Anda di halaman 1dari 14

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

JBA6015 SEK KEB SUNGAI DURIAN BANDAR PERMAS, KUKUP, PONTIAN, JOHOR

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI (2011-2013)

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

PELAN TINDAKAN
STRATEGI : Mengadakan program dan aktiviti yang berkesan kepada murid LINUS Numerasi.

AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARAN JANGKAMASA INDIKATOR 1. Mengadakan ujian lisan Mengenalpasti murid Instrumen Numerasi Semua murid tahun Februari 100% murid tahun 1 numerasi saringan 1. LINUS. Lisan Saringan 1 1 melalui ujian tersebut. 2. Mengadakan ujian Mengenalpasti bertulis numerasi saringan LINUS. 1. 3. Mengadakan ujian lisan Mengenalpasti numerasi saringan 2. LINUS. 4. Mengadakan ujian Mengenalpasti bertulis numerasi saringan LINUS. 2. 5. Mengadakan ujian lisan Mengenalpasti numerasi saringan 3. LINUS. 6. Mengadakan ujian Mengenalpasti bertulis numerasi saringan LINUS. 3. 7. Menyediakan rancangan pengajaran LINUS. 8. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar. murid Instrumen Numerasi Semua murid tahun Bertulis Saringan 1 1 murid Instrumen Numerasi Murid Tahun 1 yang Lisan Saringan 2 tidak melepasi Saringan 1 murid Instrumen Numerasi Murid Tahun 1 yang Bertulis Saringan 2 tidak melepasi Saringan 1 murid Instrumen Numerasi Murid Tahun 1 yang Lisan Saringan 3 tidak melepasi Saringan 2 murid Instrumen Numerasi Murid Tahun 1 yang Bertulis Saringan 3 tidak melepasi Saringan 2 Modul Numerasi LINUS Tahun 1 Modul Numerasi LINUS Tahun 1 2 Murid LINUS Tahun 1 Murid LINUS Tahun 1 Mac 100% murid tahun 1 melalui ujian tersebut. 100% murid tahun 1 yang tidak melepasi saringan 1 melaluinya. 100% murid tahun 1 yang tidak melepasi saringan 1 melaluinya. 100% murid tahun 1 yang tidak melepasi saringan 2 melaluinya. 100% murid tahun 1 yang tidak melepasi saringan 2 melaluinya. 100% perancangan dapat dijalankan. 100% BBM dapat disediakan.

Mei

Jun

Ogos

September

Menjalankan proses P&P dengan berkesan. Meningkatkan pemahaman murid dalam P&P.

Februari November Februari November

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

9. Kemasukan data LINUS dalam laman web NKRA. 10. Membuat sudut LINUS. 11. Mendokumenkan segala aktiviti LINUS.

Menyediakan laporan dengan tepat dan berkesan. Sumber rujukan murid LINUS. Menyimpan maklumat berkaitan LINUS dengan baik.

Laman web NKRA

Guru LINUS

Mac, Jun, September Februari November Februari November

100% data dapat disediakan. 100% sudut LINUS dapat diadakan. 100% bahan LINUS dapat didokumenkan.

Modul Numerasi LINUS Tahun 1 FasilLINUS

Murid LINUS Tahun 1 Guru LINUS

PELAN OPERASI
AKTIVITI 1 : Mengadakan ujian lisan numerasi saringan 1.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.


3

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

HURAIAN AKTIVITI
1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen lisan saringan 1 3. Membuat ujian lisan saringan 1 4. Merekod data dalam borang prestasi individu

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS

KOS (RM)
Tiada RM 10 Tiada

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari 1 hari 7 hari Februari Februari Februari

KPI
Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian lisan Saringan 1dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Februari

PELAN OPERASI
AKTIVITI 2 : Mengadakan ujian bertulis numerasi saringan 1.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI HURAIAN AKTIVITI


1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen bertulis saringan 1 3. Membuat ujian bertulis saringan 1 4. Merekod data dalam borang prestasi individu

2011-2013

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS

KOS (RM)
Tiada RM 30 Tiada

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari 1 hari 3 hari Mac Mac Mac

KPI
Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian bertulis Saringan 1dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Mac

PELAN OPERASI
AKTIVITI 3 : Mengadakan ujian lisan numerasi saringan 2.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.

HURAIAN AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

KOS (RM)

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


5

KPI

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen lisan saringan 2 3. Membuat ujian lisan saringan 2 4. Merekod data dalam borang prestasi individu Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS Tiada RM 10 Tiada 1 hari 1 hari 7 hari Mei Mei Mei Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian lisan Saringan 2 dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Mei

PELAN OPERASI
AKTIVITI 4 : Mengadakan ujian bertulis numerasi saringan 2.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.

HURAIAN AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

KOS (RM)

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN

KPI

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen bertulis saringan 2 3. Membuat ujian bertulis saringan 2 4. Merekod data dalam borang prestasi individu Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS Tiada RM 30 Tiada 1 hari 1 hari 3 hari Jun Jun Jun Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian bertulis Saringan 2 dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Jun

PELAN OPERASI
AKTIVITI 5 : Mengadakan ujian lisan numerasi saringan 3.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.

HURAIAN AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

KOS (RM)

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN

KPI

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen lisan saringan 3 3. Membuat ujian lisan saringan 3 4. Merekod data dalam borang prestasi individu Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS Tiada RM 10 Tiada 1 hari 1 hari 7 hari Ogos Ogos Ogos Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian lisan Saringan 3 dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Ogos

PELAN OPERASI
AKTIVITI 6 : Mengadakan ujian bertulis numerasi saringan 3.

OBJEKTIF KHUSUS : Mengenalpasti murid LINUS Tahun 1.

HURAIAN AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

KOS (RM)

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN

KPI

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


1. Perbincangan dengan Guru Besar 2. Menyediakan instumen bertulis saringan 3 3. Membuat ujian bertulis saringan 3 4. Merekod data dalam borang prestasi individu Guru Besar, GPK 1 dan Guru LINUS Guru LINUS Guru LINUS Tiada RM 30 Tiada 1 hari 1 hari 3 hari September September September Perbincangan diadakan. Instumen disediakan. Ujian bertulis Saringan 3 dapat dijalankan. Data dapat direkodkan.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

September

PELAN OPERASI
AKTIVITI 7 : Menyediakan rancangan pengajaran LINUS.

OBJEKTIF KHUSUS : Menjalankan proses P&P dengan berkesan.

HURAIAN AKTIVITI
1. Menyediakan rancangan harian

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru LINUS

KOS (RM)
Tiada

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari 9 Februari - November

KPI
Rancangan harian

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


pengajaran LINUS 2. Menjalankan aktiviti berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 3. Membuat impak dan penilaian aktiviti Guru LINUS Tiada 1 hari Februari - November dapat diadakan. Aktiviti dapat dijalankan. Impak dapat dibuat.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Februari - November

PELAN OPERASI
AKTIVITI 8 : Menyediakan bahan bantu mengajar LINUS.

OBJEKTIF KHUSUS : Meningkatkan pemahaman murid dalam P&P.

HURAIAN AKTIVITI
1. Menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai.

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru LINUS

KOS (RM)
RM 100

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari Februari - November

KPI
Bahan bantu mengajar dapat disediakan.

10

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


2. Menggunakan bahan bantu mengajar dalam proses P&P. 3. Menyimpan bahan bantu mengajar di tempat yang sesuai Guru LINUS Tiada 1 hari Februari - November Bahan bantu mengajar dapat digunakan. Bahan bantu mengajar dapat disimpan dengan baik.

2011-2013

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Februari - November

PELAN OPERASI
AKTIVITI 9 : Kemasukan data LINUS ke dalam laman web NKRA.

OBJEKTIF KHUSUS : Menyediakan laporan dengan tepat dan berkesan. HURAIAN AKTIVITI
1. Merekodkan data LINUS ke dalam laman web NKRA 2. Mencetak data untuk disimpan dalam fail

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru LINUS

KOS (RM)
Tiada

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari Mac, Jun, September

KPI
Data dapat dimasukkan dengan tepat Data dapat disimpan dalam

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Mac, Jun, September

11

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI


fail.

2011-2013

PELAN OPERASI
AKTIVITI 10 : Membuat sudut LINUS

OBJEKTIF KHUSUS : Bahan rujukan murid LINUS HURAIAN AKTIVITI


1. Perbincangan dengan guru kelas 2. Menyediakan bahan untuk sudut LINUS

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
Guru Kelas, Guru LINUS Guru LINUS

KOS (RM)
Tiada RM 100

TEMPOH TARIKH PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN


1 hari 1 hari Februari Februari - November

KPI
Perbincangan dapat diadakan Sudut LNUS dapat digunakan.

12

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

PELAN OPERASI
AKTIVITI 11 : Mendokumenkan segala aktiviti LINUS. KPI
Fail dapat diadakan. Maklumat murid LINUS dapat disediakan. Segala maklumat berkaitan LNUS dapat disimpan dengan baik.

OBJEKTIF KHUSUS : Menyimpan maklumat berkaitan LINUS dengan baik. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH BERTANGGUNGJAWAB (RM) PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN
1. Menyediakan segala fail berkaitan LINUS 2. Mendapatkan maklumat murid LINUS dari SMM 3. Menyimpan segala maklumat berkaitan LINUS dalam fail. Guru LINUS Guru LINUS Tiada RM 10 1 hari 1 hari Februari Februari

Guru LINUS

Tiada

1 hari

Februari - November

13

PELAN STRATEGIK LINUS NUMERASI

2011-2013

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

DISAHKAN OLEH,

Cg Khairul Izuri Bin Kasmuri (Guru LINUS Numerasi 2011)

14