Anda di halaman 1dari 16

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TERENGGANU

KERJA KHUSUS CTU101 PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM/FUNDAMENTALS OF ISLAM

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN ISLAM


USTAZ ABDUL HADI BIN ISMAIL

HMD1TA GROUP 1 NUR HISYAM BIN KAMARUDDIN (2010296768) MUHAMMAD AZIZI BIN MASRUR (20107624408) ANNAL SABRIE BIN MUDA (2010267294)

MOAMMAD ROZMI AMIR BIN RAMLY (2010635258)

PENDAHULUAN

Allah telah memberi pengakuan bahawa Islam adalah agama yang diredai-Nya dan amat sesuai dijadikan panduan dan ikutan kepada manusia. Islam adalah agama yang berbeza dengan agama-agama lain. Islam merupakan al-Din iaitu suatu cara hidup manusia. Apabila Islam itu dinobatkan suatu cara hidup manusia, ini bermakna Islam meletakkan beberapa garis panduan dan peraturan hidup dalam memandu kehidupan manusia. Jadi manusia hendaklah mengikuti budaya hidup Islam. Sebaik-baik nikmat kurniaan Allah S.W.T kepada umat manusia ialah Islam. Islam merupakan agama yang mulia dan amat sesuai sekali dengan fitrah semula jadi manusia bagi menjamin kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

Islam pada bahasa ialah selamat, sejahtera, aman dan damai.Manakala pada pengertian syarak ialah menyerahkan diri dengan mengabdikan diri kepada Allah S.W.T semata- mata, tunduk dan patuh kepada segala suruhan Allah S.W.T dan meninggalkan segala larangan Allah.S.W.T. Daripada pengertian di atas, Islam adalah agama yang diredai Allah S.W.T dan Islam adalah agama yang memandu hidup manusia ke arah kesejahteraan dan keredaan hidup di dunia serta kenikmatan hidup di akhirat sebagaimana firman Allah S.W.T.

Sebelum kedatangan Islam,didapati masyarakat pada masa itu meraba-raba mencari tuhan. Ada yang menyembah berhala patung, pokok, matahari , sungai, hatta manusia sekalipun dan sebagainya. Ada juga manusia yang mengaku menjadi tuhan seperti Firaun, Hamman dan lain-lain lagi. Dalam pada itu pula kita dapati cara beribadat mereka tidak sama antara satu sama lain dan sudah semestinya batil. Ada yang langsung tiada agama atau dikenali sebagai atheist. Ada berhala yang mereka sembah itu bermacam-macam keadaan dan bentuk. Ada yang besar, kecil, tinggi, rendah dan sebagainya. Berhala yang mereka sembah adalah hasil buatan mereka sendiri dan manamana makhluk yang mereka sembah tidak dapat memberi apa-apa kebaikan dan kemudaratan kepada manusia. Sudah nyata pasti makhluk yang mereka sembah dan yang mengaku dirinya tuhan akan musnah dan binasa akibat keangkuhan dan ketakburan mereka terhadap nikmat Allah S.W.T.

Dalam pada itu juga Allah telah menegaskan bahawa agama-agama lain yang wujud di dunia ini selain daripada agama Islam tidak akan mendapat tempat di sisi Allah. Sesiapa yang menganut atau mempercayai agama selain agama Islam maka dia adalah tergolong dalam orang-orang yang rugi dan di akhirat nanti akan mendapat balasan yang amat buruk sekali iaitu neraka Jahanam.

Cara hidup yang dianjurkan oleh Islam adalah yang terbaik dan terindah yang tiada tolak bandingnya dengan ajaran-ajaran agama lain. Semasa zaman Jahiliyyah dahulu, kita dapati masyarakat hidup dengan tiada nilai-nilai murni, tiada kesejahteraan hidup, tiada jaminan untuk mengecap kebahagian, hidup dalam ketakutan, huru hara,

maksiat berleluasa dan sebagainya. Kita dapati yang kaya berkuasa, yang miskin dijadikan hamba abdi, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa membuat kejahatan dibiarkan tetapi yang miskin membuat kejahatan diseksa. Ini berlaku adalah kerana tiada panduan hidup yang hakiki dan setiap puak ada undang-undang tersendiri yang boleh dipinda-pinda mengikut hawa nafsu mereka.

Islam datang untuk membetulkan keadaan akhlak manusia.Menyeru manusia membuang segala sifat kemungkaran yang berpunca daripada nafsu yang jahat dan godaan syaitan kepada sifat dan akhlak yang terpuji dan dipandang mulia oleh Allah S.W.T.Islam datang untuk menyucikan hati-hati manusia,menanam benih-benih nur iman dan hidayah. Kalau dahulu sebelum datangnya Islam,masyarakat hidup porak peranda. Kekuatan fizikal dan kabilah menjadi asas kepada penguasaan terhadap kaum yang lain. Manusia hidup dalam kesesatan yang nyata,boleh dikatakan sama dengan haiwan malah lebih teruk daripada haiwan. Islam yang dicari oleh manusia amat berguna kepada manusia untuk memajukan diri ke tahap yang lebih baik.Dengan ilmu itu jugalah dapat manusia membangunkan tamadun hidup manusia yang berjalan dengan kehendakkehendak Islam.

Bagi orang yang berilmu,Islam memberi kelebihan darjat istimewa di dunia mahupun di akhirat. Islam juga mengangkat martabat kedudukkan orang yang berilmu kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah S.W.T dan dihormati masyarakat Setelah kita mengetahui dengan panjang lebar mengenai Islam dan peranan Islam terhadap corak hidup manusia,maka dapat kita simpulkan bahawa Islam itu adalah

sebenarnya agama yang paling indah dan mulia di sisi Allah S.W.T. Islam juga dikatakan amat indah kerana ianya mempunyai beberapa faktor, dan faktor-faktor itu akan dapat kita bincangkan bersama. HURAIAN Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tidak terdapat pada agama lain atau pun ciptaan manusia sendiri. Antara ciri-ciri keistimewaan tersebut adalah seperti, Rabbaniyah, Syumulliyah, Waqiiyah, Alamiyah, Sepadu dan Seimbang :

Rabbaniyah Rabbaniyah membawa erti bahawa Islam datangnya daripada Allah S.W.T. Ia juga merangkumi hukum-hakam, konsep, prinsip dan nilai-nilai peraturan hidup manusia adalah mutlak milik Allah S.W.T. Manusia yang hidup di muka bumi ini hanyalah sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Seseorang yang mempunyai hubungan erat dengan Allah S.W.T adalah disebut sebagai rabbani. Sudut Rabbani ini terbahagi kepada dua bahagian :

1) Rabbani dari sudut matlamat dan tujuan. Bererti Islam menjadikan hubungan yang baik dengan Allah dan mendapat keredhaanNya sebagai matlamat terakhir kehidupan. Kesemua ajaran Islam baik yang bersangkutan dengan aqidah, muamalah, akhlak dan lain- lain adalah bertujuan untuk menyedarkan manusia supaya menjadi hamba kepada Allah semata-mata.

Kesan daripada konsep ini, kita dapat mengetahui matlamat hidup manusia di dunia, mengenal fitrah di bumi, selamat dari pertentangan dengan diri sendiri dan bebas dari sifat perhambaan dan runtuhan hawa nafsu.

2) Rabbani dari sudut manhaj dan sumber. Rabbani dari sudut manhaj bererti manhaj ini adalah rabbani kerana bersumberkan kepada wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam dua pendekatan. Pertama wahyu diturunkan dalam bentuk lafaz dan makna, iaitu al-Quran, dan yang kedua ialah dalam bentuk maknanya sahaja iaitu al-Sunnah.

Kesan daripada sumber dan manhaj rabbani ini ialah Islam terhindar dari segala bentuk kekurangan, terhindar dari pengaruh kekayaan, Islam sesuai untuk semua manusia, dan mendapat penghormatan dan kehebatan. Islam agama Allah S.W.T dan agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah S.W.T sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Surah AliImran ayat 19). Islam dicipta oleh Allah S.W.T manakala agama-agama lain adalah hasil ciptaan idea dan falsafah serta pandangan manusia. Sesiapa yang menganut agama lain adalah sesat.

Syumuliyah Syumuliyah bererti ajaran Islam itu adalah sempurna dan lengkap. Malah tiada cacat celanya yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali, dari sekecil-kecil urusan sampailah ke besar-besar perkara. Segala apa yang diterangkan oleh Islam adalah benar dan nyata belaka. Dalam hal ini, beberapa aspek dijelaskan, antaranya ialah :

Sudut Kesyumulan Islam Islam telah mengemukakan undang-undang ataupun peraturan-peraturan kepada manusia untuk mengatur hubungan sesama manusia. Islam juga telah menjelaskan hukuman-hukuman terhadap mereka yang melanggar perundangan sama ada yang berkaitan dengan sivil atau jenayah seperti hukuman hudud dan qisas (bunuh balas).

Ia juga berkaitan dengan hukum yang bersangkutan dengan urusan hubungan manusia dengan Allah seperti solat, haji, puasa, dan ibadah lain. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain seperti hukum nikah, muamalah, kehakiman, hukum berkaitan dengan pemerintahan Negara, harta dan hukuman denda kepada pesalah yang melakukan kesalahan.

a)Keadilan

Islam telah memperjuangkan keadilan. Keadilan dalam islam adalah memberi hak kepada yang berhak tanpa sebarang kekurangan. Keadilan wajib diberikan kepada semua insan baik muslim, musuh Islam atau kawan, ahli keluarga, atau bukan ahli keluarga.

b)Kehakiman Islam mengemukan system kehakiman. Ini bermaksud bahawa Islam menentukan di dalam hubungan permasalahan sesama manusia kerana manusia sangat memerlukan seorang hakim yang dapat menghukum dan menyelesaikan perselisihan mereka serta dapat mengembalikan hak kepada yang empunya hak. Islam telah meletakan bahawa kehakiman merupakan fardhu. Dimana setiap hakim Muslim mestilah menjatuhkan hukuman mengikut yang telah ditentukan oleh Allah.

c)Negara Dalam soal bernegara, Islam telah menjelaskan hukum-hukum berkenaan persoalan Negara. Islam bukanlah terbatas dalam lingkungan hubungan di antara manusia dengan manusia dengan Allah sahaja, malah menyusun hubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan jamaah lain. Ketua negara dipilih dikalangan orana-orang Islam sesuai dengan syarat- syarat seperti sifat ukhuwwah dan amanah. Peranan ketua negara Islam ialah melaksanakan syariat dan membimbing manusia untuk melakukannya

d)Akhlak Islam mengambil berat soal akhlak. Pengambilan berat Islam terhadap akhlak jelas dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran tentang sifat-sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang beriman.

e)Ilmu Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah makrifat dan mengenali hakikat sesuai dengan tempat dan mengetahui sesuatu yang diturunkan oleh Allah, mengetahui tujuan manusia diwujudkan oleh Allah dan kehidupan akhirat yang mengakhiri manusia. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang boleh membawa kepada mengenali Allah.

Alamiyyah Alamiyah bermakna sesuai untuk semua orang dan tempat. Islam sesuai untuk orang Arab, Melayu, Cina, India, dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ia bukan untuk segolongan atau satu bangsa sahaja. Ia juga sesuai di semua tempat sama ada di Kutub Selatan mahupun Kutub Utara. Ia juga sesuai untuk semua zaman sama ada zaman Rasulullah S.A.W atau zaman teknologi moden yang canggih ini. Sesuai sampai ke hari qiamat. Islam meraikan kehendakan dan keperluan manusia dalam beberapa perkara seperti:

Dharuriyyat

Iaitu kehidupan manusia tidak akan wujud dengan ketiadaannya. Perkara- perkara dharuriyyat ini perlu untuk menjaga akal, jiwa, keturunan, dan harta. Hijayyat

Iaitu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Namun manusia hidup tanpa kewujudkannya. Tahsinniyyat

Iaitu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup dengan lebih mulia. Di mana ketiadaannya tidak menjejaskan kehidupan manusia. Ia lebih mirip kepada unsur kesempurnaan dan kemewahan. Alimiyyah Islam membawa keadilan sejagat kepada seluruh alam terutamanya manusia. Keadilan Islam bukan hanya terbatas kepada individu, puak, keturunan, warna kulit dan sempadan malah keadilan Islam adalah alamiyyah iaitu menyeluruh. Ini terbukti apabila

Rasulullah s.a.w telah menolak diringankan hukuman potong tangan ke atas Fatimah binti al-Aswah seorang wanita golongan bangsawan Bani Makhzum yang telah mencuri. Begitu juga diriwatkan bahawa Baginda s.a.w sendiri akan memotong tangan anaknya Fatimah sekiranya dia mencuri. Sudah jelas dan amat nyata sekali kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang indah dan memenuhi kehendak manusia.

Waqiiyah

Al-Waqiiyah bermaksud ajaran Islam adalah bersifat praktikal dan sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia. Apa-apa persoalan yang ditimbulkan oleh manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan mereka dapat diselesaikan oleh Islam melalui ajaran-ajarannya yang benar lagi tepat sekali. Islam perkara mengikut suasana dan tempat. Contohnya: Islam mewajibkan menutup aurat tetapi cara pelaksanaannya mengikut tempat dan suasana di mana seseorang Muslim itu berada.

Sepadu dan Seimbang

Seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar sepadu seimbang.Setiap satu bahagian dengan bahagian yang lain saling berkaitan. Oleh itu syariah ini perlu diamalkan secara keseluruhannya oleh manusia, bukan sebahagian tertentu sahaja. Apabila manusia hanya mengambil sebahagian tertentu sahaja dan meninggalkan sebahagian perintah yang lain maka cacatlah Islam mereka serta pincanglah kehidupan masyarakat dan negara.

Kesepaduan dan keseimbangan sistem Islam ini bukan sahaja dalam aspek hukum bahkan dalam semua ciptaan Allah S.W.T. termasuklah penciptaan langitdan bumi serta peredaran bumi, bintang dan matahari, semuanya bersifat sepadu dan seimbang. Seimbang bermaksud sama berat dan tidak berat sebelah.Keseimbangan juga dapat dilihat dari sudut rohani dan jasmani, dunia dan akhirat.Islam juga menjamin keseimbangan antara kehidupan individu dan masyarakat.

Tinggi dan Agung

Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diterima oleh Allah S.W.T. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Sesungguhnya ugama(yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam (Ali-Imran:19)

Ketinggian Islam adalah bermula dari keyakinan bahawa Islam itu datang dari Zat yang Maha Tinggi. Islam disifatkan sebagai satu-satunya agama yang mempunyai kedudukan yang tertinggi jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Malah adalah tidak wajar membandingkan Islam dengan agama budaya ciptaan manusia

CIRI-CIRI KEUNGGULAN ISLAM 1.Persamaan (kesamarataan): Sesungguhnya Allah SWT akan memberi pahala yang sama kepada kaum lelaki dan kaum wanita apabila melakukan amal ibadat tanpa dibezakan mengikutjantina;begitu juga saf hadapan di masjid bukan dikhususkan kepada golongan hartawan atau pemimpin tertentu, malah disediakan kepada siapa yang datang lebih awal dalam kalangan orang Islam dan sebagainya.

2.Keadilan: Islam berlaku adil kepada sesiapa dalam kalangan manusia walaupun seorang itu tidak Islam, jika dia diperlukan tanpa alasan yang munasabah, dia perlu dibela sama seperti orang Islam dalam erti kata lain bahawa Islam melindungi hak-hak manusia.

3.Kebebasan: Islam memberikan kebebasan untuk bersuara atau memberi pendapat, kebebasan berfikir, berpolitik, beragama, berusaha dan lain-lain, tetapi bagi orang Islam tidak bermakna mereka bebas memilih cara hidup atau fahaman lain yang tidak selari dengan Islam ataupun mereka tidak boleh diberi peringatan untuk mendirikan solat atas alasan mereka bebas untuk tidak bersolat.

4.Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain: Ia merupakan ciri utama yang pernah ditegaskan oleh baginda RasulullahS.A.W., dalam erti kata bahawa seorang Muslim itu tidak boleh melakukan tindakan yang boleh membahayakan orang lain seperti terlibat dalam aksi bahaya mat rempit atau lumba haram.

5.Islam menjamin hak asasi manusia: Ia merupakan satu jaminan yang diabaikan oleh kebanyakan falsafah ciptaan manusia.

6. Menjaga enam perkara iaitu agama, harta, akal, jiwa, kehormatan dan keturunan Diri kita akan sentiasa dijaga dari pelbagai sudut. Elemen-elemen negatif susah untuk diimplementasikan ke dalam diri anak-anak muda.

PENGHARGAAN

Pertama sekali kami ingin bersyukur kepada Allah S.W.T. kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hadi kerana memberi dorongan ketika menyiapkan tugasan ini. Ketiga, kepada ahli kumpulan yang saling bantu-membantu dan kerjasama yang baik dalam menyiapkan tugasan ini.Terakhir sekali, kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain yang sering berusaha memberi pendapat dan pertolongan.

RUMUSAN

Selepas menyiapkan tugasan ini kami telah banyak mempelajari tentang ciri-ciri keistimewaan agama Islam. Ciri-ciri keunggulan tersebut antaranya rabbani, syumul dan lengkap, sepadu dan seimbang, waqie atau praktikal, tinggi dan agung, dan alami dan universal. Pertama, apakah maksud rabbani? Maksud rabbani ialah sumber utama syariah ialah wahyu Allah S.W.T. diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan dua perkataan. Bagi syumul dan lengkap, syariah Islam merangkumi segenap aspek hidup manusia, memenuhi segala kepentingan mereka dalam bentuk daruriyyat, hijayyat dan tahsiniyyat. Sepadu dan seimbang pula, seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar sepadu dan seimbang. Selain itu, tentang sepadu dan seimbang ialah setiap satu

bahagian dengan bahagian yang lain saling sering berkaitan. Ketiga, perkara-perkara tentang waqie atau praktikal. Islam bukan agama yang berbentuk teori semata-mata iaitu yang menyangkut kepada persoalan hati dan fikiran, bukan juga kepada pertuturan sahaja, malah lebih dari itu kerana Islam adalah agama yang mencukupi seluruh kejadian manusia dan bidang kehidupan. Keempat, tinggi dan agung. Islam satu-satunya agama yang diakui dan diterima oleh Allah S.W.T. Terakhir, alami dan universal. Islam adalah agama yang bersifat universal yang bermaksud ia meliputi semua tempat dan masa.

Bahan Rujukan:

Internet: http://noradilla tripod.com/skimatarbiyyahhipij/104.html http://www.harakahdaily.net/tm/index.php? option=com_content&task=view&id=11063&itemid=50

Buku Rujukan: 1. Terjemahan Al-Quran 2. Prinsip-prinsip asas Islam: Islam dan Akidah. Mohd Asri Abdullah