Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DESA PANDANSARI

KECAMATAN KINTAP

Jl. A. Yani Km. 06 Desa Pandansari Kec. Kintap kab. Tanah Laut Kode Pos 70883

KEPUTUSAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DESA PANDANSARI KECAMATAN KINTAP

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 01 TAHUN 2010

TENTANG

TENAGA PENDIDIK PAUD

“MELATI”

DESA PANDANSARI

Menimbang : Dsb

Mengingat : Dsb

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Nama : HELMINA

Tempat Tanggal Lahir : Jorong

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pertama : Menetapkan nama tersebut di atas sebagai pendidik PAUD MELATI.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepeutusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Pandansari

Pada Tanggal : 10 November 2010

Ketua Pengelola

PAUD MELATI

ELLY NOVIATI