Anda di halaman 1dari 4

SMK TAMAN INDAH

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
BUKU KAWALAN KELAS
TAHUN 2010

TINGKATAN:_________________________

ARAHAN :
1.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar yang tidak
hadir dalam ruangan yang disediakan.
2.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.
3.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7.25 pagi dan memulangkannya selepas tamat
waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak, Guru Disiplin.
4.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains, Makmal Komputer,Bengkel
Kemahiran Hidup, Bilik MPV, Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.
5.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam kelas setiap
kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan.
6.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P
berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk tindakan
selanjutnya.

NAMA GURU TINGKATAN

NAMA KETUA TINGKATAN

NAMA PEN. KETUA TINGKATAN: ..

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN, N.SEMBILAN


BULAN

BIL. MURID

MINGGU

: .

1 / 2 / 3 / 4 / 5
( Bulatkan bahagian berkenaan)

MASA
HARI

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

T/T

07.40-08.20 GURU 08.20-09.00 GURU 09.00-9.40 GURU 09.40-10.20 GURU 10.20-10.40 10.40-11.20 GURU 11.20-12.00 GURU 12.00-12.40 GURU 12.40-01.20 GURU 01.20-02.00 GURU 02.00-02.40 GURU

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

A
T/T

T/T

T/T

T/T

07.50-08.30 GURU 08.30-09.10 GURU 09.10-9.50 GURU 09.50-10.30 GURU 10.30-10.50 10.50-11.30 GURU 11.30-12.10 GURU

JUMAAT

Catatan :

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR


KE SEKOLAH

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR


KE SEKOLAH

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR


KE SEKOLAH

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR


KE SEKOLAH

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR


KE SEKOLAH

Hari:.....

Hari:................................

Hari:..........................

Hari:..............................

Hari:............................

Tarikh:......................

Tarikh:............................

Tarikh:......................

Tarikh:..........................

Tarikh:........................

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

1........................

1.......................

1.......................

1.......................

1........................

2.......................

2......................

2......................

2......................

2.......................

3.......................

3.....................

3......................

3......................

3.......................

4.......................

4....................

4......................

4......................

4.......................

5.......................

5.......................

5......................

5.......................

5.......................

6......................

6......................

6.....................

6.......................

6......................

7......................

7......................

7......................

7........................

7......................

8.....................

8.....................

8.....................

8........................

8.....................

NAMA PELAJAR YANG PONTENG

NAMA PELAJAR YANG PONTENG

NAMA PELAJAR YANG PONTENG

NAMA PELAJAR YANG PONTENG

NAMA PELAJAR YANG PONTENG

Nama Guru: .....................................

Nama Guru:....................

Nama Guru:.............................

Nama Guru:.......................

Nama Guru:........................

Mata Pelajaran:......................

Mata Pelajaran:................

Mata Pelajaran:.......................

Mata Pelajaran:....................

Mata Pelajaran:.....................

Tarikh:............................

Tarikh:......................

Tarikh:.............................

Tarikh:..........................

Tarikh:............................

Masa:.............................

Masa:.......................

Masa:..............................

Masa:...........................

Masa:.............................

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

Senarai Nama Pelajar:

1...........................
.

1........................

1...........................
.

1...........................

1.........................

2..........................

2........................

3..........................

3..........................

4...........................
Catatan guru:

4...........................
Catatan guru:

......................................

.............................

.........................................

.............................

.........................................
Tandatangan Guru

..............................
Tandatangan Guru

2.......................
2............................

2...........................
3.......................

3............................
4............................
Catatan guru:

3...........................
4.......................
Catatan guru:

4...........................
Catatan guru:

.........................
..............................

......................................
.........................

..............................
..............................
Tandatangan Guru

............................................
.........................
Tandatangan Guru

.........................................
Tandata ngan Guru

...........

..........
..........

...............

...........