Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan. 1.

Nyatakan lima bidang pekerjaan yang boleh diceburi dalam bidang menservis peralatan elektrik domestik.

a. _________________________ b.
c. 2. _________________________ _________________________

d. e.

___________________ ___________________

Nyatakan empat kesan kemalangan elektrik.

a. b. c. d.

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

3.

Berdasarkan Rajah 1 di atas, nomborkan langkah-langkah bagi mengukur nilai komponen tersebut dengan menggunakan meter pelbagai di dalam ruangan yang telah disediakan. Langkah Kerja Sambungkan kuar berwarna merah pada terminal positif Pintaskan kedua-dua kuar dan laraskan pelaras sifar rintangan supaya jarum penunjuk bergerak kepada 0 ohm Sambungkan kuar berwarna hitam pada terminal negatif Buka pintasan kuar dan ukur nilai perintang tetap Setkan suis pemilih julat pada julat ohm( X1 ) Ubah julat sekiranya tiada bacaan dan ulang semula langkah di atas Jawapan

4.

Lengkapkan jadual di bawah dengan mencatatkan warna perintang dan nilainya dengan betul berdasarkan Jadual Kod Warna Perintang yang telah anda pelajari. Perintang 1 2 3 4 5 Kelabu Merah Oren Tiada Warna Kuning Hijau Ungu Biru Hitam Coklat Perak Emas 270 K 20% Jalur Pertama Jalur Kedua Jalur Ketiga Jalur Keempat Nilai Bacaan 330 5%

5.

Rajah 2 Anda pernah menguji kapasitor dengan menggunakan meter pelbagai seperti dalam Rajah 2 di atas semasa di bengkel. Berdasarkan pengujian yang anda lakukan, tandakan () bagi tiga jawapan yang betul berdasarkan keadaan kapasitor tersebut. Kedudukan Jarum Meter Terdapat pesongan, jarum naik ke bacaan sifar dan kembali ke infiniti Keadaan Kapasitor Ruangan Jawapan

Kapasitor rosak. Bocor

Terdapat pesongan, jarum tidak kembali kepada infiniti Kapasitor rosak. Bocor Tiada pesongan. Jarum penunjuk berada pada infiniti

Kapasitor rosak. Terbuka

Terdapat pesongan. Jarum penunjuk berada pada sifar Kapasitor rosak. Terpintas Terdapat pesongan. Jarum penunjuk berhenti di tengah-tengah

Kapasitor rosak. Bocor

Tiada pesongan. Jarum penunjuk berada pada infiniti

Kapasitor rosak. Terpintas

6.

Anda pernah menggunakan peralatan ujian seperti pena ujian dan meter pelbagai. Berdasarkan pengalaman anda menggunakan peralatan tersebut, tandakan ( ) dan (X) pernyataan yang menerangkan fungsi peralatan ujian tersebut.

Fungsi Peralatan Ujian Pena ujian boleh digunakan untuk menentukan wayar hidup pada pendawaian elektrik Pena ujian boleh digunakan untuk menentukan voltan dan rintangan yang terdapat pada sesuatu pemasangan Meter pelbagai boleh digunakan untuk mengukur nilai rintangan perintang Meter pelbagai boleh digunakan untuk mengukur nilai voltan sel kering

Jawapan

Meter pelbagai boleh digunakan untuk mengesan kehadiran arus eletrik

7. Penuhkan jadual di bawah : KOMPONEN Perintang Kapasitor UNIT SIMBOL

Pearuh

8.

Rajah 3 Anda pernah membuat pengujian penebatan sebuah peralatan elektrik seperti Rajah 3 di atas. Berdasarkan pengalaman anda nomborkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada langkah pengujian mengikut urutan yang betul. Langkah-langkah pengujian a) Sambungkan kuar berkelip pada tamatan E dan kuar lid penguji pada tamatan yang lain b) Pastikan jarum penunjuk pada nilai pada skala M c) Uji antara E dengan L d) Uji antara E dengan N e) Setkan suis kuasa pada 500V / 1000V f) Uji antara L dengan body periuk Ruang Jawapan

9.

Berdasarkan komponen elektrik dalam jadual di bawah, suaikan komponen tersebut dengan simbol yang betul. Komponen Elektrik Simbol

10.

Berdasarkan pengalaman anda menggunakan meter pelbagai, suaikan bahagian utama meter pelbagai dengan fungsinya yang betul. Untuk menentukan pemilihan rintangan, voltan dan arus yang dikehendaki Untuk memilih julat yang dikendaki iaitu rintangan (ohm), voltan AC dan DC (volt) dan arus (ampere) Untuk melaras penunjuk pada kedudukan sifar Untuk menunjukkan nilai bagi ohm, volt (AC dan DC) dan ampere Untuk melaras bacaan rintangan pada sifar di skala meter ohm sebelum digunakan Untuk menunjukkan nilai sesuatu bacaan

Penunjuk Skru Pelaras Sifar Penunjuk Julat Pelaras Sifar Rintangan Suis Pemilih Julat Skala

Rajah 4 11. Sudin diberi dua biji sel kering dan sebuah meter pelbagai seperti dalam Rajah 4 di atas. Nomborkan 1,2,3,4,5 dan 6 langkah-langkah yang betul bagi menggunakan meter pelbagai untuk menentukan nilai voltan sel kering tersebut. Langkah Kerja Sambungkan meter volt DC pada sel kering mengikut kekutuban yang betul Setkan suis pemilih julat kepada julat volt DC yang tinggi Sambungkan kuar berwarna hitam pada terminal negatif Sambungkan kuar berwarna merah pada terminal positif Baca nilai yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk meter Tukar julat yang lebih rendah sekiranya jarum penunjuk tidak menunjukkan bacaan Jawapan

12.

Berpandukan Rajah 5 di bawah, labelkan bahagian-bahagian yang terdapat pada sebuah meter pelbagai.

SELAMAT MENJAWAB SOALAN DENGAN BAIK =)