Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa : : : Bahasa Melayu 4 Exora : 23 November 2009

8.30 9.30 35 orang Cermat dan selamat ( Keselamatan berbasikal )

Bilangan Pelajar : Tajuk Kemahiran : :

Fokus Utama: 4.1 tentang sesuatu dan tersusun. Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat perkara secara terperinci , tepat Aras 2 (i) tentang isu Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea perbincangan. Fokus Sampingan 10.1 termasuk email Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) yang mudah dan menarik. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Fokus PKJR 5.1.4 dan topi Melakukan penyelenggaraan mudah ke atas basikal keledar. 5.1.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas menunggang basikal.

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah boleh menunggang basikal Hasil Pembelajaran
berbasikal dengan

: 1. Memberi pendapat tentang langkah bijak semasa


2. Membina karangan bertajuk Aku Sebuah Basikal

intonasi dan gaya bahasa yang betul.

3. Menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal. Kemahiran Berfikir (KB) : Mengklasifikasi (BCB) Mencatat Penerapan nilai : 1. Berdikari 2. Bertanggungjawab

Bahan Bantuan Mengajar (BBM) : 1. Video kemahiran asas Keselamatan Jalan raya Tahap 2 2. Poster Ilustrasi 3. Buku aktiviti 4. Kad gambar LANGKAH/F ASA MASA ( MINIT ) Set Induksi 5 minit ISI PELAJARAN Pengangkutan ke sekolah AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang cara hadir ke sekolah 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mengikut cara mereka hadir ke sekolah. 3. Guru menunjukkan gambar dan murid menerangkannya. 1. Guru menunjukan gambar ilustrasi penunggang basikal. 2. Murid melalui kumpulan ditugaskan untuk menyenaraikan kelengkapan yang ada pada sebuah basikal dan langkah keselamatan semasa berbasikal. 3. Murid membentangkan CATATAN

BBM Kad gambar

BBM - Media 4.1

Langkah 1 10 minit

Langkah selamat semasa berbasikal.

hasil perbincangan secara rawak. 4. Murid dan guru membuat rumusan daripada media 4.1 langkah keselamatan semasa berbasikal. Langkah 2 10 minit Keselamatan jalan raya tahap 2 1. Murid menonton tayangan video Kemahiran Asas Keselamatan Jalan raya Tahap 2. 2. Murid dalam kumpulan mencatatkan langkahlangkah selamat sebelum dan semasa berbasikal seperti dalam tayangan video. 3. Murid membentangkan catatan masingmasing. 1. Guru mengarahkan murid untuk mengeluarkan buku aktiviti PKJR tahun 4. 2. Murid bersama-sama guru melengkapkan latihan dalam buku aktiviti itu. 3. Murid secara rawak dipilih untuk membaca jawapan yang telah ditulis dalam buku aktiviti. 1. Guru mengarahkan murid membuka buku aktiviti PJKR pada muka surat 13 dan memberikan arahan. 2. Murid-murid dan guru berbincang mengenai idea-idea utama. 3. Murid mengarang dengan menggunakan idea yang BBM Video keselamatan jalan raya.

Langkah 3 10 minit

Cermat dan selamat

BBM Buku aktiviti

Langkah 4 25 minit

Aku sebuah basikal ( Penulisan karangan berpandu berdasarkan isi-isi karangan yang diberi guru)

BBM Buku aktiviti

dikemukakan. Penutup 5 minit Rumusan 1. Murid membaca karangan yang telah dikarang 2. Guru membuat kesimpulan.

INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU

BMM 3102 PEDAGOGI BAHASA MELAYU


TUAN HAJI MARWAR BIN HAJI ABD KADIR
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 ( PKJR )

NAMA KUMPULAN :

ROMAIZI BIN MUHAMAT SAIFUL BASAR BIN SAMAKON ABD LATIFF BIN AHMAD ARIS PADILAH BIN SANI

671021-04-5003 660719-01-5275 670602-01-6273 640407-01-5163