Anda di halaman 1dari 16

TASAWWUR ISLAM (AKHLAK)

1
KANDUNGAN
Akhlak
• Akhlak Suami dan Isteri
01 • Sifat-sifat mahmudah
• Sifat-sifat mazmumah

03 Rumusan

Kesan Akhlak Terhadap


02 Rumah Tangga
• Kesan akhlak baik dan buruk
dalam rumahtangga
• Strategi Membina Akhlak
Terpuji

2
UMAT TERBAIK

Maksudnya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang


dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,(kerana) kamu menyuruh berbuat segala
perkara yang baik,dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan
keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan
kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang
semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka, orang-orang yang fasik.”
(Ali-Imran: 110)
AKHLAK ISLAM
Mengatur Hubungan
Mengatur Hubungan Sesama Insan Mengatur Hubungan
Dengan Allah SWT Dengan Alam

• Hubungan Baik
• Iltizam Dan Patuh
Sesama Manusia • Menikmati Anugerah
Kepada Hukum Islam
•Mengiktiraf Hak Allah SWT
• Bersyukur Dan Orang Lain
Bertawakal • Bersikap Sederhana • Memelihara Ciptaan
Allah SWT
• Menegak Kebenaran
Dan Mencegah
Kemungkaran
AKHLAK

TINGKAH BUDI
PERANGAI
LAKU PEKERTI

Suami Isteri dalam Kehidupan


Rumahtangga yang Berteraskan
al – Quran dan al-Hadith

5
NABI CONTOH AKHLAK MULIA

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri


Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik.”
Surah al-Ahzab: 21

“Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu


adalah yang paling baik akhlaknya.”
(Hadith riwayat al-Bukhari, No.3559)

6
SIFAT MAHMUDAH
Redha
dengan Mengingati
Qada’ Allah Mati
Tawakal

Sabar
Syukur
Kasihkan Zuhud
Allah SWT

Ikhlas
dan
Benar Takutkan
Allah SWT
Taubat

~ Imam Al-Ghazali ~ 7
PENYAKIT HATI ?
8
SIFAT MAZMUMAH
Kasihkan
Dunia
Ujub
Kasih
Pada
Takbur Harta Hasad,
Marah Dengki

Riak Banyak
Berkata-
Kata (Sia-
Makan
Sia)
Minum
Berlebihan

~ Imam Al-Ghazali ~ 9
Kesan Akhlak Baik Dalam
Rumahtangga
Mewujudkan Keluarga
Yang Bahagia

Mencapai
Kecemerlangan Dalam
Hidup

Membawa Ketenangan
Dan Kecemerlangan
KESAN AKHLAK BURUK DALAM
RUMAHTANGGA

Sentiasa Dalam
Kegelisahan

Keluarga Yang
Kucar Kacir

Berada Dalam
Kekecewaan Dan
Kegagalan
Strategi Membina Akhlak Terpuji
Memahami Matlamat Kejadian
Diri

Menghayati Tuntutan Islam

Meningkatkan Ibadah

Meningkatkan Ilmu

Muhasabah Diri

Menghayati Kehidupan
Berjemaah

Memperbaiki Kelemahan

Mengamalkan Akhlak Mulia


FIRMAN ALLAH S.W.T

Maksudnya: “ Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak


menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau
berbuat baik kepada ibu bapa, jika salahseorang dari keduanya atau kedua-
duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka
janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar)
sekalipun berkata “ Ah ” dan janganlah engkau menengking menyergah
mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang
bersopan santun).
(Al-Isra’: 23)
CHECKLIST DIRI
Solat Lima Waktu ?

Solat Berjemaah?

Puasa pada Bulan Ramadhan ?

Bayar Zakat ?
Tutup Aurat ?
Taat Ibu Bapa ?
Baca al-Quran ?
Sedekah ?
Guna Bomoh ?

Mengumpat ?

Tular perkara yang tidak pasti ?


14
RUMUSAN

Cara penghayatan Islam, iman dan ihsan dalam kehidupan berumahtangga


Memelihara kesucian akidah
Beribadah kepada Allah SWT
Meningkatkan ibadah sunat
Mengamalkan sifat-sifat mahmudah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah
Mensyukuri segala nikmat/pemberian/anugerah daripada Allah SWT
Menjaga hubungan baik sesama ahli keluarga, jiran dan masyarakat
15
TERIMA KASIH

16

Anda mungkin juga menyukai