Anda di halaman 1dari 18

ANALISIS ITEM

ANALISIS ITEM MELIBATKAN:

1. Indeks Kesukaran

2. Indeks Deskriminasi

3. Distraktor

4. Bank Item
Indeks Kesukaran
• Indeks ini menunjukkan aras kesukaran
sesuatu item, iaitu sama ada item itu mudah
dijawab atau susah dijawab.
Cara pengiraan :
• Indeks Kesukaran = Bil. Markah Calon Jawab betul
Jumlah Markah Calon
Jadual Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item
Nilai (p) Pengkelasan Item
0.00 – 0.20 Terlalu sukar
0.21- 0.40 Sukar
0.41-0.60 Sederhana
0.61-0.80 Mudah
0.81-1.00 Terlalu mudah
Contoh : Indeks Kesukaran = 0.65, bermakna 65%
pelajar dapat menjawab item tersebut dengan betul.
Ini bermakna item tersebut mudah.

Indeks kesukaran yang sesuai 0.20 < IK < 0.80

Sumber : Bloom, Hastings dan Madaus (1971).


Indeks Deskriminasi
• Indeks ini digunakan untuk menentukan perbezaan
keupayaan pelajar.
• Mengikut Mehrens dan Lehmann (1991), pelajar
dibahagikan kepada tiga kumpulan pencapaian (27%
tertinggi, 46% sederhana dan 27% terendah)
Cara pengiraan :
Indeks Diskriminasi = Bt - Br Atau Bt - Br
Nt Nr
Bt = jumlah skor betul bagi pelajar berpencapaian tinggi
Br = jumlah skor betul bagi pelajar berpencapaian rendah
Nt = jumlah skor semua pelajar berpencapaian tinggi
Nr = jumlah skor pelajar berpencapaian rendah
Jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item
Nilai (d) Pengkelasan item
0.00 – 0.10 Tidak Baik (item dibuang)
0.11- 0.20 Kurang baik (item disemak
semula)
0.21-0.30 Sederhana ( diskriminasi
sederhana)
0.31-0.4 Baik (item yang berdiskriminasi)
0.41-1.00 Sangat baik (sangat
berdiskriminasi)
** Nitko (2004) – mengatakan item yang baik untuk sesuatu
ujian perlu melebihi 0.30.
Indeks Diskriminasi yang sesuai 0.2 < ID < 0.8
LATIHAN PENGIRAAN
Bil Nama Item Skor
Calon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A / / / / / / / / / / 10
2 B / / / / / / / X / / 9
3 C / / / / / / / / / X 9
4 D / / / / / / X / / / 9
5 E / / / / / / / X X / 8
6 F / / / / / / X X / / 8
7 G / / X / / X X / / / 7
8 H / / X / / / X X / / 7
9 I / / X / / / X X / / 7
10 J / / X / / / X / / X 7
11 K / / / X / / X / X X 6
12 L X / / / X / / X / X 6
13 M / / / X / X X / X / 6
14 N / X / / / X X X / / 6
15 O / / X X / / X / X X 5
16 P / / X / / X X X X / 5
17 Q / / X X X X X / / X 4
18 R X X / X / X X / / X 4
19 S / / X / X X X X X X 3
20 T X / X X X X X X X / 2

Jumlah skor 17 128


Purata Skor 6.4
Bil Jwp Betul dlm 6
(BT)
Bil Jwp Betul dlm 4
(BR)
Indeks 0.85
Kesukaran (p)
Indeks 0.33
Diskriminasi (d)
Jawapan
Bil Nama Item Skor
Calon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A / / / / / / / / / / 10
2 B / / / / / / / X / / 9
3 C / / / / / / / / / X 9
4 D / / / / / / X / / / 9
5 E / / / / / / / X X / 8
6 F / / / / / / X X / / 8
7 G / / X / / X X / / / 7
8 H / / X / / / X X / / 7
9 I / / X / / / X X / / 7
10 J / / X / / / X / / X 7
11 K / / / X / / X / X X 6
12 L X / / / X / / X / X 6
13 M / / / X / X X / X / 6
14 N / X / / / X X X / / 6
15 O / / X X / / X / X X 5
16 P / / X / / X X X X / 5
17 Q / / X X X X X / / X 4
18 R X X / X / X X / / X 4
19 S / / X / X X X X X X 3
20 T X / X X X X X X X / 2

Jumlah skor 17 18 11 14 16 12 5 10 13 12 128


Purata Skor 6.4
Bil Jwp Betul dlm 6 6 6 6 6 6 4 3 5 5
(BT)
Bil Jwp Betul dlm 4 5 1 2 3 1 0 3 2 2
(BR)
Indeks Kesukaran 0.85 0.90 0.55 0.70 0.80 0.60 0.25 0.50 0.65 0.60
(p)
Indeks 0.33 0.17 0.83 0.67 0.5 0.83 0.67 0.00 0.50 0.50
Diskriminasi (d)
Ulasan analisis item:
•Dari segi indeks kesukaran, Item 8 mempunyai
indeks kesukaran 0.5 iaitu sederhana sukar tetapi
indeks diskriminasi adalah 0 maka Item 8 tidak baik
kerana item ini tidak berupaya untuk membezakan
pelajar pandai daripada pelajar lemah. Item ini perlu
dibuang.
•Item 2 mempunyai indeks kesukaran 0.9 iaitu
terlalu mudah dan indeks diskriminasi = 0.17 iaitu
item yang kurang baik. Item ini perlu diubah suai.
Bil Nama Item Struktur Skor
Calon
S1/5 S2/5 S3/10 S4/10 S/20

1 A 5 5 10 10 20 50
2 B 4 5 10 10 20 49
3 C 4 5 10 10 20 49
4 D 4 4 10 10 20 48
5 E 5 3 10 10 20 48
6 F 4 2 10 10 19 47

7 G 4 3 9 10 19 45
8 H 3 2 10 10 20 45
9 I 3 3 9 9 19 43
10 J 3 3 9 9 19 43
11 K 3 2 10 9 19 43
12 L 3 4 9 9 15 40
13 M 4 4 9 8 15 40
14 N 3 5 10 8 14 40
15 O 2 3 10 9 15 39
16 P 2 3 9 10 15 39
17 Q 1 3 7 8 19 38
18 R 1 2 6 9 19 37
19 S 2 1 9 7 15 34
20 T 0 0 10 10 10 30

Jumlah skor 59
Purata Skor
skor Jwp Betul dlm 25
(BT)
skor Jwp Betul dlm 8
(BR)
Indeks Kesukaran ? ?
(p)
Indeks ? ?
Diskriminasi (d)
ANALISIS DISTRAKTOR
❑ Analisis distraktor bagi item aneka pilihan bertujuan mengenal
pasti distraktor yang bermasalah.
❑ Terdapat tiga jenis distraktor iaitu:
Distraktor yang baik
Distraktor yang tidak baik
Distraktor yang tidak berfungsi
❑ Distraktor bermasalah yang utama, iaitu:
Distraktor yang tidak berfungsi (tiada murid yang memilih)
Distraktor yang tidak dapat diskriminasi atau membezakan
antara murid kumpulan berpencapaian tinggi dengan
murid berpencapaian rendah (sama banyak yang memilih)
Distraktor yang mana lebih ramai murid berpencapaian
tinggi memilih distraktor itu berbanding dengan murid
berpencapian rendah.
❑ Apabila sesuatu distraktor didapati bermasalah, maka
distraktor itu perlu diubah suai atau ditukarkan dengan
distraktor yang lain.
CIRI-CIRI DISTRAKTOR (PENGGANGGU)
YANG BAIK
• Dapat menarik minat pelajar yang lemah

• Dapat menarik minat pelajar wang tidak menguasai


pengetahuan yang diuji

• Bagi kumpulan yang menguasai, seharusnya tidak


memilih distractor yang berkenaan.
CONTOH item 1:
Item 5 pilihan A *B C D E

20 calon terbaik 0 12 6 2 0
20 calon lemah 7 5 4 4 0
Analisis:
• A dan D merupakan penganggu yang baik
• C merupakan pengganggu yang kurang baik
• E merupakan pengganggu yang sangat lemah/tidak
berfungsi
Kira IK dan ID.
BANK ITEM
❑Bank item mengandungi fail-fail item ujian yang disimpan untuk
kegunaan pembinaan ujian pada masa hadapan.

❑Item ujian dalam bank item biasanya dikodkan dan disusun


mengikut mata pelajaran, tahap pengajaran, topik, objektif
pengajaran yang diuji serta ciri-ciri lain seperti kesukaran item dan
indeks diskriminasi item (Gronlund, 1998).

❑Dalam era masa kini, penggunaan TMK memudahkan pembinaan


dan pengurusan bank item dengan cekap.
Bank Item

Kelebihan Kekangan

❑ Menjimatkan masa
❑ Proses pembinaan adalah
❑ Tidak perlu menyediakan
rumit dan memakan masa
ujian secara tergesa- gesa
yang lama
❑ Memastikan item yang
❑ Memerlukan usaha yang
sama tidak diulangi dalam
cermat untuk memastikan
tahun yang berturut-turut
bahawa item-item di
❑ Menambahkan
dalam bank bermutu
kepelbagaian item yang
tinggi dan pengendalian
diuji
bank item dapat berjalan
❑ Mengizinkan pendidik
dengan lancar
berkongsi item