Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 8/1/2019 5 12.00 – 13.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN 1.1.7 Mengawal pembolehubah
1.1.8 Membuat hipotesis
1.1.9 Mengeksperimen
1.1.10 Mengawal pembolehubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF
(i) Menyatakan maksud kemahiran Saintifik.
PEMBELAJARAN
(ii) Menyatakan kemahiran proses Sains serta maksudnya.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.
1. Murid bersoal jawab dan berbincang secara dalam kumpulan untuk mengingat kembali kemahiran
proses sains yang telah dipelajari dalam tahun sebelumnya.
2. Murid menyenaraikan kemahiran proses sains dan maksudnya seperti yang telah dipelajari dalam
bentuk peta minda. (PAK21)
AKTIVITI PDPC 3. Murid mempersembahkan peta minda yang dihasilkan secara berkumpulan di hadapan kelas.
(PAK21)
4. Murid mencatat nota yang diberi oleh guru di dalam buku nota sains.
5. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui apa yang akan dipelajari pada P&P yang akan datang.
(KBAT)
Presentations (Persembahan)- individu,
AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda)
berpasangan, berkumpulan.
KPS Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Carta
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 Isnin 13/1/2019 5 10.00 – 11.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN 1.1.7 Mengawal pembolehubah
1.1.8 Membuat hipotesis
1.1.9 Mengeksperimen
1.1.10 Mengawal pembolehubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF (iii) Menyatakan maksud kemahiran Saintifik.
PEMBELAJARAN (iv) Menyatakan kemahiran proses Sains serta maksudnya.
(v) Menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.

1. Murid mengimbas kembali maksud dan kemahiran asas sains yang telah dipelajari secara lisan.
(PAK21)
2. Murid menjalankan aktiviti mengeksperimen ‘Roket Air’ (Buku Teks ms 2 - 4) dan mengaitkannya
dengan KPS yang dikenalpasti dan berkaitan. (KBAT)
AKTIVITI PDPC
3. Murid memberi laporan hasil eksperimen mereka. (PAK21)
4. Murid mencatatkan hasil eksperimen yang telah dijalankan dalam buku nota.
5. Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan eksperimen dan sewaktu
menyediakan laporan eksperimen.
Recap Group (Mengulangi / mengingat Presentations (Persembahan)- individu,
AKTIVITI PAK-21
semula) berpasangan, berkumpulan.
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa / Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / / Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU Pam basikal, tungku kaki tiga, gunting, jam randik, silinder penyukat, air berwarna, Botol plastic,
BELAJAR penukul, paku, plastic keras, pita pelekat.
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai