Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI

MERAKIT AMPLIFIER IC TDA 2003

Laporan Ini Disusun Sebagai Satu Persyaratan Kelulusan

Kelas XII di SMK N 4 TEBO

Disusun Oleh:

NAMA : DIAH AYU WULANDARI


NIS : 19.932 /0035122977

KELAS : XII TEKNIK AUDIO VIDEO

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI 4 TEBO

2022