Undangan

Mugi Katur Panjenenganipun Bapak/Ibu ………………………………………. Gerdu R 04/RW 05 Giripurwo Wonogiri

Assalammu’alaikum, Wr.Wb. Nuwun kepareng kulo ngaturi rawuh panjenengan benjing ing :

Dinten Surya kaping Wanci Wonten Keperluan

: : : : :

Selasa 14 Juni 2011 Jam 19.00 ( Ba’dal Sholat Isa’ ) Griyo kulo Gerdu RT 04/RW 05 Giripurwo Wonogiri Yasinan , Mengeti ibu Almarhumah Ibu Kasiyem Bangun Candi /Ngijing

Wasana menggah karawuhan panjenengan kula ngaturaken agenging panuwun. Wassalammu ‘alaikum Wr,Wb

Wonogiri, 13 Juni 2011 Atur Kawula

Slamet Mangun Suwito Ali Yunus Kusni

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful