Anda di halaman 1dari 36

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Kesenian (PSV) Tahun 2 2022

Minggu : 4 Hari : JUMAAT Tarikh : 15.4.2022

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 8.45 a.m – 9.45 a.m

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Rumah Garisan
Bidang Menggambar – Lukisan (Teknik garisan selari)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “Kami Suka Sayur” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.1 2.1.1 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
rupa, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan,Kelestarian Alam Sekitar, (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, Warna pensel, oil pastel, pensel, magic color

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan(garisan selari)
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan : PDPC ditangguhkan kerana guru CUTI SAKIT.


Minggu : 2 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Sayur-sayuran
Bidang Menggambar – Lukisan (Teknik garisan selari)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar yang kreatif menggunakan teknik lukisan berdasarkan bahasa
seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, Warna pensel, oil pastel, pensel, magic color

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan
(garisan selari) berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan
Minggu : 3 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Hiasan Bekas Air Minuman
Bidang Membuat corak dan rekaan - Lipatan dan guntingan

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “Riang Bernyanyi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.2 2.1.2 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
warna, kontra dan harmoni yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas warna, kertas majalah, gunting, gam dan bahan hiasan

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
lipatan dan guntingan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 4 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Hiasan Bekas Air Minuman
Bidang Membuat corak dan rekaan - Lipatan dan guntingan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan yang kreatif menggunakan teknik lipatan dan guntingan
berdasarkan bahasa seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya.

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas warna, kertas majalah, gunting, gam dan bahan hiasan

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik Lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 5 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Piala
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Stabail

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Sukan Sekolah “ dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.3 2.1.3 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kad bod, kotak, kertas kilat, gunting, gam dan alat lain yang
sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca stabail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan :
Minggu : 6 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Piala
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Stabail

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca stabail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kad bod, kotak, kertas kilat, gunting, gam dan alat lain yang
sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
stabail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 7 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Gasing Kertas Berhias
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Permainan

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Main Gasing” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
1.1.4 2.1.4 yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
jalinan, imbangan, dan kontra yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas kotak, kertas warna, bahan kutipan, bahan hiasan, lidi, tali tebal,
gunting, gam dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya alat permainan dalam bidang mengenal kraf tradisional menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 8 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Gasing Kertas Berhias
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Permainan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat permainan menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas kotak, kertas warna, bahan kutipan, bahan hiasan, lidi, tali tebal,
gunting, gam dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan alat permainan dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 9 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Buah-buahan
Bidang Menggambar – Teknik gosokan

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui
media,proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu” Bersenam Jaga Kesihatan “ dan bersoal jawab berkaitan
1.1.1 2.1.1 watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
rupa, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada karya (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan,Kelestarian Alam Sekitar(EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan atau kertas A4 , Warna pensel, pensel

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik gosokan berdasarkan
dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 10 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas ; Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Buah-buahan
Bidang Menggambar – Teknik Gosokan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar yang kreatif menggunakan teknik gosokan berdasarkan bahasa
seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan atau kertas A4, warna pensel, pensel

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik gosokan
berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan
Minggu : 11 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Kain Belacu Bercorak
Bidang Membuat corak dan rekaan - Cetakan (Teknik cetakan blok)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Cantik Menawan” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.2 2.1.2 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
warna, kontra dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kad bod, cat poster, blok cetakan, kain putih, kotak, tali tebal, berus
lukisan, palet, gunting, gam, pensel

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
cetakan blok berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan
Minggu : 12 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Di Sekeliling Ku


Tajuk : Kain Belacu Bercorak
Bidang Membuat corak dan rekaan - Cetakan (Teknik cetakan blok)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan yang kreatif menggunakan teknik cetakan blok
berdasarkan bahasa seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya.

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kad bod, cat poster, blok cetakan, kain putih, kotak, tali tebal, berus
lukisan, palet, gunting, gam, pensel
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik cetakan blok berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 13 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra Persediaan
Pameran Seni

Modul/ Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Merancang pameran dan persembahan seni

Standard Pembelajaran 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “ ...........................”


3.3.1 2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
Aktiviti PdP 3. Menetapkan tarikh pameran
4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 14 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra


Persediaan Pameran dan Latihan Persembahan

Modul / Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Merancang pameran dan persembahan seni.

Standard Pembeljaran
3.3.1 1. Membuat kekemasan hasil karya.
Aktiviti PdP 2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 15 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra


Persembahan dan Latihan Persembahan

Modul/Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat
1. Merancang pameran dan persembahan seni.

Standard Pembelajaran 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


3.3.1 2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
Aktiviti PdP 3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..
Minggu : 16 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Pameran dan Persembahan Seni


Tajuk : Indahnya Alam Seni
Modul/Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Membuat pameran dan persembahan seni dengan mengunakan karya yang dihasilkan.

Standard Pembelajaran 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


3.3.2 2. Menyambut tetamu yang hadir.
Aktiviti PdP 3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran
4. Membuat persembahan seni dengan menggunakan karya yang dihasilkan

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan
hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 17 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Burung Kenek-kenek
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Topeng (Topeng Serkup)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Burung Kenek-kenek” dan bersoal jawab berkaitan watak
1.1.3 2.1.3 atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
jalinan, imbangan, dan penegasan yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kertas warna,kad bod, kotak, bahan kutipan, gunting, gam,
pita pelekat dua muka, stepler , bahan hiasan, dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan topeng serkup
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 18 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Burung Kenek-kenek
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Topeng (Topeng Serkup)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan topeng menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kertas warna,kad bod, kotak, bahan kutipan, gunting, gam,
pita pelekat dua muka, stepler , bahan hiasan, dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan topeng
serkup menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan :
Minggu : 19 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Uli-uli Tembikar
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Tembikar (Teknik Picitan)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Tembikar Cantik” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.4 2.1.4 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
jalinan, imbangan, dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Tanah liat atau doh, surat khabar, cat poster, berus warna, palet, alat dan bahan lain
yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan tembikar dalam bidang mengenal kraf tradisional menggunakan teknik
picitan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 20 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Uli-uli Tembikar
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Tembikar (Teknik Picitan)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan tembikar menggunakan teknik picitan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Tanah liat atau doh, surat khabar, cat poster, berus warna, palet, alat dan bahan lain
yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan tembikar dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional
menggunakan teknik picitan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 21 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Rama-rama di Taman Bunga
Bidang Menggambar – Catan (Teknik basah atas kering)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Taman Mini” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
1.1.1 2.1.1 yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
warna, kontra dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan,Kelestarian Alam Sekitar(EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, cat air, berus lukisan, palet.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik catan(Basah atas
kering) berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 22 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu


Tajuk : Rama-rama di Taman Bunga
Bidang Menggambar – Catan (Teknik basah atas kering)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar yang kreatif menggunakan teknik lukisan berdasarkan bahasa
seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, cat air, berus lukisan, palet.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik catan
(Basah atas kering) berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan :
Minggu : 23 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Hidupan di Dasar Sungai
Bidang Menggambar – Teknik resis

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui
media,proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Nyamannya di Air Terjun” dan bersoal jawab berkaitan watak
1.1.1 2.1.1 atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
warna, kontra serta ritma dan pergerakan yang ada pada karya (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan,Kelestarian Alam Sekitar(EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, cat air, lilin atau krayon, berus lukisan, palet

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik resis berdasarkan
dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 24 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas ; Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Hidupan di Dasar Sungai
Bidang Menggambar – Teknik resis

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar yang kreatif menggunakan teknik gosokan berdasarkan bahasa
seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, cat air, lilin atau krayon, berus lukisan, palet

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik resis
berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan
Minggu : 25 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Songkok Kertas Bercorak ( motif rama-rama)
Bidang Membuat corak dan rekaan - Lipatan dan guntingan

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “ Taman Mini” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
1.1.2 2.1.2 yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
warna, kontra dan harmoni yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas warna, kertas majalah, gunting gam, dan stapler

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
lipatan dan guntingan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan :
Minggu : 26 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Songkok Kertas Bercorak ( motif rama-rama)
Bidang Membuat corak dan rekaan - Lipatan dan guntingan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan yang kreatif menggunakan teknik lipatan dan
guntingan berdasarkan bahasa seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya.

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kertas warna, kertas majalah, gunting, gam. dan stapler

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik Lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 27 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Bunga dan Rama-rama
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Stabail

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “Taman Mini” dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
1.1.3 2.1.3 yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kad bod, kotak, bahan kutipan, gunting. krayon, lidi, tin susu
dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca stabail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 28 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Bunga dan Rama-rama
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Stabail

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca stabail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, kad bod, kotak, bahan kutipan, gunting. krayon, lidi, tin susu
dan alat lain yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
stabail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 29 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Wau Hiasan Dinding (Wau Burung)
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Permainan

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “Burung Kenek-kenek”. dan bersoal jawab berkaitan watak
1.1.4 2.1.4 atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai bentuk,
jalinan, imbangan, dan kontra yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kotak, kertas warna, bahan kutipan, gunting. Lidi, soletape, gam dan alat
lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya alat permainan dalam bidang mengenal kraf tradisional menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 30 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Wau Hiasan Dinding (Wau Burung)
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Permainan

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat permainan menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, kotak, kertas warna, bahan kutipan, gunting. Lidi, soletape, gam dan alat
lain yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan alat permainan dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang..

Catatan :
Minggu : 31 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Sapi berbulu merah
Bidang Menggambar – Lukisan (Teknik garisan selari)

Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran


Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.
2. Membuat penerokaan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual melalui media,
proses dan teknik untuk menghasilkan karya.

Standard Pembelajaran 1. Memperdengarkan lagu “Burung Kenek-kenek” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
1.1.1 2.1.1 objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
(Aktiviti PdP) 2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta i-think.
(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
rupa, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan,Kelestarian Alam Sekitar(EK 1, EK 2, EK 3 EK 4, EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, Warna pensel, oil pastel.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan(garisan selari)
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan :
Minggu : 32 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas ; Tahun 2 Tema : Seni Menceritakan Sesuatu -


Tajuk : Sapi Berbulu Merah
Bidang Menggambar – Lukisan (Teknik garisan selari)

Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Penghayatan


Kreatif karya Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar yang kreatif menggunakan teknik lukisan berdasarkan bahasa
seni visual.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


3.1.1 4.1.1 4.1.2 2. Menjana idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
(Aktiviti PdP) 3. Menghasilkan karya yang kreatif dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
4. Membuat kemasan pada hasil karya.
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK
dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna pensel, oil pastel.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan
(garisan selari) berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Catatan
Minggu : 33 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra Persediaan
Pameran Seni

Modul/ Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Merancang pameran dan persembahan seni

Standard Pembelajaran 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “ ...........................”


3.3.1 2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
3. Menetapkan tarikh pameran
Aktiviti PdP 4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 34 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra


Persembahan dan Latihan Persembahan

Modul / Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Merancang pameran dan persembahan seni.

Standard Pembelajaran
3.3.1 1. Membuat kekemasan hasil karya.
2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
Aktiviti PdP 3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 35 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Projek Persembahan Kesenian – Pra


Persembahan dan Latihan Persembahan

Modul/Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat
1. Merancang pameran dan persembahan seni.

Standard Pembelajaran 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


3.3.1 2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
Aktiviti PdP apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 36 Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesenian Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Kelas : Tahun 2 Tema dan Tajuk : Pameran dan Persembahan Seni – “ Permainya
Negaraku”
Modul/Bidang Modul Kreativiti dan Inovasi Seni

Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan


Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Membuat pameran dan persembahan seni dengan mengunakan karya yang dihasilkan.

Standard Pembelajaran 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


3.3.2 2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran
Aktiviti PdP 4. Membuat persembahan seni dengan menggunakan karya yang dihasilkan

EMK Kreatif dan inovatif, keusahawanan, Kelestarian Alam Sekitar (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),
TMK dan nilai murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan
hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Anda mungkin juga menyukai