Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 Rabu 15/1/2019 5 12.00 – 13.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN 1.1.7 Mengawal pembolehubah
1.1.8 Membuat hipotesis
1.1.9 Mengeksperimen
1.1.10 Mengawal pembolehubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF (i) Menyatakan maksud kemahiran Saintifik.
PEMBELAJARAN (ii) Menyatakan kemahiran proses Sains asas serta maksudnya.
(iii) Menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.
1. Murid bersoal jawab dan berbincang untuk mengingat kembali dan mengaitkan beberapa situasi
mudah untuk memahami kemahiran proses sains (KPS). (PAK21)
2. Murid menjalankan eksperimen Roket Air berdasarkan saiz yang berlainan untuk mencatat tempoh
masa (Buku Teks ms 5) dan mengaitkannya dengan KPS yang dikenalpasti dan berkaitan. (KBAT)
AKTIVITI PDPC 3. Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan eksperimen dan sewaktu
menyediakan laporan eksperimen.
4. Murid mendengar komen atau ulasan guru berkenaan dengan aktiviti yang telah dilakukan tadi.
5. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui apa yang akan dipelajari pada P&P yang akan datang.
(PAK21)
Recap Group (Mengulangi / mengingat
AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)
semula)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa / Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / / Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU Pam basikal, tungku kaki tiga, gunting, jam randik, silinder penyukat, air berwarna, Botol plastic,
BELAJAR penukul, paku, plastic keras, pita pelekat.
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 Isnin 20/1/2019 5 10.00 – 11.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN 1.1.7 Mengawal pembolehubah
1.1.8 Membuat hipotesis
1.1.9 Mengeksperimen
1.1.10 Mengawal pembolehubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF (iv) Menyatakan maksud kemahiran Saintifik.
PEMBELAJARAN (v) Menyatakan kemahiran proses Sains asas serta maksudnya.
(vi) Menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan aktiviti/latihan berkaitan dengan kemahiran proses Sains asas.

1. Murid bersoal jawab dan berbincang untuk mengingat kembali dan mengaitkan beberapa situasi
mudah untuk memahami kemahiran proses sains (KPS). (PAK21)
2. Murid menjalankan eksperimen Roket Air berdasarkan rupa bentuk sayap untuk mencatat tempoh
masa (Buku Teks ms 6) dan mengaitkannya dengan KPS yang dikenalpasti dan berkaitan. (KBAT)
AKTIVITI PDPC
3. Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa menjalankan eksperimen dan sewaktu
menyediakan laporan eksperimen.
4. Murid mendengar komen atau ulasan guru berkenaan dengan aktiviti yang telah dilakukan tadi.
5. Murid membuat refleksi P&P dan melaporkan hasil semua eksperimen yang telah dijalankan.
Recap Group (Mengulangi / mengingat
AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)
semula)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa / Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / / Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU Pam basikal, tungku kaki tiga, gunting, jam randik, silinder penyukat, air berwarna, Botol plastic,
BELAJAR penukul, paku, plastic keras, pita pelekat.
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai