Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Selasa 2 NOV 2021 3 9.30 – 10.30 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 10.0 MESIN


TAJUK: Mereka Cipta Model Tangkal Berfungsi
STANDARD
10.1 Takal
KANDUNGAN
10.1.4 Mereka cipta model takal yang berfungsi.
STANDARD
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang takal melalui lakaran, TMK, penulisan atau
PEMBELAJARAN
lisan secara kreatif.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mereka cipta model takal yang berfungsi.
KRITERIA
Murid berjaya mereka cipta model takal yang berfungsi.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
2. Murid membuat kerja secara individu dan dibantu keluarga di rumah.
3. Murid berfikir dan mengumpul idea untuk mereka cipta model takal.(KBAT)
4. Murid mengikut langkah-langkah seperti dalam buku teks:-
AKTIVITI PDPC i. Mengenal pasti masalah
ii. Menjana idea
iii. Membuat lakaran (PAK21)
5. Murid bercerita tentang takal yang direka cipta itu di atas kertas modul. (PBD)
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)
AKTIVITI PAK-21
Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)
Memerhati Mengelas
KEMAHIRAN
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
PROSES SAINS
Meramal Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan Membersihkan peralatan sains dengan
sains dengan betul cara yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul
MANIPULATIF dengan betul dan selamat dan cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 133-134, buku aktiviti halaman 90 dan Modul
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mencipta Sains dan Teknologi Bekerjasama
TP (PBS) 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Selasa 3 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 10.0 MESIN


TAJUK: Mereka Cipta Model Tangkal Berfungsi
STANDARD
10.1 Takal
KANDUNGAN
10.1.4 Mereka cipta model takal yang berfungsi.
STANDARD
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang takal melalui lakaran, TMK, penulisan atau
PEMBELAJARAN
lisan secara kreatif.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mereka cipta model takal yang berfungsi.
KRITERIA
Murid berjaya mereka cipta model takal yang berfungsi.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
2. Murid mengikut langkah-langkah seterusnya untuk membina model takal (KBAT) (PBD) :-
a. Ukur, tanda dan potong kotak serta botol.
b. Tebuk lubang pada bahagian tengah kotak.
AKTIVITI PDPC c. Cantumkan bahagian kotak dan botol.
d. Masukkan straw pada lubang yang telah ditebuk.
e. Cucuk lidi pada bahagian straw.
f. Gantung dan uji takal yang telah siap.
3. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini. (PAK21)
Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)
AKTIVITI PAK-21
Talk Partners ( Rakan Berbual)
Memerhati Mengelas
KEMAHIRAN
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
PROSES SAINS
Meramal Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan Membersihkan peralatan sains dengan
sains dengan betul cara yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul
MANIPULATIF dengan betul dan selamat dan cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 133-134, buku aktiviti halaman 90.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mencipta Sains dan Teknologi Bekerjasama
TP (PBS) 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai