Anda di halaman 1dari 1

Nama sekolah Alamat sekolah

Tel :

03 JAN 20__ Kepada, Nama guru

Alamat sekolah
Tuan, Perlantikan Sebagai Pentaksir Sekolah Mengikut Kriteria 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, tuan dilantik sebagai PENTAKSIR SEKOLAH (PS) BAGI KRITERIA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PRS SPPK, ( nama sekolah )bagi tahun ______. 3. Kami percaya dan yakin tuan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi dan cemerlang. 4. Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan tahniah dan ribuan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,