk mengawal paras air dalam dram stim secara
automatik dari jarak jauh.

➢ Jenis-jenis:
✓ Terdapat 2 jenis gauge glass iaitu jenis Tubular dan jenis Reflex.
✓ Jenis tubular mestilah mempunyai pelindung kaca. Tetapi jenis reflex
tidak memerlukan pelindung kaca.

➢ Akta (Peraturan 13):


✓ Setiap dandang wajib mempunyai 2 water gauge glass.
✓ Dipasang secara terus pada dandang atau dipasang pada Water
Column.
✓ Water cock dipasang tidak melebihi paras kerja selamat yang
ditetapkan.
✓ Mesti mempunyai drain cock atau drain valve.
✓ Water cock dan steam cock mestilah dipasang “safe closing device”.
✓ Dipasang dengan plug pencuci.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 10


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

III. Pressure Gauge (Tolok Tekanan)


➢ Fungsi:
✓ Bertindak sebagai penunjuk atau pengukur paras tekanan di dalam
dandang stim.

➢ Penerangan:
✓ Tiub Siphon yang dipasang pada tolok tekanan adalah berfungsi untuk
memerangkap condensate dan mengelakkan stim memasuki tiub
bourdon. Ia juga memastikan tube, spring, dan bahagian-bahagian lain
dalam tolok tekanan tidak terdedah kepada suhu yang tinggi.
✓ Terdapat 3 jenis tiub siphon iaitu; Pipe siphon, Radiator Siphon, dan U-
tube siphon.

➢ Jenis-jenis:
✓ Terdapat 2 jenis tolok tekanan iaitu: Jenis Bourdon dan Diaphragm.

➢ Akta (Peraturan 14):


✓ Dipasang pada posisi yang tinggi pada drum dan boleh dilihat dari
tempat firing.
✓ Dipasang bersama-sama dengan tiub “syphon”, dan valve/cock.
✓ Tolok tersebut mestilah bersaiz tidak kurang daripada 6 inci, dengan
julat tekanan daripada 0 hingga 1-1/3 ASWP atau tidak melebihi
daripada 2 kali ASWP. Tekanan Kerja Selamat yang diperuntukkan
mestilah ditandakan dengan garisan merah pada tolok tersebut.
✓ Ketepatan tolok tersebut lebih kurang 2% daripada Tekanan Kerja
Selamat yang diperuntukkan.

IV. Blowdown Valve


➢ Fungsi:
✓ Untuk mengeluarkan mendapan sludge atau scale yang tertanggal.
✓ Mempercepatkan proses penurunan paras air apabila air di dalam
dandang meningkat pada paras tinggi secara tiba-tiba.
✓ Untuk mengekalkan kualiti air di dalam dandang stim daripada bahan-
bahan tercemar seperti pepejal terlarut (TDS).

➢ Penerangan:
✓ Blowdown valve mestilah direkabentuk pada tekanan sekurang-
kurangnya 25% lebih tinggi daripada tekanan maksimum dandang.
✓ Aktiviti blowdown mestilah dijalankan ketika paras air mesti lebih tinggi
daripada paras normal. Side Header blowdown hanya boleh dijalankan
sebelum dan selepas operasi.

➢ Jenis-jenis:
✓ Terdapat Dua (2) Jenis sistem blowdown iaitu:
• Continous Blowdown
• Intermittent Blowdown

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 11


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

✓ Continous Blowdown
▪ dijalankan pada bahagian drum stim.
▪ Dilakukan sebanyak 5% daripada kadar air yang masuk ke dalam
dandang atau berdasarkan 5% daripada kapasiti dandang.
▪ Ia juga bertujuan untuk mengekalkan kualiti air semasa operasi di
dalam Dandang Stim seperti TDS, sulphite, phosphate, dan silica.

✓ Intermittent Blowdown
▪ dijalankan pada bahagian Dram Air dan Header.
▪ Pada bahagian Dram Air, blowdown ini dijalankan sebelum
memulakan operasi dandang stim bagi membuangkan sisa-sisa
sludge dalam Dram Air bagi mengelakkan sebarang gangguan
pada sistem “Water Circulation”.
▪ Pada bahagian header, blowdown ini dijalankan semasa
menaikkan tekanan stim, kebiasaannya blowdown ini dijalankan
pada tekanan antara 5 – 10 barg.

➢ Akta (Peraturan 15):


✓ Diameter valve mesti lebih daripada 1 inci.
✓ Mesti bertanda dengan jelas posisi buka dan tutup valve.
✓ Dipasang pada bahagian yang paling bawah pada dandang, shell, atau
Header.
✓ Casing, yoke haruslah bertutup dengan bolt.
✓ Jika paip blowdown disambungkan pada 2 Dandang Stim, non-return
valve mestilah dipasang di antara blowdown valve.

V. Dua (2) Feed Pump


➢ Fungsi:
✓ Mengepam air pada kadar yang secukupnya pada tekanan yang
melebihi tekanan operasi dandang stim bagi menyempurnakan proses
penghasilan stim.

➢ Jenis-jenis:
✓ Terdapat 3 jenis pam bekalan air iaitu: jenis Plunger-piston, Rotary,
dan Centrifugal.
✓ Jenis-jenis sistem Feed pump yang biasa digunakan ialah Elektrik,
Stim, Hidraulik, dan Angin.
✓ Jenis-jenis operasi feed pump terdiri daripada jenis manual, semi-
automatik, dan automatik.

➢ Akta (Peraturan 10):


✓ Dua (2) feed pump atau secara alternatif 1 feed pump dan 1 Injector.
✓ Jika luas permukaan memanas 150 ft2 atau dipasang dengan
pengawal automatik “fail to safety”, memerlukan 1 feed pump.
✓ Jika 2 atau lebih Dandang Stim beroperasi, bilangan feed pump yang
diperlukan harus mendapat pengesahan daripada Ketua Pemeriksa.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 12


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

VI. Main Stop Valve


➢ Fungsi:
✓ Melepaskan bekalan stim daripada Dandang Stim ke turbine/proses.
✓ Menutup bekalan stim daripada Dandang Stim ke turbine/proses.
✓ Menutup bekalan stim semasa air kurang ataupun kecemasan.

➢ Penerangan:
✓ Prosedur membuka Main Stop Valve adalah bergantung kepada jenis
dandang dan standard yang telah ditetapkan oleh pembuat dandang
masing-masing.

➢ Akta (Peraturan 16):


✓ Mestilah dipasang secara terus pada Drum, shell, atau header.
✓ Jika 2 atau lebih Dandang stim beroperasi menggunakan paip stim
yang sama, non-return valve wajib dipasang pada setiap valve.
✓ Wajib mempunyai nama pembuat, tekanan rekabentuk dan
menunjukkan arah aliran dan penutupan hand wheel.

VII. Feed Check Valve


➢ Fungsi:
✓ Mengawal kemasukan air ke dalam boiler.
✓ Bertindak sebagai non-return valve untuk menghalang air daripada
Dandang Stim memasuki feed pump.

➢ Penerangan:
✓ Mestilah diperbuat daripada bahan Cast Steel atau Stainless Steel.
✓ Dipasang pada Drum stim.

➢ Akta (Peraturan 18):


✓ Mestilah terdiri daripada jenis non-return regulating screw down iaitu
non-return valve dipasang dengan regulating screw down valve.
✓ Feed pipe yang masuk ke drum mestilah dipasang di atas paras air
rendah.
✓ Setiap non-return valve mesti ditandakan dengan jelas arah alirannya.
✓ Ditandakan dengan jelas nama pembuat dan tekanan rekabentuk.

VIII. Inspector Test Pressure Gauge Attachment (ITPG)


➢ Fungsi:
✓ Sambungan untuk Tolok Tekanan Pegawai Pemeriksa menguji
ketepatan tekanan dan operasi Tolok Tekanan yang digunakan pada
dandang stim.

➢ Penerangan:
✓ Ketepatan ITPG mestilah lebih kurang 2% daripada Tolok Tekanan
Dandang apabila diuji.

➢ Akta (Peraturan 21):


✓ Pemasangan ITPG termasuklah pada valve/cock yang dipasang pada
posisi menegak beserta soket yang dipasang dengan removable plug
atau cap.
✓ Dipasang pada bahagian atas dandang bersebelahan dengan pressure
gauge kecuali jenis valve/cock yang dipasang pada sambungan paip
pressure gauge.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 13


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

IX. Fusible Plug


➢ Fungsi:
✓ Melindungi tiub semasa paras air jatuh dibawah paras selamat.
✓ Sebagai amaran awal ketika paras air menjadi rendah.

➢ Penerangan:
✓ Direka untuk kedua-dua jenis operasi dandang stim iaitu Water tube
Boiler dan Fire tube boiler. Bagi water tube, kedudukan fusible plug
adalah 3 inci di bawah paras air rendah. Bagi fire tube, kedudukan
fusible plug adalah 3 inci di atas tiub pada steam dome.
✓ Mesti ditukar setiap 2 tahun.
✓ Fusible plug tidak digunakan kebanyakan dandang stim pada masa kini
kerana suhu yang tinggi di dalam furnace. Ini kerana suhu “body”
fusible akan melebur pada suhu mencecah 435oC.
✓ Jika fusible plug tersebut tidak terdapat pada boiler tersebut, Low
Water Alarm adalah penggantinya.
✓ Pemasangan fusible plug adalah bergantung kepada rekabentuk dan
kapasiti Dram Stim. Sesetengah Dandang Stim yang tidak mempunyai
fusible plug adalah disebabkan kapasiti dram stim yang kecil dan jarak
ketinggian dram stim untuk memadam bahan bakar pada Dapur. Bagi
Dandang Stim yang tidak mempunyai fusible plug, sistem 2nd /Etra
low water alarm dipasang bagi menggantikan fusible plug ini.

➢ Jenis-jenis:
Terdapat 2 jenis Fusible Plug iaitu:
✓ Jenis Low Pressure – maksimum rekabentuk tekanan sehingga 7 barg
(100 psig).
✓ Jenis High Pressure – rekabentuk tekanan antara 7 barg (100 psig)
hingga 24 barg (350 psig).

Jenis-jenis rekabentuk Fusible Plug ialah Improved Screw Cone Plug,


Economic Fusible Plug, dan sebagainya.

➢ Akta (Peraturan 17):


✓ Tidak sesuai bagi Dandang Stim yang menggunakan bahan bakar jenis
cecair dan gas.
✓ Bahagian fusible plug terbahagi kepada 2 iaitu; metal outer body dan
fusible alloy.
✓ Diameternya tidak boleh lebih daripada ⅜ inci, tetapi jika tekanan
dandang adalah 100 psi dan ke bawah, diameternya adalah 1½ inci.
✓ Fusible alloy akan melebur pada suhu tidak melebihi 150 oF di atas
suhu stim tepu pada tekanan kerja selamat.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 14


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

X. Low Water Alarm


➢ Fungsi:
✓ Memberi isyarat siren amaran apabila paras air berada pada
kedudukan rendah.

➢ Penerangan:

➢ Jenis-jenis:

➢ Akta (Peraturan 20):


✓ Mestilah jenis yang boleh dilaras selepas pemasangan.
✓ Boleh dilaraskan supaya siren berbunyi apabila paras air tidak
kelihatan di dalam gauge glass.
✓ Dikecualikan kepada dandang stim yang menggunakan bahan bakar
jenis pepejal pada tekanan  250 psi.
✓ Dikecualikan kepada dandang stim yang menggunakan bahan bakar
jenis cecair atau gas dan dipasang dengan low water fuel cut-out.

XI. Low Water Fuel Cut-Out


➢ Fungsi:
✓ Memberhentikan bekalan bahan api apabila paras air berada dibawah
paras selamat.

➢ Penerangan:
✓ Jika LWFCO tidak terdapat pada Boiler tersebut, Low Water Alarm
adalah penggantinya.

➢ Jenis-jenis:
➢ Akta (Peraturan 19):
✓ LWFCO digunakan untuk dandang stim yang menggunakan bahan
bakar jenis cecair dan gas sahaja.
✓ LWFCO mestilah disambungkan dengan sistem pengawalan
pembakaran (burner control system), supaya ia bertindak
memberhentikan burner tersebut apabila paras air dibawah paras
selamat.
✓ Direka supaya senang dibersihkan, diperiksa, dan diuji.
✓ Semua bahagian dalaman LWFCO diperbuat daripada bahan anti karat.

XII. Manufacturer’s / Maker’s Plate


➢ Fungsi:
✓ Menunjukkan butir-butir/maklumat nama pembuat.

➢ Akta (Peraturan 22):


✓ Maklumat yang perlu dipaparkan ialah nama dan alamat pembuat,
nombor siri, tekanan rekabentuk, kod yang digunakan, H.T dan tarikh
H.T.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 15


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

XIII. Registration Plate


➢ Fungsi:
✓ Menunjukkan nombor pendaftaran dengan JKKP.
✓ Bagi Dandang Stim (PMD), Kren (PMA), Pengandung Tekanan Tak
Berapi (PMT).

b) Pemasangan Biasa
I. Cock Angin (Air Cock)

II. Auxilliary Valve

III. Soot Blower


a) Fungsi
✓ Membersihkan abu, klinker, dan karbon yang melekat pada bahagian
permukaan luar dan celah antara tiub dandang stim semasa operasi.
✓ Melancarkan aliran gas flu di dalam dapur / kebuk pembakaran.
✓ Membantu mengekalkan kecekapan operasi dandang stim.
b) Jenis-jenis
Terdapat Dua (2) jenis Soot Blower iaitu:
✓ Soot Blower Mekanikal – menggunakan Stim bertekanan daripada dandang
stim.
✓ Soot Blower Sonik – menggunakan udara mampatan (compressed air)
daripada “air compressor”.
c) Bahagian-bahagian peralatan soot blower mekanikal ialah:
✓ Injap bekalan stim masuk.
✓ Injap pembuangan air & stim.
✓ Sistem pemegang Gear Mekanikal – jenis sistem “cam” atau jenis sistem
“lock”.
✓ Paip (diperbuat daripada Stainless Steel jenis 316).
✓ Nozel.
d) Kedudukan
✓ Terletak pada Laluan Pertama, Kedua, dan Ketiga Gas Flu dalam Dapur
pembakaran, atau;
✓ Terletak selepas Chamber pembakaran (bagi dandang stim jenis fire tube).
e) Penerangan Operasi
✓ Operasi soot blower mekanikal adalah bergantung kepada keadaan draf dan
saiz dapur pembakaran. Tekanan stim yang digunakan juga bergantung
kepada rekabentuk tekanan dandang stim.
✓ Hanya sesuai untuk bahan bakar jenis pepejal dan jenis cecair sahaja.
✓ Kaedah pengoperasian:
▪ Sebelum mengoperasikanya, pastikan “burner” tidak beroperasi (jika
ada), paras air berada pada paras operasi, dan damper dibuka
sepenuhnya.
▪ Mula-mula buka injap pembuangan air & stim.
▪ Kemudian buka sedikit demi sedikit injap bekalan stim utama pada drum
stim untuk pemanasan sehinggalah dibuka sepenuhnya.
▪ Tutup injap pembuangan.
▪ Putarkan pemegang gear mekanikal dalam julat yang ditetapkan pada
gear tersebut. Jalankan blowing selama 40 – 60 saat bagi setiap tempat
pada kadar 2 – 3 kali pusingan sambil memerhatikan asap pada
chimney.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 16


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

▪ Operasi soot blowing hendaklah bermula dari laluan pertama hingga ke


laluan seterusnya selangkah demi selangkah bagi membenarkan semua
abu, karbon, dan gas pembakaran mengalir dengan lancar.
▪ Jika terdapat mana-mana laluan yang mempunyai asap hitam (abu dan
karbon) yang banyak keluar daripada chimney semasa menjalankan soot
blowing. Ulangi soot blowing dengan lebih kerap pada laluan tersebut.
Jangan gunakan soot blower tanpa memutarkannya dalam tempoh yang
lama.
▪ Setelah soot blowing selesai dijalankan, tutup injap utama soot blower
dan biarkan injap pembuangan dibuka.
✓ Semasa operasi, suhu dapur pembakaran juga berubah merujuk kepada
keadaan operasi dan suhu atmosfera. Suhu gas ekzos yang tinggi keluar
dapur pembakaran secara berlebihan boleh menyebabkan kecekapan
dandang stim menurun.
✓ Jika suhu gas ekzos tersebut masih tinggi dan keluar secara berlebihan
selepas soot blowing dijalankan berulang-kali, kemungkinan terdapat scale di
dalam tiub atau kerosakan pada baffle plate.

IV. Injap Pembuangan Utama (Main Drain Valve)


✓ Injap ini hanya dibuka pada 2 keadaan iaitu semasa kecemasan dan
semasa untuk persediaan untuk pemeriksaan awal.
✓ Injap ini kebiasaan digunakan adalah jenis Globe Valve.

V. Tolok Draf (Draft Gauge)


a) Pengawalan Draf dalam operasi Dandang Stim adalah amat penting. Ini
kerana ia adalah untuk memastikan tenaga haba pembakaran dapat dialirkan
pada kelajuan tertentu bagi membolehkan tenaga haba dapat dipindahkan
ke tiub air untuk dan menukarkan air kepada stim. Jika draf tidak dikawal
dengan betul, dua keadaan akan terjadi iaitu tekanan stim akan lambat naik
jika bekalan haba tidak mencukupi untuk memanaskan air atau bahan jadi
tidak mencukupi dan suhu gas flue akan meningkat.
b) Terdapat 2 bahagian Draft utama yang perlu diketahui iaitu:
✓ Furnace Draft – bagi pembuat Dandang stim bacaan draf yang
dicadangkan adalah 1”(25 mm) WG untuk pengawalan Damper
FD Fan. Tapi bacaan ini adalah maksimum bagi kapasiti
pengeluaran stim dalam operasi dandang dan juga untuk
mengelakkan berlakunya “Backfire”.
✓ Outlet Draft – bagi pembuat Dandang Stim bacaan draf yang
dicadangkan adalah (2 – 3)” (50 – 75 mm) WG. Tapi bacaan ini
ditentukan dengan pengawalan untuk damper ID Fan dan
pemantauan suhu gas flue antara 2500C – 3000C.

VI. Tolok Suhu Gas Flu (Temperature Gauge)


a. Tolok suhu ini dipasang sebelum Damper ID Fan. Bacaan tolok suhu ini
penting dalam mengawal operasi bekalan bahan bakar untuk Dandang Stim.
b. Jika ingin mengetahui bahan bakar yang optimum untuk Dandang stim ialah
dengan memantau Tekanan Operasi pada Dram Stim, Suhu gas flue, dan
Warna asap pada bahagian cerobong. Untuk bahan bakar jenis pepejal
(solid), Jika warna asap hitam, bererti damper dibuka sedikit. Jika warna
asap jernih, bererti damper dibuka penuh. Kesannya boleh dilihat dengan
penggunaan bahan bakar.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 17


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

VII. Transmitter
✓ Alat elektronik ini digunakan untuk memantau operasi terkini Dandang Stim
dengan lebih mudah bagi operasi Paras air dalam Dram Stim, Kadar Aliran
Stim dan Paras Tekanan dalam Dandang Stim.
✓ Jenis Transmitter yang biasa digunakan adalah jenis Yokogawa dan Siemens.

c) Pemasangan Lain
I. Water Column
Water Column merupakan perantaraan kepada gauge glass yang diperbuat
daripada malleable steel. Ia berfungsi menstabilkan aliran turbulent air dandang
di antara drum dan gauge glass supaya paras air dapat ditentukan dengan lebih
tepat.

II. Manhole
Merupakan nama panggilan untuk pintu pada Dram Stim dan Dram Air. Saiz
manhole ini hendaklah berbentuk elips dan boleh dimasuki oleh orang.

III. Handhole
Merupakan nama panggilan untuk penutup pada Header. Saiznya adalah kecil
dan tidak boleh dimasuki oleh orang. Hanya boleh dilihat dari luar sahaja.

IV. Steam Drum Separator & Baffles


Fungsinya telah dinyatakan pada bahagian nota f) Plat Baffle dibawah tajuk
Pembinaan Dandang. Bahagian pemasangannya adalah Scrubber, Demister dan
Perforated Plate dan Baffle plate. Keempat-empat bahagian ini adalah penting
untuk mengelakkan berlakunya carry-over.

V. Steam Drum Feed Pipe


Merupakan paip di antara Feed Pump dan Steam Drum.

5. Pemindahan Dandang Stim


- Pemindahan Dandang Stim ini sesuai untuk dandang stim kecil sahaja kebiasaannya
untuk Package Boiler.

6. Orang yang Berkelayakan Menjaga Dandang Stim (Peraturan 5)


(Peraturan 1970 – Orang yang Berkelayakan)
Tahap kelayakan bagi orang yang menjaga Dandang Stim adalah bergantung kepada
Luas Permukaan memanas dandang stim iaitu:

Luas Permukaan Memanas Orang Kompeten yang bertanggungjawab


Dandang Stim mengendalikan Dandang Stim
< 100 meter persegi Memerlukan Boilerman Gred 2 bagi setiap syif
100 – 200 meter persegi Memerlukan Boilerman Gred 1 bagi setiap syif
200 – 500 meter persegi Memerlukan Jurutera Pelawat Gred 2 dan
Boilerman Gred 1 bagi setiap syif
500 – 2000 meter persegi Memerlukan Jurutera Stim Gred 2 dan dibantu
oleh Boilerman Gred 1 bagi setiap syif
2000 – 5000 meter persegi Memerlukan Jurutera Stim Gred 1 dan dibantu
oleh Boilerman Gred 1 bagi setiap syif

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 18


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

7. Peperiksaan Perakuan Kebolehan Menjaga Dandang Stim


Dalam Peraturan 19 – Kelayakan untuk memasuki peperiksaan Drebar Enjin Stim
Peraturan 1970 (Perakuan Kebolehan – Peperiksaan Kilang & Jentera)
a) Mesti menjalani latihan di Dandang Stim selama 2 tahun dan diperakui oleh
Jurutera Stim menduduki Ujian Drebar Gred 2.
b) Bagi Ujian Drebar Gred 1, boleh memohon selepas 18 bulan setelah lulus
Ujian Drebar Gred 2 dan juga membantu Jurutera Stim dalam tempoh tersebut.

8. Notis Pemeriksaan dan Pensijilan Dandang Stim


a) Jenis-jenis Pemeriksaan Dandang Stim
(Peraturan 1970 - Notification, Certificate of Fitness & Inspection) Bhg. III.
Terdapat 6 jenis pemeriksaan yang dijalankan ke atas Dandang Stim iaitu:
I. Initial Inspection (Reg. 13).
✓ Pemeriksaan ke atas boiler baru dan mesti dilakukan pegawai pemeriksa.

II. Regular Inspection (Peraturan 14) – Pemeriksaan Ulangan


✓ Merupakan pemeriksaan rutin dan dijalankan selepas initial inspection.
Kebiasaannya dijalankan setiap 15 bulan. Boleh dilanjutkan sehingga tidak
melebihi 36 bulan.
✓ Pemeriksaan Tahunan Dandang yang dijalankan oleh semua premis yang
menggunakan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi.

III. Postponed of Regular Inspection (Peraturan 15).


✓ Merupakan pemeriksaan yang ditunda daripada pemeriksaan rutin atas
sebab-sebab tertentu dalam tempoh 3 bulan dari tarikh luput; atau
✓ Pegawai pemeriksa mempercepatkan tarikh pemeriksaan rutin lebih awal 12
bulan selepas tarikh pemeriksaan terakhir dijalankan.

IV. Supplementary Inspection (Peraturan 19).


✓ Dijalankan sebagai tambahan pemeriksaan ke atas pemeriksaan awal dan
rutin jika diperlukan oleh pegawai pemeriksa secara bertulis dalam tempoh 3
bulan tarikh pemeriksaan tersebut.

V. Special Inspection (Peraturan 20).


✓ Dijalankan ke atas mesin yang baru dan perlu dipasang pada premis serta
ujian Hidrostatik khas atau ujian lain dilakukan mesin tersebut.

VI. Further Inspection (Peraturan 21).


✓ Merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan mana-mana mesin baru
yang dipasang ke atas sesuatu premis.

b) Prosedur Pemeriksaan Tahunan Dandang Stim


Tujuan pemeriksaan tahunan dandang stim adalah untuk:
• memperbaharui CF (Certificate of Fitness)
• memastikan kedudukan dandang stim adalah selamat pada persekitaran
pada setiap masa.
• memastikan dandang stim tersebut di operasikan oleh orang yang kompeten.
• melaporkan sebarang kerosakan pada dandang stim.
• memeriksa sebarang pembaikan telah dilakukan pada dandang stim.
Sebab itulah pemeriksaan ini mesti dilakukan dalam tempoh 15 bulan dan prosedur
tersebut adalah seperti berikut:
I. Surat Permohonan pemeriksaan ulangan (Peraturan 14).
II. Notis Pemberitahuan (Peraturan 16).

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 19


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

➢ Pegawai pemeriksa akan memberi notis untuk menjalankan pemeriksaan


seperti dalam Borang A (dalam seventh schedule).
III. Langkah-langkah untuk pemeriksaan boiler (Peraturan 76)
Peraturan 1970 (Dandang Stim & Dandang Bertekanan Tak Berapi)
➢ Menyejukkan boiler.
➢ Buang (Drain) air daripada drum boiler.
➢ “Blank” semua sambungan iaitu steam line dan water line atau flue gas line
jika chimney berkongsi.
➢ Buka semua fitting daripada boiler.
➢ Pembersihan habuk pada bahagian dapur dan bahagian luar tiub.
➢ Pembersihan bahagian dalam tiub, drum, upriser dan downcomers.
➢ Pembersihan valve dan fittings.
➢ Pemeriksaan daripada Jurutera bertugas untuk merekodkan masalah-
masalah yang dikenalpasti bahagian fireside dan waterside sebelum dan
selepas boiler dibersihkan iaitu:
✓ Semua valves (Safety valve, blowdown valve, main stop valve, feed
check valve, soot blower valve, dan auxilliary valve) hendaklah diperiksa
retakan, metal deformation, tegangan spring, spindle thread, dan valve
seat.
✓ Pressure gauge hendaklah diperiksa ketepatan “dial pointer” dan bacaan
tolok.
✓ Water gauge hendaklah diperiksa steam cock, water cock, dan glass
seat.
✓ Water level indicator/alarm hendaklah diperiksa bahagian dalam
chamber jika terdapat sebarang karat atau pitting, retakan pada float,
dan fungsi suis berada dalam keadaan baik.
✓ Soot blower hendaklah diperiksa keadaan nozel dan paip tiada yang
bengkok, mekanisma valve dan alignment.
✓ Superheater hendaklah diperiksa keadaan header, tiub, dan paip
pembuangan.
✓ Periksa bahagian luar, dan dalam drum.
✓ Periksa bahagian dinding dapur pembakaran.

IV. Persediaan untuk Pemeriksaan Dandang Stim (Peraturan 17).


Peraturan 1970 (Notification, Certificate of Fitness & Inspection) Bhg. III.
➢ Dandang stim termasuk economiser, superheater yang bersambungan
hendaklah dikosongkan, disejukkan dan kering, dan dibersihkan sepenuhnya
bahagian luar dan dalam.
➢ Semua firebar dan firebridge hendaklah dikeluarkan.
➢ Semua smoke-tube, bahagian luar water tube, dapur, smokes-box, dan
external flue sudah dibersihkan sepenuhnya.
➢ Semua manhole, handhole, dan sighthole dan cleaning plug hendaklah
dikeluarkan.
➢ Semua cap pada header dan mud-drum hendaklah dikeluarkan.
➢ Semua cock dan valve dikeluarkan, dibersihkan dan disusun dibawah.
➢ Semua sambungan daripada sumber stim dan air panas hendaklah
dipisahkan sepenuhnya.
➢ Jika pegawai pemeriksa telah menetapkan di dalam notisnya untuk
memeriksa iaitu:
✓ Mana-mana plat yang didrill.
✓ Pembuangan lagging, brickwork, atau masonry.
✓ Persediaan untuk Ujian Hidrostatik.
✓ Penukaran Tiub.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 20


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

✓ Penentuan Pressure Gauge (Tolok Tekanan).


✓ Pembukaan mana-mana bahagian yang bersambungan dengan Steam
Engine.

V. Pengeluaran CF (Certificate of Fitness) (Peraturan 25)


Peraturan 1970 (Notification, Certificate of Fitness & Inspection) Bhg. III.
Apabila pemeriksaan boiler selesai, CF (Certificate of Fitness) untuk boiler akan
dikeluarkan setelah pegawai pemeriksa mendapati pemeriksaan tersebut
mematuhi peraturan yang ditetapkan dan yuran pemeriksaan dibayar.

B. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)


Di dalam akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini terdapat beberapa subseksyen
yang perlu diambil perhatian iaitu:

➢ Bahagian IV – Kewajipan Am Majikan dan Orang yang bekerja Sendiri.


15. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka.
- Menyediakan loji dan sistem kerja yang selamat dan sihat.
- Menilai risiko berkaitan pengunaan, penyimpanan, dan pengangkutan loji kepada
kesihatan.
- Menyediakan maklumat, arahan, latihan, dan penyeliaan kepada pekerja.
- Penyelenggaran tempat kerja yang selamat dan tanpa risiko.
- Mengadakan persekitaran bekerja yang selamat dan sihat.
16. Kewajipan membentuk Polisi keselamatan dan kesihatan.

➢ Bahagian VI – Kewajipan Am Pekerja.


24. Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja.

➢ Bahagian VII – Organisasi Keselamatan dan Kesihatan.


30. Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.
- 40 pekerja atau lebih diambil ditempat kerja atau,
- Ketua Pengarah mengarahkan penubuhan jawatankuasa ini.
31. Fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan.
- Mengkaji semula langkah-langkah yang diambil ditempat kerja.
- Menjalankan siasatan ke atas tempat kerja yang berisiko dan tidak selamat.
- Menyelesaikan masalah tempat yang berisiko.

➢ Bahagian VIII – Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya,


Keracunan Pekerjaan, Penyakit Pekerjaan, dan Siasatan.
32. Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan,
penyakit pekerjaan, dan siasatan.

Terdapat 7 Peraturan-peraturan dan 1 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang


berkaitan dengan akta ini iaitu:
I. Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan (Pengecualian) - 1995
II. Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Industri - 1996
III. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan - 1996
IV. Pembekalan, Pembungkusan, dan Pelabelan Bahan Kimia berbahaya - 1997
V. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan - 1997
I. Perintah – Larangan Terhadap Penggunaan Bahan - 1999
II. Standard Penggunaan dan Pendedahan Bahan Kimia berbahaya kepada kesihatan -
2000
III. Notis Pemberitahuan Kemalangan, Keracunan Pekerjaan, dan Penyakit Pekerjaan -
2004

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 21


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

OPERASI MENGENDALIKAN DANDANG STIM

1. Prosedur memulakan dan menghentikan operasi Dandang Stim


a) Pemeriksaan Awal
Sebelum memasang api, pemeriksaan awal perlu dilakukan:
I. Periksa buku log boiler untuk memastikan segala permasalahan mengenai operasi
dandang stim dapat diselesaikan.
II. Periksa laporan/rekod Rawatan Air boiler.
III. Periksa semua prosedur keselamatan disekeliling kawasan dandang stim masih
berada dalam keadaan baik.
IV. Pastikan tangki air Deaerator berada pada paras penuh.
V. Uji water gauge glass untuk memastikan air dalam Dandang stim berada pada
paras antara ½ - ¾, buat Blowdown untuk mengeluarkan mendakan sludge, uji
Feed Water Pump, uji Low water alarm, uji Low-water fuel cut-out, dan uji burner
system supaya dapat berfungsi dengan baik.
VI. Semua valve dibahagian drum mestilah ditutup.
VII. Pastikan hanya injap angin sahaja yang dibuka.
VIII. Pastikan injap buangan superheater dibuka (jika ada superheater).

b) Pemanasan Awal
Setelah langkah-langkah di atas dipatuhi, pemanasan awal bolehlah dijalankan iaitu:
I. Lakukan purging pada dapur iaitu dengan menjalankan ID Fan selama 15 minit
untuk mengeluarkan gas-gas yang merbahaya yang terperangkap di dalam boiler.
Tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya “Furnace explosion”.
II. Tutup Damper ID Fan, masukkan bahan bakar dan nyalakan api ke dalam Dapur
Pembakaran.
III. Kawal kadar kenaikan steam supaya tidak terlalu cepat untuk mengelakkan
kerosakan pada batu-bata furnace dan superheater.
IV. Jalankan FD fan, buka damper ID Fan.
V. Tempoh masa yang diperlukan untuk memanaskan boiler adalah 1¼ jam. Apabila
stim telah keluar melalui injap angin, tutup injap tersebut dan naikkan tekanan stim.

c) Menaikkan Tekanan Stim


I. Dalam proses menaikkan steam, kadar peningkatan suhu/tekanan stim adalah
sangat penting dan mesti dikawal kerana sebab-sebab berikut:
➢ Kadar peningkatan yang terlalu cepat akan menyebabkan pemanasan lebih pada
superheater tube yang mungkin akan menjadi bengkok, bonjol(buldge) atau
pecah(burst).
➢ Pemanasan secara mengejut pada dinding dapur mungkin melemahkan struktur
dinding dan menyebabkannya retak atau runtuh.
II. Apabila tekanan stim mencapai tekanan kerja normal, tarik lever dan blow kedua-dua
Safety Valve sebanyak 2 kali. Tujuan blow tersebut adalah untuk memastikan Safety
Valve tersebut dapat berfungsi dengan baik.
III. Sebelum membuka Main Stop Valve, pastikan bypass steam trap pada bahagian
“Drop Leg” dihujung paip stim utama dibuka, bagi memastikan air daripada paip
dibuang terlebih dahulu. Kemudian, buka sedikit valve untuk panaskan paip dan
periksa bypass steam trap. Apabila air sudah habis dibuang dan stim didapati keluar
melalui bypass tersebut, tutup valve bypass tersebut dan jalankan steam trap.
Selepas itu, buka Main Stop Valve sepenuhnya. Kaedah ini adalah untuk
mengelakkan berlakunya “Water Hammer”.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 22


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

d) Menghentikan Operasi
I. Tutup Main Stop Valve.
II. Hentikan bekalan bahan api.
III. Hentikan semua operasi Fan. Dalam proses memberhentikan Fan, FD Fan mestilah
diberhentikan dahulu, selepas itu barulah ID Fan. Jarak masa pemberhentian
kedua-dua Fan adalah bergantung kepada saiz keluasan furnace.
IV. Turunkan Tekanan Stim secara perlahan-lahan hingga ke paras selamat.
V. Keluarkan semua bahan api.
VI. Buka Injap buangan Superheater (Jika ada).
VII. Buka Injap Angin.
VIII. Buka Damper ID Fan dan Pintu Dapur Pembakaran untuk membenarkan
berlakunya proses Natural Draft.
IX. Pastikan paras air dalam Drum pada paras 50% sebelum meninggalkan kawasan
Dandang Stim.

2. Prosedur Kecemasan menghentikan operasi Dandang Stim dan Sebab-sebabnya


a) Prosedur Kecemasan (Emergency Shutdown)
I. Tutup Main Stop Valve.
II. Hentikan semua operasi Fan.
III. Hentikan bekalan bahan api.
IV. Keluarkan semua bahan api.
V. Buka Fire Door/Damper.
VI. Buka Bypass Superheater (Jika ada).
VII. Biarkan boiler sejuk dengan perlahan-lahan.
VIII. Buka Cock Angin / Air Vent Valve

b) Sebab-sebab “Emergency Shutdown”


I. Air Berada dibawah paras selamat.
II. Tiub Pecah semasa operasi.
III. Fusible Plug melebur.
IV. Bata dinding dapur pembakaran runtuh.
V. Kerosakan serius pada pemasangan dandang stim.

3. Prosedur menjalankan operasi Dandang Stim Baru


a) Ujian Hidrostatik (HT)
Ujian Hidrostatik bagi Dandang Stim yang baru adalah merujuk kepada Peraturan ke-72
(Dandang Stim dan Dandang Bertekanan Tak Berapi). Ujian ini adalah bertujuan untuk
memastikan bahawa tiada kegagalan pada semua bahagian pemasangan tiub yang baru
dipasang pada Stim Drum, Mud Drum & Header, tiada kebocoran pada tiub baru, tiada
bengkok pada tiub baru, dan kualiti bahan tiub adalah mengikut kod dan spesifikasi yang
ditetapkan. Langkah-langkah ujian ini adalah seperti berikut:
I. Periksa di dalam boiler dan pastikan tidak ada apa-apa peralatan atau bendasing
yang tertinggal.
II. Manhole drum ditutup dengan kemas.
III. Sambungan paip-paip stim, air dengan lain-lain boiler dipisahkan dan di ‘blank’.
IV. Bahagian Safety Valve di ‘blank’ atau dibuka keluar.
V. Penuhkan air ke dalam boiler dengan pump sehingga penuh (air keluar melalui
cock angin).
VI. Tutup cock angin.
VII. Naikkan tekanan hingga (1.5 x ASWP + 50 psig), biarkan selama 30 minit untuk
pemerhatian dan pemeriksaan menyeluruh.
VIII. Setelah selesai, turun tekanan hingga 0 psig dan kurangkan air sehingga ¾ penuh.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 23


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

b) Pemeriksaan Fizikal
Pemeriksaan fizikal dijalankan adalah bertujuan untuk persediaan sebelum kerja-kerja
pemanasan dapur dijalankan. Langkah-langkah pemeriksaan fizikal adalah seperti
berikut:
I. Periksa dan pastikan boiler telah dibina dengan baik yang mana semua bolt-bolt
casing telah diikat dan semua kelengkapan dipasang dengan baik.
II. Periksa kedudukan soot blower dan dipasang dengan betul.
III. Periksa float control paras air rendah dan tinggi berfungsi dengan baik.
IV. Periksa furnace dan pastikan ruang pengembangan telah diisi dengan rockwool.
V. Uji perjalanan kipas-kipas seperti ID Fan, FD Fan, secondary Fan dan fibre jet fan.
VI. Periksa semua damper supaya boleh di buka dan ditutup dengan mudah.

c) Pemanasan Dapur
Apabila kerja pemasangan batu-bata dapur telah siap, adalah penting untuk
mengeringkan batu-bata tersebut secara perlahan-lahan. Pemanasan secara cepat atau
mengejut boleh merosakkan dapur dandang stim tersebut. Tempoh pemanasan dapur
bergantung kepada saiz dapur tersebut. Semakin luas dapur tersebut, semakin lama
tempoh pengeringan. Biasanya kerja-kerja pengeringan dapur memerlukan masa
sehinggga 14 hari untuk pengeringan yang lengkap. Kaedah pengeringan dapur ini
adalah wajib bagi dandang stim yang dapurnya dipasang dengan batu-bata. Kaedahnya
adalah seperti berikut:
I. Isikan boiler dengan air sehingga ke paras ½ - ¾ penuh.
II. Nyalakan api kecil di tengah-tengah dapur dan kemudian perlahan-lahan besarkan
api sehingga brickwork dapur itu mengeluarkan peluh biasanya 6-7 hari.
III. Besarkan lagi api dan biarkan panas selama 24 jam untuk 7 hari sambil itu membuat
pemeriksaan paras air dalam stim drum. Cara pemanasan yang sama adalah perlu
bagi boiler yang berhenti beroperasi pada jangka waktu yang lama di mana
brickwork itu telah meresap sejumlah kelembapan udara.
IV. Bila brickwork telah kering sepenuhnya, biarkan dapur disejukkan perlahan-lahan
dengan membuka pintu-pintu dapur dan damper. Jangan sejukkan dapur dengan
menggunakan kipas.
V. Bila dapur telah sejuk sepenuhnya, buang air dari boiler dan isikan semula dengan
air yang telah dirawat.

d) Boiling Out
Tujuan Boiling Out dijalankan pula adalah untuk membersihkan bahagian dalam drum,
header, dan tiub-tiub daripada sisa-sisa semasa kerja pemasangan dan juga boleh
digunakan bagi penukaran tiub yang melebihi 50% daripada jumlah tiub asal. Langkah-
langkah Boiling Out dijalankan adalah seperti berikut:
I. Periksa dan pastikan kandungan air di dalam drum berada di paras ¾ penuh.
II. Bancuh Larutan Caustic soda dan tuangkan ke dalam boiler melalui auxilliary valve.
III. Tutup auxilliary valve tersebut setelah larutan tersebut selesai dituangkan.
IV. Nyalakan api kecil sehingga tekanan naik kepada 50 psig selama 4 – 6 jam. Biarkan
valve superheater terbuka untuk meningkatkan peredaran air.
V. Periksa kepanasan paip-paip/header dan biarkan pada tekanan ini selama 24 – 36
jam.
VI. Sejukkan boiler perlahan-lahan dan pastikan tekanan turun sehingga paras 0 psig.
Buang air daripada drum dan bilas drum tersebut dengan menggunakan air yang
bersih.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 24


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

e) Steam Test
Steam Test adalah suatu kaedah untuk menentukan saiz “SAFETY VALVE” sahaja dan
diuji setelah ketiga-tiga proses di atas selesai dijalankan serta disaksikan oleh Pegawai
Pemeriksa JKKP. Ujian ini juga dilakukan pada dandang stim yang hendak di “upgrade”
atau “downgrade”. Langkah-langkah ujian ini dijalankan adalah:
I. Pastikan Air di dalam drum berada di paras ½ penuh.
II. Main Stop Valve hendaklah berada dalam keadaan tertutup.
III. Panaskan air boiler sehingga safety valve tersebut “Blow”.
IV. Hentikan feed pump dan pembakaran bahanapi diteruskan. Bagi Water tube boiler
Feed Check Valve hendaklah dibuka manakala Fire Tube Boiler pula, Feed Check
Valve hendaklah ditutup.
V. Biarkan Safety Valve “blow” sambil memerhatikan bacaan tekanan pada Tolok
Tekanan. Sekiranya bacaan tekanan boiler tidak melebihi 10% daripada tekanan
kerja selamat (ASWP) dalam tempoh 10 minit, maka safety valve itu adalah selamat
dan sesuai digunakan. Sijil Perakuan Dandang Stim (CF) akan dikeluarkan.
VI. Jika tekanan tersebut melebihi 10% ASWP, maka safety valve itu hendaklah ditukar
dengan safety valve yang mempunyai ‘bore’ yang lebih besar.

4. Prosedur Mengawal Operasi Dandang Stim

5. Prosedur Menyimpan Dandang yang tidak beroperasi (Boiler Storage)


Sistem “Boiler Storage” ialah untuk mengelakkan berlaku pengaratan pada dandang stim
terutamanya di bahagian waterside dan fireside. Antara sebab-sebab perlunya “Boiler
Storage” ialah dandang stim tersebut berada dalam keadaan “standby”, untuk tujuan
dieksport, untuk dipindahkan ke tempat lain, dan disebabkan oleh kilang tersebut
diberhentikan operasinya. Terdapat tiga (3) kaedah penyimpanan dandang yang tidak
beroperasi iaitu:
➢ Penyimpanan Kering (Dry Storage)
➢ Penyimpanan Basah (Wet Storage)
➢ Nitrogen Blanket

a) Penyimpanan Kering (Dry Storage)


I. Kaedah penyimpanan kering ini ialah kaedah digunakan untuk penyimpanan dalam
jangkamasa yang lama. Contohnya Operasi dandang tersebut dihentikan selama 1
bulan atau lebih.
II. Sebelum kerja-kerja penyimpanan dijalankan, dandang hendaklah dibuang airnya,
dibersihkan dan dikeringkan sepenuhnya. Mana-mana tiub yang tidak boleh dibuang
airnya seperti tiub superheater hendaklah dicuci dengan menggunakan udara
mampatan. Gunakan haba pemanasan untuk mempercepatkan pengeringan dan
tutup dandang untuk mengurangkan kitaran udara. Pasang pemanas untuk
mengekalkan suhu keseluruhan permukaan di atas paras Titik Embun (Dew Point).
III. Selepas keseluruhan permukaan dikeringkan, gunakan salah satu bahan untuk
kaedah penyimpanan iaitu:
✓ 6 lbs (2.73 kg) Quick Lime setiap 100 kaki persegi Luas Permukaan Memanas.
✓ 8 lbs (3.64 kg) Silica Gel setiap 100 kaki persegi Luas Permukaan Memanas.
✓ 8 lbs (3.64 kg) Alumina setiap 100 kaki persegi Luas Permukaan Memanas.
IV. Gunakan dulang “stainless steel” dan letakkan bahan penyimpanan di atasnya.
Kemudian dulang tersebut mestilah diletakkan di dalam Drum (bagi water tube) atau
di bahagian atas kawasan gas flu (bagi fire tube). Dengan erti kata lain, bahan
penyimpanan ini mestilah diletakkan di bahagian “water side” sama ada bagi
dandang water tube atau fire tube.
V. Pastikan bahagian dapur sentiasa berada dalam keadaan panas. Semua manhole,
handhole, dan sambungan ditutup dengan kemas.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 25


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

VI. Periksa bahagian dalam dandang setiap bulan atau 1 bulan setengah.

b) Penyimpanan Basah (Wet Storage)

c) Nitrogen Blanket

TEORI, PRINSIP DAN APLIKASI DALAM DANDANG STIM

1. Prinsip Draf, Gas Flu, dan Peralatan yang dipasang pada Dandang Stim

2. Teori Pembakaran dan Aplikasinya dalam Dandang Stim

3. Teori Pemindahan Haba dan aplikasinya dalam Dandang Stim

PENYELENGGARAAN & BAIKPULIH DANDANG

1. Punca Kerosakan Dandang Stim


Punca kerosakan dandang stim adalah:
a) Ciri-ciri bahan dan rekabentuk dandang stim itu sendiri.
b) Kaedah mengoperasi dandang stim seperti:
➢ Dandang stim beroperasi pada tekanan yang berlebihan.
- Safety valve tidak blow
- Sistem cut-off gagal diaktifkan
➢ Overheating
- Kehilangan air
- Pembentukan scale
- Steam starvation
- Flame impingement
- Bypass gas flu
- Halangan gas flu
➢ Letupan Dapur
- Pengumpulan bahan tidak terbakar dalam dapur
- Nisbah udara dan bahan bakar dalam campuran letupan
- Proses purging yang tidak mencukupi
- Sistem dan masa nyalaan yang tidak tepat
- Kawalan dan bekalan bahan bakar tidak betul
- Tekanan draf dalam dapur menjadi positif
➢ Beban luar
- Safety valve blow berterusan
- Getaran pada bekalan air masuk
- Paras air dandang turun naik
- Water Hammer
➢ Thermal Fatigue
- Sudden start
- Pemberhentian operasi dandang secara mengejut
- Suhu dapur kerap turun naik
- Heavy shoot
➢ Kegagalan mesin beroperasi dengan betul
➢ Penyeliaan yang tidak betul.

c) Kawalan terhadap rawatan air mentah dan air dandang.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 26


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

2. Kesan Kegagalan yang berlaku pada Dandang Stim


Jenis-jenis kerosakan pada dandang akibat kegagalan yang berlaku seperti:
a) Tiub – pecah, bulging, sagging, retak, pitting.
b) Dram – pitting, karat, retak, bonjol.
c) Dapur – Dinding runtuh, bulging, plat baffle rosak.

3. Prosedur Baikpulih Dandang (Peraturan 79)


a) Syarat-syarat dalam akta yang dikehendaki:
I. Tidak boleh membaikpulih tanpa kebenaran pemeriksa bagi kerja-kerja
memotong, mengimpal, menampung atau meribet.
II. Mesti menggunakan kimpalan Metal Arc.
III. Tidak boleh guna kimpalan bagi pepasangan “cast iron”.
IV. Tidak boleh guna Dandang atau pengandung yang telah dibaikpulih tanpa
kebenaran Pemeriksa.
V. Kerja-kerja baikpulih tidak termasuk senggaraan biasa dan tukar tiub kurang
daripada 10% daripada Jumlah tiub.

b) Prosedur Membaikpulih
I. Permohonan daripada Kontraktor Pembaikpulih yang diiktiraf dan lantikan daripada
Pemunya.
- Kelulusan sebagai Kontraktor Pembaikpulih
- Surat lantikan daripada Pemunya.
II. Dokumen berkaitan dandang yang ingin dibaikpulih.
- Sijil kelayakan Dandang (CF)
- Pelan yang diluluskan dan kedudukan bahagian dibaikpulih.
- Alasan pemunya dan punca kerosakan
III. Kaedah baikpulih.
- Kod pembaikan yang digunakan (Jadual Kedua – ASME Sec. IX, BS 2970)
- Sijil & Jenis Bahan.
- Ujian selepas baikpulih (NDT/DT – Radiography, Ultrasonic, Hardness)
- Tekanan Ujian HT
- Person In-charge
IV. Prosedur Kerja Selamat
- Jenis PPE yang digunakan.
- Prosedur Ruang terkurung – watchman, work permit, pengukur O2.
- Job Specification Analysis (JSA), dan HIRARC.
V. Prosedur Kimpalan
- Pemilihan elektrod yang digunakan
- Borang Kerja 175A – Identiti pengimpal, jenis bahan, cara kimpalan, no
rujukan WPS/PQR, butir-butir alat dibaikpulih.
VI. Kelulusan Bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 27


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

CIRI-CIRI STIM (STEAM PROPERTIES)


a) Jenis-jenis Stim dan Kegunaannya
✓ Saturated Steam
Dikenali sebagai Stim Tepu. Stim ini tidak berapa digalakkan untuk digunakan
untuk operasi Turbin tetapi sesuai untuk operasi kilang. Jika stim ini berterusan
digunakan dalam operasi Turbine, ia akan memberi kesan kepada nozel turbin
dan juga kerap menyebabkan berlakunya “hunting” ketika Turbin beroperasi.

✓ Superheated Steam
Dikenali sebagai Stim Kering. Stim ini sesuai digunakan untuk operasi Turbin.
Stim ini bagus untuk mengekalkan jangka hayat Turbin dalam tempoh yang
panjang.

PERAWATAN AIR MENTAH DAN AIR DANDANG

Penapis Pasir Tangki Penjernih Air: Sumber Air:


Bertekanan: 1. Alum (Coagulation) 1. Sungai
1. Backwash 2. Soda Ash (pH Adjust) 2. Kolam
2. Service Simpanan Air

Feed Tank: Deaerator:


Suhu air bergantung Kurangkan
kepada jenis kandungan O2 < 0.1
Softener:
deaerator ppm
Hardness < 0 ppm

Dandang Stim:
- Scale Inhibitor
- pH dan Alkalinity Booster
- Oxygen Scavenger
- Sludge Conditioner

1. Sumber Air
Air mentah mengandungi 2 jenis kotoran iaitu:-
➢ Pepejal Terapung (Suspended Solid) - bahan-bahan menyebabkan air kelihatan kotor
seperti sampah, keladak dan lain-lain.
➢ Pepejal Terlarut (Dissolved Solid) - Bahan-bahan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar
seperti Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) dan lain-lain.

2. Rawatan Luaran dan Dalaman Air Dandang


Tujuan utama rawatan air mentah dan air dandang adalah untuk menghalang pembentukan
karat di dalam dandang stim, mengeluarkan oksigen terlarut di dalam sistem bekalan air,
memastikan permukaan dalaman yang bersih pada dandang stim, melindungi dandang stim
semasa tidak beroperasi, mengekalkan kandungan alkali air dandang, dan bertindak balas ke

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 28


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

atas gas-gas yang boleh menyebabkan pengaratan di dalam sistem rawatan air serta kondensat
yang terdapat bersama-sama bahan kima rawatan.
Terdapat dua (2) peringkat rawatan air boiler iaitu:-
➢ Rawatan Luaran (External Treatment)
➢ Rawatan Dalaman (Internal Treatment)

a) Rawatan Luaran Air


Sistem rawatan luaran adalah untuk merawat air mentah sebelum memasuki Dandang
Stim melalui beberapa alat tertentu. Alat-alat tersebut ialah:
• Water Clarifier Tank (Tangki Penjernih Air)
• Pressure Sand Filter (Penapis Air Bertekanan)
• Softener (Pelembut Air Bertekanan)
• Deaerator (Penyahudara Air Bertekanan)

I. Water Clarifier Tank (Tangki Penjernih Air)


Di dalam clarifier tank, air mentah yang dipam ke dalam water clarifier itu akan
disuntik dengan alum dan soda dengan menggunakan injektor. Alum yang disuntik
akan bertindak ke atas kotoran-kotoran yang terdapat di dalam air mentah tersebut
dan proses ini dikenali sebagai Coagulation. Proses ini wujud pada pH (6.0-7.5).
Ianya akan menghasilkan floc-floc yang besar. Floc ini kemudiannya akan
membentuk jambatan ikatan antara satu sama lain untuk membentuk floc yang
besar (sludge). Proses ini dikenali sebagai Flocculation. Kemudian akan floc-floc
tersebut akan termendak ke bawah, air yang jernih kemudiannya akan naik ke
permukaan. Pada masa yang sama pH air yang dirawat dalam proses ini akan
menjadi rendah. Soda yang disuntik pula akan bertindak untuk menyelaraskan pH air
tersebut pada julat pH 7.0 – 7.5.

II. Pressure Sand Filter (Penapis Pasir Bertekanan)


Fungsi utama Penapis ini ialah untuk memisahkan pepejal terampai yang terdapat di
dalam air selepas dirawat melalui proses penjernihan di Tangki Penjernih Air. Dalam
penapis bertekanan ini terdapat nozel penapis, lapisan batu kecil, lapisan pasir kasar,
dan lapisan pasir halus. Operasi penapis ini terbahagi kepada Dua (2) langkah iaitu:
✓ Backwash adalah untuk mengeluarkan bendasing dan kotoran yang terkumpul
di dalam penapis pasir. Cara operasinya ialah mengalirkan air dari bawah
penapis tersebut bagi mencuci lapisan batu kecil, pasir kasar, pasir halus dan
keluar ke longkang.
✓ Service adalah air ditapis dengan penapis pasir ini. Cara operasinya ialah
mengalirkan air dari atas penapis pasir dan melaluinya.

III. Softener (Pelembut Air Bertekanan)


Fungsi utama softener ialah untuk melembutkan air yang juga mengandungi bahan-
bahan yang mempunyai unsur keras (hard) iaitu Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).
Hardness ialah satu kaedah penentuan keberkesanan softener. Dalam softener
terdapat nozel penapis, lapisan batu kecil, lapisan pasir kasar, lapisan pasir halus,
dan lapisan resin. Terdapat 3 jenis Sistem Injap Softener iaitu:
✓ Sistem Injap Manual - menggunakan injap manual secara individual
✓ Sistem Injap Semi-Auto - menggunakan multi-port valve
✓ Sistem Injap Automatik - automatik multi-port valve atau pneumatik valve yang
dikawal dengan menggunakan timer.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 29


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

Operasi softener terbahagi kepada Empat (4) langkah iaitu:


✓ Backwash adalah untuk mengeluarkan bendasing dan kotoran yang terkumpul
di atas lapisan resin. Cara operasinya ialah mengalirkan air dari bawah softener
bagi mencuci lapisan batu kecil, pasir, resin dan keluar ke longkang melalui atas
softener.
✓ Regeneration adalah proses untuk mengeluarkan Ca & Mg yang terdapat pada
Resin dan digantikan dengan Natrium (Na) (yang masuk bersama larutan
garam). Cara operasinya ialah larutan garam yang dibancuh dengan air dialirkan
ke atas resin, pasir, batu kecil dan keluar ke longkang. Perlu dilakukan apabila
hardness air melebihi 5 ppm. Kekerapan “regenerate” bergantung kepada
hardness air, kapasiti softener, keadaan resin, dan tempoh regeneration
dilakukan.
✓ Rinsing/Pembilasan adalah Untuk mengeluarkan hardness dan garam yang
berlebihan dari resin dalam softener. Cara operasinya ialah air dialirkan ke atas
resin, pasir dan batu kecil dan keluar ke longkang pembuangan air.
✓ Service ialah softener digunakan. Air mengalir dari lapisan resin, pasir dan batu
dan masuk ke tangki suapan (feed tank).

Kelebihan dan Kekurangan Softener adalah seperti berikut:


Kelebihan Kekurangan
1. Air yang dirawat mempunyai 1. TDS, Silica dan alkalinity tak dapat
kecenderungan scale yang rendah kerana dikeluarkan.
hardness dapat dikeluarkan sepenuhnya.
2. Garam yang digunakan untuk 2. Tidak sesuai bagi air yang mempunyai
regeneration adalah murah, senang bicarbonate yang tinggi kerana ianya akan
dikendalikan dan boleh dilupuskan. terurai kepada OH- dan CO2 yang boleh
menyebabkan berlakunya foaming dan
karatan.
3. Operasi mudah dan senang dikendalikan. 3. Tidak boleh beroperasi apabila
kandungan turbidity dalam air tinggi.
4. Pelbagai saiz boleh digunakan. 4. Resin boleh rosak disebabkan oleh
Aluminium dan Iron.

IV. Deaerator (Penyahudara Air Bertekanan)


Deaerator merupakan salah satu kaedah rawatan luaran yang berfungsi untuk
mengeluarkan oksigen terlarut dan karbon dioksida dari air bagi mengelakkan
pengaratan di dalam boiler. Kehadiran oksigen boleh menyebabkan berlakunya
pitting corrosion manakala karbon dioksida pula boleh menyebabkan berlakunya
general corrosion. Terdapat dua (2) jenis deaerator yang biasa digunakan untuk
mengeluarkan gas-gas terlarut ini iaitu Positive Deaerator (Thermal Deaerator)
dan Negative Deaerator (Vacuum Deaerator).

✓ Positive Deaerator (Thermal Deaerator)


Deaerator jenis ini adalah berbentuk melintang (Horizontal). Deaerator ini
beroperasi menggunakan stim untuk memanaskan air dan mengeluarkan oksigen
dan karbon dioksida terlarut. Deaerator ini berfungsi pada suhu air di antara
(103 – 107)oC dan tekanan di antara (5 – 7) psig. Dalam proses ini, air sejuk
dialirkan dan disemburkan dengan stim pada tekanan atmosfera dibahagian
pemanas. Gas-gas yang tidak terkondensasi akan diuraikan dan dikeluarkan
daripada sistem. Selepas itu, air tersebut akan melalui “scrubber” yang berfungsi
untuk memastikan air tersebut bebas daripada oksigen, karbon dioksida, dan
gas-gas lain. Kemudian, air tersebut akan melimpah dari bahagian atas scrubber
ke bahagian penyimpanan sebelum dipam ke dandang melalui feed pump.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 30


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

Bahagian-bahagian Deaerator ini adalah seperti berikut iaitu:


▪ Nozel Stainless Steel berfungsi untuk menghasilkan semburan air dengan
dengan stim pada tekanan atmosfera.
▪ Bahagian Pre-heater (pemanas) yang menggunakan stim.
▪ Scrubber stim mekanikal digunakan untuk memastikan air yang dipanaskan
tersebut bebas daripada gas-gas.
▪ Tangki penyimpanan air yang digunakan untuk menyimpan air sebelum
dipam ke dandang.

Kelebihan penggunaan Thermal Deaerator adalah seperti berikut:


▪ Kandungan oksigen terlarut dapat dikurangkan sehingga 0.1 ppm dan tiada
kandungan karbon dioksida.
▪ Suhu air yang sangat tinggi dan melebihi takat didih adalah baik untuk
penghasilan stim.
▪ Stim yang terhasil tidak mengandungi air.
▪ Secara praktikalnya, tiada pembaziran stim kerana stim yang telah
digunakan dikitar semula ke dalam feed water.
▪ Tiada peluang untuk oksigen dan karbon dioksida untuk larut kembali
operasi dijalankan pada suhu yang tinggi dan dibawah tekanan.

✓ Negative Deaerator (Vacuum Deaerator)


Deaerator jenis ini juga adalah berbentuk menegak (Vertical). Deaerator ini
beroperasi menggunakan steam ejector atau vacuum pump. Ejector atau
vacuum pump bertindak mengeluarkan gas-gas yang tidak dikehendaki daripada
feed water. Deaerator ini berfungsi pada suhu air di antara 65oC – 75oC dan
tekanan vakum sekurang-kurangnya -20 inHg. Feed water disemburkan kepada
titisan air agar memudahkan pengeluaran gas dijalankan. Jarak yang diperlukan
untuk semburan dibekalkan adalah sebahagian daripada tekanan luar dan
sebahagian daripada di dalam vacuum deaerator. Air yang berkumpul pada
bahagian bawah deaerator akan dihantar ke feed pump melalui extraction pump.
Air yang berlebihan akan dikitar semula ke deaerator melalui recycle pipe.

Bahagian-bahagian Deaerator ini adalah seperti berikut iaitu:


▪ Penyuntik (Ejector) - yang menggunakan stim tekanan tinggi >250 psig
untuk mewujudkan keadaan vakum dalam tangki deaerator.
▪ Tangki penyimpan air - yang juga bertindak untuk memanaskan air.
▪ Nozel - berfungsi untuk menjadikan air yang masuk ke dalam Deaerator
adalah dalam bentuk semburan.
▪ Extraction Pump - untuk menghantar air daripada vacuum deaerator ke feed
pump.

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Vacuum Deaerator adalah seperti


berikut:
Kelebihan Kekurangan
1. Proses deaeration yang efektif dan 1. Vacuum rendah disebabkan oleh
boleh mengurangkan kandungan tekanan stim rendah iaitu <250 psi
oksigen terlarut sehingga 0.1 ppm pada atau ejector tersumbat/bocor.
suhu 70oC. 2. Suhu air rendah kerana bekalan
2. Hanya sedikit sahaja kandungan stim stim tidak mencukupi.
yang diperlukan untuk mengoperasikan 3. Air penuh di dalam deaerator
vacuum deaerator. kerana extraction pump kurang kuat,
3. Bacaan suhu dan tekanan vacuum atau pam masuk angin atau saiz

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 31


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

dapat ditentukan dengan mudah. nozel sudah besar.


4. Feed dapat beroperasi dalam 4. Tangki air ke deaerator
keadaan mantap dan baik tanpa kosong/rendah bermakna air dari
sebarang masalah kebocoran. overhead tank mengalir perlahan.
5. Tidak memerlukan penebat pada 5. Suhu air terlalu tinggi iaitu >80 oC
vacuum kerana beroperasi pada suhu dan menyebabkan pam “cavitation”.
rendah.

b) Rawatan Dalaman Air


Sistem Rawatan dalaman adalah untuk merawat air di dalam dandang stim yang sudah
dipanaskan mencecah pada suhu didih yang mana rawatan ini tidak dapat dilakukan oleh
rawatan luaran. Tujuan rawatan ini digunakan adalah untuk:
I. Mengawal berlakunya pengaratan.
II. Mengurangkan pembentukan deposit yang boleh mengakibatkan pembentukan scale.
III. Mengelakkan berlakunya “carry-over”.
IV. Mengelakkan berlakunya “steam contamination”.

Kaedah rawatan dalaman ialah dengan menyuntik bahan kimia dalam sukatan tertentu
ke dalam air dandang semasa operasi. Bahan-bahan kimia tersebut adalah:

✓ Scale Inhibitor - Bertindak ke atas Calcium (Ca) dan Magnesium (Mg) dan
menjadikannya larut di dalam air boiler pada suhu yang tinggi. Bahan kimia ini
bertindak mengurangkan pembentukan TDS (pepejal terlarut) yang membantu
dalam pembentukan scale. Nama bahan kimia yang digunakan ialah Sodium
Phosphat (Na(PO4)).

✓ pH dan Alkalinity Booster - Memberi alkalinity dan pH yang cukup tinggi untuk
menghalang pengaratan dan pembentukan scale serta memastikan Ca & Mg larut
pada suhu tinggi bagi mengurangkan kandungan TDS di dalam air boiler. Nama
Bahan kimia yang digunakan ialah Sodium Hidroksida (NaOH).

✓ Oxygen Scavenger - Bertindak ke atas Oksigen (O2) yang terlepas daripada


deaerator untuk menghalang pengaratan. Berkesan sepenuhnya sekiranya
kebanyakan Oksigen (O2) dikeluarkan melalui deaerator sehingga 0.1 ppm. Nama
bahan kimia yang digunakan ialah Sodium Sulfit (NaSO 3) atau Hidrazin (N2H4).

✓ Sludge Conditioner - Menukarkan sifat bahan terapung atau pepejal terampai


dalam dandang stim supaya tidak melekat pada tiub, upriser, downcomer, header
dan juga drum. Nama bahan kimia yang digunakan ialah Potassium Phosphate
(Mg(PO4)2).

3. Kawalan dan Analisis Kualiti Air Dandang


a) Julat Kawalan Air Dandang (Julat ini bergantung kepada kapasiti stim Dandang)
I. pH - 10.5 – 11.5
II. Alkalinity - 300 – 500
III. Total Dissolved Solid (TDS) - 1800 – 2000
IV. Chloride - 300 – 500
V. Sulphite - 300 – 500
VI. Phosphate - 30 – 50
VII. Silica - < 50 ppm
VIII. Iron - < 20 ppm

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 32


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

b) Analisis Kualiti Air Dandang


I. pH – adalah penunjuk yang digunakan untuk menentukan darjah keasidan dan
kealkalian sesuatu bendalir.
II. Alkalinity – adalah penunjuk yang digunakan untuk menentukan keterlarutan
sesuatu bendasing yang wujud di dalam air dandang seperti Kalsium, Magnesium,
dsb.
III. Total Dissolved Solid (TDS) – pepejal terlarut yang wujud di dalam air dandang.
IV. Sulphite -adalah penunjuk kandungan oksigen terlarut di dalam air dandang.
V. Phosphate – adalah penunjuk kandungan pepejal yang tidak terlarut di dalam air
dandang.
VI. Silica – adalah penunjuk kepada kandungan silica di dalam air dandang.
VII. Iron – adalah penunjuk kandungan besi yang boleh menyebabkan pengaratan di
dalam dandang stim.

c) Hubungkait Kesan Kualiti Air Dandang

I. pH – berhubungkait dengan akliniti seperti M-alkalinity, P-alkalinity, atau OH-


alkaliniti. Jika pH air rendah bereti alkaliniti juga akan rendah. Jadi kemampuan
untuk alkaliniti untuk melarutkan pepejal terlarut adalah rendah. Malah akan
menyebabkan berlakunya “Foaming” di dalam Dandang Stim. Untuk menaikkan
kandungan pH adalah dengan menambahkan bahan kimia pH Booster ke dalam air
Dandang.
II. Alkalinity – bacaan ini dirujuk kepada pH dan TDS. Jika Alkaliniti rendah, maka
kandungan TDS akan meningkat sebab pepejal terlarut di dalam air Boiler rendah.
Bagi mengatasi masalah pepejal tidak terlarut melekat pada dinding dandang stim
III. Total Dissolved Solid (TDS) – Bacaan TDS, bergantung kepada pH, Alkaliniti, TDS
dan kekerapaan Blowdown. Jika TDS tinggi, kekerapan Blowdwon diperlukan untuk
mengurangkan kandungan TDS pada julat yang diperlukan. Jika gagal mengawal
blowdown, maka kebarangkalian untuk wujud “scale” adalah tinggi.
IV. Sulphite – bacaan ini adalah berhubungkait kepada kecekapan deaerator yang
berfungsi untuk mengeluarkan oksigen dibawah 1 ppm dan kecekapan blowdown
semasa operasi. Jika kandungannya tinggi, keberangkalian untuk berlaku
Pengaratan dan Scale di dalam dandang adalah tinggi. Jika rendah, kandungan
sulphite untuk bertindak balas dengan alkaliniti adalah rendah untuk
mengurangkan TDS yang boleh menyebabkan TDS menjadi tinggi.
V. Phosphate – bacaan ini adalah berhubungkait TDS, jika kandungannya tinggi
maka TDS juga akan tinggi. Untuk mengawal kandungan ini, adalah dengan
menggunakan bahan Phosphate reagent ke dalam air Dandang. Jika tidak dikawal,
ia akan menyebabkan kewujudan “scale” di dalam Dandang.
VI. Silica – bacaan ini adalah berhubungkait dengan TDS, jika kandungannya tinggi,
maka akan menyebabkan kandungan TDS sedikit tinggi. Tetapi silica ini amat
berbahaya kerana akan mewujudkan “Hard Scale” di dalam Dandang. Hard Scale
adalah amat sukar dibuang secara cucian mekanikal pada tiub. Tetapi untuk cuci
kimia memerlukan masa yang panjang. Jika sukar juga pada bahagian tiub, ianya
perlu ditukar dengan baru.
VII. Iron – bacaan ini adalah berhubungkait dengan kandungan Iron di dalam air
dandang. Jika kandungannya tinggi, ia perlu dibuang dengan bahan kimia melalui
air dandang untuk dilarutkan ke dalam air dan seterusnya dibuang melalui
“Blowdown”.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 33


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

4. Kesan dan Kerosakan disebabkan oleh Kegagalan Rawatan Air


a) Kesan Foaming dan Priming (Carry-Over) terhadap kegagalan Rawatan Air
Kesan Foaming dan Priming ini akan memberi kesan kepada operasi Turbin dan juga
akan mengakibatkan kerosakan pada Wheel dan Nozel Turbin.

b) Kerosakan yang dialami akibat kegagalan Rawatan Air


Kesannya akan mengakibatkan berlakunya pembentukan “Scale”, “Corrosion” dan
“Pitting”.

5. Deposit, Scale, Corrosion dan Pitting


a) Deposit / Scale
I. Deposit adalah hasil daripada pembentukan mendakan bahan mineral atau bahan
tercemar yang tidak terlarut atau pepejal terampai dalam bekalan air dandang.

II. Scale adalah hasil daripada pembentukan deposit yang berkumpul dan melekat pada
bahagian “water side” dandang stim.

III. Jenis-jenis Deposit / Scale ialah:


✓ Phosfat
▪ Dikenali sebagai Soft Deposit / Scale.
▪ Juga terhasil daripada bahan kimia rawatan dalaman yang berlebihan dan
kelihatan berwarna kelabu.
▪ Terdapat juga yang berwarna coklat kemerahan.
▪ Mudah ditanggalkan dan dibersihkan.
✓ Karbonat
▪ Sangat poros tetapi boleh bertukar membentuk kristal.
▪ Scale yang terbentuk juga kelihatan rata.
✓ Sulfat
▪ Berbentuk kristal yang kecil tetapi lebih keras dan sedikit brittle daripada
karbonat.
✓ Silica
▪ Membentuk scale yang sangat keras dan brittle.
✓ Iron
▪ Berwarna hitam atau gelap.
▪ Bersifat magnetik dan merupakan pelekat yang baik dalam pembentukan
scale daripada deposit.
▪ Terhasil daripada sisa-sisa karat.

IV. Bahan utama yang menyebabkan pembentukan deposit / scale di dalam air dandang
ialah:
✓ Kalsium Karbonat
✓ Magnesium Karbonat
✓ Sulfit Hidroksida
✓ Phosfat Hidroksida
✓ Silica Hidroksida

V. Sumber atau punca-punca yang menyebabkan kehadiran deposit / scale:


✓ Air Mentah / Air Dandang.
✓ Kondensate kitar semula.
✓ Air by-pass softener.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 34


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

VI. Kesan Deposit / Scale ke atas air dandang:


✓ Menjadi penebat haba di bahagian “water side” dandang stim.
✓ Kandungan deposit yang tinggi boleh menyebabkan tiub tersumbat atau tiub
“buldging”.
✓ Pencemaran kualiti stim boleh menyebabkan kerosakan pada turbine blade,
piston pam, dan hakisan pada bahagian paip stim, injap dan sebagainya.

b) Corrosion / Pitting

METALURGI PEMILIHAN BAHAN DALAM PEMBINAAN DANDANG STIM


1. Komposisi Aloi dalam Keluli (Steel)
Dalam pembuatan keluli, tujuan penambahan unsur-unsur aloi adalah untuk menguatkan
struktur logam tersebut, menjadikannya tahan karat, tidak rapuh, dan lain-lain aspek yang
gagal diatasi oleh logam biasa. Unsur-unsur tersebut ialah:
a) Karbon
jika kandungan lebih 1.2% dalam besi, ia meningkatkan kekuatan (strength) dan
kemuluran (ductility) keluli. Apabila kandungannya melebihi 2%, pembentukan berlaku,
yang mengurangkan kekuatan dan kemuluran besi tersebut. Apabila kandungannya
melebihi 5 – 6%, menyebabkan logam tersebut menjadi rapuh dengan kekuatan yang
rendah untuk mana-mana jenis aplikasi beban.

b) Mangan
Apabila unsur ini digabungkan dengan sulfur, ia boleh menghalang pembentukan iron
sulfida pada “grain boundaries”. Ini dapat mengurangkan pemecahan pada permukaan
logam pada suhu “steel-rolling” yang memberi hasil kualiti yang baik ke atas permukaan
logam selepas proses rolling.

c) Nikel
Unsur ini meningkatkan kekuatan (toughness) atau ketahanan untuk dimampat . Ia juga
merupakan element aloi yang utama dalam meningkatkan kekuatan pada suhu yang
rendah.

d) Kromium
Unsur ini merujuk ketahanan pada karat dan ketahanan pada haba dalam aloi. Kromium
juga digunakan dalam carburizing grades dan high-carbon-bearing steels.

e) Molybdenum
Seperti nikel, unsur ini tidak teroksida dalam proses pembuatan keluli. Unsur ini akan
meningkatkan kekuatan tegangan pada suhu tinggi dan mengurangkan kebolehannya
untuk menjadi rapuh.

f) Boron
Ia tidak membentuk karbid atau menguatkan ferrite, suatu paras kekerasan boleh dicapai
tanpa kesan yang kurang baik daripada machinability dan cold formability yang wujud
dalam unsur aloi.

g) Aluminium
Dalam jumlah kandungan 0.95% – 1.3%, unsur ini digunakan dalam penitridan keluli
kerana kecenderungannya membentuk aluminium nitrida yang menghasilkan permukaan
yang keras dan ketahanan haus pada permukaan.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 35


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

h) Silikon
Apabila unsur ini digabungkan dengan karbon, ia akan menghasilkan karbid yang keras
di dalam aloi keluli yang memberi kesan dalam meningkatkan kekuatan elastic tanpa
kehilangan kemuluran.

i) Tungsten
Unsur ini akan membentuk karbid yang stabil dan keras apabila ditambah dalam keluli. Ia
meningkatkan suhu kritikal dan meningkatkan kekuatan aloi pada suhu tinggi.

j) Vanadium
Unsur ini bertindak sebagai agen penyahoksidaan. Ia juga membentuk karbid yang
keras, dan meningkatkan kekuatan elastik dan tegangan pada low-carbon dan medium-
carbon steel.

2. Bahan Tercemar dalam Pembuatan Keluli


Dalam pembuatan keluli, kekuatan, kerapuhan, dan sifat-sifat aloi dalam keluli boleh
dipengaruhi dengan kehadiran unsur-unsur seperti berikut:

a) Sulfur
mempunyai kesan yang sama dengan cast iron, membuatkan logam cepat panas atau
rapuh pada suhu tinggi. Hasilnya, ia memberi keburukan dalam keluli yang digunakan
pada suhu berperingkat atau dengan lebih jelasnya boleh menyebabkan kesukaran
semasa hot-rolling atau mana-mana operasi shaping. Kandungannya dalam keluli mesti
kurang daripada 0.05%.

b) Fosforus
ia membuatkan keluli tersebut cepat sejuk atau rapuh pada suhu rendah, jadi ia tidak
diperlukan untuk tujuan mampatan ketika sejuk. Walaubagaimanapun, ia memberi kesan
baik iaitu memudahkan proses hot-rolling dan ketajaman semasa casting. Ia juga
kekadang ditambah bagi memudahkan clean-cut ketika casting. Kandungannya dalam
keluli juga tidak boleh melebihi 0.05%.

c) Oksigen
apabila iron berada pada bentuk cecair, mana-mana oksigen bebas mudah bertindak
balas dengan iron untuk membentuk iron oksida yang kebiasaannya wujud dalam bentuk
yang nipis di dalam logam. Kemudian, ia mewujudkan titik kelemahan dan meningkatkan
kerapuhan, kepekatan daripada lopak-lopak dan tegasan, dan menghasilkan
pembentukan rekahan yang akhirnya menyebabkan logam tersebut mungkin patah.

d) Hidrogen
terhasil apabila keluli direndamkan ke dalam asid sulfurik untuk mengeluarkan mill scale
sebelum cold drawing, juga terbentuk ketika memanaskan keluli selama beberapa jam,
atau ianya keluar secara perlahan-lahan pada suhu biasa. Ia juga meningkatkan
kekerasan logam tersebut.

e) Nitrogen
mempunyai kesan mengeras dan merapuh dalam keluli. Ia juga diperlukan dalam
menghasilkan permukaan keras pada logam dibawah keadaan kawalan pembuatan.

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 36


NOTA RUJUKAN JURUTERA STIM/DREBAR ENJIM STIM

f) Bahan Asing Bukan metalik


wujud semasa plate-rolling dalam pembuatan keluli. Ia juga menyebabkan berlakunya
lamination, atau planes di dalam plat di mana berlakunya pemisahan logam atau
pembentukan lopak (void).

3. Ciri-ciri Fizikal Bahan dalam Pembuatan Keluli

4. Proses Pembuatan Keluli (Working of Steel)


a) Hot Working
b) Cold Working

5. Proses Perawatan Haba dan Aplikasi ke atas Keluli


a) Annealing
b) Softening
c) Tempering
d) Spherodizing

6. Ujian Pemusnahan
a) Tensile Test
b) Hardness Test
c) Bending Test
d) Fracture Test

7. Ujian Tanpa Musnah ke atas Keluli


a) Visual Inspection
b) Ujian Dye Penetrant
c) Ujian Magnetic Particle Inspection
d) Ujian Radiografi
e) Ujian Eddy Current

8. Creep dan Fatigue

KIMPALAN (WELDING)

a) Teori dan Prinsip-prinsip Kimpalan


b) Jenis-jenis Kimpalan
c) Aplikasi Kimpalan
d) Pemeriksaan Ke atas Kimpalan
e) Kerosakan dan Pembaikan Kimpalan
f) Spesifikasi Prosedur Kimpalan (Welding Procedure Specification - WPS)

PENGANDUNG BERTEKANAN DAN LAIN-LAIN PERALATAN


a) Steam Turbine
b) Steam Separator
c) Back Pressure Receiver
d) Drop Leg
e) Pam
f) Steam Traps

Shah Rizan Sulaiman (127/2011 – Jurutera (Stim) Gred I) 37

Anda mungkin juga menyukai