Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 Rabu 22/1/2019 5 12.00 – 13.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.2 Kemahiran manipulatif.
KANDUNGAN
1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
STANDARD
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
PEMBELAJARAN
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF
1. Menjalankan aktiviti penyiasatan memerhatikan kulat roti untuk memahami kemahiran
PEMBELAJARAN
saintifik konsep kemahiran manipulatif (KM).
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan aktiviti penyiasatan ciri-ciri yang terdapat pada beberapa jenis spesimen.
1. Murid menjalankan aktiviti penyiasatan untuk memahami kemahiran saintifik konsep kemahiran
manipulatif (KM) dengan bimbingan guru iaitu (Buku Teks ms 9):
a. menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
b. mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
c. melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
AKTIVITI PDPC d. membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, dan
e. menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
2. Murid menggunakan bawang, lobak merah, peria, cili, terung dan tomato sebagai spesimen. (KBAT)
3. Murid menjalankan eksperimen mengikut langkah-langkah dalam buku teks ms 9.
4. Murid membuat lakaran setiap specimen dengan jelas dan betul. (PAK21)
5. Murid membandingkan hasil lakaran dengan rakan dalam kumpulan mereka. (PAK21)
Stretch to Sketch (Lukis mengikut
AKTIVITI PAK-21 Round Table
kreativiti)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas / Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Psau, alas pemotong, kanta tangan, bawang, lobak merah, peria, cili, terung dan tomato.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 Rabu 29/1/2019 5 12.00 – 13.00 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD
1.2 Kemahiran manipulatif.
KANDUNGAN
1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
STANDARD
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
PEMBELAJARAN
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
PEMBELAJARAN - memahami kemahiran saintifik konsep kemahiran manipulatif (KM).
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya membina Pendingin Hawa Manual menggunakan tenaga bateri.

1. Murid mengimbas kembali kemahiran saintifik konsep kemahiran manipulatif (KM) yang telah
dipelajari sebelum ini. (PAK21)
2. Murid menjalankan aktiviti Mari Teroka (Buku Teks ms 12) iaitu ‘Bikar Menyanyi’ sebagai aktiviti
pengukuhan tajuk KM secara berkumpulan. (KBAT)
AKTIVITI PDPC
3. Murid melengkapkan latihan pengayaan berkaitan penguasaan konsep KPS dan KM yang telah
dipelajari sebagai pengukuhan rumusan pelajaran dalam buku latihan sains.(Buku Teks ms 11). (PAK21)
4. Murid membuat refleksi secara berkumpulan tentang Kemahiran asas sains dan Kemahiran
Manipulatif yamg telah dipelajari.

Recap Group (Mengulangi / mengingat Think– Pair– Share (Fikir- Pasang–


AKTIVITI PAK-21
semula) Kongsi)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan specimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Sudu logam, bikar, air.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai