Anda di halaman 1dari 9

BEZA HUKUMAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM DAN UNDANGUNDANG SIVIL

UNDANG-UNDANG ISLAM
y y y Undang-undang Islam adalah dari Allah. Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Bahkan manusia ini adalah ciptaan Allah, maka Allah tentu Maha Mengetahui apakah undang-undang jenayah yang sesuai dengan fitrah manusia.

UNDANG UNDANG SIVIL


y y undang-undang sivil adalah ciptaan manusia Undang-undang ciptaan manusia terdedah dengan seribu satu kelemahan Tambahan pula manusia sentiasa terpengaruh dengan keadaan persekitaran Kerana itulah undang-undang manusia sentiasa berubah umpamanya dahulu homoseksual dianggap sebagai satu jenayah, tetapi hari ini ia tidak lagi dianggap satu kesalahan, bahkan ia diangkat sebagai satu amalan yang sah melalui perkahwinan seperti yang diamalkan di negara-negara tertentu Berbeza dengan undang-undang sivil yang langsung tidak ada hubungan dengan iman atau aqidah. y Keberkesanan undang-undang sivi bergantung sepenuhnya kepada kekerasan undang-undang, penguatkuasaan dan pengawalan pemerintah.

Undang-undang jenayah Islam tidak terpisah dengan aspek aqidah iaitu keimanan kepada perkara ghaib.

Beriman dengan kebenaran dan kehebatan undang-undang jenayah Islam adalah wajib kerana ia termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah.

Demikian juga undang-undang Islam tidak memisahkan soal pembalasan di dunia dengan pembalasan di akhirat.

Unsur kepatuhan kepada Allah, konsep pembalasan di akhirat, serta konsep dosa dan pahala mendorong rakyat menjauhi jenayah.

Undang-undang jenayah Islam amat berhati-hati dalam soal mensabitkan seseorang dengan hukuman jenayah.

Contohnya dalam kes zina yang disabitkan dengan iqrar atu kesaksian oleh empat lelaki yang melihat kejadian secara jelas ibarat melihat timba masuk ke dalam perigi.

Dalam undang-undang jenayah sivil, soal akhlak dan perangai saksi tidak diambil kira dalam menentukan kesahihan keterangannya

Syarat saksi dalam undang-undang Islam pula amat ketat. Seseorang saksi mestilah adil iaitu tidak fasik.

Terdapat proses penapisan saksi yang disebut sebagai tazkiyah al-syuhud..

Undang-undang jenayah Islam tidak membenarkan pemerintah menahan seseorang tanpa dibawa kemuka pengadilan dan didakwa menurut prosedur yang sah.

Dalam undang-undang jenayah sivil, terdapat peruntukan yang membenarkan tahanan tanpa bicara yang disebut sebagai tahanan pencegahan atau preventive detention.

Islam menjunjung tinggi konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidak bersalah (al-aslu baraah alzimmah). y

Contohnya Akta Keselamatan Dalam Negeri membenarkan seseorang yang disyaki menjejaskan keselamatan awam ditahan selama 60 hari tanpa bicara untuk siasatan.

y y

Tahanan tanpa bicara dianggap satu kezaliman dalam Islam walau dengan apa alasan sekali pun. Jika seseorang itu dikatakan melakukan jenayah, maka perkara jenayah itu perlu dibuktikan oleh pendakwa di hadapan hakim di mahkamah. B y

Seseorang yang pada pendapat Menteri Dalam Negeri boleh menjejaskan keselamatan awam pula boleh ditahan selama dua tahun. Mereka boleh ditahan tanpa dibicara di mana-mana tribunal atau mahkamah.

eban bukti terletak pada pendakwa. Jika tiada bukti bahawa tertuduh itu melakukan jenayah, maka tertuduh itu perlu dilepaskan dan dia bebas dari tuduhan itu.

SEBAT
SEBAT CARA ISLAM
1-Panjang rotan tidak lebih 1.22 meter , tebal tidak lebih 1.25 sm. 2-Jika pesalah hamil, hukuman dilaksanakan selepas 2 bulan melahirkan anak. 3-Sebatan tidak boleh kena muka, kepala,perut,dada atau bahagian sulit. 4-Pesalah lelaki disebat berdiri manakala perempuan dalam keadaan duduk. 5-Sebatan dengan kekuatan sederhana. 6-Tukang sebat tanpa mengangkat tangannya melebihi kepala. 7-Tidak melukakan kulit pesalah.

SEBAT CARA SIVIL


1-Rotan

yang digunakan terdiri daripada pelbagai saiz 2-Pesalah akan ditanggalkan pakaiannya dan digantikan dengan pakaian cawat. 3-Pakaian cawat hanya menutupi bahagian kemaluan depan sahaja. 4-Bahagian daging punggung akan tededah untuk disebat. 5-Pesalah akan dibaringkan secara berdiri pada patung yang dikhaskan dan diikatkan kedua kaki dan tangan. 6-Sesetengah tukang sebat menyebat dengan cara terus. 7-Sesetengah tukang sebat menyebat dengan cara sentapan. 8-Sebatan dengan cara sentapan lebih menyakitkan kerana pesalah dapat merasakan cebisan kulit tersentap keluar.

REFLEKSI

Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan kerja kursus pendek ini dengan sempurna. Banyak pengalaman dan kebaikan telah saya peroleh daripadanya. Jutaan penghargaan kepada Ustaz M. Asrar bin Sidon kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya ketika proses pembikinan kerja kursus ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan dan ibu bapa yang telah memberikan sokongan sepanjang menjalankan kajian ini baik secara langsung atau tidak langsung. Sepanjang menjalankan kerja khusus ini, saya telah merujuk kepada banyak sumber rujukan khususnya buku-buku di perpustakaan dan juga internet. Melalui sumber-sumber rujukan ini, saya telah dapat mengkaji serta memahami dengan lebih mendalam sistem kewangan islam dan sistem kewangan konvensional. Saya juga berpeluang untuk membandingbeza antara dua sistem kewangan ini. Ini amatlah baik kerana secara tidak langsung saya dapat meningkatkan pengetahuan am saya tentang sistem kewangan ini. Melalui sumber-sumber ini juga, saya telah dapat mengetahui maklumat tentang apakah riba dan contoh-contoh yang berlaku pada masa kini. Hal ini amatlah mendukacitakan saya kerana perbuatan riba ini sudah menjadi sinonim dengan kehidupan seharian. Daripada institusi kewangan sehinggalah insurans, masih terdapat sebilangan kecil yang masih menggunakan riba ini. Jadi, langkah penyelesaian perlulah dilakukan segera. Dalam usaha melaksanakan tugasan ini, saya telah menggunakan pelbagai media massa seperti majalah, surat khabar serta internet untuk mencari dan mengenalpasti maklumat yang diperlukan. Secara tidak langsung, ini dapat menambahkan pengetahuan am saya. Akhir sekali, dengan terhasilnya kajian ini saya berharap agar segala maklumat dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang islam. Saya juga berharap agar kajian ini dapatlah dijadikan rujukan pada masa akan datang.

KESALAHAN ZINA

UNDANG-UNDANG ISLAM
y y Bagi sudah berkahwin rejam sampai mati Belum berkahwin sebat 100 kali

UNDANG-UNDANG SIVIL
y Apabila persetubuhan itu dilakukan dengan rela hati, maka mengikut perundangan sivil, tiada hukuman dijatuhkan selagi kerelaan itu tidak mengaibkan. Apa yang dimaksudkan oleh setengah negara dengan kerelaan yang mengaibkan itu ialah orang yang disetubuhi itu tidak sampai umur 18 tahun genap.

KESALAHAN MENCURI

ISLAM
1) Mencuri kali pertama hendaklah dipotong tangan

kanannya. 2) Mencuri kali yang kedua hendaklah dipotong kaki kirinya dan, 3) Mencuri kali ketiga dan berikutnya hendaklah dikenakan hukuman takzir dan dan dipenjarakan sehingga ia terbunuh.

SIVIL

Akan dipenjara mengikut kata putus hakim mahkamah sivil

KESALAHAN ROGOL
UNDANG-UNDANG ISLAM
A)Rogol secara bersendirian -Jika sabit kesalahan pesalah boleh dikenakan hukuman sebagaimana hukum keatas penzina, iaitu 100 kali sebatan jika belum berkahwin dan hukuman rejam sehingga mati bagi pesalah yang sudah berkahwin. B) Rogol secara beramai-ramai / Rogol bergilir-gilir -Pesalah boleh dikenakan sebagaimana hukuman hirobah ( pemberontak / serangan beramairamai ). Pendapat ini menurut pandangan daripada ulamak seperti Syeikh Sayyid Sabek, Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Hazam yang meluaskan konteks hirobah itu bukan hanya kepada harta atau nyawa sahaja, tetapi mencabul dari segi kehormatan dan juga maruah juga boleh dikategorikan sebagai hirobah.

UNDANG-UNDANG SI VIL
y
375: Rogol. Hukuman di bawah 376 Penjara atau penjara dengan sebatan 5 tahun hingga 20 tahun Boleh dikenakan sebatan 349: Kekerasan Jenayah. Hukuman di bawah 352 Penjara atau denda atau kedua-duanya 3 bulan Denda maksimum RM1000

Pembunuhan wajib dibalas bunuh juga (kisas) kecuali keluarga ahli waris yang terbunuh memaafkan dengan membayar diat ( denda) yang berat atau dimaafkan tanpa membayar diat.

Undang-undang Islam

MEMBUNUH H
UNDANG-UNDANG SIVIL

Pembunuhan dihukum dengan sebatan atau dipenjara mengikut kata putus hakim